25 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 27-12, Krystalizacji oraz Impuls 28-27, Przepustowości i Przenikalności Światła

[Dwudziesta piąta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Mistrzowie Światła pomogą Wam odzyskać utraconą membranę krystaliczną, która zostanie zastosowana dla połączenia Wyższego i Niższego Ja, dla połączenia trójcy – Ducha, Duszy i Ciała. Membrana krystaliczna pracuje na poziomie makro i mikro, i jest ogniwem łączącym z Braterstwem Światła.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj będziemy pracować z dwoma Impulsami: Impulsem 27-12, Krystalizacji oraz Impulsem 28-27, Przepustowości i Przenikalności Światła. Prosimy Was, abyście zaczęli tę pracę od wypowiedzenia intencji:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 27-12, Krystalizacji oraz Impulsem 28-27, Przepustowości i Przenikalności Światła. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła jest tu i teraz obok Was!

Mistrzowie Światła tu i teraz są obok Was. Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek witają Was i cieszą się, że mogą pracować z Wami, z nowymi Impulsami.

Ja, Metatron, witam Was, najdrożsi. Jestem gotowy kontynuować z Wami nasz cykl aktywacji Impulsów.

Każdy Impuls – jest to nowa częstotliwość światła, nowa fala światła i nowa energia, którą Wy, jako przewodniki tej energii, przesyłacie na Ziemię, do centrum Matki Ziemi i w całą przestrzeń. Najdrożsi, Wy jesteście tymi samymi przewodnikami, które mogą przesyłać energie Boskiego Źródła z Górnych Światów i przeobrażać przestrzeń w dolnych światach. Ale czy wszyscy radzą sobie z realizacją tego zadania jako piąty element – kosmiczny przewodnik kosmicznych energii?

Wy, Boskie Dzieci, przyszliście na tę planetę i zaproponowaliście Gai dokonanie eksperymentu w dziedzinie Boskiego Tworzenia, polegającego na napełnianiu gęstych światów energiami wyższego wymiaru i przeobrażaniu przestrzeni.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-25-01-Kryształowe-Miasto

W eksperymencie tym uczestniczyliście jako gracze, nie posiadając swoich wyższych instrumentów, które zostawiliście za gęstą zasłoną. Waszym zadaniem było odnalezienie sposobu – drogi do Domu, w Serce Stwórcy, bez tych twórczych instrumentów, które wypracowaliście w innych światach.

Jedyny instrument, jaki zachowaliście, i jaki według „reguł gry” powinniście byli posiadać, to krystaliczna matryca, krystaliczna membrana czy też krystaliczna struktura – wszystko jedno jak ją nazwiemy. Miała ona zostać stworzona wokół Was, oraz w Waszych komórkach i wokół Ziemi – jako krystaliczna soczewka światła, która powinna przesyłać energie źródeł, a Wy, jako energetyczne przewodniki, mieliście te energie przesyłać w przestrzeń i dokonywać przeobrażenia tej przestrzeni.

Krystaliczne przewodniki i krystaliczni Twórcy Światłem i Miłością powinni byli tworzyć na planecie Ziemia, przeobrażając to, co powinno było podnieść swoje wibracje i przejść na nowy poziom rozwoju. Mówimy teraz o tej Ziemi, która posiadała w swojej strukturze biologicznej te elementy życia i świadomości, które wymagały swojego stopniowego rozwoju.

Jednak eksperyment poszedł inną drogą, ponieważ, w rezultacie ingerencji niższego rozumu, który nie podążał ścieżką Tworzenia Ojca, została usunięta ta krystaliczna membrana czy też krystaliczna struktura.

W ten sposób „uwierzyliście że utraciliście” połączenie ze Źródłem i przestaliście być przewodnikiem Boskich Energii, przestaliście być tymi, którzy pomagają Gai w procesie jej wzrostu, transformacji i ewolucji.

[komentarz od tłumacza: Zawsze byliście i jesteście połączeni ze Źródłem, jednak w wyniku ograniczenia świadomości powstała iluzja oddzielenia na tyle silna, że uznaliście ją za „prawdziwą”.]

Krystaliczna struktura została usunięta w waszej świadomości, i utraciwszy połączenie ze Źródłem, zostaliście zakotwiczeni w gęstym, materialnym świecie, zapominając o wszystkich instrumentach i o Waszej misji przewodnika tutaj na Ziemi. Utraciwszy połączenie z Domem, utraciwszy połączenie z Ziemią, zostaliście samotni.

Duch, Dusza i Ciało – jest to ten potrójny element układanki, dzięki któremu człowiek staje się świadomym przewodnikiem Światła i Miłości Stwórcy. Wasza trójjedność została zaburzona, a pamięć o niej zachowana poprzez obrazy takie jak Trójca.

Wasz harmonijny stan i stan przygotowania do wymiarów wyższych, to stan, kiedy zbierzecie wszystkie trzy części – Duch, Duszę i Ciało – i staniecie się świadomą anteną do odbioru Boskich Emanacji ze Źródła Światła i Miłości, i przesyłania ich do swojej przestrzeni w celu przeobrażenia gęstych światów.

Ale najpierw, zanim to się stanie, powinno nastąpić odbudowanie krystalicznej struktury, krystalicznych membran wokół każdej Waszej komórki, wokół Waszego ciała, i wokół Waszego systemu planetarnego – po to, aby ta krystaliczna membrana mogła przyjmować Światło i Miłość Stwórcy oraz wszystkie twórcze formy myślowe Ojca, i przekazywać je do wewnętrznych warstw Ziemi, i do Waszych subtelnych i gęstych ciał.

I gdy to otrzymacie, możecie również z poziomu Waszego wewnętrznego ognia przesłać poprzez tę krystaliczną membranę Światło i Miłość, i twórczy potencjał, przekazywany przez Stwórcę Boga Matki-Ojca. Jest to przyjęcie i przekazanie poprzez krystaliczną membranę, która odpowiada częstotliwościom Światła i Miłości. Przyjęcie i przekazanie, i przeobrażenie dolnych warstw, niższych wymiarów i gęstości.

Właśnie to unikalne narzędzie – membrana krystaliczna, na której oparte jest Boskie Tworzenie i przekazywanie Boskiego Światła i Boskiej Miłości – było odseparowane od Was ponieważ uwierzyliście w iluzję rozdzielenia.

Moje Boskie Dzieci, membrana krystaliczna to ten instrument, który przepuszcza światło bez zniekształceń, i w nim ujawnia się właśnie jakość przepustowości i przenikalności światła.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-25-02-Całościowe-Światło

Jest to znany już Wam kanał przyjęcia i przekazania. Jest to kanał dla wysokowibracyjnych energii Światła i Miłości, które przechodzą bez zniekształceń, w całości, poprzez membranę krystaliczną i są przyjmowane poprzez warstwy wewnętrzne; ta krystaliczna membrana przekazuje również Wasze strumienie światła oraz strumienie energetyczne do Tworzącego Serca Ojca.

Przyjęcie i przekazanie poprzez struktury krystaliczne jest tym najpiękniejszym instrumentem, jaki pomaga przeobrażać światy i umożliwia Białemu Braterstwu pracę z ludzkością w czystym kanale.

Teraz wszystko jest przygotowywane poprzez Wasze ciała dla całej Krystalicznej Ziemi. Boskie Źródło, Skarbnica Światła gotowe są, aby przekazywać te energie i pracować z Waszymi membranami krystalicznymi. Membrany te będą wbudowane w Wasze komórki na poziomie mitochondriów, tworząc tę krystaliczną membranę, i taka sama membrana krystaliczna będzie aktywowana w Waszych ciałach świetlnych.

[pauza ….]

Kryształowe, świetlne struktury będą aktywowane u każdego w odpowiednim czasie. Teraz będą wprowadzane w nie potencjały i odbędzie się dearchiwizacja tych krystalicznych membran. Wasze struktury potrzebują łagodnego przejścia poprzez aktywację. Będzie to stopniowe dostrojenie Waszych struktur komórkowych i ciał subtelnych. Przenikalność i przepustowość światła staną się główną cechą Waszych subtelnych ciał.

[pauza ….]

Zakotwiczenie tych pakietów w krystalicznej matrycy Ziemi pomoże każdemu, kto chce wejść w rezonans z Boskim Źródłem, kto chce wejść z Nim w bezpośredni kontakt – i przyjąć twórcze formy myślowe i twórcze impulsy stworzenia od Energii Światła, Energii Całościowego Światła, Energii Boskiej Miłości – stając się przewodnikiem tych energii i translatorem w przestrzeni, przeobrażając cała tę przestrzeń i przekazując poprzez swoje Serce, poprzez swe alchemiczne naczynie impulsy energetyczne i potencjał energetyczny Waszego tworzącego Serca w Światy Stworzenia.

Boskie Moje Dzieci, my zwrócimy Wam krystaliczne ubrania, struktury światła, utkane ze Światła i Miłości, i przyjmijcie je z Miłością i wdzięcznością jako dar od Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

W Boskim Akordzie Wzniesienia tu i teraz, Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek będziemy z Wami pracować. Zapraszamy również Białe Braterstwo.

[pauza ….]

Białe Braterstwo ustawia się wokół Was. Jest tu 32 Ich przedstawicieli, Wy stoicie w centrum.

[pauza ….]

Mistrzowie Białego Braterstwa kierują swoje dłonie ku Waszym Sercom. Z ich dłoni wychodzą promienie do Waszego Serca.

[pauza ….]

Oni przekazują Wam swoją Miłość, Mądrość, Opiekę, Wiedzę, Równowagę i Harmonię. Równoważą Was oni i napełniają swoją Miłością.

[pauza ….]

Wypełnijcie się tymi energiami. Poczujcie, jak rozszerza się Wasze centrum Serca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-25-03-Piramida-Światła

My tworzymy wokół Was krystaliczną piramidę, i kolejną piramidę wierzchołkiem w dół, i w ten sposób znajdujecie się w oktaedrze – krystalicznym oktaedrze.

[pauza ….]

Wasze Serce znajduje się w oktaedrze. Wasze komórki, każda z nich, znajduje się w oktaedrze. Krystaliczny oktaedr jest wokół Was, a wewnątrz Was zaczyna krystalizować się przestrzeń i Wasze ciało.

[pauza ….]

Teraz będzie budowana krystaliczna membrana pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym, od poziomu makro do mikro. Poczujcie, jak Wasze ciało staje się coraz twardsze, subtelne i przyjmuje strukturę płynnego kryształu.

[pauza ….]

Może Wam się zmieniać głos, ponieważ komórki gardła również się krystalizują. Cały system komórek przyjmuje nowe struktury krystaliczne.

[pauza ….]

Proces krystalizacji może się przejawiać na różne sposoby: możecie odczuwać chłód, nie czuć ciała, może zmieniać się sposób słyszenia, głowa może wydawać się ciężka.

[pauza ….]

Wasze ciała subtelne są również zagęszczane, wysubtelniane, i możecie odczuwać nacisk na swoje ciało fizyczne.

[pauza ….]

Przyjmujcie ten proces tak, jak on przebiega – w sposób najbardziej doskonały właśnie dla Waszej struktury.

[pauza ….]

Jest to odbudowa systemów krystalicznych, ponieważ wcześniej już je posiadaliście. Proces krystalizacji jest kontynuowany. Mistrzowie Białego Braterstwa dzięki swoim energiom pomagają przechodzić ten proces bardziej harmonijnie Waszym ciałom subtelnym i Waszemu ciału fizycznemu.

[pauza ….]

Kiedy struktura ta będzie gotowa w Waszych ciałach, Mistrzowie zaczną łączyć ją z Boskim Źródłem i Sercem Gai. I połączą ją również z matrycą Świadomości Chrystusowej i Białego Braterstwa.

[pauza ….]

A zatem, tu i teraz, Mistrzowie zaczną połączenie energetyczne struktury krystalicznej z Boskim Źródłem i z Sercem Gai. Poprzez Wasze ciało, poprzez kręgosłup i kanał centralny Mistrzowie przeprowadzają krystaliczny rdzeń, który kotwiczony jest w centrum Matki Ziemi, w Waszym Sercu i w Sercu Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Rdzeń ten łączony jest również z matrycą Świadomości Chrystusowej, Świadomości Mistrzów Światła i Białego Braterstwa.

[pauza ….]

Stajecie się anteną krystaliczną do odbioru twórczych idei i form myślowych Stwórcy Boga Matki-Ojca i Mistrzów Światła, po to aby przetworzyć je w gęstych wymiarach i światach materii, aby przeobrażać, transformować i reorganizować te przestrzenie.

[pauza ….]

Wy jesteście kanałami krystalicznymi do przekazywania energii służącej przeobrażeniu Ziemi i Ludzkości. Teraz poprzez ten kanał Bóg Ojciec przekaże Impuls energetyczny, Impuls Krystalizacji, Przepustowości i Przenikalności Światła. A Wasze struktury krystaliczne przyjmą pierwszą eksperymentalną porcję Światła i Miłości, na częstotliwości Boskiego Stworzenia, od Boga Matki – Ojca.

[pauza ….]

Stwórca ze skarbnicy Światła przekazuje Boski Płomień Ognia Myśli, Iskrę Ognia Myśli, Ognisty Potencjał Myśli Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Przejdzie on przez Wasze kanały, poprzez Wasze struktury krystaliczne, które bez zaburzeń przyjmą ten Boski Ogień w Wasze Serce. Przyjmujcie ten Boski Ogień w Wasze Serca, ten Życiodajny Ogień Miłości Boga Matki-Ojca, w jego pełnym wymiarze.

[pauza ….]

Wasze centrum Serca napełnia się płomieniem Boga Matki-Ojca. Wasze centrum Serca rozszerza się i Boski Ogień, połączony z Waszym troistym płomieniem, łączy się w jedną energię, która w procesie synergii tworzy mikrowybuch w Waszym Sercu, i Boska emanacja Miłości i Światła z Waszego Serca przekazywana jest poprzez kanał do Serca Boga Matki-Ojca, przekazując potencjał nagromadzonego Światła i Miłości z Waszego Serca.

[pauza ….]

Serce Wasze rozszerzone jest bez granic. Światło i Miłość, promieniujące z Waszego Serca jaśnieje jak kilka słońc. I jego Ogień płonie w Was.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-25-04-Istota-Światła

Przesyłajcie ten gorejący ogień do Serca Boga Matki-Ojca … i do Serca Gai.

[pauza ….]

Stańcie się tym bezgranicznym przewodnikiem Światła i Miłości Boskich Energii Boga Matki-Ojca dzięki Waszym nowym strukturom krystalicznym – membranom, poprzez które w czysty sposób przyjmujecie i przekazujecie Światło i Miłość.

[pauza ….]

Światło i Miłość Boskiej Emanacji, na której zbudowany jest cały Omni-Wszechświat, Wszechświat i Galaktyki – są to energie tworzące; energie, które tworzą Światy.

[pauza ….]

Żywe Światło, Boska Miłość i Kosmiczny Ogień – to Dary Źródła dla wszystkich stworzeń. I Wy, błogosławieni, przyjmujcie te energie i przekazujcie je poprzez kanały przyjęcia i przekazania.

[pauza ….]

Wasze przewodnictwo i przepustowość światła jest na poziomie 100%. My przekazaliśmy Wam w 100% krystalizację struktury membran, i tylko Wasza świadomość może utrzymać ten stan otwarcia.

Ponieważ wszystko to, co nie odpowiada wibracji wymiarów wyższych – wasze myśli i świadomość, trzeba będzie przetransformować, aby przejść przez membranę krystaliczną.

Przetransformowana zostanie każda myśl, która ma niską częstotliwość, i każdy wybór, który nie jest zgodny z Wolą Boga Matki-Ojca, lecz pochodzi od ego.

Boskie przejście – to przejście świadomości, transformacja – to transformacja poprzez świadomość, poprzez struktury komórkowe. Wasza świadomość albo podwyższa częstotliwość Waszych komórek, albo ją obniża.

Bądźcie uważni i żyjcie Sercem zgodnie z Wolą Stwórcy Boga Matki-Ojca w Miłości, aby żadne stare wzorce nie przeszkadzały Wam w przemianie swojej świadomości w Świadomość Chrystusową. Energie o wysokich częstotliwościach w coraz większej ilości przychodzą na planetę, i niezbędne jest, aby w każdej chwili być w stanie świadomości i nie wchodzić w „gry” dualności, ponieważ w ten sposób możecie obniżać swoje wibracje, które przekazywane Wam są w każdym naszym przekazie.

Wy jesteście projektantami czasu i przestrzeni, wy zmieniacie swoją myślą przestrzeń – i w ten sam sposób zmieniajcie i siebie, aby być w rezonansie z tymi przestrzeniami, które tworzy Bóg Matka-Ojciec poprzez Boskie myślowe formy tworzenia, które zstępują na Ziemię. Stańcie się odbiornikami tych form myślowych, tych energii, stwarzajcie je tu i teraz, i przekazujcie Miłość i Światło w całą przestrzeń.

[pauza ….]

Boski Akord Wzniesienia pojawia się tu i teraz, i Waszym zadaniem jest bycie w momencie tu i teraz. Ponieważ prawda jest w Was. W Waszym Sercu. W Sercu, które połączone jest z Sercem Boga Matki-Ojca. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Bóg Matka-Ojciec przekazuje Wam swoje przesłanie, najdrożsi.

Najdroższe Dzieci Moje, tu i teraz, jesteście na progu wzniesienia w tym momencie, skok kwantowy jest tuż obok. I tylko Wasza Wola, Wasza Odpowiedzialność i Wasze Przygotowanie Świadomości utoruje Wam drogę w te Światy, które wybrał Wasz Duch.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-25-05-Struktura-Krystaliczna

Jeżeli jesteście na to gotowi, na przyjęcie Wyższego, poprzez te struktury krystaliczne Wasze Wyższe Ja zstąpi do Waszego Niższego Ja, i Wasz Wyższy Duch pomoże niższemu całkowicie uwolnić się od wszystkich zabawek dualności.

[pauza ….]

Przychodzi chwila prawdy dla Was, chwila prawdziwych wyborów. I tylko Wasza Świadomość pomoże utorować drogę Waszemu Wyższemu Ja, aby Wyższe połączyło się z niższym.

Abyście odnaleźli Wyższy Kontrakt swojej Duszy i byli w całkowitej Harmonii w pełnej trójcy – Ducha, Duszy i Ciała.

Jest to ta piramida Światła, która zdolna jest przekazywać światło i być połączona ze Źródłem Boga Matki-Ojca. Niezbędne jest, aby zebrać tę całą mozaikę – Duch, Duszę i Ciało, i w trójjedności przejść poprzez Wzniesienie.

Bądźcie w Sercu Moim, w Świetle Moim, Ja trzymam Was za rękę. I proszę Was, abyście niezależnie od tego, co by się nie działo w Waszej przestrzeni, i w jaki sposób z perspektywy ludzkiej by to nie wyglądało – abyście utrzymywali przestrzeń swym Światłem i Miłością.

[pauza ….]

Nie myślcie jak ludzie. Bądźcie jak Bogo-Anioło-Człowiek, tworzący myślą, wspierający i przyjmujący energie Stwórcy Boga Matki-Ojca, i przekazujący je w przestrzeń, tym samym przeobrażając wszystkie gęste światy poprzez swoje Serce – poprzez wasze alchemiczne naczynie.

[pauza ….]

I łączcie Źródło Stwórcy poprzez swoje Serce z Gają. Piękny, Boski piąty element Miłości i Światła stworzony na Obraz i Podobieństwo Stwórcy Boga Matki-Ojca – to Ty, Człowiek. I tutaj, na Ziemi, odzyskaj swoją siłę, oczyść siebie, i połącz się ze swoimi Wyższymi Aspektami, stając się Twórcą i wkraczając do Domu Stwórcy Boga Matki-Ojca w całej swej doskonałości Ducha, Duszy i Ciała.

[pauza ….]

Błogosławieni, najdrożsi, Aktywacja dobiegła końca. Ja, Bóg Matka-Ojciec. Dziękuję. Tak Jest.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

*[o mitochondriach: „Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej źródłem energii [1]. … Pomimo tego, że większość genomu komórki znajduje się w jądrze komórkowym, mitochondria, jako jedyne organella poza plastydami posiadają własny genom. Genom mitochondrialny jest nieduży – koduje tylko od kilkunastu do kilkudziesięciu białek z kilkuset białek niezbędnych do funkcjonowania mitochondrium [1]]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz