08 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 7-14, Impuls Kwazarów

[Ósma Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Informacja do wszystkich, przyjmujących 32 Impulsy od Metatrona

Gdy pracujemy z aktywacjami, coraz bardziej wrasta nasze zrozumienie, że jest to praca nie tylko dla siebie samych, ale również poprzez siebie samych dla Planety, Galaktyki i Wszechświata. Ziemia jest fraktalem, który tworzy nowy obraz Wszechświata. Wzór tego obrazu tworzony jest przez nas tu i teraz. Każde z nas, budując własną Piramidę Światła, stanowi cegiełkę Planetarnej i Galaktycznej Piramidy Świadomości Chrystusowej.

Zwracamy się z prośbą do każdego, kto przyjmuje Impulsy, aby wyraził taką właśnie intencję zakotwiczania światła dla Matki Ziemi, i ewentualnie podał przybliżone współrzędne geograficzne miejsca, w którym przebywa się najczęściej. Dzięki temu będziemy widzieć obszar pokrycia Impulsami Światła terytorium Ziemi. Współrzędne można przekazać na adres impulsy@humanstrefa.pl

Przykład współrzędnych w formacie Google Maps: Andrij Romaniw, Warszawa, N 52.197 E 21.015 (gdzie N-szerokość; E-długość geograficzna). Można skorzystać z linku http://gmapsapi.com/wspolrzedne.php do wyznaczenia swoich współrzędnych.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja Impulsu 7-14, Impulsu Kwazarów.

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z 32 przedstawicielami gwiezdno-galaktycznej społeczności. Aktywacja będzie odbywać się w Piramidzie Światła i w jeszcze jednej mniejszej piramidzie, wewnątrz której będzie zbudowana tuba światła. Wokół piramidy będzie znajdować się krąg składający się z przedstawicieli gwiezdno-galaktycznej rodziny. Z ich Serc do Waszego Serca będą biec promienie, które przekażą 32 kody światła gwiezdnych rodzin. Metatron będzie pracować z Waszą czakrą Serca za pośrednictwem symbolu „Okrąg z kropką” [jest to symbol słońca], z czakrą Korony za pośrednictwem 12-promiennej gwiazdy, z Trzecim Okiem za pośrednictwem symbolu Merkaba oraz z czakrą Gardła za pośrednictwem symbolu Trzech Piramid.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, tu i teraz w boskim dniu i nocy łączymy się z Wami. Prosimy, abyście wypowiedzieli intencję dla rozpoczęcia pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 7-14, Impulsem Kwazarów. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła z radością kontynuuje z Wami pracę, najdrożsi!

Ja, Metatron, zapraszam Was do Piramidy Światła. Ustawiacie się w środku piramidy pod jej wierzchołkiem.

[pauza ….]

Ja, Metatron, Melchizedek i Michał jesteśmy obok Was, wypełniamy przestrzeń wokół Was Światłem i Miłością, i łączymy się z Wami swoimi Sercami.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-01-Kwazary

Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem Kwazarów.

Jest to długo oczekiwany Impuls dla Was i dla Planety Ziemia.

Krystaliczna matryca Ziemi i Wasze krystaliczne Serca gotowe są do przyjęcia tych energii.

Energie supergwiazd to potężne energie, jakie mogą być wykorzystane dla podniesienia wibracyjnego poziomu Ziemi i Waszego poziomu wibracji. Częstotliwości wibracji będą przekazane do Ziemi i w Wasze ciała składające się z Ognia i Płomieni.

Kosmiczny Ogień Fohat – to energia kwazarów. Energie te zakotwiczą się w Was i staniecie się ich przewodnikiem. Boski Ogień Fohat uzdrawia, przeobraża i transformuje, przenosi Was na nowy poziom świadomości Stwórców. I Wy, błogosławieni, jesteście gotowi go przyjąć.

Dzisiaj zbudujemy wokół Was jeszcze jedną Piramidę, po to, aby energie, które przez Was przechodzą, były bardziej zrównoważone i harmonijne. Wewnątrz piramidy umieszczamy tubę światła dla przeprowadzenia tej energii.

A zatem, najdrożsi, dzisiaj zapraszamy gwiezdną społeczność Gwiezdnych Rodzin dla wspierania Was w tej pracy i przeprowadzenia energii i Impulsu Kwazarów.

Gwiezdno-galaktyczna społeczność składa się z 32 przedstawicieli gwiezdno-galaktycznego przymierza.

Powitajcie Ich. Oni są tu i teraz gotowi do pracy z Wami.

Ustawiają się oni wokół Was po okręgu i kierują swoje promienie ze swoich Serc do Waszych Serc.

[pauza ….]

Przypomnę raz jeszcze, że znajdujecie się w piramidzie, wewnątrz piramidy jest tuba światła, wokół piramidy ustawieni są w kole przedstawiciele gwiezdno-galaktycznych rodzin. Z ich Serc skierowane są promienie do Waszych Serc. W ten sposób, najdrożsi, będzie odbywać się teraz dostrojenie Waszej Przestrzeni Serca w celu przyjęcia promieni od gwiezdnej społeczności.

Ja, Metatron, tu i teraz rozpoczynam aktywację. Ja dostrajam się do Waszego Serca i harmonizuję się z Wami za pośrednictwem symbolu nieskończoności (poziomy symbol ósemki) …, ja rozszerzam Waszą Przestrzeń Serca… i wpisuję w nią symbol „okrąg z kropką”.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-02-Okrąg-Z-Kropką

I teraz do tego symbolu kierowane są wszystkie promienie, w punkt kropki w środku symbolu, do centrum Waszego Serca.

[pauza ….]

Kolektywna gwiezdna społeczność przekazuje Wam dostrojenie – Impuls dla przyjęcia energii kwazarów. Promienie biegnące od gwiezdnej społeczności są różnobarwne, każdy ma swój kolor, dźwięk i wibracje różnej częstotliwości. Są to jakby Kody Światła gwiezdnej społeczności.

Proszę więc, aby gwiezdna społeczność przekazała promienie kodów dźwięków i kolorów, wibracje kolorów i częstotliwości do Waszej czakry Serca. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Teraz ze wszystkich stron 32 promienie skierowane są do Waszego Serca i zaczynają aktywną pracę.

[pauza ….]

Możecie odczuwać, jak do Waszego ciała podłączane są 32 przewody energetyczne. Wasza czakra Serca zaczyna rozszerzać się i napełniać nowymi kodami energetycznymi gwiezdnych rodzin.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-03-Kody-Energetyczne

Przyjmujcie energie na wdechu i wydechu, aby było Wam lżej. Znajdujecie się w próżni tych energii, Przestrzeń Serca rozszerza się poza granice fizycznego ciała i staje się owalem – próżnią wokół Was; wszystkie promienie skoncentrowane są w jednym punkcie symbolu „okrąg z kropką”. Przyjmujcie energie i przepuszczajcie je.

[pauza ….]

Ja, Metatron: „O, błogosławieni, teraz odbywa się napełnienie Waszego centrum energetycznego – przestrzeni Waszego Serca, kompleksu Anahata. Jest to ten sam silnik, który w odpowiednim momencie będzie przewodzić energie Wzniesienia, właśnie przez ten centralny punkt – kropkę w centrum – Wasze Serce, w którym odbywa się odwrócenie Waszego torusa. Przyjmujcie energie.”

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-04-Torus-Serca

[Komentarz od tłumacza: Na rysunku przedstawiony jest schemat torusów wokół Serca, przechodzących przez środek Serca – Świętą przestrzeń Serca. W Świętej przestrzeni Serca znajduje się najmniejszy punkt – kropka, który to punkt nazywa się „małą przestrzenią Serca”. Przez ten najmniejszy punkt przechodzą torusy. Jak wspominali wcześniej Mistrzowie, w czasie wstępowania będzie mieć miejsce odwrócenie torusa na zewnątrz właśnie przez ten punkt.]

[pauza ….]

Następnym etapem pracy jest dostrojenie się do energii kwazarów, Impulsu Kwazarów. Przez każde z Was przechodzi tuba światła, utworzona dla przyjęcia tego Impulsu.

I teraz ja, Metatron, proszę Stwórcę, aby otworzył Skarbnicę Światła, i przekazał Wam i Gai impuls wysokiej częstotliwości, Impuls Kwazarów. Proszę o otwarcie wrót dla tych energii.

[pauza ….]

Nad czakrą Korony tworzę symbol 12-promiennej gwiazdy.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-05-12-Promienna-Gwiazda

Gwiazda ta będzie przyjmować Impuls i przeprowadzać go w Wasze ciała.

Na czakrze Trzeciego Oka tworzę symbol Merkaby – dwa przestrzenne trójkąty nawzajem na siebie nałożone, jeden wierzchołkiem do góry, a drugi wierzchołkiem w dół.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-06-Merkaba

Na czakrze Gardła tworzę symbol trzech piramid EL-AN-RA.

[pauza ….]

A zatem, najdrożsi, rozpoczynamy pracę. Archanioł Michał z prawej strony, Melchizedek z lewej, Ja, Metatron, przed Wami. Moje dłonie skierowane są ku Waszej czakrze Gardła. Zaczynamy pracę z Impulsem Kwazarów.

[pauza ….]

Nad wierzchołkiem piramidy tworzy się strumień energetyczny. Rozwija się on w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i zaczyna zstępować po tubie światła. Nad Waszą głową znajduje się 12-promienna gwiazda (umieszczona poziomo), która zaczyna poruszać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i przyjmuje energie Impulsu.

[pauza ….]

Rozproszone energie Impulsu zaczynają zstępować w Wasze ciała subtelne, wzdłuż kanału światła do Waszej czakry Korony …, do Trzeciego Oka. Symbol Merkaby zaczyna pulsować podczas przyjmowania Impulsu Kwazarów, uaktywnia on kryształ znajdujący się w Szyszynce, kryształ ten nasyca się energiami Impulsu Kwazarów.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-07-Egipt

Następnie energie schodzą do czakry Gardła i, za pośrednictwem symbolu trzech piramid, świadomość trzech piramid poprzez otwarte wrota EL-AN-RA przechodzi do czakry Serca. Wir energetyczny Impulsu łączy się z energiami przestrzeni Serca, dokonując jej rozszerzenia. Przyjmujcie energie; energie te są gęste i subtelne, możecie mieć różne odczucia w głowie. Przyjmujcie energie do czakry Serca, do stanu maksymalnego jej rozszerzenia, i dopiero wtedy przepuszczajcie je w dół, poprzez dolne czakry do centrum Matki Ziemi.

[pauza ….]

Energie schodzą po spirali w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do jądra Matki Ziemi.

[pauza ….]

Z Miłością i Wdzięcznością energie powracają z Ziemi do Was, podnosząc się przez stopy do dolnych czakr …, do czakry Serca …, i z powrotem do góry po kanale światła do Serca Boga Matki-Ojca.

Przekazujemy energie i przyjmujemy je, przyjęcie i przekazanie.

[pauza ….]

Przypominamy Wam, że łagodzimy strumień Impulsu Kwazarów, tak aby Wasze ciała łagodnie mogły je przyjąć. Jeżeli tak czujecie, możecie się położyć, energie będą schodzić jeszcze przez trzy dni, asymilując się w Waszych ciałach, zapisując się w Waszych komórkach, napełniając Was pamięcią gwiezdnej społeczności, pamięcią supergwiazd.

Pracujcie z tym Impulsem tyle czasu ile potrzebujecie, ile potrzebuje Wasz organizm. Strumienie będą tylko wzrastać, i Wy możecie całkowicie je wchłonąć w ciągu zaledwie kilku dni. Niezależnie od tego, jak łatwym ‚energetycznym załadunkiem’ wydawałaby się Wam ta aktywacja, jest ona bardzo złożona; pracujcie nad nią poprzez przyjęcie i przekazanie energii po kanale Gaja – Człowiek – Stwórca.

Ja, Melchizedek, równoważę i harmonizuję Was teraz za pośrednictwem symbolu Ósemki – Wieczności; tworzę w Was pionową ósemkę Wieczności i równoważę Wasze energie w pionie i w poziomie.

[pauza ….]

Archanioł Michał kładzie Wam dłonie na ramiona i harmonizuje Was.

[pauza ….]

Melchizedek nakłada swe dłonie na Wasz Splot Słoneczny i harmonizuje Was.

[pauza ….]

W boskiej obecności Boga Matki-Ojca przekażcie Stwórcy energię Miłości i Wdzięczności, napełnijcie Serce Stwórcy najwyższymi emanacjami Waszego Serca.

[pauza ….]

Ja, Bóg Ojciec-Matka, Jam Jest tu i teraz zwracam się do każdego z Was, kto otworzył swoje Serce, kto napełnił się Miłością i Mądrością. Dziękuję Wam, najdrożsi, za Wasze otwarte nieskończenie twórcze Serca, które zmieniają przestrzeń i przeobrażają Wszechświat.

Z zachwytem i Miłością spoglądam na każde z Was, i mówię:
„Błogosławieni, droga do Domu Boga Ojca-Matki jest Otwarta. Ja czekam na Was. I będzie tak. Tak Jest”.

Stwórca wysyła do Was falę Miłości w zwielokrotnionym rozmiarze, przyjmijcie ją, najdrożsi.

[pauza ….]

Przyjmijcie i uziemcie się.

Na dzisiaj nasza aktywacja dobiega końca. Napełniamy Was Miłością i Radością. Bądźcie Błogosławieni, najdrożsi. Tu i teraz my w każdym momencie jesteśmy z Wami. Uziemcie się, otwórzcie oczy. Pozostańcie w Radości i Błogosławieństwie. I będzie tak. Tak Jest.

Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz