09 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 8-24, Impuls Połączenia z Kronikami Akaszy

[Dziewiąta Aktywacja od Archanioła Metatrona.

Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja Impulsu 8-24, Impulsu Połączenia z Kronikami Akaszy.

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z 32 przedstawicielami Plejadańskiej Rady Rod, którzy przekażą energie Jaskini Tworzenia i zsyntezują Wasz Kryształ Kronik Akaszy.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-09-01-Gwiazdozbiór-Plejad
Na obrazku gwiazdozbiór Plejad – Siedem Sióstr

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, z radością witają Was i cieszą się, że będą pracować z Wami nad następnym Impulsem 8-24, Impulsem połączenia z Kronikami Akaszy. Prosimy Was, najdrożsi, abyście wypowiedzieli intencję dla rozpoczęcia tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 8-24, Impulsem Połączenia z Kronikami Akaszy. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, witam Was najdrożsi. Jesteśmy razem z Wami w Piramidzie Światła. Znajdujecie się pośrodku piramidy pod jej wierzchołkiem. A my, Mistrzowie Światła, gotowi jesteśmy dzisiaj pracować z Wami z Impulsem 8-24, Impulsem połączenia z Kronikami Akaszy.

[pauza ….]

Najdrożsi, wielu z Was słyszało o Kronikach Akaszy; wiecie o tym, że jest to Wasze doświadczenie zebrane w czasie wcieleń przeżytych na Ziemi. Doświadczenie to jest bezcenne, są to Wasze perły, skarby tych wielkich istot, którymi jesteście. Jesteście pionierami i zwiadowcami, którzy poznawali materię, poznawali emocje, poznawali nowe doznania, doświadczając ich poprzez samych siebie, przez swoje ciało i swoją strukturę DNA. Struktura DNA była przekazana Wam w dużej mierze przez Plejadan i zawiera ona kody ich DNA.

[Komentarz od tłumacza: nasze DNA zawiera nie tylko kody DNA Plejadan, ale również niesie w sobie kody innych gwiezdnych cywilizacji oraz naszego doświadczenia].

Z całego doświadczenia, jakie zgromadziliście, możecie korzystać, mając świadomość jego istnienia i wiedzę o nim. My znamy ludzką ciekawość, która stara się przeniknąć w każdy zakamarek swego doświadczenia; jest to rzeczywiście fascynujące i ciekawe, ale teraz, błogosławieni, będziemy mówić o nowej jakości Kronik Akaszy dla Was.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-09-02-Kryształy

W Jaskini Tworzenia, gdzie przechowywane są wszystkie Wasze kryształy, w których zapisane jest Wasze doświadczenie Duszy, zebrana jest cała biblioteka i chronografia Waszego doświadczenia. Powinniście jednak rozumieć, że całe Wasze doświadczenie jest doświadczeniem kwantowym i nie ma takiej możliwości, aby rozdzielić na poszczególne nitki ogromną tkaninę tego obrazu, który utkaliście podczas swoich wcieleń. I dlatego, najdrożsi, prosimy Was abyście spojrzeli na Wasze doświadczenie jak na piękną tkaninę przez Was utkaną. I abyście mogli nasycić się obrazami swoich wcieleń, tej struktury, którą utkaliście dla siebie dzięki swoim doświadczeniom, poprowadzimy Was do Jaskini Tworzenia i każde z Was weźmie w ręce swój kryształ, „Kryształ doświadczenia Duszy Kronik Akaszy na Planecie Ziemia”.

Dzisiaj każde z Was połączy się ze swoim przepięknym jednolitym doświadczeniem, bez rozdzielania go na przeszłe i przyszłe wcielenia. Wyraźcie intencję, aby przyjąć całe unikalne pradawne doświadczenie, które potrzebne Wam jest w obecnym wcieleniu do realizacji tych zadań, które obiecaliście Stwórcy, Sobie w tym wcieleniu wypełnić. Są to Wasze pradawne kody, pradawna wiedza, pradawne umiejętności, które sięgają do warstw Lemurii, Atlantydy, Hiperborei, oraz do doświadczeń innych cywilizacji, które niezbędne Wam są tutaj i teraz w tym wcieleniu.

Kody, symbole – to wszystko będzie Wam przekazane poprzez sny i znaki, o ile tylko wyrazicie takie pragnienie, najdrożsi. Bądźcie uważni, każdego dnia idą wraz z Wami Mistrzowie Światła i Stwórca Bóg Matka-Ojciec; miejcie otwartą świadomość i otwarte oczy, aby widzieć wszystko, co Wam przekazujemy, gdy podążacie swą drogą Jam Jest.

A zatem, najdrożsi, aby przejść na nową drogę ewolucyjnego rozwoju niezbędne jest, abyście zabrali ze sobą swoje doświadczenie, swoje unikalne doświadczenie. Jest ono potrzebne nowym Kronikom Akaszy, które są już utworzone w piątym wymiarze i wyższych. Wy przeniesiecie swoje oczyszczone doświadczenie w swoich perłach, w swoich kryształowych kulach, w swoich krystalicznych strukturach, i napełnicie nowe Kroniki Akaszy energiami wiedzy, doświadczenia poznania.

A zatem, najdrożsi, przechodzimy do aktywacji. Dzisiaj do wspólnej z nami pracy zapraszamy Plejadańską Radę Rod. Odpowiadają oni za struktury DNA, i pomagają włączyć i aktywować te warstwy, które są Wam potrzebne dla uzyskania doświadczenia.

[pauza ….]

Zatem ja, Metatron, tu i teraz, proszę przedstawicieli Plejadańskiej Rady Rod, aby do nas przybyli. Oni chcą Was teraz powitać!

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-09-03-Plejadanie

Witamy Was najdrożsi, bezcenne dusze o twarzy człowieka – ucznia na ścieżce. Zebraliście wspaniałe doświadczenie, powstając z nieba i schodząc z niego na Ziemię, i znów wznosząc się do nieba swoją świadomością. Szliście i poznawaliście, stwarzając Materię, szukaliście drogi, a Wasz wybór rozpoczynał się w Sercu i w sumieniu. Przeróżne były Wasze Ścieżki, a wszystkie one są piękne nawet bez ozdób, ale wiedzcie o tym, że stanowią one Wasze doświadczenie, i doświadczenie to potrzebne jest całemu Wszechświatowi.

Przekażecie je w struktury nowych Kronik Akaszy, a potem od nowa będziecie je gromadzić, tworząc piękny obraz istnienia na Gai. O, najdrożsi, w strumieniu dni, w strumieniu światła przekazujemy Wam swoją Miłość i napełniamy Was Światłem! O wspaniali przyjaciele, jesteście naszymi braćmi i siostrami, jesteście dla nas Rodziną, i my jesteśmy Rodziną dla Was, nie jesteście samotni w przestrzeni Wszechświata. My tworzymy w Sercu Stwórcy, łącząc światy i wszechświaty.

Wasze Serca są odważne – i są one jak most pomiędzy nami, który rozbrzmiewa symfonią dźwięku, wibracji i światła – jesteśmy jednością, kochamy Was. Tak Jest.

[pauza ….]

O, najdrożsi, my przyszliśmy na wezwanie Mistrzów Światła i jesteśmy gotowi pracować dzisiaj z Wami. Pracować będziemy z Wami w Piramidzie Światła. Przynieśliśmy tutaj energie Jaskini Tworzenia. My widzimy każde z Was i słyszymy każde z Was, i przekażemy do Waszych rąk Kryształ Tworzenia Duszy, Waszej osobistej Duszy, kryształ Waszych Kronik Akaszy, Waszego najczystszego doświadczenia zgromadzonego na Ziemi.

A zatem, najdrożsi, dostrajamy się teraz do Was. Jest nas 32 przedstawicieli Plejadańskiej Rady Rod, i ustawiamy się wokół Was po okręgu. Tworzymy wokół Was oktaedr Światła, a Wy znajdujecie się w jego centrum.

[pauza ….]

Napełniamy ten krystaliczny oktaedr energiami tęczy, różnymi jej kolorami; całe spektrum kolorów rozlewa się oto wokół Was. A teraz, najdrożsi, dostrajamy się do Waszego Serca – nasze Serca są otwarte, i kierujemy swe promienie do Waszego Serca, w Waszą Przestrzeń Serca.

[pauza ….]

Ja, jeden z przedstawicieli Plejadańskiej Rady Rod, wpisuję w Waszej Przestrzeni Serca symbol „okrąg z kropką”, a wewnątrz niego romb.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-09-04-Kryształ

W ten sposób, najdrożsi, będziemy teraz dokonywać połączenia z Waszym kryształem Kronik Akaszy. Do każdego z Was skierowane są 32 promienie, i prosimy, abyście wypowiedzieli teraz intencję:

„Ja, (podaj swoje imię) ………., w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę swoje Wyższe Ja oraz Plejadańską Radę Rod, aby przekazano mi Kryształ moich Kronik Akaszy i aktywowano go we mnie, abym mógł/mogła otrzymać wiedzę, mądrość która jest mi potrzebna w tym wcieleniu oraz we wszystkich moich działaniach dla realizacji Wzniesienia pod przewodnictwem Stwórcy. I będzie tak. Tak Jest”.

[pauza ….]

Ja, Rod, tu i teraz stoję przed Wami i kieruję swoje dłonie w stronę centrum Waszego Serca. Z moich dłoni zaczyna płynąć strumień energetyczny – strumień energii Jaskini Tworzenia. Energia ta wypełnia oktaedr. Ze swych dłoni dla każdego z Was stwarzam kryształ energetyczny Waszych Kronik Akaszy, przyjmijcie go za pośrednictwem intencji:

„Ja, (podaj swoje imię) ………., tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca, przyjmuję swój kryształ Kronik Akaszy”.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-09-05-Kryształ-Barwy

Kryształ pojawia się; dla każdego z Was może mieć on swoją szczególną konfigurację. Przyjmijcie go do swojej Przestrzeni Serca na wdechu; możecie poczuć, jak Wasza klatka piersiowa rozszerza się, a gęstość, subtelność kryształu wypełnia Waszą czakrę Serca.

[pauza ….]

Oktaedr wokół Was wypełnia się energiami, staje się on coraz bardziej gęsty, subtelny energetycznie, i zaczyna krystalizować się przestrzeń. Stajecie się jednością z oktaedrem, całkowicie wchłonięci przez jego krystalizację, i sami stajecie się płynnym kryształem.

[pauza ….]

Kryształ, który w Was się tworzy, zaczyna pulsować i bić – jak Serce, stając się jedną całością z Wami. Na subtelnym planie jesteście Kryształem w Krysztale, jesteście krystaliczną strukturą, połączoną z Kronikami Akaszy. Prosimy Was teraz, najdrożsi, abyście przyjęli te energie – energie rozkodowania Waszej pamięci na poziomie 8-mej warstwy DNA.

[pauza ….]

Przesyłamy wam energię dearchiwizacji. Oktaedr zaczyna obracać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, a mały kryształ w Waszej klatce piersiowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara; dwa wiry energetyczne poruszają się w przeciwnych kierunkach.

[pauza ….]

(Możliwe są różne odczucia, tak odbywa się rozpraszanie energii i w ten sposób rozmagnetyzowywane są warstwy, które były zarchiwizowane, warstwy doświadczenia, które odpowiadają za te wcielenia i doświadczenia Waszej duszy, które są potrzebne tutaj w tym wcieleniu.

Ktoś może widzieć obrazy, słyszeć dźwięki, odczuwać wibracje i częstotliwości. Ktoś inny może mieć przeróżne odczucia i czuć gęstość, subtelność każdej komórki. Przyjmujcie energie każdym jądrem komórki na wdechu i wydechu. Energie kontynuują swoje działanie, przyjmujcie je.

[pauza ….]

Energie przyswoiły się, i prędkość obracania się zmniejsza, w końcu obroty ustają).

Wasz kryształ w centrum Serca pulsuje i bije w rytmie Serca, włókna energetyczne w Waszym Ciele kontynuują odblokowywanie, rozmagnetyzowywanie i nowe namagnetyzowywanie tego doświadczenia, które jest Wam potrzebne.

[pauza ….]

Przekazanie Kryształu Doświadczenia Duszy zostało dokonane.

Zapamiętajcie jedno, najdrożsi: doświadczenie, które Wam przekazano, może być wykorzystane tylko dla procesu Wzniesienia, przez który prowadzi Was Stwórca Bóg Matka-Ojciec, i żadne inne doświadczenia, które nie służą temu procesowi, nie zostały przekazane. Nie dziwcie się temu – fakt, że jest to Wasz kryształ, nie oznacza, że wszystko powinno być odsłonięte w tym momencie tu i teraz; odsłania się tylko to, co jest niezbędne. Ufajcie i wysyłajcie Miłość ze swego Serca do wszystkich procesów, które odbywają się z Waszym udziałem, i ufajcie nam, Mistrzom Światła, na tej drodze, drodze wzniesienia się po ścieżce Światła. W ten sposób my, Plejadańska Rada Rod, kończymy pracę, i dziękujemy za Wasze otwarte Serca i Miłość. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, dziękuję Plejadańskiej Radzie Rod; teraz my kontynuujemy pracę z Wami. A zatem, najdrożsi, harmonizujemy Was i równoważymy. Teraz kontynuujemy pracę w oktaedrze światła i tworzymy wokół Was Kulę Światła.

[pauza ….]

Znajdujecie się w oktaedrze, a oktaedr w Kuli Światła. Naszym zadaniem jest teraz uaktywnić energetyczno-informacyjną falę pradawnych warstw Lemurii. Fala ta będzie przekazana ze Źródła.

„Ja, Metatron, tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę o otwarcie Skarbnicy Światła i przekazanie fali energo-informacyjnej lemuryjskiej warstwy i doświadczenia, fali która jest dla was najbardziej odpowiednia. I będzie tak. Tak Jest”.

[pauza ….]

Ja, Metatron, stoję przed Wami, Archanioł Michał z prawej strony, Melchizedek z lewej. Tworzymy wokół Was trójkąt ze światła, a z naszych Serc kierowane są promienie do Waszego Serca poprzez Kulę Światła i Oktaedr.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-09-06-Oktaedr

Ja, Metatron, wpisuję symbol „krzyż w okręgu” w czakrze Serca …, wpisuję symbol „Merkaba” w czakrze Trzeciego Oka … oraz wpisuję symbol „okrąg z kropką” w czakrze Gardła.

Zaczynamy teraz pracę z czakrą Serca. Fala energo-informacyjna będzie przechodzić przez nasze Serca do Waszego Serca za pośrednictwem promieni, do centrum symbolu „krzyż w okręgu”; my wystawiamy swoje dłonie do przodu – przyjmujcie energie.

[pauza ….]

Fala energetyczna przejdzie w trzech etapach, w trzech falach: pierwsza …, druga …, trzecia.

Energie rozszerzają Waszą klatkę piersiową, i fale te łączą się z kryształem, który Wam przekazała Plejadańska Rada Rod. Kryształ wypełnia się energią i zaczyna zmieniać kolory; w ten sposób syntezuje on te energie. Przyjmujcie energie, obserwujcie kryształ.

[pauza ….]

My, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, kontynuujemy pracę z czakrą Gardła i kierujemy swoje energie fali energo-informacyjnej do symbolu „okrąg z kropką”, do kropki. My wystawiamy do przodu swoje dłonie, przyjmujcie energię.

[pauza ….]

Te energie również przechodzą w trzech strumieniach, przyjmijcie je. Głowa może odchylać się do tyłu, mogą pojawić się różne odczucia w gardle i szyi – w ten sposób przechodzą energie, przyjmujcie je. My pomagamy Wam, rozszerzając czakrę gardła, aby energie lepiej przechodziły.

[pauza ….]

Teraz zaczynamy pracować z czakrą Trzeciego Oka i symbolem „Merkaba”; kierujemy w stronę Trzeciego Oka trzy promienie, przyjmijcie je.

[pauza ….]

Fale energo-informacyjne również przychodzą w trzech strumieniach: pierwszy …, drugi …, trzeci …

Symbol Merkaba ujrzyjcie jako tetraedr gwiaździsty – jedna jego część zaczyna się obracać w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, a druga w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Górna i dolna część obracają się w różne strony: dolna w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, a górna zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

[pauza ….]

[Komentarz od tłumacza: w przypadku obracania się Merkaby wokół ciała, tetraedr obraca się w nieco odmienny sposób. Wokół ciała są trzy tetraedry, i każdy z nich składa się z górnej i dolnej części. Jeden tetraedr w całości (górna i dolna część), jeżeli patrzeć od góry, obraca się w lewą stronę – ciało mentalne (elektryczne – męskie). Drugi tetraedr obraca się w całości w prawą stronę – ciało emocjonalne (magnetyczne – kobiece). Trzeci tetraedr jest nieruchomy – ciało fizyczne.]

Przyjmujcie energie. My, Mistrzowie Światła, tu i teraz zaczynamy Was równoważyć, energie wzmacniają się w Was, pulsują.

[pauza ….]

I na dzisiaj aktywacja dobiegła końca.

Teraz Ja, Metatron, zwracam się do Was: „Najdrożsi, bezcenne dusze, kochajcie siebie w tym momencie tu i teraz, tak jak kocha Was Stwórca Bóg Matka-Ojciec – jak czule On Was chroni, tak i Wy chrońcie siebie. Bądźcie mądrzy i spokojni, zrównoważeni i harmonijni w każdej myśli, każdym słowie, i każdym działaniu”.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-09-07-Ziemia-Gaja

A teraz prześlijcie Miłość Gai i Stwórcy Bogu Matce-Ojcu. Energia z Waszego Serca kieruje się po kanale w górę do Stwórcy, i po kanale w dół do Gai …, dwa strumienie w górę i w dół poprzez czakrę Serca. Zacznijcie rozwijać te energie po ósemce.

[pauza ….]

Energia Miłości i Wdzięczności napełnia Was dwoma strumieniami od Gai i od Stwórcy; cieszcie się tą chwilą. Piękna Gaja przesyła Wam swoje pozdrowienia i Miłość, Stwórca przesyła Wam energie Miłości, energię Domu.

[pauza ….]

I Wasze Serce jak Róża Świata rozkwita w tych energiach i przesyła swoje emanacje Miłości Gai i Stwórcy – przyjęcie i przekazanie, energie płyną w górę i w dół.

[pauza ….]

„Boskim aspektem wspierając energie Miłości, niesiemy je Gai i Stwórcy Bogu Matce-Ojcu po wszystkie wieki. I uświadamiamy sobie swoją istotę jako piąty element w połączeniu Ziemi i Nieba. Jesteś przepięknym Bogo-Człowiekiem. Tak Jest.”

My, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek równoważymy i harmonizujemy Was. Jesteście spokojni i harmonijni, w Miłości i Świetle. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz