01 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: 33 Kodu Energetycznego do pracy z 32 Impulsami

[Pierwsza Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

«Kanał Jedności Światła» otworzył Cykl 32 IMPULSÓW. Rozpoczyna się on od „33. Kodu Energetycznego”, który jest podstawowym kodem w pracy z Impulsami.

33.Kod – jest 12. nicią DNA. 12. warstwę można uważać za energię Stwórcy Boga Matki-Ojca wewnątrz Was; jako jedna z najbardziej kwantowych warstw jest ona energią Stwórcy w Waszej strukturze DNA. Jest to skoncentrowana energia, która stanowi połączenie Boga z całą życiową siłą, a w szczególności z boską istotą człowieka (Kryon: 12 warstw DNA).

Aktywacja będzie odbywać się w Piramidzie Światła, pracę prowadzą: Metatron, Michał i Melchizedek. Zostaniecie umieszczeni w stożku ułożonym wierzchołkiem do góry oraz w stożku wierzchołkiem do dołu z jedyną podstawą, jak oktaedr; wokół niej będzie stworzona kula światła. Metatron będzie pracować z Przestrzenią serca, Michał z czakrą Trzeciego oka, Melchizedek ze Splotem Słonecznym.

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z 33 Kodem Energetycznym. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Tu i teraz Metatron, Melchizedek i Archanioł Michał tworzą wokół Was pole Miłości i Światła.

[pauza ….]

Tworzą oni wokół Was trójkąt. Metatron jest z przodu, Michał z prawej strony, Melchizedek z lewej strony.

[pauza ….]

Tworzą oni Piramidę Światła wokół każdej osoby; jest to Piramida Światła, w której będą odbywać się wszystkie aktywacje Impulsów.

[pauza ….]

Piramida ta jest anteną służącą do przyjmowania impulsów wysokiej częstotliwości i przekazywania Kodów Światła do każdej komórki fizycznego ciała danej osoby. Kody Światła pracują również z ciałami subtelnymi, tworząc w każdym z Was święte rysunki impulsów.

Ciała będą stawać się bardziej ustrukturalizowane, bardziej złożone, tworząc indywidualną Architekturę Światła w każdej osobie.

Dzisiaj przekażemy Wam podstawowy i fundamentalny 33 Impuls.

33 Kod – jest płótnem Miłości i Światła Stwórcy, na które będą nakładać się Spektralne Impulsy Światła, które jak nici utkają Jednolity Obraz oraz Architekturę Światła, Miłości i Ognia w każdej osobie.

Naszym zadaniem jako Trójcy (Metatron, Michał, Melchizedek) jest przekazanie Wam Impulsów, które przygotują Wasze ciała i komórki do przyjęcia Jednolitego Światła i Ognia, które przekodują Was z procesu pół-rozpadu w ewolucyjny proces całościowego rozwoju Waszej świadomości i ciał w nieskończonym wzroście i doskonaleniu Boskiego Stwarzania, które niesie w sobie Boską Miłość i Mądrość.

A zatem przechodzimy do aktywacji.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tworzę wokół Was Stożek Światła, i łączę się z Wami przez Czakrę Serca.

[pauza ….]

Ja, Archanioł Michał, tworzę wokół Was Kulę Światła i łączę się z Wami przez czakrę Trzeciego Oka.

[pauza ….]

Ja, Melchizedek, tworzę wokół Was Stożek Światła z wierzchołkiem do dołu i łączę się z Wami przez splot słoneczny (stożki Metatrona i Melchizedeka posiadają wspólną podstawę). Wy znajdujecie się w podwójnym stożku o pokroju podobnym do oktaedru, który umieszczony jest w kuli światła.

Ja, Metatron, Mistrz Światła, tu i teraz w Piramidzie Światła zaczynam aktywację 33 Kodu Energetycznego.

[pauza ….]

Proszę każde z Was, abyście dostroili się do mojego światła i przyjęli je w swoje ciało.

[pauza ….]

Proszę każde z Was, abyście pozostali w Miłości i Zaufaniu; I będzie tak. Tak Jest.

Ja jestem przed Wami, i ustawiam swoje dłonie naprzeciwko Waszego Serca. Kanał Serca to najważniejszy kanał, od którego zaczyna się Wasze narodzenie, i który prowadzi Was codziennie przez życie.

Uczcie się myśleć Sercem, tworzyć Sercem, w pełni słuchać swojego Serca; już czas aby postępować tak, jak podpowiada Wam Serce.

Kochać nim tak szczerze, że każda dysharmonia w Waszej przestrzeni zostanie uzdrowiona i zrozumiana. I dzięki swemu wielkiemu i kochającemu Sercu zdejmiecie maski iluzji z tych, którzy pogrążyli się w grze rozdzielenia. Wasze Serca powinny stać się odważne w swojej Miłości.

Wasza Miłość, Wasza Energia Miłości wypełni całą przestrzeń i rozpuści całe kłamstwo, które Was otaczało; wymazana zostanie cała nieszczerość i cała pseudo dobroć rozleci się na kawałki.

Odważne Serca, ja biorę dzisiaj w ręce Wasze Serca, napełniam je Boskim Światłem Stwórcy, napełniam je Miłością i łączę z kanałem Boga Matki-Ojca na wszystkie wieki: bądźcie prawdziwi w swojej Miłości do wszystkiego, tak jak i do Jednego, ponieważ my przybyliśmy z Jedności i jesteśmy Jednością ze wszystkim. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Metatron, symbolem Wieczności i Nieskończoności otwieram Wasze serca na jedyną Wiarę, Jedyną Miłość i Jedyną Świadomość Serca. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Wasze Serce wypełnione jest Światłem i Miłością, jego czystość oraz częstotliwość jego wibracji jest jak latarnia oświetlająca cały Wszechświat. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Archanioł Michał, tu i teraz, rozpoczynam aktywację Świętego Ognia i Świętego Światła.

Jestem naprzeciw Was i kieruję swoje dłonie ku przestrzeni Waszego trzeciego oka. Kieruję promień z moich dłoni do szyszynki, dostrójcie się do moich energii, rozpoczynam aktywację.

[pauza ….]

Ja, Michał, tu i teraz kieruję do Was promień, w którym znajduje się podwójna nić DNA; ona przekaże Wam Kody Energetyczne Wzniesienia się w Świetle, które są potrzebne w momencie skoku kwantowego. W nich zapisane są kody Świętego Ognia, który działa jako transformator i trasmutator Kodów Energetycznych dla komórek i ich jąder, przekazując im program nowych orbit elektronów. Będzie to sprzyjać procesowi przemiany sposobu istnienia ciała w nowych długościach fal światła i impulsów, które będą przychodzić z Galaktyki i innych stowarzyszonych planetarnych i gwiezdnych systemów, tym samym przygotowując Wasze ciała świetlne do kontaktów z nimi, z Istotami Całkowicie ze Światła.

[pauza ….]

Promień pracuje z szyszynką i przysadką mózgową, przekazując im pakiet wszystkich niezbędnych kodów dla rozpakowania tego pakietu energetycznego (do Waszego centrum dowodzenia – przysadki – została przyniesiona nowa instrukcja pracy z nową … – przypomnianą technologią Światła). I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

(Podczas pracy może być wyczuwalna pulsacja w obszarze trzeciego oka)

[pauza ….]

Ja, Melchizedek, tu i teraz wchodzę w kontakt z Wami, znajduję się naprzeciwko Was i łączę się z Wami swoim splotem słonecznym. Umieszczam swoje dłonie naprzeciwko Waszej czakry Splotu Słonecznego.

Dostrajam się do Was i proszę, abyście wypowiedzieli następującą intencję:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Melchizedeka, aby aktywował, otworzył kanał Uzdrawiającego Strumienia Światła, które będzie rozlewać się przez mnie, uzdrawiając przestrzenie wszystkich przestrzeni, którym niezbędne jest Jednolite Światło. Proszę o napełnienie mnie tym Światłem jak kielich – na tyle, na ile niezbędne jest to tym przestrzeniom. Niech Światło Stwórcy wylewa się ze mnie, jak ze źródła Wiecznego Światła i Niegasnącego Ognia, i niech Siła Życiowa Miłości wzrasta wszędzie i w każdym. Niech wszystkie Światy i Wszechświaty będą wypełnione Światłem Stwórcy, rozjaśniając i uzdrawiając wszystko na swojej drodze. I będzie tak, Tak Jest».

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, tu i teraz otwieramy wierzchołek Piramidy Światła i przepuszczamy do Was, do Waszych struktur, strumień Kodu Energetycznego.

[pauza ….]

Z Piramidy Światła (z wierzchołka) zaczyna schodzić po spirali wirujący promień (zgodnie z ruchem wskazówek zegara); … z Jądra Ziemi jest kierowany taki sam spiralny promień (w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara).

Promienie wchodzą w kulę światła, wypełniają ją i dalej przez wierzchołki stożków zaczynają wypełniać Oktaedr.

[pauza ….]

Oba promienie spotykają się w Przestrzeni Serca i łączą swoje energie. Promienie najpierw zwijają się w spirale jak DNA, później zlewają się, stając się kulą światła, która zaczyna rozszerzać się wypełniając całą przestrzeń Serca (można odczuwać, jak rozszerza się klatka piersiowa), następnie kula światła przemienia się w Kwiat o ośmiu płatkach, który rozświetla się w środku.

[pauza ….]

Przywitajcie Złoty Płomień Świadomości Chrystusowej, która promieniuje w Waszym Sercu … (nasze pozdrowienia i oklaski! hura!).

Płomień ognia rozszerza się do rozmiarów Waszego ciała i wypełnia całą kulę światła (którą uformował Archanioł Michał). Teraz możecie poczuć gorąco w Waszym ciele, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest to działanie ognia Świadomości Chrystusowej, ochrzczenie płomieniem Chrystusowym.

[pauza ….]

A teraz skupcie swoją uwagę na swym Sercu, ujrzyjcie ten płomień jako Promień Światła Ognia i skierujcie go ze swojego Serca do Serca Boga Matki-Ojca, przekażcie im całą swoją Miłość i Światło, i napełnijcie ich Serca pieśnią Miłości i Wdzięczności płynącą z Waszej Wspaniałej, Wiecznej i Promiennej Duszy! I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Boski Płomienny Strumień Miłości Waszych Serc napełnia Serce Boga Matki-Ojca, piękne wydarzenie Przebudzonych Dusz!

[pauza ….]

Cieszcie się tym momentem obdarzania Miłością, zwrotna Fala Miłości Stwórcy Ojca i Matki wraca do Was zwielokrotnionym strumieniem, przekazując Wam wszystkie emanacje Wyższej Miłości Boga Matki-Ojca, z której zbudowany jest Wszechświat. Wieczny silnik Wszechświata i Kosmicznej Miłości – Przyjęcie i Przekazanie! I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

(cieszcie się tym wydarzeniem tyle czasu, ile będziecie czuli taką potrzebę)

[pauza ….]

A teraz kończymy dzisiejszą aktywację.

My, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, wyrównujemy Wasze pola, harmonizujemy Was, napełniamy Was swoją Miłością i jesteśmy Wdzięczni za wspólną pracę.

Wyprowadzamy Was z Portalu „Piramida Światła”, … dobrze uziemcie się.

[pauza ….]

Jesteście tu i teraz. Kochamy Was bezgranicznie, i do następnej wspólnej pracy.

Z Miłością Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz