Medytacja Kręgu Uzdrawiającego „Żarna”

Zapraszamy na medytacyjny Krąg Uzdrawiania „Żarna” codziennie, w godz. 22.00-22.30.

Na wspólną medytację na odległość ze swojego domu, tworząc wspólną przestrzeń (poza czasem i przestrzenią) poprzez wyrażenie takiej intencji. Medytujemy u siebie w domu, wyrażamy wspólną intencję miłości, pokoju, radości, wolności, harmonii, najwyższego dobra dla nas, dla Ziemi i naszego wszechświata oraz dołączamy osobiste intencje, prośby dla najwyższego dobra.

 

Medytacja Kręgu Uzdrawiającego „Żarna” składa się z dwóch głównych części:
w pierwszej części robimy praktykę wybaczania (ho’oponopono) – około 5 min.
w drugiej części medytujemy razem z intencją uzdrowienia, w osobistych intencjach dla najwyższego dobra – około 25 min.

Podane czasy są przykładowe możebny być w medytacji tak długo jak będziemy to czuć.

W czasie medytacji przechodzimy poprzez wymiary/przestrzenie uzdrawiające. Wchodzimy do nich wyrażając intencję. Jeżeli musimy przerwać medytację w jej środku, najpierw powracamy poprzez wszystkie strefy/przestrzenie (są wymienione poniżej) z powrotem.

W medytacji pracujemy nad wspólną intencją: uzdrowienia, rozświetlenia, zharmonizowania, naszych ciał fizycznych i energetycznych, wszystkich naszych związków, relacji, wzorców, przekonań, naszej przestrzeni; poszerzenia świadomości i uaktywnienia talentów oraz dla naszego najwyższego dobra. Z przestrzeni serca można również dołączać własne intencje. Każda intencja wyrażona z przestrzeni serca dołącza do wspólnej intencji kręgu dla najwyższego dobra.

Pracujemy nad własną przestrzenią oraz intencjami osób w kręgu – ze świadomością, że pracując nad sobą uzdrawiamy siebie i poprzez siebie uzdrawiamy przestrzenie, które nas otaczają. Pracujemy ze świadomością akceptacji prawa każdego do własnego doświadczenia.

medytacja-zarna-human-recycling

Przygotowujemy się do medytacji.

Wyciszamy umysł, możemy wziąć prysznic, wypić szklankę czystej niegazowanej wody.

[pauza…]

1) Zaczynamy medytację od wyrażenia intencji

«Ja, (podaj swoje imię) ………….., w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej miłości wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba, dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój oddech miłości. I proszę moje Wyższe Ja, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy mnie dla mojego najwyższego dobra. Aby medytacja odbywała się w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz»

[pauza…]

2) Praktyka wybaczania

2.1) «Ja, (podaj swoje imię) …………., w swoim imieniu i w imieniu wszystkich swoich przodków, rodziny i bliskich we wszystkich czasoprzestrzeniach, wymiarach i światach – Przepraszam …, Wybaczam …, Dziękuję …  Kocham … Szanuję … Błogosławię … Siebie oraz Nas Wszystkich, uczestników medytacji, Naszych przodków, i wszystkie nasze związki;  z całego Serca, Duszy i swojej całej Istoty Przepraszam …, Wybaczam …, Dziękuję … Kocham … Szanuję … Błogosławię …»

[powtarzamy intencję ok 5 min…]

2.2) «Ja, (podaj swoje imię)……………., wyrażam prośbę oraz wolę uzdrowienia, rozświetlenia i zharmonizowania naszych ciał fizycznych, energetycznych i subtelnych, wszystkich naszych związków, relacji, wzorców, przekonań, naszej przestrzeni oraz poszerzenia świadomości i uaktywnienia talentów dla naszego najwyższego dobra.

Wyrażam prośbę (podaj własną intencję)………………., dla najwyższego dobra.»

[pauza …]

3.1) Zostają uruchomione Żarna Energetyczne

Znajdujemy się w żarnach energetycznych, dwa kręgi międzywymiarowe żaren oczyszczają, uzdrawiają oraz transformują nasze ciała, energię oraz naszą istotę zgodnie z naszymi intencjami oraz dla najwyższego dobra.

[pauza ok 5 min…]

3.2) Z przestrzeni żaren wchodzimy do przestrzeni „chaosu” (czyli do przestrzeni najbardziej doskonałych wibracji dopasowanych do każdej komórki ciała oraz sytuacji). Jest to przestrzeń najdoskonalszego porządku i równowagi.

[pauza ok 5 min…]

3.3) Z przestrzeni „chaosu” wchodzimy do przestrzeni mocy (czyli do przestrzeni, w której każda nasza komórka, pola i sytuacje napełniane są najdoskonalszą energią i światłem).

[pauza ok 5 min…]

3.4) Z przestrzeni mocy wchodzimy do przestrzeni ciszy lub inaczej pustki. Pustki w której zawiera się wszystko (czyli do przestrzeni naszego serca, gdzie naturalnym stanem jest porozumiewanie się ze swoimi opiekunami, swoim wyższym Ja i wyrażanie swoich intencji serca).

[pauza ok 5 min…]

3.5) Z przestrzeni ciszy wchodzimy do przestrzeni mocy.

[pauza ok 2 min…]

3.6) Z przestrzeni mocy wchodzimy do przestrzeni „chaosu” (czyli do przestrzeni najbardziej doskonałych wibracji).

[pauza ok 2 min…]

3.7) Z przestrzeni „chaosu” wchodzimy do przestrzeni żaren.

[pauza ok 2 min…]

Żarna będą pracować jeszcze przez jakiś czas i dokończą swoją pracę dla każdego w swoim czasie.

Pozostajemy w swoim sercu, otwieramy oczy aby medytować w życiu.

4) Uziemiamy się

Dziękujemy wszystkim uczestnikom medytacji, Opiekunom, wszystkim, którzy byli z nami w medytacji i pozostają …

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *