07 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 6-15 Pozytronów

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą. Podczas praktycznej pracy możemy zaprosić Archaniołów Metatrona, Michała, Melchizedeka, oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, Opiekunów, swoje Wyższe Ja, aby wspierali tę pracę dla najwyższego dobra.]

Informacja od Melchizedeka dla osób biorących udział w aktywacjach.

Kochani, widzimy jak Wasze Serca odpowiedziały na naszą pracę z Impulsami. Widzimy Wasze czyste intencje i życzenie przeprowadzenia wspólnie pracy.

Mapy – schematy – są to Klucze!

Zrozumcie, że jesteśmy obok Was i przekazujemy Wam Klucze. Zrozumcie, Kochani, że my mówimy o kolektywnym wzniesieniu się. Poprzez Waszą pracę ze schematami, transformacji ulegnie tysiące milionów dusz. Wchłaniając w siebie niezbędny ogień i przebudowując swoje ciała dzięki mapom-schematom, tworzycie strukturę pola zbiorowej świadomości. Robicie to nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla całej Ziemi i Wszechświata.

Budowa schematu „Otwarcie pasa Oriona”

Roboczy schemat, na którym będziecie budować ten wykres, to rysunek nr 3 z części praktycznej na temat „otwarcie czakry Gardła i kanału ANKH” z Impulsu 4-28.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-01
Rys. 1

1.Zaznaczamy punkty jak w poprzednich schematach.

Rysujemy okrąg o promieniu R=9 cm.

Na okręgu zaznaczamy kierunki wektorowe: Pn. – Pd. – Zach. – Wsch. Otrzymujemy symbol, który był przekazany przez Mistrzów i Hatorów – Krzyż w Okręgu.

Nanosimy na matrycę 4 punkty, które odpowiadają Pasowi Oriona.

1)        Współrzędne 6 cm pionowo oraz 1,5 cm poziomo – jest to rzut gwiazdy EL

2)        Współrzędnie 5,5 cm pionowo oraz 1,1 cm poziomo – jest to rzut gwiazdy AN

3)        Współrzędne 4,8 cm pionowo oraz 0,7 cm poziomo – jest to rzut gwiazdy RA

Trzy punkty są naniesione na Pn.–Zach. obszar. Teraz umieszczamy 4 punkt.

4)        Przechodzimy do Pd.–Zach. sektora i zaznaczamy współrzędne 4 punktu – 1,8 cm pionowo oraz 0,6 cm poziomo.

W lustrzanym odzwierciedleniu przenosimy punkty do każdego sektora (można wykorzystać cyrkiel).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-02
Rys. 2

2.Budujemy dodatkowe linie – przekątne. Rysujemy roboczą strunę AN – łączymy punkt 2 Pn.-Zach. sektora z punktem 4 Pd.-Zach. sektora. Wszystkie linie pomocnicze rysujemy ołówkiem. Przenosimy punkt 2 na przekątną – odmierzamy cyrklem odcinek, równy długości struny AN (Pn.-Zach. punkt 2 – punkt 4 Pd.- Wsch.) i odkładamy tę odległość od środka układu współrzędnych na przekątnych. Jest to przeniesienie punktu 2 – AN – na przekątną (w 4 sektorach).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-03
Rys. 3.

3.Przenosimy punkt 4 na przekątną, tworząc rzut w poziomie. Jest to nowy rzut punktu 4 (w 4 sektorach).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-04
Rys. 4

4.Pracujemy z punktem 3 – RA (z jego początkową pozycją). Odległość 3-4 przenosimy cyrklem i odmierzamy od punktu początku układu współrzędnych w czterech kierunkach – szukamy nowego położenia punktu 3.

5.Przez punkt 2 prowadzimy linię od punktu 0 (środek). Tam gdzie linia ta przetnie się z linią cyrkla, stawiamy punkt 3. Jest to nowy rzut punktu 3 (w 4 sektorach).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-05
Rys. 5

6.Odkładamy odległość 2-3 (nowe rzuty punktów 2 i 3) cyrklem do przecięcia się z okręgiem, tak znajdujemy punkt 1 – EL (jest ich znów cztery).

7.Wycieramy wszystkie linie narysowane ołówkiem.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-06
Rys. 6.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-07
Rys 7.

8.Naciągamy Struny. Łączymy na nowym poziomie wszystkie punkty – gwiazdy. W każdym sektorze łączymy punkty 1-2-3 z punktem 4 (spójrzcie na rysunek 6 i 7).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-08
Rys. 8

9.Zamalowujemy zewnętrzne trójkąty w środku figury niebieskim i czerwonym kolorem (spójrzcie na rysunek), zobaczymy gwiazdę o 8 wierzchołkach, podobną na Gorejącego Krzewu. Oto i on.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-09
Rys. 9

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-13

10.A teraz wewnętrzne trójkąty zamalowujemy na zielono. Też jest ich 8. Otrzymaliśmy 16-promienną koronę Słońca (lub dwie 8-ki, jest to nowa matryca). Otwarte centrum – w środku ośmiokąt – Ognista Chrzcielnica. Punkt 0, centrum jest otwarte, ale praca nie została jeszcze ukończona.

Do czego jeszcze jest podobny nasz rysunek? Do Oka. Tak, my otwieramy Oko Stwórcy! Powróćmy do legendy o Ozyrysie, Gorze oraz Secie. Gor i Set walczyli. W bitwie Gor utracił 1/64 oka. Co to oznacza dla Was? Gor – wyższa świadomość – utracił wzrok, a 1/64 nie jest zwykłą liczbą – jest to stała, składająca się z 1 i 64, a 6+4 =1 – razem to oznacza 11, są to wrota. 64 = 8*8. To dwie ósemki, otwierające wrota do Jedności, które utraciła nasza wyższa Świadomość.

Jest to powiązane również z Koroną Izydy: Słońce Gor – odnowiwszy wzrok, otwiera nam Duchowe Słońce – Wielkie Centralne Słońce. Słońce za Słońcem. Widzimy je.)

11.W następnym etapie Rozwiązujemy Węzły na pasie Oriona. Jak?

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-10
Rys. 10.

12.Zaznaczamy punktami wszystkie wierzchołki promieni gwiazdy, tak, jak na rysunku. Poprzez te punkty przejdzie spirala.

Zaczynamy rozwijać spiralę od punktu A, który znajduje się na przecięciu poziomej osi i wewnętrznej gwiazdy.

1-a linia znajduje się wewnątrz zielonej 8-ramiennej gwiazdy.

2-a linia płynnie przechodzi do wierzchołków zielonych trójkątów, przechodzimy po nich.

3-ci zwój przebiega przez wierzchołki czerwonych trójkątów.

4-ty zwój przebiega przez wierzchołki poziomych niebieskich trójkątów.

5-ty zwój przebiega przez wierzchołki pionowych niebieskich trójkątów i przechodzi do punktów EL-AN-RA.

Zaczynamy od punktu 3 – RA. Robimy okrąg. Igła cyrkla znajduje się na pionowej linii współrzędnych między zielonymi trójkątami (B, patrz rys.12). Ołówek na punkcie 3 Pd. części. Łączymy spiralę z poprzednią i rozkręcamy ją od środka, po okręgu.

UWAGA!! Okrąg dociera do niebieskiej linii strefy Pd.- Zach. (punkt D)

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-11
Rys. 11

13.Rysujemy okrąg o promieniu od punktu środka (przecięcia się osi współrzędnych) do punktu 2. Kontynuujemy rysowanie spirali, która przechodzi w niebieski okrąg i przechodzi przez wszystkie punkty 2, dochodząc do czerwonej linii w punkcie E.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-12
Rys. 12

14.Zielony zwój. Igłę cyrkla stawiamy w punkcie C, a ołówek w punkcie 3. Pn.-Zach. sektora. Rysujemy ołówkiem okrąg. Następnie zielonym flamastrem rysujemy zwój spirali od punktu E po okręgu do punktu 3 Pn.-Zach. sektora. Od punktu 3 budujemy linię przez punkt 2 i punkt 1. Dalej spirala rozkręca się do nieskończoności.

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz