Odwołanie słów, myśli, czynów powstałych poprzez ego, w emocjach, z rozumu

Medytacja jest prowadzona w obecności z Wszechistniejącym, Wszechmogącym, Wszechobecnym, Wszechłaskawym Źródłem przejawiającym się we wszystkim. Mówi Źródło, że jest to praca z naszą podświadomością i nadświadomością.

 

Wejdźcie w swoje serce, połączcie się z całym sobą przez serce […pauza…]

Przywitajcie w sercu swoją podświadomość i nadświadomość […pauza…]

Mówi Źródło żeby połączyć się z podświadomością i nadświadomością, i poprosić je o automatyczne na korygowanie dla najwyższego dobra wszystkiego, o czym powiemy. W każdej intencji, którą złożymy.

Mówi Źródło, że w pierwszej kolejności zrobić z sobą samym ho’oponopono.

Przepraszam…, Wybaczam…, Dziękuję… Kocham… siebie, wszystkich uczestników medytacji, wszystkich, którzy uczestniczyli w medytacji, swoich bliskich, siebie nawzajem i błogosławię […pauza…]

 

Mówi Źródło, aby teraz złożyć intencję:

Ja odwołuję każde słowo wypowiedziane w emocjach…. We wszystkich swoich wcieleniach, w całej mojej drodze, od początku istnienia […pauza…]

Przepraszam siebie za każde słowo powiedziane w emocjach, i wybaczam sobie każde słowo wypowiedziane w emocjach […pauza…]

Odwołuje każde słowo wypowiedziane przez ego, na całej mojej drodze, od początku istnienia, we wszystkich moich wcieleniach […pauza…]

Przepraszam siebie, za każde słowo wypowiedziane przez ego, od początku istnienia, przez całą moją drogę, i wybaczam sobie każde słowo wypowiedziane przez ego, od początku istnienia, przez całą moją drogę […pauza…]

 

Odwołuję każdą moją myśl stworzoną w emocjach, stworzoną przez ego, stworzoną z rozumu, przez całą moją drogę, od początku istnienia, we wszystkich moich wcieleniach […pauza…]

Przepraszam siebie i wybaczam sobie każdą myśl stworzoną w emocjach, przez ego przez całą moją drogę od początku istnienia przez wszystkie moje wcielenia […pauza…]

 

Odwołuję wszystkie czyny moje, które zrobiłam (zrobiłem) w emocjach przez ego z rozumu, przez całe moje istnienie, od początku przez całą moją drogę, przez wszystkie wcielenia […pauza…]

Przepraszam za wszystkie moje czyny, które zrobiłam (zrobiłem) w emocjach z ego, z rozumu przez wszystkie moje wcielenia od początku istnienia przez całą moją drogę […pauza…]

Przepraszam za nie, i wybaczam wszystkie czyny zrobione przez ego zrobione w emocjach z umysłu. Przez całą moją drogę. Od początku istnienia, przez wszystkie wcielenia, Odwołuje je wszystkie, i oddaje do Źródła […pauza…]

 

Oddaje do Źródła wszystkie myśli, słowa i czyny przez całą moją drogę od początku istnienia przez wszystkie wcielenia, wypowiedziane, pomyślane, uczynione w emocjach, z ego i z rozumu. Oddaje je do Źródła […pauza…]

Z całego serca i z całej duszy dziękuję za pole łaski […pauza…]

Dziękuję sobie i swojemu wewnętrznemu Źródłu. Za pole łaski, które wypełnia każdą komórkę, za pole łaski, które wypełnia przestrzenie, po wszystkich tych myślach, słowach i czynach […pauza…]

Daję sobie łaskę czystości i niewinności. Tak właśnie Jest.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *