22 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 23-21, Impuls Systemu Syriusza

[Dwudziesta druga Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywacja będzie związana z czakrą trzeciego oka, czakrą gardła i centrum Serca. W jej trakcie będą Wam zwracane narzędzia służące do przyjęcia duchowej Wiedzy, Wiedzy z układu Syriusza. Aktywację prowadzą: Wielkie Białe Braterstwo i Serapis Bej.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj będziemy pracować z kolejnym Impulsem – Impulsem 23-21, Impulsem Systemu Syriusza. Zaczynamy pracę od wypowiedzenia intencji:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 23-21, Impulsem Systemu Syriusza. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-22-01-Syriusz

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, witamy Was. W Boskim Świetle dnia i nocy jesteśmy tu obok Was, i prosimy, abyście przeszli do Piramidy Światła i ustawili się pod jej wierzchołkiem.

[pauza ….]

My tworzymy wokół Was krąg, i łączymy się z Wami swymi Sercami. Dzisiaj będziecie otrzymywać Impuls Systemu Syriusza.

[pauza ….]

Układ Syriusza jest Waszym duchowym słońcem. Zawiera on trzy słońca: Syriusz A, Syriusz B, i Syriusz C. I właśnie dzisiaj z tych trzech gwiazd układu Syriusza będziecie otrzymywać kody energetyczne oraz Impulsy.

Syriusz jest Waszym duchowym słońcem i jest również lożą Białego Braterstwa, i jak już wiecie, dzisiaj mistrzowie Białego Braterstwa będą z Wami pracować, łącząc się z Wami we wspólnym duchowym porywie, w jedynej Boskiej Miłości i Boskiej Świadomości. Syriusz – to Wasze duchowe słońce, niosące Boską Świadomość i Wyższy Manastyczny* plan Istnienia.

O, błogosławieni, byliście oddzieleni od energii tego wielkiego słońca. Teraz przychodzi czas, który Wy sami tworzycie, i który otworzy Wam drogi powrotu do domu. A energie Białego Braterstwa Wam w tym pomogą.

Zaproście ich, oni są tu i teraz wokół Was – to Nauczyciele i Mistrzowie Białego Braterstwa, znacie ich dobrze. To Mistrzowie, którzy prowadzą Was, idąc z Wami ręka w rękę, po ścieżce Światła i Miłości.

[pauza ….]

Powitajcie każdego z nich. Widzicie tu dużo znajomych twarzy. Nie będziemy Wam ich wszystkich wymieniać. Dzisiaj będzie z Wami pracować Serapis Bej. On tu i teraz gotów jest Was powitać, i zacząć z Wami pracę.

[pauza ….]

Ja, Serapis Bej, tu i teraz witam Was, najdrożsi. Boski akord Wzniesienia podnosi coraz wyżej i wyżej falę, częstotliwość, i wibrację duchowej świadomości. Tworzy się nowy czas i nowa przestrzeń. I te nowe wysokie częstotliwości gotowe są do przyjęcia Impulsów energetycznych Systemu Syriusza.

Wyższe kody świadomości, kody duchowego wzrostu, kody duchowego widzenia, kody duchowego światła, Boskiej Miłości i Boskiej Świadomości będą Wam teraz zwracane.

Wasze duchowe instrumenty wbudują się w Wasze świetlne ciała i pojawią się w nich nowe dekodery, dzięki którym Wasze ciała świetlne zaczną przyjmować Impulsy częstotliwości z układu Syriusza. Boska duchowa świadomość powróci do Was, a Wy powrócicie do Praźródła, do Domu Ojca.

Kochani i bliscy nam, jedyną mamy prośbę do każdego z Was: abyście żyli w Wierze i Miłości, i abyście wyciągnęli do nas rękę, abyśmy mogli Was prowadzić po Ścieżce Światła i wspierać.

Wasza intencja jest głównym składnikiem Waszych działań w partnerstwie pomiędzy nami. I Wasze szczere życzenie wznoszenia się w Światło i w duchową świadomość jest sygnałem początku naszego partnerstwa z Wami. Kiedy uczeń jest gotowy, gotowy jest i Nauczyciel.

Chciałbym do Was powiedzieć: „Nasze boskie dzieci”. Ale jednak ten czas, czas dzieci, jest już za nami. I my chcemy widzieć obok siebie silnych duchowych partnerów, którzy również mogą pracować dla dobra Ziemi, Ludzkości i Stwórcy, dla swojego dobra.

My chcemy widzieć w Was Duchowych Mistrzów. Mistrzów Myśli. Tworzącej Myśli. Myśli, która przekazuje twórcze zarzewie Wszechświata, od Praźródła, od Stwórcy Matki-Ojca.

Czas dualności dobiega końca, i otwierają się nowe przestrzenie poznania duchowej świadomości, wzniesienia myśli ponad materią, i połączenia materii i ducha w jednolitą całość nowego początku, w jedyną syntetyczną wiedzę o wchłonięciu doświadczenia materii w poznanie duchowe – to właśnie jest celem i zadaniem Waszego pobytu tutaj, na planecie Ziemia.

To połączone w całość doświadczenie niezbędne jest Galaktyce i Wszechświatowi. Ten unikalny eksperyment, w którym uczestniczycie na planecie Ziemia, jest bezcenną perłą doświadczenia w całym Omni-wszechświecie. Piękny dar syntezy tego doświadczenia napełni Skarbnicę Światła i Galaktyczne biblioteki. I jest to Wasz dar dla Stwórcy i Galaktyki.

Każde z Was jest bezcenną perłą Stwórcy Boga Matki-Ojca, która znajduje się w oceanie kolektywnej świadomości. I w tym oceanie trzeba wzrosnąć i ujawnić siebie Światu jako piękny dar dla wszystkich.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-22-02-Misztrzowie

Proces wzniesienia to jeden z najpiękniejszych darów Stwórcy dla Was i nas wszystkich. I my prosimy, abyście utrzymywali swoją świadomość w momencie tu i teraz w tym twórczym procesie, w którym się znajdujecie. Wasze doświadczenie przebywania tutaj w tym procesie – procesie Wzniesienia – jest bezcennym darem.

Dążyliście eonami lat do tego, aby być tu i teraz, w tym momencie. Przyjmijcie więc ten dar z Miłością i Radością, nie patrząc na Wasze wzorce, pochodzące z matrycy dotychczasowego wymiaru oraz szablony, jakie przyjęliście w czasie tego eksperymentu. Oderwijcie się od tych uwarunkowań, od tych więzi, i wyjdźcie z roli więźnia, a stańcie się Współ-Twórcami i Partnerami Białego Braterstwa Stwórcy.

Błogosławieni, najdrożsi. Z Miłością i czułością kieruję do każdego z Was Boski Promień – z Serca do Serca.

[pauza ….]

Jest to promień białego koloru, napełniony Płomieniem Wzniesienia. Zapoznajcie się z jego częstotliwościami, i z jego pięknem.

[pauza ….]

Dzisiaj będziemy przekazywać Dary układu Syriusza. Będziemy dostrajać Was na przyjęcie jego czystych boskich energii.

A więc, najdrożsi, przygotujcie się.

[pauza ….]

Wokół Was stoją Nauczyciele, Mistrzowie i Mistrzynie Białego Braterstwa, są oni tu i teraz razem z Wami. Otwórzcie swoje Serce, otwórzcie swoje kanały energetyczne, połączcie się z Bogiem Matką-Ojcem i Gają, stańcie się Jedynym Słupem Światła, kanałem przyjęcia energii Miłości.

[pauza ….]

Skarbnica Syriusza i Duchowe Braterstwo przygotowują trzy promienie pochodzące z Syriusza A, B i C. Te duchowe aspekty będą przekazane do Was Jedynym Promieniem.

[pauza ….]

Trzy Promienie łączą się w jedyny Promień, i wypełniają Was syntetyczną Wiedzą całego Systemu Syriusza, Wiedzą Domu.

[pauza ….]

Energia ta napełni Was i rozwinie w Was nowe płaszczyzny, nowe warstwy wiedzy, które są przechowywane w Waszym DNA. Wasz manastyczny plan zostanie uaktywniony i z dnia na dzień proces ten będzie nabierać przyśpieszenia.

[pauza ….]

O nasze Boskie dzieci, czujecie wokół siebie ciepłe i lekkie energie, a teraz my umieszczamy Was w Złotym Oktaedrze, Oktaedrze Światła i Miłości.

[pauza ….]

32 przedstawicieli Białego Braterstwa kieruje swoje promienie do Waszego Serca. Tworzymy wokół Was bezwarunkowe tęczowe pole, tęczowe pole bezwarunkowej Miłości.

[pauza ….]

Znajdujecie się w połączonych energiach tego pola i zaczynacie się rozszerzać. Wasze pole zaczyna się rozszerzać.

[pauza ….]

Centrum Serca pracuje nad przyjęciem tych promieni.

[pauza ….]

Po tym jak całkowicie napełnicie się energią promieni, wokół Was tworzona jest kula światła. Będziemy teraz pracować z Waszą czakrą gardła, czakrą Serca i czakrą trzeciego oka.

[pauza ….]

Poprzez czakrę korony będzie przekazywany Impuls energetyczny Systemu Syriusza.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-22-03-Kwiat-Lilii

Serapis Bej, tu i teraz, u wierzchołka oktaedru umocowuje Białą Lilię Wzniesienia. Będzie ona anteną, która będzie przyjmować energie Syriusza i przekazywać je Wam.

[pauza ….]

Boskie Źródło Systemu Syriusza gotowe jest do pracy. Prosimy, abyście wypowiedzieli intencję:

«W Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Białego Braterstwa o przekazanie energii układu Syriusza, o aktywowanie kanałów przyjęcia Boskiej Wiedzy, proszę o podwyższenie planu Manas (planu Umysłu) do wibracji odpowiednich dla przyjęcia Boskiej Świadomości.

Proszę o aktywowanie strefy dekodowania w celu przyjęcia syntetycznej wiedzy Duchowego Centrum słońca Syriusz. Z miłością i wdzięcznością przyjmuję tę wiedzę i zwracam ją sobie i przestrzeni w celu przekazania wysokiej duchowej wiedzy wszystkim bez wyjątku, i każdemu, kto jest gotów przyjąć ją w swoje Serce.

Ja jestem Światłem i Miłością. Ja jestem Czystą Świadomością. Ja jestem zjednoczony ze strumieniem świadomości Stwórcy. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Ja, Serapis Bej, tu i teraz w Boskim aspekcie Wzniesienia otwieram Skarbnicę Światła Duchowego Portalu Syriusza. I poprzez ten Portal przekazuję Impuls Systemu Syriusz.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie.

[pauza ….]

Z trzech gwiazd Systemu Syriusza A, B i C poprzez Portal Syriusza kierowane są do Was trzy promienie: biały, błękitny i różowy.

[pauza ….]

Łączą się one w jedyny promień, w jedyny płomień, i wirującym strumieniem poprzez portal kierują się w Wasz kanał.

[pauza ….]

Biała lilia – jest anteną odbioru, służącą do przyjęcia tych energii. Energie zaczynają schodzić poprzez czakrę korony. Przyjmujcie je.

[pauza ….]

Energie wirują w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, i w przestrzeni trzeciego oka, szyszynki, zaczyna się dostrojenie złotej struktury – płyty Duchowej Świadomości, i Duchowej Myśli, pola miłości.

[pauza ….]

Instrumentem Duchowej wiedzy, który stanowi narzędzie połączenia z Duchową Wiedzą Syriusza, jest złota struktura, antena dekodowania służąca do odbioru informacji z wysokich duchowych poziomów.

Złota struktura – płyta obraca się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, i w ten sposób odbywa się jej dostrojenie do Duchowych Kronik Akaszy Systemu Syriusza.

[pauza ….]

Możecie mieć różne odczucia w głowie, czuć rozszerzenie w centrum głowy – tak odbywa się utrwalanie duchowego dostrojenia złotej struktury.

[pauza ….]

Złota struktura natychmiast zaczyna włączać się do tej pracy; w czasie jej aktywacji możecie odczuwać jak zaczynają wychodzić z niej w górę promienie – promienie-anteny, które przeznaczone są do odbioru duchowej informacji wysokiej częstotliwości.

[pauza ….]

Następny etap to praca z czakrą gardła. Energie nadal zstępują.

[pauza ….]

Czakra gardła – to projekcja Centralnego Galaktycznego okna. Czakra gardła odpowiada za proces Wzniesienia i energie, które schodzą poprzez sześciopromienną gwiazdę z Duchowego Słońca Syriusz, zaczynają dostrajanie czakry gardła.

Jest to Duchowe Centrum Głosu, które będzie dostrojone do duchowego rytmu Syriusza. To antena-przekaźnik drgań strun głosowych, która pomoże Wam interpretować duchowe energie i posługiwać się głosem zgodnie z prawidłowym i niezbędnym duchowym rytmem dla całej przestrzeni, w której się znajdujecie.

Dźwięk i wibracja Waszych głosów będą dostrojone do przekazywania kodów i ich dekodowania dla wszystkich tych, którzy będą znajdować się w waszej obecności i odbierać Wasz głos. Pozostańcie w Świetle i Miłości i przyjmujcie te energie.

[pauza ….]

Energie wirują w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w Waszym centrum gardła, sześciopromienny symbol wiruje również, dostrajając kodujące czujniki-przekaźniki w celu przekazywania transmisji głosowych.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie; odbywa się rozszerzenie w obszarze czakry gardła.

[pauza ….]

Następnym etapem jest praca z czakrą Serca. Energie schodzą do kompleksu Anahata i zaczynają działać poprzez dwunastopromienną gwiazdę, która również zaczyna obracać się w Waszym centrum Serca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-22-04-Mandala

Dwunastopromienna gwiazda jest modułem służącym do przyjmowania duchowej wiedzy poprzez Wasze duchowe centrum. Gwiazda zaczyna przekształcać się w kulę światła z mnóstwem anten i promieni.

[pauza ….]

Ten moduł uaktywnia się w Waszym centrum Serca i kontynuuje swój ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

[pauza ….]

Jest to moduł połączenia z wysoko duchową wiedzą Systemu Syriusza i podtrzymania energetycznego pola i fizycznego ciała w energiach Duchowego Słońca, moduł połączenia ze Skarbnicą Wiedzy Wielkiego Białego Braterstwa, które od tego momentu łączy się z Wami poprzez centrum Serca. Energie te będą nasycać Waszą przestrzeń duchową wiedzą poprzez Wasze centrum Serca.

[pauza ….]

Jest to bezpośredni kanał połączenia z Braterstwem! Światło i Miłość przekazywane Wam są poprzez te kanały z ich Serc do Waszego Serca, i odbywa się przekazywanie duchowej wiedzy w paśmie wysokiej częstotliwości; przyjmujcie te energie.

[pauza ….]

Rozszerza się klatka piersiowa i centrum Serca; możecie mieć różne odczucia wewnątrz, może zmieniać się Wam oddech; w ten sposób przechodzą te energie i odbywa się ich dostrojenie.

[pauza ….]

Symbole i klucze integrują się w Was, stając się tymi antenami i odbiornikami, które będą przyjmować wysoką duchową wiedzę – wiedzę syntetyczną, podnosząc Waszą Boską Świadomość do poziomu Współ-Twórców, i dzięki temu zaczniecie tworzyć w partnerstwie z Bogiem Matką-Ojcem.

[pauza ….]

Instrumenty zostały w Was uaktywnione i zintegrowane. Energie Impulsu nadal schodzą do splotu słonecznego …, do czakry sakralnej …, do czakry podstawy …, i do centrum Matki Ziemi.

[pauza ….]

Przekażcie jej całą Miłość oraz energie Syriusza, których synteza się w Was dokonała.

[pauza ….]

W jądrze Ziemi za Waszym pośrednictwem odbywa się dostrojenie do Duchowego Słońca i odbiór nowego energetycznego impulsu, który pomaga Gai wyrównać matryce planetarne, krystaliczne matryce służące do podniesienia energo-wibracyjnej częstotliwości zbiorowego poziomu świadomości poprzez przekazanie duchowej wiedzy i duchowych wibracji.

[pauza ….]

Wszystko to sprzyja kolektywnemu i łagodnemu Wzniesieniu Ziemi według projektu Boga Matki-Ojca.

My, Braterstwo Światła – Białe Braterstwo – dziękujemy Wam za Waszą Miłość i przyjęcie tej aktywacji; codziennie bądźcie z nami połączeni w partnerstwie i w Miłości, a my otworzymy Wam najlepsze drogi wzniesienia się Drogą Światła.

Pozostańcie w Harmonii i Równowadze, w Miłości i Jedności, ponieważ my jesteśmy jednym, i wspólnie jesteśmy w drodze do Domu Ojca. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Aktywacja dobiegła końca, prześlijcie energie do Serca Ziemi Gai …, do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca …, poprzez swoje Serce.

[pauza ….]

Bądźcie kanałem przyjęcia i przekazania Światła i Miłości, i przekażcie Miłość i Światło całej przestrzeni, która Was otacza.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła i Białe Braterstwo, dziękujemy Wam za Waszą pracę. I będzie tak. Tak Jest.

Dziękujemy, Białe Braterstwo.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

*Manastyczny – związany z planem Manas, czyli planem umysłu; niższy Manas to plan intelektu, wyższy to plan umysłu abstrakcyjnego i idei, stanowiących wzorce i matryce informacyjne, które manifestują się potem na planach gęstszych w rozmaitych formach.

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz