13 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 12-26, Impuls Stabilności i Równowagi

[Trzynasta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja czakry Serca.

Dzisiaj będziecie znajdować się w krystalicznym oktaedrze i kuli światła. Przez Wasze ciało będą poprowadzone dwie ósemki: pionowa i pozioma, które złączą się w Waszym Sercu.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek są tu i teraz obok Was i są gotowi, aby pracować z nowym Impulsem 12-26, Impulsem Stabilności i Równowagi. Na początku pracy wypowiedzcie intencję:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 12-26, Impulsem Stabilności i Równowagi. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła jest gotowy do pracy z Wami, najdrożsi!

Ja, Metatron, proszę Was abyście przeszli do piramidy Światła i stanęli w centrum piramidy, pod jej wierzchołkiem.

[pauza ….]

Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek otaczają Was. Łączą się swoim Sercem z Waszym Sercem i napełniają Was miłością i światłem.

Wibracje Miłości napełniają każdą Waszą komórkę, tworząc wokół Was kulę Światła.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-13-01-Równowaga

Ja, Metatron, jestem gotów do pracy z Wami, najdrożsi! Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem Stabilności i Równowagi. Jest to bardzo aktualna energia w momencie tu i teraz. Kiedy przyszliście tutaj na planetę Ziemia dla oswojenia przestrzeni 3D, wymiaru 3D, dla zaznajomienia się z przestrzenią w paśmie niskich wibracji, dla otrzymania doświadczenia dualności – wyszliście ze stanu równowagi, z równowagi pochodzącej z napełnienia się Światłem.

Weszliście w proces połowicznego rozpadu Światła i całe doświadczenie otrzymywaliście na tej wibracji i na tej częstotliwości. Właśnie tak można było uzyskać doświadczenie dualności: poprzez wybór.

Przez wszystkie Wasze bajki i opowieści przewija się jedyna wyraźna nić: ich bohaterami są dobro i zło oraz wybór dotyczący tego, jak należy postąpić. Tak samo i Wy w swoim codziennym życiu spotykacie się z koniecznością wyboru, i wybór ten bywa tak trudny, a rozum na tyle silny, że odchodzicie z wybranej drogi Światła sami tego nie zauważając, gubiąc na zakrętach ścieżkę Światła.

I w ten właśnie sposób poznawaliście doskonałe i niedoskonałe wybory. Wasza matryca coraz bardziej i bardziej napełniała się nieprawidłowymi wyborami, i zdarzało się Wam dokonywać ich nieświadomie, dostosowując to w miarę Waszego rozwoju w Waszym codziennym życiu.

Tak, najdrożsi, takie było to doświadczenie, i ono właśnie wyprowadzało Was z harmonijnego stanu w dysharmonijny, tak powstał strach, uraza, żal, ból, i w ten sposób zapomnieliście o Świadomości Serca, która znajduje się zawsze w centrum …, a kiedy znajdujecie się w stanie stabilności i harmonii, Wasze Centrum Serca jak pionowa oś jest podstawą i konstrukcją nośną, i jest latarnią, towarzyszącą Wam, gdy podążacie drogą Serca w Serce Stwórcy …

Mówię Wam to wszystko po to, abyście rozumieli, że aby zbliżyć się do świadomości Stwórcy Boga Matki-Ojca poprzez świadomość swego Serca trzeba być w stanie stabilności i harmonii, trzeba być w równowadze, aby usłyszeć oktawę Serca, która łączy się z Sercem Stwórcy.

Gdy tyko Wasz rozum uspokoi się, gdy tylko Wasze wybory utkane będą ze Światła i Miłości w każdej sytuacji, i wobec każdej istoty, staniecie się ześrodkowani, spokojni i zrównoważeni.

Poznacie piękno w ciszy i w milczeniu, piękno poznania samych siebie od głębin ku wierzchołkom świadomości Waszego Wyższego JA.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-13-02-Przestrzeń-Serca

Oto i jest ta pionowa droga, najdrożsi – pionowa droga, która zaczyna się z Waszego Serca, z Waszego Centrum, z tej przestrzeni, która istnieje w wiecznym milczeniu i w doskonałym zrozumieniu wszystkiego, co je otacza, oraz tego, co niewidoczne.

My rozumiemy, jak trudno być ześrodkowanymi w Waszym Świecie, kiedy niskowibracyjne fale zagłuszają Wasze ześrodkowanie i wybijają Was z niego, ale i w tym jest cel: być stabilnymi jak skała, w milczeniu, w ciszy i w pełnej miłości wobec wszystkiego, co Was otacza.

Prosimy Was zatem, abyście zwrócili się do waszej przestrzeni Serca i poznali ciszę i milczenie, poznali wieczność i nieskończoność, poznali siebie i poznali Stwórcę w sobie.

[Komentarz od tłumacza: w książce Drunvalo Melchizedeka „Życie w przestrzeni Serca” podana jest medytacja, która opisuje jak wejść do świętej przestrzeni Serca.]

My, Mistrzowie Światła, jesteśmy gotowi do pracy z Wami. Ja, Metatron, rozpoczynam aktywację.

[pauza ….]

Westchnijcie głęboko, moi najdrożsi, i na wydechu opuście się do przestrzeni Waszego Serca. Wdech i wydech, coraz głębiej w siebie, wdech i wydech, i coraz bardziej w siebie.

[pauza ….]

I teraz jesteście w świętej przestrzeni swojego Serca …, rozejrzycie się kochani …, w jakim pięknym miejscu się znajdujecie, w Świątyni swojego Serca.

[pauza ….]

Możecie tam zobaczyć Świątynie zrobione z kamieni szlachetnych, z różnych klejnotów – z rozmaitych kryształów jest zbudowana Wasza świątynia …, ujrzyjcie, jak jest ona czysta …, jak piękna i przytulna …, jak jest rozświetlona …, i ujrzyjcie, że w centrum tej świątyni pali się i płonie troisty płomień.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-13-03-Płomień-Serca

[pauza ….]

Rozejrzyjcie się w jakim pięknym miejscu się znajdujecie, to jesteście Wy, to jest Wasza Świadomość centrum Serca. Przebywacie tutaj w czystości i pięknie, w stabilności i harmonii; w tej pięknej architekturze światła znajduje się płomień Miłości, Woli i Mądrości …, są to te aspekty, które powinniście rozwinąć w sobie, a ten płomienny ogień powinien być ujawniony całemu istnieniu jako Wasza Świadomość.

Wasza Świadomość – to Miłość, Wola i Mądrość, trzy jakości czyniące z Was Współtwórców w Tworzeniu Stwórcy.

[pauza ….]

Przebywajcie w swoim Sercu, napełniajcie się Miłością oraz Świadomością swego Serca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-13-04-Płomień-Serca

Powracajcie tutaj codziennie i w każdej minucie, jeśli czujecie, że Wasze aspekty nie są w harmonii, że rozum ma przewagę, i że ego jest ciągle jeszcze z Wami.

I mówię Wam kochani – gdy tylko będziecie świadomi w każdym momencie swojego życia, gdy tylko zobaczycie wszystkie Wasze świadome i nieświadome wybory, słowa i czyny, łapcie jak ptaka za ogon wszystkie Wasze niedoskonałe myśli i zanurzajcie się w przestrzeń swego Serca, w jego ciszę i spokój, dla uświadomienia sobie i zrozumienia tego doświadczenia, które teraz przechodzicie.

Nie dokonujcie spontanicznych wyborów, do których przyzwyczailiście się, ponieważ tylko tym wzmacniacie matrycę dotychczasowego wymiaru.

Aby dokonywać wyborów bardziej świadomych powinniście być w równowadze i ciszy. Dajcie sobie czas na przemyślenie wszystkiego, co chcecie zrobić, i niech to nie będzie godzina czy dwie, lecz choćby i doba – a dojdziecie do całkiem innej decyzji poprzez przestrzeń Waszego Serca …, poprzez Miłość, Mądrość i Wolę przetopicie swoje wybory w doskonałe wybory …, tym samym wzmacniając matrycę wyższych wymiarów.

Napełniajcie każdą sytuację Miłością i Światłem. Patrzcie na Świat poprzez Miłość i Światło, poprzez zrozumienie że Wy, kochani, tu i teraz przechodzicie DOŚWIADCZENIE MIŁOŚCI POPRZEZ LEKCJE WYBORU.

Przyjęcie wszystkiego co istnieje, wszystkiego, co dzieje się wokół Was, jest wielkim darem dla wszystkich, którzy pamiętają, że sami są Współtwórcami, i że naokoło jest to, co w doskonały i idealny sposób stworzył Stwórca.

Bądźcie w swoim Sercu, przebywajcie w swoim Sercu i działajcie poprzez swoje Serce – poprzez centrum równowagi, stabilności i harmonii. Za każdym razem, kiedy znajdujecie się w swoim Sercu, zapytajcie samych siebie: co mogę jeszcze przekazać ludziom i stworzeniu poprzez swoje Serce.

Zwiększajcie strumień Miłości i tym samym strumień przyjmowania – boski strumień nigdy nie stanie się małym strumykiem, będzie to wodospad Miłości, ponieważ Wasz Kielich Serca zawsze będzie przyjmował i przekazywał boski wodospad Miłości.

Ponieważ Wasze Serce będzie wylewać Miłość na wszystkich i każdego, i na całe stworzenie, boskie Źródło Stwórcy coraz bardziej będzie napełniać Was i Waszą przestrzeń swoją Miłością i opieką.

[pauza ….]

A teraz, najdrożsi, ja Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek tworzymy wokół Was kulę światła, wewnątrz niej tworzymy krystaliczny oktaedr, a wewnątrz oktaedru wokół Was poprzez centrum Serca prowadzimy pionową ósemkę… i poziomą ósemkę.

[pauza ….]

I teraz ze swojego centrum Serca ja, Metatron, wysyłam promień Światła i Miłości, promień Harmonii i Równowagi do Waszego centrum Serca.

Archanioł Michał ze swojego centrum Serca wysyła promień boskiego Światła, boskiej Miłości i boskiego Blasku.

Melchizedek wysyła Wam ze swojego centrum Serca promień Obfitości Miłości, Obfitości Światła i Rozkwitu wszelkiego Tworzenia do Waszego centrum Serca.

[pauza ….]

I wszystkie trzy promienie w Waszym centrum Serca zaczynają swoją pracę; przyjmujcie energie.

[pauza ….]

Energetyczny strumień w Waszym Sercu zaczyna rozszerzać się i energie zaczynają przechodzić po ósemkach w pionie i w poziomie, jak elektryczny strumień przechodzą po tych ósemkach przez Wasze Serce. Możecie je odczuwać wokół Was jako elektryczne przewody.

W Waszym Sercu zapala się iskra, a z iskry powstaje płomień, boski płomień Miłości, Woli i Mądrości. Troisty płomień zaczyna rozpalać się w Waszym Sercu.

[pauza ….]

Boski płomień Miłości, Woli i Mądrości wypełnia całą Waszą przestrzeń Światłem. Oktaedr wokół Was zapala się wszystkimi kolorami tęczy rozświetlając wszystko; każdy atom i każda cząstka Waszego ciała napełnia się płomieniem Miłości, Woli i Mądrości; jak iskierki zapalają się atomy na nowym energetycznym poziomie świadomości.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie. Boski strumień płomienia kontynuuje pracę w Waszym ciele, przyjmujcie go.

[pauza ….]

Wasze centrum Serca może być bardzo gorące, energie wypełniają Wasze ciało i czujecie rozszerzanie się każdej komórki; przyjmujcie, najdrożsi.

Teraz Mistrzowie Światła ze swoich ośrodków Serca wysyłają Wam Złoty Pył Teja,

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-13-05-Złoty-Pył-Teja

dobroczynny pył Miłości Boga Matki-Ojca – i te strumienie drobniejszych cząstek światła napełniają kulę złotym pyłem, tworząc wokół Was energię nieważkości.

[pauza ….]

Pył przenika do każdej Waszej komórki, do każdego atomu, przekodowując Was na nowy poziom częstotliwości Serdecznej Miłości Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Wy tu i teraz rozpuszczacie się w tym świetle, stajecie się nieważcy, rozpuszczacie się i nie czujecie swojego ciała. Jesteście spokojni i harmonijni, jesteście stabilni i tylko ogień Waszego Serca daje znać, że jesteście tu i teraz w Miłości i Świetle.

Przyjmujcie energie, nasycajcie każdą komórkę Waszego ciała Boskim Pyłem Teja.

Ja, Metatron, tu i teraz zwracam się do Was, najdrożsi: zawsze i wszędzie, gdzie byście nie byli, pamiętajcie, że jedyne Centrum w Was to Świadomość Waszego Serca, a Świadomość Waszego Serca bezpośrednio połączona jest ze Świadomością Stwórcy.

I dlatego, błogosławieni, powinniście umieć słuchać Sercem, myśleć Sercem, radować się Sercem, kochać Sercem i przyjmować Sercem wszystko, czym obdarza Was Stwórca poprzez doświadczenie przyjmowania.

I niech będzie w Was Światło i Miłość, i niech będzie Radość Istnienia w Tworzeniu Stwórcy w Zjednoczeniu z Jego Sercem, i z Sercem każdego, kto Was otacza.

Bądźcie błogosławieni, najdrożsi, wszyscy Mistrzowie Światła i cała Hierarchia Światła, Aniołowie i Archaniołowie, Nauczyciele, Mistrzowie i Mistrzynie, Bogowie i Boginie – posyłają Wam swoją Miłość, a ich świadomość jest Waszą Świadomością Serca.

[pauza ….]

Boski akord we współtworzeniu z Tworzeniem Stwórcy jest nową falą – falą Wzniesienia, a Wzniesienie jest wdzięcznością Boga Matki-Ojca dla całego jego Stworzenia.

Tu i teraz kończymy aktywację, i prosimy, abyście się uziemili i przekazali energię Miłości dla Gai i Stwórcy do ich Serc poprzez kanał przyjęcia i przekazania.

Strumień miłości Gai płynie poprzez Wasze Serce, strumień Miłości Stwórcy płynie poprzez Wasze Serce; przyjęcie i przekazanie.

[pauza…]

Błogosławieni jesteście, najdrożsi i ukochani, a my razem z Wami. Tak Jest.

Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Książkę „Życie w przestrzeni serca” znajdziecie pod adresem:
http://www.ceneo.pl/999438
We wprowadzeniu omówiono męski i żeński sposób przeprowadzenia medytacji. Nie sugerujcie się nazwami. Każdy sposób przeprowadzenia medytacji jest dobry. Dla niektórych męski sposób będzie prostszy, a dla innych żeński. Wszystko zależy od Was i od tego, który bardziej przypadnie Wam do gustu.

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz