21 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 22-17, Impuls Aktywacji Świętej Geometrii Ciała

[Dwudziesta pierwsza Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Pracę prowadzą Stwórca Bóg Matka-Ojciec i Mistrzowie Światła. W trakcie aktywacji będzie przekazany Wam Kryształ Komunikacji.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Mistrzowie Światła zwracają się z prośbą, abyście wypowiedzieli intencję dla początku tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 22-17, Impulsem Aktywacji Świętej Geometrii Ciała. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła cieszy się, że znów może pracować z Wami. Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek są obok Was. Prowadzą Was oni do piramidy Światła. Ustawiacie się w centrum piramidy pod jej wierzchołkiem, a Mistrzowie otulają Was Złotym Światłem, wypełnionym złotym pyłem Tea, który iskrzy się i lśni w tym świetle.

[pauza ….]

Napełnijcie się energiami Miłości Mistrzów Światła.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-01-Kwiat-Życia

Ja, Metatron, tu i teraz witam Was, najdrożsi! Cieszę się, że mogę znów pracować z Wami. Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem 22-17, Impulsem Aktywacji Świętej Geometrii Ciała.

Dzisiaj będzie z Wami pracować Stwórca Bóg Matka-Ojciec. Ponieważ pod Jego kierownictwem znajduje się całe Stworzenie i zbudowane jest ono dokładnie według praw świętej geometrii. Tu i teraz proszę Was o utworzenie swojego kanału światła do Serca Gai i do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-06-Oblubieniec-Oblubienica

Otwórzcie swoje Serce i prześlijcie swoją Miłość do Gai, do jądra Ziemi.

[pauza ….]

Matka Ziemia – Gaja, przesyła Wam strumień swojej Boskiej Miłości, Opieki i Miłosierdzia.

[pauza ….]

Poprzez swój kompleks Anahaty ze swego Serca skierujcie falę Miłości do Gai … i swoją Miłość do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Przekażcie Stwórcy Bogu Matce-Ojcu całą Miłość, jaką przechowujecie w swoim Sercu. Powitajcie Stwórcę Boga Matkę-Ojca i zwróćcie się do Niego z intencją:

«Stwórco Boże Matko-Ojcze, proszę Cię abyś był przy mnie w Miłości i Świetle. Wzmocnij Wiarę moją i Światło moje, ponieważ ja jestem Tobą, a Ty jesteś mną, i my jesteśmy jednością, i jesteśmy nierozdzielni.

Proszę Cię, Boże Matko-Ojcze, napełnij moje komórki energią Praźródła. Obym mógł/mogła w Wierze i Miłości nieść Źródło Twojego Światła.

Napełnij każdą moją komórkę Boską Miłością. Napełnij moje Serce Energią Miłości, w której zawiera się cała pamięć o Twoim Stworzeniu. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz, jestem z Wami. Jestem w Kanale Miłości, w Kanale Stworzenia i w Waszym Sercu. My nigdy nie byliśmy rozdzieleni. Ja zawsze byłem w Was, a Wy we mnie. Jesteśmy JEDNYM.

Moja Miłość jest Bezgraniczna – do wszelkiego Stworzenia, które stworzyłem. Boskie istoty, przekazuję do Waszych komórek energię Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Napełniam Wasz Kielich Energią Bezgranicznej Miłości.

[pauza ….]

Tworzę wokół Was ciszę i spokój. Usuwam wszelkie Wasze myśli, które nie dotyczą Stworzenia. Rozpuszczajcie się w zaufaniu w Energii Mojej Miłości.

[pauza ….]

Dzisiaj Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, będę pracować z Wami z Impulsem Aktywacji Świętej Geometrii Ciała. Wszystko, co stworzyłem, co stworzyła miłość, jest geometrią. Jest to Duchowa, Święta geometria, stworzona według zasad geometrii i proporcji.

Wasze święte struktury są piękne i harmonijne, i wypełnione wszystkimi formami geometrycznymi i wszystkimi kolorami, jakie są tylko możliwe we Wszechświecie.

Wasze Monady Dusz są wielkim architektonicznym projektem mojej myśli, projektem miłości. Ja jestem Architektem Światła. Architektem Wszechświata, Omni-Wszechświata. I całe Moje Stworzenie utworzone jest w Harmonii, Równowadze i Miłości. Wy, o piękne istoty, jesteście doskonałymi dziełami Mojej Twórczej Myśli, dziełem Miłości, połączeniem gęstej materii i duchowej monady.

Materia i Duch w jedynej harmonii i w jedynej świadomości Stwórcy – są pięknymi instrumentami Wszechświata, który tworzy za pośrednictwem myśli Stwórcy, i form myślowych Stwórcy.

Aby zatem powrócić do Kołyski Stworzenia, niezbędne jest połączenie Serca i Rozumu, i wejście na drogę Świadomości Chrystusowej po to, by aktywować wszystkie swoje święte instrumenty, które przeprowadzą Was na nowy poziom Istnienia, na nowy poziom Wymiaru wielowarstwowego Wszechświata.

W Moim Stworzeniu wszystko jest podporządkowane Harmonii i Równowadze. A więc i Wy Bogowie, o piękne istoty, aby wejść na nowy poziom, powinniście dzięki Boskim Kluczom przekodować siebie na nowy Boski Poziom. Te Klucze – Wasze narzędzia – będą do Was zstępować zgodnie z moją Wolą, z pola miłości. Wasze twórcze laboratorium, składające się z Ducha i Materii, powinno stworzyć Alchemię Jedności Światła, Światła Miłości.

Na Wasze nowe narodziny z zapartym tchem czeka cała Galaktyka.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-02-Galaktyka

Aby więc harmonijnie i w równowadze wejść do wspólnoty galaktycznej, niezbędne Wam jest aktywowanie Waszych Instrumentów Wyższych Częstotliwości. Będę teraz mówić o MerKaBie.

MerKaBa – to ten instrument światła, którym władaliście w czasach Lemurii i Atlantydy oraz we wzniesionych cywilizacjach. Jest to narzędzie, które pomaga Wam przenosić się z jednego poziomu świadomości na inny, i wchodzić w kontakt z innymi cywilizacjami; narzędzie, które pomaga Wam testować i poznawać nowe sposoby istnienia cywilizacji.

MerKaBa to ten kryształ komunikacji, który pomaga wchodzić w kontakt z nowymi rodzajami istot oraz pomaga Wam uzyskiwać doświadczenie różnych cywilizacji.

Ktoś może powiedzieć: „Stwórco! Boże Matko-Ojcze Ale istnieje przecież MerKaBa, MerKaWik, itd….” – to wszystko są różne etapy MerKaBy. Nie mam zamiaru zasypywać Was tymi pojęciami, które pojawiły się na Ziemi. Powinniście przyswoić sobie tylko jedno: że termin „MerKaBa” oznacza Kryształ komunikacji, ten mechanizm, który pomoże Wam przemieszczać się w przestrzeni i czasie oraz wchodzić w kontakt z innymi cywilizacjami i istotami.

Jest to instrument wyższych wymiarów, i macie go sobie przypomnieć dzięki świętej – duchowej – geometrii oraz go w sobie aktywować.

Wszystko będzie odbywać się w sposób kwantowy, i niezbędne jest dla Was poznanie podstaw oraz wiedzy o tej strukturze.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-03-Kryształ-Komunikacji-Merkaba

Struktura ta również była rozmontowana i zdezaktywowana – tak u Was, jak i u Gai – i nastał teraz czas, abyście odbudowali swoje „statki” – MerKaBy.

Moje Boskie Dzieło – Skarbnica Światła – jest gotowa do przesłania nowych wibracji i nowych częstotliwości, po to, aby te energie – klucze – mogły aktywować Wasze tajne skarbnice wiedzy, która jest przechowywana w Sercu, oraz w obszarze szyszynki, a która dotyczy struktury i działania MerKaBy.

Dużo już zostało napisane, ale czy wszystko właściwie zrozumiane, co i dlaczego istnieje. A zatem MerKaBa – Wasz Kryształ Komunikacji – jest statkiem służącym do przemieszczania się z wymiaru do wymiaru. Ten instrument niezbędny jest w procesie Wzniesienia.

Dzisiaj przekażę Wam za pośrednictwem Impulsu potencjały potrzebne do jego aktywacji. Nie oczekujcie, że po przyjęciu Impulsu wszyscy zaczniecie momentalnie panować nad grawitacją, u każdego odbywa się to w sposób indywidualny. Teraz my zakładamy bazę i podstawę dla energetycznych impulsów, które wpiszą się w energetyczną matrycę i zaczną uaktywniać obszary Waszych świetlistych i fizycznych ciał, które odpowiadają za dearchiwizację tego mechanizmu.

Dzisiaj zgodnie z moją Wolą i Miłością dotykam Serca każdego z Was i zapraszam raz jeszcze do tego, abyście połączyli się z moją Wolą i Miłością w jedynej Wierze. Bądźcie zdecydowani w swojej Wierze i podejmujcie rozstrzygające decyzje w swoim Sercu, poprzez połączenie ze Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem, z polem Źródła.

[pauza ….]

Zrozumcie, że istoty, które nie wykształcili odpowiedzialności i wewnętrznej mądrości nie pozwalają sobie na przejście przez Kanał Stwórcy, przez pionowy kanał, który otwiera drogę ku Wzniesieniu. Wasze kosmiczne statki oraz rakiety wznoszą się pionowo, i Wasza droga prowadzi również w górę, w pionie.

Odłóżcie na bok całą nieprawdę na swój temat, i porzućcie wszelkie wątpliwości – to wszystko tylko zwodzi Was z drogi. Obudźcie w sobie wiarę, otwórzcie się na radość i wzrastanie w miłości i zaufaniu. Bądźcie uczciwi sami przed sobą, jak i przed Stwórcą. Ja wiem wszystko, gdyż znajduję się w Waszym Sercu. Wszystkie decyzje, które nie pochodzą z centrum Serca – są decyzjami intelektu i ego.

Ja przypominam Wam o tym, ponieważ egzamin, odbywa się u Was codziennie.

Zjednoczcie się z duchem, zjednoczcie się z twórczą myślą, zjednoczcie się z Sercem. Połączcie się w jedną całość Miłości i Wiary, i zacznijcie swoje wznoszenie się po stopniach Stworzenia – do Źródła, do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

Teraz rozpocznę aktywację. Praca będzie dotyczyć ciał świetlnych, centrum Serca i czakry trzeciego oka.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-04-Merkaba

Tu i teraz, Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, otwieram Skarbnicę Światła i Impuls Aktywacji Świętej geometrii Ciała będzie oto pracować z Wami.

[pauza ….]

Ja otwieram Wasze centrum Serca, Ja otwieram czakrę trzeciego oka i uaktywniam w nich projekcje gwiaździstego tetraedru, pola doskonałej geometrii.

[pauza ….]

W centrum trzeciego oka jest to tetraedr zielonkawo-granatowy, a w centrum Serca – różowo-złoty.

[pauza ….]

Teraz te tetraedry zaczną obracać się w różne strony. W trzecim oku oktaedr obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w centrum Serca – w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

[pauza ….]

Te dwa strumienie energetyczne tworzą wiry. Koncentracja energii tych wirów rzutowana jest na czakrę gardła.

Czakra gardła – jest to Wasze Centralne Galaktyczne Okno. To szyjka dzbana, przez który przejdziecie w Galaktykę.

[od tłum.: na temat czakry gardła podobne informacje można znaleźć w przekazie http://krystal28.wordpress.com/2012/09/20/uruchamianie-czakry-gardla-w-zjednoczeniu-z-czakra-serca ]

[pauza ….]

Strumienie te rozszerzają czakrę gardła, wypełniają ją gęste energie, rozszerzając ją i zagęszczając.

[pauza ….]

Teraz popatrzcie przez czakrę gardła swoim wewnętrznym wzrokiem – wychodzicie w przestrzeń Wszechświata, Kosmosu. Wejdźcie w tę przestrzeń, wielowymiarową przestrzeń, wypełnioną Wszechświatami i Gwiazdami, a wszystkie one wypełnione są Moim Tworzeniem i Moimi Dziełami.

[pauza ….]

Usłyszcie oddech Kosmosu, oddech Wszechświata i Multiświata. Usłyszcie pieśń Omni-wszechświata, i cieszcie się pięknym widokiem, spokojem i ciszą w tym wielkim wzorze stworzenia.

[pauza ….]

Rozpuśćcie się, stańcie się Jednością z całym Wszechświatem. Stańcie się tym Wszechświatem, stańcie się bezgraniczną istotą, która ma w sobie przeogromne doświadczenie Wszechświatowej Kreacji, stworzonej przez Stwórcę Boga Matkę-Ojca.

[pauza ….]

Bądźcie wielowymiarowi, w ciszy i spokoju, rozpuszczając swoje komórki w Wieczności.

[pauza ….]

Teraz, gdy jesteście w tym stanie, Ja, Stwórca, przekazuję Wam wir aktywacji Świętej Geometrii Ciała, doskonałych ciał światła i ciał fizycznych, przeobrażając Was i przenosząc na nowy poziom wibracji, tworząc z niczego wszystko.

[pauza ….]

Przeobrażając i transformując strumienie światła w strumienie impulsów architektury światła, architektury idealnego ciała, udoskonalanego na falach i w wibracjach Harmonii i Piękna Wszechświata.

[pauza ….]

My formujemy Wasze ciała świetlne w idealne pola harmonii i piękna Kosmicznego Istnienia.

[pauza ….]

Strumienie energetyczne wchodzą w Was, rozchodząc się w różne strony, wypełniając każdą czakrę i komórkę wibracjami wyższego stopnia, transformując je w idealny strumień świętej-duchowej geometrii ciała, odradzając Was w nowej jedynej jakości Stwórcy, i przekazując Wam Klucze Odrodzenia Kryształu Komunikacji – MerKaBy.

Ten kryształ etapami będzie się w Was rozwijać i uaktywniać, otwierając coraz to nowe, wielowymiarowe etapy rozwoju we wspólnocie galaktycznej, w galaktycznej cywilizacji.

[pauza ….]

Wasze ciała napełniają się lekką energią, wypełniającą Was i każdą Waszą komórkę.

[pauza ….]

Jesteście rozluźnieni, możecie odczuwać kołysanie. Nie stawiajcie oporu, w ten sposób przechodzą te energie, one zagęszczają się i wysubtelniają się w Was.

[pauza ….]

Wasze świetliste ciała zaczynają przechodzić strukturalną reorganizację w celu stworzenia architektonicznych linii geometrycznych, zgodnych z Architekturą Światła Tworzenia Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Teraz każdemu z Was poprzez kanał: Serce Stwórcy Boga Matki-Ojca – Serce Człowieka – Serce Gai, przekazywane będą Klucze – Instrumenty aktywacji Kryształu Komunikacji.

[pauza ….]

Otwórzcie swoje Serce, zostanie w nie włożony Klucz – Instrument – wielowymiarowy kryształ – Kryształ Aktywator Pamięci Galaktycznej Świetlnej Architektury, stwarzania Świątyń Światła w ciałach Światła Bogo-człowieka.

[pauza ….]

Jest to złożony moduł, kryształ, który będzie aktywowany w Waszym kompleksie Anahaty w Sercu, a jego aktywacja odbędzie się etapami, krok za krokiem.

W ciągu trzech dni będzie on działać wyłącznie w obrębie kompleksu Anahaty, przechodząc przystosowanie i identyfikację z Waszymi świetlistymi i fizycznymi ciałami.

[pauza ….]

Jest to kryształ wielowymiarowy, i tylko jego część możecie poczuć w sobie i wokół siebie. To wielowymiarowy Klucz transformacji i przejścia z jednego poziomu Świadomości na inny. Klucz-aktywator czasu i przestrzeni ciał światła i ciał fizycznych umożliwiający dostrojenie i uaktywnienie Kryształu Komunikacji.

[pauza ….]

Pracujcie z tym Kryształem codziennie, wchodząc do swojego Serca. Ten kryształ będzie aktywować Wasze ciała świetlne, wprowadzając w nich odpowiednią strukturę i idealną architektoniczną równowagę Światła, Miłości, Harmonii i Piękna, tworząc jednolitą strukturę dla MerKaBy Światła, która się w Was rozwinie i uaktywni.

Przyjmujcie te energie. Przekazujcie te energie do centrum Matki Ziemi i zakotwiczcie drugi bliźniaczy kryształ w Jądrze Ziemi.

[pauza ….]

Wasze kryształy będą pracować synchronicznie, podnosząc częstotliwość i wibrację, i otwierając pakiety modułów potrzebnych dla aktywowania MerKaBy Światła w Was i w Gai. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, kończę dzisiejszą aktywację. Pozostańcie w Miłości i Świetle, w Miłości i Harmonii, w Czystości i Wierze. Pozostańcie w Moim Sercu, a Ja w Waszym. I bądźcie krystaliczni jak Wasza Wiara i Wasza Czystość. Tak Jest.

[pauza ….]

Przekażcie energie Miłości i Światła w Serce Boga Matki-Ojca… w Serce Gai… Mistrzom Światła.

[pauza ….]

Napełnijcie się Światłem i Miłością. Bądźcie kanałem Światła i Czystości, i napełniajcie całą przestrzeń bezgraniczną Miłością … Bądźcie w Miłości i Radości. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Dziękujemy Stwórcy, Mistrzom Światła, Metatronowi, Archaniołowi Michałowi i Melchizedekowi za ich pracę.

Dziękuję Stwórca Bóg Matka-Ojciec.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz