Medytacja Archanielski Strumień – uaktywnienie Archanielskiego Pola

Wyciszamy się, siadamy do medytacji…

Łączymy się z przestrzenią Źródła w sobie.
Łączymy się poprzez Serca między sobą, z Sercem Ziemi, z Centralnym Słońcem, ze Źródłem Bogiem-Matką-Ojcem.
Zapraszamy Mistrzów Wniebowstąpionych, Aniołów, Archaniołów, Istot Światła i Miłości.
Zapraszamy duch Polski, Duch Warszawy, Duch miejsca gdzie mieszkamy, Serce Ziemi.
Wyrażamy Intencję Aktywacji Archanielskiego Strumienia, Pola Plazmy (Przestrzeni) łączącego Serce Ziemi, Serce Warszawy, miejsce gdzie się znajduje z Sercami Archaniołów.
Poprzez Źródło dajemy intencję harmonizacji, integracji Pola Ziemi z Polem Serc Kręgu Archaniołów.
Jeszcze raz dostrajamy się do Serca Ziemi z perspektywy Bezkresnego Źródła z intencją wzmocnienia Pola Ziemi.
Wyrażamy intencję aktywacji strumienia miedzy Sercem Ziemi i Polem Serc Kręgu Archaniołów, i prosimy aktywować doskonałe Archanielskie kody dla tej pracy w intencji Miłości i Doskonałości.

W Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga-Matki-Ojca, tu i teraz, Ja ………(imię) zapraszam Archanioła Michała, Archaniołów, Aniołów, Anioła Mira i Anioła Mera, istot światłą i miłości i proszę odbudować Archanielską siatkę, pole wokół Ziemi, 144 Aspekty Ducha Świętego według woli współtwórców poprzez Źródło Boga-Matkę-Ojca, poprzez promienie i kanał Archanielski – kanał połączenia człowieka i Archanioła.
Proszę przeprowadzić poprzez moje struktury Archanielskie energie i 144 promienia dla stworzenia/odkrycia Portalów Miłości i Światła Archanielskich Zastępów w przestrzenni Ziemi. Proszę wzmocnić ten kanał poprzez moje serce i jądro Ziemi, tak aby to zostało zapisano w wieczną pamięć krystalicznej siatki Ziemi, która odpowiada za idealny stan świadomości Ludzkości, i niech poprzez ten kanał będzie odbudowane Światło Rozumu wychodzącego ze Źródła, i niech rozświetli się Świadomość Człowieka.
Ja przyjmuję wszystkie energie Duchowych Legionów Światła i Miłości, które służą Ziemi i Ludzkości. I niech moje światło wiecznie świeci w przestrzeni Kosmosu oraz Całego Istnienia. Proszę wasze wsparcie w wiecznej służbie Źródłu Bogu-Matce-Ojcu. Ponieważ wiara moja jest mocna, Miłość bezkresna, świadomość otwarta dla przyjęcia nowych zmian w przestrzeni w duchu Przeobrażenia. Proszę Archanielskie Zastępy Światła i Miłości poprzez Źródło zwrócić Archanielskie ubrania i Skrzydła Ducha, tak aby ja mógł/mogła utrzymać Archanielską częstotliwość, czystość i wysoką świadomość. Ja biorę odpowiedzialność za czystość swoich myśli oraz działań, tak aby odpowiadać czystości Archanielskiego Światła.

Proszę odbudować całościowość krystalicznej, duchowej siatki 14400 eterycznych świątyń miłości, poprzez które będzie przechodzić strumień Boskiej Miłości i Światła do wszystkich szukających zrozumienia, wsparcia i uzdrowienia.
Z miłością i szacunkiem do wszystkich Świętych, Archaniołów, Aniołów, Mistrzów Wniebowstąpionych, Legionów Światła i Miłości, Źródła Boga-Matki-Ojca całego istnienia.

Niech tak będzie, z miłością do Źródła i w Źródle.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *