06 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 5-19 Gwiazdozbioru Oriona

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą. Podczas praktycznej pracy możemy zaprosić Archaniołów Metatrona, Michała, Melchizedeka, oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, Opiekunów, swoje Wyższe Ja, aby wspierali tę pracę dla najwyższego dobra.]

Dlaczego labirynt? Żeby odgadnąć tę zagadkę, trzeba będzie przejść przez labirynt i zobaczyć, jakie tajemnice ukryte są za siedmioma zamkami. Dlaczego Helena Blawatska nazwała Tajemnicę Graala – tajemnicą ukrytą pod siedmioma woalami?

Labirynty są rozrzucone po całej planecie. Najbardziej rozpowszechnione są siedmioschodkowe piramidy i labirynty o siedmiu zakrętach.

Przejście labiryntu to przejście od śmierci do odrodzenia. Labirynt zawiera w sobie głębokie święte połączenia z podstawowymi elementami istnienia. Siedem ścieżek labiryntu symbolizuje 7 czakr, siedem centrów energetycznych. Jest to również połączenie z siedmioma podstawowymi kolorami i ósmym kolorem – białym, oraz połączenie z siedmioma nutami i nutą ósmą, będącą przejściem do nowej oktawy.

Ścieżka labiryntu Czakra Nuta Kolor
8 Do 2-ej oktawy Biały
7 Sahasrara Si Fioletowy
6 Adżnia La Granatowy
5 Wiszuddha Sol Niebieski
4 Anahata Fa Zielony
3 Manipura Mi Żółty
2 Swadhiszthana Re Pomarańczowy
1 Muladhara Do Czerwony

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-09
Labirynt oraz gama kolorów. Wyobrażenie mózgu w momencie synchronizacji półkul za pomocą techniki medytacji.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-10Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-11
Sposób budowania labiryntu.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-12Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-13
Wielka Bogini w geście podniesionych rąk (jest to gest epifanii, czyli objawienia). Gest ten można wykorzystać do utworzenia klasycznego labiryntu kreteńskiego.

Wcześni chrześcijanie wierzyli, że w modlitwie nie ma potrzeby wymawiania wielu słów, wystarczy tylko trzymać ręce podniesione do góry.

Budujemy labirynt

Przystępujemy do pracy z Kluczami Hatorów. Budujemy Labirynt o siedmiu zakrętach, stosując zasadę świętej geometrii. Do pracy potrzebne będą: cyrkiel, kolorowe flamastry lub ołówki oraz linijka. Uwaga od Nauczycieli – wszystkie schematy powinniśmy budować własnoręcznie na papierze. Pośrednictwem uaktywniania mechanizmów – mechanika ciała + myśl + wzrokowy obraz – wpływacie na ciało świetlne i przebudowujecie jego geometrię. Kiedy rysunki robimy na komputerze, to mechanizmy te nie działają w odpowiedni sposób, zgodny z celem naszej pracy.

Zaczynamy:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-01
Rys. 1.

1 krok. Rysujemy okrąg o promieniu R=9 cm oraz osie współrzędnych.

2 krok. Cyrklem rysujemy 8 okręgów zaczynając od centrum, o odstępie między okręgami równym 1 cm.

3 krok. Rysujemy dodatkowe linie – kwadrat o boku 14 cm, wpisujemy go w okrąg, rysujemy także jego 2 przekątne, tworzące kąty 45 stopni.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-02
Rys. 2.

Pracujemy w obszarze okręgu o promieniu 2 cm.

1 krok. W drugim okręgu rysujemy równoramienny krzyż, każde ramię jest równe 2 cm (ma on, zatem 4 cm w pionie i w poziomie), zaznaczamy końcowe punkty 1-2-3-4.

2 krok. Na przecięciu się dwóch przekątnych kwadratu z pierwszym, najmniejszym okręgiem o promieniu R=1 cm, stawiamy punkty 5-6-7-8.

3 krok. Tworzymy rzuty czterech punktów 5-6-7-8 na drugi okrąg, linie idą równolegle do pionowych i poziomych linii krzyża. Budujemy odcinki 5-9; 5-10; 6-11; 6-12; 7-13; 7-14; 8-15; 8-16.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-03
Rys. 3

1 krok. Zaznaczamy punkty przecięcia się przekątnych kwadratu i drugiego okręgu liczbami 17-18-19-20. Nasza podstawa labiryntu jest gotowa. Zaczynamy budować ścieżki.

2 krok. Łączymy punkty 1-11.

3 krok. Robimy rzut punktu 10 na trzeci okrąg, stawiamy punkt 10a, i łączymy linią 5-10-10a.

4 krok. Punkt przecięcia się przekątnej kwadratu i trzeciego okręgu zaznaczamy, jako punkt 18a.

5 krok. Łączymy punkty 10a i 18a łukiem po okręgu (trzeci okrąg).

6 krok. Zaznaczamy punkt przecięcia się trzeciego okręgu i przekątnej kwadratu, jako 17a oraz punkt przecięcia się czwartego okręgu i przekątnej, jako 17b; łączymy punkty 17a i 17b linią.

7 krok. Punkt 12 rzutujemy w poziomie na czwarty okrąg, uzyskujemy punkt 12a, i łączymy linią punkty 6-12-12a.

8 krok. Łączymy łukiem po czwartym okręgu punkt 17b i 12a.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-04
Rys. 4

1 krok. Punkt 9 rzutujemy poziomo na piąty okrąg – otrzymujemy punkt 9a. Przeprowadzamy linię łączącą punkty 5-9-9a. Punkt 4 rzutujemy poziomo na piąty okrąg – otrzymujemy punkt 4a, przeprowadzamy linię 0-4-4a, łączymy łukiem po piątym okręgu punkty 9a-4a.

2 krok. Punkt 3 rzutujemy poziomo na szósty okrąg – otrzymujemy punkt 3a. Łączymy linią 0-3-3a. Punkt 13 rzutujemy na szósty okrąg – otrzymujemy punkt 13a. Łączymy linią 7-13-13a. Punkt 3a i punkt 13a łączymy łukiem.

3 krok. Rzutujemy punkt 16 na siódmy okrąg, przeprowadzamy linię 8-16-16a. Znajdujemy punkt przecięcia się przekątnej kwadratu i trzeciego okręgu – 19a, oraz przekątnej i siódmego okręgu – 19b. Łączymy linią 19a i 19b. Łączymy łukiem 16a i 19b (siódmy okrąg).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-05
Rys. 5

1 krok. Znajdujemy punkt przecięcia się przekątnej i trzeciego okręgu – punkt 20a, oraz przekątnej i ósmego okręgu – punkt 20b. Łączymy punkt 20a i punkt 20b linią. Punkt 14 rzutujemy w pionie na ósmy okrąg – otrzymujemy punkt 14a. Łączymy linią 7-14-14a. Łączymy punkty 20b i 14a (po ósmym okręgu).

2 krok. Rzutujemy punkt 15 w pionie na 9 okrąg – otrzymujemy punkt 15a. Łączymy linią punkty 15 i 15a.

3 krok. Rzutujemy w pionie punkt 2 na 9 okrąg – otrzymujemy punkt 2a. Łączymy linią 0-2-2a. Łączymy punkt 15a i punkt 2a łukiem po 9 okręgu.

Na tym ukończyliśmy budowę labiryntu.

2 etap pracy – zbudowanie Kielicha Graala.

Żeby zbudować Kielich Graala, potrzebny jest nam poprzedni rysunek – kwadrat o boku równym 14 cm (jest to siódmy kwadrat, gdybyśmy je rysowali tak jak okręgi, od najmniejszego o boku 2cm) oraz okrąg 9-ty; jest to kwadratura koła, która odpowiada trzeciemu poziomowi świadomości (por. „Pradawna Tajemnica Kwiatu Życia”, Drunvalo Melchizedek, t.2, str.273, rys.9-3.).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-06
Rys. 6.

Kielich budowany jest w następujący sposób.

1)        Na rysunku umieszczamy dodatkowe linie: rysujemy w kwadracie poziome linie (ołówkiem), co 2 cm od dolnej krawędzi kwadratu; 2 cm to długość pierwotnego ramienia krzyża.

2)        Rysujemy w kolejności przejścia ścieżek:

1.1.     Trzecia ścieżka – odpowiednio na dolnej, czyli pierwszej linii odkładamy symetrycznie trzy linie po 2 cm (trzy odcinki równoległe do osi OX po 2 cm), to samo na drugiej linii. Łączymy je liniami pionowymi o długości 2 cm i otrzymujemy trzy małe kwadraty o boku 2cm.

1.2.     Druga ścieżka – pomiędzy liniami 2 i 3 zaznaczamy 3 linie pionowe o długości 2 cm i otrzymujemy 2 kwadraty o boku 2cm.

1.3.     Pierwsza ścieżka – jeden kwadrat o boku 2 cm.

1.4.     Czwarta ścieżka – 4 kwadraty o boku 2 cm (jak na kolejnym rysunku).

1.5.     Siódma ścieżka – 7 kwadratów o boku 2 cm.

1.6.     Szósta ścieżka – 6 kwadratów o boku 2 cm.

1.7.     Piąta ścieżka – 5 kwadratów o boku 2 cm.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-07
Rys. 7

Zaznaczamy teraz kolejne punkty, które utworzą kształt kielicha. Budujemy zaczynając od podstawy kwadratu, zwracamy uwagę na oś symetrii oraz poruszamy się schodkami do góry.

1)        Na pierwszej linii odkładamy 6 cm, 3*2 – końcami tego odcinka są dolne punkty dwóch skrajnych pionowych linii o długości 2 cm.

2)        Druga linia, jeszcze raz odkładamy 6 cm, otrzymamy fundament zbudowany z trzech małych kwadratów. U podstawy kielicha znajduje się trójca Duch+Dusza+Ciało, jako podstawa Trzeciego poziomu Świadomości.

3)        Trzecia linia, rysujemy odcinek równy 4 cm, 2*2 (górne punkty lewej i prawej pionowej linii o długości 2 cm).

4)        Czwarta linia, 2 cm, 1*2.

5)        Piąta linia, 8 cm, 4*2.

6)        Szósta linia, 14 cm, 7*2. Punkty znajdują się na bokach dużego kwadratu.

7)        Siódma linia, 12 cm, 6*2.

8)        Ósma linia, 10 cm, 5*2.

Łączymy punkty jedną linią (zobaczcie rysunek), otrzymujemy zarys Kielicha. W ten sposób wykorzystując kwadraturę koła trzeciego poziomu (7.kwadrat – 9.okrąg), zbudowaliśmy Labirynt o Siedmiu Zakrętach oraz Kielich Graala. Labirynt jest całkowicie wpisany w okrąg, a kielich jest całkowicie wpisany w kwadrat. Kielich i Labirynt są wzajemnie nierozdzielne.

Te instrumenty lub Klucze otwierają nam Matrycę trzeciego poziomu świadomości, – tylko na trzecim! poziomie świadomości sam człowiek napełnia się Boskimi Energiami i staje się tym Kielichem, Graalem, którego szukali filozofowie i alchemicy na przestrzeni wielu wieków. Kontur Kielicha oraz Labiryntu przypomina nowoczesną antenę–lokalizator, które są wykorzystywane dla łączności z kosmosem. Człowiek jest anteną, która łączy Serce Galaktyki z Sercem Matki Ziemi poprzez swoje Święte Serce. W ten sposób zbudowaliśmy graficzny model – jest to model człowieka nowej 6-tej rasy.

Jeszcze jedno uzupełnienie, dotyczy ono czakry gardła (Wiszuddha). Jest ona naszą bramą, wrotami wyjścia z labiryntu poprzez piątą czakrę. W Kielichu odcinek odpowiadający piątej czakrze znajduje się na górnej krawędzi kwadratu. Człowiek będzie w stanie przyjmować wyższą wiedzę i będzie napełniać nią swój Kielich, swoje święte naczynie.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-08
Rys. 8

Schemat przechodzenia przez ścieżki w labiryncie.
Przechodząc przez labirynt aktywujemy 7 czakr.

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz