07 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 6-15, Impuls Pozytronów

[Siódma Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Informacja do wszystkich, przyjmujących 32 Impulsy od Metatrona

Gdy pracujemy z aktywacjami, coraz bardziej wrasta nasze zrozumienie, że jest to praca nie tylko dla siebie samych, ale również poprzez siebie samych dla Planety, Galaktyki i Wszechświata. Ziemia jest fraktalem, który tworzy nowy obraz Wszechświata. Wzór tego obrazu tworzony jest przez nas tu i teraz. Każde z nas, budując własną Piramidę Światła, stanowi cegiełkę Planetarnej i Galaktycznej Piramidy Świadomości Chrystusowej.

Zwracamy się z prośbą do każdego, kto przyjmuje Impulsy, aby wyraził taką właśnie intencję zakotwiczania światła dla Matki Ziemi, i ewentualnie podał przybliżone współrzędne geograficzne miejsca, w którym przebywa się najczęściej. Dzięki temu będziemy widzieć obszar pokrycia Impulsami Światła terytorium Ziemi. Współrzędne można przekazać na adres impulsy@humanstrefa.pl

Przykład współrzędnych w formacie Google Maps: Andrij Romaniw, Warszawa, N 52.197 E 21.015 (gdzie N-szerokość; E-długość geograficzna). Można skorzystać z linku http://gmapsapi.com/wspolrzedne.php do wyznaczenia swoich współrzędnych.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja Impulsu 6-15, Impulsu Pozytronów.

Dzisiaj Metatron będzie pracować z czakrą Serca, czakrą Gardła i Trzecim Okiem. Przekazane zostaną Energie Stwórcy ze Skarbnicy Światła, które pomogą podnieść Wasze wibracje, Wasz strumień myśli i częstotliwość Waszego Serca. Energia Impulsu Pozytronów zawiera w sobie Pakiet Wyższych Programów Tworzenia Boga Matki-Ojca, które zostały otwarte dla następnych wymiarów. Pakiet energetyczny wyższych planów tworzenia będzie schodzić stopniowo w ciągu kilku tygodni i zapisywać się do Waszego pola na nośnik, „świetlisty dysk”, który został aktywowany przez Hatorów za pośrednictwem symbolu krzyża w okręgu; jest to Wasz swoisty dysk pamięci. Podczas aktywacji będą zstępować silne energie, dlatego po aktywacji impulsu proponujemy położyć się i odpocząć.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-01-Akselerator

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Mistrzowie Światła, Archanioł Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, witają Was w Boskim dniu, i zapraszają do pracy z Impulsem 6-15, Impulsem Pozytronów.

Przed rozpoczęciem pracy wyraźcie Waszą intencję, błogosławieni:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 6-15, Impulsem Pozytronów. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kochani, witamy Was raz jeszcze i zapraszamy do Piramidy Światła, do Piramidy Waszego Światła.

[pauza ….]

O, Błogosławieni, tu i teraz ja, Metatron, rozpoczynam z Wami pracę.

Ja dostrajam się do Was, do Waszego Boskiego Serca, które bije w rytmie Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Energie, które przychodzą na Ziemię, pomagają oczyścić się z iluzji i zbędnych życzeń, które utrudniają Wam drogę do Stwórcy.

Przyjmujcie te energie, o Błogosławieni, otwórzcie swoje oczy i utorujcie sobie drogę do Stwórcy – w Jego Serce ze swojego Serca.

Ja, Metatron, tu i teraz mówię Wam, że Kanał Jedności Światła przeprowadza energie – Energie Stwórcy ze Skarbnicy Światła – i pomaga podnieść Wasze wibracje, Wasz strumień myśli i częstotliwość Waszego Serca. I dzisiaj będziemy pracować z Impulsem Pozytronów.

[pauza ….]

