16 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 16-20, Impuls Gwiazdozbioru Plejad

[Szesnasta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzą Mistrzowie Światła, Plejadańska Rada Rod i Stwórca Bóg Matka-Ojciec. Aktywowane będą czakry: splotu słonecznego, serca, gardła i trzeciego oka. Jest to praca z DNA.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować z Impulsem 16-20, Impulsem Gwiazdozbioru Plejad. Prosimy, abyście wypowiedzieli intencję:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 16-20, Impulsem Gwiazdozbioru Plejad. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest»

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła cieszy się, że znowu może z Wami pracować. My widzimy Wasze otwarte Serca, Waszą Miłość, która wypełnia całą przestrzeń. Ja, Metatron, Melchizedek i Archanioł Michał gotowi jesteśmy do pracy z Wami. Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem Gwiazdozbioru Plejad, najdrożsi, i ponownie zapraszamy do wspólnej pracy Plejadańską Radę Rod. Umieszczamy Was w piramidzie Światła, stoicie pośrodku piramidy pod jej wierzchołkiem.

[pauza …]

Ja, Metatron, znajduję się przed Wami, z prawej strony jest Archanioł Michał, a z lewej strony Melchizedek.

Plejadańska Rada Rod wita Was. 32 przedstawicieli Plejad ustawia się wokół Was po okręgu. Powitajcie ich.

[pauza …]

Dzisiaj wszyscy razem rozpoczniemy pracę. Oddajemy głos Plejadańskiej Radzie.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-16-01-Plejdanie

„Witamy Was, najdrożsi, nasze rodzone siostry i bracia. Wy jesteście jednością w naszym Sercu, ponieważ my jesteśmy jednością, ponieważ wyszliśmy z jednego ziarna, i działamy w tym samym programie DNA.

Możecie się zdziwić: jak to, przecież nasze wibracje są tak odmienne. A my powiemy Wam, najdrożsi, że eksperyment zakładał, że Wasze wyższe instrumenty, wyższe wibracje oraz wyższe Światło, będą odłączone na czas tej gry, gry w trakcie której zdobywaliście doświadczenie i wiedzę – doświadczenie przeobrażenia i transformacji, doświadczenie poznania materii w samej jej głębi, oświetlenia jej od wewnątrz, i odsłonięcia zasłony dzięki swojemu Światłu i Miłości do Serca Boga Matki-Ojca.

Wy, Wielkie Istoty, wzrastacie, a gwiezdne ziarno wypuszcza swe kiełki, i my widzimy Wasze Boskie oczy i Wasze Boskie Światło, i odczuwamy Waszą Boską wibrację na wysokiej częstotliwości Miłości.

I abyście mogli jeszcze szerzej rozwinąć swoje skrzydła i stać się nie podobnymi do Aniołów, lecz właśnie stać się Aniołami, my, tu i teraz, w harmonijnej atmosferze pracy, będziemy Wam w tym pomagać. Będziemy zdejmować z Was zasłony, którymi zostaliście zapieczętowani przy zstąpieniu w dotychczasowy wymiar. I aktywujemy te kody, które pomogą Wam wznieść się na nową częstotliwość wibracji Miłości Wszechświata.

Pomoże Wam to w przyjęciu nowych Ciał Świetlnych, będziecie mogli napełnić się Całościowym Światłem, w równowadze i harmonii wypełniając całą przestrzeń Boskim Światłem.

Wy jesteście naszymi braćmi i siostrami, i patrzymy na Was jak w lustro, i widzimy Was, o Boskie Anioły, w najpiękniejszych strukturach, w jakich pojawiacie się na tym planie.

O Boskie Istoty, jedyne, o co Was prosimy, to abyście w pełnym zaufaniu otworzyli swoje Serce, i napełnili się tą częstotliwością i wibracją Boskiej Miłości, którą Wam przekażemy.

Eksperyment zgodnie z Wolą Stwórcy wszedł w etap finalny, i naszym zadaniem jest przekazanie Wam kluczy do aktywacji Waszego fizycznego ciała w ramach procesu Wzniesienia.

Są to klucze – kody, które przeniosą biochemiczne procesy w Waszym ciele na nowy poziom przeobrażenia i transformacji dzięki przyjęciu Całościowego Światła i energetycznych strumieni. My zaopatrzymy każdą Waszą komórkę w pole, w nowy „świetlisty układ”, strukturę służącą do przyjmowania Światła.

Zapamiętajcie, Światło – jest to taka energia, która transformuje wszystkich i wszystko, i jedynie niewystarczająca ilość Światła oraz zasłona pomiędzy wymiarami zatrzymuje daną Istotę w tym lub innym wymiarze.

Zdolność odbierania Światła i wysokich częstotliwości Kosmicznej Miłości Wszechświata oraz progi przyjmowania i nie przyjmowania tworzą te warstwy, w których kontynuuje rozwój Dusza, aby w odpowiednim momencie dotrzeć do etapu następnego ewolucyjnego skoku dzięki przyjęciu Światła i Miłości o wyższej częstotliwości.

Najdrożsi, my tu i teraz rozpoczniemy z Wami pracę, ale najpierw powiemy Wam: Błogosławieni, bądźcie spokojni i zharmonizowani, wznieście swoją wiedzę Serca na wyżyny Mądrości, ponieważ Mądrość – to wiedza Serca. Serce jest połączone ze Źródłem, z Sercem Boga Matki-Ojca. Jest to jedyny kanał otrzymywania mądrości. To tylko niespokojny umysł, intelekt oblicza kroki i może prowadzić Was w ścieżki bez wyjścia i ślepe zaułki, gdyż nie widzi on Światła, i nie umie odczuwać Miłości i Wsparcia Boskiej energii Miłości Ojca-Matki.

I dlatego, Najdrożsi, z czystym Sercem i Duszą, powierzcie swoją Wolę Woli Stwórcy, i napełnijcie się tą Boską emanacją Miłości, która będzie zstępować na Was w każdym momencie. I nie będziecie znać ni strachu, ni wątpliwości w swojej przestrzeni, ponieważ nie istnieją one w Boskim polu Miłości Stwórcy.

A teraz, Najdrożsi, zaczynamy z Wami pracę. My, 32 przedstawicieli Plejadańskiej Rady Rod, znajdujemy się wokół Was, a każde z nas ma swój klucz dla Was. Umieszczamy Was teraz w kuli Światła. W niej tworzy się oktaedr, a Wy jesteście w jego centrum”.

[pauza …]

My, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, kierujemy swoje promienie ze swoich Serc w Wasze Serca.

[pauza …]

My, 32 przedstawicieli Plejad, wyciągamy przed siebie swoje dłonie, a z każdej dłoni wychodzi Promień.

[pauza …]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-16-02-Gwiazda

Nasze promienie skierowane są ku Wam i układają się one w następujący sposób: osiem Promieni skierowanych jest do czakry trzeciego oka, osiem Promieni biegnie do czakry gardła, osiem do centrum Serca oraz osiem do centrum splotu słonecznego. Co czwarta osoba spośród nas kieruje swój Promień do kolejnych czakr. I teraz my będziemy pracować z każdą tą czakrą, poczynając od czakry splotu słonecznego.

Ja, Metatron, tu i teraz, przekazuję swój Promień do Waszego centrum Serca. Ja, Metatron, napełniam Wasze centrum Serca Światłem i Miłością, Archanioł Michał napełnia Wasze centrum Serca Światłem i Miłością, Melchizedek napełnia Wasze centrum Serca Światłem i Miłością. Wy napełniacie się tym Światłem i Wasze centrum Serca staje się nieskończenie wielkie.

[pauza …]

Obszar Waszej czakry Serca wychodzi poza granice fizycznego ciała, przyjmujcie te energie. W Waszym Sercu tworzy się Kula Światła, a my przygotowujemy Was do pracy z Plejadańską Radą Rod.

[pauza …]

Plejadańska Rada Rod rozpoczyna swoją prace ze splotem słonecznym. Osiem Promieni płynących od Plejadan skierowane jest do Waszego splotu słonecznego. Plejadanie proszą, abyście wypowiedzieli intencję:

[pauza …]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Plejadańską Radę Rod o aktywację mojego DNA w celu przyjęcia Całościowego Światła, Boskiej Miłości i wyższej częstotliwości Kosmicznej Miłości. Proszę o zdjęcie wszystkich antykodów, które były potrzebne dla celów gry dotychczasowego wymiaru. Z Miłością i Wdzięcznością, przyjmuję Światło i Miłość od Plejadańskiej Rady ROD. I będzie tak. Tak Jest».

Osiem Promieni skierowane jest na Was, tworzą one spiralę podobną do DNA. Promienie te wchodzą do czakry splotu słonecznego i odbywa się ich synteza.

[pauza …]

W czakrze splotu słonecznego odbywa się przekodowanie programu śmierci na program wieczności.

[pauza …]

W czakrze tej uruchomiona zostaje pulsacja wysokiej częstotliwości, i zegary śmierci zostają zatrzymane i przetransformowane w zegar wieczności.

[pauza …]

Wprowadzenie nowego programu Światła, Całościowego Światła, zostało dokonane.

[pauza …]

Możecie odczuwać w swym splocie słonecznym wzmożoną pracę, możecie mieć różne odczucia. Tak działają te energie, przyjmujcie je, przepuszczajcie je przez siebie z Miłością.

[pauza …]

Teraz odbywa się praca przekodowania każdej komórki; impulsy energetyczne rozchodzą się po całym ciele, przekazując program nowej częstotliwości, program wieczności.

[pauza …]

Przyjmujcie i przepuszczajcie przez siebie energie. Możecie odczuwać kołysanie z boku na bok, możecie odczuwać mrowienie w różnych częściach ciała, tak przebiega praca energii.

[pauza …]

Praca ze splotem słonecznym jest ukończona i Plejadanie przechodzą do pracy z czakrą gardła.

Osiem Promieni skierowane jest na Waszą czakrę gardła, a Plejadanie proszą, abyście wypowiedzieli intencję:

[pauza …]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Plejadańską Radę Rod o przekazanie kodów Wieczności i Nieskończoności, kodów Wzniesienia do czakry gardła; proszę o zdjęcie wszelkich antyprogramów, które były potrzebne dla celów dotychczasowego wymiaru. Proszę o zdjęcie programu milczenia i programu śmierci, oraz o przekodowanie na program Wzniesienia, Wieczności i Obfitości. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza …]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-16-03-Światło

Promienie są skierowane na Waszą czakrę gardła i dokonuje się ich synteza w jednolitą spiralę; następnie tworzy się figura piramidy, i piramida ta otwiera swój wierzchołek. Do piramidy wchodzi Boski biały promień – Promień Wzniesienia.

Zegar milczenia i śmierci został zatrzymany i przemieniony w czas Wzniesienia.

[pauza …]

Biały Promień napełnia Wasze centrum gardła i czyni je nieskończenie szerokim, odczuwacie je również poza swoim ciałem.

[pauza …]

Przyjmujcie strumień światła białego promienia – Promienia Wzniesienia. Przepuszczajcie go do każdej komórki; napełniacie się teraz białym światłem, tym światłem wypełnia się każda cząstka Waszego ciała, i zaczyna nieść w sobie program Wzniesienia.

[pauza …]

Przyjmujcie i przepuszczajcie przez siebie te energie z Miłością i Wdzięcznością. Możecie mieć różne odczucia w głowie, możecie kołysać się z boku na bok; przepuszczajcie te energie.

[pauza …]

Następnym etapem aktywacji jest praca z czakrą trzeciego oka. Do Waszego centrum trzeciego oka jest skierowane osiem promieni Plejadan. Wypowiedzcie intencję:

[pauza …]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Plejadańską Radę Rod o uaktywnienie czakry Trzeciego Oka jako centrum połączenia z Wyższym Rozumem, ze Wszechświatem i całym Stworzeniem. Proszę o otwarcie moich potencjałów Wyższej Wiedzy i Wyższego kontraktu, który niezbędny jest w procesie wzniesienia się w stanie Wieczności. Proszę Plejadańską Radę Rod o zdjęcie (dezaktywację) programów braku świadomości, zamkniętej świadomości i odseparowania od Źródła, Stwórcy i Wyższego Rozumu, proszę aktywować Boską Świadomość, Jedność i Miłość. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza …]

Promienie skierowane od Plejadan wchodzą do czakry Trzeciego Oka i zaczynają łączyć się w jedną spiralę …, następnie przekształca się ona w gwiaździsty tetraedr – Merkabę.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-16-04-Merkaba

[pauza …]

Merkaba obraca się w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, fioletowe gwiezdne energie wypełniają ją, a promień wychodzący z wierzchołka tetraedru kieruje się w Galaktykę, tworząc kanał połączenia z Wyższym Rozumem – Galaktycznym Rozumem, zaś zwrotny strumień z Centrum Galaktycznego kieruje się do tetraedru.

[pauza …]

Ruch gwiaździstego tetraedru nabiera prędkości, tworząc wirujące fale częstotliwości energetycznych, dostrajających Szyszynkę na przyjęcie informacji wysokiej częstotliwości od Wyższego Rozumu, i rozpuszczających zasłony stworzone za sprawą światła połowicznego rozpadu.

[pauza …]

Merkaba zmienia swój kolor na żółty – kolor Słońca, kolor złota, tworząc Jedyną Galaktyczną Antenę dla łączności z Centrum Galaktycznym i Wyższym Rozumem. Przyjmujcie energie i przepuszczajcie je przez siebie; możliwe są różne odczucia w głowie; energie rozchodzą się po całym ciele, napełniając każdą komórkę i każde jądro nowymi programami, programami połączenia z Wyższym Rozumem. Możecie mieć różne odczucia tak wewnątrz, jak i na zewnątrz siebie; w ten sposób odbywa się programowanie i dostrajanie.

[pauza …]

Plejadanie są teraz gotowi pracować z czakrą Serca. Osiem promieni jest skierowanych do Waszego centrum Serca. Plejadanie proszą, abyście wypowiedzieli intencję:

[pauza …]

«W Boskim Świetle dnia i nocy w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, tu i teraz, Ja, (podaj swoje imię) ……………, proszę Plejadańską Radę Rod o uaktywnienie programu „Złote Serce” i napełnienie mojego Krystalicznego Serca Złotem Świadomości Stwórcy. I niechaj będzie Wola Twoja w Sercu moim, niech będzie Jedność. I abym w Wierze i Miłości, w Jedynym strumieniu Tworzenia był/była Współtwórcą/Współtwórczynią w Światach i Wszechświatach, i abym istniał/a w Jedynej Woli i Miłości w Jedności, we wspólnym Twórczym służeniu i współtworzeniu Wszechświata. I będzie tak, drogi Boże, w imię Twoje i całego Stworzenia. Tak Jest».

[pauza …]

Osiem promieni Plejadan łączy się w Waszym Sercu w jedyną spiralę, a Boski strumień Miłości i Światła od Stwórcy zstępuje na Was poprzez czakrę Korony i wpływa do Waszego centrum Serca. Trzy strumienie: Metatrona, Archanioła Michała i Melchizedeka, Plejadańskiej Rady Rod oraz Stwórcy łączą się w Waszym Sercu, wypełniając Wasze alchemiczne naczynie – Wasze Krystaliczne Serce – Złotą Świadomością Stwórcy, Świadomością Chrystusową, i przywracając Wam wyższą świadomość Serca.

[pauza …]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-16-05-Spirala-Fraktal

Pozostańcie w Świetle i Miłości! Pozostańcie w procesie Wzniesienia, w programie Wieczności, i w połączeniu z Wyższym Rozumem! I bądźcie Galaktycznym Człowiekiem, który niesie swoją Miłość i Światło w Światy i Wszechświaty, i stwarza Miłość z Miłości! I pozostańcie w Sercu moim! Pozostańcie Dziećmi, które wróciły do Domu, do mojego Serca! I będzie tak. Tak Jest.

[pauza …]

Stwórca w jedynej energii Miłości nastraja Wasze centrum Serca na jedyną fale, na jedyny kanał Złotej Miłości Serca, i Wy jesteście Złotym Aniołem – Aniołem wracający do Domu ścieżką Wzniesienia się do Serca Stwórcy.

[pauza …]

Energie przezroczyste i złote rozlewają się po Waszym ciele, i stajecie się Istotą uczynioną całkowicie ze złotego pyłu, i rozpuszczacie się w nieważkości. Jesteście Aniołami – istotami niosącymi światło i Miłość Stwórcy we wszystkie Światy, a my witamy Was, najdrożsi, w tych nowych ubraniach, utkanych ze światła – ze złotej świadomości, witamy Was, Istoty tworzące Miłością Miłość. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza …]

My, Plejadańska Rada Rod, dziękujemy Mistrzom Światła, dziękujemy Stwórcy, i dziękujemy Wam za Miłość i Światło, bądźcie Błogosławieni, Złote Anioły! Dziękujemy za Waszą pracę, za Waszą Wiarę i Miłość.

Teraz my dziękujemy Plejadańskiej Radzie Rod, Mistrzom Światła i Stwórcy za ich pracę, którą z nami przeprowadzili. W Miłości i Harmonii dokonujemy syntezy energii wszystkich naszych ośrodków energetycznych – wszystkich naszych czakr, i kierujemy tę energię do Serca Matki Ziemi, do jądra Gai.

[pauza …]

A potem otrzymujemy od Gai boski strumień, który wpływa w nasze Serce. Łącząc strumień energii Gai oraz naszej energii kierujemy go do Serca Boga Matki-Ojca.

[pauza …]

Przyjęcie i przekazanie poprzez kanał Miłości i Światła całemu Stworzeniu we Wszechświecie i na Ziemi. Przyjęcie i przekazanie, pokój i harmonia, Miłość i Światło, błogość i ukojenie, radość istnienia, pochodząca od wszystkiego, co istnieje, co jest dziełem Stwórcy. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza …]

Błogosławimy Was – Mistrzowie Światła Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, Plejadańska Rada Rod, i Stwórca Bóg Matka-Ojciec.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz