04 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 3-13 Dźwięku

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą.]

Metatron o Piramidzie Światła

My, Mistrzowie Światła, tu i teraz na fali Miłości Stwórcy i Jeszua, przeprowadzimy aktywację Waszej Piramidy Światła. Potrzebne wcześniejsze, przeprowadzenie Impulsów (mowa tutaj o pierwszych trzech Impulsach, które już aktywowaliście) dla zakotwiczenia myśli o Piramidzie Światła, podłączonej przez energo-informatyczne kanały do matrycy Piramidy Światła. (Niezbędny poziom wewnętrznego Ognia był nagromadzony, przez Osoby, przyjmujące Impulsy).

Piramida Świadomości – jest to Konglomerat Doświadczenia Wzniesionych Mistrzów Światła – jest to zebrane doświadczenie Ognia Wzniesienia się.

Ogień Wzniesienia się – jest to Ogień Myśli wznoszących się. Ogień i Płomień – jest to Miłość i Stworzenie Boga Matki-Ojca.

Każdy inicjowany w Piramidzie Światła, przechodzi Akt Oczyszczania, Transformacji i Transmutacji na nowy poziom. Przechodzi proces podniesienia Świadomości za pośrednictwem Impulsów, Kodów Światła, Całościowego Światła. Świadomość biorących udział w aktywacjach, dostrajana jest do Matrycy Kosmicznej i Galaktycznej oraz Gwiezdnej Świadomości do Świadomości Duchowego Słońca.

Boskie Aspekty, które są w strukturze Piramidy Światła, odnawiają Boski Obraz i Podobiznę Stwórcy, Tworzącego w Miłości i Harmonii.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-11-05-Merkaba-Swiatła

Piramida Światła:

Odnawia Świętą Harmonię Subtelnych Ciał Osób i dostraja je na przyjęcie Boskiego Ognia.

Przywraca Jedność, otwiera drogę przez świadomość do swojego Wyższego Ja.

Otwiera Pradawną Pamięć, transformując doświadczenie w Boskie Doświadczenie.

Koduje DNA, odnawiając Boskie Warstwy, warstwy – doświadczenia i warstwy nowego potencjału.

Syntezuje i dostarcza „oprogramowanie” dla każdego, dostrajając go do procesu Wzniesienia się.

Piramida Światła jest wibracyjną strukturą dźwięku, w której znajdują się wszystkie dźwiękowe częstotliwości i fale, odpowiadające pierwotnemu dźwięku, całej palecie Dźwiękowego Zakresu (oktawy, tony, półtony).

Wasze Światło oświetla całą planetę, aktywacja Impulsów idzie sprawnie. Impulsy Energii i Światła wplatają Strukturę Światła w Matrycę Ziemi, w Wasze struktury. Mentalna praca tych, którzy przyjmują Impulsy i rysują spiralę Fibonacciego w strukturze Serca, pomaga wystroić dodatkowe kanały, potrzebne dla Transmodulacji świetlistej i komórkowej struktury.

Ten model – struktura będzie odpowiadać obrazowi i podobieństwu Ciała Światła Adama Kadmona.

Projekt Światła – strukturyzacja Subtelnych Ciał Człowieka będzie mieć powodzenie wtedy, kiedy przyłączy się Stwórca Myśl Współtwórców, przyjmujących i praktykujących Impulsy. Krytyczna masa, przyjmujących Impulsy doprowadzi do odwrócenia Piramidy Światła w Krystalicznej Strukturze Ziemi, umieszczając Ziemię całkowicie w Piramidzie Światła.

Kiedy nad Impulsami będzie pracować niezbędna ilość ludzi, Ziemia będzie pokryta Piramidą Światła. (Akcent jest stawiany na pracę z Sercem – schematy – są ważną podstawową pracą. Ta niezbędna praca prowadzi do wystrajania prawidłowych kanałów; pomagamy Ziemi zbudować i aktywować Piramidę Światła.)

Piramida Światła – źródło światła i energii w dobiegającym do końca Ewolucyjnym Etapie Wzniesienia się Ziemi, który przeprowadzi świadomość z jednego Poziomu do następnego, i przeprogramuje biochemię człowieka na odpowiednie Kody Światła, które odpowiadają częstotliwościom wyższych wymiarów i aktywują Ciało Świetliste Człowieka.

(Będzie przeprowadzona modulacja – przejście z matrycy węgłowej na matrycę opartą na krzemie. Nowa Forma Światła człowieka [struktura], będzie odpowiadać Impulsowemu przyjmowaniu wibracji jak u Istot będących Całkowicie ze Światła. Człowiek będzie komunikować się z Istotami Wyższego Rozumu [Istotami o Rozszerzonej Świadomości], Nauczycielami, Mistrzami).

Kody Dźwięku, generujące nowe Gwiezdne Matryce w DNA będą schodzić sukcesywnie, w każdym Impulsie, dla pełnego przygotowania struktury światła i dźwięku osoby, aż do momentu początku Nowego Cyklu Ewolucji.

Hatorowie o dźwięku i Świadomości

W strunie założona jest wibracja i częstotliwość,

Struna – subtelna świadomość, która dostrajana jest na dźwięk Miłości, który ochraniamy w Sercu.

My, utkamy struny Serca na matrycy, aby nie występowało w Świadomości rozdzielenie oraz aby struny dźwięczały w Harmonii Serca.

Świadomość człowieka – Świadomość Jedynego Stwórcy.

Fala z Serca – Miłość Jedynego Stwórcy.

To są struny dla następnego poziomu Świadomości. Śpiewająca Święta fala wszystkich strun przekaże Wibrację i Częstotliwość Stwórcy. I będą dostrojone Serca w Świadomość Słowa. I wtedy my spotkamy się przy Tronie, podnosząc wspólną Świadomość.

My, Hatorowie naciągamy struny OM-SA-DO-FA,

Struna Miłości – Fala Miłości – Fala Źródła, cała pamięć wieczności znajduje się w Sercach. I jest to Świadomość Boga. I będzie tak. Tak Jest.

Przyjdzie fala i zaśpiewają wszystkie struny Serca, zmieniając starą Świadomość. I będzie tak, na wszystkie wieki. Tak Jest.

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz