Medytacja Archanielski Strumień - uaktywnienie Archanielskiego Pola

/
Wyciszamy się, siadamy do medytacji… Łączymy się z przestrzenią…

Odwołanie słów, myśli, czynów powstałych poprzez ego, w emocjach, z rozumu

/
Medytacja jest prowadzona w obecności z Wszechistniejącym,…

Medytacja Kręgu Uzdrawiającego „Żarna”

/
Zapraszamy na medytacyjny Krąg Uzdrawiania „Żarna” codziennie,…