10 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 9-23, Impuls przekodowania DNA (warstwy 7-8-9)

[Dziesiąta Aktywacja od Archanioła Metatrona.

Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja Impulsu 9-23, Impulsu przekodowania DNA.

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z 32 przedstawicielami Strażników Lemurii, i będą zajmować się czakrą Serca (symbol „romb w kręgu”), czakrą Gardła (symbol „Oko Stwórcy”) oraz Trzecim Okiem (symbol „Merkaba”).

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

My, Archanioł Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, witamy Was.

Witamy Was Błogosławieni, dzisiaj zaczynamy pracę z następnym Impulsem, Impulsem 9-23, Impulsem przekodowania trzech warstw DNA, 7, 8 i 9. Prosimy Was abyście dostroili się do pracy oraz wypowiedzieli intencję:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 9-23, Impulsem Przekodowania DNA (warstwy 7-8-9). Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła jest tu i teraz; obok Was są Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, i wypełniają Oni przestrzeń wokół Was swoją Miłością i prowadzą Was do Piramidy Światła. Znajdujecie się teraz pośrodku piramidy, pod jej wierzchołkiem. Jesteście otoczeni jasnym Światłem, Boskim Światłem Miłości.

[pauza ….]

My, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, dostrajamy się do Waszego Serca.

Przyjmijcie nasze strumienie Miłości do swej Przestrzeni Serca; my harmonizujemy Was i równoważymy.

[pauza ….]

Jesteśmy gotowi rozpocząć dzisiejszą aktywację.

Najdrożsi, dzisiaj pracujecie z Impulsem 9-23, Impulsem przekodowania 7, 8, i 9 warstwy DNA.

Powrócimy wraz z Wami do pradawnej pamięci, pamięci Lemurii. Jest to unikalne doświadczenie, wpisane w Wasze komórki DNA, które było zabezpieczone i okresowo wstrzymane, ponieważ gęstość, w której istnieliście, nie pozwalała korzystać z tych instrumentów Ducha oraz tego doświadczenia, które zebraliście w tym czasie, na tym etapie ewolucji Waszego Ducha. Doświadczenie to jest nieocenione i nadzwyczajne. Otrzymaliście w tym czasie bogate doświadczenie w dziedzinie Alchemii energii Serca, i w dziedzinie rozwoju Miłości w jedności i braterstwie. Zdobyliście doświadczenie harmonii i równowagi, jedności z przyrodą, znaliście wszystkie żywioły i pracowaliście z nimi jako ich partnerzy.

Jesteście unikalnymi Mistrzami kryształów. Kryształów, które były Waszymi przyjaciółmi, pomocnikami, opiekunami i nauczycielami jednocześnie. Były magazynami pamięci, kosmicznej wiedzy, wiedzy wszechświata i galaktyk, wiedzy Waszych gwiezdnych rodzin. Ta pamięć była świętą pamięcią jedynego Serca, harmonii pierwiastka męskiego i żeńskiego oraz świętego małżeństwa. Cała ta wiedza zawarta została w kryształach, a Wy byliście ich strażnikami i mieliście swoje Świątynie, w których dokonywaliście inicjacji dla tych Dusz, które tylko zdobywały doświadczenie. Byliście ich nauczycielami i przewodnikami w dostępie do tej wiedzy, której strzegliście.

Jesteście potężnymi Duszami, które posiadają unikalne doświadczenie we Wszechświecie, zrozumcie to i zaakceptujcie. Nie patrzcie na siebie tylko jak na człowieka-ucznia, niezdolnego cokolwiek sobie przypomnieć. Patrzcie na siebie jak na Człowieka-Anioła, stworzonego na podobieństwo Stwórcy, który umie i wie jak tworzyć z Serca do Serca, i jak przekazywać tę wiedzę. Wie jak harmonizować przestrzeń i jak pomagać Gai w jej ewolucyjnym rozwoju.

Dzisiaj przypomnimy Wam o strażnikach kryształów, przypomnimy jak łączyć się z tymi kryształami, które są jednością z Wami. Aby połączyć się ze swoim kryształem, ze swoją wiedzą, trzeba przypomnieć sobie osobiste kody wejścia w krystaliczną świadomość. I wszystkie te osobiste kody są zachowane w Waszych warstwach DNA.

Dzisiaj, najdrożsi, prześlemy Wam energie rozkodowania, które do Was zstąpią i które pomogą pobudzić te warstwy, warstwy wspomnień, warstwy wiedzy. I teraz, najdrożsi, zrobicie to. Nie odbędzie się to w sekundę. W Waszym gęstszym świecie wszystko jest nieznacznie rozciągnięte w czasie, ale my poprowadzimy Was tą drogą wspomnień. I z naszą pomocą, podążając tą drogą razem z nami, przypomnicie sobie o wszystkich swoich wyższych kontraktach, i przypomnicie sobie wszystkie swoje osobiste Kody wejścia w pamięć Lemurii, w pamięć połączenia z kryształami. Każdy będzie szukał siebie i siebie odnajdzie.

Dzisiaj zaprosiliśmy 32 przedstawicieli Lemurii. Są to Wasi bracia i siostry, z którymi kiedyś tworzyliście w jednej przestrzeni.

Będą oni dziś pracować z Wami i zwrócą Wam klucze pamięci, które im przekazaliście na przechowanie, aby w odpowiednim momencie – kiedy Wasza świadomość będzie gotowa do przyjęcia informacji – mogli przyjść i przekazać Wam te klucze.

I teraz ja, Metatron, zapraszam przedstawicieli Lemurii, grupę wtajemniczonych, wyświęconą Hierarchię Strażników Kluczy Pamięci waszych warstw DNA. I będzie tak, Tak Jest.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-10-02-Lemuria-Adama

A zatem Hierarchia Strażników Lemurii, tu i teraz, znajduje się wokół Was razem z nami. Powitają Was oni teraz, a następnie rozpoczną pracę.

Oni dostrajają się do Waszego Serca i przekazują Wam serdeczne pozdrowienia, i znają każde z Was z widzenia.

[pauza ….]

Dzięki Waszym wibracjom i częstotliwościom rozpoznają Was oni jako wielkie Istoty, które zstąpiły na Gaję zdobywać doświadczenie dla swojej Duszy i pomagać ludzkości w jej niełatwej drodze. Droga ta stanie się punktem wyjścia dla innych cywilizacji.

Teraz zwraca się do was przedstawiciel Hierarchii Strażników Lemurii, wielu z Was jest on już znany, to Adama:

[pauza ….]

Witam Was, najdrożsi, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, witam każde z Was! O, Błogosławieni, przyjemnie jest pracować z Wami wspólnie z Mistrzami Światła i widzieć, jak podnieśliście swoją Świadomość do tego punktu, kiedy widzicie Nauczycieli na subtelnym planie i z tego planu przyjmujecie ich nauki. Jesteście na tym etapie, kiedy zaczynacie uczyć się razem z nimi. Podajemy Wam rękę i prowadzimy Was; a Wy bez obawy bierzecie ją i idziecie, gdyż łączy Was silna Wiara i Miłość. I tylko będąc na tym etapie można poruszać się dalej. Powinniście uczyć się bez przymusu, z punktu otwarcia Serca. Kiedy Wasza Wiara wznosi się i wzrasta, w zaufaniu i Miłości przyjmujecie Wiedzę z subtelnego planu od Mistrzów Światła, od Hierarchii Lemurii, Plejad i innych, od Nauczycieli i Mistrzów, od Mistrzów i Mistrzyń, Bogów i Bogiń. To jest ten piękny moment początku nowego sposobu nauki, nowej Wiary. Dziękuję Wam za otwarte Serca, za to, że przyjmujecie tę naukę, to cudowne! I cieszymy się, że możemy dzisiaj z Wami pracować.

Każde z Was było Strażnikiem kryształu, każde z Was miało doświadczenia połączenia z kryształem oraz innymi cywilizacjami, z kosmicznymi cywilizacjami, z gwiezdnymi cywilizacjami. I mimo że teraz na Waszym poziomie stoicie przede mną jako uczniowie, ja widzę całkiem inne Istoty. Dzisiaj naszym zadaniem jest przekodowanie Waszych warstw DNA na swój osobisty Kod, po to by otworzyć warstwy Waszego doświadczenia i pamięci. Pamięć ta pomoże Wam przypomnieć sobie o Waszych instrumentach Ducha, które posiadaliście w cywilizacji Lemurii, a które potrzebne są tu i teraz w procesie Wzniesienia. Nieustannie Wam mówimy i powtarzamy, że wszystkie narzędzia, które Wam oddajemy, powinny pracować na rzecz procesu Wzniesienia. Nic zbędnego nie będzie Wam przekazane, aby nie oddalać Was od momentu tu i teraz oraz od celu, który płynie od Stwórcy. My będziemy przypominać Wam o tym wciąż od nowa, pukając do każdej Waszej komórki. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Gdy jesteście zanurzeni w gęstości obecnego wymiaru, działa na was natężenie negatywnych programów i niskich częstotliwości. My każdorazowo za pośrednictwem swojego głosu będziemy Wam przypominać, przekodowywać, tak aby Wasza świadomość była na tym poziomie, na którym będzie gotowa dokładnie i jasno widzieć i rozumieć wszystkie zachodzące działania i sytuacje z pozycji wyższej świadomości, bez strachu i bólu, bez zwątpienia. To są podstawowe przeszkody na Waszej drodze, które sami sobie rzucacie pod nogi. Gdy tylko odrzucicie strach i zwątpienie, wszystko zmieni się na drodze życia człowieka. Wiara, Nadzieja, Miłość – to trójca, która pomaga Wam przejść po wszystkich drogach Waszego Wzniesienia.

Najdrożsi, dzisiaj my, 32 przedstawiciele Lemuryjskiej Hierarchii, przyszliśmy do Was z kryształami. Ustawiamy się wokół Was po okręgu.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-10-03-Kryształ-Romb

I teraz rozpoczynamy aktywację.

Strażnicy odziani są w różne ubrania, trzymają w rękach przeróżne kryształy. Na subtelnym planie zobaczycie swój kryształ, Wasze Serce odpowie dźwiękiem, częstotliwością, wibracją, kolorem. Poczujecie drogą, znajomą falę, promieniującą z kryształu, i otworzycie się na połączenie z nim.

[pauza ….]

Najdrożsi, rozpoczynamy aktywację, dostrajamy się do Was, do Waszych Serc, i prosimy abyście wyrazili intencję:

„Ja, (podaj swoje imię) ………., w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę moją Istotę oraz Strażników kryształów o przekazanie moich osobistych Kodów, Kluczy do otwarcia pamięci o warstwach DNA, o 7, 8 i 9 warstwie. Proszę połączcie ze mną kryształ, który pracował ze mną w Lemurii. Z Miłością i Wdzięcznością przyjmuję te dary, których strzegliście, i proszę zwróćcie mi je teraz. I będzie tak, Tak Jest”.

[pauza ….]

Ja, Adama, tu i teraz, rozpoczynam aktywację. My umieszczamy Was w Kuli Światła złotego koloru. Teraz wpisuję w Waszej Przestrzeni Serca symbol „romb w okręgu”.

Symbol „Oko Stwórcy” wpisuję na czakrze Gardła. Symbol „Merkaba” zaś wpisuję na czakrze Trzeciego Oka. I rozpoczynamy pracę.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-10-04-Kryształ-Romb

32 Strażnicy ze swoich Serc wysyłają do Waszego Serca promienie, promienie o różnych barwach. Wyciągają oni przed siebie swe ręce, każdy trzyma w nich swój kryształ, a z kryształu wysyła promień-aktywator w Waszą Przestrzeń Serca, do symbolu „romb w okręgu”, do środka rombu.

[pauza ….]

I teraz ja, Adama, zacznę przekazywanie energii, którą proszę przyjmijcie dla swojego najwyższego dobra. I będzie tak, Tak Jest.

Ja, Adama, wystawiam do przodu swoje dłonie i przesyłam promień-aktywator, aktywujący warstwy lemuryjskie, warstwy DNA. Kieruję tę energię do Waszej Przestrzeni Serca, i teraz wszystkie 32 promienie rozpoczną swoją pracę, i 32 promienie biegnące z kryształów rozpoczną swoją pracę. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie.

[pauza ….]

Energetyczny strumień, skierowany do Waszego Serca, zaczyna wnikać w Was z różnych stron, tworząc Kulę Światła w Waszej Przestrzeni Serca. Promienie z Serc przedstawicieli Lemurii, promienie kryształów oraz promień Adamy zaczynają pracować w Waszej Przestrzeni Serca, tworząc Kulę Światła, w której odbywa się energetyczna synteza wszystkich energii, synteza i alchemia energii – energii kluczy i kodów w Waszej Przestrzeni Serca.

[pauza ….]

Możecie odczuć rozszerzanie się klatki piersiowej i ucisk na nią, przyjmijcie te energie. Romb przemienia się w oktaedr, wypełnia się on energiami i Światłem. Syntezuje on wszystkie energie i rozpada się na drobne cząstki – oktaedry, tak drobne, że wyglądają jak pył. I te mini-oktaedry rozsypują się po całym Waszym ciele, dostają się do wszystkich komórek, wypełniając je kodem-kluczem aktywacji warstw lemuryjskich, warstw DNA. Możecie teraz poczuć, jak po Waszym ciele rozprzestrzeniają się te małe cząstki, jak trafiają do każdej komórki, łącząc się z jej jądrem i integrując się z nim.

[pauza ….]

Przyjmujcie te energie. W którymś momencie ujrzycie siebie z boku, jak wypromieniowujecie olbrzymią ilość Światła i iskier, tak jakbyście składali się z drobniutkich kryształów. Błogosławieni, jesteście piękni, moi najdrożsi.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie.

[pauza ….]

A teraz jesteśmy gotowi do pracy z czakrą Gardła. Przypomnę, że symbolem czakry Gardła jest symbol „Oko Stwórcy” – słońce i leżący sierp księżyca w postaci pucharu oraz pionowa linia.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-10-05-Oko-Stwórcy

I teraz Strażnicy kierują swoje promienie do Waszej czakry Gardła, promienie kryształów również są ku niej skierowane. Ja, Adama, tu i teraz, kieruję promienie ze swoich dłoni do Waszej czakry Gardła. Skupcie swój wzrok na księżycu, który ułożony jest na kształt pucharu. Teraz wszystkie promienie będą do tego pucharu skierowane.

[pauza ….]

I rozgorzeje płomień, ten płomień, który ochranialiście w Lemurii, płomień, który znaliście, którego strzegliście, i który przekazywaliście. W ten sposób ja, Adama, tu i teraz, przekazuję energie Boskiego płomienia lemuryjskich warstw do czakry Gardła, do symbolu „Oko Stwórcy”. I rozpalimy płomień w pucharze, niechaj będzie on Światłem i ogniem Waszej pamięci, która powraca do Was poprzez Święte Płomienie. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Adama, wysyłam promień-aktywator do czakry Gardła, i wszystkie promienie Strażników kryształów również się do niej kierują. Teraz puchar rozpala się świętym płomieniem. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Płomienny potok kieruje się do Waszej czakry Gardła, przyjmijcie go, najdrożsi. Promienie skierowane ze wszystkich stron wypełniają czakrę Gardła i symbol pucharu, i zaczyna się rozpalenie świętego płomienia. Może pojawić się u Was ziewanie, czakra Gardła zaczyna się bardzo rozszerzać. Może to wyglądać jak ziewanie ognistymi płomieniami, wychodzącymi z ust.

[pauza ….]

Święte płomienie rozpoczynają pracę w Waszym pucharze Gardła. Płomień ten wywołuje mikrowybuch i drobne cząstki iskier zaczynają wypełniać Wasze ciało, każdą jego komórkę i każde jądro, napełniając je świętym płomieniem. Jesteście jak święta pochodnia ognia Miłości i Piękna, słup Światła podnosi się wokół Was. I wy stajecie się tą płonącą pochodnią; przyjmujcie energie, przyjmujcie je w spokoju i harmonii.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-10-06-Mekaba

A teraz jesteśmy gotowi przejść do pracy z czakrą Trzeciego Oka, przypomnę: poprzez symbol Merkaba.

Ja, Adama, jestem gotowy do pracy z Wami. Teraz Strażnicy kierują promienie do Waszego Trzeciego Oka, promienie biegnące z kryształów również skierowane są do Trzeciego Oka. Ja, Adama, kieruję ze swoich dłoni promień do Waszego Trzeciego Oka. Będziemy przekazywać Wam teraz kody gwiezdnych energii, kody gwiezdnych rodzin i gwiezdnych cywilizacji, kody gwiezdnego poziomu świadomości. Przekazany Wam będzie Gwiezdny Ogień. A zatem ja, Adama, tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca, przekazuję gwiezdny promień gwiezdnej świadomości do czakry Waszego Trzeciego Oka, w celu rozkodowania 7, 8 i 9 warstwy DNA, warstw lemuryjskich. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Spośród promieni wychodzi również mój Srebrny promień i kieruje się do Waszej czakry Trzeciego Oka, przyjmijcie mój promień i wszystkie promienie poprzez symbol Merkaba. Zaczynają one pracować z szyszynką, przekazując klucze i kody poziomu gwiezdnego. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Energie i promienie, skierowane do Trzeciego Oka, tworzą srebrną obręcz wokół Waszej głowy. Wszystkie promienie są skierowane do symbolu Merkaba i do centrum Trzeciego Oka – szyszynki. Mikro-igiełki zaczynają bombardować obszary w Waszej głowie, ośrodki w mózgu odpowiadające za archiwizację pamięci. Możecie mieć różne odczucia.

[pauza ….]

My zawsze bardzo delikatnie i troskliwie pracujemy z czakrą Trzeciego Oka, ponieważ jest to Wasze podstawowe centrum sterowania, które powinno pracować doskonale, rytmicznie i harmonijnie. Merkaba w postaci 6-promiennej gwiazdy przyjmuje energie, i staje się srebrno-gwiezdnego koloru. Merkaba zaczyna teraz obracać się w bardzo szybkim tempie. Z jej wierzchołków zaczynają wychodzić pulsujące gwiezdne fale, wypełnione mikrocząsteczkami srebrnego światła, srebrnej świadomości. Olbrzymia ilość srebrnego pyłu zbiera się wokół Merkaby i jak po pstryknięciu palcami zaczyna rozsypywać się po całym ciele, w każdej komórce, dochodząc do jądra każdej komórki, wchodząc w nie i dokonując tu syntezy i integracji. Możecie poczuć chłód w ciele, w ten sposób przechodzą gwiezdne energie gwiezdnej świadomości; przyjmujcie je. Energie przepływają i asymilują się.

[pauza ….]

My, Strażnicy, zakończyliśmy pracę – aktywację przekazania kluczy. Dziękujemy Wam za Waszą pracę, za Wasze kochające Serca, za Wasze doświadczenie i piękno Waszej Duszy. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła: Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, dziękujemy razem z Wami Strażnikom Lemurii, dziękujemy im za to, że przekazali oni klucze-kody, które są wpisane teraz do każdej Waszej komórki dla Waszego najwyższego dobra. Teraz my zakończymy ten etap aktywacji.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, tu i teraz, znajdujemy się przed Wami. Ja, Metatron, z przodu, Archanioł Michał z prawej strony, Melchizedek z lewej. Tworzymy wokół Was oktaedr i umieszczamy Was w nim. Teraz harmonizujemy i synchronizujemy wszystkie klucze i energie, które zostały przekazane przez Strażników, i całkowicie przekodowujemy warstwy lemuryjskie. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

A zatem ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek kierujemy swoje dłonie do Waszego Serca, łączymy swoje Serca z Waszymi Sercami. Teraz będziemy przekazywać pakiet energetyczny warstw lemuryjskich do Waszego Serca. Otwórzcie Wasz ośrodek Serca i przygotujcie się do pracy.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, w boskim świetle dna i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca, przekazuję zaktywowane fale energo-informacyjne warstw lemuryjskich, 7, 8 i 9 warstwy DNA. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Z moich rąk wychodzą spirale DNA, fale energetyczne, skierowane do Waszego Serca, przyjmijcie te energie ode mnie, Melchizedeka i Archanioła Michała.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-10-07-Dna

Wasze Serce przyjmuje te energie i tworzy kulę próżni, do której te energie się kierują. Zaczyna się alchemiczny proces ich syntezy. Z wierzchołka piramidy zaczyna zstępować biały Promień, który Was okrąża. Stoicie w słupie białego Światła białego Promienia. Strumień energetyczny z wierzchołka piramidy rozwija się spiralą w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, zaczyna schodzić do Was poprzez czakrę Korony …, czakrę szóstą …, piątą … i do czakry Serca …, wypełniając kulę białym Światłem, synchronizując się i integrując z falami energetycznymi przekodowania DNA.

[pauza ….]

Oktaedr wypełnia się białym Światłem. Mikro-wybuch w kuli-próżni tworzy rozbłysk energii, która zaczyna wypełniać Wasze ciało, każdą komórkę, każde jądro Waszej komórki. Stajecie się przezroczysto-biali w oktaedrze Światła. Jest to całkowite rozpuszczenie się w Niczym, w Pustce, poczucie lekkości, chwila przezroczystości. Odczujcie swoje rozpuszczenie się jako niebycie, rozpuszczenie w chwili tu i teraz, w białym Świetle energii Wzniesienia.

[pauza ….]

Cieszcie się tą chwilą, tym momentem całkowitego rozpuszczenia i rozluźnienia. Całkowita przemiana i całkowite przekodowanie odbywa się w punkcie zero, w punkcie niebycia; przyjmujcie energie.

[pauza ….]

I teraz strumień białego światła kieruje się z Waszej Istoty do Źródła Serca Boga Matki-Ojca, a drugi strumień schodzi w dół, do Serca Gai, do jądra Ziemi; po śnieżnobiałej pulsującej ósemce energii odbywa się przyjęcie i przekazanie Miłości i harmonii, nieskończonej Miłości do Stwórcy i Gai.

[pauza ….]

Błogosławieni, jesteście Piątym Elementem, który przewodzi te energie! Przyjęcie i przekazanie – cieszcie się tym momentem, cieszcie się tym, jak lekko i jak przejrzyście przechodzą te energie.

[pauza ….]

O, Błogosławieni, powracamy do tu i teraz, i będziemy kończyć aktywację. Widzimy jak pięknie przyswoiły się w was te energie, jaką błogość i harmonię odczuwacie, widzimy jak uśmiech wypełnia i rozświetla Waszą twarz. Widzimy radość, spokój, Miłość i kontemplację momentu tu i teraz. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

W ten sposób, najdrożsi, kończymy aktywację w piramidzie Światła. Równoważymy Was i harmonizujemy. Jesteście lekcy i przezroczyści. Otwórzcie oczy.

[pauza ….]

Dziękujemy Wam za dzisiejszą aktywację i prosimy, abyście pozostali w Wierze i w Miłości w każdej chwili; i będzie tak, Tak Jest.

Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz