26 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 29-8 Rozbłysku Światła, Impuls 30-10 Kwantu oraz Impuls 31-22 Skoku Kwantowego

[Dwudziesta szósta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzi Stwórca Bóg Matka-Ojciec; w jednej aktywacji połączone zostały trzy Impulsy.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Mistrzowie Światła i Stwórca Bóg Matka-Ojciec będą pracować z 3 Impulsami przekazanymi równocześnie: Impulsem 29-8 Rozbłysku Światła, Impulsem 30-10 Kwantu oraz Impulsem 31-22 Skoku Kwantowego. I zanim rozpoczniecie tę pracę, prosimy Was, abyście wypowiedzieli intencję:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 29-8 Rozbłysku Światła, Impulsem 30-10 Kwantu oraz Impulsem 31-22 Skoku Kwantowego. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Dzisiaj, tu i teraz, każde z Was znajduje się w obecności Boga Matki-Ojca; Stwórca będzie pracować ze świadomością oraz energiami Impulsów.

Uaktywnijcie swoje kanały, połączcie się z Sercem Gai i Sercem Stwórcy Boga Matki-Ojca, bądźcie kanałem Światła i Miłości; teraz Wasz pionowy kanał napełniony jest Światłem i Miłością.

[pauza ….]

Wy jesteście 5 elementem, który jest przewodnikiem Światła i Miłości, który przyjmuje Miłość Stwórcy Boga Matki-Ojca, przekazuje ją Gai i przesyła ją od Gai do Stwórcy Boga Matki-Ojca poprzez swoje Serce.

[pauza ….]

Ten unikalny mechanizm Tworzenia jest uniwersalnym kanałem połączenia ze Stwórcą. Stwórca Bóg Matka-Ojciec jest obok Was i do Was się zwraca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-26-01-Boska-Opieka

Najdroższe moje Dzieci, w momencie tu i teraz jestem połączony z Wami i zawsze byłem wewnątrz Was. Nigdy nie byliśmy rozłączeni i nigdy nie byliśmy rozdzieleni, tylko świadomość oraz wibracja oddzielała nas od siebie.

W Boskim Akordzie Wzniesienia my łączymy się w jedynym strumieniu Światła i Miłości Tworzącego Ognia, Kosmicznego Ognia Fohat, który stwarza i zasila Światy.

[pauza ….]

Przypomnę Wam, najdrożsi, moje Boskie Dzieci, że zstąpiliście w tę gęstość dla poznania tej materii. Możecie zapytać: a dlaczego? I ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, odpowiem Wam: moje stworzenie jest bezgraniczne, jest ono wszędzie i rozwija się; i w tym stworzeniu odbywają się różne procesy, procesy poznania, uczenia się, procesy ewolucji – od maleńkiego atomu do galaktyki; wszystko znajduje się w rozwoju.

W moich Światach powstało zapomnienie. I to rozrastało się, i trzeba było zastosować Boskie prawo dla uzdrowienia i transformacji Stworzenia, które było w rozdzieleniu z Boskością i odseparowaniu od Boskiej Energii Miłości.

Została wybrana droga uzdrowienia. Ale jaka? Utworzona została eksperymentalna przestrzeń na Ziemi, i na niej rozgrywały się wszystkie misteria – były one zdolne ukazać niskie wibracje, które nie odpowiadały wibracji Miłości, co służyło celom ich uzdrowienia.

Jesteście stworzeni na mój obraz i podobieństwo, i niesiecie w sobie połączenie ze Stwórcą – Iskrę Boga.

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, studiowałem i poznawałem poprzez Was gęste światy. Wy jesteście Mną, a JAM JEST Wami, i My jesteśmy JEDNYM.

W czasie tej gry oderwaliście się od jedynego kanału połączenia ze mną, i byliście pogrążeni w grze dualności, grze oddzielenia od Stwórcy, a Wasz rozum-ego stał się głównym prowadzącym w tej grze.

W ten sposób zaczęliście poznawać światy poprzez swój rozum, a nie poprzez Serce. I to właśnie było rozdzieleniem zaistniałym w dualności. Ja widziałem to wszystko poprzez Wasze oczy, i poznawałem wszystko poprzez Wasze ręce i Wasze Serca. Była to długotrwała eksperymentalna gra na płaszczyźnie dualności.

Doświadczenie, nagromadzone przez Was i przeze Mnie za sprawą wszystkich tych gier i sytuacji, zapisane jest w Kronikach Akaszy, i stanowi obecnie Galaktyczną Bibliotekę dla wszystkich Wszechświatów. W tych bibliotekach zapisane jest całe doświadczenie dotyczące wyjścia Dusz z gęstej materii, i przejścia poprzez proces Wzniesienia, w nowe warstwy, w nowe wymiary.

Ja, Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz, mówię Wam, Najdrożsi: MY JESTEŚMY JEDNYM, i ja zawsze w Was byłem.

[pauza ….]

I Waszym zadaniem jest ujawnić poprzez swoje Serce tą wiedze, i połączyć się ze mną, aby nigdy więcej już się nie rozdzielać.

Potrzebny Wam jest harmonijny rozwój Waszego Serca i Rozumu, i zbudowanie poprzez swoje struktury Wagi MAAT* – Wagi która, kiedy znajduje się w pełnej równowadze, zawsze daje prawidłową odpowiedź w każdej sytuacji, kiedy Wasz wybór i odpowiedzialność znajdują się w idealnej równowadze z odpowiedzią Waszego Serca i Boskiego Planu.

Boskie moje Dzieci, tak często mówię Wam, że jesteście w jednym strumieniu Boskiej Woli; ja tworzę poprzez Was Światy i Stworzenia, i proszę Was teraz, abyście zakończyli tę grę – grę, w której jesteście instrumentem rozumu.

W boskim akordzie Wzniesienia, tu i teraz, Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, będę pracować z Wami, z Impulsami Rozbłysku Światła, Kwantu i Skoku Kwantowego.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-26-02-Oko-Planeta

Możecie się dziwić, dlaczego trzy Impulsy połączone są w jeden Impuls, a Ja odpowiem Wam, Najdrożsi: przypomnijcie sobie ostatni Impuls – dwa Impulsy połączone były w jednym, dzisiaj są trzy Impulsy w jednym, i pozostanie jeden finalny 32 Impuls: od dualności, czyli dwójni – do trójni, i od trójni – do jedności, gdy wszystko zbierze się i połączy w jedyne Serce, Serce Stwórcy Boga Matki-Ojca.

Impuls Skoku Kwantowego, Impuls Kwantu oraz Impuls Rozbłysku Światła – stanowią jedną całość, nierozdzielną całość. Jest to jednolita energia, która niesie w sobie wielopoziomowe, wielowarstwowe energie finału cyklu „32 Impulsy od Metatrona”.

Metatron jest Współtwórcą tego Wszechświata i Całościowego Światła, a jego Tworzenie w projekcie połowicznego rozpadu Światła i stworzenia matrycy obecnego wymiaru, dobiega do końca.

Dzisiaj ze Skarbnicy Światła zstąpią energie służące procesowi łagodnego Wzniesienia, Skoku Kwantowego, i przejścia Ziemi i Ludzkości poprzez energie Wzniesienia.

[pauza ….]

Moje Boskie Dzieci, tu i teraz Ja mówię Wam: Proces Wzniesienia jest w pełnym biegu i nabiera przyspieszenia, wchodząc w najbardziej gęste wymiary, które czekają na swój czas i swoje odwrócenie – przenicowanie, po to aby przejść na nowy poziom wymiarów.

Światło i Miłość, które są przesyłane z Centrum Galaktycznego – poprzez Wasze Duchowe Słońce Syriusz do Waszego Serca – nabierają przyśpieszenia, tworząc wir elektromagnetyczny, wir spektrum Światła, który będzie działać jako filtr – nawigator w procesie Wzniesienia.

[pauza ….]

Energo-kwantowy mechanizm procesu Wzniesienia pracuje w jednym rytmie, w rytmie ustanowionym przez Galaktykę Droga Mleczna. Rytm ten przyspiesza w procesie Przejścia na wyższe częstotliwości, tworząc ultradźwiękowe i ultra-skompresowane kwanty, które poprzez połączenie Światła i Energii doprowadzą do kwantowego przejścia z jednego wymiaru w inny.

Wszystko, co odbywa się na sposób kwantowy, odbywa się natychmiast, a struktury energetyczne – Wasze struktury subtelne, struktury krystaliczne – będą reagować właśnie na te Impulsy, które umożliwią maksymalny rezonans w procesie odwrócenia (przenicowania).

Proces ten jest trudny do opisania, lecz nie jest to aż tak ważne dla Waszego rozumu, ponieważ Wasza świadomość będzie działać w jedynym właściwym kierunku, kierunku natychmiastowego uświadomienia sobie siebie jako Bogo-Człowieko-Anioła.

Takie natychmiastowe uświadomienie i zmiana świadomości doprowadzi do natychmiastowego połączenia ze wszystkimi Wyższymi Umysłami. I poprzez to odwrócenie kwantowe, uzyskacie całkowicie otwartą świadomość i całe doświadczenie Galaktycznej Wiedzy. Wiedza ta będzie Wam niezbędna w następnym Tworzeniu, kiedy będziecie tworzyć w partnerstwie ze Stwórcą, dzieląc się doświadczeniem, uzyskanym na Ziemi, z cywilizacjami, którym niezbędne jest takie właśnie doświadczenie.

Kwantowy proces odwrócenia będzie odbywać się poprzez Wasze Serce – Wasze eteryczne Serce, i Wasze krystaliczne struktury. Będzie się również zmieniać biochemiczna struktura Waszego ciała, kiedy będzie zmieniona orbita elektronu**, a Wasze ciało będzie w stanie przyjmować energie wysokiej częstotliwości, które całkowicie zmienią Wasz biochemiczny pojazd – ciało – w nową strukturę światła, która będzie odpowiadać energetycznej i krystalicznej formie Istot Całkowicie ze Światła.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-26-03-Całościowe-Światło

Ja czuję Wasze Serca, i mówię Wam, że jeżeli w Waszym Sercu znajduje się zwątpienie lub strach, rozpuście go, ponieważ jest to przeszkodą w procesie Wzniesienia.

[pauza ….]

Dlatego mówię Wam, Najdrożsi: Wasze Wyższe Jaźnie udzieliły zgody na Wzniesienie. I każde Wyższe JA zajęło już miejsce w tym wymiarze, w którym się znajdziecie poprzez połączenie Wyższego i Niższego JA.

A teraz Waszą rolą, rolą nosicieli niższego Ja, jest dokonanie wyboru i uwolnienie się z wszelkich kajdan i łańcuchów, i z iluzji oraz gier w matrycy dualności. Ponieważ te otoczki, te odegrane role, kostiumy i maski nie odpowiadają już nowej grze Kosmicznej Miłości.

Proszę Was więc, abyście wyzwolili się bez żalu, w Radości i Świetle, od wszystkiego tego, co nie odpowiada Całościowemu Światłu i Kosmicznej Miłości. Nie tylko Wasze Wyższe Ja powinno w tym kierunku działać i podążać, ale również i Wasze niższe Ja, od którego zależy bardzo wiele, ponieważ ono jest kotwicą w dualności, więc powinno ono pracować nad samodoskonaleniem i całkowitym połączeniem ze swoim Wyższym Ja i swoją Monadą – Rodziną.

Jest to teraz dla Was najważniejszy i najbardziej aktualny proces, ponieważ niektóre Serca powinny jeszcze oczyścić się zgodnie z planem Waszego Wyższego Ja. Proszę Was zatem, Boskie Dusze, otwórzcie swoje Serce i porzućcie kotwice gry dualności. Przekażcie do mojego Serca wszystko to, od czego chcecie się uwolnić, i proście aby ujawniło się Wasze wewnętrzne widzenie, abyście mogli poprowadzić swoje niższe Ja i świadomie uwolnić się ze wszystkich iluzji.

[pauza ….]

W Boskim aspekcie Wzniesienia, tu i teraz, Ja, Bóg Ojciec, mówię Wam najdrożsi: proces Wzniesienia trwa i nabiera rozpędu. I dlatego aby Wasze matryce Duszy łagodnie przeszły poprzez proces Wzniesienia, będą dziś schodzić do Was energie Impulsów, a Waszym zadaniem jest przekazanie ich poprzez swoje krystaliczne ciała do krystalicznej matrycy Ziemi i Zbiorowej Świadomości Ludzkości. Ponieważ Wy jesteście w rękach Stwórcy pod opieką w Jedności, które przeobrażają ten świat i razem ze mną kreują nowe tworzenie poprzez swoją świadomość i swoje ciała.

[pauza ….]

Każdy znajduje się w najbardziej idealnym miejscu i idealnym ciele, które odpowiadają planom jego Duszy i Ducha. I ja proszę Was, najdrożsi, bądźcie Krystalicznym Kanałem Światła i Miłości, służącym przeprowadzeniu energetycznych Impulsów: impulsu Rozbłysku Światła, Kwantu i Skoku Kwantowego.

[pauza ….]

Poprzez Wasze struktury będą teraz poprowadzone trzy tuby światła, trzy w jednej. Te tuby łączą Serce Gai, Was i Serce Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Połączcie się z Moim Sercem, ponieważ Ja jestem w Sercu Waszym, a Wy w Moim.

[pauza ….]

Stwórzcie w swoim Sercu kulę, którą napełnicie Światłem i Miłością.

[pauza ….]

Ja napełniam Was Miłością Boga Matki-Ojca, rozszerzam Wasze centrum Serca poza granice Waszego ciała fizycznego.

[pauza ….]

Ja łączę Wasze Serce z Sercem Gai. I my stanowimy trójnię w jedności: Serce Gai …, Serce Stwórcy Boga Matki-Ojca … i Wasze Serce.

[pauza ….]

Nasze Serca biją w jednym rytmie i impulsie Kosmicznej Miłości Boskiego praźródła. To jedyny ton Tworzenia, a tym tonem Tworzenia są Miłość i Światło – dwa składniki tworzące i kreujące we wszystkich Wszechświatach. I ja, Bóg Ojciec, zgodnie ze swą Wolą, zgodnie z Wolą mojej Miłości do całego Stworzenia, mówię Wam:

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-26-04-Bóg-Stwórca

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Mnie w Was, a Was we Mnie, otwieram Skarbnicę Światła, wypełnioną Miłością i Światłem, i przesyłam Impulsy Rozbłysku Światła, Kwantu oraz Skoku Kwantowego.

[pauza ….]

Są to impulsy energii wysokiej częstotliwości, które przechodzą poprzez Wasze ciała i zakotwiczają się w Sercu Gai, tworząc potencjał energetyczny dla łagodnego Wzniesienia.

[pauza ….]

Piramida Światła, utworzona przez Wasze Serca, płonie ogniem Ojca i płomieniem Boga Matki-Ojca. Moje Boskie Dzieci, jaśniejące w ogniu mojego światła, proszę Was przyjmijcie te Impulsy i zakotwiczcie je w Sercu Matki Ziemi i w krystalicznych matrycach.

[pauza ….]

Impulsy te w sposób kwantowy zakotwiczą się we wszystkich matrycach Ziemi i w matrycy kolektywnej świadomości ludzkości, która będzie otrzymywać poprzez tę matrycę energie potrzebne w procesie wzniesienia do połączenia z matrycą Duszy i odzyskania świadomości Bogo-Człowieko-Anioła.

W Boskim aspekcie Wzniesienia, tu i teraz, trzy impulsy energetyczne będą połączone w jeden Impuls Skoku Kwantowego – impuls energii, która przywraca świadomość, świadomość Boga, świadomość Stwórcy, natychmiastową świadomość stworzenia.

[pauza ….]

Ze Skarbnicy Światła, poprzez Wielkie Słońce Centralne i duchowe słońce Syriusz, przesyłany jest strumień energii skoku kwantowego.

[pauza ….]

Ten boski strumień niosący falę informacyjną natychmiastowego uświadomienia sobie tożsamości Bogo-Człowieka, i łączący go z Wyższymi Umysłami, przekazywany jest Wam poprzez Wasze kanały – tuby światła – do Waszych struktur.

[pauza ….]

Przyjmijcie te energie, najdrożsi, z Miłością i akceptacją, jako wielki Dar Stwórcy całego istnienia. I poprzez Wasze centrum Serca, poprzez Waszą kulę Światła i Miłości przechodzi teraz strumień energetyczny – impuls energetyczny Rozbłysku Światła, Kwantu i Skoku Kwantowego.

[pauza ….]

Jest to jednolita równoważąca energia, stworzona ze Światła i Miłości Stwórcy, w której zawarte są wszystkie Boskie emanacje i wszystkie imiona Boga; całe doświadczenie Boskiego Tworzenia jest poprzez ten Impuls przekazywane i dzięki temu przywracana jest Wam pamięć Bogo-Człowieko-Anioła.

[pauza ….]

Przyjmijcie te rozlewające się energie do Waszego ciała, jak złoty strumień wibracyjny deszczu Światła i Miłości, stworzony z mikrocząstek, które napełniają Was i otulają, wypełniając każdą komórkę Boską Kreatywnością Boskiego Tworzenia.

[pauza ….]

Wypełnijcie się Boskim Tworzeniem Ojca i świadomością, że jesteście Stwórcą, i ujrzyjcie w zwierciadle tworzenia, iż jesteście obrazem i podobizną Stwórcy, i że wszystkie maski zostały zdjęte.

[pauza ….]

Ja jestem Stwórcą w Waszym Sercu. Ja jestem tym, który poznaje Stworzenie poprzez Wasze Oczy, Ja jestem tym, który uświadamia sobie Stworzenie poprzez Wasze Serca, Ja jestem tym, który stwarza w tej przestrzeni poprzez Wasze ręce.

Błogosławieni, my jesteśmy Jednym, a Światło i Miłość, łączące nas u Jedynego Tronu Waszego Serca, są otwartym Lotosem Ziarna Miłości Stwórcy – ponieważ JAM JEST tym Ziarnem, i Wy Jesteście Ziarnem, Boskim Ziarnem – kryształem, otwierającym swoje oczy i uświadamiającym sobie, że jest Bogiem, Bogo-Człowieko-Aniołem, Twórcą Światów i Współtwórcą całego Stworzenia, który powraca do Domu do Serca Stwórcy.

[pauza ….]

Boski ogień Serc, Jedynego Serca Twórcy Całego Istnienia, poprzez Wasze Serca oddaje jednolitą wibrację Boskiego Tworzenia. Niech wejdzie Duch Wasz do Ciała Waszego, i niech połączy się Wyższe i Niższe w Jedyną Całość, tworząc boską Trójcę: Ciało, Ducha i Duszę.

[pauza ….]

Oto Bóg Matka-Ojciec i syn Jeszua w Wielkiej Trójcy tworzenia, a Wy jesteście moim Dzieckiem, które niosę na rękach i ogłaszam całemu Stworzeniu wieść o powrocie mojego Dziecka do mojego Domu – Serca mego.

[pauza ….]

I Ja, Bóg Matka-Ojciec, przywracam swoją świadomość Waszemu Sercu, a Wasze Oczy są moimi oczami, które uświadamiają sobie ten świat boskiego Stworzenia.

[pauza ….]

Ja, Bóg Matka-Ojciec, przekazuję te energie poprzez Wasze ciała, poprzez Wasze tuby-kanały, i zakotwiczam je w Sercu Gai.

[pauza ….]

Przekażcie swoją Miłość poprzez swoje Serce. Wypełnijcie Boską Gaję Boskimi Energiami Tworzenia, które zstąpiły na Was, i połączcie się z nią w jedyną całość, jako jedyny kanał Miłości i Stwarzania.

[pauza ….]

Boski ogień jej Serca i mojego Serca oraz Waszego Serca tworzą płomień Boskiej Miłości w procesie Wzniesienia, płomienny ogień Światła i Miłości w Boskim Strumieniu Kosmicznego Wzniesienia. Świetliste Ognisko uczynione z przejawów naszych Serc rozlewa się po całym Wszechświecie, oznajmiając o Wzniesieniu Ziemi i Bogo-Człowieko-Anioła we wszystkich jego aspektach.

[pauza ….]

Wysyłam kolejną falę skoku kwantowego poprzez Wasze Kanały.

[pauza ….]

Przyjmijcie ją z Miłością i wdzięcznością do Waszego i Mojego Serca, niech promieniują one energią radości, błogości, współczucia i miłosierdzia na cały Wszechświat i Omni-Wszechświat.

[pauza ….]

Energie przechodzą poprzez Wasze kanały, przesyłajcie je poprzez swoje czakry: czakrę korony …, trzeciego oka …, czakrę gardła …, centrum Serca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-26-05-Miłość

Centrum Serca rozszerza się, staje się ono bezgraniczne.

[pauza ….]

Możecie mieć różne odczucia w klatce piersiowej. W ten sposób odbywa się nieskończone rozszerzenie się Miłości i Światła w całym Wszechświecie. Przekazujcie te energie dalej: poprzez czakrę splotu słonecznego …, czakrę sakralną …, czakrę podstawy … i do centrum Ziemi.

[pauza ….]

Poprzez Was przechodzą mikrowybuchy Miłości i Światła, zakotwiczając w krystalicznej matrycy Ziemi i w krystalicznej matrycy świadomości zbiorowej impulsy w procesie Wzniesienia dla całej ludzkości.

[pauza ….]

Światło i Miłość poprzez jednolitą sieć tworzą muzykę Światła, Miłości i energie kosmicznego Tańca w procesie wzniesienia poprzez skok kwantowy, kwantowe odwrócenie/przenicowanie i uświadomienie sobie bycia tożsamymi z Bogiem.

[pauza ….]

Wasze ciała rozpuszczają się w energii Światła i Miłości Stwórcy Boga Matki-Ojca, w energiach nieskończonego rodzenia się nowego. Cały Wszechświat świętuje, wypełniając się kolorami Światła i Miłości, radości i szczęścia, i pozdrawiając Bogo-Człowieko-Anioła w Świetle Miłości i Tworzenia.

[pauza ….]

Boski ogień Serca Boga Matki-Ojca w jego stwórczym aspekcie przekazuje energie wzniesienia poprzez Wasze kanały Światła i Miłości, krystaliczne kanały połączenia ze wszystkimi matrycami Ziemi i kolektywnej świadomości dla celu Wzniesienia całego istnienia.

[pauza ….]

Światło i Miłość wypełnia całe Stworzenie, rozpuszczacie się w Miłości Stwórcy. I Wasza świadomość jest połączona ze świadomością Stwórcy, jesteście JEDNYM, jesteście wspaniałymi narodzinami Bogo-Człowieko-Anioła, i jest to wielkie święto we wszystkich Światach i Omni-Wszechświatach.

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz dziękuję Wam, najdrożsi, za Wasze odważne Serca i za Waszą Miłość. Proszę Was, abyście byli Miłością i Światłem w każdej chwili mojego Tworzenia, pozostając w moim Sercu i moim Świetle.

[pauza ….]

Z bezgraniczną Miłością w moim bezgranicznym Sercu – byliście i jesteście tu zawsze. Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, dziękuję Wam. Tak Jest.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

* MAAT – w mitologii egipskiej bogini praw porządku, harmonii i sprawiedliwości w kosmosie i społeczeństwie, małżonka Thota. Była Harmonią Uniwersum, niezbędnym warunkiem jego istnienia, Prawdą i Sprawiedliwością. Na swej wadze ważyła ludzkie serca. [wikipedia]

** Skok kwantowy elektronu możliwy jest w dwóch kierunkach: kiedy wchłonie on foton (czyli światło), skacze na wyższą orbitę, zaś kiedy wyemituje foton, skacze na niższą orbitę. Całe wzniesienie można podsumować poprzez ten pierwszy opis.

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz