08 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 7-14 Kwazarów

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą. Podczas praktycznej pracy możemy zaprosić Archaniołów Metatrona, Michała, Melchizedeka, oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, Opiekunów, swoje Wyższe Ja, aby wspierali tę pracę dla najwyższego dobra.]

Archanioł Melchizedek

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-Święta-Geometria-01-Melihizedek

W „Projekcie 32 Impulsy” otrzymujemy energie, dostrojenia oraz Wyższe Przewodnictwo od wielu Mistrzów Światła. Całym projektem jednak kierują w Imieniu Boga Matki-Ojca: Archanioł Metatron, Archanioł Michał oraz Archanioł Melchizedek.

Dzisiaj przedstawimy, jaką rolę wypełnia Archanioł Melchizedek w „Projekcie 32 Impulsy”.

Melchizedek – to Przedwieczny Mistrz Światła, Logos Wszechświata, porządkujący niebiańskie światy w celu ich przejścia do Nowego Stworzenia. Razem z Archaniołem Michałem i Metatronem działa dla Dobra „nauczania oraz odbudowania światów” uduchowiając cały nasz Wszechświat. Zakon Melchizedeka – to jądro, istota i prototyp duchowych nauk planety Ziemia.

Melchizedek jest Nauczycielem i Mistrzem Wniebowstąpionym, odpowiedzialnym za porządek w pradawnym kosmicznym Zakonie Melchizedeków. Jezus był arcykapłanem w Zakonie Melchizedeków.

Melchizedekowie to wysoko postawione Istoty w Kosmicznej Hierarchii Światła. (Według niektórych tajnych źródeł Ojciec Melchizedek pochodzi od Oblubienicy Boga – Sofii, czyli Mądrości.) Wzniesieni Nauczyciele i Mistrzowie przechodzą Inicjację Rubinowego Promienia stając się Melchizedekami. Pojawiają się oni w Lokalnym Wszechświecie, aby być doradcami, opiekunami i nauczycielami Wiary w Jedynego Boga.

Jednym z symboli Melchizedeka jest Krzyż Maltański. Składa się on z czterech liter V, które spotykają się w centrum krzyża, odzwierciedlając cztery plany Materii. Melchizedek naucza panowania nad tymi czterema planami, pozostając w centrum krzyża – punkcie, gdzie spotykają się linie sił Ducha i Materii, Alfy i Omegi.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-Święta-Geometria-02-Krzyż-Maltański

Melchizedekowie przynależą do Siódmego kosmicznego promienia.

Rola Melchizedeka polega na podtrzymaniu Płomienia Życia na ołtarzu Świątyni, Domu, Serca. Powołaniem Melchizedeka jest ochranianie Płomienia Życia na rzecz planetarnych i gwiezdnych cyklów ewolucyjnych. Kapłani Zakonu Melchizedeka ochraniają Płomień w imieniu dusz, które przechodzą ewolucję na różnych stopniach drabiny życia. Niosą oni Miłość, Miłosierdzie i rytuały Siódmego Promienia, aby dusze te mogły, krok za krokiem, osiągnąć Własną Boskość.

Istnieje kapłaństwo fioletowego płomienia. Możemy ich przywołać, kapłani świętego ognia kierują się tutaj tworząc ze swych świetlnych ciał krzyż maltański. Cztery ramiona krzyża symbolizują uwolnienie świętego ognia w Materię. Wszyscy Wzniesieni Mistrzowie, którzy przyszli teraz na Ziemię, przybyli, aby przynieść ochronę i intensywny transmutujący ogień, aby powracająca „karma” mogła być złagodzona lub całkowicie wymazana.

[Komentarz od tłumacza: karma istnieje w naszej linii czasu ze względu na strukturę czasoprzestrzeni – ponieważ w tej czasoprzestrzeni istnieje inercja, co jest korzystne dla wrastających dusz i daje czas na dokonanie bardziej rozsądnego wyboru. W rzeczywistości jednak karma nie istnieje, jeżeli pozwolimy tylko sobie całkowicie być w momencie tu i teraz.]

Ten proces wymazania i transmutacji „karmy” powinien odbyć się na fizycznym planie, z Waszym udziałem, z udziałem Waszego Płomienia Serca, który przyjmuje fioletowy płomień, przywołuje go, i wita wspólne działania 144 000 Mistrzów Zakonu Melchizedeka.

W czasie planetarnych kryzysów Mistrzowie wcielają się w fizyczne ciało. Na przykład pięć tysięcy lat temu przyszedł Makiwenta, dwa tysiące lat temu przyszedł Sananda, którego nazwali Chrystusem. Makiwenta Melchizedek przyjął fizyczne ciało poprzez transformację energii (materializację), nie rodząc się dzieckiem. W Biblii mówi się o nim tak: „Będąc bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mając ani początku dni, ani końca życia, lecz upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze” (do Hebrajczyków 7:3). Na pustyni odbyła się materializacja plazmowego ducha Melchizedeka w ciało fizyczne. I wszedł Melchizedek do namiotu pasterza Admona i objawił: „Jestem Melchizedek, kapłan El-Eljona, Najwyższego, jednego i jedynego Boga”.

Wszyscy Melchizedekowie na Ziemi pracują poprzez Zakon Melchizedeków „Alfy i Omegi”, jest to pierwszy Zakon Wielkiego Białego Braterstwa. Członkami Braterstwa są mężczyźni i kobiety. W Wielkim Białym Braterstwie jest 72 Zakony.

Każdy zakon pracuje w świadomości trzeciego wymiaru Ziemi na pewnych długościach fal. Melchizedekowie czasem pracują na planie widzialnym, a niekiedy odchodzą w inny wymiar na pewien czas, zależnie od długości fali, na jakiej pracują.

Obecnie na Ziemi znajduje się pięcioro Melchizedeków, ale tylko dwoje z nich przebywa w trzecim wymiarze. Dwoje znajduje się w czwartym wymiarze świadomości Ziemi, są to bliźnięta i obie te istoty są w postaci kobiecej. Jeden z nich, Makiwenta, może znajdować się w dowolnym wymiarze w zależności od celu.

Makiwenta działa bezpośrednio poprzez świadomość Melchizedeków i znajduje się na Ziemi już ponad 200 000 lat.

Stać się podobnym do Melchizedeka może tylko ten, kto jest odcięty od swoich korzeni w Materii, od korzeni w ludzkim tworzeniu, kto staje się całkowicie Boskim Dzieckiem. Ten, kto całkowicie jest uwolniony od świadomości zbiorowej.

Melchizedek to niekoniecznie imię człowieka, który kiedyś żył na Ziemi. Jest to imię kosmicznego stanu kapłaństwa.

Melchizedek – to Obecność 12-ej gęstości z Wielkiego Centralnego Słońca Wszechświata, założyciel Zakonu Melchizedeka.

Cały Wszechświat posiada świadomość i jest całkowicie żywy, i tak było zawsze. Nic nie jest nieożywione, jak mogłoby się wydawać; Wszystko składa się po prostu z różnych poziomów świadomości, w taki czy inny sposób. Poziom Świadomości Melchizedeka jest jeszcze jednym aspektem Świadomości Jedynego.

Świadomość Melchizedeków jest starsza niż ten Wszechświat. Świadomość ta była świadkiem Początku Tworzenia we Wszechświecie tej przestrzeni-czasu-wymiaru – jednego z wielu Wszechświatów. O Melchizedeku w Biblii wspomina się, że jest to ten sam kapłan, który pobłogosławił Abrahama. O Jezusie natomiast powiedziano: „Tyś kapłanem na wieki wedle porządku Melchizedeka”.

Kiedy mówi się o Melchizedeku i Jezusie, mówi się o Mistrzach, którzy przeszli przez cały krąg i powrócili do Źródła. Oni odbudowali siebie zgodnie z Boskim Obrazem – to, co i my powinniśmy zrobić.

Olbrzymiego skoku świadomości dokonała Ziemia w ostatnim czasie, kiedy stała się Świętą Planetą i zaczęła przemieszczać się w wyższe wymiary. Można wyraźnie zobaczyć to po tym, że ludzie teraz zdolni są otrzymać bezpośredni dostęp do Jądra Galaktycznego.

Dostrojenie do Galaktycznych Nauczycieli i Jądra Galaktycznego pomaga ludziom korzystać ze swoich ciał Świetlistych na fizycznym poziomie.

Jezus oraz inni Nauczyciele pokazali, że możliwe jest fizyczne wzniesienie. Zwiększa się przy tym częstotliwość wibracji wszystkich komórek ciała. Ciało fizyczne zaczyna świecić od środka i promieniować.

Celem inkarnacji jest napełnienie materii Światłem, przyśpieszając ten proces poprzez Ducha. Oczywiście można łatwo zostawić ciało, to jest jednak stara droga, obecnie my pracujemy nad tym, aby doprowadzić wibracje ciała fizycznego na wyższy poziom, nie zostawiając go.

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz