06 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 5-19, Impuls Gwiazdozbioru Oriona

[Szósta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Informacja do wszystkich, przyjmujących 32 Impulsy od Metatrona

Gdy pracujemy z aktywacjami, coraz bardziej wrasta nasze zrozumienie, że jest to praca nie tylko dla siebie samych, ale również poprzez siebie samych dla Planety, Galaktyki i Wszechświata. Ziemia jest fraktalem, który tworzy nowy obraz Wszechświata. Wzór tego obrazu tworzony jest przez nas tu i teraz. Każde z nas, budując własną Piramidę Światła, stanowi cegiełkę Planetarnej i Galaktycznej Piramidy Świadomości Chrystusowej.

Zwracamy się z prośbą do każdego, kto przyjmuje Impulsy, aby wyraził taką właśnie intencję zakotwiczania światła dla Matki Ziemi, i ewentualnie podał przybliżone współrzędne geograficzne miejsca, w którym przebywa się najczęściej. Dzięki temu będziemy widzieć obszar pokrycia Impulsami Światła terytorium Ziemi. Współrzędne można przekazać na adres impulsy@humanstrefa.pl

Przykład współrzędnych w formacie Google Maps: Andrij Romaniw, Warszawa, N 52.197 E 21.015 (gdzie N-szerokość; E-długość geograficzna). Można skorzystać z linku http://gmapsapi.com/wspolrzedne.php do wyznaczenia swoich współrzędnych.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła, i będzie odbywać się aktywacja piątego Impulsu 5-19, Impulsu Gwiazdozbioru Oriona.

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z Ozyrysem, Izydą oraz Horusem – Gorem*. [komentarz: Gor jest Istotą, która bardziej jest znana pod imieniem Horus, jednak ze względu na oryginał przekazu pozostawiamy imię o brzmieniu Gor].

Aktywacja będzie odbywać się w Piramidzie, w Komnacie Króla w sarkofagu. Przyjmujcie aktywację na leżąco!!! Ozyrys będzie aktywować czakrę Gardła za pośrednictwem trzech Kodów Pasa Oriona i symbolu „Oko Stwórcy”. Izyda będzie pracować z czakrą Serca poprzez symbol Metamorfozy, przekazując Kody Alchemii. Horus – Gor pracuje z Trzecim Okiem za pośrednictwem Ośmioramiennego Krzyża w okręgu. Zakończy pracę Melchizedek, harmonizując wszystkie energie za pomocą dwóch ósemek: wieczności i nieskończoności, które w Was uaktywni.

Witamy Was, błogosławieni i najdrożsi!

Dzisiaj Kanał Jedności Światła wita Was i gotów jest przeprowadzić aktywację Impulsu 5-19, Impulsu Gwiazdozbioru Oriona.

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, prosimy Was, abyście wypowiedzieli intencję przed rozpoczęciem tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 5-19, Impulsem Gwiazdozbioru Oriona. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz prowadzę Was do Piramidy Światła. Stajecie na środku Piramidy, pod jej wierzchołkiem. My, Mistrzowie Światła, ustawiamy się wokół Was. Dzisiaj mamy do wykonania ważną pracę, która będzie polegać na aktywacji Impulsu Gwiazdozbioru Oriona.

Wielu z Was słyszało i wie o Ozyrysie oraz jego połączeniu z Gwiazdozbiorem Oriona.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-01-Gwiazdozbiór-Oriona

Jest to Wielka Istota, która przeżyła na Ziemi doświadczenie Wskrzeszenia. To doświadczenie jest zapisane w matrycy Ziemi i jest to Wasz klucz w procesie przejścia, w procesie Wzniesienia.

Dzisiaj dostroimy się do gwiazdozbioru Oriona i do Ozyrysa, i poprosimy go o przekazanie Kluczy, które otwierają drzwi do naszego wstępowania Ścieżką Wzniesienia.

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, dostrajamy się do Waszej czakry Serca, umieszczamy Was w Kuli Światła i napełniamy ją złotym światłem.

[pauza ….]

Tworzymy jeszcze jedną Piramidę Światła wokół Was i trzecią Piramidę w Waszym Sercu.

[pauza ….]

W ten sposób znajdujecie się w trzech Piramidach: w Piramidzie Światła, w Świetlistej Piramidzie wokół Was, i w trzeciej Piramidzie w Waszym Sercu.

Trzy piramidy, trzy wielkie Piramidy w Gizie, odpowiadają trzem gwiazdom na Pasie Oriona: EL-AN-RA. My tworzymy w Waszych ciałach rzut tych trzech gwiazd i trzech piramid. Wy jednoczycie w sobie te Wrota, Wrota Pasa Oriona EL-AN-RA. I teraz te trzy gwiazdy dostrajają się do Waszych piramid: Gwiazda AN – do Piramidy w Waszym Sercu, Gwiazda EL – do Świetlistej Piramidy, i Gwiazda RA – do Piramidy Światła.

Promienie biegnące od tych piramid skierowane są ku trzem Gwiazdom. Teraz odbywa się synchronizacja promieni biegnących z gwiazd z Waszymi piramidami, i tych wychodzących z Waszych piramid – z gwiazdami.

[pauza ….]

Proponujemy Wam przyjąć teraz pozycję leżącą.

[pauza ….]

Znajdujecie się w rzucie trzech piramid począwszy od mniejszej, poprzez średnią, do największej.

Możecie wyobrazić sobie obraz Pradawnego Egiptu – Piramid w Gizie i sarkofagu w Komnacie Króla, w którym się teraz znajdujecie.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-02-Piramida

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-03-Piramida

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-04-Piramida

Zobaczcie, jak promień z Oriona przechodzi do Komnaty Króla i dociera do sarkofagu; teraz poprzez ten promień zacznie się przekazywanie Kodów Wskrzeszenia i Wzniesienia.

Ale najpierw zapraszamy Ozyrysa i prosimy go o przeprowadzenie inicjacji energii Wskrzeszenia i Wzniesienia.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-05-Ozyrys

Ozyrys jest obok nas, powitajcie go.

„Witam Was, tu i teraz! O, Błogosławieni!
I pozostanie Światło w Waszych oczach,
I niech pozostanie w Was Siła i Wola,
I niech powróci Wiedza i Mądrość,
I niech wzniosą się Wasze ciała i świadomość na nowy etap rozwoju!

Ja, Ozyrys, przyniosłem Klucze i Kody dla Was; Kody które pomogą Wam aktywować Waszą pamięć komórkową i Waszą Świadomość, i otworzyć Wrota, Wrota Nieśmiertelności i Wieczności, Gwiezdne Wrota, jak Wrota EL-AN-RA.

Istnieją trzy Kody-Klucze, i ja je Wam przekażę. Kody można przedstawić jak projekcję na mapę Ziemi, na mapę kanału ANKH, czyli mapę powrotu pra-dźwięku. Na niej znajdują się trzy punkty, rzuty gwiazd EL-AN-RA na Ziemię. Każdemu punktowi odpowiada indywidualny Kod.

Pierwszy punkt: EL – ESOM
Drugi punkt: AN – EMOT
Trzeci punkt: RA – ETRAU

Są to Kody otwarcia Waszej pamięci. Jest to spirala przejścia doświadczenia i wejście na Wyższy Poziom Świadomości, bardziej lekki, nie taki gęsty jak w obecnym wymiarze.

Tu i teraz będziecie przechodzić inicjację, będzie odbywać się zebranie i złożenie ciała, tak jak to miało miejsce z ciałem Ozyrysa. Fragmenty ciała, części Świadomości były rozdzielone i zagubione, i tylko Świadomość Izydy, Boskiej Mądrości i Kobiecej energii, wielkiej Siły i wielkiej Miłości, pomogła odtworzyć i wskrzesić ciało Ozyrysa, i odrodzić nową świadomość Horusa – Gora.

W ten sposób i Wy, zebrawszy swoje części, odrodzicie w sobie nową świadomość, wyższą świadomość.

Przyjmijcie moje przesłanie i moje Kody.

[pauza ….]

Dam Wam Symbol dla celów tej aktywacji, symbol „Oko Boga”. Ja, Ozyrys, tu i teraz, zapraszam Izydę i Horusa – Gora.

O, błogosławieni, wejdźcie do Świątyni i wznieście modlitwę o Wzniesienie i Wskrzeszenie każdej osoby, która zebrała swoje części. I niech odrodzą oni swoją świadomość, i niech przejdą w nowe światy, w światy niebiańskie, światy wyższe.

[pauza ….]

Ja, Ozyrys, nakazuję otworzyć Wrota Nieśmiertelności i Wieczności dla tych, których droga jest ukończona dla doświadczenia 3D, dla tych, którzy otworzyli w sobie drogę Prawdy – o sobie i o innych. Niech stanie się Chwała Boża w sercu każdego i niech będzie wysławiany nasz Stwórca Ojciec-Matka po wszystkie wieki w jedynym Rytmie Miłości, Światła i Tworzenia.

[pauza ….]

I niech powróci pradawna wiedza, i niech komórki Waszego ciała przypomną sobie wszystkie drogi wyjścia z Labiryntu gęstości obecnego wymiaru. Wyjdźcie ku Światłu i Miłości, tak jak Łódź RA wznosiła się po niebie.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-06-Łódź-Ra

Ja, Ozyrys, Izyda i Horus – Gor, tu i teraz jesteśmy obok Was i rozpoczynamy aktywację.

[pauza ….]

Izyda będzie pracować z czakrą Serca, Horus – Gor z czakrą Trzeciego Oka, a Ja, Ozyrys z czakrą Gardła.

Ja, Ozyrys, opiekuję się wrotami 11:11, Gwiezdnego Przejścia, Pasa EL-AN-RA, i ja nakazuję, tu i teraz, otworzyć wrota 11:11.

[pauza ….]

Dostrajam się do Waszej czakry Gardła i wysyłam trzy Kody:

ESOT, EMOT, ETRAU

i rysuję symbol „Oko Stwórcy”

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-07-Okrąg-Słońca

Jest to linia pionowa, na niej osadzony jest półksiężyc w kształcie kielicha, a nad nim znajduje się okrąg słońca.

Ja, Ozyrys, jestem dostrojony do Was, moja ręka skierowana jest na Waszą czakrę Gardła, i przekazuję Wam pierwszy Kod – ESOM, ESOM, ESOM – Ozyrys trzykrotnie rysuje symbol „Oko Stwórcy”.

[pauza ….]

Ja, Ozyrys, tu i teraz przekazuję Wam drugi Kod – EMOT, EMOT, EMOT – oraz symbol „Oko Stwórcy”.

[pauza ….]

Ja, Ozyrys, przekazuję Wam trzeci Kod – ETRAU, ETRAU, ETRAU – oraz symbol „Oko Stwórcy”.

[pauza ….]

(Teraz zaczyna się przekazanie bardzo silnego energetycznego strumienia do Waszej czakry Gardła, odbywa się jej rozszerzenie i napełnienie, i połączenie z trzema gwiazdami Oriona; przyjmujcie te energie. Przechodzą one silnym strumieniem, możecie słyszeć szum w uszach, możecie mieć różne odczucia wewnątrz głowy, odczucie rozszerzania się gardła. Słowa-Kody w precyzyjny sposób pracują wewnątrz gardła; jest to działanie trzech gwiazd Oriona; przyjmujcie energie. W czasie aktywacji najlepiej leżeć).

[pauza ….]

Podziękujcie Ozyrysowi za jego pracę, a my przechodzimy do następnego etapu; tę aktywację będzie prowadzić Izyda.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-08-Bogini-Izyda

„Witam Was, moi najdrożsi! Witam Was w każdym dniu, w każdym dniu Miłości i Światła na tej Ziemi! Ja, Izyda, tu i teraz, proszę Was o dostrojenie się do mojej czakry Serca; rozpoczynam z Wami pracę.

[pauza ….]

Każde z nas przyniosło Wam klucze; nadszedł czas, abyście otrzymali swoje klucze dzięki Waszej intencji i Miłości, dzięki Waszemu zrozumieniu oraz świadomości, że doszliście do punktu, kiedy nadszedł czas wzniesienia się po nowych ścieżkach. My, błogosławieni, cieszymy się przekazując je Wam, i cieszymy się z Waszego wzrostu.

[pauza ….]

Serce Stwórcy, Serce Jam Jest przepełnia się Radością, gdyż spotka się On z Wami po Waszym długim doświadczeniu. My wszyscy oczekujemy Waszego powrotu, o Wielkie Dusze, o Bogowie i Boginie o twarzy człowieka. Przyszło Wam przejść wiele dróg, wiele labiryntów podziemnego świata – Waszej podświadomości; wiele się nauczyliście, dużo już poznaliście, ale i dużo zapomnieliście.

A żeby wrócić, trzeba przypomnieć sobie, jak przyjść znów do domu, i jak otworzyć drzwi do swojego wnętrza.

My, tu i teraz, pomagamy Wam odzyskać wszystkie Wasze rozproszone części, które były zagubione – zagubione w czasie, zagubione w świadomości; które stanowią utraconą wiedzę i łączność z wyższymi światami.

Ja, Izyda, jestem gotowa pracować z Wami i współpracować z Wami w tym wspaniałym czasie. Przyniosłam Wam dary, które przechowywałam. I teraz Wam o nich opowiem.

Jest to przepiękny dar Metamorfozy, dar Przemiany, dar Alchemii – połączenia i narodzenia nowego. Alchemiczne stopienie różnych komponentów prowadzi do powstania większej substancji, będącej ich syntezą – nowego stanu świadomości.

Zatem, moi drodzy, Metamorfoza, Alchemia, Alchemia Miłości i Świadomości, Alchemia Światła i Energii, Misterium – to coś, co znaliście i co umieliście, to coś, czego uczyliście się i co poznawaliście. W moich rękach znajduje się więc Energetyczna Kula Metamorfozy. I ja, błogosławieni, jestem gotowa zwrócić Wam ten dar prosto w Wasze Serca.

[pauza ….]

Serce – to Wasza przestrzeń alchemii, Wasze alchemiczne naczynie; napełniam ją Metamorfozą, Przeobrażeniem, Miłością.

[pauza ….]

Jestem dostrojona do Waszego Serca, otwórzcie je, wysyłam w Wasze Serce promień, o, błogosławieni, przyjmijcie go.

[pauza ….]

(Z dłoni Izydy wypływa pomarańczowo-czerwony promień, mieni się on żółtym, czerwonym i pomarańczowym kolorem ze złotym poblaskiem, i skierowany jest do Waszego Serca; jak płynna plazma przenika on w Wasze Serce i zaczyna przyjmować formę kuli. Energia wnika do Was i kula rośnie; przyjmujcie ją z miłością i wdzięcznością).

[pauza ….]

To Dar Alchemii, Dar Metamorfozy w Waszym Sercu.

[pauza ….]

(Od tych energii promieniuje ciepło wewnątrz ciała, wpuszczajcie je w siebie. Energie te rozlewają się po całym ciele, napełniając je ciepłem – możecie odczuwać gorąco ze środka ciała.)

[pauza ….]

Izyda opuszcza ręce i kończy swój etap pracy. Podziękujcie Izydzie za jej Miłość, Mądrość i Dary, które Wam zwróciła. Dziękujemy.

A teraz etap trzeci: praca z czakrą Trzeciego Oka. Pracę tę poprowadzi Horus – Gor.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-09-Horus--Gor

„O, Błogosławieni, witam Was! Ja, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca, stoję przed Wami i jestem gotów pracować z Wami i zwrócić Wam klucze.

Są to Klucze do Wyższej Świadomości, świadomości, która jest niezbędna w wyższych światach – tu, gdzie Wy wszyscy podążacie. My znamy całe Wasze doświadczenie, wiemy o wszystkim, co rozwinęliście w sobie do doskonałości i o czym w końcu zapomnieliście. Ta doskonała wiedza, która przekazana została na Ziemię po to, aby człowiek mógł wzrastać w swojej świadomości i łączyć światy w swojej duszy, sercu i świadomości, aby mógł być obeznany z kosmologią istnienia i być połączony ze Stwórcą, i Ziemią, i całą Galaktyką – ta wiedza nie rozwinęła się w Was w pełni. Tak, na tym polegało trudne doświadczenie poznania gęstości waszego świata, ale jest już ono ukończone. Wszyscy jesteście w okresie przejściowym, i teraz Stwórca zwraca Wam Klucze, abyście mogli przypomnieć sobie i przejść przez te wewnętrzne drzwi i przegrody, które sami sobie postawiliście. Ja przyniosłem Wam swój Klucz, Klucz – Kod – Symbol, i przekazuję go ze swojej do Waszej świadomości.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-10-Ośmioramienny-Krzyż

Symbol ośmioramiennego krzyża w okręgu to połączenie prostego i ukośnego krzyża w okręgu. Jest to pamięć, nowy krążek programu służącego do aktywacji szyszynki – podstawowego odbiornika energii i informacji ze Źródła. I będzie Wam on przekazany. Wszystkie te Kody są kluczami, a Wy powinniście je sobie przypomnieć, zintegrować i umieć nimi kierować.

Oto ja, Horus – Gor, dostrajam się do Waszej czakry Trzeciego Oka. Wystawiam do przodu swoje dłonie i kieruję Promień do Waszego Trzeciego Oka.

[pauza ….]

Ja, tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca, przekazuję symbol Ośmioramiennego Krzyża w okręgu do Waszej szyszynki, i przekazuję nowy program, nowy kod wyższej świadomości do Waszych ciał – jak gwiazdę, która oświetli Wam drogę. Dzięki niej znajdziecie wyjście z labiryntu i przejdziecie przez wszystkie drzwi i bariery do Waszego nowego Odrodzenia, Przeobrażenia i Wzniesienia się. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Przekazuję Wam kody Impulsu Gwiazdozbioru Oriona. Tu i teraz, przyjmijcie je.

(Z dłoni Horusa – Gora wychodzi Promień, Promień ten przypomina światło latarni: najpierw jest wąski, a następnie rozszerza się. W jego świetle można zobaczyć splecione nici DNA w energetycznym tańcu. Promień ten przechodzi do centrum Trzeciego Oka i do szyszynki, i zaczyna rysować symbol ośmioramiennego krzyża w okręgu.

[pauza ….]

Symbol przyjmuje formę trójwymiarową, wygląda jak kula z ośmioramienną gwiazdą wewnątrz. Aktywuje ona szyszynkę poprzez swój ruch wirowy w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Możecie odczuć ciśnienie w uszach, a wokół głowy zmiany energetyczne i gęste, subtelne energie, tak jakbyście znajdowali się pod energetyczną kopułą; przyjmujcie te energie. Klucze, Dary od Mistrzów, integrują się w Was; energie nadal płyną, przyjmujcie je.)

[pauza ….]

Horus – Gor kończy swoją pracę i opuszcza dłonie; podziękujcie mu za jego Miłość i pracę. Podziękujcie Izydzie, Ozyrysowi i Horusowi – Goru; harmonizują nas oni i dostrajają do pracy z Mistrzami Światła.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca kontynuuję pracę.

Zapraszamy teraz Melchizedeka i Archanioła Michała. Ja, Metatron, stoję przed Wami, Michał z prawej strony, Melchizedek z lewej. Kierujemy swe dłonie w Waszą stronę, do Waszego Serca, a ja, Metatron, przekazuję Wam symbol nieskończoności.

[pauza ….]

Przenika on w Was; centrum ósemki znajduje się trochę poniżej czakry Serca, a jej pętle wychodzą poza Wasze ciało. Archanioł Michał rysuje w Was pionową ósemkę. Środek tej ósemki przeplata się ze środkiem ósemki poziomej, tworząc w ten sposób krzyż zbudowany z ósemek.

[pauza ….]

Melchizedek tworzy wokół Was jeszcze jedną kulę. Znajdujecie się wewnątrz kuli światła. Melchizedek zaczyna obracać ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Energia ósemek zaczyna poruszać się w górę i dół, do przodu i do tyłu. Teraz odbywa się synteza energii, które przekazali Horus – Gor, Izyda i Ozyrys; odbywa się ich przepływ po wszystkich kanałach ciał subtelnych i ich integracja.

[pauza ….]

Ruch ustaje; możliwe są różne odczucia w ciele; w ten sposób działają te energie, przyjmujcie je. Teraz pojawia się obraz: tak jakbyście leżeli w sarkofagu i byli nieruchomi i puści w środku.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-11-Pustka

Próżnia – to wieczność i przejście. Bądźcie jak próżnia, bez jednej myśli, bez ruchu umysłu i ciała. U starożytnych Egipcjan nie istniało słowo „śmierć”, używane było słowo „ruch”. Po stanie pustki – próżni – zaczyna się Ruch. Przyjmijcie tę energię, bądźcie spokojni i puści jak próżnia.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, kończymy pracę i prosimy, abyście byli tu i teraz; uziemcie się, otwórzcie oczy. Dziękujemy za waszą pracę, bądźcie spokojni i harmonijni. Niech pozostanie w Was Światło, a Wasza Miłość niech jaśnieje każdego dnia dla chwały każdego, dla chwały Boga Matki-Ojca, Ziemi – Gai, dla wszystkich, którzy pomagają Wam w tym czasie przejścia.

Poślijcie Miłość Bogu Matce-Ojcu i przyjmijcie strumień Miłości, napełnijcie się nim.

[pauza ….]

I przekażcie go Ziemi – Gai …, energie przechodzą płynnie i swobodnie, tak lekko, że odbiera się je jako nieruchome, jako próżnię; przyjmujcie i przekazujcie energie w pustce Miłości swojego Serca.

[pauza ….]

I będzie tak, Tak Jest.

Mistrzowie Światła Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz