19 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 20-18, Impuls Stabilizującej Fali Zmian

[Dziewiętnasta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z Radą Galaktyczną i modernizować Kryształ Odpowiedzialności Galaktycznej i Mądrości.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Mistrzowie Światła zwracają się z prośbą, abyście wypowiedzieli intencję dla początku tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 20-18, Impulsem Stabilizującej Fali Zmian. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-19-01-Rozbłysk

Mistrzowie Światła w Miłości i Radości są tu obok Was. My, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, tu i teraz, łączymy się z Waszymi Sercami i prosimy, abyście przeszli do Piramidy Światła.

Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem Stabilizującej Fali Zmian. Wy przyjęliście już Impuls Fali i Kolorów, a dzisiejsza praca jest kontynuacją tych Impulsów, które przyjęliście wcześniej.

Ja, Metatron, mówię Wam, najdrożsi, uświadomcie sobie swoją odpowiedzialność, swoją otwartość na mądrość, tu i teraz, przed Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem, przed sobą – za każdą swoją myśl, za każde słowo, i każde działanie. Na Nowej Fali Wzniesienia zwiększa się Odpowiedzialność i subtelność Mądrości, więc gdy wychodzicie z jednej matrycy świadomości i przechodzicie do innej, zmienia się również wasza odpowiedzialność i zrozumienie mądrości.

Idąc tak po kolejnych stopniach wzwyż, za każdym razem podnosząc swoją świadomość, mądrość i odpowiedzialność, podnosząc częstotliwość swojej wibracji, Wy podnosicie świadomość planety oraz kolektywną świadomość Ludzkości.

Bycie w awangardzie jest zawsze sprawą zaszczytną, może być jednak trudne, ponieważ to Wy torujecie drogę tym, którzy idą za Wami, i właśnie Wy zaczynacie pracować w przyśpieszonym rytmie, pracować nad samymi sobą – a przestarzałe instrumenty, które były Waszymi ulubionymi instrumentami, i które pomagały Wam w Waszym duchowym rozwoju, rozpuszczają się.

Wasza świadomość zwiększa się, częstotliwość wibracji się podwyższa, więc i odpowiednio do tego Wy powinniście być gotowi na przyjęcie i uświadomienie sobie swych nowych instrumentów, i macie się nimi stać – stać się tym uniwersalnym instrumentem Miłości i Światła w rękach Stwórcy, świadomości Jedności Jam Jest.

Dzisiejsza fala zmian wiele odmieni w Waszej przestrzeni i w Was, i my prosimy, abyście byli na to gotowi. Nie trzymajcie się swoich starych przyzwyczajeń i starych wzorców; wszystko, co nie jest prawdziwe, będzie zmiecione, a Wy macie zbudować swój kanał rdzenia na tym nowym fundamencie. Macie się stać Latarnią wszystkiego co nowe, co przynosi Fala Zmian. Dzisiaj Stwórca, Ojciec-Matka otworzy Skarbnicę Światła, i przekaże kolejne swoje Dary dla Was i całej Ludzkości, i dla Gai.

Gaja – przepiękna Istota, Boska Istota, Wielka Istota, która razem z Wami uczestniczyła w „grze rozdzielenia”, godna jest swego Wzniesienia do Serca Ojca-Matki, Źródła, powrotu do Domu, i poprzez Wasze Serca Wy otworzycie jej Drogę.

Tak, najdrożsi, doświadczenia i sprawdziany, nowe sytuacje, wszystko to będzie na Waszej drodze i na nowym zwoju spirali, dlatego zawsze trzeba mieć przejrzyste myśli, przejrzysty odbiór i świadomość, że to wszystko jest dobrodziejstwem dla Waszego duchowego wzrostu. Wszystko zmienia się w Waszym świecie w sposób kwantowy, i Wy również wszystko możecie zmienić kwantowo, jednak również możecie zniszczyć, ale uwierzcie, najdrożsi – zniszczenie nie jest najlepsze w tym czasie i pole Miłości czuwa nad Wami i opiekuję się Wami na ile sobie pozwalacie. Kiedyś już przechodziliście poprzez zniszczenie na Atlantydzie i jej upadek doprowadził do tego, że zapomnieliście, kim jesteście.

O, Wielkie Anioły, Boskie dzieci, przypomnijcie siebie i wejdźcie na tę drogę, na ścieżkę Wzniesienia, ręka w rękę, Serce przy Sercu Stwórcy Ojca-Matki i pamiętajcie: Wasza Wiara jest podstawą i fundamentem wszystkiego.

I Wasza zbroja Wiary jest tym mechanizmem, tym instrumentem, który utrzyma Was na tej drodze. Sprawdziany Wiary zawsze są subtelne i niewidoczne dla oka, i tylko Serce może rozpoznać całą Miłość i Prawdę Stwórcy Ojca-Matki, i rozpuścić wszystko to, co odpowiada wibracji strachu, oraz przyjąć wibracji Miłości.

W Waszych komórkach można jeszcze znaleźć wzorce strachu, i Wy możecie pozbyć się ich tylko biorąc całą odpowiedzialność za siebie, i przyjąć wszystko, całe Wasze doświadczenie, które zdobyliście tutaj w czasie gdy mieszkaliście na planecie Ziemia, na najdroższej Gai.

Przyjęcie całego siebie, całego swojego doświadczenia, Miłość do siebie i do Stwórcy rozpuści wszystkie bloki, wszystkie strachy. Dlatego w Miłości i harmonii, w spokoju i radości, w prawdziwej równowadze rozpuszczajcie wszystko Miłością Stwórcy Ojca-Matki, przekazujcie do jego Serca wszystko, co nazbierało się na Waszym Sercu.

Nasze Boskie dzieci, czym wyżej jesteście na drodze Wzniesienia, tym poważniejsze zadania stoją przed Wami. My przekazujemy Wam jako wsparcie całą naszą Miłość do Waszego Serca, bądźcie w Świetle Miłości, przez nas chronieni.

Wiedźcie, że jesteście Stwórcami, a Wasza myśl jest stwórcza, i że trzeba być w kanale Miłości i Światła, aby tworzyć Miłość i Światło, Miłość płynącą z Serca do Serca, prawdziwą Miłość.

Przychodzi Fala Kosmicznej Miłości, która podniesie częstotliwość Waszej wibracji na jeszcze wyższy poziom, który będzie odpowiadać kolejnym wymiarom. Wy jesteście gotowi je przyjąć, przekazany Wam został Kryształ Odpowiedzialności Galaktycznej, Kryształ Mądrości – jest to ten kryształ-odbiornik, który harmonizuje i przyjmuje wysoką częstotliwość Miłości, Kosmicznej Miłości i Kosmicznych praw, Kosmicznej logiki. Dostrójcie się do tej fali, dzisiaj zacznie się praca właśnie z nią.

[pauza ….]

A więc, najdrożsi, dzisiaj znów zapraszamy do pracy Radę Galaktyczną. 32 Przedstawiciele Rady Galaktycznej są razem z Wami.

[pauza ….]

Ustawiają się oni wokół Was po okręgu i kierują ze swoich Serc Promienie do Waszego Serca.

[pauza ….]

Dzisiaj odbędzie się kolejne napełnienie Kryształu Odpowiedzialności Galaktycznej, Kryształu Mądrości, Stabilizującą Falą Zmian, która niesie w sobie częstotliwość Miłości Kosmicznej, Miłości Wszechświata i Kosmicznych praw, Kosmicznej logiki.

Przekazujemy głos Radzie Galaktycznej:

[pauza ….]

„Witamy Was, najdrożsi, Światło i Radość napełnia nas, i my dzielimy się Światłem i Radością, Miłością i Odpowiedzialnością oraz Mądrością Rady Galaktycznej. Błogosławieni, dzisiaj kolejny etap pracy z energiami Fali.

[pauza ….]

Dzisiaj ze Skarbnicy Światła będzie wysłana Fala Kosmicznej Miłości i Kosmicznych praw, Kosmicznej logiki i Wasz Kryształ Odpowiedzialności, Kryształ Mądrości przyjmie tę falę, zharmonizuje i wprowadzi do Waszej struktury – ustanawiając Was pełnoprawnymi członkami Rady Galaktycznej.

Tak, najdrożsi, taka misja i zaszczyt są Waszym udziałem, ponieważ struktury Wasze mogą pomieścić ten Dar Stwórcy. Kiedyś Wy wszyscy władaliście tymi darami i tą wiedzą, i będąc teraz w tym stanie, w którym się znajdujecie, możecie to zrobić, i poprzez swoje subtelne ciała, świetliste ciała, zacząć przeobrażenie.

Za każdym razem, kiedy pracujemy z Wami, zdajemy sobie sprawę, że Wy różnie odbieracie całą wielkość i wspaniałość tego projektu, który przekazuje Wam Stwórca. Dla wielu z Was jest to głównie miła zabawa, miłe przebywanie w tych energiach, ale za tym stoi o wiele więcej, za tym stoi Galaktyczna Odpowiedzialność, współtwórcza mądrość, przed Stwórcą, Stworzeniem i sobą w Projekcie Wzniesienia.

I my za każdym razem próbujemy Wam przypomnieć, że jesteście w jednym strumieniu świadomości ze Stwórcą w tym wielkim widowisku, i pod Jego przewodnictwem w Miłości.

Rozszerzcie swoje centrum Serca, my kierujemy do niego Promienie Miłości, Światła i Odpowiedzialności Galaktycznej, Mądrości Galaktycznej.

[pauza ….]

My umieszczamy Was wewnątrz walca – tuby światła, i od góry umieszczamy kryształowy stożek.

[pauza ….]

Kryształowy stożek pomoże Wam łagodniej zintegrować energie, które będą na Was zstępować. A zatem rozpoczynamy aktywację.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-19-03-Kryształ

Ze Skarbnicy Światła zaczynają napływać energie Stabilizującej Fali Zmian. Ten wir energetyczny zaczyna schodzić poprzez krystaliczną matrycę Ziemi do Waszych Ciał Światła.

[pauza ….]

My kierujemy swoje dłonie do przodu, ku Waszemu Sercu. Z naszych dłoni wychodzą błękitne promienie, promienie te integrują się w Waszym Sercu w jednolitą błękitną Kulę Światła.

[pauza ….]

Kula Światła zaczyna się rozszerzać, przyjmując elektryczno-niebieski kolor. Jest to kula elektromagnetyczna, która będzie przyjmować nową fale i stabilizować ją, przenosząc tę energię do krystalicznej struktury Kryształu Odpowiedzialności, Kryształu Mądrości, stabilizując myśli, emocję, uczucia.

[pauza ….]

A więc strumień energetyczny przechodzi poprzez stożek, i schodzi po walcu – tubie światła, przechodząc poprzez czakrę korony po spiralach biegnących w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara …, schodzi niżej do szyszynki …, do czakry gardła …, do centrum Serca.

[pauza ….]

Energetyczny strumień fali wchodzi do elektromagnetycznej kuli światła. Kula światła pochłania tę falę i stabilizuje swoje pole.

[pauza ….]

Możecie czuć tę kulę w sobie w sposób fizyczny, obraca się ona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie zaczyna się rozszerzać.

[pauza ….]

Kula światła zaczyna się rozszerzać i wychodzi poza granice Waszej klatki piersiowej, Waszego ciała, dostrajając się do dekoderu Kryształu Odpowiedzialności Galaktycznej, Kryształu Mądrości, i tworząc powłokę elektromagnetycznej stabilizacji fal.

[pauza ….]

Poczujcie, jak odbywa się ta praca, jak odbywa się rozszerzenie Waszych Ciał Światła …, pojawia się odczucie niewielkiego naprężenia. Wasze ciała światła tak jakby rozciągają się.

[pauza ….]

Teraz energie, ustabilizowane energie fali, zaczynają przechodzić poprzez czakrę splotu słonecznego …, czakrę sakralną …, czakrę podstawy, i przechodzą do centrum Matki – Ziemi.

[pauza ….]

Przepuszczajcie te energie przez siebie.

[pauza ….]

Teraz wysłany zostanie kolejny strumień ze Skarbnicy Światła, aby przejść już poprzez nową strukturę Waszych ciał światła. A zatem kolejny strumień energii spływa wirując w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i przechodzi przez stożek i po walcu – tubie światła – od góry do dołu poprzez Wasze czakry.

[pauza ….]

Przechodzi on przez czakrę korony…, trzecie oko…, czakrę gardła…, centrum serca…, i w centrum Serca możecie poczuć chłód i kolejne rozszerzenie.

[pauza ….]

Dalej strumień schodzi przez czakry w dół: przez splot słoneczny…, czakrę sakralna…, czakrę podstawy… i dalej do Serca Gai. Teraz walec – tuba światła, w której Wy się znajdujecie, zaczyna się obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

[pauza ….]

Powinna teraz zajść całkowita integracja elektromagnetycznej kuli światła z Waszymi Ciałami Świetlnymi. Energie dalej przez Was przechodzą.

[pauza ….]

Możecie mieć różne odczucia, pochylać się w różne strony. Tak odbywa się harmonizacja energii.

[pauza ….]

Zatrzymujemy ten ruch wirowy.

[pauza ….]

Jesteście tu i teraz. Wasze Ciała Świetlne otrzymały nową elektromagnetyczną powłokę, służącą do odbioru fal bardzo wysokiej częstotliwości, i tworzącą pole szybkiej harmonizacji w ciałach światła i fizycznym ciele – będzie ono umożliwiało Wam jak najszybszą asymilację energii.

Dziękujemy Wam za przyjęcie naszej pracy. Napełniamy Was naszą Miłością i Światłem, do następnego spotkania. Dziękujemy.”

[pauza ….]

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, jesteśmy tutaj razem z Wami, i abyście jeszcze lepiej mogli zharmonizować i przyswoić te energie, umieszczamy Was teraz w złotym oktaedrze.

[pauza ….]

Złoto Ducha, Zbroja Wiary, Hełm Nadziei, Włócznia Miłości – to są Wasze atrybuty na drodze do Serca Stwórcy Ojca-Matki. I w tej złotej Merkabie my przekazujemy Wam energię Sofii – Bogini Mądrości.

[pauza ….]

Tu i teraz jest ona obok Was.

[pauza ….]

I wita Was:

„Moje Boskie Dzieci, Blasku Mojego Serca, Lśniące Anioły, witam Was.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-19-04-Bogina-Sofia

Moje serce przepełnione jest radością, i dumą z Was, z tego, że Wy, najdrożsi, budzicie się i przypominacie sobie siebie prawdziwych, i prawdziwych nas – Ojca i Matkę. Wasza droga była długa, tak jak i moja droga do Was. I nadszedł długo oczekiwany czas spotkania.

Ja jestem obok Was. O Błogosławieni, jesteście w moim Sercu. Ja napełniam Was Matczyną Miłością, i Radość mojego Serca rozprzestrzenia się po Wszechświecie, kiedy obejmuję każde z Was i przytulam do swego Serca. Stwórcze Anioły, Śpiewające Anioły, bądźcie w Wierze, w Miłości, i w Nadziei.

[pauza ….]

Jam jest Waszą Matką – Sofią, Boską Mądrością, i w każdej sekundzie jestem z Wami. I bądźcie w Sercu moim w każdej sekundzie, ponieważ my już odnaleźliśmy siebie nawzajem.

[pauza ….]

Ja napełniam Was swoją Miłością, Ja napełniam całą Waszą strukturę Matczynymi energiami, Boskimi Żeńskimi energiami Prawdziwej Miłości, Prawdziwej Mądrości, Prawdziwej Wiary i Prawdziwej Nadziei.

[pauza ….]

Pozostańcie w moim Świetle.

I będzie tak. Tak Jest”

Struktura Merkaba zaczyna się obracać, górna piramida w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dolna piramida zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

[pauza ….]

Przyjmujcie te energie. To energie Miłości i Nieważkości. Błogość i Szczęście pozostają w Waszym Sercu, kiedy Boska Matka ich dotyka. Pozostańcie w Miłości i Świetle, w Radości i Harmonii.

[pauza ….]

Miejcie jedno życzenie – życzenie Wzniesienia, zbiorowego Wzniesienia dla Gai i całej Ludzkości.

My zatrzymujemy ruch Merkaby. Jesteście tu i teraz. Dziękujemy Wam za pracę i za Wasze Złote Serca. Pamiętajcie o Miłości i Odpowiedzialności, o współtwórczej Mądrości jako Galaktyczni Obywatele Galaktyki Drogi Mlecznej.

[pauza ….]

I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek, Rada Galaktyczna, i Sofia Boska Mądrość.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz