02 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 1-16 Przekodowania DNA (Boskich Warstw/Helis 10-11-12)

[Druga Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się uaktywnienie 10, 11 i 12 Boskiej Warstwy (helisy) DNA. Michał i Melchizedek będą aktywować i przekazywać Kosmiczny Ogień oraz Ogień Galaktyki Mlecznej Drogi poprzez Wasze dłonie, i napełniać Was Energiami, oczyszczając i krystalizując Wasze ciała i komórki. Metatron przekaże Impuls ze Skarbnicy Światła i zdejmie pieczęcie ograniczeń z Waszych warstw DNA.

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 1-16, Impulsem Przekodowania 10, 11 i 12 warstwy/helisy DNA. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita każdego, i w Miłości i Zaufaniu zwraca się do Was.
My: Metatron, Melchizedek i Michał, cieszymy się ze wspólnej pracy i zapraszamy Was do Piramidy Światła.

Ja, Metatron, tu i teraz otwieram Piramidę Światła. Dzisiaj będziemy pracować z 16 Impulsem Przekodowania Boskich Warstw DNA, czyli warstwy 10, 11 i 12.

Są to warstwy (helisy), które są umocowane w Waszej strukturze DNA. Teraz otworzą one drzwi do kolejnych helis, które będą aktywowane w Waszej strukturze DNA dla dalszego rozwoju w wyższych wymiarach.

Boskie Warstwy (Helisy), jak widać z nazwy, bezpośrednio są związane ze Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem i umożliwiają powrót do Niego do Jam Jest swojego jestestwa.

Warstwy te stanowią Wasz wyższy potencjał. Poziomy te bardziej otwierają się wtedy, kiedy świadomość człowieka oraz zbiorowa świadomość Ludzkości i Ziemi gotowa jest do przejścia na nowy poziom Świadomości. Dlaczego my teraz uogólniamy i poszczególne osoby, i zbiorowość, i Ziemię? Dlatego, że i my, i Wy mówimy teraz o Globalnym Wzniesieniu.

Wasze i nasze zadanie polega na tym, by pomóc Wam zebrać wszystkie części siebie samych, abyście mogli powrócić do Źródła, do Jedności.

Przed nami poważna i odpowiedzialna praca. Dzisiaj każde z Was skieruje swoje światło, swój wzrok do Źródła, do Stwórcy – tak, że Jego Wola i Wasza Wolą, przejawi się jako Jedno Jam Jest.

Jest to droga wiecznego Światła, Miłości i Wiary – Wiary w Jedyne Stwórcze Źródło, które prowadzi każdego po wyrafinowanej drodze wcieleń i zbierania doświadczenia. Wasze doświadczenie tworzone jest we wszystkich światach i jest wnoszone w Jedyną Skarbnicę Światła jak perły Mądrości i Twórczego Doświadczenia, perły Miłości i Światła, dzięki którym zmieniają się Światy i powstają Odgałęzienia Nowych Galaktyk.

Dzisiaj my, Mistrzowie Światła, rozszerzymy Waszą Drogę, oświetlimy ją Światłem, napełnimy Miłością, zdejmiemy pieczęcie i otworzymy Nowym Impulsem nowe drogi Wzniesienia się poprzez przekodowanie Waszego DNA.

Dzisiaj Twórcze i Całościowe Światło dotknie każdego i obudzi jego helisy, warstwy, oraz poziomy prowadzące do Serca Boga Matki-Ojca. I będzie tak. Tak Jest.

Ja, Michał, biorę ręce każdego z Was i przykładam do swojego Serca – dotknijcie je, poczujcie jak w Wasze ręce przekazywana jest Energia Światła i Miłości.

[pauza ….]

(Dotykając serca Michała można poczuć olbrzymi świecący kryształ, Impulsy przez dłonie przechodzą do czakry Gardła, następnie do Trzeciego Oka i Szyszynki. Dalej energia rozlewa się po całym ciele, napełniając Światłem każdą jego komórkę … można odczuć lekkie dotknięcie czy mrowienie w każdej komórce, odczucie wypełnienia, rozszerzania).

Ja, Michał, tu i teraz napełniam Was Strumieniem Światła, Esencjom Życia.

[pauza ….]

Strumień napływa z centrum Galaktyki, a dalej płynie przez moje Serce, wypełniając Was poprzez Wasze dłonie, Wasze ciało i komórki.

Ten strumień pracuje z każdą komórką, przekazując Kody Światła Kosmicznego Ognia, przekodowując Wasze mitochondria na nową częstotliwość impulsu Boskiego Źródła i Życia.

[pauza ….]

Dzisiaj Źródło Stwórcy przekaże Wam Impuls Częstotliwości, który odblokuje program DNA i dostroi go na przyjęcie magnetycznej warstwy przyciągania boskich źródlanych cząstek – jak u Istot ze Światła.

Ja, Melchizedek, tu i teraz, proszę każde z Was, abyście wyciągnęli przed siebie ręce i skierowali swe dłonie do przodu.

Ja dotykam swoimi dłońmi Waszych dłoni.

[pauza ….]

Ja, Melchizedek, przekazuję Wam Krystaliczny Impuls Boskiego Chłodnego Ognia (odczucie lekkiego chłodu, świeżości, lekkości – napełnienie się krystaliczną czystościom).

[pauza ….]

Jest to strumień energii z Galaktyki Mlecznej Drogi – Morza Kryształów.

Teraz Chłodny Ogień będzie pracować z każdą Waszą komórką, krystalizując ją i zmieniając objętość jej pamięci poprzez przestawienie warstw na przyjęcie wyższego poziomu informacji oraz aktywowanie ich.

Krystalizacja umożliwia oczyszczenie i daje nową podstawę dla zapisania Impulsu Przekodowania.

[pauza ….]

(Przeprowadzajcie daną czynność z każdym Mistrzem tak długo, jak długo czujecie taką potrzebę; jeżeli ktoś uśnie – to w porządku, kontynuujcie wtedy od momentu, w którym zatrzymaliście się.)

A my kontynuujemy…

Ja, Metatron, tu i teraz stoję przed Wami i tworzę wokół Was Kulę Światła.

[pauza ….]

Proszę Was o wypowiedzenie następującej intencji:

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę o otwarcie Skarbnicy Światła i przekazanie oraz aktywowanie Impulsu Przekodowania DNA 10, 11 i 12 Boskiej Warstwy; proszę o zdjęcie wszystkich ograniczeń i otwarcie dla najwyższego dobra Impulsowi Przekodowania dostępu do moich komórek i mojej pamięci komórkowej, proszę o aktywowanie Boskich Warstw DNA. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, tworzę poprzez Was i Kulę Światła kanał, podobny do stożka czy też cylindra – znajdujecie się w świetlistym wydłużonym walcu, i po tym kanale będzie przechodzić Impuls.

A zatem ja, Metatron, nakazuję tu i teraz w Imieniu Boga Matki-Ojca dla najwyższego dobra przekazać Impuls ze Skarbnicy Światła. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Serafiny płomienne i ogniste przeprowadzają przez swoje ciała ten Impuls i kierują go do wierzchołka Piramidy Światła, która działa jak rezonator.

Impuls jest kierowany do stożka (znajdujecie się w walcu wewnątrz kuli światła).

Podnieście do góry ręce, a dłonie złóżcie jak kielichy.

[pauza ….]

Impuls wiruje w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i schodzi w dół po stożku.

Ja, Metatron, kładę ręce na Waszych ramionach, żeby pomóc Wam przeprowadzić ten Impuls.

Proszę zatem, aby Impuls przeszedł przez Was … (teraz najlepiej stać z podniesionymi rękami).

[pauza ….]

Strumień Impulsu Światła zaczyna Was wypełniać; Światło to jest gęste oraz subtelne i wlewa się ono w Was; zmienia się częstotliwość oddechu, raz jest on płytki, raz jest głęboki, następnie stabilizuje się jako głęboki; obserwujcie jak przechodzą przez Was energie.

[pauza ….]

Potoki światła gęstym, subtelnym strumieniem wlewają się w Was, powoli wypełniając Wasze ciało i komórki; kiedy strumień dosięgnie waszych stóp, przekierujcie ten strumień energii do Jądra Matki Ziemi z Miłością i Wdzięcznością.

[pauza ….]

Od Matki Ziemi idzie ku Wam powrotny strumień energii, przyjmijcie go. Całą Miłość Matki Ziemi skierujcie do swojego Serca i napełnijcie je swoją Miłością i Wdzięcznością … a potem ten strumień energii skierujcie do Serca Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Z powrotem płynie do Was potężny strumień Matki-Ojca, wypełniając Was Miłością Wszechświata, Matczyną opieką i Nieskończoną czułością.

[pauza ….]

Przyjmujcie i przekazujcie te strumienie Miłości, wylewajcie je na Świat, przemieniając go dzięki Miłości i Mądrości.

[pauza ….]

Ja, Metatron, z Woli Boga Ojca-Matki zdjąłem z Was programy oraz pieczęcie ograniczające odbiór Boskich Fal Miłości, pieczęcie, które odpowiadały grze istniejącej matrycy.

W ciągu trzech do pięciu dni będzie odbywać się w Was głęboka transformacja komórkowa. Z uwagi na tę transformację mam prośbę, abyście zmniejszyli swoją aktywność fizyczną, nie forsowali się za bardzo i dali organizmowi odpocząć, jeśli tego potrzebuje. Wyczuwajcie i słuchajcie komórek swojego ciała, one same Wam podpowiedzą, jakiej pomocy potrzebują w procesie swej przemiany i transformacji.

Podczas snu będą w Was zachodzić fundamentalne procesy; możliwie, że sny pokażą Wam, z czym się rozstajecie, a co nowego zaczynacie odkrywać.

Jeżeli nie mieliście głębokich i wyraźnych odczuć podczas powyższej pracy, a także po jej zakończeniu, nie oznacza to, że praca ta nie została wykonana. U każdej osoby proces przemiany jest indywidualną sprawą i każdy posiada odmienny próg wrażliwości energetycznej.

My, Mistrzowie Światła, 24 godziny na dobę jesteśmy z Wami. W każdej chwili możecie wejść dzięki swej intencji do Piramidy Światła i poprosić o kontynuowanie z Nami pracy, lub prosić Nas o pomóc w transformacji Waszych bloków energetycznych.

Bycie uczniem na Ścieżce Światła nikogo nie zwalnia z doświadczeń lekcji życiowych. Z nami jednak będziecie przechodzić przez nie szybciej i lżej. Bądźcie uważni, ponieważ Światło jest zawsze Jasnym Światłem w „Ciemności”, od którego wiele istot może „ślepnąć” – możecie usłyszeć okrzyki protestu; przyjmujcie je z Miłością, widząc, że ich Droga i Wybór również są szanowane.

Każdy sprzeciw powinien wyzwalać w Was samych jeszcze więcej Miłości.

Bądźcie spokojni, harmonijni, żyjcie w Radości i Miłości, i niech Waszym jedynym życzeniem będzie Wzniesienie się Ziemi i Ludzkości. I będzie tak. Tak Jest.

Metatron, Michał, Melchizedek

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz