03 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 2-30, Impuls Współtwórczej Harmonii i Miłości

[Trzecia Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i odbywać się będzie aktywacja Impulsu 2-30, Impulsu Współtwórczej Harmonii i Miłości. Dzisiejsza praca różni się od poprzednich, ponieważ teraz Mistrzowie Światła będą pracować w dwóch etapach.

1 Etap. Aktywacja będzie odbywać się w Piramidzie Światła w celu przyjęcia Świetlnego Kodu Harmonii

W aktywacji będzie uczestniczyć Melchizedek, który umieści Was w Kuli Światła. Będzie pracować on ze splotem słonecznym, ośrodkiem Serca i trzecim okiem.

Do tego etapu odnosi się również część praktyczna, którą można wykonać dla przyśpieszenia ustrukturowania swoich ciał subtelnych za pośrednictwem złotej proporcji.

2 Etap. Aktywacja będzie odbywać się w Świątyni Miłości Wszechświata

Aktywację poprowadzą Mistrzowie Światła: Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek. Poproszą Was oni, abyście usiedli na Tronie z Ametystu i przypomnieli sobie moment Waszego początku podróży na planetę Ziemia. Mistrzowie będą pracować z czakrą Serca i czakrą Korony. Do wizualizacji możecie przygotować sobie obrazek przedstawiający ametyst. Jeśli zaś posiadacie ametyst, możecie wziąć go do rąk, a podczas aktywacji przyłożyć go do Serca.

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita każdego, kto pragnie otworzyć swoje Serce i łączy się z nami. Witamy Was, najdrożsi!

Dzisiaj My, Mistrzowie Światła – Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek – kontynuujemy pracę. Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem numer 2-30, Impulsem Współtwórczej Harmonii i Miłości.

Łączymy się z Wami naszymi Sercami, bierzemy Was za rękę i zapraszamy do Piramidy Światła, gdzie będzie odbywać się aktywacja Impulsu.

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 2-30, Impulsem Współtwórczej Harmonii i Miłości. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

1 Etap – to praca w Piramidzie Światła w celu przyjęcia Kodów Światła i Harmonii

A zatem zaczynamy. Pracę rozpoczyna Melchizedek.

Stoicie w centrum Piramidy Światła w pionowym promieniu światła, który schodzi przez wierzchołek piramidy. Znajdujecie się w strumieniu Promienia Światła, który teraz oczyszcza Was światłem i przygotowuje do pracy.

[pauza ….]

Melchizedek stoi przed Wami.

Ja, Melchizedek, tu i teraz, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca rozpoczynam pracę ze świętym wzorem Waszych subtelnych ciał. I będzie tak. Tak Jest.

Geometria ludzkiego ciała podporządkowana jest prawu Złotej Proporcji i Złotego Podziału. Struktura i Geometria subtelnych ciał ludzi również jest podporządkowana tym prawom.

[od tłumacza: Warto pamiętać również, że wszystko odbywa się w kontinuum świadomości Źródła i pozwalamy sobie otwierać się na nową Boską geometrię, na nową złotą proporcję w każdym momencie tu i teraz].

Cała doskonałość we Wszechświecie i na Planecie podporządkowana jest Świętej Proporcji. Wszystko jest doskonałe. Cały wszechświat oddycha i żyje w Doskonałej Harmonii Świętej Proporcji. Wszystko jest podporządkowane Jedynemu Rytmowi i Harmonii.

Harmonijny Rytm Wszechświata dostrojony jest do Rytmu Stwórcy, wszystko podporządkowane jest Rytmowi. Rytm to oddech Stwórcy, to Bicie Serca Ojca i Matki.

Wasze Serca są kopią Stwórcy i w Nich był ustanowiony Pra-rytm, który odpowiada Jego Rytmowi, Rytmowi Jam Jest. I wszystko rozwija się w Boskim Stworzeniu harmonijnie, w Miłości i Wierze.

Dla rozwoju Boskich Dusz istnieje prawo Wolnej Woli, w celu uzyskania Boskiego doświadczenia.

Na swej drodze rozwoju człowiek wybierał różne ścieżki i zdarzało się, że w swej świadomości oddalał się od Stwórcy, tym samym tracąc swoją najdoskonalszą drogę z oczu.

Poszczególne wybory odzwierciedlają się we wszystkich aspektach człowieka na Ziemi, tak na fizycznym planie, jak i w jego świadomości oraz w subtelnych ciałach. Zmienia się święta geometria ciał subtelnych.

Moim zadaniem (Melchizedeka) jest pomóc Wam odbudować harmonię i strukturę Waszych subtelnych ciał i wprowadzić je w rezonans z Rytmem Stwórcy Boga Matki-Ojca, dostroić Wasze struny-wzory do dokładnej proporcji (Fi) Waszych ciał subtelnych.

[od tłumacza: Wyraźmy intencję aby zawsze być dostrojonym na doskonałą Boską geometrię, na doskonałą złotą proporcję w każdym momencie tu i teraz].

[pauza ….]

[Złota Proporcja którą znamy ]
Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-01-Złota-Proporcja

Każde z Was zostanie poproszone aby: Narysować Złotą Proporcję Fi.

Teraz ja, Melchizedek, zaczynam z Wami pracę. Łączę się teraz z Wami splotem słonecznym, czakrą Serca i czakrą trzeciego oka. Tworzę wokół Was Kulę Światła.

[pauza ….]

Moje ręce wystawione są do przodu, dłonie są zwrócone w Waszą stronę i skierowane na czakrę Serca. Teraz zacznę przekazywać Wam Kody Światła Świętego Wzoru i Złotej Proporcji, wyciągnijcie ręce przed siebie, dłonie skierowane są do przodu.

Ja, Melchizedek, tu i teraz, proszę: przyjmijcie Święte Wzory Światła i Harmonii duchowego świata, które odpowiadają wibracji i Rytmowi Stwórcy Boga Matki-Ojca.

Przekazuję Złote Światło Złotej Proporcji Stworzenia dla wzniesienia się w Świat Jedności.

Proszę każde z Was, abyście przyjęli w swoje ciała Kody Twórczej Harmonii Stwórcy Boga Matki-Ojca poprzez swoje Serce.

[pauza ….]

Proszę każde z Was, aby przejawiło Swoją Prawdę poprzez słowo Boga Ojca-Matki, I proszę Was, abyście wypowiedzieli następującą intencję:

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz poprzez Melchizedeka i Źródło przyjmuję Strumień Światła Stwórcy Boga Matki-Ojca, który nadaje Doskonałą strukturę moim ciałom i odzwierciedla Doskonały Pierwotny Obraz Harmonijnego Ewolucyjnego Rozwoju mojej Duszy na drodze Wzrostu i Wzniesienia się. I będzie tak, Tak Jest».

[pauza ….]

Kody Światła pracują ze strukturami Waszych komórek i wzorem ciał subtelnych; odczuwacie gęste, subtelne energie, wewnątrz ciała, jak i na zewnątrz. Może zmieniać się Wam oddech, możecie mieć odczucia w uszach, kiedy czakra gardła rozszerza się, tworząc i wibrując na nowym zakresie Częstotliwości i Rytmu Stwórcy.

Odbywa się dostrojenie czakry gardła.

[pauza ….]

U każdego program dostrojenia się jest indywidualny, obserwujcie swoje ciało, harmonizacja Kodami Światła trwa nadal.

[pauza ….]

Będzie ona przebiegać również wtedy, kiedy zaczniecie pracować ze świętymi obrazami i rysunkami, strukturyzując za sprawą impulsów nerwowych korę Waszego mózgu. Tym samym będziecie rozpieczętowywać bloki świętej pamięci Waszego doświadczenia z poprzednich wcieleń poprzez mechaniczne działanie za pomocą rysunków i długopisu oraz intencji.

W czasie pracy wzywajcie mnie (Melchizedeka) i wykonujcie tę pracę w Piramidzie Światła.

Przypomnę, że proces świętego strukturyzowania Złotej Proporcji u każdego jest indywidualny.

A teraz harmonizuję i dostrajam Was do następnego etapu pracy.

[pauza ….]

2 Etap: praca w Świątyni Miłości Wszechświata

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Melchizedek i Archanioł Michał, wprowadzamy Was do Świątyni Miłości Wszechświata.

Jest to Świątynia stworzona z klejnotów i gwiazd, z Kryształów i Eteru, z Płomieni i Ognia.

Jest to Doskonała Święta Struktura Świątyni – wcielenie Idei Stwórcy Boga Matki-Ojca o istocie mocy Wielkiej, Stwórczej Energii Miłości. Jest to Świątynia stworzona ze wszystkich, którzy zostali stworzeni przez Stwórcę Boga Matkę-Ojca, Całe Istnienie ma tutaj swoje odzwierciedlenie i swój aspekt.

Cała ta Doskonałość pokazuje nam, jak Piękne są wszystkie stworzenia Stwórcy Boga Matki-Ojca, które oddychają i żyją jedyną Emanacją Miłości.

Jest to współtwórcza Miłość Stworzenia oraz Stwórcy połączona we Wspaniałej Harmonijnej Architekturze Światła, Energii, Wibracji, Dźwięku i Koloru, i wszystko to jest wypełnione tonami i spektrami niezwykłych dla Was barw i odcieni.

Doskonała Miłość Wszechświata spotyka Was w stroju i kształcie Harmonii i Piękna. Otwórzcie swoje Serce, rozpoczynamy aktywację ….

[pauza ….]

Mistrzowie proszą Was, abyście usiedli na tronie z Ametystu (dla celów wizualizacji możecie przygotować obrazek ametystu, a jeśli posiadacie ametyst, to weźcie go w ręce lub przyłóżcie do Serca).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-02-Ametyst

Usiądźcie i poczujcie, jak otula Was Energia Spokoju i Miłości, jak podnosi się w Was Fala Zachwytu, którą trudno opisać słowami.

[pauza ….]

Ta fala jest Wam znajoma, pamiętacie ją swoimi komórkami i próbujecie przypomnieć sobie, kiedy to było.

To było wtedy, kiedy Wy w Świątyni Miłości planowaliście swoją podróż do Nowego Eksperymentu (Eksperymentu na Planecie Ziemia).

Kiedy planowaliście, że podążycie za Nowym Doświadczeniem, a Wasza Dusza śpiewała pieśń Miłości i wypełniała się Zachwytem, oczekując nowej przygody.

Tutaj, w Świątyni Miłości Wszechświata, mówiliście sobie, że nigdy nie zapomnicie tej Doskonałej Miłości, Miłości, która stwarza poprzez Serce Jedynego.

Wy obejmowaliście każdego, kto wybierał się z Wami w tę podróż, i mówiliście, że będziecie pamiętać Miłość każdego i NIE ZAPOMNICIE JEJ NIGDY, niezależnie od wszystkiego i nie zwracając uwagi na role, które wybrali uczestnicy tego eksperymentu.

Mówiliście sobie, że najtrudniejsze role będziecie w stanie Przyjąć i Kochać, ponieważ w oczach każdego będziecie widzieć Boga i siebie samych.

Obiecaliście sobie, że nigdy nie zapomnicie Zachwytu Miłości, mimo że mogą być to najtrudniejsze role łotrów i łajdaków; że nie będziecie ich osądzać, pamiętając Wasz dzień Pożegnania i Obietnicę Bezwarunkowej Miłości przed Podróżą ku Nowemu Doświadczeniu, podjętą dla Dzieła Boga Matki-Ojca.

My, Mistrzowie Światła, ustawiamy się wokół Was (siedzicie na tronie z Ametystu), łączymy się z Waszym Sercem i napełniamy Was Energią Współtwórczej Miłości.

Napełniamy Was Energią i Kodami Światła Świątyni Miłości Wszechświata.

[pauza ….]

Impuls przechodzi przez czakrę Korony i czakrę Serca.

Impuls schodzi wirującym ruchem przez czakrę Korony,

[pauza ….]

Centrum Serca otrzymuje Impuls poprzez Kody Światła Kryształu Ametystu, który tworzy się w Waszym centrum Serca.

[pauza ….]

Obie te Energie łączą się w Przestrzeni Serca i schodzą w dół po kręgosłupie do stóp.

[pauza ….]

Kierujcie Energię do jądra Matki Ziemi,

[pauza ….]

I przyjmujcie strumień jej Współtwórczej Miłości płynący z powrotem do Waszego Serca.

[pauza ….]

Ze swego Serca kierujcie ten strumień w Serce Boga Matki-Ojca, przekazując im całą swoją bezgraniczną Miłość i Pieśń Duszy o Pięknie i Harmonii ich Stworzenia.

[pauza ….]

Strumień Miłości od Boga Matki-Ojca kieruje się z powrotem do Waszych Serc w zwielokrotnionym rozmiarze.

Przyjmujcie z Miłością i Wdzięcznością ich Dary, które przejawiają się w Was poprzez Wdzięczność i Boską Miłość.

Bądźcie Kanałem Miłości – Przyjęcia i Przekazania.

Jest to doskonały mechanizm Przyjęcia i Przekazania Miłości dla wszystkich i dla każdego, wypełnijcie swoją Miłością wszystko, co kiedykolwiek odtrąciliście w swoim życiu.

[pauza ….]

Napełnijcie wszystko Miłością i Współczuciem. Wasze Serce jest bezkresne, tak jak i Serce każdego wokół Was. Tak Jest.

(zostańcie w tym strumieniu tak długo, jak to czujecie…..)

[pauza ….]

Aktywacja dobiega końca.

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, wracamy z Wami ze Świątyni Miłości Wszechświata; jesteście tu i teraz.

Harmonizujemy Was, … uziemcie się.

[pauza ….]

Bądźcie spokojni, wdzięczni wszystkiemu i nade wszystko życzcie Wzniesienia się Ziemi i Ludzkości. Niech będzie to Waszym Największym Życzeniem w procesie Przemiany. Tak Jest.

Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

02 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 1-16 Przekodowania DNA

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą.]

„Wszystkie warstwy wielowymiarowego DNA, które znajdowały się w Was w uśpieniu, powrócą znów do Życia. Impulsy, które już zostały wysłane, rozpakowały w Was nici DNA; są to energie, które Was przekodowują, rozpoczynając oczywiście od DNA.”

Kryon o DNA:

„Boskie Warstwy DNA 10-11-12. Ich wielowymiarowe atrybuty znajdują się na najwyższym poziomie, dlatego warstwy te w ogóle nie odnoszą się do trójwymiarowego świata. Można zadać pytanie, jaką rolę te warstwy odgrywają. Teraz, moi drodzy, będziecie musieli przyzwyczaić się do faktu, że warstwy te po prostu istnieją, a nie spełniają jakąś funkcję. Nie są to ani procesy, ani wspomnienia, jak warstwy 7-8-9. Traktujcie je jako garnki, w których przygotowuje się jedzenie. Kuchenne naczynia są częścią procesu przygotowywania jedzenia i odżywiania organizmu. Warstwy te stanowią Boski Fundament, na którym spoczywa DNA; są one niezbędne dla istnienia innych warstw.”

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-10-07-Dna

Hatorowie o mitochondriach:

„Ciało KA składa się z niezliczonych cząstek eterycznego światła, wewnątrz którego istnieją węzłowe punkty połączone z mitochondriami Waszych komórek. Mitochondria produkują energię; jest to elektrownia Waszych komórek. Jedyne komórki, które nie posiadają jąder – to czerwone ciałka krwi. Policzono, że ciało człowieka składa się z ponad tryliona komórek, zatem w organizmie znajduje się ponad trylion mitochondriów. Mitochondria połączone są z ciałem KA poprzez liczne mikrokanały.

Można przenieść swoją świadomość na ten poziom ciała i poczuć kanały swego KA. Kanały te są międzykomórkowymi portalami, prowadzącymi w wyżej wibrującą rzeczywistość Waszego ciała KA. Za ich pomocą możecie pomóc swoim mitochondriom łatwiej adaptować się do szybkich zmian.”

„Żyjecie w paradoksalnej dualności. W miarę, jak rozpada się stara energetyczna rzeczywistość, powstaje nowa. Jednak w ludzkiej naturze leży przywiązywanie się do dobrze znanych rzeczy i do starych, przewidywalnych sposobów życia. Jednakże duża część starego sposobu istnienia dobiega już końca. Świat, który znacie, kończy się i rodzi się Nowy.”

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

02 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 1-16 Przekodowania DNA (Boskich Warstw/Helis 10-11-12)

[Druga Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się uaktywnienie 10, 11 i 12 Boskiej Warstwy (helisy) DNA. Michał i Melchizedek będą aktywować i przekazywać Kosmiczny Ogień oraz Ogień Galaktyki Mlecznej Drogi poprzez Wasze dłonie, i napełniać Was Energiami, oczyszczając i krystalizując Wasze ciała i komórki. Metatron przekaże Impuls ze Skarbnicy Światła i zdejmie pieczęcie ograniczeń z Waszych warstw DNA.

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 1-16, Impulsem Przekodowania 10, 11 i 12 warstwy/helisy DNA. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita każdego, i w Miłości i Zaufaniu zwraca się do Was.
My: Metatron, Melchizedek i Michał, cieszymy się ze wspólnej pracy i zapraszamy Was do Piramidy Światła.

Ja, Metatron, tu i teraz otwieram Piramidę Światła. Dzisiaj będziemy pracować z 16 Impulsem Przekodowania Boskich Warstw DNA, czyli warstwy 10, 11 i 12.

Są to warstwy (helisy), które są umocowane w Waszej strukturze DNA. Teraz otworzą one drzwi do kolejnych helis, które będą aktywowane w Waszej strukturze DNA dla dalszego rozwoju w wyższych wymiarach.

Boskie Warstwy (Helisy), jak widać z nazwy, bezpośrednio są związane ze Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem i umożliwiają powrót do Niego do Jam Jest swojego jestestwa.

Warstwy te stanowią Wasz wyższy potencjał. Poziomy te bardziej otwierają się wtedy, kiedy świadomość człowieka oraz zbiorowa świadomość Ludzkości i Ziemi gotowa jest do przejścia na nowy poziom Świadomości. Dlaczego my teraz uogólniamy i poszczególne osoby, i zbiorowość, i Ziemię? Dlatego, że i my, i Wy mówimy teraz o Globalnym Wzniesieniu.

Wasze i nasze zadanie polega na tym, by pomóc Wam zebrać wszystkie części siebie samych, abyście mogli powrócić do Źródła, do Jedności.

Przed nami poważna i odpowiedzialna praca. Dzisiaj każde z Was skieruje swoje światło, swój wzrok do Źródła, do Stwórcy – tak, że Jego Wola i Wasza Wolą, przejawi się jako Jedno Jam Jest.

Jest to droga wiecznego Światła, Miłości i Wiary – Wiary w Jedyne Stwórcze Źródło, które prowadzi każdego po wyrafinowanej drodze wcieleń i zbierania doświadczenia. Wasze doświadczenie tworzone jest we wszystkich światach i jest wnoszone w Jedyną Skarbnicę Światła jak perły Mądrości i Twórczego Doświadczenia, perły Miłości i Światła, dzięki którym zmieniają się Światy i powstają Odgałęzienia Nowych Galaktyk.

Dzisiaj my, Mistrzowie Światła, rozszerzymy Waszą Drogę, oświetlimy ją Światłem, napełnimy Miłością, zdejmiemy pieczęcie i otworzymy Nowym Impulsem nowe drogi Wzniesienia się poprzez przekodowanie Waszego DNA.

Dzisiaj Twórcze i Całościowe Światło dotknie każdego i obudzi jego helisy, warstwy, oraz poziomy prowadzące do Serca Boga Matki-Ojca. I będzie tak. Tak Jest.

Ja, Michał, biorę ręce każdego z Was i przykładam do swojego Serca – dotknijcie je, poczujcie jak w Wasze ręce przekazywana jest Energia Światła i Miłości.

[pauza ….]

(Dotykając serca Michała można poczuć olbrzymi świecący kryształ, Impulsy przez dłonie przechodzą do czakry Gardła, następnie do Trzeciego Oka i Szyszynki. Dalej energia rozlewa się po całym ciele, napełniając Światłem każdą jego komórkę … można odczuć lekkie dotknięcie czy mrowienie w każdej komórce, odczucie wypełnienia, rozszerzania).

Ja, Michał, tu i teraz napełniam Was Strumieniem Światła, Esencjom Życia.

[pauza ….]

Strumień napływa z centrum Galaktyki, a dalej płynie przez moje Serce, wypełniając Was poprzez Wasze dłonie, Wasze ciało i komórki.

Ten strumień pracuje z każdą komórką, przekazując Kody Światła Kosmicznego Ognia, przekodowując Wasze mitochondria na nową częstotliwość impulsu Boskiego Źródła i Życia.

[pauza ….]

Dzisiaj Źródło Stwórcy przekaże Wam Impuls Częstotliwości, który odblokuje program DNA i dostroi go na przyjęcie magnetycznej warstwy przyciągania boskich źródlanych cząstek – jak u Istot ze Światła.

Ja, Melchizedek, tu i teraz, proszę każde z Was, abyście wyciągnęli przed siebie ręce i skierowali swe dłonie do przodu.

Ja dotykam swoimi dłońmi Waszych dłoni.

[pauza ….]

Ja, Melchizedek, przekazuję Wam Krystaliczny Impuls Boskiego Chłodnego Ognia (odczucie lekkiego chłodu, świeżości, lekkości – napełnienie się krystaliczną czystościom).

[pauza ….]

Jest to strumień energii z Galaktyki Mlecznej Drogi – Morza Kryształów.

Teraz Chłodny Ogień będzie pracować z każdą Waszą komórką, krystalizując ją i zmieniając objętość jej pamięci poprzez przestawienie warstw na przyjęcie wyższego poziomu informacji oraz aktywowanie ich.

Krystalizacja umożliwia oczyszczenie i daje nową podstawę dla zapisania Impulsu Przekodowania.

[pauza ….]

(Przeprowadzajcie daną czynność z każdym Mistrzem tak długo, jak długo czujecie taką potrzebę; jeżeli ktoś uśnie – to w porządku, kontynuujcie wtedy od momentu, w którym zatrzymaliście się.)

A my kontynuujemy…

Ja, Metatron, tu i teraz stoję przed Wami i tworzę wokół Was Kulę Światła.

[pauza ….]

Proszę Was o wypowiedzenie następującej intencji:

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę o otwarcie Skarbnicy Światła i przekazanie oraz aktywowanie Impulsu Przekodowania DNA 10, 11 i 12 Boskiej Warstwy; proszę o zdjęcie wszystkich ograniczeń i otwarcie dla najwyższego dobra Impulsowi Przekodowania dostępu do moich komórek i mojej pamięci komórkowej, proszę o aktywowanie Boskich Warstw DNA. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, tworzę poprzez Was i Kulę Światła kanał, podobny do stożka czy też cylindra – znajdujecie się w świetlistym wydłużonym walcu, i po tym kanale będzie przechodzić Impuls.

A zatem ja, Metatron, nakazuję tu i teraz w Imieniu Boga Matki-Ojca dla najwyższego dobra przekazać Impuls ze Skarbnicy Światła. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Serafiny płomienne i ogniste przeprowadzają przez swoje ciała ten Impuls i kierują go do wierzchołka Piramidy Światła, która działa jak rezonator.

Impuls jest kierowany do stożka (znajdujecie się w walcu wewnątrz kuli światła).

Podnieście do góry ręce, a dłonie złóżcie jak kielichy.

[pauza ….]

Impuls wiruje w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i schodzi w dół po stożku.

Ja, Metatron, kładę ręce na Waszych ramionach, żeby pomóc Wam przeprowadzić ten Impuls.

Proszę zatem, aby Impuls przeszedł przez Was … (teraz najlepiej stać z podniesionymi rękami).

[pauza ….]

Strumień Impulsu Światła zaczyna Was wypełniać; Światło to jest gęste oraz subtelne i wlewa się ono w Was; zmienia się częstotliwość oddechu, raz jest on płytki, raz jest głęboki, następnie stabilizuje się jako głęboki; obserwujcie jak przechodzą przez Was energie.

[pauza ….]

Potoki światła gęstym, subtelnym strumieniem wlewają się w Was, powoli wypełniając Wasze ciało i komórki; kiedy strumień dosięgnie waszych stóp, przekierujcie ten strumień energii do Jądra Matki Ziemi z Miłością i Wdzięcznością.

[pauza ….]

Od Matki Ziemi idzie ku Wam powrotny strumień energii, przyjmijcie go. Całą Miłość Matki Ziemi skierujcie do swojego Serca i napełnijcie je swoją Miłością i Wdzięcznością … a potem ten strumień energii skierujcie do Serca Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Z powrotem płynie do Was potężny strumień Matki-Ojca, wypełniając Was Miłością Wszechświata, Matczyną opieką i Nieskończoną czułością.

[pauza ….]

Przyjmujcie i przekazujcie te strumienie Miłości, wylewajcie je na Świat, przemieniając go dzięki Miłości i Mądrości.

[pauza ….]

Ja, Metatron, z Woli Boga Ojca-Matki zdjąłem z Was programy oraz pieczęcie ograniczające odbiór Boskich Fal Miłości, pieczęcie, które odpowiadały grze istniejącej matrycy.

W ciągu trzech do pięciu dni będzie odbywać się w Was głęboka transformacja komórkowa. Z uwagi na tę transformację mam prośbę, abyście zmniejszyli swoją aktywność fizyczną, nie forsowali się za bardzo i dali organizmowi odpocząć, jeśli tego potrzebuje. Wyczuwajcie i słuchajcie komórek swojego ciała, one same Wam podpowiedzą, jakiej pomocy potrzebują w procesie swej przemiany i transformacji.

Podczas snu będą w Was zachodzić fundamentalne procesy; możliwie, że sny pokażą Wam, z czym się rozstajecie, a co nowego zaczynacie odkrywać.

Jeżeli nie mieliście głębokich i wyraźnych odczuć podczas powyższej pracy, a także po jej zakończeniu, nie oznacza to, że praca ta nie została wykonana. U każdej osoby proces przemiany jest indywidualną sprawą i każdy posiada odmienny próg wrażliwości energetycznej.

My, Mistrzowie Światła, 24 godziny na dobę jesteśmy z Wami. W każdej chwili możecie wejść dzięki swej intencji do Piramidy Światła i poprosić o kontynuowanie z Nami pracy, lub prosić Nas o pomóc w transformacji Waszych bloków energetycznych.

Bycie uczniem na Ścieżce Światła nikogo nie zwalnia z doświadczeń lekcji życiowych. Z nami jednak będziecie przechodzić przez nie szybciej i lżej. Bądźcie uważni, ponieważ Światło jest zawsze Jasnym Światłem w „Ciemności”, od którego wiele istot może „ślepnąć” – możecie usłyszeć okrzyki protestu; przyjmujcie je z Miłością, widząc, że ich Droga i Wybór również są szanowane.

Każdy sprzeciw powinien wyzwalać w Was samych jeszcze więcej Miłości.

Bądźcie spokojni, harmonijni, żyjcie w Radości i Miłości, i niech Waszym jedynym życzeniem będzie Wzniesienie się Ziemi i Ludzkości. I będzie tak. Tak Jest.

Metatron, Michał, Melchizedek

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

01 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Kodu Energetycznego do pracy z 32 Impulsami

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą.]

„Są dwa aspekty, które pomogą Wam wrócić do Domu: to Światło i Ogień, oraz oczywiście Miłość…”

„Moim zatem zadaniem (Metatrona) będzie przekazanie Wam Kluczy do Waszego wzniesienia, oświetlenie kierunku i Waszej drogi. Zrozumcie, że potrzebujecie przygotować swoje ciała do przyjęcia nowego Spektrum Światła. Jest to aspekt wzniesienia się, podczas którego Mistrzowie otwierają eteryczną Piramidę Światła, w której będą odbywać się inicjacje Impulsów Światła i Ognia. Każdemu z Was przydzielono dwóch Mistrzów, Nauczycieli, Serafinów, Aniołów lub Archaniołów. Te dwie istoty będą pracować z Wami stopniowo przygotowując Wasze ciała oraz świadomość i myśli.”

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry

„32+1 to pierwsze bloki budulcowe – komórki, które powstają w wyniku podziału zapłodnionej komórki jajowej w procesie rozwoju embrionalnego. Z tych właśnie 32 komórek zaczyna się tworzyć torus, kiedy pojawienie się 33 komórki daje impuls i bodziec do odwrócenia się całej struktury na drugą stronę/przenicowanie, w czasie którego zachodzi dalszy podział na 512 komórek. Proces utworzenia się torusa prowadzi do powstania kuli. (por. Drunvalo Melchizedek „Pradawna tajemnica Kwiatu Życia”, t.1 str.217-219)”

„Czy wiecie, że powstanie torusa jest jednym z etapów w procesie Wzniesienia?”

„Praca składa się z 32 Impulsów, a każdy z nich ma swój sens i energetyczną strukturę. Impulsy zbierają Kody Światła w Wewnętrzne Światło, które w odpowiednim czasie będzie odwrócone w postaci torusa na zewnątrz, a zewnętrzne światło wejdzie do środka. Świetlna kompozycja, składająca się z 32 elementów, będzie wbudowana w momencie przejścia w 33 blok budulcowy, co wywoła rozbłysk energii (odwrócenie się na drugą stronę/przenicowanie struktury). Wzmocnienie Światła pozwoli elektronom zmienić kąt orbity, a to będzie sprzyjać wejściu w Skok Kwantowy.”

„Naszą wspólną drogą jest przebycie w ciągu cyklu aktywacji Drogi Prawdy, Drogi Miłości, i dostrojenie się do energii Trójcy Mojżesza, Jezusa i Eliasza. Naszym wspólnym zadaniem jest to, abyście osiągnęli ich wibracje poprzez podniesienie swoich.”

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

01 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: 33 Kodu Energetycznego do pracy z 32 Impulsami

[Pierwsza Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

«Kanał Jedności Światła» otworzył Cykl 32 IMPULSÓW. Rozpoczyna się on od „33. Kodu Energetycznego”, który jest podstawowym kodem w pracy z Impulsami.

33.Kod – jest 12. nicią DNA. 12. warstwę można uważać za energię Stwórcy Boga Matki-Ojca wewnątrz Was; jako jedna z najbardziej kwantowych warstw jest ona energią Stwórcy w Waszej strukturze DNA. Jest to skoncentrowana energia, która stanowi połączenie Boga z całą życiową siłą, a w szczególności z boską istotą człowieka (Kryon: 12 warstw DNA).

Aktywacja będzie odbywać się w Piramidzie Światła, pracę prowadzą: Metatron, Michał i Melchizedek. Zostaniecie umieszczeni w stożku ułożonym wierzchołkiem do góry oraz w stożku wierzchołkiem do dołu z jedyną podstawą, jak oktaedr; wokół niej będzie stworzona kula światła. Metatron będzie pracować z Przestrzenią serca, Michał z czakrą Trzeciego oka, Melchizedek ze Splotem Słonecznym.

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z 33 Kodem Energetycznym. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Tu i teraz Metatron, Melchizedek i Archanioł Michał tworzą wokół Was pole Miłości i Światła.

[pauza ….]

Tworzą oni wokół Was trójkąt. Metatron jest z przodu, Michał z prawej strony, Melchizedek z lewej strony.

[pauza ….]

Tworzą oni Piramidę Światła wokół każdej osoby; jest to Piramida Światła, w której będą odbywać się wszystkie aktywacje Impulsów.

[pauza ….]

Piramida ta jest anteną służącą do przyjmowania impulsów wysokiej częstotliwości i przekazywania Kodów Światła do każdej komórki fizycznego ciała danej osoby. Kody Światła pracują również z ciałami subtelnymi, tworząc w każdym z Was święte rysunki impulsów.

Ciała będą stawać się bardziej ustrukturalizowane, bardziej złożone, tworząc indywidualną Architekturę Światła w każdej osobie.

Dzisiaj przekażemy Wam podstawowy i fundamentalny 33 Impuls.

33 Kod – jest płótnem Miłości i Światła Stwórcy, na które będą nakładać się Spektralne Impulsy Światła, które jak nici utkają Jednolity Obraz oraz Architekturę Światła, Miłości i Ognia w każdej osobie.

Naszym zadaniem jako Trójcy (Metatron, Michał, Melchizedek) jest przekazanie Wam Impulsów, które przygotują Wasze ciała i komórki do przyjęcia Jednolitego Światła i Ognia, które przekodują Was z procesu pół-rozpadu w ewolucyjny proces całościowego rozwoju Waszej świadomości i ciał w nieskończonym wzroście i doskonaleniu Boskiego Stwarzania, które niesie w sobie Boską Miłość i Mądrość.

A zatem przechodzimy do aktywacji.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tworzę wokół Was Stożek Światła, i łączę się z Wami przez Czakrę Serca.

[pauza ….]

Ja, Archanioł Michał, tworzę wokół Was Kulę Światła i łączę się z Wami przez czakrę Trzeciego Oka.

[pauza ….]

Ja, Melchizedek, tworzę wokół Was Stożek Światła z wierzchołkiem do dołu i łączę się z Wami przez splot słoneczny (stożki Metatrona i Melchizedeka posiadają wspólną podstawę). Wy znajdujecie się w podwójnym stożku o pokroju podobnym do oktaedru, który umieszczony jest w kuli światła.

Ja, Metatron, Mistrz Światła, tu i teraz w Piramidzie Światła zaczynam aktywację 33 Kodu Energetycznego.

[pauza ….]

Proszę każde z Was, abyście dostroili się do mojego światła i przyjęli je w swoje ciało.

[pauza ….]

Proszę każde z Was, abyście pozostali w Miłości i Zaufaniu; I będzie tak. Tak Jest.

Ja jestem przed Wami, i ustawiam swoje dłonie naprzeciwko Waszego Serca. Kanał Serca to najważniejszy kanał, od którego zaczyna się Wasze narodzenie, i który prowadzi Was codziennie przez życie.

Uczcie się myśleć Sercem, tworzyć Sercem, w pełni słuchać swojego Serca; już czas aby postępować tak, jak podpowiada Wam Serce.

Kochać nim tak szczerze, że każda dysharmonia w Waszej przestrzeni zostanie uzdrowiona i zrozumiana. I dzięki swemu wielkiemu i kochającemu Sercu zdejmiecie maski iluzji z tych, którzy pogrążyli się w grze rozdzielenia. Wasze Serca powinny stać się odważne w swojej Miłości.

Wasza Miłość, Wasza Energia Miłości wypełni całą przestrzeń i rozpuści całe kłamstwo, które Was otaczało; wymazana zostanie cała nieszczerość i cała pseudo dobroć rozleci się na kawałki.

Odważne Serca, ja biorę dzisiaj w ręce Wasze Serca, napełniam je Boskim Światłem Stwórcy, napełniam je Miłością i łączę z kanałem Boga Matki-Ojca na wszystkie wieki: bądźcie prawdziwi w swojej Miłości do wszystkiego, tak jak i do Jednego, ponieważ my przybyliśmy z Jedności i jesteśmy Jednością ze wszystkim. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Metatron, symbolem Wieczności i Nieskończoności otwieram Wasze serca na jedyną Wiarę, Jedyną Miłość i Jedyną Świadomość Serca. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Wasze Serce wypełnione jest Światłem i Miłością, jego czystość oraz częstotliwość jego wibracji jest jak latarnia oświetlająca cały Wszechświat. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Archanioł Michał, tu i teraz, rozpoczynam aktywację Świętego Ognia i Świętego Światła.

Jestem naprzeciw Was i kieruję swoje dłonie ku przestrzeni Waszego trzeciego oka. Kieruję promień z moich dłoni do szyszynki, dostrójcie się do moich energii, rozpoczynam aktywację.

[pauza ….]

Ja, Michał, tu i teraz kieruję do Was promień, w którym znajduje się podwójna nić DNA; ona przekaże Wam Kody Energetyczne Wzniesienia się w Świetle, które są potrzebne w momencie skoku kwantowego. W nich zapisane są kody Świętego Ognia, który działa jako transformator i trasmutator Kodów Energetycznych dla komórek i ich jąder, przekazując im program nowych orbit elektronów. Będzie to sprzyjać procesowi przemiany sposobu istnienia ciała w nowych długościach fal światła i impulsów, które będą przychodzić z Galaktyki i innych stowarzyszonych planetarnych i gwiezdnych systemów, tym samym przygotowując Wasze ciała świetlne do kontaktów z nimi, z Istotami Całkowicie ze Światła.

[pauza ….]

Promień pracuje z szyszynką i przysadką mózgową, przekazując im pakiet wszystkich niezbędnych kodów dla rozpakowania tego pakietu energetycznego (do Waszego centrum dowodzenia – przysadki – została przyniesiona nowa instrukcja pracy z nową … – przypomnianą technologią Światła). I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

(Podczas pracy może być wyczuwalna pulsacja w obszarze trzeciego oka)

[pauza ….]

Ja, Melchizedek, tu i teraz wchodzę w kontakt z Wami, znajduję się naprzeciwko Was i łączę się z Wami swoim splotem słonecznym. Umieszczam swoje dłonie naprzeciwko Waszej czakry Splotu Słonecznego.

Dostrajam się do Was i proszę, abyście wypowiedzieli następującą intencję:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Melchizedeka, aby aktywował, otworzył kanał Uzdrawiającego Strumienia Światła, które będzie rozlewać się przez mnie, uzdrawiając przestrzenie wszystkich przestrzeni, którym niezbędne jest Jednolite Światło. Proszę o napełnienie mnie tym Światłem jak kielich – na tyle, na ile niezbędne jest to tym przestrzeniom. Niech Światło Stwórcy wylewa się ze mnie, jak ze źródła Wiecznego Światła i Niegasnącego Ognia, i niech Siła Życiowa Miłości wzrasta wszędzie i w każdym. Niech wszystkie Światy i Wszechświaty będą wypełnione Światłem Stwórcy, rozjaśniając i uzdrawiając wszystko na swojej drodze. I będzie tak, Tak Jest».

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, tu i teraz otwieramy wierzchołek Piramidy Światła i przepuszczamy do Was, do Waszych struktur, strumień Kodu Energetycznego.

[pauza ….]

Z Piramidy Światła (z wierzchołka) zaczyna schodzić po spirali wirujący promień (zgodnie z ruchem wskazówek zegara); … z Jądra Ziemi jest kierowany taki sam spiralny promień (w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara).

Promienie wchodzą w kulę światła, wypełniają ją i dalej przez wierzchołki stożków zaczynają wypełniać Oktaedr.

[pauza ….]

Oba promienie spotykają się w Przestrzeni Serca i łączą swoje energie. Promienie najpierw zwijają się w spirale jak DNA, później zlewają się, stając się kulą światła, która zaczyna rozszerzać się wypełniając całą przestrzeń Serca (można odczuwać, jak rozszerza się klatka piersiowa), następnie kula światła przemienia się w Kwiat o ośmiu płatkach, który rozświetla się w środku.

[pauza ….]

Przywitajcie Złoty Płomień Świadomości Chrystusowej, która promieniuje w Waszym Sercu … (nasze pozdrowienia i oklaski! hura!).

Płomień ognia rozszerza się do rozmiarów Waszego ciała i wypełnia całą kulę światła (którą uformował Archanioł Michał). Teraz możecie poczuć gorąco w Waszym ciele, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest to działanie ognia Świadomości Chrystusowej, ochrzczenie płomieniem Chrystusowym.

[pauza ….]

A teraz skupcie swoją uwagę na swym Sercu, ujrzyjcie ten płomień jako Promień Światła Ognia i skierujcie go ze swojego Serca do Serca Boga Matki-Ojca, przekażcie im całą swoją Miłość i Światło, i napełnijcie ich Serca pieśnią Miłości i Wdzięczności płynącą z Waszej Wspaniałej, Wiecznej i Promiennej Duszy! I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Boski Płomienny Strumień Miłości Waszych Serc napełnia Serce Boga Matki-Ojca, piękne wydarzenie Przebudzonych Dusz!

[pauza ….]

Cieszcie się tym momentem obdarzania Miłością, zwrotna Fala Miłości Stwórcy Ojca i Matki wraca do Was zwielokrotnionym strumieniem, przekazując Wam wszystkie emanacje Wyższej Miłości Boga Matki-Ojca, z której zbudowany jest Wszechświat. Wieczny silnik Wszechświata i Kosmicznej Miłości – Przyjęcie i Przekazanie! I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

(cieszcie się tym wydarzeniem tyle czasu, ile będziecie czuli taką potrzebę)

[pauza ….]

A teraz kończymy dzisiejszą aktywację.

My, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, wyrównujemy Wasze pola, harmonizujemy Was, napełniamy Was swoją Miłością i jesteśmy Wdzięczni za wspólną pracę.

Wyprowadzamy Was z Portalu „Piramida Światła”, … dobrze uziemcie się.

[pauza ….]

Jesteście tu i teraz. Kochamy Was bezgranicznie, i do następnej wspólnej pracy.

Z Miłością Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

00 Wstęp do Medytacji – 32 Impulsy Aktywacje od Archanioła Metatrona

Impulsy zostały otrzymane drogą przekazu (channelingu) od Mistrzów Wniebowstąpionych i Archaniołów: Metatrona, Michała, Melchizedeka za pośrednictwem Julii Skurichiny. Cykl aktywacji zawiera w sobie aktywację Kodów Światła i Impulsów przy wsparciu Mistrzów Światła. Impulsy aktywują nasze ciało świetlne, ciała subtelne i uaktywniają oraz przyśpieszają proces wzniesienia świadomości. Osoby biorące udział w aktywacjach budują żywą piramidę, przez którą będą przechodzić kody oraz Impulsy ze środka Galaktyki, z Centralnego Słońca oraz Ducha Swojego Jestestwa dla wspomagania, wzniesienia Swojej Świadomości oraz Świadomości Ziemi w czasie przejścia na nową spiralę rozwoju.

Aktywacja impulsów zaczęła się w maju 2012 roku i jest ważnym wydarzeniem w procesie wzniesienia Świadomości. Wszystkie aktywacje są dostępne w postaci pisemnej oraz w wersji audio. Wznoszenie świadomości jest ciągłym procesem, dlatego aktywacje są aktualne i pomocne w osobistym rozwoju z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej. Umieszczone teksty oraz nagrania audio zostały zaktualizowane w listopadzie 2014 roku. Jak przekazali archaniołowie w czasie aktywacji pracujemy z energiami i przekazem na moment tu i teraz. Przeprowadzając aktywacje, należy zdawać sobie sprawę, że słowa niosą tylko część informacji, o wiele większą część zajmuje przekaz energetyczno-duchowy, a archaniołowie dbają o to aby zgodnie z naszą intencją aktywacja była doskonale dopasowana do aktualnej chwili. Dla tego jeżeli aktywacje było przeprowadzono wcześniej i będzie przeprowadzona w Waszej chwili obecnej, jak zapewnili archaniołowie, będzie to zupełnie inny przekaz energetyczno-informacyjny, głębiej transformujący i sięgający do najdalszych zakątków naszej istoty w procesie rozwoju.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-01-Kwiat-Życia

Aktywacja impulsów jest wspierana dodatkowym materiałem przydatnym dla bardziej świadomego ich przyjęcia oraz zintegrowania. Wszystkie lekcje są prowadzone przez Mistrzów oraz Nauczycieli, a naszym zadaniem jest praca nad samym sobą w celu podniesienia swojej świadomości. Dlatego pojawia się gorąca prośba do tych z Was, którzy zdecydują się przejść przez aktywacje od początku do końca – należy być w pełni odpowiedzialnym przed samym sobą oraz tymi osobami, z którymi będziecie pracować w grupach.

Podstawowa prośba przekazana przez Mistrzów na samym początku jest taka, aby  przeprowadzać aktywację w kolejności podawania impulsów oraz w odstępie co najmniej jednego dnia między zainicjowaniem kolejnych aktywacji. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania. Z każdym impulsem możemy pracować tyle czasu jak to czujemy, i dowolnie do niego powracać:

Udanych aktywacji! Niech światło, miłość, mądrość, harmonia, spełnienie i życie wypełni każdego. Niech ujawni się pełnia radości z przejawienia swojej boskości.

Jestem pełnią, obfitością, spokojem, świadomością, miłością i radością życia, jestem pasją życia, Niech tak będzie – Teraz.

Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz