23 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 24-9, Impuls Wzajemnego Przenikania

[Dwudziesta trzecia Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzą Mistrzowie Światła; polegać ona będzie na energetycznym odwróceniu (przenicowaniu) torusa Serca.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-06-Torus-Serca
Torusy wokół Serca

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem 24-9, Impulsem Wzajemnego Przenikania. Mistrzowie Światła proszą, abyście zaczęli tę pracę od wypowiedzenia intencji:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 24-9, Impulsem Wzajemnego Przenikania. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła jest tu i teraz obok Was!

Mistrzowie Światła: Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, są obok Was. Łączą się Oni poprzez swoje Serce z Twoim Sercem.

[pauza ….]

Metatron zwraca się do Was:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-01-Serce

Najdrożsi, w Miłości i Radości wznawiamy pracę z Wami. Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem 24-9, Impulsem Wzajemnego Przenikania.

Proces Wzniesienia nabiera rozpędu i zbliża się do swojego rozwinięcia, etapu wzajemnego przenikania się fizycznej gęstości z wymiarami wyższymi. Subtelne eteryczne wymiary są całkowicie przygotowane do tego procesu, i rozpoczynają one proces odwrócenia (przenicowania) torusów i systemów energetycznych.

I teraz przyszła kolej na plan fizyczny, najbardziej gęsty plan materialny – na to, aby on również wstąpił w proces Wzniesienia. Proces wzniesienia odbywa się poprzez wzajemne przenikanie się światów, poprzez oczyszczenie światów i transformację jednej częstotliwości w inną. Impulsy i pakiety energetyczne o wysokiej wibracji, które są wysyłane do matrycy Ziemi, zaczynają w szybkim tempie swą dearchiwizację/rozpakowanie i modernizację Ciał Świetlistych człowieka.

Zachodzi obszerna transformacja pola kolektywnej świadomości. Ogromna liczba Aniołów, Archaniołów i Istot Światła pracuje na subtelnych planach z ludźmi i z ich subtelnymi ciałami. Odbywa się totalne oczyszczenie z programów matrycy dotychczasowego planu, które były wprowadzone w matrycę Ziemi. Te doświadczenia są wyprowadzane z planetarnej struktury Ziemi i transformowane w częstotliwości Światła i Miłości. Zwiększa się wymiana energo-informacyjna pomiędzy matrycą planetarną i Wielkim Słońcem Centralnym, i formuje się nowe pole Tworzenia dla ludzkiej świadomości, świadomości Boga-Człowieka-Anioła.

Wzajemne przenikanie i wzajemna transformacja odbywać się będzie kwantowo – wszystkie przygotowania odbywają się w różnych odcinkach czasowych. Boski Aspekt Tworzenia w procesie Wzniesienia wdrażany jest planowo, zgodnie z Wyższym planem, planem Miłości a projekt „Łagodne Wzniesienie Ziemi i Ludzkości” znajduje się w swym etapie rozwinięcia i otrzymuje nowe impulsy o wysokiej częstotliwości i pakiety energetyczne systemu energetycznego, służące celowi Wzniesienia.

Struktury Waszych ciał Świetlistych stale się modernizują, aby w sposób bardziej łagodny zachodziło wzajemne przenikanie się ze Światami wyższych wymiarów. Dzisiaj przekażemy zatem Impuls Wzajemnego Przenikania, poprzez formy tetraedru i oktaedru, wprowadzając Was w równowagę i całkowitą harmonizację z impulsami o wysokiej częstotliwości z Wielkiego Słońca Centralnego, które będą sprzyjać przyspieszonemu wzajemnemu przenikaniu się gęstych światów z wymiarami wyższymi.

Nasi Najdrożsi, cała Hierarchia Światła jest zajęta jedynym procesem: procesem Wzniesienia Ziemi z Galaktyki „Mlecznej Drogi”.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-02-Wzniesienie

Liczne społeczności zebrały się dla celów tego eksperymentu. I cała ta wspólnota i Galaktyka pracuje właśnie nad tym projektem, i wszystkie siły skierowane są dla szybszego i łagodniejszego Wzniesienia Ziemi.

Wasza ludzka świadomość rozwija się z dnia na dzień, a sprzyjają temu Wasze Serca i Wasza wspólna praca. Rozmaite grupy pracują nad jednolitym mechanizmem procesu łagodnego Wzniesienia, a my dziękujemy każdemu za ich świadomą pracę, która realizuje się poprzez Wasze Serca.

Praca z kryształami, z żywiołami, ze świadomością zbiorową Ludzkości jest ważnym czynnikiem w procesie Wzniesienia, ponieważ wszystkie poziomy fizycznej gęstości będą podniesione na wyższy poziom wibracyjny. I tylko człowiek, jako piąty element, jest przewodnikiem tych impulsów i energii o wysokiej częstotliwości dla planety Ziemia, dla gęstych światów fizycznej materii, i dla zbiorowej świadomości planety.

Teraz odbywa się całkowite dostrojenie kolektywnej świadomości do przyjęcia nowego pakietu energetycznego, nowych impulsów i tęczowy most umocowany jest pomiędzy Ziemią i wymiarami wyższymi, i poprzez ten most odbywa się planowy ruch i wymiana energii. I właśnie teraz Impuls Wzajemnego Przenikania jest tak istotny dla nas wszystkich, ponieważ my, Istoty uczynione całkowicie ze Światła, i Wy, Istoty Światła, znajdujące się w ciele Człowieka, przygotowujemy się do spotkania i połączenia z Wami na platformie wyższych wymiarów.

Teraz będziemy pracować z Waszymi subtelnymi i eterycznymi ciałami, które otrzymają nowe oprogramowanie (informacje) w celu przejścia przez Most Wzniesienia albo Tęczowy Most, łączący dotychczasowy wymiar z wymiarami wyższymi.

Matryca krystaliczna Ziemi i jej przepustowość światła jest całkowicie przygotowana na zstąpienie istot całkowicie ze Światła. I teraz z kolei Wy macie dostroić się i być gotowi do Przejścia z wymiaru dotychczasowego w wymiary wyższe.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-03-Kryształ

A więc, najdrożsi, rozpoczynamy pracę z Wami. Znajdujecie się w piramidzie Światła, pod jej wierzchołkiem, w samym centrum, u podstawy piramidy.

[pauza ….]

My tworzymy wokół Was oktaedr, oktaedr Światła, Krystaliczny oktaedr. My umieszczamy Wasze Serce w kuli światła, a wokół Waszego ciała tworzymy jeszcze jedną wielką kulę światła.

[pauza ….]

I teraz Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek ustawiamy się wokół Was. Ja, Metatron, jestem z przodu, Archanioł Michał z prawej strony, a Melchizedek z lewej strony.

[pauza ….]

Wysyłamy swoje świetlne promienie z naszych Serc w Wasze Serce, i prosimy Was o wypowiedzenie intencji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła o dostrojenie moich Świetlistych i Eterycznych ciał na przyjęcie Impulsu 24-9, Impulsu Wzajemnego Przenikania. Proszę o wbudowanie w moje ciała oprogramowania (impulsów informacji) pakietów energetycznych Łagodnego Wzniesienia i wzajemnego przenikania się światów.

JAM JEST krystaliczną membraną, która dzięki swojej wysokiej częstotliwości przenika z jednego wymiaru w inny wymiar, niosąc w sobie Światło i Miłość, kody energetyczne Świetlnego Przewodnictwa i Świetlnej Krystalizacji. JAM JEST Człowiekiem Galaktycznym i Ja przyjmuję Prawa Kosmiczne i Mądrość. I Będzie Tak, Tak Jest».

[pauza ….]

Tu i teraz zaczyna się aktywacja, a Ja, Metatron, proszę Was o przypomnienie sobie, że posiadacie kryształ odpowiedzialności Galaktycznej, kryształ Mądrości Galaktycznej. Właśnie odpowiedzialność Galaktyczna i Mądrość oraz Prawa Kosmiczne określają fundamentalne momenty wejścia we Wspólnotę Galaktyczną. I Wasze energie Światła i Miłości, i całkowite zjednoczenie z Wolą Boga Matki-Ojca, z Miłością są tymi priorytetami, które niezbędne są w nowym wymiarze, i w nowej przestrzeni.

Tu i teraz rozpoczynamy aktywację, i zaczynamy ją od Waszego Serca.

[pauza ….]

Serce – to organ, który zawiera energetyczny torus odwrócenia (przenicowania) podczas procesu Wzniesienia, kiedy to pola energetyczne zaczynają wchodzić we wzajemne oddziaływanie z polami Wyższych wymiarów.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-04-Serce

My umieściliśmy Wasze Serce w kuli światła. Kula Światła i Miłości Świadomości Stwórcy rozszerza się w Waszym Sercu.

[pauza ….]

W tej kuli Światła zapisane jest całe doświadczenie, jakie uzyskaliście na planie energetycznym dotychczasowych poziomów; jest to skumulowane Światło Waszej Świadomości Współ-Stwórcy. I właśnie tutaj, w Sercu, Wasz troisty płomień powinien świecić i promieniować emanacjami Woli, Miłości i Mądrości, ponieważ jest on Waszym wiecznym silnikiem w Wyższych wymiarach.

[pauza ….]

Zasłona oddzielająca Was od Wyższych wymiarów całkowicie rozpuściła się i została usunięta, i tylko Wasza Wola i Świadomość pomogą Wam przejść bez przeszkód w Nowy wymiar, a wzajemne przenikanie się światów zajdzie w sposób łagodny, poprzez Wasze Ciała Świetliste o wysokich częstotliwościach.

A teraz wniknijcie w swoje Serce, i zobaczcie swój troisty płomień.

[pauza ….]

Widzicie jak on Płonie, jak Świeci, Jaśnieje, jak Promieniuje emanacjami Miłości i Światła, Woli i Mądrości Stwórcy!

[pauza ….]

I właśnie to doświadczenie, właśnie ten płomień powinien stać się tą powłoką Was, która stanie się zewnętrzna, a nie wewnętrzna.

Pracujcie ze swoim troistym płomieniem codziennie, i niech rozpala się on coraz jaśniej w Waszym Sercu, a jego emanacja niech wypełnia całą przestrzeń Ziemi, Gai.

[pauza ….]

Wasza Bezwarunkowa Miłość, Akceptacja, Mądrość – są tymi filarami Świadomości, które są niezbędne w wyższych wymiarach, i Wasza Wola zjednoczona z Wolą Ojca jest tą Bezwarunkową Miłością i Wiedzą, że wy jesteście JEDNYM. A Jego Wola – jest najlepsza dla Waszego potencjału, dla potencjału Waszej Duszy.

Teraz zwracamy Waszą uwagę na kulę światła, w której się znajdujecie, która Was otacza. Jest to zewnętrzna kula Światła, która stanie się Waszym wnętrzem, a to co wewnętrzne, stanie się zewnętrznym.

[pauza ….]

Wasze zewnętrzne Światło i Miłość, Wasza jaskrawa i barwna wielopoziomowa struktura, napełniona Całościowym Światłem i Boskim Ogniem Tworzenia będzie odwrócona w torus, i wpłynie do Waszego Serca. A Wasz serdeczny troisty płomień poprzez ten torus przejdzie na zewnątrz.

Teraz zgodnie z Wolą Boga Matki-Ojca my, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, przeprowadzimy proces wzajemnego przenikania zewnętrznego i wewnętrznego.

[pauza ….]

Skupcie uwagę na swoim ciele i zobaczcie, jak poprzez kanał, utworzony w małej kuli światła, zaczyna się proces odwrócenia, przenicowania poprzez Wasze Centrum Serca.

[pauza ….]

Energie odwrócenia już zaczęły schodzić, i z naszych dłoni wysyłamy Wam Impuls Wzajemnego Przenikania, wzajemnego przenikania się zewnętrznego i wewnętrznego, i połączenia się w jedną całość poprzez centrum serca Człowieka i jego kompleks anahaty.

[pauza ….]

Możecie odczuwać, jak spływają na Was fale – tak odbywa się odwrócenie, przenicowanie poprzez Wasze Centrum Serca. Możecie czuć, jak wszystko zamienia się miejscami, kiedy ten boski proces zachodzi wokół Was.

[pauza ….]

Fale energetyczne przychodzą jedna za drugą. Ten falowy, wibracyjny proces przechodzący poprzez Wasze centrum Serca, umożliwia odwrócenie struktury na drugą stronę poprzez torus.

[pauza ….]

Możecie doznawać zanikania oddechu i rozkoszować się tym procesem bez słów, w ciszy, nie czując swojego ciała fizycznego, odczuwając ciszę i harmonię całego odbywającego się procesu.

[pauza ….]

Czasami proces ten może poruszyć jakieś wspomnienia, ponieważ niektórzy z Was już przechodzili przez takie procesy, i są one im znane.

[pauza ….]

Strumienie energetyczne wlewają się w Was, wchodząc do wewnętrznej kuli światła, i wychodząc z zewnętrznej, i z zewnętrznej wchodząc w wewnętrzną.

Teraz w Waszych polach eterycznych i w ciałach subtelnych zakotwicza się program wzajemnego przenikania się i odwrócenia poprzez centrum Serca.

[pauza ….]

Wy przeżywacie to w swojej Świadomości i w swoich ciałach. I kiedy nadejdzie moment skoku kwantowego, program ten włączy się w Waszych ciałach natychmiast, i przejdziecie przez łagodny proces odwrócenia torusa poprzez Wasze centrum Serca, i przeniesiecie się w nowe wibracje wysokiej częstotliwości wyższego wymiaru.

[pauza ….]

A teraz przenosimy Waszą uwagę na oktaedr, w którym się znajdujecie. Jest to krystaliczny oktaedr, oktaedr równowagi; oktaedr jest również połączeniem Niebiańskiej i Ziemskiej Piramidy o jedynej podstawie.

[pauza ….]

I teraz zaczyna się wzajemne przenikanie się dwóch piramid – ziemskiej i niebiańskiej – poprzez Wasze centrum Serca.

[pauza ….]

Te dwie piramidy rozpoczną swój ruch – ziemska do góry, a niebiańska w dół, przesuwając układ swoich podstaw i tworząc Gwiezdny tetraedr, pole światłą. W ten sposób tworzy się jedność – ziemskiego i niebiańskiego, a Wy jesteście pomostem pomiędzy tymi światami.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-05-Merkaba

Odczujcie jak ziemska i niebiańska energia łączą się w Waszym centrum Serca poprzez gwiezdny tetraedr.

[pauza ….]

Gwiezdny tetraedr to siła dwóch MerKaB – tego statku, który jest Kryształem Komunikacji, i który był zdezaktywowany na Ziemi i nie działał już ponad 13 tysięcy lat. Niezbędne jest ponowne uruchomienie tego mechanizmu, aby proces Wzniesienia dla wszystkich, dla Was i dla Ziemi, odbył się w sposób lekki i łagodny.

A zatem dwie piramidy połączyły się w jeden tetraedr, i teraz zaczyna on wirować, tworząc pola energetyczne, pola jednolitego mostu, który łączy krystaliczną matrycę Ziemi z matrycą wyższych wymiarów.

[pauza ….]

I Wy, jako piąty element, jesteście przewodnikami tych energii – ich pomostem. A obecnym tu instrumentem alchemicznym jest Wasze Serce, które łączy wszystko i wszystkich w jedyną całość.

Górna piramida zaczyna obracać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a dolna w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tworząc energetyczne wiry pola wokół Was.

[pauza ….]

I te różnokierunkowe wiry energii łączą się w Waszym Sercu, tworząc falę wysokiej częstotliwości impulsu, który wywołuje mikro-wybuch w Waszym centrum Serca, napełniając Was nowym potencjałem energetycznym i nowymi energiami świadomości galaktycznej, które zaczynają wpisywać się w Waszą matrycę i poprzez Wasze ciała w krystaliczną matrycę Ziemi.

[pauza ….]

Energie te wbudowują się w Wasze ciała świetlne. Wy znajdujcie się jak w kokonie, w całkowitej ciszy, jesteście wypełnieni tymi energiami i możecie odczuwać zwiększenie swojego ciężaru ciała, subtelności ciała.

[pauza ….]

Teraz poprzez każdego z Was przechodzą fale energetyczne, które umocowują w Was struktury tych nowych pakietów galaktycznych dla Was i dla Ziemi.

[pauza ….]

Czujecie, że jesteście napełnieni i przepełnieni tymi energiami. Przyjmujcie je i przesyłajcie do centrum Ziemi, w Serce Gai.

[pauza ….]

Stańcie się mechanizmem przyjęcia i przekazania, w maksymalnym stopniu przyjmując te energie i w maksymalnym stopniu przekazując je do centrum Ziemi, w Serce Gai.

[pauza ….]

Z Serca Gai przychodzi zwrotny strumień Miłości i Wdzięczności do Waszego Serca …

[pauza ….]

Przesyłajcie te energię w Centrum Galaktyczne i w Serce Boga Matki-Ojca. Przyjęcie i przekazanie.

[pauza ….]

Kontynuujcie przekazywanie i przyjmowanie energii, utrzymując wzajemną wymianę energetyczną, ponieważ teraz odbywa się znacząca wymiana energii za pośrednictwem pakietów energetycznych poziomu galaktycznego, i zakotwiczanie ich w centrum Ziemi, i w krystalicznej matrycy Ziemi poprzez Wasze struktury.

[pauza ….]

Ruch tetraedru Gwiaździstego ustaje. My, Mistrzowie Światła, Metatron, Michał i Melchizedek, harmonizujemy Was.

[pauza ….]

Prosimy prześlijcie energie do centrum Ziemi … i z powrotem do Serca Boga Matki-Ojca, aby energie te nie zatrzymywały się w Was, ponieważ są one bardzo natężone i o wysokiej częstotliwości.

[pauza ….]

Stopniowo wejdźcie w tu i teraz, uziemcie się. Jesteście tu i teraz, otwórzcie oczy i wejdźcie w przestrzeń. U wielu z Was te energie nadal przepływają.

[pauza ….]

W ciągu trzech dni będzie odbywać się przekazywanie pakietów galaktycznych i zakotwiczanie ich w matrycy Ziemi. Bądźcie ich przewodnikami, bądźcie w Miłości i Świetle, i rozprzestrzeniajcie ze swojego Serca Miłość i pokój. Promieniujcie spokojem w przestrzeń, to wpłynie na nią równoważąco. Przestrzeń będzie bardziej stabilna i będzie w łagodny sposób przygotowywać się do końcowego etapu procesu Wzniesienia.

Aktywacja dobiegła końca. Jesteście tu i teraz. Prosimy Was jeszcze raz, abyście się uziemili.

[pauza ….]

Kładziemy Wam ręce na ramiona, na Wasze Serce i Waszą czakrę korony, harmonizujemy Was. Dziękujemy Wam za Waszą pracę, za Waszą akceptację i za Wasze otwarte Serca.

[pauza ….]

Mistrzowie Światła: Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz