12 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 11-1, Impuls Światła

[Dwunasta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja jedenastego Impulsu 11-1, Impulsu Światła.

Dzisiaj Metatron za pośrednictwem symbolu dwóch ósemek będzie pracować z dwiema czakrami: z czakrą Serca oraz czakrą Gardła. Z Trzecim Okiem będzie pracować Sam Stwórca Bóg Matka-Ojciec! Praca będzie odbywać się w Piramidzie Światła. Mistrzowie umieszczą Was w krystalicznym oktaedrze i otoczą kulą światła.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek będą pracować z Wami, z Impulsem 11-1, Impulsem Światła.

Mistrzowie proszą Was, abyście wypowiedzieli intencję dla rozpoczęcia pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 11-1, Impulsem Światła. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi! Ja, Metatron, tu i teraz, jestem obok Was. Prosimy Was, abyście przeszli do piramidy Światła, zaczynamy z Wami pracę.

Znajdujecie się pośrodku piramidy pod jej wierzchołkiem, ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek stoimy obok Was.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-12-01-Geometria-Melhizedek

Ja, Metatron, jestem gotowy pracować z Wami, z Impulsem 11-1, Impulsem Światła. O Błogosławieni, najdrożsi, doszliście do tego pięknego momentu, momentu przyjęcia Światła. Dla Was jest to zwykłe pojęcie, słowo ‚Światło’ znaczy dla Was ‚jasność’ i nic więcej. A my mówimy Wam, najdrożsi, że jest to najważniejszy składnik Waszej ‚wspinaczki’ w trakcie Wzniesienia. Bez Światła nie jest możliwe jego zamanifestowanie się. I mówię Wam, że Światło jest Boską emanacją, i że Wy jesteście Światłem, jesteście tym Światłem, które zrodziło się ze Światła. Wy wszyscy przyszliście ze Światła, ale żeby zdobyć doświadczenie na Ziemi w wibracjach Waszego wymiaru zdjęliście całe swoje świetlne odzienie i świetlną osłonę, i zeszliście do niskich wibracji. Staliście się mniejszym Światłem, Światłem połowicznego rozpadu.

Posiadacie na Ziemi kilka żywiołów: wodę, ziemię, ogień, powietrze, pranę. Tutaj nie widzicie Światła jako żywiołu, i nie słyszycie takich żywiołów jak Światło, ponieważ jesteście zrodzeni ze Światła. Tutaj, w tej gęstości, było to zabrane z Waszej pamięci, tak samo jak i pamięć o tym, kim Jesteście.

Dążycie do następnego wymiaru, a tam, najdrożsi, Światło jest podstawą i fundamentalnym paradygmatem, na bazie którego wszystko jest zbudowane – przestrzeń i czas, Wasze ciała subtelne i wibracje światła, kody światła oraz impulsy światła – wszystko stworzone jest ze Światła.

Częstotliwość Światła jest wskaźnikiem tego, na jakim poziomie znajdujecie się w kolejnych wymiarach, wszystko mierzy się tam Światłem. I przyszedł czas, kiedy Stwórca zwraca Wam Wasze Dary, które po drodze pozostawiliście. Światło jest Waszą istotą, jest tym, kim Jesteście w rzeczywistości – każde z Was jest Światłem, Wasze imię brzmi ‚Światło’, jesteście stworzeni ze Światła, ze Światła Stwórcy, z Boskich emanacji Światła.

I energie, które będziemy dzisiaj Wam oddawać, to dla Was najcenniejsze energie skarbnicy Światła, ponieważ będziecie otrzymywać to, czym Jesteście.

Prosimy, abyście byli teraz spokojni i zrównoważeni. Zstępuje na Was Promień Światła, znajdujecie się w strumieniu Światła, a my harmonizujemy Was i równoważymy.

[pauza ….]

I teraz, w tym Żywym Świetle, zaczyna się Wasze rozpuszczenie się. Wasza pamięć komórkowa, pamięć DNA, doskonale pamięta wszystkie wibracje i częstotliwości światła, w których istnieje ona w następnych wymiarach. Wasze DNA – to bank wiedzy całego doświadczenia ziemskiego, kosmicznego, gwiezdnego, galaktycznego i wszechświatowego. Aktywacja Waszego DNA pomoże Wam wiele z tego sobie przypomnieć i przywrócić Wasze Dary.

O błogosławieni, ja, Metatron, tu i teraz, zgodnie z Wolą Stwórcy będę pracować z Wami i przywracać kody Światła potrzebne dla Impulsu Światła, dla uzyskania magnesu Światła, Świetlistej Istoty Waszego Jestestwa.

Ja, Metatron, tu i teraz rozpoczynam aktywację. Umieszczamy Was w krystalicznym oktaedrze, tworzymy wokół Was kulę światła i w niej Was umieszczamy. Proszę Was teraz, abyście wypowiedzieli intencję dla rozpoczęcia tej pracy.

[pauza ….]

„Ja, (podaj swoje imię) ……, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Metatrona, aby otworzył spektrum fal DNA dla jego uaktywnienia się na nowej częstotliwości i długości fali Światła, i dla obudzenia mojej pradawnej pamięci o tym, że Jestem Światłem, że Jestem magnesem Światła; Ja Jestem Istotą Światła, Ja Jestem Światłem, Ja Jestem Stwórczym Światłem, Ja Jestem Boskim Światłem w Tworzeniu Stwórcy. I będzie tak, Tak Jest.”

[pauza ….]

O Błogosławieni, ja, Metatron, tu i teraz mówię Wam, że jako struktura Światła znajdowaliście się w warunkach, w których prawdziwe Światło i Boskie Światło było ograniczone. Otaczała Was osłona, która nie pozwalała na przenikanie Boskiej Emanacji Światła i postrzeganie jej w pełni.

I dzisiaj ja, Metatron, rozpocznę pracę nad dezaktywacją tej warstwy, która w miarę Waszego duchowego wzrostu napełniania się Światłem będzie się rozpuszczać. W pewnym momencie kwantowa energia Światła przeniesie Was z jednego wymiaru do następnego. Teraz odbywa się instalacja Boskich kodów Światła dla dzisiejszego Impulsu Światła.

[pauza ….]

Jest to nie tylko przywrócenie pamięci, ale również przywrócenie Waszych Boskich ciał, Waszych Boskich świetlistych ciał, które zaczną się przeobrażać. A więc, moi wspaniali, tu i teraz rozpoczynam pracę.

Będziemy pracować z czakrą Serca, czakrą Gardła i Trzecim Okiem. Z czakrą Serca będziemy pracować poprzez symbol dwóch ósemek, Wieczności i Nieskończoności. A zatem ja, Metatron, rozpoczynam teraz pracę.

Znajduję się naprzeciw Was, moje dłonie są skierowane ku Waszej czakrze Serca, na której umieszczam symbol Wieczności i Nieskończoności.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-12-02-Impuls-Światła

I mówię Wam, najdrożsi, że teraz przepłynie strumień ze skarbnicy Światła, Impuls Światła do Waszego Serca, i Wasza czakra Serca zapłonie rozbłyskiem Światła, rozbłyskiem wewnętrznego Słońca, wewnętrznej energetycznej centrali Światła, która stworzy potencjał dla pierwszego Impulsu Światła. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Z dłoni Metatrona wychodzi Promień Światła, który jest skierowany do Waszego Serca, do symbolu dwóch ósemek. Promienie wypełniają Was i tworzą kulę światła, łącząc w sobie symbole Wieczności i Nieskończoności. Symbole zaczynają obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jesteście wypełnieni Światłem, jego prędkość zwiększa się.

[pauza ….]

Tak podnosi się strumień energetyczny Impulsu Światła i gdy osiąga odpowiednią prędkość, następuje rozbłysk Światła, mikrorozbłysk i makrorozbłysk, i wtedy jesteście całkowicie rozpuszczeni w najdrobniejszych cząstkach Światła, po prostu stajecie się Światłem. Każda cząstka wypełnia każdą komórkę i atom Światła, a Wy Jesteście Światłem, niczym więcej.

[pauza ….]

Pustka i jasne Światło. Możecie nie czuć swoich rąk, swoich nóg, swojego ciała, jesteście całkowicie rozpuszczeni w Świetle. Przyjmujcie energie i rozpuszczajcie się.

[pauza ….]

Energie zostały przyjęte i Metatron poleca rozpocząć pracę z czakrą Gardła.

Ja, Metatron, tu i teraz, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, rozpoczynam pracę z czakrą Gardła i umieszczam na niej symbol dwóch ósemek, Wieczności i Nieskończoności.

[pauza ….]

Ja, Metatron, kieruję swoje dłonie do Waszej czakry Gardła i proszę, o Błogosławieni, abyście przyjęli strumień Światła dla Impulsu Światła do czakry Gardła. Otwórzcie Wrota Galaktyczne Waszemu Światłu Jam Jest, aby mogło ono przejść w Galaktykę i Wszechświat. Ja nastrajam Was na częstotliwość, wibrację, gęstość i przestrzeń Światła, które potrzebne są w Wyższych wymiarach. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Z dłoni Metatrona wychodzi Promień Światła, Promień Całościowego Światła, zawierający kody Galaktyki i Wszechświata. I będzie tak. Promień ten skierowany jest do centrum czakry Gardła, do symbolu dwóch ósemek.

[pauza ….]

Strumień energetyczny tworzy kulę światła. Symbol Wieczności i Nieskończoności zaczyna obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wchłaniając w siebie strumień Światła; obraca się on z dużą prędkością potrzebną dla rozpędzenia cząstek Światła i zakodowania ich zgodnie z częstotliwością fal wibracyjnych, odpowiadających wymiarom Galaktyki i Wszechświata. Kula Światła rozszerza się. Energie zwiększają swą prędkość i następuje mikrowybuch, makrowybuch i rozproszenie drobniejszych cząstek światła, które wypełniają Was i Waszą przestrzeń.

[pauza ….]

Otrzymujecie ładunek energetyczny impulsu Światła, który przenika do Waszego ciała oraz ciał subtelnych. Struktury ciał świetlistych zaczynają się przeobrażać zgodnie z nową geometrią, geometrią Światła, architekturą Światła, tworząc wokół Was ażur Światła, subtelniejszego odzienia ze Światła, zwracając Wam Waszą poprzednią Świetlistość i dawne Świetliste Piękno. Czujecie jak Światło wchodzi do każdej Waszej komórki, to zagęszczając, to wysubtelniając, to odciążając Wasze ciała. Tak odbywa się praca; przyjmujcie energie z Miłością i wielką wdzięcznością dla Stwórcy Boga Matki-Ojca, który poprzez swoją Miłość, poprzez strumienie Boskiej emanacji Światła przekazuje Wam te energie, z wielką czułością i Miłością zwracając Wam Wasze Dary.

[pauza ….]

Jesteście wypełnieni energią. Jesteście Światłem, Boskim Światłem Stwórcy.

[pauza ….]

A teraz możemy przejść do pracy z czakrą Trzeciego Oka.

Teraz aktywację będzie kontynuować Stwórca Bóg Matka-Ojciec.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-12-03-Bóg-Matka-Ojciec

„O Błogosławieni, tu i teraz witam Was w Świetle dnia, w Świetle nocy. Ja Bóg-Ojciec Jam Jest, przeprowadzę aktywację czakry Trzeciego Oka. Dotknę każdego swoim palcem i wniosę kod Światła, kod Boskiej emanacji Światła Stwórcy, do czakry Trzeciego Oka do kryształu szyszynki za pośrednictwem Światła Impulsu Stwórcy Prawdziwego Światła.

[pauza ….]

I mówię Wam, Błogosławieni, przyjmijcie to Światło i tę inicjację. Impuls Światła jest ofiarowany każdemu w Świetle Miłości Stwórcy, w Świetle Miłości Bogini Matki.

[pauza ….]

Mówię Wam tu i teraz, że stoicie przed moim obliczem, a mój palec skierowany jest w Waszą stronę, i daję Wam teraz Światło Waszego Jestestwa w Darze, aby Wasze Światło mogło powrócić do domu Stwórcy.

[pauza ….]

Tu i teraz z moich dłoni przepłynie Boskie Światło do Waszego kryształu szyszynki, całkowicie go przekodowując na nową częstotliwość strumienia światła Impulsu Światła. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie i przepuszczajcie je do swojego Serca, tworząc jednolity strumień ze swojego Serca do mojego Serca.

[pauza ….]

Umieszczam na Waszym czole znak Boskiego Światła, Żywego Światła Stwórcy. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

I proszę Mistrzów Światła aby kontynuowali aktywację, Tak Jest”.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, z Woli Boga Matki-Ojca kontynuuję aktywację.

O Błogosławieni, tu i teraz Stwórca dokonał aktywacji i umieścił znak Żywego Światła Stwórcy. Kanał ten jest kanałem przyjęcia Światła. Teraz ja, Metatron, stworzę jednolity kanał Światła prowadzący przez Wasze ciała fizyczne i subtelne.

Umieszczam na Waszym ciele symbol Wieczności, poziomą ósemkę, i symbol Nieskończoności, pionową ósemkę. Wprawiam ten symbol w ruch wirowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, synchronizując Impuls Światła z ciałem fizycznym i świetlistym. Teraz zaś buduję przez całe Wasze ciało kanał światła, wyglądający jak tuba światła.

[pauza ….]

Krystaliczna tuba światła służy dostrojeniu Was do przyjęcia Boskiego Światła Stwórcy. Krystaliczny kanał Światła jest kanałem-anteną przyjęcia Boskich emanacji Światła, kiedy to stajecie się pionowym słupem Światła, nośnikiem energii Światła, latarnią Światła, pochodnią Światła. Ja krystalizuję ten kanał i napełniam go Światłem Stwórcy.

[pauza ….]

Jesteście przepięknie stworzeni ze Światła i Kryształu. Jesteście strukturą nowej wibracji, nowej częstotliwości, nowej przestrzeni Światła. I teraz proszę Was, abyście poprzez ten kanał wysłali ze swojego Serca Miłość i Światło do Gai i Stwórcy.

[pauza ….]

Stańcie się kanałem przyjęcia i przekazania do centrum Matki Ziemi energii Światła i Miłości.

[pauza ….]

Przyjmijcie zwrotny strumień Miłości i Wdzięczności od Gai, i poprzez swoje Serce prześlijcie go do Serca Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Przyjmijcie teraz strumień energetyczny Miłości Stwórcy w zwielokrotnionym rozmiarze. Wasze Serce jest kanałem przyjęcia i przekazania Miłości i Światła, najbardziej harmonijnych i prawdziwych struktur w całym Wszechświecie. Jesteście jednym ze Stwórcą i Gają, jesteście Miłością i Wdzięcznością niebios. Kontynuujcie przesyłanie energii do góry i w dół po kanale Światła i Miłości.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-12-04-Ziemia-Gaja

Gaja przekazuje Wam teraz swoje przesłanie:

Moje boskie dzieci w Miłości i Świetle wzrastające na moich oczach, przyjmuję całą Waszą Miłość i staję się mocniejsza, świetlistsza, jaśniejsza i lżejsza z dnia na dzień. Widzę drogę do Domu. I poprzez Wasze Serca, które są kryształowo czyste i kryształowo świetliste widzę tę Drogę, poprzez Wasze oczy i Wasze Serca, najdrożsi. Przyjmijcie moją nieskończoną Miłość, przyjmijcie moją wielką opiekę. Ja razem z Wami i obok Was pójdę po ścieżkach Światła z powrotem do Serca Boga Matki-Ojca, tam prowadzi nasza Droga. Moi Kochani, moi Najdrożsi, Kocham Was. A moja pieśń, która płynie po całym Wszechświecie, jest o Was, Najdrożsi. Jest to hymn mojej Miłości do Was, który rozlewa się wszędzie, ponieważ jesteśmy jednym, jesteśmy jednością w naszym tworzeniu każdego dnia. Z nieskończoną Miłością, Gaja.

[pauza ….]

O błogosławieni, ja, Metatron, tu i teraz kończę dzisiejszą aktywację. Tu i teraz proszę, żebyście się uziemili; otwórzcie oczy i zobaczcie Przepiękny Boski Świat wokół Was. Jesteście Światłem, jesteście Miłością, jesteście spokojni i harmonijni. Jesteście napełnieni Miłością i rozprzestrzeniacie Miłość. I będzie Tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz