18 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 18-5, Impuls Fali oraz Impuls 19-4, Impuls Kolorów

[Osiemnasta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzą Mistrzowie Światła i Rada Galaktyczna z Wielkiego Słońca Centralnego. W czasie aktywacji będzie odbywać się modernizacja Waszych ciał światła oraz „dekoderów”. Rada Galaktyczna aktywuje Kryształ Galaktycznej Odpowiedzialności i Mądrości, a Mistrzowie Światła przekażą fioletowo-gwiezdne energie.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Mistrzowie Światła zwracają się z prośbą, abyście wypowiedzieli intencję dla początku tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 18-5, Impulsem Fali oraz Impulsem 19-4, Impulsem Kolorów. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi! My, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, witamy Was.

[pauza ….]

Jesteśmy obok Was, aby kontynuować pracę z Impulsami energetycznymi, które wspierają Was w procesie Waszego wzrostu – w procesie Wzniesienia. Wasze ciała światła przeobrażają się i transformują w bardziej harmonijne struktury, pracują one bardziej spójnie i otwarcie, przewodząc czyste energie Źródła i przekazując je do Serca Gai oraz do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

Boskie Anioły, za każdym razem widzimy Was coraz piękniejszymi i coraz bardziej świadomymi, i to raduje nasze Serca, ponieważ tylko Wasze myśli i Wasze Współtworzenie tworzy w przestrzeni łagodne i harmonijne przejście w procesie Wzniesienia.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-01-Fala

Dzisiaj będziemy pracować z dwoma Impulsami – Impulsem Fali oraz Impulsem Kolorów. Nazwa ta dla Waszego ucha brzmi bardzo naturalnie. Przyjmujecie fale i kolory swoim wzrokiem i odczuciami, ale w kolejnych wymiarach i przestrzeniach odgrywają one całkiem inną rolę.

Zacznijmy od fali. Fala – to ten zakres, w którym znajduje się ta lub inna struktura energetyczna, energetyczny potencjał przekazu. W zależności od tego, jaka jest długość fali i jej częstotliwość, odbywa się odbiór tej lub innej energii i informacji. To właśnie fala przekazuje informację. Podczas gdy w przestrzeni dotychczasowego wymiaru używaliście fali o niskiej częstotliwości – fali, która odbierała tylko potencjały światła połowicznego rozpadu, w innych wymiarach fala wysokiej częstotliwości o odmiennej amplitudzie przyjmuje całkiem inną informację poprzez strumienie energetyczne, które zawiera i przesyła.

A zatem, najdrożsi, nastał czas przyjęcia nowej struktury fali. Fali, która będzie miała wyższą amplitudę i częstotliwość – pozwoli Wam to odbierać bardziej doskonałą informację poprzez wiele płaszczyzn i wiele warstw. Wasze dekodery będą dostrojone na przyjęcie właśnie tych fal, i będziecie w stanie całkiem łatwo dekodować wysokowibracyjne pakiety energetyczne.

Z Centralnego Galaktycznego Słońca dla Ziemi i układu Słonecznego został przekazany nowy pakiet energo-informacyjny dla celów Wzniesienia. Pakiet ten zawiera w sobie Klucze oraz Kody wynoszące nas z Dualności. Impulsy z Centralnego Galaktycznego Słońca zakotwiczone są w krystalicznej strukturze Ziemi i czekają na swoje rozpakowanie/ujawnienie. Waszą częstotliwość oraz Wasze dekodery trzeba dostroić – po to, abyście mogli przyjmować te pakiety Impulsów. I dzisiaj na tym właśnie będzie polegać nasze zadanie.

Kolejny Impuls – to Impuls Kolorów. Kolory kojarzycie z malarzami, z paletą barw. Natomiast my kojarzymy je z zestawem informacji, przekazywanej poprzez barwne struktury.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-02-Paleta-Barw

W wyższych wymiarach struktury kolorów posiadają wyższe, odmienne jakościowo cechy. Dlatego też przygotowując się do przejścia w kolejne wymiary, powinniście mieć dekodery do odbioru nowej gamy kolorów i nowej palety odcieni, które działają w połączeniu z wibracją, z falą i dźwiękiem, i wszystko to tworzy nową harmonikę nowego wymiaru w nowej oktawie. Odpowiednio do tego wzbogacacie swoje zasoby i swoje instrumentarium tymi właśnie instrumentami wysokiej częstotliwości, które potrzebne są Wam w kolejnych wymiarach.

My przekazujemy Wam te instrumenty po to, abyście byli gotowi, jak pierwszoklasiści, do wejścia w nową, jeszcze niepoznaną przestrzeń. Wy wszyscy jesteście uczniami na drodze Wzniesienia i cała Galaktyka przechodzi to unikalne doświadczenie razem z Wami. A teraz, Najdrożsi, będziemy przygotowywać Wasze struktury do pracy z Impulsem.

Ja, Metatron, tu i teraz, proszę Was abyście weszli do Piramidy Światła i ustawili się w jej centrum, pod jej wierzchołkiem. Wokół Was tworzy się walec – krystaliczna tuba światła.

[pauza ….]

Piramida została utworzona, a teraz będzie utworzona jeszcze jedna piramida, skierowana wierzchołkiem w dół – w ten sposób powstaje oktaedr, Wy znajdujecie się w jego centrum oraz w krystalicznej piramidzie.

[pauza ….]

Dzisiaj dla celów tej pracy zapraszamy Radę Galaktyczną z Wielkiego Słońca Centralnego. Powitajcie ich, są oni obok Was.

[pauza ….]

32 Przedstawicieli Rady Galaktycznej – to wysoko rozwinięte istoty, prowadzące Galaktyczny projekt Miłości i Kosmicznych praw, Kosmicznej Logiki w Galaktyce; tu i teraz znajdują się oni obok Was. Dostrajają się do Waszego pola i Waszego Serca. Teraz Was witają:

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-03-Światło-Serca

„Witamy Was, najdrożsi, w tym pięknym dniu i nocy! Tutaj, zgodnie z wolą Stwórcy Boga Matki-Ojca, w Jedności, my, Rada Galaktyczna, będziemy przeprowadzać aktywację Impulsu Fali oraz Impulsu Kolorów, i będziemy dostrajać Was do nowej częstotliwości fali i nowej oktawy Kolorów.

My, tu i teraz, jesteśmy obok Was, i połączeni jesteśmy z Waszym Sercem. Prosimy Was wszystkich, abyście się do nas dostroili, i połączyli się w Jedyne Serce. Galaktyczny program jest na etapie procesu Wzniesienia, cała Galaktyka stopniowo obejmowana jest tym projektem.

My obserwujemy każdą cywilizację, obserwujemy każdą planetę i każdą istotę, która wstąpiła w proces wzniesienia, i stwierdzamy, że proces przebiega w doskonały sposób. My widzimy potencjał Waszych Serc i proces przebudzenia poprzez Wasze Serca. Wasze struktury, które dostrajają się do Centrum Galaktycznego, matrycy planetarnej, Serca Stwórcy i Gai – wysyłają szybki i wysoko-jakościowy, produktywny energetyczny impuls do matrycy kolektywnej świadomości. A Wasza Sieć Impulsów, Wasze Pole, daje wszystkim możliwość, by szybko wstąpili na drogę Przeobrażenia w świetle Miłości i Radości.

Pakiety Energetyczne Wzniesienia, które zstąpiły na Ziemię z Wielkiego Słońca Centralnego, pomogą Wam wszystkim pomyślnie przejść przez projekt Wzniesienia. My znamy każde z Was, i każde z Was prosiło na Radzie Galaktycznej o jedno: żeby, kiedy przyjdzie czas przekazania Impulsu i przekazania Przesłania do Serca, abyście obudzili się i przypomnieli sobie, kim jesteście, i jakie to wielkie istoty przybyły na planetę Ziemia, by pomóc Gai w procesie Wzniesienia. Zwiększyliście swoją gęstość na tyle, że zapomnieliście o tym, kim jesteście, ale na tym polegała właśnie istota tej gry – aby wyjść z nieświadomości i przypomnieć sobie, że jesteście Bogo-człowiekiem – Aniołem, który wszedł w ten eksperyment, by nieść pomoc wszystkim, którzy Was otaczają.

Tak, to już są Gwiezdne Gry, a nie zabawa w piaskownicy. I Wy powinniście to rozumieć i wziąć odpowiedzialność z lekkością i zaufaniem za to, kim jesteście, i z jakim celem oraz misją wcieliliście się na Ziemi w tym czasie.

Teraz chcemy przekazać do Waszych Serc Impuls Odpowiedzialności i Mądrości, abyście przypomnieli sobie siebie jako Galaktycznego Wojownika – Wojownika Światła, Istotę Miłości, Moc Miłości, niosącego w swoim Sercu Kryształ Miłości, Ogień Miłości i Światło Miłości.

I Wy, jako Ludzie-Anioły, podjęliście decyzję, że dar ten potrzebny jest dla wsparcia i uratowania Gai. Wasze wielkie Serca prosiły na Radzie Galaktycznej, aby zapewniono Wam przestrzeń dla przejścia tego doświadczenia – wielkiego doświadczenia Obdarowania i przekazania Miłości i Światła tym, którzy zagubili się w grze dualności.

Wy, najdrożsi, przyszliście na planetę Gaja podarować jej swoje Serce – Jej i całej ludzkości. Wasza odpowiedzialność polega na tym, aby stanowić Źródło Miłości i Światła dla wszystkich i całego istnienia. I aby być zawsze w Sercu Stwórcy, w Miłości i Akceptacji całego jego Stworzenia.

Tak więc, Najdrożsi, my ponownie przesyłamy Impuls odpowiedzialności i mądrości w Wasze Serce i aktywujemy Kryształ Odpowiedzialności, Kryształ Mądrości, w którym jest zawarta Miłość Kosmiczna, Kosmiczny Ogień, Kosmiczne Serce Stwórcy.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-04-Kryształ-Ziarno

Ten kryształ znajduje się w przestrzeni Serca. Ten kryształ jest jak ziarno, i ziarno to zaczyna przyjmować nową formę i wzrastać. Kryształ Galaktycznej Odpowiedzialności, Mądrości Miłości dzięki promieniom płynącym z naszych Serc rozpoczyna proces wzrostu w Waszej przestrzeni Serca.

[pauza ….]

Proces wzrostu zaczyna się od etapu ziarna, tworząc nową formę kryształu – oktaedru, następnie dodekaedru, i zbliżając się do formy kuli, pola. Jego diamentowe płaszczyzny przybierają różne odcienie barw. Kryształ obraca się, rozświetlając się różnymi kolorami. Ten kryształ będzie dostrajać Was do odbioru nowych odcieni światła – będzie to dekoder kolorów.

Kolory te będą nieść wielopoziomową informację o tej lub innej strukturze tego lub innego obiektu, z którym będziecie się stykać. Ta diamentowa struktura rozszerza się, obejmując Wasze ciało świetliste, subtelne i wbudowując się w Waszą strukturę energetyczną.

[pauza ….]

Teraz kierujemy swoje promienie z Serc do Waszego Serca i pomagamy mu rozszerzyć się i rozrosnąć z mikro-ziarna w świetlistą makro-strukturę Waszego ciała światła.

[pauza ….]

Wasza struktura napełnia się nowymi kolorami i nowymi płaszczyznami. Wy całkowicie znajdujecie się w tym krysztale, który posiada wiele płaszczyzn i krawędzi, a w swym kształcie w maksymalnym stopniu zbliżony jest do kuli, pola.

[pauza ….]

Możecie odczuwać wokół siebie gęstość, natężenie i subtelność, możecie odczuwać chłód – tak odbywa się krystalizacja Waszych struktur i Waszego ciała.

[pauza ….]

Przyjmujcie tę strukturę światła jako wyższy Dar od Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Wciąż możecie odczuwać przechodzące przez Was gęste energie oraz chłód, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz ciała.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-05-Promienie-Fali

Następnym etapem pracy będzie dostrojenie do Impulsu Fali.

W walcu – tubie światła, w której się znajdujecie, umieszczone są mikro-włókna kanałów energetycznych, które przechodzą przez całą tubę światła, i te mikro-kanały rozszerzają się na wierzchołku walca w różne strony.

[pauza ….]

Wygląda to tak, jakby mnóstwo plastikowych przewodów zebrano w jeden kanał, walec, a ich końcówki u góry i u dołu walca rozchodzą się w różne strony, przypominając fontannę.

Takie mikro-przewody rozmieszczone są nad Waszą głową i pod nogami, znajdujecie się w wysokowibracyjnym przewodzie, zawierającym wielką ilość mniejszych kabelków. Przewody te przechodzą przez Wasz kręgosłup [kanał centralny] i będą one odbiornikami Fali nowej częstotliwości.

[pauza ….]

Teraz my dostrajamy się do Waszego Serca i Waszego Trzeciego Oka. Szyszynka działa tutaj jako dekoder fal wysokiej częstotliwości.

[pauza ….]

Teraz zgodnie z wolą Stwórcy, Ojca-Matki ze Skarbnicy Światła dla Projektu Wzniesienia zostanie przekazana energia Nowej Fali – fali wysokiej częstotliwości. Struktura, w której się znajdujecie, będzie ją przyjmować, syntezować i przekazywać w Wasz kręgosłup – kanał centralny …, trzecie oko … oraz do centrum Serca.

Dostrójcie się do naszych Serc, my jesteśmy dostrojeni do Waszych, i teraz rozpocznie się praca. Z Galaktycznego Centrum zaczyna schodzić Impuls Fali.

[pauza ….]

Impuls przechodzi poprzez Piramidę Światła i kieruje się do walca – tuby światła, przewodniki przyjmują częstotliwość nowej fali, łączą ją w jedyny zwój i kierują do Waszego kanału centralnego.

[pauza ….]

Teraz przez Wasz kręgosłup przechodzi gęsta, natężona subtelna energia. Możecie mieć różne odczucia, np. czuć gorąco w plecach.

[pauza ….]

Teraz jest w Was wbudowywany przewodnik, służący do odbioru nowych fal wysokiej częstotliwości. Nowy przewodnik jest stworzony z mikro-przewodów, jego struktura wbudowuje się w Wasze ciała świetliste i w kręgosłup – kanał centralny. Ten przewodnik – kanał – posiada swoje przedłużenie w dół do centrum Matki Ziemi, i w górę do Źródła, do Centrum Galaktyki.

[pauza ….]

My pomagamy Wam wyrównać ten słup – kanał, biegnący wokół Waszego ciała i przez kręgosłup. Jest to przewód wysokiej częstotliwości – nowy dekoder oraz przewodnik w Waszych ciałach.

[pauza ….]

Teraz walec – tuba światła – i Wy sami zaczynacie się obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jest to niezbędne po to, aby całkowicie wzmocnić i utrwalić w ciałach świetlnych oraz ciele fizycznym tę nową strukturę.

[pauza ….]

Przyjmujcie te energie; możecie się kołysać na boki, głowa może się obracać w rożne strony.

[pauza ….]

Teraz do pracy włącza się szyszynka; nowa struktura dekodera, nowe struktury anten odbiorników formują się w świetlistym ciele oraz szyszynce w celu przyjęcia oraz dekodowania nowych fal wysokiej częstotliwości.

[pauza ….]

Przechodzicie teraz modernizację Waszych ciał. W obszarze trzeciego oka możecie odczuwać gorąco i rozszerzanie; tak odbywa się dostrajanie struktur anten.

[pauza ….]

Podczas pracy Rady Galaktycznej z szyszynką możecie mieć różne odczucia; proces ten podobny jest do mikrooperacji przeprowadzanej na planie subtelnym.

[pauza ….]

Teraz możecie odczuwać chłód w obszarze trzeciego oka – świadczy to o tym, że aktywacja się dokonała; walec – tuba światła – przestaje się obracać; jesteście tu i teraz.

[pauza ….]

Na dzisiaj nasza praca dobiegła końca, a my dziękujemy Wam za przyjęcie naszej pracy i za tę Miłość, którą nam wysyłaliście.

Modernizacja została dokonana pomyślnie, a my Wam gratulujemy, najdrożsi! Bądźcie spokojni i zrównoważeni każdego dnia i miejcie tylko jedno życzenie – życzenie Wzniesienia się, Zbiorowego Wzniesienia się, ponieważ w tym właśnie celu przybyliście na tę Ziemie w tym czasie. Bądźcie błogosławieni, najdrożsi! Tak Jest”.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, tu i teraz jesteśmy obok Was. Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, przeprowadzimy końcowy etap pracy z Impulsem Fali oraz Impulsem Kolorów.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-06-Merkaba

Umieszczamy Was w gwiaździstym tetraedrze, w polu, kierujemy promienie z naszych Serc w Wasze Serce, i napełniamy tetraedr gwiezdno-fioletowymi energiami – są to energie, które dostrajają Was do nowego potencjału energetycznego, który zstępuje teraz na Ziemię.

[pauza ….]

Przyjmijcie te energie, poczujcie ich piękno i moc. Gwiezdno-fioletowe energie to dar od Saint Germaina oraz Gwiezdnej Matki.

[pauza ….]

Teraz dzięki energiom Miłości tetraedr gwiaździsty zaczyna się obracać: górna piramida w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dolna zaś zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

[pauza ….]

Teraz będzie odbywać się synchronizacja tych energii w Was; Wasza struktura zostanie napełniona nowym potencjałem światła oraz nowym kodem energetycznym Gwiezdnej Matrycy, która jest niezbędna w następnych wymiarach.

[pauza ….]

Energie te rozszerzają Waszą przestrzeń Serca, przyjmujcie je na wdechu i wydechu, wspomagając w ten sposób ich przechodzenie.

[pauza ….]

Jest to energia w wysokim stopniu zagęszczona, dlatego maksymalnie rozszerzajcie swoją przestrzeń Serca i napełniajcie się tą energią.

[pauza ….]

Teraz, najdrożsi, z Serca do Serca przeprowadźcie energie – do Serca Gai … i do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca …; bądźcie kanałem przyjęcia i przekazania poprzez swoje Serce.

[pauza ….]

Przekażcie energię Miłości całej przestrzeni, która Was otacza. Wy jesteście Miłością, Wy jesteście Prawdą, Wy jesteście Światłem! Wy jesteście Współtwórcą, Bogo-człowiekiem – Aniołem, błogosławieni, najdrożsi!

[pauza ….]

Kończymy teraz aktywację, jesteście tu i teraz. Dziękujemy za tę pracę, i za Miłość Waszych Serc! I niechaj Światło i Miłość będą w Was w każdej minucie i w każdej sekundzie istnienia. I będzie tak. Tak Jest.

Dziękujemy. Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek oraz Rada Galaktyczna.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz