20 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 21-7, Impuls Kodu Światła

[Dwudziesta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Pracę prowadzą Mistrzowie Światła i Rada Galaktyczna; w jej trakcie będzie odbywać się modernizacja czakry trzeciego oka oraz szyszynki w celu umożliwienia odbioru informacji wysokiej częstotliwości i jej dekodowania.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Mistrzowie Światła zwracają się z prośbą, abyście wypowiedzieli intencję dla początku tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 21-7, Impulsem Kodu Światła. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita Was, dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować z Impulsem 21-7, Impulsem Kodu Światła.

Ja, Metatron, tu i teraz, witam Was, najdrożsi. Nasza praca jest kontynuowana w Boskim dniu i nocy, w każdej sekundzie Waszego Istnienia, na wszystkich poziomach Waszej świadomości – zaczynając od wszystkich dostępnych dla Was wymiarów i wyżej.

[pauza ….]

Wasza Istota, Wasze Wyższe Ja wstąpiło w etap realizacji swego kontraktu w projekcie Wzniesienia. I każda dusza, która znajduje się w projekcie „Ziemia – eksperyment”, jest w stadium swojego dopełnienia. Każda dusza, która wcieliła się w tym momencie na Ziemi, wcieliła się, aby uzyskać nowe doświadczenie dla swojej Duszy i swej Monady. Wszystkie doświadczenia są piękne i nie ma niczego zbędnego w obrazie Wszechświata. Dzisiaj my będziemy pracować z Impulsem Kodu Światła.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-20-01-Złota-Proporcja

Kod Światła – to kod Wzniesienia. Częstotliwość oraz wibracja kodu światła dostroi Waszą szyszynkę do odbioru, przystosowania oraz wchłonięcia nowej Fali Światła. Nowy Kod Światła – to udoskonalony dekoder, dekoder strumienia światła Wyższych Wymiarów.

Wokół Was znajdują się rozmaite kody światła, które są niewidoczne zwykłym wzrokiem. Impulsy tych kodów światła przyjmuje szyszynka – Wasze centrum obróbki kodów światła. Gruczoł wzniesienia – to również inna nazwa dla szyszynki. I jest to teraz bardzo ważny organ, który jest jeszcze w procesie otwierania swojego potencjału.

Kiedy byliście lemurianami i atlantami, oraz zdobywaliście doświadczenia w cywilizacjach wzniesionych, szyszynka pracowała ze swą pełną mocą. Teraz stopniowo przywracacie jej funkcjonalność i podnosicie częstotliwość jej wibracji, by móc współdziałać z nowymi strumieniami energii, które zstępują na Ziemię.

Kody Światła – to pliki informacyjne, mieszczące w sobie programy różnych wymiarów i różnych poziomów. Informacja ta potrzebna jest Wam do odbioru informacji wysokiej częstotliwości, jej syntezy, obróbki oraz przekazania w Przestrzeń.

Dzisiejsza praca będzie dotyczyć czakry trzeciego oka. Będzie to budowa i dostrojenie Waszej anteny – kanału szyszynki – do pracy z symbolami światła, z literami światła i językiem światła. Dostrojenie się do tej pracy będzie odbywać się poprzez strukturę, którą zbudujemy wokół Was.

Zwracamy się do Was, najdrożsi, tu i teraz, w strumieniu Miłości, i prosimy Was, abyście przeszli do Piramidy Światła i stanęli na jej środku, pod wierzchołkiem.

[pauza ….]

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek jesteśmy obok Was. Dzisiaj do pracy z Wami znów zapraszamy Radę Galaktyczną.

[pauza ….]

32 Przedstawicieli Rady Galaktycznej są tu i teraz obok i wokół Was. Oni ustawili się po okręgu, wyciągają do przodu swoje dłonie i kierują je do centrum Waszego trzeciego oka.

[pauza ….]

Promień z ich Serca jest kierowany do Waszego Serca. I teraz oni dostrajają się do Was, a Wy do nich. Powitajcie ich. Oni są gotowi do pracy z Wami.

[pauza ….]

„Witamy Was, najdrożsi. My, przedstawiciele Rady Galaktycznej, kontynuujemy z Wami pracę. Dzisiaj jest odpowiedzialny moment, a naszym zadaniem jest dostrojenie Waszej czakry trzeciego oka i szyszynki do odbioru nowych kodów światła, które już skierowane są do Krystalicznej Matrycy Ziemi.

Anteny światła pomogą Wam przyjmować te kody i rozpakowywać informacje z Wyższych wymiarów. Tak będzie odbywać się dostrajanie do bibliotek Galaktycznej Świadomości. Wszystko to, co my rozumiemy przez słowo ‚Galaktyka’, może się dla Was wydawać niezrozumiałe i trudne do pojęcia. My to rozumiemy, ponieważ w danym momencie może istnieć jeszcze „zasłona”, która utrudnia Wam postrzeganie całego strumienia informacyjnego, który my staramy się Wam przesłać.

Przyjmujcie z miłością w Sercu naszą pracę, ponieważ dzięki niej odbywa się modernizacja Waszych ciał świetlnych i Waszych organów odbioru informacji – w szczególności szyszynki jako podstawowego dekodera i odbiornika światła.

Projekt Wzniesienia dokonuje się stopniowo, w swoim tempie i swoim trybie. Również i Wy powinniście rozwijać się w ten sposób, wchodząc w tryb odbioru fal Wzniesienia o coraz wyższej częstotliwości. Nasze zadanie polega na przygotowaniu Was do tego.

My, tu i teraz, mówimy Wam, że kody światła i język światła są o wiele bardziej wielowarstwowe i wielopłaszczyznowe, i niosą w sobie olbrzymią ilość informacji w porównaniu do tego, co Wy przyzwyczailiście się otrzymywać poprzez kody liter i liczb Waszych alfabetów oraz systemów obliczeniowych. Nasze zadanie polega więc na dostrojeniu Was do nowego wysokoczęstotliwościowego strumienia informacji i jego odbioru.

Dzisiaj będziemy pracować z czakrą trzeciego oka. Teraz kierujemy ze swoich dłoni promień do centrum Waszego trzeciego oka.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-20-02-Swiatło-Trzeciego-Oka

Promienie te posiadają szeroką gamę kolorów, od białego do fioletowego. W promieniach tych przekazywane są różne amplitudy światła, odpowiadające wyższym wymiarom.

[pauza ….]

Przekazywany jest nowy szereg dźwięków dla nowych oktaw, nowych gam kolorów i nowego poziomu wibracyjnego.

[pauza ….]

Dzisiaj szyszynka otrzyma 32 dostrojenia stanowiące potencjały wysokoczęstotliwościowych anten dla odbioru zakodowanej światłem informacji oraz Języka Światła, prawdziwego języka, który jest stosowany w całej Galaktyce i Wszechświecie.

Tworzymy wokół Was Krystaliczną Kulę Światła.

[pauza ….]

Teraz promienie, które skierowane są do Was, przechodzą rozproszonym strumieniem poprzez krystaliczną kulę światła.

[pauza ….]

Ten rozproszony strumień rozmaitych barw napełnia Waszą kulę światła i Was. Wasze ciała świetlne i ciała fizyczne są przygotowywane do dzisiejszego dostrojenia.

[pauza ….]

Możecie odczuwać wokół siebie gęstość, natężenie i subtelność, żywe energie, które przemieszczają się po Waszym ciele, budząc każdą Waszą komórkę, zagęszczając i wysubtelniając ją i dostrajając do pracy.

[pauza ….]

Możecie czuć, że Wasze ciało się zagęszcza i wysubtelnia, wypełniając się energią. To napełnianie odbywa się począwszy od nóg, energia podnosi się wyżej, przez całe ciało …, do szyi …, i dochodzi do głowy.

[pauza ….]

Teraz na Waszą głowę, jak czapka, nakładany jest stożek o krystalicznej strukturze. Odczujcie go na swojej głowie.

[pauza ….]

Teraz odbywa się synteza 32 promieni w jeden promień, który zostaje skierowany do centrum trzeciego oka. Ten promień-strumień otwiera czakrę trzeciego oka, i stąd przechodzi do szyszynki.

[pauza ….]

W szyszynce tworzy się elektromagnetyczna „struktura światła” złotego koloru.

[pauza ….]

Teraz zacznie się „mikrochirurgia” – utworzenie 32 struktur ze światła, anten-odbiorników, służących do przyjmowania kodów Światła, kodów Miłości.

Dzięki laserowemu promieniowi Światła anteny te „wzrastają” i układają się po obwodzie „płyty, struktury światła”, a w jej centrum powstaje antena główna – oś, w której skupione są 32 promienie z małych anten odbiornika, tworząc stożkową piramidę światła.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-20-03-Laser-Światła

Teraz „płyta, struktura światła” zacznie swój ruch wirowy, w ten sposób dokonując integracji Waszych ciał świetlnych i fizycznych. Ruch odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

[pauza ….]

Jedyny strumień światła – promień – zapala się jak lampa, tworząc wokół siebie pole światła.

[pauza ….]

Możecie odczuwać ten proces w centrum Serca. Przyjmujcie energię.

[pauza ….]

„Struktura światła” zatrzymuje się, i z Centrum Galaktyki będzie teraz przekazywana energia Impulsu Kodu Światła, który przejdzie poprzez walec – tubę, którą my tworzymy wokół Was.

[pauza ….]

Obserwujcie strukturę, która utworzona jest z 32- promiennych anten.

[pauza ….]

Ze Skarbnicy Światła przekazywany jest Impuls Kodu Światła. Wir energetyczny przekazywany jest Wam poprzez cylindryczny kanał, który zbudowany jest wokół Was.

[pauza ….]

Energie wirują w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zaczynają zstępować do Waszego ciała.

[pauza ….]

Energie wchodzą do czakry korony, i złota „płyta, struktura światła” z 32 antenami i 33-cią centralną, zaczyna się obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przyjmować energie Impulsu Kodu Światła, synchronizując je i zapisując na „dysk pamięci, do pola”.

[pauza ….]

W czasie tej syntezy odbywa się dekodowanie informacji wysokiej częstotliwości o galaktycznych projektach, o celach i zadaniach – jest to informacja z tych warstw wymiarów, które są niezbędne Wam tutaj, z pola Miłości.

[pauza ….]

Synteza informacji jest ukończona. Ruch wirowy ustaje. Promienie światła kierują się teraz nie do góry, lecz w dół, do centrum Serca. I stożkowa piramida światła skierowana jest teraz wierzchołkiem w dół, ku czakrze Serca.

[pauza ….]

Centrum Serca – to Wasz serdeczny filtr, podstawa wszelkiej wiedzy, wszelkiego doświadczenia. I ta zsyntezowana energia kodu światła zostaje przekazana impulsem częstotliwości do centrum Serca.

[pauza ….]

Czakra Serca otwiera się i rozszerza się, tworząc Jedyny Kanał Przyjęcia impulsów światła i kodów światła z Wielkiego Słońca Centralnego.

[pauza ….]

Przeprowadźcie teraz tę energię w dół, poprzez dolne czakry, do centrum Matki – Ziemi.

[pauza ….]

Przyjmijcie zwrotny strumień Miłości i Wdzięczności Gai i skierujcie go do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Światło i Miłość napełniają Was, tworząc kanał przyjęcia i przekazania Miłości i Światła dla całego Stworzenia i całego Istnienia.

[pauza ….]

My, Rada Galaktyczna, dziękujemy Wam za Waszą pracę i za wzięcie udziału w modernizacji Waszych anten kodów światła. Dziękujemy, i prosimy Was, abyście wzmacniali swoją odpowiedzialność oraz mądrość Obywatela Galaktyki.

Dziękujemy Wam. Tak Jest”.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, mówię Wam, najdrożsi, że przechodzicie pełną modernizację – przestrojenie, potrzebne do funkcjonowania w Wyższych Wymiarach, dlatego jeśli nawet Wasz rozum obecnie czegoś nie rozumie i szuka potwierdzenia, my mówimy Wam, że dla Was nie jest to ważne i z wyższej perspektywy wszystko wiecie.

Najważniejsze jest całkowite przyjęcie, zaufanie i Wiara w to, co przekazuje Wam Stwórca, Wielki Ojciec-Matka, Źródło poprzez Mistrzów Światła i Radę Galaktyczną.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-20-04-Rada-Galaktyczna

Bądźcie spokojni, mądrzy i zrównoważeni. Dostrajajcie swoje myśli do Świadomości Chrystusowej, i porzućcie łańcuchy iluzji gry, która doszła już do swego finału.

Czeka Was nowe pole do gry i zabawy, wypełnione Miłością, Światłem i Radością. My czekamy na Was, najdroższe Anioły, w nowej matrycy Miłości, w całkowitej jedności ze sobą w jedynym polu i Kanale Stwórcy.

[pauza ….]

Wy jesteście tu i teraz, uziemcie się, dziękujemy Wam za pracę.

Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek i Rada Galaktyczna.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz