15 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 14-2, Impuls Ognia oraz Impuls 15-3, Impuls Wibracji

[Piętnasta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację przeprowadza Stwórca Bóg Matka-Ojciec.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj będzie z nami pracować Stwórca, i prosi on, abyście wypowiedzieli intencję dla rozpoczęcia tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, błogosławiony/a przez Ojca i Matkę i Ducha Świętego, tu i teraz, dostrajam swój Kanał Serca do pracy z Boskim Światłem. Ja nakazuję, aby otwarto Skarbnicę Światła, aby dostrojono kanał do przyjęcia energii Stwórcy i cząstek Alchima*, i aby przesłano energie do jądra Ziemi, i otulono Ziemię Boskim Światłem Stwórcy i złotym pyłem TEA. Proszę, aby bezwarunkowo dla najwyższego dobra skierowano energię cząstek Alchimy do Serc ludzi, do jądra każdej komórki, i aby otulono każdego Boskim Światłem Stwórcy i złotym pyłem TEA.

Proszę o dostrojenie planety Gaja i wszystkich wcielonych Dusz na Ziemi do jedynej fali bicia Serc, do Jądra Ziemi – Serca Gai. Proszę o dostrojenie wszystkich do jedynego dźwięku i głosu Stwórcy, oznajmiającego początek WZNIESIENIA. Ja napełniam falę Wzniesienia energią Wzniesienia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Witam Was, Boskie Istoty. Tu i teraz, Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, jestem z Wami. Dzisiaj będę pracować z Wami nad dwoma Impulsami, Impulsem 14-2, Impulsem OGNIA, oraz Impulsem 15-3, Impulsem WIBRACJI.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-15-01-Ogień

Ja, Stwórca Jam Jest tu i teraz, mówię Wam, najdrożsi: Ja, Ojciec, Jestem Ogniem, a Matka Jest Płomieniem, i jest to Nasienie wszystkiego co Istnieje w całym Stworzeniu i w Was. I dzisiaj będziemy przywracać Impuls Praźródła – Impuls Ognia.

Impuls Ognia przywróci Wam podwyższone wibracje i dostroi do częstotliwości Źródła. Niechaj zostanie przeprowadzona ta praca dwóch energii, wzajemnie połączonych, uzupełniających się i współdziałających w Waszym procesie Wzniesienia.

Ja, Stwórca Jam Jest tu i teraz mówię Wam, najdrożsi: Wy wszyscy pochodzicie z jednego Źródła Ognia, z jednej Iskry, i zstąpiliście w gęste światy materii dla jej poznania, i dla zdobycia bezcennego doświadczenia, dla zdobycia pereł doświadczenia dla całego stworzenia, dla Biblioteki Wszechświata. I Wy, odważne, śmiałe Dusze zgodziliście się na obniżenie swoich wibracji, dosięgając gęstości dualności, zdjąwszy wszystkie swoje okrycia Światła i Ognia, i weszliście w tę gęstość dla osiągnięcia bezcennego doświadczenia. Przyszedł dla Was czas, by przypomnieć sobie, że jesteście Istotą uczynioną całkowicie ze Światła, napełnioną Ogniem, Miłością i Światłem, która połączona jest z Boskim Źródłem i nierozdzielnie związana z całym Stworzeniem we Wszechświecie.

Dzisiaj, będąc na drodze do mojego Serca, na drodze do przywrócenia swego Światła, swoich ubrań Światła, swojej Całościowości, Wy otrzymujecie Iskrę Ognia – Ojca i Matki w Wasze świetliste oraz fizyczne ciała, i napełniacie każdą komórkę i każdy atom tym Ogniem i Płomieniem. Ten wyższy rezonans przeniesie Was w wibrację nowej częstotliwości następnego wymiaru, wymiaru utkanego z Miłości i Jedności całego Stworzenia, w Chwałę wszelkiego Stworzenia, które przechodzi przeze mnie, poprzez Stwórcę.

Jesteście utkani z Miłości i Światła, i powinniście przypomnieć sobie siebie; a całe zdobyte doświadczenie, doświadczenie jasnej i ciemnej strony, powinniście przemienić w jedyne Światło, w Boskie Światło. I dlatego, Najdrożsi, przechodząc z wymiaru do wymiaru powinniście wziąć ze sobą jedyny bagaż – bagaż nagromadzonej Miłości Stworzenia. A całe doświadczenie, które nie odpowiada częstotliwości Miłości, powinno zostać przeobrażone i uwolnione, i przyjęte przez Was jako bezcenne doświadczenie. Zmierzając ku Mojemu Sercu za każdym razem stykacie się z coraz to nowymi falami, które pobudzają w Waszych ciałach te doświadczenia, które zasłużyły na przemianę. Mówię o doświadczeniach, które nie są całkowicie przetransformowane i dostrojone do wibracji Miłości. Wam, najdrożsi, wydaje się, że ta droga jest nieskończona: fale się podnoszą, a kolejne ciemne doświadczenia się ujawniają.

A Ja mówię Wam, że ona ma swoje zakończenie, i tylko Wasza świadomość i Miłość towarzysząca przyjęciu tego doświadczenia umożliwia dokonanie tego skoku, tak dla Was, jak i dla Świadomości zbiorowej – skoku w podniesieniu częstotliwości do wyższych wymiarów.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-15-02-Świadomość-Chrystusowa

Dzisiaj Ja, tu i teraz, jestem połączony z Wami w Kanale Jednolitego Światła, i Wy jesteście w moim Sercu. Proszę Was teraz, abyście połączyli się Sercem z Gają i ze mną, i abyście byli przewodnikiem – kanałem Boskiego Światła, Ognia i Miłości, abyście byli tym przewodnikiem w każdej Waszej minucie pobytu, ponieważ to Wy jesteście 5. żywiołem, 5. elementem, doskonałym ogniwem, które jest przewodnikiem pomiędzy Stwórcą i Gają.

Unikalne doświadczenie poznania materii zbliża się do swego zakończenia, a moją Miłość do Was przyjmijcie jako bezcenny Dar, który zwraca Wam Ogień Pra-Tworzenia od Ojca-Matki. Całe Stworzenie, wszystkie istoty powstają z Ognia i Płomienia Ojca-Matki, i wszystkie są cenne, i wszystkie rozwijają się. Przypomnijcie sobie, że Droga Wzniesienia się – to Droga Służenia.

Najdrożsi, jest to ogromny Dar: przypomnieć sobie Drogę Służenia. Znam Wasze połączenia z drogą Służenia na ziemskim planie: służyliście w pierwszej kolejności sobie, swoim namiętnościom i pragnieniom. A teraz jesteście w trakcie odkrywania nowej Drogi – drogi Służenia całemu Stworzeniu, a droga ta jest Współtworzeniem, jest Tworzeniem, jest nową doskonałością we wszystkich światach i we Wszechświecie. Przypomnijcie sobie, że jesteście tymi, którzy tworzyli światy, tymi, których myśli miały skrzydła, których myśli były lotem, natchnieniem w wiecznym tworzeniu. Wy nie jesteście po prostu ludźmi, Wy Jesteście Ludźmi-Aniołami, stworzonymi z Pra-ognia na nasz obraz i podobieństwo.

I Ja, Najdrożsi, kieruję do Was energie Bezwarunkowej Miłości, która obudzi w Was bezwarunkowe Służenie całemu Istnieniu …, i to są wyżyny bycia Uczniem, i na tym polega przyjęcie Wyższych Aspektów w ewolucyjnym rozwoju Duszy. Ja otulam Was tą Energią …, Ja napełniam każdą Waszą komórkę bezwarunkową Miłością Pra-źródła …, Ja rozpuszczam Was, oczyszczając każdą Waszą komórkę tą Miłością.

[pauza …]

Przygotowuję Wasze ciała do pracy z Impulsem Ognia, ponieważ tylko oczyszczone ciała są w stanie wytrzymać i przyjąć Ogień Pra-źródła, i przemienić się w nową wibrację i częstotliwość Boskiego Światła, Boskiej Miłości, Boskiej Mądrości.

[pauza …]

Napełniacie się teraz Światłem Miłości. Odczuwacie nieskończoną lekkość i nie czujecie swojego ciała; Boski strumień przechodzi poprzez Was do Serca Gai i z powrotem do mojego Serca.

[pauza …]

Przezroczysty woal okrywa Was, tworząc w Was tę lekkość. Przyjmujcie tę energię i rozpuszczajcie się. Szybujecie w nieważkości, jesteście Niczym i jesteście Wszystkim.

[pauza …]

Tu i teraz, Ja, Bóg Ojciec, Jam Jest zaczynam pracę z Boskim Ogniem, Ogniem Pra-tworzenia. Teraz poprzez Wasz kanał będzie przekazana energia Boskiego Ognia. Ten Ogień, jak ognista rzeka, zacznie w Was wpływać i wypełniać każdą Waszą komórkę i atom. A zatem, Najdrożsi, Ja tu i teraz odsłaniam Promień Boskiego Ognia i kieruję go do Waszej czakry Korony, i zaczyna ku Wam schodzić energia Ognia Pra-tworzenia.

[pauza …]

Strumień energetyczny jest tak mocny, że możecie mieć rozmaite wrażenia. Powoli przepływa on poprzez Wasze komórki i Wasze ciała, a jego natężenie może sprawić, że wydaje Wam się, że od tego obniża się lub podwyższa Wam się słuch.

Energie spływają na Was, przepływają przez Waszą głowę, ramiona, szyję i powoli dochodzą do centrum Waszego Serca, i łączą się z Waszym kompleksem Anahaty.

[pauza …]

Na ołtarz troistego płomienia w Waszym Sercu spływa energia ognia i teraz płomienie te zlewają się w jedyny gorący strumień Ognia Pra-tworzenia. W stopieniu się Ognia Pra-tworzenia i Płomienia Woli, Miłości i Mądrości, powstaje w wybuchu mikro-częstotliwości Płomień Pra-istoty.

[pauza …]

Połączenie to jest na tyle silne, że możecie mieć odczucie, że strumień ten niejako „rozrywa” klatkę piersiową, więc przeprowadzajcie te energie poprzez wdech i wydech.

Ten Płomień-Ogień zaczyna swoje nowe Życie, tworząc pole wibracyjne, które podnosi częstotliwość wszystkich Waszych komórek.

[pauza …]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-15-03-Woda-Ogień

Płomień Wszechświata płonie w Waszej piersi, i płomień ten przeobraża się w kulę światła i zaczyna swój ruch, ruch syntezy, ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Działa to tak, jakby uruchamiał się mechanizm otwarcia Waszego ukrytego potencjału Współtwórców, dzięki czemu zwrócone Wam zostają częstotliwości Całościowego Światła, które przeobrażają Wasze ciała w Ciała Światła.

[pauza …]

Kula Światła kontynuuje swój ruch, wydobywają się z niej iskry i płomienie, które zaczynają napełniać całe Wasze ciało utworzonym w procesie syntezy Ogniem Pra-źródła. Ogień ten rozlewa się po Waszym ciele, napełniając każdą komórkę i atom pamięcią Ogni Pra-tworzenia.

[pauza …]

Boski strumień Światła, Ognia i Płomieni schodzi poprzez Wasze ciało, coraz niżej i niżej. Wasze centra energetyczne napełniają się tą energią, podwyższając swoją prędkość i częstotliwość wibracji.

[pauza …]

Wy wszyscy dźwięczycie jak struna, napełnieni energią Ognia Pra-tworzenia. Energie schodzą do Waszych stóp, skierujcie je do centrum Matki Ziemi, do jej jądra, w Serce Gai.

[pauza …]

Zakorzeniajcie tę energię, Gaja czeka na nią, na tę falę Pra-tworzenia. Wszystko, co przepływa przez Was i co otrzymujecie dla siebie, robicie również i dla niej, przeobrażając ją w każdej minucie i sekundzie, otwierając jej potencjały, i zwracając jej świetlistość, jak Gwieździe.

[pauza …]

Boski strumień dalej przez Was przepływa, a Ogień dalej pracuje w Waszym centrum Serca z każdą komórką i z każdym jądrem. Wy jesteście projekcją Wszechświata, każda komórka jest projekcją Stworzenia w tym Wszechświecie. Działacie jak mikrokosmos, jak również i makrokosmos, rozwijając po wzorze fraktalnym swoje Przeobrażenie; przeobrażacie siebie i Ziemię, a poprzez siebie całą Przestrzeń i Wszechświat.

[pauza …]

Energia Gai podnosi do Waszego centrum Serca, wypełniając Was swoją Miłością, Opieką i Miłosierdziem, i wzdłuż tego kanału podnosi się wyżej, do Serca Boga Matki-Ojca.

[pauza …]

Podwyższenie Waszej wibracji, wibracji Gai, wibracji każdej komórki, daje impuls całemu Stworzeniu, przesyłając mu strumień informacji o tym, że Stwórca zwrócił Pra-ogień swojemu Stworzeniu, i otworzył przejście poprzez kanał Wzniesienia się, kanał Służenia, ku któremu podąża całe Stworzenie na swojej ewolucyjnej drodze. A poziom wibracji częstotliwości planety podwyższa się poprzez Wasze Serca …, i zbiorowa świadomość ludzi zmienia się i wzrasta.

[pauza …]

Przyszedł czas Działania, przyszedł czas Miłości, i przyszedł czas Służenia. Ja nie przestanę powtarzać, że jest to Służba dla całego Stworzenia – zostawcie swoje przekonania z poprzedniego wymiaru, odrzućcie szablonowe koncepcje na temat Służenia. Jest to Wielki Dar dla wszystkich Was, który daję Wam Ja, Stwórca Całego Istnienia. Iskry Pra-źródła od Boga Matki-Ojca są Wielkim Darem, przyjmijcie je, i uznajcie służenie całemu Stworzeniu, z szacunkiem i wdzięcznością, za otwartą drogę po ścieżce Wzniesienia. Ja Jestem tutaj ze wszystkimi i z każdym, a Wasza Droga jest bezcenna.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-15-04-Światło-Duch

OTWORZYŁEM WROTA Wibracji Pra-ognia, wibracji Miłości i Boskiej Czystości, i obyście przez nie przeszli, będąc w zgodzie z tym Standardem Wszechświata – Standardem Czystości i Miłości. Napełnijcie się Światłem i Miłością poprzez Serce Ojca-Matki, i otwórzcie Drogę wszystkim Stworzeniom i wszystkim Duszom, które idą za Wami.

[pauza …]

Boskie Istoty, tu i teraz kończę z Wami pracę. Proszę każdego z Was, byście uważnie siebie obserwowali. Jeżeli widzicie, że warstwy doświadczenia budzą się w Was, a nie odpowiadają one częstotliwości Miłości, kiedy nasila się ich wpływ transformujcie je Ogniem Pra-tworzenia, w każdej chwili dostrajając się do Boskiego Źródła, i napełniajcie wszystkich i wszystko Miłością i Światłem, i Ogniem Pra-tworzenia. Ponieważ odbywa się w ten sposób podwyższenie Waszych wibracji i wibracji całej przestrzeni. Uwalniajcie swe przywiązania, zdejmujcie z siebie ciężary i rozpuszczajcie je.

I będzie tak, Tak Jest.

Błogosławię Was, Stwórca Bóg Matka-Ojciec

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

*Alchim – starohebrajskie słowo, oznaczające „Nieskończenie małe cząstki duchowego Światła”. Cząstki ‚alchim’ wykorzystuje się do stworzenia potężnego energetycznego sygnału podczas uzdrawiania, oraz w komunikacji z Mistrzami Boga i przy otrzymywaniu od nich duchowych Darów. J.J.Hurtak „Księga Wiedzy: Klucze Enocha” – słownik.

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz