Medytacja Archanielski Strumień – uaktywnienie Archanielskiego Pola

Wyciszamy się, siadamy do medytacji…

Łączymy się z przestrzenią Źródła w sobie.
Łączymy się poprzez Serca między sobą, z Sercem Ziemi, z Centralnym Słońcem, ze Źródłem Bogiem-Matką-Ojcem.
Zapraszamy Mistrzów Wniebowstąpionych, Aniołów, Archaniołów, Istot Światła i Miłości.
Zapraszamy duch Polski, Duch Warszawy, Duch miejsca gdzie mieszkamy, Serce Ziemi.
Wyrażamy Intencję Aktywacji Archanielskiego Strumienia, Pola Plazmy (Przestrzeni) łączącego Serce Ziemi, Serce Warszawy, miejsce gdzie się znajduje z Sercami Archaniołów.
Poprzez Źródło dajemy intencję harmonizacji, integracji Pola Ziemi z Polem Serc Kręgu Archaniołów.
Jeszcze raz dostrajamy się do Serca Ziemi z perspektywy Bezkresnego Źródła z intencją wzmocnienia Pola Ziemi.
Wyrażamy intencję aktywacji strumienia miedzy Sercem Ziemi i Polem Serc Kręgu Archaniołów, i prosimy aktywować doskonałe Archanielskie kody dla tej pracy w intencji Miłości i Doskonałości.

W Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga-Matki-Ojca, tu i teraz, Ja ………(imię) zapraszam Archanioła Michała, Archaniołów, Aniołów, Anioła Mira i Anioła Mera, istot światłą i miłości i proszę odbudować Archanielską siatkę, pole wokół Ziemi, 144 Aspekty Ducha Świętego według woli współtwórców poprzez Źródło Boga-Matkę-Ojca, poprzez promienie i kanał Archanielski – kanał połączenia człowieka i Archanioła.
Proszę przeprowadzić poprzez moje struktury Archanielskie energie i 144 promienia dla stworzenia/odkrycia Portalów Miłości i Światła Archanielskich Zastępów w przestrzenni Ziemi. Proszę wzmocnić ten kanał poprzez moje serce i jądro Ziemi, tak aby to zostało zapisano w wieczną pamięć krystalicznej siatki Ziemi, która odpowiada za idealny stan świadomości Ludzkości, i niech poprzez ten kanał będzie odbudowane Światło Rozumu wychodzącego ze Źródła, i niech rozświetli się Świadomość Człowieka.
Ja przyjmuję wszystkie energie Duchowych Legionów Światła i Miłości, które służą Ziemi i Ludzkości. I niech moje światło wiecznie świeci w przestrzeni Kosmosu oraz Całego Istnienia. Proszę wasze wsparcie w wiecznej służbie Źródłu Bogu-Matce-Ojcu. Ponieważ wiara moja jest mocna, Miłość bezkresna, świadomość otwarta dla przyjęcia nowych zmian w przestrzeni w duchu Przeobrażenia. Proszę Archanielskie Zastępy Światła i Miłości poprzez Źródło zwrócić Archanielskie ubrania i Skrzydła Ducha, tak aby ja mógł/mogła utrzymać Archanielską częstotliwość, czystość i wysoką świadomość. Ja biorę odpowiedzialność za czystość swoich myśli oraz działań, tak aby odpowiadać czystości Archanielskiego Światła.

Proszę odbudować całościowość krystalicznej, duchowej siatki 14400 eterycznych świątyń miłości, poprzez które będzie przechodzić strumień Boskiej Miłości i Światła do wszystkich szukających zrozumienia, wsparcia i uzdrowienia.
Z miłością i szacunkiem do wszystkich Świętych, Archaniołów, Aniołów, Mistrzów Wniebowstąpionych, Legionów Światła i Miłości, Źródła Boga-Matki-Ojca całego istnienia.

Niech tak będzie, z miłością do Źródła i w Źródle.

Odwołanie słów, myśli, czynów powstałych poprzez ego, w emocjach, z rozumu

Medytacja jest prowadzona w obecności z Wszechistniejącym, Wszechmogącym, Wszechobecnym, Wszechłaskawym Źródłem przejawiającym się we wszystkim. Mówi Źródło, że jest to praca z naszą podświadomością i nadświadomością.

 

Wejdźcie w swoje serce, połączcie się z całym sobą przez serce […pauza…]

Przywitajcie w sercu swoją podświadomość i nadświadomość […pauza…]

Mówi Źródło żeby połączyć się z podświadomością i nadświadomością, i poprosić je o automatyczne na korygowanie dla najwyższego dobra wszystkiego, o czym powiemy. W każdej intencji, którą złożymy.

Mówi Źródło, że w pierwszej kolejności zrobić z sobą samym ho’oponopono.

Przepraszam…, Wybaczam…, Dziękuję… Kocham… siebie, wszystkich uczestników medytacji, wszystkich, którzy uczestniczyli w medytacji, swoich bliskich, siebie nawzajem i błogosławię […pauza…]

 

Mówi Źródło, aby teraz złożyć intencję:

Ja odwołuję każde słowo wypowiedziane w emocjach…. We wszystkich swoich wcieleniach, w całej mojej drodze, od początku istnienia […pauza…]

Przepraszam siebie za każde słowo powiedziane w emocjach, i wybaczam sobie każde słowo wypowiedziane w emocjach […pauza…]

Odwołuje każde słowo wypowiedziane przez ego, na całej mojej drodze, od początku istnienia, we wszystkich moich wcieleniach […pauza…]

Przepraszam siebie, za każde słowo wypowiedziane przez ego, od początku istnienia, przez całą moją drogę, i wybaczam sobie każde słowo wypowiedziane przez ego, od początku istnienia, przez całą moją drogę […pauza…]

 

Odwołuję każdą moją myśl stworzoną w emocjach, stworzoną przez ego, stworzoną z rozumu, przez całą moją drogę, od początku istnienia, we wszystkich moich wcieleniach […pauza…]

Przepraszam siebie i wybaczam sobie każdą myśl stworzoną w emocjach, przez ego przez całą moją drogę od początku istnienia przez wszystkie moje wcielenia […pauza…]

 

Odwołuję wszystkie czyny moje, które zrobiłam (zrobiłem) w emocjach przez ego z rozumu, przez całe moje istnienie, od początku przez całą moją drogę, przez wszystkie wcielenia […pauza…]

Przepraszam za wszystkie moje czyny, które zrobiłam (zrobiłem) w emocjach z ego, z rozumu przez wszystkie moje wcielenia od początku istnienia przez całą moją drogę […pauza…]

Przepraszam za nie, i wybaczam wszystkie czyny zrobione przez ego zrobione w emocjach z umysłu. Przez całą moją drogę. Od początku istnienia, przez wszystkie wcielenia, Odwołuje je wszystkie, i oddaje do Źródła […pauza…]

 

Oddaje do Źródła wszystkie myśli, słowa i czyny przez całą moją drogę od początku istnienia przez wszystkie wcielenia, wypowiedziane, pomyślane, uczynione w emocjach, z ego i z rozumu. Oddaje je do Źródła […pauza…]

Z całego serca i z całej duszy dziękuję za pole łaski […pauza…]

Dziękuję sobie i swojemu wewnętrznemu Źródłu. Za pole łaski, które wypełnia każdą komórkę, za pole łaski, które wypełnia przestrzenie, po wszystkich tych myślach, słowach i czynach […pauza…]

Daję sobie łaskę czystości i niewinności. Tak właśnie Jest.

Medytacja Kręgu Uzdrawiającego „Żarna”

Zapraszamy na medytacyjny Krąg Uzdrawiania „Żarna” codziennie, w godz. 22.00-22.30.

Na wspólną medytację na odległość ze swojego domu, tworząc wspólną przestrzeń (poza czasem i przestrzenią) poprzez wyrażenie takiej intencji. Medytujemy u siebie w domu, wyrażamy wspólną intencję miłości, pokoju, radości, wolności, harmonii, najwyższego dobra dla nas, dla Ziemi i naszego wszechświata oraz dołączamy osobiste intencje, prośby dla najwyższego dobra.

 

Medytacja Kręgu Uzdrawiającego „Żarna” składa się z dwóch głównych części:
w pierwszej części robimy praktykę wybaczania (ho’oponopono) – około 5 min.
w drugiej części medytujemy razem z intencją uzdrowienia, w osobistych intencjach dla najwyższego dobra – około 25 min.

Podane czasy są przykładowe możebny być w medytacji tak długo jak będziemy to czuć.

W czasie medytacji przechodzimy poprzez wymiary/przestrzenie uzdrawiające. Wchodzimy do nich wyrażając intencję. Jeżeli musimy przerwać medytację w jej środku, najpierw powracamy poprzez wszystkie strefy/przestrzenie (są wymienione poniżej) z powrotem.

W medytacji pracujemy nad wspólną intencją: uzdrowienia, rozświetlenia, zharmonizowania, naszych ciał fizycznych i energetycznych, wszystkich naszych związków, relacji, wzorców, przekonań, naszej przestrzeni; poszerzenia świadomości i uaktywnienia talentów oraz dla naszego najwyższego dobra. Z przestrzeni serca można również dołączać własne intencje. Każda intencja wyrażona z przestrzeni serca dołącza do wspólnej intencji kręgu dla najwyższego dobra.

Pracujemy nad własną przestrzenią oraz intencjami osób w kręgu – ze świadomością, że pracując nad sobą uzdrawiamy siebie i poprzez siebie uzdrawiamy przestrzenie, które nas otaczają. Pracujemy ze świadomością akceptacji prawa każdego do własnego doświadczenia.

medytacja-zarna-human-recycling

Przygotowujemy się do medytacji.

Wyciszamy umysł, możemy wziąć prysznic, wypić szklankę czystej niegazowanej wody.

[pauza…]

1) Zaczynamy medytację od wyrażenia intencji

«Ja, (podaj swoje imię) ………….., w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej miłości wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba, dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój oddech miłości. I proszę moje Wyższe Ja, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy mnie dla mojego najwyższego dobra. Aby medytacja odbywała się w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz»

[pauza…]

2) Praktyka wybaczania

2.1) «Ja, (podaj swoje imię) …………., w swoim imieniu i w imieniu wszystkich swoich przodków, rodziny i bliskich we wszystkich czasoprzestrzeniach, wymiarach i światach – Przepraszam …, Wybaczam …, Dziękuję …  Kocham … Szanuję … Błogosławię … Siebie oraz Nas Wszystkich, uczestników medytacji, Naszych przodków, i wszystkie nasze związki;  z całego Serca, Duszy i swojej całej Istoty Przepraszam …, Wybaczam …, Dziękuję … Kocham … Szanuję … Błogosławię …»

[powtarzamy intencję ok 5 min…]

2.2) «Ja, (podaj swoje imię)……………., wyrażam prośbę oraz wolę uzdrowienia, rozświetlenia i zharmonizowania naszych ciał fizycznych, energetycznych i subtelnych, wszystkich naszych związków, relacji, wzorców, przekonań, naszej przestrzeni oraz poszerzenia świadomości i uaktywnienia talentów dla naszego najwyższego dobra.

Wyrażam prośbę (podaj własną intencję)………………., dla najwyższego dobra.»

[pauza …]

3.1) Zostają uruchomione Żarna Energetyczne

Znajdujemy się w żarnach energetycznych, dwa kręgi międzywymiarowe żaren oczyszczają, uzdrawiają oraz transformują nasze ciała, energię oraz naszą istotę zgodnie z naszymi intencjami oraz dla najwyższego dobra.

[pauza ok 5 min…]

3.2) Z przestrzeni żaren wchodzimy do przestrzeni „chaosu” (czyli do przestrzeni najbardziej doskonałych wibracji dopasowanych do każdej komórki ciała oraz sytuacji). Jest to przestrzeń najdoskonalszego porządku i równowagi.

[pauza ok 5 min…]

3.3) Z przestrzeni „chaosu” wchodzimy do przestrzeni mocy (czyli do przestrzeni, w której każda nasza komórka, pola i sytuacje napełniane są najdoskonalszą energią i światłem).

[pauza ok 5 min…]

3.4) Z przestrzeni mocy wchodzimy do przestrzeni ciszy lub inaczej pustki. Pustki w której zawiera się wszystko (czyli do przestrzeni naszego serca, gdzie naturalnym stanem jest porozumiewanie się ze swoimi opiekunami, swoim wyższym Ja i wyrażanie swoich intencji serca).

[pauza ok 5 min…]

3.5) Z przestrzeni ciszy wchodzimy do przestrzeni mocy.

[pauza ok 2 min…]

3.6) Z przestrzeni mocy wchodzimy do przestrzeni „chaosu” (czyli do przestrzeni najbardziej doskonałych wibracji).

[pauza ok 2 min…]

3.7) Z przestrzeni „chaosu” wchodzimy do przestrzeni żaren.

[pauza ok 2 min…]

Żarna będą pracować jeszcze przez jakiś czas i dokończą swoją pracę dla każdego w swoim czasie.

Pozostajemy w swoim sercu, otwieramy oczy aby medytować w życiu.

4) Uziemiamy się

Dziękujemy wszystkim uczestnikom medytacji, Opiekunom, wszystkim, którzy byli z nami w medytacji i pozostają …