Niektórzy mogą się zdziwić i zaniepokoić, „Przecież nie jestem fizykiem”. Nie wystarczy być fizykiem na tym świecie, aby wszystko zrozumieć. W tym świecie trzeba być człowiekiem z Otwartym Sercem, Otwartą Pamięcią, i być napełnionym jednolitą energią, Energią Miłości. Cały Wszechświat jest wypełniony energią Miłości, i Wy, ukochani, powracacie do swojego nowego, czyli znanego Wam Domu, o którym pamiętacie każdą swoją komórką. Każda komórka, każde jądro, każdy atom do najmniejszej istoty elektronu i pozytronu jest Świadomością Boga. Wszystko znajduje się w Rozumie Stwórcy, od najdrobniejszych detali, z których wszystko jest stworzone.

O, Błogosławieni, kiedy będą wydarzać się rozbłyski Wzniesienia, będą także następować ogromne eksplozje energii. Aby te energie weszły i zakotwiczyły się w Was, potrzebujecie być Kochającym Sercem, Magnesem dla tych energii, które pomogą uzyskać taką prędkość elektronów, aby przejść w nowy stan długości fali, który prowadzi do otwarcia Nowej ścieżki do Wszechświata Dziecka Boga.

Pary pozytron-elektron to pary, które rodzą trzeci element – następną drogę rozwoju. Droga ta otworzy przejście dla nowych energii – energii supergwiazd i nowych galaktyk, od których byliście oddzieleni. I żeby te energie przez siebie przepuścić, powinniście być jednolici i skupieni, powinniście stać się jedynym Kielichem [czakrą], Pucharem Miłości Stwórcy, Płomieniem Miłości Stwórcy, Boskim Ogniem, aby Wasza iskra jaśniała jak płomień, jak pochodnia!

O błogosławieni, dzisiaj będziemy pracować z Wami na najbardziej mikroskopijnym poziomie, na poziomie elektronów i pozytronów.

Dzisiaj zejdziemy w największą głębię samych siebie i wzniesiemy się na wierzchołek wszelkiego stworzenia, a wszystko to składa się z cząstek elementarnych, elektronów i pozytronów.

Elektron – to super elektron – to moje dzieło, Dzieło Metatrona, z którego powstają światy.

Wy znajdujecie się na poziomie sub-elektronowym, który połączony jest z programami super-elektronu. Elektrony połączone są programami – Programami Stworzenia, i aby powrócić w wyższe światy, należy przypomnieć sobie nowe programy. Nowe programy będą zstępować na nowych długościach i częstotliwościach fal. Wy, przechodząc przez transformację, będziecie do nich dostrojeni, i w pierwszej kolejności będą zmieniać się w Was mikrocząstki, elektrony i pozytrony.

Ja, Metatron, tu i teraz, stoję przed Wami i umieszczam Was w Kuli Światła. Kula Światła jest przezroczysta, w środku wypełnia się ona żółto-białym kolorem.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-02-Elektrony-Pozytrony

Jesteście w centrum atomu …, jesteście w centrum elektronu …, jesteście w centrum pozytronu … Te cząstki mają różny ładunek, plus i minus. Znajdujecie się w nich, w tej Kuli Światła, i otrzymujecie obie te jakości w równowadze plusa i minusa, tworząc tym samym całościowy obraz: obraz wszechświata w jednej całości, jak w całościowym kanale, kanale jedności światła.

[pauza ….]

Ja, Metatron, wystawiam do przodu swoje ręce, i zapraszam Michała i Melchizedeka, aby stanęli obok Was, Archanioł Michał z prawej strony, Melchizedek z lewej strony.

[pauza ….]

Naszym celem i zadaniem jest podniesienie Waszego poziomu wibracji do momentu, kiedy cząstki zwiększą swoją prędkość. Ta energia, ten pakiet będzie zakotwiczony w Was i w odpowiednim momencie – momencie skoku kwantowego – uaktywni się on z pełną mocą. My zbudujemy również kanały dla energetycznych strumieni supergwiazd – są to elementy jednej układanki. W tych Impulsach przekazujemy Wam pakiety nowych energii, które pomogą Wam w chwili Wzniesienia się.

A zatem rozpoczynamy aktywację. Ja, Metatron, dostrajam się do Waszego Serca, dostrajam się do Waszej czakry Gardła, i do czakry Trzeciego Oka.

[pauza ….]

Z moich dłoni w kierunku Waszej czakry Serca popłyną fale energii, rozbłyski, które mogą wyglądać tak jak błyskawice w czasie burzy, kiedy widzicie ją na niebie.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, za pośrednictwem symbolu „Oko Stwórcy,

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-03-Oko-Stwórcy

przesyłam przez Wasze Serce Impuls Pozytronów.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-04-Impuls-Pozytronów

(Z dłoni Metatrona wychodzą rozbłyski piorunów, które dotykają Waszego Serca, wchodzą w Wasze Serce i zaczynają tworzyć kulę, Kulę Światła, wypełnioną rozbłyskami. Podczas rozbłysku i grzmotu piorunów odbywa się uwolnienie dużej ilości elektronów i pozytronów, które niosą ładunek energetyczny i fale gamma. Jest to ruch elektryczności w Was, może on wywołać odczucie pieczenia lub gorąca w sercu. Przyjmujcie energię. Energia ta rozszerza się w Was i wypełnia całą klatkę piersiową – to był pierwszy impuls, dla czakry Serca).

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca kontynuuję pracę z Impulsem i przekazuję tą samą ścieżką energię Impulsu Pozytronów do czakry Gardła.

[pauza ….]

Ze swoich dłoni wysyłam energię – pioruny kierują się do czakry Gardła, docierają do czakry Gardła i również tworzą kulę Światła, wypełnioną ogniem i piorunami. Zaczynają się rozbłyski i grzmot piorunów. Powstaje duża ilość elektronów i pozytronów, ich narodzenie. Są to kanały, po których odbywa się przyjęcie energii supergwiazd. Przyjmujcie te energie.

[pauza ….]

(W gardle możecie mieć różne odczucia, może zmieniać się Wam oddech; tak odbywa się praca z energiami na poziomie czakry Gardła. Przyjmujcie te energie i przepuszczajcie je przez siebie. Proces trwa nadal.).

[pauza ….]

Metatron przechodzi do pracy z Trzecim Okiem.

Ja, Metatron, tu i teraz, w Boskim świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca przekazuję energie ze Skarbnicy Światła błogosławionym w ten dzień i w ten czas! Energia ta, energia Impulsu pozytronów, zawiera w sobie pakiet wyższych programów Tworzenia Boga Matki-Ojca, które są otwarte dla następnych wymiarów. I ja, Metatron, jestem gotów przekazać Wam pakiet energii wyższych planów stworzenia; pakiet ten zostanie w Was aktywowany. W ciągu kilku tygodni, stopniowo, będą schodzić do Was pakiety energetyczne i zapisywać się do Waszego pola na nośnik, „świetlisty dysk”, który został w Was uaktywniony przez Hatorów za pośrednictwem symbolu krzyża w okręgu. Jest to Wasz „świetlisty dysk” pamięci, który dzisiaj dostrajamy do przyjęcia tych energii.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, dostrajam się do Waszej czakry Trzeciego Oka. Moje dłonie skierowane są do Waszego centrum Trzeciego Oka, i z nich popłyną teraz energie Impulsów. Przekazuję je za pośrednictwem symbolu dwóch ósemek: Wieczności i Nieskończoności.

O, Błogosławieni, przekazuję Wam te energie.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-05-Krzyż-W-Okręgu

Z dłoni Metatrona wychodzi strumień Światła, światło to ma kolory tęczy i można je zobaczyć jako spektrum światła. Promień ten kierowany jest do czakry Trzeciego Oka i jak laser rozpoczyna zapis na świetlisty dysk pamięci, do Waszego pola, w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Możecie mieć różne odczucia w głowie. Tak pracują energie z świetlistym dyskiem pamięci, przestrajając go na nową częstotliwość i wibrację przyjęcia energii supergwiazd i wyższych planów tworzenia Stwórcy. Jest to energetyczny „załadunek”, który jest Wam przekazywany jako kolejny etap odnowienia Waszej pamięci. Przyjmijcie go. Energie czakry Serca, czakry Gardła oraz Szyszynki wszystkie wibrują, dostrajając się do siebie nawzajem w Waszych komórkach. Może zmieniać się Wam puls. Jeżeli ktoś czuje potrzebę zharmonizowania, poproście o to Mistrzów Światła.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, mówię Wam, że z czakrą Trzeciego Oka praca będzie jeszcze kontynuowana. Dozujemy tak przepływ energii, aby aktywacja w Waszym organizmie odbywała się harmonijnie.

Teraz kończę pracę z czakrą Trzeciego Oka i zaczynam Was harmonizować. Przeciągam symbolem pionowej ósemki po Waszym ciele i harmonizuję pracę czakr, dostrajając je do jednolitego rytmu. Przeprowadzam teraz drugi symbol poziomej ósemki, i harmonizuję Wasze energie. Energie asymilują się w Was i harmonijnie wplatają się w Wasze ciała subtelne i strukturę komórek. Napełnijcie się światłem, spokojem i miłością, Wasze ciało staje się miękkie i płynne, jesteście jak helioplazma. Miękka i elastyczna energia płynie przez Was jednolitym strumieniem.

[pauza ….]

A teraz przepuście te energie do centrum Ziemi – do Serca Gai, przekażcie jej swoją Miłość, podziękujcie jej za Mądrość i Piękno, jakimi nas obdarza, za jej opiekę i jej Wielkie Serce – Diamentowe Serce Gai.

[pauza ….]

Gaja przyjmuje energię z miłością i przekazuje strumień Czułości i Miłości w Wasze Serce …, przyjmujcie energię Gai …, energia ta podnosi się do Waszego Serca i łączy się z Waszą Miłością, z Waszym Diamentowym Sercem.

[pauza ….]

A teraz skierujcie strumień w Serce Boga Matki-Ojca, Stwórcy wszystkiego, co istnieje, i podziękujcie za Światło, Miłość i Opiekę.

[pauza ….]

„Ja, Bóg Matka-Ojciec, Jam Jest tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy dziękuję Wam najdrożsi. Ja widzę każde z Was i odczuwam każde z Was. Dziękuję Wam za Wasze otwarte Serca i za tę pracę, którą przeprowadzacie nad sobą, Gają i Wszechświatem. Nigdy nie czujcie się oddzieleni od Serca Stwórcy, w którym wszystko jest połączone: wszystkie galaktyki i światy, wszystkie wszechświaty, tak samo również i Wy. Jesteście jednością w moim sercu i bądźcie w nim codziennie, w każdej godzinie i w każdym momencie. Z miłością do każdego przesyłam strumień Miłości w zwielokrotnionym rozmiarze, przyjmijcie go”.

[pauza ….]

Energia Miłości dosięga wszystkich i każdego, całą przestrzeń, w której się znajdujecie, i całą Ziemię. Przepuszczajcie ją przez siebie, przez swoje Serce do Serca Gai. Bądźcie kanałem przyjęcia Miłości i przekazania Miłości. Macie wszystko, ponieważ wszystko jest Miłością! I będzie tak. Tak Jest”.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, tu i teraz, będziemy kończyli pracę. Bądźcie kanałem przyjęcia i przekazania, przebywajcie w nim tak długo, jak długo chcecie. My Was harmonizujemy, napełniamy swoją Miłością i mówimy Wam: „Bądźcie w pokoju swego Serca, odczuwajcie swoim Sercem, myślcie swoim Sercem i rozprzestrzeniajcie Miłość swego Serca wszędzie dookoła. I będzie tak. Tak Jest.”

Teraz aktywacja dobiegła końca; bądźcie w momencie tu i teraz, otwórzcie oczy, uziemcie się; my kochamy Was, Błogosławieni! Tak Jest.

Mistrzowie Światła: Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz