24 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 25-29, Immunizacji Komórek Ciała i Krwi oraz Impuls 26-11, Biochemicznych Procesów w Ciele

[Dwudziesta czwarta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzi Stwórca Bóg Matka-Ociec. Praca będzie odbywać się na poziomie mikroskopowym z komórkami ciała człowieka i komórkami krwi. Będzie to przygotowanie człowieka do wejścia w biały Słup Światła.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Mistrzowie Światła i Stwórca Bóg Matka-Ojciec będą pracować z dwoma Impulsami: Impulsem 25-29, Immunizacji Komórek Ciała i Krwi oraz Impulsem 26-11, Biochemicznych Procesów w Ciele. Prosimy Was, abyście zaczęli tę pracę od wypowiedzenia intencji:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 25-29, Immunizacji Komórek Ciała i Krwi oraz Impulsem 26-11, Biochemicznych Procesów w Ciele. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła jest tu i teraz obok Was!

Dzisiaj Stwórca Bóg Matka-Ojciec będzie aktywować Impulsy mające związek z biochemicznymi procesami w ciele i z immunizacją komórek krwi i ciała.

Ja, Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz jestem z Wami, najdrożsi. Dostrójcie się do mojego Serca.

[pauza ….]

Ja przekazuję Wam swoją Miłość i Ochronę. Przyjmuję Waszą Miłość, i będę dzisiaj pracować z Wami.

[pauza ….]

Zaczniemy od wprowadzenia historycznego.

Piąta rasa ludzkości, zaszczepiona tutaj na Ziemi, posiadała prawidłową biochemię ciała, dostosowaną do życia w otaczającym ją środowisku. Zostaliście stworzeni na obraz i podobieństwo Stwórcy, posiadając fizyczny nośnik – ciało, z kompletnym biochemicznym składem krwi, który sprzyjał życiu na Ziemi. W matrycy Ziemi były wpisane odpowiednie programy regulujące Waszą biochemię. Na Ziemi całkowicie uformowana była flora i fauna wraz z żywiołami, co służyło celowi harmonijnego życia i rozwoju na powierzchni Ziemi.

Boski strumień napełnia teraz każde z Was; dostrójcie się do Mojego Serca i na przyjęcie informacji i moich energii.

[pauza ….]

Raz po raz wchodzę do Waszego Serca, tak abyście odczuli tę falę energetyczną…

[pauza ….]

Falę przekodowania Waszych procesów biochemicznych w ciele. Ja odczuwam energię każdego z Was. I proszę abyście byli w pełnej świadomości i spoczywali w centrum swego Serca, ponieważ praca, która odbędzie się dzisiaj, powinna być całkowita przyswojona przez Wasze ciało i komórki.

Makro- i mikrokosmos istnieją wokół Was, jak również i w Was. Dzisiaj będziemy pracować z mikrokosmosem, na poziomie mikro, na poziomie Waszych komórek.

Zbliżacie się do zawansowanego etapu projektu Wzniesienia. I kiedy na planetarne obszary Ziemi zstąpią Białe Słupy Światła, Wasze ciała powinny być całkowicie przygotowane do wejścia w te Słupy Światła. Harmonizacja Waszych ciał świetlnych, harmonizacja świadomości, przebywanie w całkowitej stabilności i równowadze jest źródłem i wibracją prowadzącą do harmonijnego przejścia przez proces Wzniesienia – poprzez wejście w Słup Światła i przejście na nową falę informacyjną nowego wymiaru.

Jak można przez to przejść i przygotować się do tego? – zapytacie. Odpowiem Wam – w tym celu zwrócimy uwagę na Waszą biochemię i przyjrzymy się Waszej krwi.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-24-01-Krew
Komórka krwi. Przypomnijcie ją sobie. Jak ona wygląda?

[pauza ….]

Jest to podwójnie wklęsła struktura komórki [komentarz tłumacza – mowa o erytrocytach, czyli czerwonych krwinkach]. Posiada ona swoją formę, swój potencjał, ładunek i ruch. Taka forma komórki odpowiada ziemskiej formie, która utrzymuje Was w przestrzeni matrycy obecnego wymiaru. To właśnie forma komórki jest powiązana z tym w jakim stanie i w jakim wymiarze się znajdujecie.

Forma komórki odpowiada częstotliwości i poziomowi wibracji tego wymiaru, w którym się znajdujecie. I po to, aby przejść w kolejny wymiar o wysokiej wibracji, niezbędna jest zmiana struktury komórki, zmiana jej formy.

Mówię Wam, najdrożsi, że w procesie krystalizacji i wejścia w Słup Światła, w którym będziecie wzajemnie połączeni z innymi wymiarami i w procesie wejścia Waszej struktury w inną przestrzeń – wzajemne przenikanie się z nią powinno odpowiadać kolejnemu wymiarowi.

A więc przed przejściem w inny wymiar Wasza biochemia powinna być przygotowana do zmiany formy. Podwójnie wklęsła komórka krwi powinna przyjąć formę eliptyczną – owalną. Zwiększy to długość fali. Taka komórka w kształcie elipsy będzie odpowiadać poziomowi wibracji Słupa Światła, który będzie pomostem łączącym Was z innym wymiarem.

Wasz potencjał energetyczny i biochemia ciała są całkowicie zrekonstruowane, tu i teraz…, poprzez Waszą Świadomość.

[pauza ….]

Wasza świadomość jest Świadomością Chrystusową, kiedy jesteście jednym z Wolą Stwórcy. Dzieje się to wtedy, kiedy Wasze ego i Wasze niższe Ja całkowicie przepracowało swoje doświadczenie i przetransformowało wszystko w Miłość i akceptację, i wstąpiło na kolejny poziom Tworzenia.

Wszystko to, co odpowiada doświadczeniu dualnej rzeczywistości, a nie odpowiada wymiarom wyższym, może utrudniać przechodzenie Słupa Światła i transformacje Waszej biochemii. I jeżeli w zakątkach Waszego umysłu i ego pozostały jeszcze przywiązania do doświadczenia obecnego wymiary i jest Wam trudno rozstać się z nimi, trzymając się dualności, może to utrudnić zintegrowanie w pełni Słupa Światła.

Dlatego, najdrożsi, czytając intencję, którą wypowiadacie przed tą pracą, zwróćcie uwagę na każdą linijkę i każde słowo, które ona zawiera. Czy rezonujecie z tym, co deklarujecie? Czy jesteście tym, co deklarujecie? Ale pamiętajcie najdrożsi, teraz możecie podjąć decyzje, że jesteście Miłością Wyższego Poziomu i to ułatwi Wam wzniesienie na ten poziom, który jest deklarowany.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-24-02-Wyższe-Ja

Mówić o Miłości i być Miłością – to są dwie różne rzeczy. Być harmonijnym i zrównoważonym to jest Wasze zadanie. Zwróćcie uwagę na to, jakie sytuacje doprowadzają Was do tego, że wychodzicie ze swojego harmonijnego i zrównoważonego stanu.

Nic i w żaden sposób nie powinno wpływać na ciszę Waszego Serca, które wysyła Miłość w przestrzeń. Akceptacja wszystkiego i promieniowanie Miłością.

W jakim stopniu jest zrównoważony Wasz kanał, kanał przyjęcia i przekazania energii Miłości Stwórcy i Gai? Jaka jest jakość energii przez niego przechodzącej?

Dlatego najdrożsi, Jestem dzisiaj tak wymagający wobec Was, ponieważ prowadzę Was jak dzieci, za rękę, trzymając mocno. Ale czy Wy trzymacie mocno Moją rękę? (Są pokazywane różne sytuacje w których się znajdujecie). Wszystko to, co Wam pokazuję, co Wam przynoszę, jest wielkim darem dla Was, każda sytuacja, jest najlepszą rzeczą, jaką mogę Wam dać – jako doświadczenie, jako mądrość przed kwantowym skokiem w procesie Wzniesienia. Czy przyjmujecie te dary z Miłością i wdzięcznością, czy też zawsze znajdujecie jakiś chwyt, chwyt rozumu, który mówi: „Nie, nie – ja za to dziękuję. Ja znam lepsze wyjście, wiem, co jest właściwe”.

Mówię Wam, moje dzieci, że aby powrócić do Domu Ojca, do Jego Serca, trzeba tam po prostu być i przyjmować z Miłością to, jak Ja Was prowadzę w Jedności i jakie daję Wam zrozumienie każdego dnia. Nikt nie jest obcy dla Mojego Serca, i ja dbam o każdego. I tylko Waszą wolą i Waszym wyborem jest otwarcie się na mnie.

Eksperyment na planecie Ziemia dobiega końca, i biochemia Waszych ciał powinna być również przetransformowana w taką biochemię, która będzie odpowiadać długości fali wymiarów wyższych. I podobnie, gdy zmienia się poziom mikro, zmienia się również poziom makro, gdy zaś zmienia się częstotliwość fali i jej wibracja oraz struktura i forma komórek krwi – zmienia się ułożenie komórki, jej długość fali i odpowiednio do tego kierunek osi w Słupie Światła prowadzącym w kolejny wymiar.

Dlatego, najdrożsi, będziemy pracować dzisiaj z aktywacją Impulsów-pakietów na biomolekularnym poziomie, będziemy pracować bowiem z Waszymi komórkami. Impuls nazywa się „Immunizacja komórek ciała i krwi”.

Immunizację określacie jako proces, kiedy to bakterie walczą z wirusami w Waszym ciele. W naszym przypadku immunizacja to transformacja Waszej komórki krwi, a co za tym idzie i ciała, w taki sposób, aby odpowiadała ona poziomowi wymiarów wyższych, i abyście przemienili Wasze ciała w Ciała Światła, aktywując przy tym MerKaBę. I dlatego immunizacja oznacza tutaj: uodpornienie na wpływy ciała – odpowiadające poziomowi wymiaru dualności.

Aby coś zmienić w skali globalnej, trzeba zmieniać to począwszy od mniejszej skali, i odwrotnie. Procesy biochemiczne po immunizacji komórek Waszego ciała będą się zmieniać. To wszystko są pakiety informacyjne, które będą w kwantowy sposób uruchomione i uaktywnią się w Was w czasie skoku kwantowego i przejścia na nowy poziom światła i energii.

Zmierzacie ku wzajemnemu przenikaniu się światów i Waszych struktur krystalicznych z tymi światami, do których podążacie – powinny się one przenikać nawzajem, i zgodnie z tym procesem będzie zmieniać się forma i struktura komórki, i odpowiednio do tego zmienią się komórki Waszego ciała i przeniesie je to na nowy poziom świadomości i w nowe ciała światła.

A zatem, najdrożsi, jestem gotowy do pracy z Impulsami, i do przekazania strumieni energetycznych, które będą przechodzić w Wasze ciała, i które uaktywnią się jako świetlne moduły energetyczne w Waszych ciałach światła, w Waszych subtelnych i fizycznych ciałach.

[pauza ….]

Programy te będą różnicowane i przenoszone do każdej Waszej komórki jako nowy moduł, który będzie odpowiadać nowym falom o wysokich wibracjach i częstotliwościach, jakie będą emitowane w czasie skoku kwantowego i przejścia w Słup Światła.

A zatem, najdrożsi, proszę abyście wypowiedzieli intencję, i rozpoczniemy aktywację.

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę o aktywowanie pakietów energetycznych immunizacji komórek ciała i krwi, i o przemianę procesów biochemicznych mojego ciała w procesy, które będą odpowiadać fali o wysokiej wibracji skoku kwantowego i przejścia do nowego Stworzenia poprzez Słup Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie, za swoje myśli, za swoją świadomość, za swoje działania, za przyjęcie tych darów, którymi w Jedności obdarza mnie Stwórca Bóg Matka-Ojciec, przekazując je z Miłością w moje Serce.

Ja Jestem, i mówię oto, że dokonałem/am wyboru. Ja, tu i teraz, jestem w strumieniu świadomości Jedności, w Rękach Stwórcy Boga Matki-Ojca, i jestem Jego dzieckiem, które idzie razem z nim i niesie w Sercu Wiarę w Niego i Jego Tworzenie. Ja dziękuję Stwórcy Bogu Matce-Ojcu za Dar Wzniesienia. I uświadamiam sobie swoją odpowiedzialność – przed Stwórcą i przed sobą – za swój wybór. Ja jestem Światłem i Miłością. I będzie tak. Tak Jest».

Ja, Bóg Ojciec, tu i teraz, ogłaszam, że ze Skarbnicy Światła będą przekazane Wam Impulsy immunizacji komórek ciała i krwi oraz Impuls procesów biochemicznych w ciele.

[pauza ….]

Są to pakiety energetyczne, pakiety światła, niosące w sobie wysokoenergetyczne częstotliwości i struktury – anteny, które będą wprowadzone do komórek krwi, i struktury te w czasie skoku kwantowego natychmiast przemienią strukturę ziemskiej krwi w krew o strukturze niebiańskiej; w owalną formę – formę elipsoidy.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-24-03-Vesica-Piscis

Ja, Bóg Stwórca, tu i teraz umieszczam Was w ziarnie Vesica Piscis*. Jest to krystaliczna powłoka w rodzaju kapsuły utworzona wokół Was, która pomoże Wam przyjąć Impuls energetyczny, służący przekodowaniu struktury krwi.

[pauza ….]

Tworzę również kanał krystaliczny, kanał-tubę, prowadzący poprzez całe Wasze ciało, poprzez głowę i kręgosłup do centrum Ziemi i w Centrum Galaktyczne – jest to kanał, przez który będzie przechodzić Impuls.

[pauza ….]

Tu i teraz energie, wirując w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zaczynają schodzić poprzez krystaliczną tubę do Waszego ciała.

[pauza ….]

Odczuwacie, jak poprzez czubek głowy te energie zaczynają zstępować. Jest to energia w postaci mikrokryształów. Energia ta schodzi do centrum Serca.

[pauza ….]

W centrum Serca tworzy się kula światła służąca do przyjęcia tych energii, krystalicznych energii, mikrokryształów, mikroanten. Pakiety immunizacji komórek krwi i ciała schodzą do Waszego centrum Serca, i kula światła napełnia się tymi energiami.

[pauza ….]

Przyjmujcie te energie. Kula światła rozszerza się w Waszej klatce piersiowej i zwiększa swoją objętość. Zmienia się Wasz oddech, ponieważ energia wypełnia całą klatkę piersiową.

[pauza ….]

Napełniajcie się tymi energiami, a Ja, Bóg Ojciec, tu i teraz, poprzez kosmiczny symbol przemiany biochemicznych procesów w ciele rozpoczynam aktywację pakietów energetycznych.

[pauza ….]

Zgodnie z moją Wolą w Miłości wejdą one w Waszą strukturę komórkową, i staną się nośnikami energetycznymi „anten” do odbioru wysokiej częstotliwości, które przemienią Waszą strukturę biochemiczną w czasie skoku kwantowego w strukturę odpowiadającą wymiarom wyższym i przejściu poprzez Słup Światła.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-24-04-Vesica-Piscis

Ja pracuję poprzez symbol Vesica Piscis, nałożenie na siebie dwóch okręgów, które stanowi początek tworzenia Kwiatu Życia.

[pauza ….]

I umieszczam Was w aureoli, i jesteście Jaśniejącym Światłem Mojego Oblicza. Jesteście Boskimi Dzieci, Dziećmi Bogów, zrodzonymi przeze Mnie i przejawiającymi piękno Mojego Stworzenia poprzez swoje ciała fizyczne, stworzone przeze Mnie, na przepięknej perle – planecie Ziemi, na której ujawniliście poprzez siebie cudowne narodzenie: narodzenie dziecka Świadomości Chrystusowej, dzieciątka Chrystusa. I drzwi do Mojego Domu, Domu Miłości i Jedności są otwarte, o Boskie Dzieci Moje.

[pauza ….]

Teraz kula światła w Waszym Sercu poprzez mikrowybuch rozszerza się, a układy energetyczne i programy dla komórek są do nich przekazywane.

[pauza ….]

Odbywa się przekazanie pakietów energetycznych do Waszych komórek. I Ja mówię Wam: moje Dzieci – przyjmijcie Alchemię procesów biochemicznych w Wasze ciała.

[pauza ….]

Przemiana, przeobrażenie i Ciało Światła ujawni się Wam w momencie Wzniesienia, a skok kwantowy świadomości i wymiarów stworzy nowe kontinuum czasoprzestrzeni, poprzez przestrzenno-czasowe nałożenie się układów, Światów i Galaktyk.

[pauza ….]

Przeobrażenie Waszych ciał jest unikalnym procesem przejścia z jednego wymiaru w inny, ponieważ Wasza świadomość ujawni nowe doświadczenie Świadomości Chrystusowej na nowej spirali ewolucyjnej.

Wasze ciała rozpuszczają się, i ja wysyłam do Was Eksperymentalny promień światła – Słup Światła.

[pauza ….]

Ja umieszczam Was w Słupie Światła, abyście mogli odczuć jego częstotliwość i rozpuścić się w nim. Eksperymentalny promień z mikroładunkiem na mikropoziomie powinien pomóc Wam odebrać nowe zakresy fal światła i długości fal, które będą odpowiadać procesowi Wzniesienia.

[pauza ….]

Rozpuśćcie się w tym białym Promieniu Światła. Ujrzyjcie twarze Mistrzów i aniołów, którzy otaczają Was i wyciągają do Was ręce, i Schody Światła pojawiają się przed Wami, a Wy w białych ubraniach, utkanych ze Światła i Miłości, przechodzicie na nowy przestrzenny poziom stworzony Miłością i przesiąknięty Miłością i śpiewający Miłością.

[pauza ….]

Piękna Gaja niesie Was na swoich rękach, przeobrażona, bez zasłon, w nowym obrazie rzeczywistości wyższych wymiarów, utkanej ze Światła i Miłości, Harmonii i Równowagi, i Myśli Stwórczej. Czułość i Piękno, Miłość Wszechświata – jest tą przestrzenią, która czeka na Was, i tylko Wasz wybór w każdym momencie tu i teraz będzie jak otworzenie drzwi do tej przestrzeni.

Pracujcie z tym Impulsem wielokrotnie, aby doprowadzić Wasz poziom mikro w stan zgodności z poziomem makro, który zstąpi na Was, a Wy wejdziecie jako nowe, doskonałe Dzieło Waszej Świadomości i Świadomości Stwórcy.

Boskie przejście jest tu obok Was. Ja czekam na Was, najdrożsi. Krystaliczna kapsuła w formie elipsoidy, w której się znajdujecie, zaczyna obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tym samym tworząc falowe, wibracyjne procesy w Waszych komórkach.

[pauza ….]

Pomaga to Waszym komórkom przyswoić nowe programy, ustabilizować się na nowej częstotliwości, i być w całkowitej zgodności z nowymi wysokimi wibracjami promieniowania, i nową Falą Światła.

[pauza ….]

Wszystko stwarzane jest na poziomie mikro: forma komórki, długość fali elektronu – wszystkie te fundamentalne zmiany z poziomu mikro przejdą na poziom makro, przenosząc nas z jednego ciała w następne Ciało Światła.

[pauza ….]

Przemiana kwantowa dokona się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie. Stabilizacja energetyczna dobiega końca. I krystaliczna elipsoida zatrzymuje się.

[pauza ….]

Wy jesteście tu i teraz, najdrożsi, aktywacja dobiegła końca. Dziękuję Wam za jej przyjęcie. Otwórzcie swoje Serca i swoje kanały, i prześlijcie energie do Serca Matki – Ziemi i z powrotem, do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Przekażcie nowe energie, które promieniują od Was poprzez Wasz kanał. Wy jesteście przewodnikiem jeszcze większego przewodnika. I niech Wasz przewodnik pracuje spokojnie i harmonijnie, przepuszczając energie Stwórcy i Gai poprzez swój kanał Tworzenia.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-24-05-Schody-Do-Nieba

Bądźcie w Świetle i Miłości, najdrożsi. Ja mówię Wam: Drzwi są otwarte dla wszystkich.

Bądźcie uważni i odpowiedzialni w każdym momencie swojego życia. Podnoście częstotliwość swoich wibracji, swoją świadomość, swoje ciała światła. Bądźcie Światłem i Miłością, i pamiętajcie o wyższej misji, z którą przyszliście na Ziemię – aby być kanałem Światła i Miłości dla całej przestrzeni, dla Ziemi, dla Gai, dla ludzkości, i dla Stwórcy, ponieważ Wasze Serca mogą zmieniać i tworzyć Światy. Twórzcie więc Światy Światła i Miłości.

[pauza ….]

I wszelkie wzorce strachu i braku akceptacji powinny zostać rozpuszczone, ponieważ nie są to energie tworzenia i nie będą one mogły zostać przeniesione do następnego wymiaru, i przejść w częstotliwość tego wymiaru.

Prawdziwość Serca, uczciwość i odpowiedzialność – rozwijajcie je i wzmacniajcie w swoim Sercu, w swojej świadomości. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Z Miłością do całego Stworzenia, Bóg Stwórca.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

* Vesica Piscis – por. „Tajemnica Kwiatu Życia” Drunvalo Melchizedeka, t.1 str.177 i 213, oraz przekaz AA Michała:
http://aamichal.blogspot.com/2012/11/tajemnica-vescica-piscis.html

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz