05 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 4-28, Impuls Dekodowania

[Piąta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Informacja do wszystkich, przyjmujących 32 Impulsy od Metatrona

Gdy pracujemy z aktywacjami, coraz bardziej wrasta nasze zrozumienie, że jest to praca nie tylko dla siebie samych, ale również poprzez siebie samych dla Planety, Galaktyki i Wszechświata. Ziemia jest fraktalem, który tworzy nowy obraz Wszechświata. Wzór tego obrazu tworzony jest przez nas tu i teraz. Każde z nas, budując własną Piramidę Światła, stanowi cegiełkę Planetarnej i Galaktycznej Piramidy Świadomości Chrystusowej.

Zwracamy się z prośbą do każdego, kto przyjmuje Impulsy, aby wyraził taką właśnie intencję zakotwiczania światła dla Matki Ziemi, i ewentualnie podał przybliżone współrzędne geograficzne miejsca, w którym przebywa się najczęściej. Dzięki temu będziemy widzieć obszar pokrycia Impulsami Światła terytorium Ziemi. Współrzędne można przekazać na adres impulsy@humanstrefa.pl

Przykład współrzędnych w formacie Google Maps: Andrij Romaniw, Warszawa, N 52.197 E 21.015 (gdzie N-szerokość; E-długość geograficzna). Można skorzystać z linku http://gmapsapi.com/wspolrzedne.php do wyznaczenia swoich współrzędnych.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja czwartego Impulsu 4-28, Impulsu Dekodowania.

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z przedstawicielami cywilizacji Hatorów, Pre-Hatorów. Będzie odbywać się aktywacja czakry Serca poprzez symbol dwóch przeplatających się ósemek, Wieczności i Nieskończoności. Czakra gardła będzie aktywowana poprzez zbudowanie trójkąta, którego wierzchołkiem jest czakra gardła, a podstawą – Wielkie Piramidy w Gizie oraz trzy gwiazdy Pasa Oriona: EL – AN – RA. Czakra gardła będzie aktywowana poprzez symbol Klucz Wiecznego Życia ANKH.

Czakra Trzeciego Oka będzie aktywowana przez „Pole – Dysk Światła” i symbol Krzyża w Okręgu (Krzyż Hiperborejski [Hiperborea to pradawna cywilizacja w rodzaju Lemurii i Atlantydy http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperborea ]).

Melchizedek, harmonizując system czakr, aktywuje w Was pamięć o Tkaninie-Strukturze Wszechświata.

Kanał Jedności Światła wita wszystkich i każdego, kto dołączył do nas dzisiaj w celu aktywacji Impulsu 4-28, Impulsu Dekodowania.

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, witamy Was, najdrożsi!

I zaczynamy naszą pracę od intencji:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 4-28, Impulsem Dekodowania. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, łączę się z Wami poprzez Czakrę Serca, biorę Was za rękę i prowadzę do Piramidy Światła.

Proszę Was, najdrożsi, wejdźcie do środka Piramidy.

[pauza…]

W ten sposób znajdujecie się w środku Piramidy Światła.

Jesteście otoczeni Światłem i Miłością, jesteście otoczeni Strumieniem Światła wychodzącym ze Środka Galaktyki, i łączycie się z Galaktycznym Sercem, które wypełnione jest Bezwarunkową Miłością wylewającą się z Serca Stwórcy.

My harmonizujemy Was, oczyszczamy Was i Wasze subtelne ciała, równoważymy Was i dostrajamy do pracy.

Strumień Światła przechodzi przez każdą Waszą komórkę, wypełniając Was Wiecznym Światłem.

[pauza…]

Najdrodżsi, pamiętajcie, że jesteście Światłem, Światłem Doskonałym, Czystym, i o niebywałym Pięknie, które przyszło tutaj na Ziemię poznać nowe unikalne doświadczenie dla swojej Duszy i Ducha.

Jesteście stworzeni z Miłości i Światła, Wasze ciała są utkane ze Światła, bądźcie więc Światłem tu i teraz.

Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem Dekodowania.

Ten Impuls będzie stanowić dostrojenie umożliwiające przyjęcie Informacji wysokiej częstotliwości poprzez ogniste litery i piktogramy ze Światła.

Kiedyś Wy wszyscy władaliście tą wiedzą i umiejętnościami, gdyż ten Jedyny Język ognistych liter był Wam przekazany ze Źródła – dla utrzymania połączenia ze Stwórcą, i dla odbioru jego stwórczych form myślowych.

I Wy – Twórcy – zawsze byliście w kanale jego Myśli.

Byliście Jednością w Procesie Tworzenia i Kreowania.

Ta wiedza została zabrana z matryc planety Ziemia, była zabrana z Waszej pamięci komórkowej i zdezaktywowane zostały obszary Waszej szyszynki, odpowiadające za odbiór tych informacji Światła.

Nadszedł czas, abyście otrzymali z powrotem tę wiedzę i zaczęli pracę nad jej aktywacją.

[pauza…]

Dzisiaj, najdrożsi, będziemy pracować z Wami rozszerzając kanały Odbioru Strumieni Światła, i będziemy dostrajać strefy Dekodowania Ognistego Języka – Języka Stwórcy.

Ja, Metatron, tu i teraz, zapraszam znanych Wam już Hatorów, zaprośmy również Pre-Hatorów.

32 przedstawicieli Hatorów są obok nas, powitajmy ich!

[pauza…]

Dzisiaj będą oni kontynuować pracę z Wami.

Te Kochające Istoty, uczynione Całkowicie z Miłości i Światła, są zawsze obok Was.

Ich pełna oddania Miłość napełnia cały Wszechświat.

Hatorowie, tak jak i w poprzedniej aktywacji, ustawiają się wokół Was w kręgu.

Witają Was i rozpoczynają z Wami pracę.

[pauza…]

„My, Hatorowie, witamy Was, kochani, w ten dzień i w tej chwili!

Cieszymy się z ponownego spotkania z Wami w Piramidzie Światła,

I kontynuujemy tę unikalną aktywację Impulsu Dekodowania.

[pauza…]

Kiedy następował upadek Świadomości i zostały utracone klucze do form myślowych Boga Ojca-Matki, do ich odbierania i Tworzenia za ich pośrednictwem, Wy przekazaliście te Klucze nam.

I my z Radością i z Wielką Miłością chroniliśmy je w swoich Sercach, aby pewnego dnia zwrócić je Wam i za ich pośrednictwem połączyć Was ze Stwórcą.

Ogień Miłości i Światła wylewa się z naszych Serc, w tym dniu i w tej chwili razem z Wami jesteśmy Błogosławieni.

Prosimy Was, otwórzcie swoje Serca i połączcie się z nami w wielkiej Miłości i Świetle.

[pauza…]

My, Hatorowie, Śpiewamy Wam pieśń Miłości, posyłamy swoją Miłość w Wasze Serca, napełniając każdego Nektarem i Światłem Miłości.

[pauza…]

O, Błogosławieni, my jesteśmy gotowi pracować z Wami.

Zatem dostrajamy się teraz do Was i będziemy pracować dzisiaj z Czakrą Serca, Czakrą Gardła i Czakrą Trzeciego Oka.

[pauza…]

Tak jak poprzednio przeprowadzimy to w trzech etapach. Każdy z ośmiu Hatorów będzie łączyć się z Wami, z każdą z tych trzech Czakr – Ognistych Kielichów; … my tak lubimy tę nazwę: Kielich.

Wy mówicie Czakra, a my mówimy Czara, Kielich.

Kielich Miłości, Światła Miłości, Dźwięku, Częstotliwości, Wibracji, Ognia.

Zatem, kochani, dostrajamy się teraz do Waszych czakr.

[pauza…]

Rozpoczynamy pracę.

O, Błogosławieni, rozpoczyna się Pierwszy Etap.

My, Hatorowie, wystawiamy do przodu swoje dłonie i Promienie z nich kierujemy do Waszej czakry Serca.

[pauza…]

Teraz nastąpi przekazanie Pierwszego Klucza –

Pierwszego Klucza Światła Impulsu Dekodowania.

[pauza…]

Wasze Serce nie było tak otwarte jak może być otwarte.

Wielu z Was nie mogło myśleć Sercem, marzyć Sercem, mówić Sercem, słuchać Sercem – te Klucze będą teraz Wam przekazane, a my będziemy pomagać Wam odnawiać w Was zdolność Wielkiego Myślącego i Czującego Serca, które umie śpiewać i tworzyć w całym Wszechświecie.

Pierwszy klucz to symbol, symbol Wieczności i Nieskończoności, dwie przeplecione ósemki:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-01-Nieskończoność
ósemki pionowo oraz ósemki poziomo

Ten klucz w Was będzie aktywowany i otworzy Dekoder Serca, Dekoder Impulsu, który odczytuje cała przestrzeń i cały Wszechświat; otworzy ten Dekoder na częstotliwość Serca i Rytm Stwórcy, w zgodzie ze Źródłem Stwórcy, ze Stwarzaniem w Miłości.

Nasze dłonie są więc skierowane na Wasze Serce, i przekazujemy ten symbol Waszej Czakrze Serca wraz z dźwiękiem OM, OM, OM.

[pauza…]

W czasie aktywacji możecie poczuć rozszerzanie się w piersiach, napełnianie i wypełnienie energiami. Możliwie, że zmieni się Wam oddech. Przyjmijcie tę Energię Kluczy, teraz odbywa się precyzyjna, punktowa praca z Przestrzenią Serca. Aktywowane są Klucze Świadomości Serca. Przyjmijcie ich energie.

[pauza…]

Hatorowie kontynuują przekazywanie Kodów Energetycznych Impulsu Dekodowania. Niektórzy z Was mogą widzieć ogniste symbole, hieroglify, piktogramy – jest to Wasza pradawna pamięć, która zaczyna się budzić; zaczynają podnosić się warstwy języka światła przyjmujcie Impulsy. Możliwe jest, że zaczniecie się kołysać na boki, nie powstrzymujcie tego, ponieważ tak właśnie przechodzą energie.

Niektórzy mogą widzieć wiry spiral, które podnoszą się wokół Was, owijając wirującymi strumieniami Wasze centra energetyczne i pracując z Waszymi ciałami subtelnymi.)

[pauza…]

Teraz Hatorowie przejdą do Drugiego Etapu Impulsu Dekodowania, związanego z Czakrą Gardła.

O, Błogosławieni, gotowi jesteśmy przejść do Drugiego Etapu i zacząć pracę z Czakrą Gardła.

[pauza…]

Czakra Gardła to Wasze Święte Centrum, Centrum Dźwięku – Wrota Galaktyczne.

Jest to Centrum Świadomości – Wrota Oriona są bezpośrednio połączone z Czakrą Gardła.

Piramidy w Gizie połączone są z pasem Oriona; Piramidy w Gizie dostrojone są do czakry Gardła Ziemi.

Tak więc, moi kochani, rozpoczynamy pracę z tym ważnym punktem – Kielichem Gardła, Piramidami w Gizie, Piątą czakrą Ziemi.

Teraz nastąpi złożony etap pracy.

[pauza…]

Znajdujecie się, tu i teraz, w Piramidzie Światła.

Teraz Hatorowie, którzy znajdują się w Wielkiej Piramidzie w Gizie, będą łączyć się z Wami poprzez Promień Galaktyczny, który będzie skierowany do Waszej czakry Gardła.

[pauza…]

My dostrajamy się do Was i kierujemy swoje dłonie w obszar Kielicha Gardła.

[pauza…]

My synchronizujemy się z Hatorami z Wielkiej Piramidy, i dołącza do nas Gwiazdozbiór Oriona, trzy gwiazdy Pasa Oriona: EL – AN – RA.

[pauza…]

(Na zdjęciu Pas Oriona nałożony jest na obraz piramid)

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-02-Pas-Oriona

My budujemy trójkąt: Wasza czakra Gardła – Wielka Piramida – Pas Oriona.

Promień z Oriona jest kierowany do Waszej czakry Gardła, i Promień z Wielkiej Piramidy jest także do niej kierowany – tworzy się trójkąt.

[pauza…]

Teraz w wierzchołek trójkąta, którym jest Wasza czakra Gardła, będzie skierowana energia z Pasa Oriona i Wielkiej Piramidy w Gizie.

[pauza…]

My, Hatorowie, przyjmujemy ją w swoje dłonie i kierujemy w Waszą czakrę Gardła, syntezując i harmonizując ją poprzez siebie, tak abyście przyjęli bardziej łagodny jej strumień.

Strumień energii Syntezy łączy Was z Gwiazdozbiorem Oriona i Wielką Piramidą; za pośrednictwem tych dwóch Promieni będzie przekazana syntetyczna informacja o Języku Światła i ognistych literach – będą one zapisane w Waszych subtelnych ciałach i polach, które otaczają Waszą czakrę Gardła.

[pauza…]

Wasz dźwięk, tonacja i struny będą dostrojone do Impulsów Oriona i Wielkiej Piramidy, do Impulsów Źródła.

Zaczynamy więc aktywację; kierujemy swoje dłonie do Waszej czakry Gardła – przyjmijcie Impuls Dekodowania dla Kielicha Gardła.

[pauza…]

Drugim symbolem będzie symbol ANKH.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-03-Ankh

My kierujemy go do Waszej czakry.

Przekazujemy Impuls, i będzie tak. Tak Jest.

[pauza…]

My, Hatorowie, na dźwięku Om pomagamy Wam przyjąć ten impuls: OM, OM. Przyjmujcie.

[pauza…]

Kochani, przyjmijcie Impuls i poczujcie wielkie rozszerzenie w czakrze Gardła, bardzo silny strumień energetyczny, który może powodować różne odczucia. W ten sposób uwalniane są bloki, tak odbywa się odblokowanie Pradawnej Pamięci.

Symbol ANKH zawsze był obecny na malowidłach w Piramidach – jako symbol Wzniesienia, i jako kamerton. Klucz Wiecznego Życia – tak jest nazywany.

ANKH jest w Was aktywowany, przyjmujcie ten strumień, aktywacja trwa dalej.

[pauza…]

(Wasza czakra Serca i czakra Gardła są bardzo silnie rozszerzone, napełniają się one energią. Hatorowie harmonizują Was, tak aby było Wam lżej. Promienie kontynuują przekazywanie Informacji z Oriona i z Wielkiej Piramidy. Z dłoni Hatorów nadal płynie do Was energia i wpływa do Kielicha Gardła.)

[pauza…]

Teraz Hatorowie gotowi są przejść do Trzeciego Etapu.

Trzeci etap: praca z szyszynką.

Hatorowie dostrajają się do Waszej czakry Trzeciego Oka. Kierują oni swoje dłonie do Waszego Trzeciego Oka.

[pauza…]

O, Błogosławieni, niosący Światło i Miłość w swoich Sercach, my jesteśmy gotowi, by kontynuować z Wami pracę i przeprowadzić trzeci etap Impulsu Dekodowania.

[pauza…]

W waszej szyszynce znajduje „makrokomputer”, który pracuje również i na mikropoziomie. Naszym zadaniem jest aktywowanie Waszej pamięci i strefy odbioru Informacji ognistych liter i piktogramów ze światła.

Wcześniej nie było potrzeby posiadania takiej ilości języków; był jedyny Język – Język Światła i Ognia, który znał każdy, i w Was te zdolności istnieją. My pomożemy Wam je uaktywnić, ponieważ w przyszłości będą one Wam wprost niezbędne.

My, Hatorowie, przygotowaliśmy „Pole” – „Mikro-Strukturę” zarządzającą, na wzór programu komputerowego, dostrajającą Wasze Centrum Odbioru Informacji.

Syntezujemy w Was to Pole. Pole to niesie całą informację o Kodach Światła Języka – Języka Światła. Jest to swego rodzaju Mikro-Struktura, która będzie przekazana do Waszej szyszynki.

Dostrajamy się zatem do Was, wystawiamy swoje dłonie do przodu i kierujemy za ich pomocą Promień do Waszego Trzeciego Oka.

[pauza…]

Symbol, który będzie Wam zwrócony, to Krzyż w Okręgu.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-04-Krzyż-W-Okręgu

Pole z Pamięcią, Pole Archiwizacji Kodów Światła i Języka Światła będzie zwrócone Waszej zsyntezowanej pamięci. Usunie to blokady i połączy Was z Myślą Stwórcy wszystkiego co Istnieje. Tak Jest.

[pauza…]

Strumienie Promienia Światła kierowane są do Was i zaczyna się integracja Pola Światła. Jest to impuls Światła, który przechodzi przez Was. Pole Światła zakorzenia się w Was ruchem odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

[pauza…]

Możecie poczuć wokół Waszej głowy ruch Kuli Światła, Pola, który z dużą prędkością rysuje Ścieżki Światła. Ścieżki Dźwięku tworzą Spiralę – Spiralę z Dźwięku i Światła z Kodami Dekodowania.

Strumień Impulsów Światła wykonuje swoją pracę, jak laser rysując Ścieżki i Kody Światła.

[pauza…]

(Możecie fizycznie odczuwać to oddziaływanie jako gorąco wewnątrz szyszynki. Spokojnie odbierajcie ten proces, będzie on jeszcze kontynuowany. De-archiwizowane są bloki pamięci. Odbywa się oczyszczenie dawnych warstw, które przeszkadzały w przyjmowaniu Kodów Światła. Na koniec pracy możecie poczuć w centrum szyszynki Błękitny Diament w formie Rombu. Jest to diament błękitnego koloru, podobny do Topazu).

Teraz Diament ten zaczyna świecić, a jego światło płynie w kierunku odwrotnym – od Was w stronę Hatorów, do ich dłoni.

[pauza…]

Teraz odbywać się będzie Przyjęcie i Przekazanie Impulsów Dekodowania Światła.

[pauza…]

Możecie poczuć, jak energia porusza się od Was do Hatorów i z powrotem, przyjęcie – przekazanie, dostrojenie systemu Przyjęcia – Przekazania Kodów Światła.

[pauza…]

Hatorowie odsuwają swoje ręce, teraz Wasz Promień jest dostrajany do strefy Trzeciego Oka Hatorów; spróbujcie wyczuć ich tym Promieniem, spróbujcie odczytać swoim Promieniem to, co Oni Wam Przekazują.

[pauza…]

Jest to Wasz trening po aktywacji. Potrzebujecie nauczyć się, jak korzystać z tego Promienia, i jak przyjmować informację od Istot uczynionych Całkowicie ze Światła. Dostrajanie będzie odbywać się jeszcze parę dni. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza…]

My, Hatorowie, z Radością wykonaliśmy swoją misję na dzisiaj, równoważymy Was teraz i harmonizujemy, i Kochamy Was bezgranicznie, Wy Piękne Istoty Utkane Całkowicie ze Światła. Pozostaje Wam tylko Wznieść się i przypomnieć sobie wszystkie dary przekazane przez Stwórcę.

Żegnamy się z Wami, jesteśmy obok Was, do następnego spotkania. Miłość i tylko Miłość łączy nas w Jedynym Sercu Stwórcy. Tak Jest.”

[pauza…]

Ja, Metatron, tu i teraz, dziękuję Hatorom za ich pracę, podziękujecie im również i Wy.

[pauza…]

A my kontynuujemy naszą pracę.

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, tu i teraz, jesteśmy obok Was w Piramidzie Światła.

[pauza…]

Melchizedek kontynuuje pracę.

Ja, Melchizedek, dostrajam się do Was swoim Sercem i dziękuję każdemu z Was, kto idzie drogą prawdziwej Miłości, kto przyjmuje naszą pracę.

[pauza…]

Ja jestem nosicielem Kodów Świętej Geometrii.

Proszę, abyście codziennie byli Prawdziwi i dzięki Świętej Geometrii przypominali sobie Architekturę Światła.

Kiedy przechodziliśmy wspólnie naukę na różnych poziomach istnienia, uczyliśmy się wszystkiego dokładnie i teraz pozostaje Wam tylko sobie to przypomnieć, aktywować Waszą pamięć poprzez rysowanie wzorów Świętej Geometrii i Brył Platońskich. Wszystko z nich powstaje i wszystko jest oparte na ich budowie. Otwieramy się na przepływ Świętej Geometrii Źródła w swoich strukturach.

Jakie jest dzisiaj moje zadanie?

Odpowiem Wam moi drodzy. Pomagam syntezować Wam Impuls Dekodowania – są to wszystkie częstotliwości niezbędne do aktywacji Waszej Pamięci Świętych Wymiarów.

[pauza…]

Każdy Wymiar ma swoją Tkaninę, swoje Piękno i swój Wzór. Macie o tym wiedzę, jednak obecnie o tym zapomnieliście.

Ja, Melchizedek, z woli Boga Matki-Ojca, tu i teraz, przeprowadzę aktywację Impulsu Dekodowania poprzez warstwy Tkaniny-Struktury Wszechświata, która jest przejściem przez wszystkie wymiary. Tu i teraz dostrajam się do Waszej Czakry Serca.

[pauza…]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-05-Tkanina-Wszechświata
(na rysunku obrazowo pokazano schemat Tkaniny-Struktury Wszechświata)

Przekazuję Wam poprzez swoje dłonie Impuls Dekodowania, który odbuduje pamięć o Płótnie-Strukturze Wszechświata. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza…]

(Z rąk Melchizedeka wychodzi wielki szeroki promień w kierunku Waszego Serca…, z Serca zaczyna on rozdzielać się na dwa strumienie – w górę … i w dół …, dosięgając czakry Korony i czakry Podstawy…, dalej strumienie z czakry Korony idą po łuku ósemki przez czakrę Serca …. do czakry Podstawy…. Z czakry Podstawy …. przez Serce po ósemce … do czakry Korony, tworząc symbol Wieczności: pionową Ósemkę.

[pauza…]

Ósemka jest już stworzona na poziomie energetycznym i teraz zacznie się ona obracać z wielką prędkością, swym środkiem trzymając się centrum Serca; ten ruch zaczyna się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

[pauza…]

Wokół Was tworzony jest Wir Energetyczny z Płomieni i Ognia. Wir ten tworzy wokół Was Święte rysunki, zwracając Wam pamięć o Geometrii Światła – Architekturze Światła. Możecie odczuwać gorąco wokół Was. Wokół głowy możecie mieć różne odczucia. Cierpliwie poczekajcie, praca jest kontynuowana.)

[pauza…]

Melchizedek opuszcza swoje ręce, wir ustaje.

Metatron, Melchizedek, Archanioł Michał harmonizują Was.

Zróbcie głęboki wdech, poczujcie siebie.

[pauza…]

Ja, Metatron, tu i teraz, dziękuję za Waszą pracę, moi kochani; dzisiaj została Wam zwrócona i przekazana duża część Pradawnej Wiedzy o Języku Światła. Stopniowo zaczynacie przypominać sobie wszystko. Ten proces jest właśnie teraz – proces pracy nad sobą i nad swoja pamięcią.

Dlatego żyjcie w Świetle, Miłości i Jesteście Kochani, praca z Impulsami przebiega stopniowo i strukturalnie. Każdy Impuls dopełnia kolejny, tworząc doskonałą Tkaninę Waszych Subtelnych Ciał, Ciał Światła, czyniąc je doskonałymi.

A teraz kierujemy Miłość w Wasze Serca, Hatorowie dołączają do nas i napełniają Was Miłością.

[pauza…]

Przyjmijcie Miłość Kochających Istot Całkowicie ze Światła, wypełnijcie się nią i przekażcie Energię Miłości do środka Ziemi, do jej Serca,

[pauza…]

Z Miłością i Wdzięcznością za całe Jej Piękno, Miłość i Opiekę, i za Jej Miłosierdzie.

[pauza…]

Strumień Miłości dosięga jądra Ziemi, i teraz powraca z Wdzięcznością dla nas wszystkich i Stwórcy…. przyjmujemy ten strumień … i kierujemy w serce Boga Matki-Ojca, Stwórcy wszystkiego co istnieje, z Miłością i Wdzięcznością za całe jego Stworzenie.

I będzie tak. Tak Jest.

[pauza…]

Bóg Matka-Ojciec przekazuje Wam zwielokrotnioną falę Miłości, przyjmijcie ją; stajecie się lekcy, świetliści i radośni. Ojciec i Matka dziękują nam z Miłością w Sercu, utrzymują nas w swoim Sercu.

[pauza…]

Doskonały mechanizm Przyjęcia i Przekazania kontynuuje swoją pracę, przyjmujemy Miłość – i przekazujemy ją Matce Ziemi; a potem ta miłość powraca do nas. Cieszcie się przyjęciem i przekazaniem Miłości, jest to prawdziwym przeznaczeniem Człowieka.

Na dzisiaj nasza aktywacja dobiegła końca.

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek wyprowadzamy Was z Piramidy Światła, jesteście tu i teraz, harmonizujemy Was, i dziękujemy Wam za dobrą pracę.

I będzie tak. Tak Jest.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz