05 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 4-28 Dekodowania

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą. Podczas praktycznej pracy możemy zaprosić Archaniołów Metatrona, Michała, Melchizedeka, oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, Opiekunów, swoje Wyższe Ja, aby wspierali tę pracę dla najwyższego dobra.]

Odbudowanie Jedynej Planetarnej Energetycznej Siatki

My poprosiliśmy Mistrzów aby dali nam zrozumienie oraz informację o Tworzonej pod Ich przewodnictwem Jedynej Impulsowej Siatki. Jako odpowiedź wskazali Oni książkę „Смена Полюсов и Вознесение. Шестая раса и Нибиру. Георгий Бореев” (http://www.koob.ru/boreev )

Człowiek jest żywą piramidą.

Ziemski człowiek ze swoimi energetycznymi polami, swoimi czakrami, strukturą swojego ciała jest swoistą żywą piramidą. Piramidę i człowieka łączą wspólne prawa, które istnieją we Wszechświecie. U ich podstawy znajduję się forma oktaedru, jest to struktura i właściwości kryształów oraz złoty podział – progresja liczby Fibonacciego. W górnych strefach mózgu człowieka znajduje się system piramidalnych ciał, który transformuję promienie z 144 000 gwiazd w energie przydatną do odżywiania organizmu i jej transformacji dla potrzeb Jądra Ziemi. Również piramidy zbudowane na Ziemi przyjmują kosmiczną energię i transformując ją kierują do Jądra Ziemi, podtrzymując i regulując tym samym syntezę termojądrową.

[Komentarz od tłumacza: polecam książkę „Szmaragdowe Tablicy, Tot z Atlantydy”. W tej książce Tot z Atlantydy wyjaśnia parę ciekawych szczegółów o Wielkiej Piramidzie w Gizie.]

Piramidy zbudowane na Ziemi są połączone w jedyną energetyczną siatkę. One tworzą eteryczne ochronne pole, które chroni ziemie od kosmicznych perturbacji. Jednak z czasem duża ilość piramid była zniszczona i dezaktywowana.

Po przeczytaniu książki Georgia Boreewa, którą wskazali Nauczyciele, zrozumieliśmy, że ona bezpośrednio wskazuje na naszą pracę w Piramidzie Światła, na pracę z 32 Impulsami i stworzeniem Jedynej Sieci Impulsów. My możemy zbudować Nową Jedyną Sieć Energetyczną na Wyższym Mentalnym Poziomie, kotwicząc ją na ciało Matki Ziemi. Dlatego tworzymy Piramidę Światła, która powstaje jako jedyna siatka Świadomości Chrystusowej na Ziemi. My budujemy Piramidę przez swoje otwarte Serce, podnosząc swoje wibracje do poziomu Świadomości Chrystusowej.

Mistrz Kuthumi o Dyskach Pamięci.

Co to jest pamięć? Pierwsze co przychodzi na myśl – jest to doświadczenie. Całe Wasze doświadczenie jest zapisane w „Wielkiej Pamięci”. I aby sczytać tę informacje Wasz Umysł powinien być dostrojony na Poziom Wyższej Świadomości.

Kiedy będzie osiągnięta potrzebna częstotliwość Świadomości, – komórki pamięci Waszego dysku otworzą się.

Jakie jest połączenie z pracą nad schematami?

Bezpośrednie! Wystrajając schematy, naciągając strunę za struną, spirale, stopniowo przestrajając częstotliwość, przenosząc na nową Fale Wibracyjną Waszą Pamięć, otworzycie Wasze doświadczenie, przed Wami otworzy się piękna muzyka, Wasze perły doświadczenia.

El Moria.

Pakiety informacji schodzą do Was. Zakończył się już czas wiedzy Pasywnej – aktywne poszukiwanie i działanie – to jest rada dana Wam na teraz. Kiedyś, ktoś powinien zacząć. Jesteście pierwszymi w tym procesie! Nie ma podobnej analogii. Istnieją inne szkoły, posiadające starożytną wiedzę. Jednak to co Wy robicie, to podnoszenie Swojej Częstotliwości Energetycznej; świadomie ją zakotwiczacie. Rozważnie wystrajacie Schematy oraz Energii otrzymane w Impulsach, tak aby mogły powrócić one na swoje miejsce.

Nie tylko posłuchać, posiedzieć, pomedytować lub po prostu pomyśleć idąc spać, że na subtelnym planie praca i tak postępuje. Tak, tam również praca postępuje.

Miejcie wiedzę, że jest także potrzeba, abyście pracowali nad sobą, nad przestrajaniem własnego Mechanizmu.

Wy wszyscy! U kogo obudziło się wołanie Duszy, a droga doprowadziła Was do Impulsów, uwierzcie, Wszyscy przygotowywaliście się z życia w życie, aby włączyć się w ten proces Przemiany.

Jeszcze jedno. Wiele z Was oczekuję cudów, powiem Wam jedno – to co teraz odbywa się jest cudem. Popatrzcie uważnie, Ziemia i Ludzie zmieniają się.

Cały Wszechświat jest w Was! I Bóg – Stwórca w Was!

Przyjmijcie to jak Aksjomat i zabierajcie się do działania – właśnie dlatego przyszliście w tym momencie na Ziemię!

Od słów przejdźcie do działania.

Ja – Wasz towarzysz, idziemy wspólnie teraz! Jesteśmy obok Was Wszystkich. Ja nie żegnam się z Wami. Tak Jest.

Praktyczna praca do Impulsów 3-13 oraz 4-28
Schemat strojenia i aktywacji czakry gardła oraz energetycznego kanału ANKH

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”

Prawie każdy zna te powiedzenie. Ale co kryje się za nim.

My możemy ujrzeć tutaj Dźwięk. Słowo – Dźwięk, to, co my wypowiadamy codziennie, to co powstaje wewnątrz nas. Słowo – wypowiedziana Myśl.

Dla wyrażania w dźwięku naszych myśli był stworzony cały system organów ciała. W ciele osoby najbardziej wąskim miejscem jest Gardło. To są wrota, które my powinniśmy otworzyć. Wrota pasa Oriona, to jest nasze Gardło.

Pierwszymi wskazówkami, które otrzymaliśmy od Nauczycieli, były:
– Uaktywnić Bezkresne Serce
– Uaktywnić Pierwotny Dźwięk
– Uaktywnić Wieczność

Bezkresne Serce już z Wami aktywowaliśmy – jest to nasz Ognisty Energo-system, Spirale Fibonacciego. Teraz przyszedł czas dla pracy z czakrą Gardła abyśmy mogli otworzyć własne Wrota Pasa Oriona w sobie i zwrócić Pierwotny Dźwięk.

Schematy, z którymi będziemy pracować – jest to święta gwiezdna geometria, przekazana przez Mistrzów jako dar dla Nas wszystkich. Analogia dla naszego rozumu i oka, tutaj nie występuje, tak jak zasada postrojenia rysunków, nie jest oparta na prawach ziemskiej geometrii.

Zaczynamy:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-12

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-01
Rys.1.

Rysujemy okrąg o promieniu R=9 cm.

Na okręgu zaznaczamy kierunki wektorowe. Pn. Pd. Zach. Wsch. Otrzymujemy symbol, który był przekazany przez Mistrzów i Hatorów – Krzyż w Kręgu.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-02
Rys. 2.

Zaczynamy budować schemat otwarcia czakry Gardła.

Nanosimy na matrycę 4 punkty, które odpowiadają Pasowi Oriona.

1)        Współrzędne 6 cm pionowo oraz 1,5 cm poziomo – jest to projekcja gwiazdy EL [można przenieść projekcje na miasto Sankt Petersburg]

2)        Współrzędnie 5.5 cm pionowo oraz 1,1 cm poziomo – jest to projekcja gwiazdy AN [można przenieść projekcje na miasto Moskwa]

3)        Współrzędne 4,8 cm pionowo oraz 0,7 cm poziomo – jest to projekcja gwiazdy RA [można przenieść projekcje na miasto Wołgograd]

Trzy punkty są naniesione na Pn.–Zach. obszar. Teraz umieszczamy 4 punkt (ukrytą 4 gwiazdę Pasa Oriona).

4)        Przechodzimy do Pd.–Zach. sektora i zaznaczamy współrzędne 4 punktu – 1,8 cm pionowo oraz 0,6 cm poziomo [można przenieść projekcje na miasto Antananarivo, Madagaskar].

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-03
Rys. 3.

W lustrzanym odzwierciedleniu przenosimy punkty do każdego sektora (można wykorzystywać cyrkiel).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-04
Rys. 4.

Zaczynamy Tworzyć. Przechodzimy bezpośrednio do naciągania strun.

Trzy struny naciągamy do znajdującej się w przeciwległym sektorze projekcji naszej 4 gwiazdy. Ona pełni rolę podniesienia Poziomu Częstotliwości Wibracji i Czystości Postrzegania Dźwięku. Dlatego była ona ukryta w trójwymiarowej przestrzeni.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-05
Rys. 5.

Teraz w lustrzanym odzwierciedleniu naciągamy wszystkie struny.

Na naszym schemacie, odpowiednio, wystraja się 12 kanałów i naciągnięte jest 12 strun, co obrazuje połączenie z systemem 12 czakr i nicami DNA. Przy tworzeniu, zwróć uwagę na nową figurę rombu, która powstała w środku (w przestrzeni – jest to oktaedr).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-06
Rys. 6.

Na następnym etapie będziemy rysować spirale, które połączą wszystkie punkty w jeden system.

1-szy krok. Okrąg czerwonego koloru. Przechodzi on przez centralne punkty 2, projekcji AN – są to Centralne Wrota Galaktyczne.

2-gi krok. Bierzemy tą samą odległość jaką rysowaliśmy czerwony okrąg, stawiamy cyrkiel (nóżkę, ołówek w punkcie 1- EL, a nóżkę, igłę stawiamy na pionową oś i rysujemy niebieski okrąg. Ale! Zwróć uwagę jak przechodzi ona z północnej części schematu, przechodząc przez punkty 1, – EL, a w południowej części – przez punkty 3, – RA. Okrąg nie jest zamknięty. Zaczyna się z Pd.–Zach. Punktu 3 i kończy się na osi poziomej. (okrąg przejdzie w następną cześć zwoju spirali)

3-ci krok. Rysujemy wewnętrzny okrąg przez wszystkie punkty 4. I on również nie jest zamknięty – zaczyna się z Pd.–Wsch. sektora i kończy się w Pn.–Wsch. sektorze. Z tego będzie rozkręcać się spirala.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-07
Rys. 7.

1-szy krok. Rozkręcamy spiralę z centrum (kontynuujemy niebieski okrąg, punkty 4).

Żeby była ona prawidłowej formy, wykorzystujemy proporcję FI. U mnie radius okręgu przez punkty 4, jest równy 2 cm, odłożyłam na osi O-B linię =3cm, tworząc pławną linię, która łączy oba niebieskich zwoje – mały centralny i durzy, w jedyną spiralę.

2-gi krok. Przez punkty 3, w północnej części zaczynam budować 3-ci okrąg (zielony). Dla tej, odległość cyrkla jest równa promieniowy (R) czerwonego okręgu. Tym razem ołówek cyrkla ustawiamy na punkt 1 południowej części schematu, a igła cyrkla na osi Pn.–Pd. Zgodnie z odległością cyrkla. Zielony okrąg również przechodzi przez punkty 3, w północnej części i punkty 1, w południowej części, ona nie jest zamknięta. Zwróć uwagę, że ona zaczyna się z punktu 3 Pn.–Wsch. i przechodzi przez wszystkie nazwane punkty i kończy się na poziomej osi (O-B). W ten sposób utworzyliśmy całą spiralę. Ona posiada 3,5 zwoje. Jest to nasza zwinięta Kundalini.

I jeszcze jeden ważny detal, wszystkie 3 zwoje spirali przecinają się w jednym punkcie na osi poziomej. Jeżeli jest rozbieżność w milimetrach – w porządku! (przecinają się na płaszczyźnie – w przestrzeni – jest to projekcja spirali).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-09
Rys. 9.

1 krok. Teraz wystrajamy „tubę oddychania” [tuba paniczna], ona jest pokazana na rysunku 9. (oznaczona żółtym kolorem). Potrzebujemy odłożyć na poziomej osi odcinki, długości 0,7 cm w obie strony, od centrum. Dlaczego 0,7 cm? Taka odległość była na pionowej osi od centrum, gdzie stawialiśmy nóżkę cyrkla, rysując zwoje spirali.

Teraz rysujemy przez wszystkie punkty 4, – od poziomych punktów linii w górę i w dół, do przecięcia się ich miedzy sobą – one przetną się już za granicami naszego okręgu 9cm. Tubę Oddychania odbudowaliśmy. W niej znajduję się kryształ – nasz romb – będziemy nazywać go Diamentem naszego Serca.

2 krok. Wystrajamy Kanał ANKH. Dla tego będziemy potrzebować przedłużyć naszą spiralę do góry i do dołu w podobieństwie klucza muzycznego – to będzie Klucz ANKH.

Spirala do góry podnosi się przez Pn.–Wsch. sektor punkty 3, 2 i 1, – wychodzi za okrąg 9 cm i wchodzi w „tubę oddechową”. Linia dowolna.

To samo odbywa się ze spiralą w Pd.–Zach. sektorze. Tylko tutaj ona wychodzi z tuby oddechowej i przechodzi do punktów 1-2-3, łącząc się ze spiralą na jej niebieskim zwoju. Albo przechodzi w strunę. W ten sposób zbudowaliśmy Spiralę Dźwięku i Kanał ANKH.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-10
Rys. 10.

Ostatnim etapem pracy jest Zbudowanie Kryształu Dźwięku.

Łączymy punkty na pionowej osi z punktami przecięcia się zwojów spirali na poziomej osi – otrzymamy romb – C–A–Ю–В, Odpowiednio budujemy wewnętrzny romb C–A1–Ю–В1. Odległość A–A1 i B–B1 0,7 cm (tak jak i dla budowy tuby). Duży kryształ zabudowany – jest to Kryształ Czasu.

Budujemy horyzontalny kryształ – on połączy punkty A i B na poziomej osi z punktami 4. To oznacza że linie przejdą przez te punkty przed przecięciem się z pionową osią C–Ю (Pn.-Pd). Wewnętrzne linie poziomego kryształu połączą punkty A1 i B1 z punktami na pionowej osi.

Zbudowaliśmy własny Diament Boskiej Świadomości

Trzeci centralny mały kryształ, zostanie utworzony z przepleceniem strun – jest to Wasz Diament Serca.

W Całości jest to Kryształ Dźwięku. 3 w 1 Czysty Boski Dźwięk. Serce – Świadomość – Czas. Kryształ żywej matrycy dźwięku. Oddech i dźwięk – w jedności i całości, jedne wibracje, jedna częstotliwość, stworzona Bogiem Matką-Ojcem. To, bez czego Mer-Ka-Ba nie ma wyższego punktu świadomości, tworzenia i aktywacji.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-11
Rys 11.

Ruch energii po schemacie.

(energie przechodzą w następnej kolejności od małej spirali z centrum, rozkręcając się po niebieskim okręgu, z niebieskiego przechodzą w czerwony (centralny) okrąg, następnie czerwony przechodzi w zielony i idzie w górę)

Południowa część schematu. Boskie energie Tworzenia podnoszą się od czakry Podstawy oraz Sakralnej czakry po kanale ANKH przez punkty 1-2-3, południowej strony, w czakrę Serca – Diament Serca, na strunach dźwięku Serca zaczyna rozkręcanie się po spirali, dźwięku i energii.

Ankh – jest to dostrojenie Ciała Światła na przyjęcie i przekazanie energii z Serca Ziemi i Serca Człowieka w Galaktyczny Centrum Stworzenia. Jest to Boskie połączenie Ducha przez Materię z wyższymi warstwami Świadomości. Galaktyczne okno (czakra wiszudcha) – całkowicie otwarta, odbywa się połączenie z Sercem Stwórcy przez dźwięk (punkty 3-2-1, – północna część, podnosi się po spirali w Centrum Galaktyki). Galaktyczne Serce Stwórcy zwraca po Tubie Światła, – Światło, Miłość, Mądrość, (spirala wraca w tubę) i wzmocniona fala Miłości napełnia osobę. Światło i energia idzie do Centrum, Wasze Diamentowe (wewnętrzne) Serce, i przyjmujecie energie Miłości Stwórcy. Energia Kundalini, energia Serca, energia czakry Garda i energia centrum Myśli (Szyszynka), łączą się w całość i w strumieniu wibracji przenoszą pakiet energii w Ciało Światła Me-Ka-Ba. I łączą się w jednym strumieniu z Galaktycznym Centrum – Sercem Galaktyki – Sercem Matki Ziemi.

O systemie Kanałów ANKH możecie przeczytać w książce „Pradawna Tajemnica Kwiatu Życia, Drunvalo Melchizedek” 2 tom. Rozdział 12.

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz