11 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 10-25, Impuls Świetlnej Krystalizacji

[Jedenasta Aktywacja od Archanioła Metatrona.

Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja Impulsu 10-25, Impulsu Świetlnej Krystalizacji.

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować z trzema czakrami: czakrą Serca, czakrą Gardła i Trzecim Okiem – za pośrednictwem symboli ośmiopłatkowego kwiatu, rombu w okręgu i Merkaby. Praca będzie odbywać się w Piramidzie Światła; zostaniecie umieszczeni w krystalicznym oktaedrze, wokół którego będzie utworzona Kula Światła.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek gotowi są pracować z Wami, z następnym Impulsem 10-25, Impulsem Świetlnej Krystalizacji.

Prosimy Was, najdrożsi, abyście wypowiedzieli intencję dla rozpoczęcia tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 10-25, Impulsem Świetlnej Krystalizacji. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, witamy Was w tym dniu i cieszymy się, że będziemy z Wami pracować. My widzimy każde z Was. Znajdujemy się zawsze obok Was.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-11-01-Gwiazda

My widzimy Wasze struktury – jak wzrastają, jak stają się coraz bardziej harmonijne i coraz bardziej krystaliczne; jak napełniają się one Światłem i Miłością, jak wypełniają się Miłością Stwórcy. Widzimy, jak łączycie się ze Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem, budując drogę do jego Serca. Rozkwitacie, tak jak i rozkwita Wasza Gaja, która Was kocha i opiekuje się Wami.

Dzisiaj przeprowadzimy aktywację Impulsu 10-25, Impulsu Świetlnej Krystalizacji.

Ja, Metatron, będę dzisiaj z Wami pracować, najdrożsi. Powracają do Was stopniowo pojęcia: krystalizacja, Świetlna Krystalizacja, wibracje, częstotliwości, impulsy, fale energetyczne, kwanty. Wszystko to są nowe pojęcia związane z Wami i nie całkiem łączą się z Waszym rozumieniem pochodzącym z dotychczasowej rzeczywistości.

Ja mówię Wam, najdrożsi, że jesteście na drodze do tego zrozumienia. Teraz jest dla Was ważne, aby za każdym razem otwierać swoje Serce i przyjmować poprzez Wiarę i Miłość tę wiedzę i te energie, które posyłamy Wam poprzez Serce Stwórcy ze Skarbnicy Światła. I nie skupiajcie się na umyśle, aby nie przeszkadzał w procesie, który odbywa się w Waszych ciałach fizycznych i świetlistych. Waszym zadaniem w każdym dniu jest kształtowanie Wiary w momencie i impecie Wiary. To daje Wam siłę, to czyni Was wytrwałymi i niezłomnymi w przewodzeniu energii i Światła Stwórcy.

Dzisiaj moim zadaniem jest zwrócenie Wam zakodowanych światłem kodów krystalizacji. Kody te są potrzebne dla Waszej struktury fizycznej i struktury ciał świetlistych. Mówiliśmy Wam już, że odbywaliście naukę w świetle połowicznego rozpadu, i że nadszedł czas powrotu do Całościowego Światła – tak właśnie nazywa się nasz kanał: jest to kanał Jedności Światła.

Ja, Metatron, posiadam moc syntezy, syntezy światła i Świetlnej Krystalizacji. Zostały Wam już zwrócone dary – kryształy. Występujecie w roli Strażników kryształów, a Światło jest tym kodującym elementem, który zwraca siłę kryształom, zwracając im całościową pamięć i całościowe doświadczenie.

Dzisiaj ja, Metatron, za zgodą Stwórcy Boga Matki-Ojca będę z Wami pracować. Archanioł Michał i Archanioł Melchizedek również są obok Was. Jak zawsze będziemy pracować z Wami w Piramidzie Światła. Stoicie pośrodku piramidy, pod jej wierzchołkiem. Widzę Waszą piękną strukturę, harmonijną, krystaliczną. Wszyscy świecicie się. Jesteście piękni.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-11-02-Oktaedr

Teraz z wierzchołka piramidy schodzi do Was promień Światła, który Was otula; stoicie w słupie Światła.

[pauza ….]

Proszę abyście otworzyli Wasze Serce i połączyli się ze mną. Stoję naprzeciwko Was. Otwórzcie swoje Serce i połączcie się z Archaniołem Michałem i Melchizedekiem. My napełniamy Was wibracją Boskiej Miłości i Boskiego Światła.

[pauza ….]

Zaczynacie się rozszerzać, Wasze pole staje się bardzo duże, tworzymy wokół Was kulę Światła. Wewnątrz kuli Światła tworzymy krystaliczny oktaedr, jesteście wewnątrz tego oktaedru, a oktaedr wewnątrz kuli Światła.

[pauza ….]

Struktura dla naszej pracy została przygotowana.

Ja, Metatron, umieszczam w Waszej Przestrzeni Serca symbol, jest to kwiat o ośmiu płatkach. Płatki te utworzone są z ósemek: poziomej, pionowej, oraz dwóch idących po skosach.

Na czakrze Gardła umieszczam symbol „romb w okręgu”.

Na czakrze Trzeciego Oka umieszczam symbol Merkaby.

A więc, najdrożsi, promienie z moich dłoni skierowane są do Waszej Przestrzeni Serca, do symbolu kwiatu o ośmiu płatkach.

[pauza ….]

I proszę, abyście wypowiedzieli intencję:

„Ja, (podaj swoje imię) ……………, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Metatrona, aby przekazał energie Świetlnej Krystalizacji centrów energetycznych i Przestrzeni Serca za pośrednictwem symbolu ośmiopromiennego kwiatu, i rozpalił centrum światła odpowiadające za krystalizację i wprowadzenie Całościowego Światła dla najwyższego dobra. I będzie tak, Tak Jest.”

[pauza ….]

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek kierujemy promienie do Waszej czakry Serca, do centrum kwiatu o ośmiu płatkach. Strumień energetyczny, skierowany do centrum Serca, porusza się po spirali, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Promienie te wnikają do Was i tworzą wewnątrz Was złotą Kulę Światła, kulę z kwiatem o ośmiu płatkach. Kwiat ten zaczyna swój ruch w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, jego płatki wydają się być krystaliczne, a zarazem żywe.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-11-03-Kwiat

Centrum energetyczne zaczyna obracać się poprzez symbol kwiatu, ruch nabiera prędkości. Przyjmujcie energie.

[pauza ….]

(Możecie mieć różne odczucia w piersiach, odczucie zagłębiania się w sobie i rozszerzania jednocześnie). Z płatków kwiatu wydobywają się wirujące energie srebrzysto-krystalicznego koloru. Kryształy te stają się tęczowe, przewodząc całe spektrum Światła. Te mikrokryształy wypełniają oktaedr, w którym się znajdujecie. Mikrokryształy są drobne jak pył, wnikają w Wasze ciało fizyczne, wypełniając każdą komórkę kryształami Światła.

[pauza ….]

Wasze ciała subtelne zaczynają wypełniać się nowymi strukturami Światła, przemieniając swe wzory w bardziej doskonałe i harmonijne, wypełniając je świetlnymi kryształami, które przewodzą Całościowe Światło. Przyjmujcie te energie.

[pauza ….]

Energie przechodzą przez Was. Odczuwacie, jak wibruje każda Wasza komórka, a otaczająca Was przestrzeń wypełniona jest gęstymi energiami. W uszach możecie słyszeć lekki szum lub dźwięk.

[pauza ….]

Teraz energie zostały przyjęte, a my możemy przejść do aktywacji czakry Gardła.

Ja, Metatron, tu i teraz, proszę Was abyście wypowiedzieli intencję:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-11-04-Romb

„Ja, (podaj swoje imię) ……………, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Metatrona, aby poprzez symbol „romb w okręgu” przekazał energie Świetlnej Krystalizacji Całościowego Światła i wypełnił moją świadomość i moją przestrzeń Całościowym Światłem. Ja jestem przewodnikiem Całościowego Światła i Boskiej Miłości. I będzie tak. Tak Jest”.

Ja, Metatron, tu i teraz, stoję przed Wami, moje dłonie są skierowane ku Waszej czakrze Gardła, do centrum rombu. Trzy promienie – Metatrona, Archanioła Michała i Melchizedeka – skierowane są w Waszą stronę.

[pauza ….]

Teraz wirujący promień wejdzie w Waszą czakrę Gardła, przyjmujcie energie. Energie wchodzą do czakry Gardła zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wypełniają Kulę Światła Boskim Światłem, Światłem Krystalizacji. Romb przyjmuje formę oktaedru i wypełnia się energiami. Energie te mają złoty kolor i całkowicie wypełniają romb.

[pauza ….]

Romb zaczyna wirować z wielką prędkością w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, następuje mikro-rozbłysk, cząsteczki złotego światła, jak złoty pył w kryształach światła, zaczynają wypełniać Wasze ciało, każdą jego komórkę. Do każdego jądra komórki wnika całościowe światło i kryształ światła.

[pauza ….]

Możecie odczuwać energie jako ukłucia w całym ciele, ciężar rąk, dłoni. Wykonując wdechy i wydechy możecie wspomagać przechodzenie energii.

[pauza ….]

Przyjmujcie impulsy światła i energie, przyswajajcie je każdą komórką, nasyćcie się nimi jak wyższym darem Stwórcy – darem Całościowego Światła i Świetlnej Krystalizacji, która umożliwia przeprowadzenie tego światła. Możecie się kołysać w różne strony, nie stawiajcie oporu, tak przechodzą energie; może pojawić się ruch kołowy, ciało może poruszać się i rysować ósemki – to wszystko jest w porządku.

[pauza ….]

Rozpuszczacie się w świetle. Wasze ciało staje się lekkie i przezroczyste, jak płynny kryształ. Jesteście piękni i wspaniali.

[pauza ….]

I teraz ja, Metatron, jestem gotowy rozpocząć pracę z czakrą Trzeciego Oka – poprzez symbol Merkaby. Ja, Metatron, kieruję swoje dłonie do Waszej czakry Trzeciego Oka. Archanioł Michał i Melchizedek również kierują tam swoje promienie. Proszę, abyście wypowiedzieli intencję dla aktywacji czakry Trzeciego Oka:

„Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Metatrona, aby aktywował centrum energetyczne Trzeciego Oka – gruczoł szyszynki i przysadki, w celu przyjęcia strumieni światła impulsu Świetlnej Krystalizacji dla mnie, mojego ciała i ciała Gai. Ja jestem przewodnikiem Światła. Ja jestem przewodnikiem Świetlnej Krystalizacji całościowego światła. Ja jestem Miłością i Latarnią. I będzie tak, Tak Jest”.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz kieruję ze swoich dłoni promień impulsu Świetlnej Krystalizacji do czakry Trzeciego Oka, do centrum symbolu Merkaba. Archanioł Michał i Melchizedek również wysyłają swoje promienie, przyjmujcie je.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-11-05-Merkaba-Swiatła

Energie biegną świetlistym wirem do centrum Trzeciego Oka, symbol Merkaba przyjmuje je i syntezuje. Merkaba zaczyna obracać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, rozprzestrzeniając strumień cząsteczek światła. Centrum czoła może płonąć ogniem, chłodnym ogniem, odczuciem chłodu i płomieni.

[pauza ….]

Merkaba przyjmuje energie i w określonym momencie odbywa się mikro-wybuch. Mikrocząsteczki Merkab najmniejszego nanorozmiaru zaczynają wypełniać Was, każdą Waszą komórkę i każde jądro, niosąc w sobie kody Świetlnej Krystalizacji i przewodząc całościowe światło poprzez Wasze ciała, tak świetliste, jak i fizyczne; przyjmujcie energie.

[pauza ….]

Mikrocząsteczki wchodzą w Was. Możecie odczuwać to jako ukłucia w całym ciele. W taki sposób odbywa się praca z każdą komórką, z każdym wzorem światła Waszych ciał subtelnych, przebudowanie ich w bardziej doskonałe struktury i wypełnienie ich kodami światła impulsu Świetlnej Krystalizacji. Krok po kroku stajecie się coraz bardziej doskonali, otrzymując coraz bardziej harmonijne świetlne ubrania. Możecie się kołysać na boki, nie stawiajcie oporu; może pojawić się również szum w uszach – to z powodu natężenia tych energii; energie wchłaniają się w Was, bądźcie spokojni i otwarci.

Boski strumień wciąż na Was spływa.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz będę harmonizować Wasze ciała subtelne i fizyczne. Umieszczam pionową ósemkę na Waszym ciele, potem poziomą ósemkę, a w centrum, gdzie one się przeplatają, wpisuję kryształ w postaci oktaedru. Jest to kryształ równowagi, kryształ harmonii.

[pauza ….]

Teraz ósemki wyglądające jak płatki zaczynają obracać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, powoli i harmonijnie nabierając prędkości, tworząc jednolity harmonijny strumień energetyczny, łącząc wszystkie energie, które przepłynęły dzisiaj przez Wasze Serce, przez Wasze Alchemiczne naczynie przyjęcia i przyswojenia światła i energii Stwórcy. Pozostańcie spokojni, zrównoważeni i harmonijni.

[pauza ….]

A teraz proszę, abyście otworzyli swoje Serce na strumień Miłości płynący ku Stwórcy i Gai, podziękujcie Stwórcy za jego Miłość i dobroć, podziękujcie Gai za jej Miłość i opiekę, wyślijcie strumienie Miłości i strumienie Światła wszystkim tym, którzy Was otaczają, tym, którzy są z Wami połączeni. Jesteście przewodnikami Światła i Miłości.

 

[pauza ….]

Z jądra Ziemi z Serca Gai podnosi się zwrotny strumień – strumień nieskończenie Mądrej Miłości, opiekuńczej i ochraniającej Was. Wpływa ona przez Wasze stopy do Waszego Serca i dalej, do Serca Boga Matki-Ojca, niosąc Miłość i wdzięczność od Was i Gai.

[pauza ….]

Stwórca Bóg Matka-Ojciec przyjmuje Wasze energie i jego nieskończenie Mądra Miłość wraca do Was w zwielokrotnionym rozmiarze, przyjmijcie ją.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie do swojego Serca i przesyłajcie je z powrotem do Serca Gai. Następuje przyjęcie i przekazanie, piękne dzieło wymiany Miłości i Światła.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz dziękuję Wam za otwarte i odważne Serca, które każdego dnia płoną jak pochodnia Miłości i oświetlają całą przestrzeń Gai.

Na dzisiaj aktywacja dobiegła końca. Prosimy Was abyście byli tu i teraz; otwórzcie oczy i uziemcie się. Dziękujemy za Waszą pracę. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz