03 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 2-30, Impuls Współtwórczej Harmonii i Miłości

[Trzecia Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i odbywać się będzie aktywacja Impulsu 2-30, Impulsu Współtwórczej Harmonii i Miłości. Dzisiejsza praca różni się od poprzednich, ponieważ teraz Mistrzowie Światła będą pracować w dwóch etapach.

1 Etap. Aktywacja będzie odbywać się w Piramidzie Światła w celu przyjęcia Świetlnego Kodu Harmonii

W aktywacji będzie uczestniczyć Melchizedek, który umieści Was w Kuli Światła. Będzie pracować on ze splotem słonecznym, ośrodkiem Serca i trzecim okiem.

Do tego etapu odnosi się również część praktyczna, którą można wykonać dla przyśpieszenia ustrukturowania swoich ciał subtelnych za pośrednictwem złotej proporcji.

2 Etap. Aktywacja będzie odbywać się w Świątyni Miłości Wszechświata

Aktywację poprowadzą Mistrzowie Światła: Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek. Poproszą Was oni, abyście usiedli na Tronie z Ametystu i przypomnieli sobie moment Waszego początku podróży na planetę Ziemia. Mistrzowie będą pracować z czakrą Serca i czakrą Korony. Do wizualizacji możecie przygotować sobie obrazek przedstawiający ametyst. Jeśli zaś posiadacie ametyst, możecie wziąć go do rąk, a podczas aktywacji przyłożyć go do Serca.

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita każdego, kto pragnie otworzyć swoje Serce i łączy się z nami. Witamy Was, najdrożsi!

Dzisiaj My, Mistrzowie Światła – Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek – kontynuujemy pracę. Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem numer 2-30, Impulsem Współtwórczej Harmonii i Miłości.

Łączymy się z Wami naszymi Sercami, bierzemy Was za rękę i zapraszamy do Piramidy Światła, gdzie będzie odbywać się aktywacja Impulsu.

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 2-30, Impulsem Współtwórczej Harmonii i Miłości. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

1 Etap – to praca w Piramidzie Światła w celu przyjęcia Kodów Światła i Harmonii

A zatem zaczynamy. Pracę rozpoczyna Melchizedek.

Stoicie w centrum Piramidy Światła w pionowym promieniu światła, który schodzi przez wierzchołek piramidy. Znajdujecie się w strumieniu Promienia Światła, który teraz oczyszcza Was światłem i przygotowuje do pracy.

[pauza ….]

Melchizedek stoi przed Wami.

Ja, Melchizedek, tu i teraz, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca rozpoczynam pracę ze świętym wzorem Waszych subtelnych ciał. I będzie tak. Tak Jest.

Geometria ludzkiego ciała podporządkowana jest prawu Złotej Proporcji i Złotego Podziału. Struktura i Geometria subtelnych ciał ludzi również jest podporządkowana tym prawom.

[od tłumacza: Warto pamiętać również, że wszystko odbywa się w kontinuum świadomości Źródła i pozwalamy sobie otwierać się na nową Boską geometrię, na nową złotą proporcję w każdym momencie tu i teraz].

Cała doskonałość we Wszechświecie i na Planecie podporządkowana jest Świętej Proporcji. Wszystko jest doskonałe. Cały wszechświat oddycha i żyje w Doskonałej Harmonii Świętej Proporcji. Wszystko jest podporządkowane Jedynemu Rytmowi i Harmonii.

Harmonijny Rytm Wszechświata dostrojony jest do Rytmu Stwórcy, wszystko podporządkowane jest Rytmowi. Rytm to oddech Stwórcy, to Bicie Serca Ojca i Matki.

Wasze Serca są kopią Stwórcy i w Nich był ustanowiony Pra-rytm, który odpowiada Jego Rytmowi, Rytmowi Jam Jest. I wszystko rozwija się w Boskim Stworzeniu harmonijnie, w Miłości i Wierze.

Dla rozwoju Boskich Dusz istnieje prawo Wolnej Woli, w celu uzyskania Boskiego doświadczenia.

Na swej drodze rozwoju człowiek wybierał różne ścieżki i zdarzało się, że w swej świadomości oddalał się od Stwórcy, tym samym tracąc swoją najdoskonalszą drogę z oczu.

Poszczególne wybory odzwierciedlają się we wszystkich aspektach człowieka na Ziemi, tak na fizycznym planie, jak i w jego świadomości oraz w subtelnych ciałach. Zmienia się święta geometria ciał subtelnych.

Moim zadaniem (Melchizedeka) jest pomóc Wam odbudować harmonię i strukturę Waszych subtelnych ciał i wprowadzić je w rezonans z Rytmem Stwórcy Boga Matki-Ojca, dostroić Wasze struny-wzory do dokładnej proporcji (Fi) Waszych ciał subtelnych.

[od tłumacza: Wyraźmy intencję aby zawsze być dostrojonym na doskonałą Boską geometrię, na doskonałą złotą proporcję w każdym momencie tu i teraz].

[pauza ….]

[Złota Proporcja którą znamy ]
Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-01-Złota-Proporcja

Każde z Was zostanie poproszone aby: Narysować Złotą Proporcję Fi.

Teraz ja, Melchizedek, zaczynam z Wami pracę. Łączę się teraz z Wami splotem słonecznym, czakrą Serca i czakrą trzeciego oka. Tworzę wokół Was Kulę Światła.

[pauza ….]

Moje ręce wystawione są do przodu, dłonie są zwrócone w Waszą stronę i skierowane na czakrę Serca. Teraz zacznę przekazywać Wam Kody Światła Świętego Wzoru i Złotej Proporcji, wyciągnijcie ręce przed siebie, dłonie skierowane są do przodu.

Ja, Melchizedek, tu i teraz, proszę: przyjmijcie Święte Wzory Światła i Harmonii duchowego świata, które odpowiadają wibracji i Rytmowi Stwórcy Boga Matki-Ojca.

Przekazuję Złote Światło Złotej Proporcji Stworzenia dla wzniesienia się w Świat Jedności.

Proszę każde z Was, abyście przyjęli w swoje ciała Kody Twórczej Harmonii Stwórcy Boga Matki-Ojca poprzez swoje Serce.

[pauza ….]

Proszę każde z Was, aby przejawiło Swoją Prawdę poprzez słowo Boga Ojca-Matki, I proszę Was, abyście wypowiedzieli następującą intencję:

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz poprzez Melchizedeka i Źródło przyjmuję Strumień Światła Stwórcy Boga Matki-Ojca, który nadaje Doskonałą strukturę moim ciałom i odzwierciedla Doskonały Pierwotny Obraz Harmonijnego Ewolucyjnego Rozwoju mojej Duszy na drodze Wzrostu i Wzniesienia się. I będzie tak, Tak Jest».

[pauza ….]

Kody Światła pracują ze strukturami Waszych komórek i wzorem ciał subtelnych; odczuwacie gęste, subtelne energie, wewnątrz ciała, jak i na zewnątrz. Może zmieniać się Wam oddech, możecie mieć odczucia w uszach, kiedy czakra gardła rozszerza się, tworząc i wibrując na nowym zakresie Częstotliwości i Rytmu Stwórcy.

Odbywa się dostrojenie czakry gardła.

[pauza ….]

U każdego program dostrojenia się jest indywidualny, obserwujcie swoje ciało, harmonizacja Kodami Światła trwa nadal.

[pauza ….]

Będzie ona przebiegać również wtedy, kiedy zaczniecie pracować ze świętymi obrazami i rysunkami, strukturyzując za sprawą impulsów nerwowych korę Waszego mózgu. Tym samym będziecie rozpieczętowywać bloki świętej pamięci Waszego doświadczenia z poprzednich wcieleń poprzez mechaniczne działanie za pomocą rysunków i długopisu oraz intencji.

W czasie pracy wzywajcie mnie (Melchizedeka) i wykonujcie tę pracę w Piramidzie Światła.

Przypomnę, że proces świętego strukturyzowania Złotej Proporcji u każdego jest indywidualny.

A teraz harmonizuję i dostrajam Was do następnego etapu pracy.

[pauza ….]

2 Etap: praca w Świątyni Miłości Wszechświata

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Melchizedek i Archanioł Michał, wprowadzamy Was do Świątyni Miłości Wszechświata.

Jest to Świątynia stworzona z klejnotów i gwiazd, z Kryształów i Eteru, z Płomieni i Ognia.

Jest to Doskonała Święta Struktura Świątyni – wcielenie Idei Stwórcy Boga Matki-Ojca o istocie mocy Wielkiej, Stwórczej Energii Miłości. Jest to Świątynia stworzona ze wszystkich, którzy zostali stworzeni przez Stwórcę Boga Matkę-Ojca, Całe Istnienie ma tutaj swoje odzwierciedlenie i swój aspekt.

Cała ta Doskonałość pokazuje nam, jak Piękne są wszystkie stworzenia Stwórcy Boga Matki-Ojca, które oddychają i żyją jedyną Emanacją Miłości.

Jest to współtwórcza Miłość Stworzenia oraz Stwórcy połączona we Wspaniałej Harmonijnej Architekturze Światła, Energii, Wibracji, Dźwięku i Koloru, i wszystko to jest wypełnione tonami i spektrami niezwykłych dla Was barw i odcieni.

Doskonała Miłość Wszechświata spotyka Was w stroju i kształcie Harmonii i Piękna. Otwórzcie swoje Serce, rozpoczynamy aktywację ….

[pauza ….]

Mistrzowie proszą Was, abyście usiedli na tronie z Ametystu (dla celów wizualizacji możecie przygotować obrazek ametystu, a jeśli posiadacie ametyst, to weźcie go w ręce lub przyłóżcie do Serca).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-02-Ametyst

Usiądźcie i poczujcie, jak otula Was Energia Spokoju i Miłości, jak podnosi się w Was Fala Zachwytu, którą trudno opisać słowami.

[pauza ….]

Ta fala jest Wam znajoma, pamiętacie ją swoimi komórkami i próbujecie przypomnieć sobie, kiedy to było.

To było wtedy, kiedy Wy w Świątyni Miłości planowaliście swoją podróż do Nowego Eksperymentu (Eksperymentu na Planecie Ziemia).

Kiedy planowaliście, że podążycie za Nowym Doświadczeniem, a Wasza Dusza śpiewała pieśń Miłości i wypełniała się Zachwytem, oczekując nowej przygody.

Tutaj, w Świątyni Miłości Wszechświata, mówiliście sobie, że nigdy nie zapomnicie tej Doskonałej Miłości, Miłości, która stwarza poprzez Serce Jedynego.

Wy obejmowaliście każdego, kto wybierał się z Wami w tę podróż, i mówiliście, że będziecie pamiętać Miłość każdego i NIE ZAPOMNICIE JEJ NIGDY, niezależnie od wszystkiego i nie zwracając uwagi na role, które wybrali uczestnicy tego eksperymentu.

Mówiliście sobie, że najtrudniejsze role będziecie w stanie Przyjąć i Kochać, ponieważ w oczach każdego będziecie widzieć Boga i siebie samych.

Obiecaliście sobie, że nigdy nie zapomnicie Zachwytu Miłości, mimo że mogą być to najtrudniejsze role łotrów i łajdaków; że nie będziecie ich osądzać, pamiętając Wasz dzień Pożegnania i Obietnicę Bezwarunkowej Miłości przed Podróżą ku Nowemu Doświadczeniu, podjętą dla Dzieła Boga Matki-Ojca.

My, Mistrzowie Światła, ustawiamy się wokół Was (siedzicie na tronie z Ametystu), łączymy się z Waszym Sercem i napełniamy Was Energią Współtwórczej Miłości.

Napełniamy Was Energią i Kodami Światła Świątyni Miłości Wszechświata.

[pauza ….]

Impuls przechodzi przez czakrę Korony i czakrę Serca.

Impuls schodzi wirującym ruchem przez czakrę Korony,

[pauza ….]

Centrum Serca otrzymuje Impuls poprzez Kody Światła Kryształu Ametystu, który tworzy się w Waszym centrum Serca.

[pauza ….]

Obie te Energie łączą się w Przestrzeni Serca i schodzą w dół po kręgosłupie do stóp.

[pauza ….]

Kierujcie Energię do jądra Matki Ziemi,

[pauza ….]

I przyjmujcie strumień jej Współtwórczej Miłości płynący z powrotem do Waszego Serca.

[pauza ….]

Ze swego Serca kierujcie ten strumień w Serce Boga Matki-Ojca, przekazując im całą swoją bezgraniczną Miłość i Pieśń Duszy o Pięknie i Harmonii ich Stworzenia.

[pauza ….]

Strumień Miłości od Boga Matki-Ojca kieruje się z powrotem do Waszych Serc w zwielokrotnionym rozmiarze.

Przyjmujcie z Miłością i Wdzięcznością ich Dary, które przejawiają się w Was poprzez Wdzięczność i Boską Miłość.

Bądźcie Kanałem Miłości – Przyjęcia i Przekazania.

Jest to doskonały mechanizm Przyjęcia i Przekazania Miłości dla wszystkich i dla każdego, wypełnijcie swoją Miłością wszystko, co kiedykolwiek odtrąciliście w swoim życiu.

[pauza ….]

Napełnijcie wszystko Miłością i Współczuciem. Wasze Serce jest bezkresne, tak jak i Serce każdego wokół Was. Tak Jest.

(zostańcie w tym strumieniu tak długo, jak to czujecie…..)

[pauza ….]

Aktywacja dobiega końca.

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, wracamy z Wami ze Świątyni Miłości Wszechświata; jesteście tu i teraz.

Harmonizujemy Was, … uziemcie się.

[pauza ….]

Bądźcie spokojni, wdzięczni wszystkiemu i nade wszystko życzcie Wzniesienia się Ziemi i Ludzkości. Niech będzie to Waszym Największym Życzeniem w procesie Przemiany. Tak Jest.

Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz