08 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 7-14, Impuls Kwazarów

[Ósma Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Informacja do wszystkich, przyjmujących 32 Impulsy od Metatrona

Gdy pracujemy z aktywacjami, coraz bardziej wrasta nasze zrozumienie, że jest to praca nie tylko dla siebie samych, ale również poprzez siebie samych dla Planety, Galaktyki i Wszechświata. Ziemia jest fraktalem, który tworzy nowy obraz Wszechświata. Wzór tego obrazu tworzony jest przez nas tu i teraz. Każde z nas, budując własną Piramidę Światła, stanowi cegiełkę Planetarnej i Galaktycznej Piramidy Świadomości Chrystusowej.

Zwracamy się z prośbą do każdego, kto przyjmuje Impulsy, aby wyraził taką właśnie intencję zakotwiczania światła dla Matki Ziemi, i ewentualnie podał przybliżone współrzędne geograficzne miejsca, w którym przebywa się najczęściej. Dzięki temu będziemy widzieć obszar pokrycia Impulsami Światła terytorium Ziemi. Współrzędne można przekazać na adres impulsy@humanstrefa.pl

Przykład współrzędnych w formacie Google Maps: Andrij Romaniw, Warszawa, N 52.197 E 21.015 (gdzie N-szerokość; E-długość geograficzna). Można skorzystać z linku http://gmapsapi.com/wspolrzedne.php do wyznaczenia swoich współrzędnych.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja Impulsu 7-14, Impulsu Kwazarów.

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z 32 przedstawicielami gwiezdno-galaktycznej społeczności. Aktywacja będzie odbywać się w Piramidzie Światła i w jeszcze jednej mniejszej piramidzie, wewnątrz której będzie zbudowana tuba światła. Wokół piramidy będzie znajdować się krąg składający się z przedstawicieli gwiezdno-galaktycznej rodziny. Z ich Serc do Waszego Serca będą biec promienie, które przekażą 32 kody światła gwiezdnych rodzin. Metatron będzie pracować z Waszą czakrą Serca za pośrednictwem symbolu „Okrąg z kropką” [jest to symbol słońca], z czakrą Korony za pośrednictwem 12-promiennej gwiazdy, z Trzecim Okiem za pośrednictwem symbolu Merkaba oraz z czakrą Gardła za pośrednictwem symbolu Trzech Piramid.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, tu i teraz w boskim dniu i nocy łączymy się z Wami. Prosimy, abyście wypowiedzieli intencję dla rozpoczęcia pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 7-14, Impulsem Kwazarów. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła z radością kontynuuje z Wami pracę, najdrożsi!

Ja, Metatron, zapraszam Was do Piramidy Światła. Ustawiacie się w środku piramidy pod jej wierzchołkiem.

[pauza ….]

Ja, Metatron, Melchizedek i Michał jesteśmy obok Was, wypełniamy przestrzeń wokół Was Światłem i Miłością, i łączymy się z Wami swoimi Sercami.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-01-Kwazary

Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem Kwazarów.

Jest to długo oczekiwany Impuls dla Was i dla Planety Ziemia.

Krystaliczna matryca Ziemi i Wasze krystaliczne Serca gotowe są do przyjęcia tych energii.

Energie supergwiazd to potężne energie, jakie mogą być wykorzystane dla podniesienia wibracyjnego poziomu Ziemi i Waszego poziomu wibracji. Częstotliwości wibracji będą przekazane do Ziemi i w Wasze ciała składające się z Ognia i Płomieni.

Kosmiczny Ogień Fohat – to energia kwazarów. Energie te zakotwiczą się w Was i staniecie się ich przewodnikiem. Boski Ogień Fohat uzdrawia, przeobraża i transformuje, przenosi Was na nowy poziom świadomości Stwórców. I Wy, błogosławieni, jesteście gotowi go przyjąć.

Dzisiaj zbudujemy wokół Was jeszcze jedną Piramidę, po to, aby energie, które przez Was przechodzą, były bardziej zrównoważone i harmonijne. Wewnątrz piramidy umieszczamy tubę światła dla przeprowadzenia tej energii.

A zatem, najdrożsi, dzisiaj zapraszamy gwiezdną społeczność Gwiezdnych Rodzin dla wspierania Was w tej pracy i przeprowadzenia energii i Impulsu Kwazarów.

Gwiezdno-galaktyczna społeczność składa się z 32 przedstawicieli gwiezdno-galaktycznego przymierza.

Powitajcie Ich. Oni są tu i teraz gotowi do pracy z Wami.

Ustawiają się oni wokół Was po okręgu i kierują swoje promienie ze swoich Serc do Waszych Serc.

[pauza ….]

Przypomnę raz jeszcze, że znajdujecie się w piramidzie, wewnątrz piramidy jest tuba światła, wokół piramidy ustawieni są w kole przedstawiciele gwiezdno-galaktycznych rodzin. Z ich Serc skierowane są promienie do Waszych Serc. W ten sposób, najdrożsi, będzie odbywać się teraz dostrojenie Waszej Przestrzeni Serca w celu przyjęcia promieni od gwiezdnej społeczności.

Ja, Metatron, tu i teraz rozpoczynam aktywację. Ja dostrajam się do Waszego Serca i harmonizuję się z Wami za pośrednictwem symbolu nieskończoności (poziomy symbol ósemki) …, ja rozszerzam Waszą Przestrzeń Serca… i wpisuję w nią symbol „okrąg z kropką”.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-02-Okrąg-Z-Kropką

I teraz do tego symbolu kierowane są wszystkie promienie, w punkt kropki w środku symbolu, do centrum Waszego Serca.

[pauza ….]

Kolektywna gwiezdna społeczność przekazuje Wam dostrojenie – Impuls dla przyjęcia energii kwazarów. Promienie biegnące od gwiezdnej społeczności są różnobarwne, każdy ma swój kolor, dźwięk i wibracje różnej częstotliwości. Są to jakby Kody Światła gwiezdnej społeczności.

Proszę więc, aby gwiezdna społeczność przekazała promienie kodów dźwięków i kolorów, wibracje kolorów i częstotliwości do Waszej czakry Serca. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Teraz ze wszystkich stron 32 promienie skierowane są do Waszego Serca i zaczynają aktywną pracę.

[pauza ….]

Możecie odczuwać, jak do Waszego ciała podłączane są 32 przewody energetyczne. Wasza czakra Serca zaczyna rozszerzać się i napełniać nowymi kodami energetycznymi gwiezdnych rodzin.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-03-Kody-Energetyczne

Przyjmujcie energie na wdechu i wydechu, aby było Wam lżej. Znajdujecie się w próżni tych energii, Przestrzeń Serca rozszerza się poza granice fizycznego ciała i staje się owalem – próżnią wokół Was; wszystkie promienie skoncentrowane są w jednym punkcie symbolu „okrąg z kropką”. Przyjmujcie energie i przepuszczajcie je.

[pauza ….]

Ja, Metatron: „O, błogosławieni, teraz odbywa się napełnienie Waszego centrum energetycznego – przestrzeni Waszego Serca, kompleksu Anahata. Jest to ten sam silnik, który w odpowiednim momencie będzie przewodzić energie Wzniesienia, właśnie przez ten centralny punkt – kropkę w centrum – Wasze Serce, w którym odbywa się odwrócenie Waszego torusa. Przyjmujcie energie.”

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-04-Torus-Serca

[Komentarz od tłumacza: Na rysunku przedstawiony jest schemat torusów wokół Serca, przechodzących przez środek Serca – Świętą przestrzeń Serca. W Świętej przestrzeni Serca znajduje się najmniejszy punkt – kropka, który to punkt nazywa się „małą przestrzenią Serca”. Przez ten najmniejszy punkt przechodzą torusy. Jak wspominali wcześniej Mistrzowie, w czasie wstępowania będzie mieć miejsce odwrócenie torusa na zewnątrz właśnie przez ten punkt.]

[pauza ….]

Następnym etapem pracy jest dostrojenie się do energii kwazarów, Impulsu Kwazarów. Przez każde z Was przechodzi tuba światła, utworzona dla przyjęcia tego Impulsu.

I teraz ja, Metatron, proszę Stwórcę, aby otworzył Skarbnicę Światła, i przekazał Wam i Gai impuls wysokiej częstotliwości, Impuls Kwazarów. Proszę o otwarcie wrót dla tych energii.

[pauza ….]

Nad czakrą Korony tworzę symbol 12-promiennej gwiazdy.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-05-12-Promienna-Gwiazda

Gwiazda ta będzie przyjmować Impuls i przeprowadzać go w Wasze ciała.

Na czakrze Trzeciego Oka tworzę symbol Merkaby – dwa przestrzenne trójkąty nawzajem na siebie nałożone, jeden wierzchołkiem do góry, a drugi wierzchołkiem w dół.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-06-Merkaba

Na czakrze Gardła tworzę symbol trzech piramid EL-AN-RA.

[pauza ….]

A zatem, najdrożsi, rozpoczynamy pracę. Archanioł Michał z prawej strony, Melchizedek z lewej, Ja, Metatron, przed Wami. Moje dłonie skierowane są ku Waszej czakrze Gardła. Zaczynamy pracę z Impulsem Kwazarów.

[pauza ….]

Nad wierzchołkiem piramidy tworzy się strumień energetyczny. Rozwija się on w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i zaczyna zstępować po tubie światła. Nad Waszą głową znajduje się 12-promienna gwiazda (umieszczona poziomo), która zaczyna poruszać się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i przyjmuje energie Impulsu.

[pauza ….]

Rozproszone energie Impulsu zaczynają zstępować w Wasze ciała subtelne, wzdłuż kanału światła do Waszej czakry Korony …, do Trzeciego Oka. Symbol Merkaby zaczyna pulsować podczas przyjmowania Impulsu Kwazarów, uaktywnia on kryształ znajdujący się w Szyszynce, kryształ ten nasyca się energiami Impulsu Kwazarów.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-08-07-Egipt

Następnie energie schodzą do czakry Gardła i, za pośrednictwem symbolu trzech piramid, świadomość trzech piramid poprzez otwarte wrota EL-AN-RA przechodzi do czakry Serca. Wir energetyczny Impulsu łączy się z energiami przestrzeni Serca, dokonując jej rozszerzenia. Przyjmujcie energie; energie te są gęste i subtelne, możecie mieć różne odczucia w głowie. Przyjmujcie energie do czakry Serca, do stanu maksymalnego jej rozszerzenia, i dopiero wtedy przepuszczajcie je w dół, poprzez dolne czakry do centrum Matki Ziemi.

[pauza ….]

Energie schodzą po spirali w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do jądra Matki Ziemi.

[pauza ….]

Z Miłością i Wdzięcznością energie powracają z Ziemi do Was, podnosząc się przez stopy do dolnych czakr …, do czakry Serca …, i z powrotem do góry po kanale światła do Serca Boga Matki-Ojca.

Przekazujemy energie i przyjmujemy je, przyjęcie i przekazanie.

[pauza ….]

Przypominamy Wam, że łagodzimy strumień Impulsu Kwazarów, tak aby Wasze ciała łagodnie mogły je przyjąć. Jeżeli tak czujecie, możecie się położyć, energie będą schodzić jeszcze przez trzy dni, asymilując się w Waszych ciałach, zapisując się w Waszych komórkach, napełniając Was pamięcią gwiezdnej społeczności, pamięcią supergwiazd.

Pracujcie z tym Impulsem tyle czasu ile potrzebujecie, ile potrzebuje Wasz organizm. Strumienie będą tylko wzrastać, i Wy możecie całkowicie je wchłonąć w ciągu zaledwie kilku dni. Niezależnie od tego, jak łatwym ‚energetycznym załadunkiem’ wydawałaby się Wam ta aktywacja, jest ona bardzo złożona; pracujcie nad nią poprzez przyjęcie i przekazanie energii po kanale Gaja – Człowiek – Stwórca.

Ja, Melchizedek, równoważę i harmonizuję Was teraz za pośrednictwem symbolu Ósemki – Wieczności; tworzę w Was pionową ósemkę Wieczności i równoważę Wasze energie w pionie i w poziomie.

[pauza ….]

Archanioł Michał kładzie Wam dłonie na ramiona i harmonizuje Was.

[pauza ….]

Melchizedek nakłada swe dłonie na Wasz Splot Słoneczny i harmonizuje Was.

[pauza ….]

W boskiej obecności Boga Matki-Ojca przekażcie Stwórcy energię Miłości i Wdzięczności, napełnijcie Serce Stwórcy najwyższymi emanacjami Waszego Serca.

[pauza ….]

Ja, Bóg Ojciec-Matka, Jam Jest tu i teraz zwracam się do każdego z Was, kto otworzył swoje Serce, kto napełnił się Miłością i Mądrością. Dziękuję Wam, najdrożsi, za Wasze otwarte nieskończenie twórcze Serca, które zmieniają przestrzeń i przeobrażają Wszechświat.

Z zachwytem i Miłością spoglądam na każde z Was, i mówię:
„Błogosławieni, droga do Domu Boga Ojca-Matki jest Otwarta. Ja czekam na Was. I będzie tak. Tak Jest”.

Stwórca wysyła do Was falę Miłości w zwielokrotnionym rozmiarze, przyjmijcie ją, najdrożsi.

[pauza ….]

Przyjmijcie i uziemcie się.

Na dzisiaj nasza aktywacja dobiega końca. Napełniamy Was Miłością i Radością. Bądźcie Błogosławieni, najdrożsi. Tu i teraz my w każdym momencie jesteśmy z Wami. Uziemcie się, otwórzcie oczy. Pozostańcie w Radości i Błogosławieństwie. I będzie tak. Tak Jest.

Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

07 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 6-15 Pozytronów

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą. Podczas praktycznej pracy możemy zaprosić Archaniołów Metatrona, Michała, Melchizedeka, oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, Opiekunów, swoje Wyższe Ja, aby wspierali tę pracę dla najwyższego dobra.]

Informacja od Melchizedeka dla osób biorących udział w aktywacjach.

Kochani, widzimy jak Wasze Serca odpowiedziały na naszą pracę z Impulsami. Widzimy Wasze czyste intencje i życzenie przeprowadzenia wspólnie pracy.

Mapy – schematy – są to Klucze!

Zrozumcie, że jesteśmy obok Was i przekazujemy Wam Klucze. Zrozumcie, Kochani, że my mówimy o kolektywnym wzniesieniu się. Poprzez Waszą pracę ze schematami, transformacji ulegnie tysiące milionów dusz. Wchłaniając w siebie niezbędny ogień i przebudowując swoje ciała dzięki mapom-schematom, tworzycie strukturę pola zbiorowej świadomości. Robicie to nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla całej Ziemi i Wszechświata.

Budowa schematu „Otwarcie pasa Oriona”

Roboczy schemat, na którym będziecie budować ten wykres, to rysunek nr 3 z części praktycznej na temat „otwarcie czakry Gardła i kanału ANKH” z Impulsu 4-28.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-01
Rys. 1

1.Zaznaczamy punkty jak w poprzednich schematach.

Rysujemy okrąg o promieniu R=9 cm.

Na okręgu zaznaczamy kierunki wektorowe: Pn. – Pd. – Zach. – Wsch. Otrzymujemy symbol, który był przekazany przez Mistrzów i Hatorów – Krzyż w Okręgu.

Nanosimy na matrycę 4 punkty, które odpowiadają Pasowi Oriona.

1)        Współrzędne 6 cm pionowo oraz 1,5 cm poziomo – jest to rzut gwiazdy EL

2)        Współrzędnie 5,5 cm pionowo oraz 1,1 cm poziomo – jest to rzut gwiazdy AN

3)        Współrzędne 4,8 cm pionowo oraz 0,7 cm poziomo – jest to rzut gwiazdy RA

Trzy punkty są naniesione na Pn.–Zach. obszar. Teraz umieszczamy 4 punkt.

4)        Przechodzimy do Pd.–Zach. sektora i zaznaczamy współrzędne 4 punktu – 1,8 cm pionowo oraz 0,6 cm poziomo.

W lustrzanym odzwierciedleniu przenosimy punkty do każdego sektora (można wykorzystać cyrkiel).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-02
Rys. 2

2.Budujemy dodatkowe linie – przekątne. Rysujemy roboczą strunę AN – łączymy punkt 2 Pn.-Zach. sektora z punktem 4 Pd.-Zach. sektora. Wszystkie linie pomocnicze rysujemy ołówkiem. Przenosimy punkt 2 na przekątną – odmierzamy cyrklem odcinek, równy długości struny AN (Pn.-Zach. punkt 2 – punkt 4 Pd.- Wsch.) i odkładamy tę odległość od środka układu współrzędnych na przekątnych. Jest to przeniesienie punktu 2 – AN – na przekątną (w 4 sektorach).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-03
Rys. 3.

3.Przenosimy punkt 4 na przekątną, tworząc rzut w poziomie. Jest to nowy rzut punktu 4 (w 4 sektorach).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-04
Rys. 4

4.Pracujemy z punktem 3 – RA (z jego początkową pozycją). Odległość 3-4 przenosimy cyrklem i odmierzamy od punktu początku układu współrzędnych w czterech kierunkach – szukamy nowego położenia punktu 3.

5.Przez punkt 2 prowadzimy linię od punktu 0 (środek). Tam gdzie linia ta przetnie się z linią cyrkla, stawiamy punkt 3. Jest to nowy rzut punktu 3 (w 4 sektorach).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-05
Rys. 5

6.Odkładamy odległość 2-3 (nowe rzuty punktów 2 i 3) cyrklem do przecięcia się z okręgiem, tak znajdujemy punkt 1 – EL (jest ich znów cztery).

7.Wycieramy wszystkie linie narysowane ołówkiem.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-06
Rys. 6.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-07
Rys 7.

8.Naciągamy Struny. Łączymy na nowym poziomie wszystkie punkty – gwiazdy. W każdym sektorze łączymy punkty 1-2-3 z punktem 4 (spójrzcie na rysunek 6 i 7).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-08
Rys. 8

9.Zamalowujemy zewnętrzne trójkąty w środku figury niebieskim i czerwonym kolorem (spójrzcie na rysunek), zobaczymy gwiazdę o 8 wierzchołkach, podobną na Gorejącego Krzewu. Oto i on.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-09
Rys. 9

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-13

10.A teraz wewnętrzne trójkąty zamalowujemy na zielono. Też jest ich 8. Otrzymaliśmy 16-promienną koronę Słońca (lub dwie 8-ki, jest to nowa matryca). Otwarte centrum – w środku ośmiokąt – Ognista Chrzcielnica. Punkt 0, centrum jest otwarte, ale praca nie została jeszcze ukończona.

Do czego jeszcze jest podobny nasz rysunek? Do Oka. Tak, my otwieramy Oko Stwórcy! Powróćmy do legendy o Ozyrysie, Gorze oraz Secie. Gor i Set walczyli. W bitwie Gor utracił 1/64 oka. Co to oznacza dla Was? Gor – wyższa świadomość – utracił wzrok, a 1/64 nie jest zwykłą liczbą – jest to stała, składająca się z 1 i 64, a 6+4 =1 – razem to oznacza 11, są to wrota. 64 = 8*8. To dwie ósemki, otwierające wrota do Jedności, które utraciła nasza wyższa Świadomość.

Jest to powiązane również z Koroną Izydy: Słońce Gor – odnowiwszy wzrok, otwiera nam Duchowe Słońce – Wielkie Centralne Słońce. Słońce za Słońcem. Widzimy je.)

11.W następnym etapie Rozwiązujemy Węzły na pasie Oriona. Jak?

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-10
Rys. 10.

12.Zaznaczamy punktami wszystkie wierzchołki promieni gwiazdy, tak, jak na rysunku. Poprzez te punkty przejdzie spirala.

Zaczynamy rozwijać spiralę od punktu A, który znajduje się na przecięciu poziomej osi i wewnętrznej gwiazdy.

1-a linia znajduje się wewnątrz zielonej 8-ramiennej gwiazdy.

2-a linia płynnie przechodzi do wierzchołków zielonych trójkątów, przechodzimy po nich.

3-ci zwój przebiega przez wierzchołki czerwonych trójkątów.

4-ty zwój przebiega przez wierzchołki poziomych niebieskich trójkątów.

5-ty zwój przebiega przez wierzchołki pionowych niebieskich trójkątów i przechodzi do punktów EL-AN-RA.

Zaczynamy od punktu 3 – RA. Robimy okrąg. Igła cyrkla znajduje się na pionowej linii współrzędnych między zielonymi trójkątami (B, patrz rys.12). Ołówek na punkcie 3 Pd. części. Łączymy spiralę z poprzednią i rozkręcamy ją od środka, po okręgu.

UWAGA!! Okrąg dociera do niebieskiej linii strefy Pd.- Zach. (punkt D)

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-11
Rys. 11

13.Rysujemy okrąg o promieniu od punktu środka (przecięcia się osi współrzędnych) do punktu 2. Kontynuujemy rysowanie spirali, która przechodzi w niebieski okrąg i przechodzi przez wszystkie punkty 2, dochodząc do czerwonej linii w punkcie E.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-Święta-Geometria-Labirynt-12
Rys. 12

14.Zielony zwój. Igłę cyrkla stawiamy w punkcie C, a ołówek w punkcie 3. Pn.-Zach. sektora. Rysujemy ołówkiem okrąg. Następnie zielonym flamastrem rysujemy zwój spirali od punktu E po okręgu do punktu 3 Pn.-Zach. sektora. Od punktu 3 budujemy linię przez punkt 2 i punkt 1. Dalej spirala rozkręca się do nieskończoności.

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

07 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 6-15, Impuls Pozytronów

[Siódma Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Informacja do wszystkich, przyjmujących 32 Impulsy od Metatrona

Gdy pracujemy z aktywacjami, coraz bardziej wrasta nasze zrozumienie, że jest to praca nie tylko dla siebie samych, ale również poprzez siebie samych dla Planety, Galaktyki i Wszechświata. Ziemia jest fraktalem, który tworzy nowy obraz Wszechświata. Wzór tego obrazu tworzony jest przez nas tu i teraz. Każde z nas, budując własną Piramidę Światła, stanowi cegiełkę Planetarnej i Galaktycznej Piramidy Świadomości Chrystusowej.

Zwracamy się z prośbą do każdego, kto przyjmuje Impulsy, aby wyraził taką właśnie intencję zakotwiczania światła dla Matki Ziemi, i ewentualnie podał przybliżone współrzędne geograficzne miejsca, w którym przebywa się najczęściej. Dzięki temu będziemy widzieć obszar pokrycia Impulsami Światła terytorium Ziemi. Współrzędne można przekazać na adres impulsy@humanstrefa.pl

Przykład współrzędnych w formacie Google Maps: Andrij Romaniw, Warszawa, N 52.197 E 21.015 (gdzie N-szerokość; E-długość geograficzna). Można skorzystać z linku http://gmapsapi.com/wspolrzedne.php do wyznaczenia swoich współrzędnych.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja Impulsu 6-15, Impulsu Pozytronów.

Dzisiaj Metatron będzie pracować z czakrą Serca, czakrą Gardła i Trzecim Okiem. Przekazane zostaną Energie Stwórcy ze Skarbnicy Światła, które pomogą podnieść Wasze wibracje, Wasz strumień myśli i częstotliwość Waszego Serca. Energia Impulsu Pozytronów zawiera w sobie Pakiet Wyższych Programów Tworzenia Boga Matki-Ojca, które zostały otwarte dla następnych wymiarów. Pakiet energetyczny wyższych planów tworzenia będzie schodzić stopniowo w ciągu kilku tygodni i zapisywać się do Waszego pola na nośnik, „świetlisty dysk”, który został aktywowany przez Hatorów za pośrednictwem symbolu krzyża w okręgu; jest to Wasz swoisty dysk pamięci. Podczas aktywacji będą zstępować silne energie, dlatego po aktywacji impulsu proponujemy położyć się i odpocząć.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-01-Akselerator

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Mistrzowie Światła, Archanioł Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, witają Was w Boskim dniu, i zapraszają do pracy z Impulsem 6-15, Impulsem Pozytronów.

Przed rozpoczęciem pracy wyraźcie Waszą intencję, błogosławieni:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 6-15, Impulsem Pozytronów. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kochani, witamy Was raz jeszcze i zapraszamy do Piramidy Światła, do Piramidy Waszego Światła.

[pauza ….]

O, Błogosławieni, tu i teraz ja, Metatron, rozpoczynam z Wami pracę.

Ja dostrajam się do Was, do Waszego Boskiego Serca, które bije w rytmie Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Energie, które przychodzą na Ziemię, pomagają oczyścić się z iluzji i zbędnych życzeń, które utrudniają Wam drogę do Stwórcy.

Przyjmujcie te energie, o Błogosławieni, otwórzcie swoje oczy i utorujcie sobie drogę do Stwórcy – w Jego Serce ze swojego Serca.

Ja, Metatron, tu i teraz mówię Wam, że Kanał Jedności Światła przeprowadza energie – Energie Stwórcy ze Skarbnicy Światła – i pomaga podnieść Wasze wibracje, Wasz strumień myśli i częstotliwość Waszego Serca. I dzisiaj będziemy pracować z Impulsem Pozytronów.

[pauza ….]

Niektórzy mogą się zdziwić i zaniepokoić, „Przecież nie jestem fizykiem”. Nie wystarczy być fizykiem na tym świecie, aby wszystko zrozumieć. W tym świecie trzeba być człowiekiem z Otwartym Sercem, Otwartą Pamięcią, i być napełnionym jednolitą energią, Energią Miłości. Cały Wszechświat jest wypełniony energią Miłości, i Wy, ukochani, powracacie do swojego nowego, czyli znanego Wam Domu, o którym pamiętacie każdą swoją komórką. Każda komórka, każde jądro, każdy atom do najmniejszej istoty elektronu i pozytronu jest Świadomością Boga. Wszystko znajduje się w Rozumie Stwórcy, od najdrobniejszych detali, z których wszystko jest stworzone.

O, Błogosławieni, kiedy będą wydarzać się rozbłyski Wzniesienia, będą także następować ogromne eksplozje energii. Aby te energie weszły i zakotwiczyły się w Was, potrzebujecie być Kochającym Sercem, Magnesem dla tych energii, które pomogą uzyskać taką prędkość elektronów, aby przejść w nowy stan długości fali, który prowadzi do otwarcia Nowej ścieżki do Wszechświata Dziecka Boga.

Pary pozytron-elektron to pary, które rodzą trzeci element – następną drogę rozwoju. Droga ta otworzy przejście dla nowych energii – energii supergwiazd i nowych galaktyk, od których byliście oddzieleni. I żeby te energie przez siebie przepuścić, powinniście być jednolici i skupieni, powinniście stać się jedynym Kielichem [czakrą], Pucharem Miłości Stwórcy, Płomieniem Miłości Stwórcy, Boskim Ogniem, aby Wasza iskra jaśniała jak płomień, jak pochodnia!

O błogosławieni, dzisiaj będziemy pracować z Wami na najbardziej mikroskopijnym poziomie, na poziomie elektronów i pozytronów.

Dzisiaj zejdziemy w największą głębię samych siebie i wzniesiemy się na wierzchołek wszelkiego stworzenia, a wszystko to składa się z cząstek elementarnych, elektronów i pozytronów.

Elektron – to super elektron – to moje dzieło, Dzieło Metatrona, z którego powstają światy.

Wy znajdujecie się na poziomie sub-elektronowym, który połączony jest z programami super-elektronu. Elektrony połączone są programami – Programami Stworzenia, i aby powrócić w wyższe światy, należy przypomnieć sobie nowe programy. Nowe programy będą zstępować na nowych długościach i częstotliwościach fal. Wy, przechodząc przez transformację, będziecie do nich dostrojeni, i w pierwszej kolejności będą zmieniać się w Was mikrocząstki, elektrony i pozytrony.

Ja, Metatron, tu i teraz, stoję przed Wami i umieszczam Was w Kuli Światła. Kula Światła jest przezroczysta, w środku wypełnia się ona żółto-białym kolorem.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-02-Elektrony-Pozytrony

Jesteście w centrum atomu …, jesteście w centrum elektronu …, jesteście w centrum pozytronu … Te cząstki mają różny ładunek, plus i minus. Znajdujecie się w nich, w tej Kuli Światła, i otrzymujecie obie te jakości w równowadze plusa i minusa, tworząc tym samym całościowy obraz: obraz wszechświata w jednej całości, jak w całościowym kanale, kanale jedności światła.

[pauza ….]

Ja, Metatron, wystawiam do przodu swoje ręce, i zapraszam Michała i Melchizedeka, aby stanęli obok Was, Archanioł Michał z prawej strony, Melchizedek z lewej strony.

[pauza ….]

Naszym celem i zadaniem jest podniesienie Waszego poziomu wibracji do momentu, kiedy cząstki zwiększą swoją prędkość. Ta energia, ten pakiet będzie zakotwiczony w Was i w odpowiednim momencie – momencie skoku kwantowego – uaktywni się on z pełną mocą. My zbudujemy również kanały dla energetycznych strumieni supergwiazd – są to elementy jednej układanki. W tych Impulsach przekazujemy Wam pakiety nowych energii, które pomogą Wam w chwili Wzniesienia się.

A zatem rozpoczynamy aktywację. Ja, Metatron, dostrajam się do Waszego Serca, dostrajam się do Waszej czakry Gardła, i do czakry Trzeciego Oka.

[pauza ….]

Z moich dłoni w kierunku Waszej czakry Serca popłyną fale energii, rozbłyski, które mogą wyglądać tak jak błyskawice w czasie burzy, kiedy widzicie ją na niebie.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, za pośrednictwem symbolu „Oko Stwórcy,

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-03-Oko-Stwórcy

przesyłam przez Wasze Serce Impuls Pozytronów.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-04-Impuls-Pozytronów

(Z dłoni Metatrona wychodzą rozbłyski piorunów, które dotykają Waszego Serca, wchodzą w Wasze Serce i zaczynają tworzyć kulę, Kulę Światła, wypełnioną rozbłyskami. Podczas rozbłysku i grzmotu piorunów odbywa się uwolnienie dużej ilości elektronów i pozytronów, które niosą ładunek energetyczny i fale gamma. Jest to ruch elektryczności w Was, może on wywołać odczucie pieczenia lub gorąca w sercu. Przyjmujcie energię. Energia ta rozszerza się w Was i wypełnia całą klatkę piersiową – to był pierwszy impuls, dla czakry Serca).

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca kontynuuję pracę z Impulsem i przekazuję tą samą ścieżką energię Impulsu Pozytronów do czakry Gardła.

[pauza ….]

Ze swoich dłoni wysyłam energię – pioruny kierują się do czakry Gardła, docierają do czakry Gardła i również tworzą kulę Światła, wypełnioną ogniem i piorunami. Zaczynają się rozbłyski i grzmot piorunów. Powstaje duża ilość elektronów i pozytronów, ich narodzenie. Są to kanały, po których odbywa się przyjęcie energii supergwiazd. Przyjmujcie te energie.

[pauza ….]

(W gardle możecie mieć różne odczucia, może zmieniać się Wam oddech; tak odbywa się praca z energiami na poziomie czakry Gardła. Przyjmujcie te energie i przepuszczajcie je przez siebie. Proces trwa nadal.).

[pauza ….]

Metatron przechodzi do pracy z Trzecim Okiem.

Ja, Metatron, tu i teraz, w Boskim świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca przekazuję energie ze Skarbnicy Światła błogosławionym w ten dzień i w ten czas! Energia ta, energia Impulsu pozytronów, zawiera w sobie pakiet wyższych programów Tworzenia Boga Matki-Ojca, które są otwarte dla następnych wymiarów. I ja, Metatron, jestem gotów przekazać Wam pakiet energii wyższych planów stworzenia; pakiet ten zostanie w Was aktywowany. W ciągu kilku tygodni, stopniowo, będą schodzić do Was pakiety energetyczne i zapisywać się do Waszego pola na nośnik, „świetlisty dysk”, który został w Was uaktywniony przez Hatorów za pośrednictwem symbolu krzyża w okręgu. Jest to Wasz „świetlisty dysk” pamięci, który dzisiaj dostrajamy do przyjęcia tych energii.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, dostrajam się do Waszej czakry Trzeciego Oka. Moje dłonie skierowane są do Waszego centrum Trzeciego Oka, i z nich popłyną teraz energie Impulsów. Przekazuję je za pośrednictwem symbolu dwóch ósemek: Wieczności i Nieskończoności.

O, Błogosławieni, przekazuję Wam te energie.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-07-05-Krzyż-W-Okręgu

Z dłoni Metatrona wychodzi strumień Światła, światło to ma kolory tęczy i można je zobaczyć jako spektrum światła. Promień ten kierowany jest do czakry Trzeciego Oka i jak laser rozpoczyna zapis na świetlisty dysk pamięci, do Waszego pola, w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Możecie mieć różne odczucia w głowie. Tak pracują energie z świetlistym dyskiem pamięci, przestrajając go na nową częstotliwość i wibrację przyjęcia energii supergwiazd i wyższych planów tworzenia Stwórcy. Jest to energetyczny „załadunek”, który jest Wam przekazywany jako kolejny etap odnowienia Waszej pamięci. Przyjmijcie go. Energie czakry Serca, czakry Gardła oraz Szyszynki wszystkie wibrują, dostrajając się do siebie nawzajem w Waszych komórkach. Może zmieniać się Wam puls. Jeżeli ktoś czuje potrzebę zharmonizowania, poproście o to Mistrzów Światła.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, mówię Wam, że z czakrą Trzeciego Oka praca będzie jeszcze kontynuowana. Dozujemy tak przepływ energii, aby aktywacja w Waszym organizmie odbywała się harmonijnie.

Teraz kończę pracę z czakrą Trzeciego Oka i zaczynam Was harmonizować. Przeciągam symbolem pionowej ósemki po Waszym ciele i harmonizuję pracę czakr, dostrajając je do jednolitego rytmu. Przeprowadzam teraz drugi symbol poziomej ósemki, i harmonizuję Wasze energie. Energie asymilują się w Was i harmonijnie wplatają się w Wasze ciała subtelne i strukturę komórek. Napełnijcie się światłem, spokojem i miłością, Wasze ciało staje się miękkie i płynne, jesteście jak helioplazma. Miękka i elastyczna energia płynie przez Was jednolitym strumieniem.

[pauza ….]

A teraz przepuście te energie do centrum Ziemi – do Serca Gai, przekażcie jej swoją Miłość, podziękujcie jej za Mądrość i Piękno, jakimi nas obdarza, za jej opiekę i jej Wielkie Serce – Diamentowe Serce Gai.

[pauza ….]

Gaja przyjmuje energię z miłością i przekazuje strumień Czułości i Miłości w Wasze Serce …, przyjmujcie energię Gai …, energia ta podnosi się do Waszego Serca i łączy się z Waszą Miłością, z Waszym Diamentowym Sercem.

[pauza ….]

A teraz skierujcie strumień w Serce Boga Matki-Ojca, Stwórcy wszystkiego, co istnieje, i podziękujcie za Światło, Miłość i Opiekę.

[pauza ….]

„Ja, Bóg Matka-Ojciec, Jam Jest tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy dziękuję Wam najdrożsi. Ja widzę każde z Was i odczuwam każde z Was. Dziękuję Wam za Wasze otwarte Serca i za tę pracę, którą przeprowadzacie nad sobą, Gają i Wszechświatem. Nigdy nie czujcie się oddzieleni od Serca Stwórcy, w którym wszystko jest połączone: wszystkie galaktyki i światy, wszystkie wszechświaty, tak samo również i Wy. Jesteście jednością w moim sercu i bądźcie w nim codziennie, w każdej godzinie i w każdym momencie. Z miłością do każdego przesyłam strumień Miłości w zwielokrotnionym rozmiarze, przyjmijcie go”.

[pauza ….]

Energia Miłości dosięga wszystkich i każdego, całą przestrzeń, w której się znajdujecie, i całą Ziemię. Przepuszczajcie ją przez siebie, przez swoje Serce do Serca Gai. Bądźcie kanałem przyjęcia Miłości i przekazania Miłości. Macie wszystko, ponieważ wszystko jest Miłością! I będzie tak. Tak Jest”.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, tu i teraz, będziemy kończyli pracę. Bądźcie kanałem przyjęcia i przekazania, przebywajcie w nim tak długo, jak długo chcecie. My Was harmonizujemy, napełniamy swoją Miłością i mówimy Wam: „Bądźcie w pokoju swego Serca, odczuwajcie swoim Sercem, myślcie swoim Sercem i rozprzestrzeniajcie Miłość swego Serca wszędzie dookoła. I będzie tak. Tak Jest.”

Teraz aktywacja dobiegła końca; bądźcie w momencie tu i teraz, otwórzcie oczy, uziemcie się; my kochamy Was, Błogosławieni! Tak Jest.

Mistrzowie Światła: Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

06 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 5-19 Gwiazdozbioru Oriona

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą. Podczas praktycznej pracy możemy zaprosić Archaniołów Metatrona, Michała, Melchizedeka, oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, Opiekunów, swoje Wyższe Ja, aby wspierali tę pracę dla najwyższego dobra.]

Dlaczego labirynt? Żeby odgadnąć tę zagadkę, trzeba będzie przejść przez labirynt i zobaczyć, jakie tajemnice ukryte są za siedmioma zamkami. Dlaczego Helena Blawatska nazwała Tajemnicę Graala – tajemnicą ukrytą pod siedmioma woalami?

Labirynty są rozrzucone po całej planecie. Najbardziej rozpowszechnione są siedmioschodkowe piramidy i labirynty o siedmiu zakrętach.

Przejście labiryntu to przejście od śmierci do odrodzenia. Labirynt zawiera w sobie głębokie święte połączenia z podstawowymi elementami istnienia. Siedem ścieżek labiryntu symbolizuje 7 czakr, siedem centrów energetycznych. Jest to również połączenie z siedmioma podstawowymi kolorami i ósmym kolorem – białym, oraz połączenie z siedmioma nutami i nutą ósmą, będącą przejściem do nowej oktawy.

Ścieżka labiryntu Czakra Nuta Kolor
8 Do 2-ej oktawy Biały
7 Sahasrara Si Fioletowy
6 Adżnia La Granatowy
5 Wiszuddha Sol Niebieski
4 Anahata Fa Zielony
3 Manipura Mi Żółty
2 Swadhiszthana Re Pomarańczowy
1 Muladhara Do Czerwony

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-09
Labirynt oraz gama kolorów. Wyobrażenie mózgu w momencie synchronizacji półkul za pomocą techniki medytacji.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-10Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-11
Sposób budowania labiryntu.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-12Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-13
Wielka Bogini w geście podniesionych rąk (jest to gest epifanii, czyli objawienia). Gest ten można wykorzystać do utworzenia klasycznego labiryntu kreteńskiego.

Wcześni chrześcijanie wierzyli, że w modlitwie nie ma potrzeby wymawiania wielu słów, wystarczy tylko trzymać ręce podniesione do góry.

Budujemy labirynt

Przystępujemy do pracy z Kluczami Hatorów. Budujemy Labirynt o siedmiu zakrętach, stosując zasadę świętej geometrii. Do pracy potrzebne będą: cyrkiel, kolorowe flamastry lub ołówki oraz linijka. Uwaga od Nauczycieli – wszystkie schematy powinniśmy budować własnoręcznie na papierze. Pośrednictwem uaktywniania mechanizmów – mechanika ciała + myśl + wzrokowy obraz – wpływacie na ciało świetlne i przebudowujecie jego geometrię. Kiedy rysunki robimy na komputerze, to mechanizmy te nie działają w odpowiedni sposób, zgodny z celem naszej pracy.

Zaczynamy:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-01
Rys. 1.

1 krok. Rysujemy okrąg o promieniu R=9 cm oraz osie współrzędnych.

2 krok. Cyrklem rysujemy 8 okręgów zaczynając od centrum, o odstępie między okręgami równym 1 cm.

3 krok. Rysujemy dodatkowe linie – kwadrat o boku 14 cm, wpisujemy go w okrąg, rysujemy także jego 2 przekątne, tworzące kąty 45 stopni.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-02
Rys. 2.

Pracujemy w obszarze okręgu o promieniu 2 cm.

1 krok. W drugim okręgu rysujemy równoramienny krzyż, każde ramię jest równe 2 cm (ma on, zatem 4 cm w pionie i w poziomie), zaznaczamy końcowe punkty 1-2-3-4.

2 krok. Na przecięciu się dwóch przekątnych kwadratu z pierwszym, najmniejszym okręgiem o promieniu R=1 cm, stawiamy punkty 5-6-7-8.

3 krok. Tworzymy rzuty czterech punktów 5-6-7-8 na drugi okrąg, linie idą równolegle do pionowych i poziomych linii krzyża. Budujemy odcinki 5-9; 5-10; 6-11; 6-12; 7-13; 7-14; 8-15; 8-16.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-03
Rys. 3

1 krok. Zaznaczamy punkty przecięcia się przekątnych kwadratu i drugiego okręgu liczbami 17-18-19-20. Nasza podstawa labiryntu jest gotowa. Zaczynamy budować ścieżki.

2 krok. Łączymy punkty 1-11.

3 krok. Robimy rzut punktu 10 na trzeci okrąg, stawiamy punkt 10a, i łączymy linią 5-10-10a.

4 krok. Punkt przecięcia się przekątnej kwadratu i trzeciego okręgu zaznaczamy, jako punkt 18a.

5 krok. Łączymy punkty 10a i 18a łukiem po okręgu (trzeci okrąg).

6 krok. Zaznaczamy punkt przecięcia się trzeciego okręgu i przekątnej kwadratu, jako 17a oraz punkt przecięcia się czwartego okręgu i przekątnej, jako 17b; łączymy punkty 17a i 17b linią.

7 krok. Punkt 12 rzutujemy w poziomie na czwarty okrąg, uzyskujemy punkt 12a, i łączymy linią punkty 6-12-12a.

8 krok. Łączymy łukiem po czwartym okręgu punkt 17b i 12a.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-04
Rys. 4

1 krok. Punkt 9 rzutujemy poziomo na piąty okrąg – otrzymujemy punkt 9a. Przeprowadzamy linię łączącą punkty 5-9-9a. Punkt 4 rzutujemy poziomo na piąty okrąg – otrzymujemy punkt 4a, przeprowadzamy linię 0-4-4a, łączymy łukiem po piątym okręgu punkty 9a-4a.

2 krok. Punkt 3 rzutujemy poziomo na szósty okrąg – otrzymujemy punkt 3a. Łączymy linią 0-3-3a. Punkt 13 rzutujemy na szósty okrąg – otrzymujemy punkt 13a. Łączymy linią 7-13-13a. Punkt 3a i punkt 13a łączymy łukiem.

3 krok. Rzutujemy punkt 16 na siódmy okrąg, przeprowadzamy linię 8-16-16a. Znajdujemy punkt przecięcia się przekątnej kwadratu i trzeciego okręgu – 19a, oraz przekątnej i siódmego okręgu – 19b. Łączymy linią 19a i 19b. Łączymy łukiem 16a i 19b (siódmy okrąg).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-05
Rys. 5

1 krok. Znajdujemy punkt przecięcia się przekątnej i trzeciego okręgu – punkt 20a, oraz przekątnej i ósmego okręgu – punkt 20b. Łączymy punkt 20a i punkt 20b linią. Punkt 14 rzutujemy w pionie na ósmy okrąg – otrzymujemy punkt 14a. Łączymy linią 7-14-14a. Łączymy punkty 20b i 14a (po ósmym okręgu).

2 krok. Rzutujemy punkt 15 w pionie na 9 okrąg – otrzymujemy punkt 15a. Łączymy linią punkty 15 i 15a.

3 krok. Rzutujemy w pionie punkt 2 na 9 okrąg – otrzymujemy punkt 2a. Łączymy linią 0-2-2a. Łączymy punkt 15a i punkt 2a łukiem po 9 okręgu.

Na tym ukończyliśmy budowę labiryntu.

2 etap pracy – zbudowanie Kielicha Graala.

Żeby zbudować Kielich Graala, potrzebny jest nam poprzedni rysunek – kwadrat o boku równym 14 cm (jest to siódmy kwadrat, gdybyśmy je rysowali tak jak okręgi, od najmniejszego o boku 2cm) oraz okrąg 9-ty; jest to kwadratura koła, która odpowiada trzeciemu poziomowi świadomości (por. „Pradawna Tajemnica Kwiatu Życia”, Drunvalo Melchizedek, t.2, str.273, rys.9-3.).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-06
Rys. 6.

Kielich budowany jest w następujący sposób.

1)        Na rysunku umieszczamy dodatkowe linie: rysujemy w kwadracie poziome linie (ołówkiem), co 2 cm od dolnej krawędzi kwadratu; 2 cm to długość pierwotnego ramienia krzyża.

2)        Rysujemy w kolejności przejścia ścieżek:

1.1.     Trzecia ścieżka – odpowiednio na dolnej, czyli pierwszej linii odkładamy symetrycznie trzy linie po 2 cm (trzy odcinki równoległe do osi OX po 2 cm), to samo na drugiej linii. Łączymy je liniami pionowymi o długości 2 cm i otrzymujemy trzy małe kwadraty o boku 2cm.

1.2.     Druga ścieżka – pomiędzy liniami 2 i 3 zaznaczamy 3 linie pionowe o długości 2 cm i otrzymujemy 2 kwadraty o boku 2cm.

1.3.     Pierwsza ścieżka – jeden kwadrat o boku 2 cm.

1.4.     Czwarta ścieżka – 4 kwadraty o boku 2 cm (jak na kolejnym rysunku).

1.5.     Siódma ścieżka – 7 kwadratów o boku 2 cm.

1.6.     Szósta ścieżka – 6 kwadratów o boku 2 cm.

1.7.     Piąta ścieżka – 5 kwadratów o boku 2 cm.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-07
Rys. 7

Zaznaczamy teraz kolejne punkty, które utworzą kształt kielicha. Budujemy zaczynając od podstawy kwadratu, zwracamy uwagę na oś symetrii oraz poruszamy się schodkami do góry.

1)        Na pierwszej linii odkładamy 6 cm, 3*2 – końcami tego odcinka są dolne punkty dwóch skrajnych pionowych linii o długości 2 cm.

2)        Druga linia, jeszcze raz odkładamy 6 cm, otrzymamy fundament zbudowany z trzech małych kwadratów. U podstawy kielicha znajduje się trójca Duch+Dusza+Ciało, jako podstawa Trzeciego poziomu Świadomości.

3)        Trzecia linia, rysujemy odcinek równy 4 cm, 2*2 (górne punkty lewej i prawej pionowej linii o długości 2 cm).

4)        Czwarta linia, 2 cm, 1*2.

5)        Piąta linia, 8 cm, 4*2.

6)        Szósta linia, 14 cm, 7*2. Punkty znajdują się na bokach dużego kwadratu.

7)        Siódma linia, 12 cm, 6*2.

8)        Ósma linia, 10 cm, 5*2.

Łączymy punkty jedną linią (zobaczcie rysunek), otrzymujemy zarys Kielicha. W ten sposób wykorzystując kwadraturę koła trzeciego poziomu (7.kwadrat – 9.okrąg), zbudowaliśmy Labirynt o Siedmiu Zakrętach oraz Kielich Graala. Labirynt jest całkowicie wpisany w okrąg, a kielich jest całkowicie wpisany w kwadrat. Kielich i Labirynt są wzajemnie nierozdzielne.

Te instrumenty lub Klucze otwierają nam Matrycę trzeciego poziomu świadomości, – tylko na trzecim! poziomie świadomości sam człowiek napełnia się Boskimi Energiami i staje się tym Kielichem, Graalem, którego szukali filozofowie i alchemicy na przestrzeni wielu wieków. Kontur Kielicha oraz Labiryntu przypomina nowoczesną antenę–lokalizator, które są wykorzystywane dla łączności z kosmosem. Człowiek jest anteną, która łączy Serce Galaktyki z Sercem Matki Ziemi poprzez swoje Święte Serce. W ten sposób zbudowaliśmy graficzny model – jest to model człowieka nowej 6-tej rasy.

Jeszcze jedno uzupełnienie, dotyczy ono czakry gardła (Wiszuddha). Jest ona naszą bramą, wrotami wyjścia z labiryntu poprzez piątą czakrę. W Kielichu odcinek odpowiadający piątej czakrze znajduje się na górnej krawędzi kwadratu. Człowiek będzie w stanie przyjmować wyższą wiedzę i będzie napełniać nią swój Kielich, swoje święte naczynie.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-Święta-Geometria-Labirynt-08
Rys. 8

Schemat przechodzenia przez ścieżki w labiryncie.
Przechodząc przez labirynt aktywujemy 7 czakr.

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

06 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 5-19, Impuls Gwiazdozbioru Oriona

[Szósta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Informacja do wszystkich, przyjmujących 32 Impulsy od Metatrona

Gdy pracujemy z aktywacjami, coraz bardziej wrasta nasze zrozumienie, że jest to praca nie tylko dla siebie samych, ale również poprzez siebie samych dla Planety, Galaktyki i Wszechświata. Ziemia jest fraktalem, który tworzy nowy obraz Wszechświata. Wzór tego obrazu tworzony jest przez nas tu i teraz. Każde z nas, budując własną Piramidę Światła, stanowi cegiełkę Planetarnej i Galaktycznej Piramidy Świadomości Chrystusowej.

Zwracamy się z prośbą do każdego, kto przyjmuje Impulsy, aby wyraził taką właśnie intencję zakotwiczania światła dla Matki Ziemi, i ewentualnie podał przybliżone współrzędne geograficzne miejsca, w którym przebywa się najczęściej. Dzięki temu będziemy widzieć obszar pokrycia Impulsami Światła terytorium Ziemi. Współrzędne można przekazać na adres impulsy@humanstrefa.pl

Przykład współrzędnych w formacie Google Maps: Andrij Romaniw, Warszawa, N 52.197 E 21.015 (gdzie N-szerokość; E-długość geograficzna). Można skorzystać z linku http://gmapsapi.com/wspolrzedne.php do wyznaczenia swoich współrzędnych.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła, i będzie odbywać się aktywacja piątego Impulsu 5-19, Impulsu Gwiazdozbioru Oriona.

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z Ozyrysem, Izydą oraz Horusem – Gorem*. [komentarz: Gor jest Istotą, która bardziej jest znana pod imieniem Horus, jednak ze względu na oryginał przekazu pozostawiamy imię o brzmieniu Gor].

Aktywacja będzie odbywać się w Piramidzie, w Komnacie Króla w sarkofagu. Przyjmujcie aktywację na leżąco!!! Ozyrys będzie aktywować czakrę Gardła za pośrednictwem trzech Kodów Pasa Oriona i symbolu „Oko Stwórcy”. Izyda będzie pracować z czakrą Serca poprzez symbol Metamorfozy, przekazując Kody Alchemii. Horus – Gor pracuje z Trzecim Okiem za pośrednictwem Ośmioramiennego Krzyża w okręgu. Zakończy pracę Melchizedek, harmonizując wszystkie energie za pomocą dwóch ósemek: wieczności i nieskończoności, które w Was uaktywni.

Witamy Was, błogosławieni i najdrożsi!

Dzisiaj Kanał Jedności Światła wita Was i gotów jest przeprowadzić aktywację Impulsu 5-19, Impulsu Gwiazdozbioru Oriona.

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, prosimy Was, abyście wypowiedzieli intencję przed rozpoczęciem tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 5-19, Impulsem Gwiazdozbioru Oriona. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz prowadzę Was do Piramidy Światła. Stajecie na środku Piramidy, pod jej wierzchołkiem. My, Mistrzowie Światła, ustawiamy się wokół Was. Dzisiaj mamy do wykonania ważną pracę, która będzie polegać na aktywacji Impulsu Gwiazdozbioru Oriona.

Wielu z Was słyszało i wie o Ozyrysie oraz jego połączeniu z Gwiazdozbiorem Oriona.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-01-Gwiazdozbiór-Oriona

Jest to Wielka Istota, która przeżyła na Ziemi doświadczenie Wskrzeszenia. To doświadczenie jest zapisane w matrycy Ziemi i jest to Wasz klucz w procesie przejścia, w procesie Wzniesienia.

Dzisiaj dostroimy się do gwiazdozbioru Oriona i do Ozyrysa, i poprosimy go o przekazanie Kluczy, które otwierają drzwi do naszego wstępowania Ścieżką Wzniesienia.

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, dostrajamy się do Waszej czakry Serca, umieszczamy Was w Kuli Światła i napełniamy ją złotym światłem.

[pauza ….]

Tworzymy jeszcze jedną Piramidę Światła wokół Was i trzecią Piramidę w Waszym Sercu.

[pauza ….]

W ten sposób znajdujecie się w trzech Piramidach: w Piramidzie Światła, w Świetlistej Piramidzie wokół Was, i w trzeciej Piramidzie w Waszym Sercu.

Trzy piramidy, trzy wielkie Piramidy w Gizie, odpowiadają trzem gwiazdom na Pasie Oriona: EL-AN-RA. My tworzymy w Waszych ciałach rzut tych trzech gwiazd i trzech piramid. Wy jednoczycie w sobie te Wrota, Wrota Pasa Oriona EL-AN-RA. I teraz te trzy gwiazdy dostrajają się do Waszych piramid: Gwiazda AN – do Piramidy w Waszym Sercu, Gwiazda EL – do Świetlistej Piramidy, i Gwiazda RA – do Piramidy Światła.

Promienie biegnące od tych piramid skierowane są ku trzem Gwiazdom. Teraz odbywa się synchronizacja promieni biegnących z gwiazd z Waszymi piramidami, i tych wychodzących z Waszych piramid – z gwiazdami.

[pauza ….]

Proponujemy Wam przyjąć teraz pozycję leżącą.

[pauza ….]

Znajdujecie się w rzucie trzech piramid począwszy od mniejszej, poprzez średnią, do największej.

Możecie wyobrazić sobie obraz Pradawnego Egiptu – Piramid w Gizie i sarkofagu w Komnacie Króla, w którym się teraz znajdujecie.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-02-Piramida

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-03-Piramida

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-04-Piramida

Zobaczcie, jak promień z Oriona przechodzi do Komnaty Króla i dociera do sarkofagu; teraz poprzez ten promień zacznie się przekazywanie Kodów Wskrzeszenia i Wzniesienia.

Ale najpierw zapraszamy Ozyrysa i prosimy go o przeprowadzenie inicjacji energii Wskrzeszenia i Wzniesienia.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-05-Ozyrys

Ozyrys jest obok nas, powitajcie go.

„Witam Was, tu i teraz! O, Błogosławieni!
I pozostanie Światło w Waszych oczach,
I niech pozostanie w Was Siła i Wola,
I niech powróci Wiedza i Mądrość,
I niech wzniosą się Wasze ciała i świadomość na nowy etap rozwoju!

Ja, Ozyrys, przyniosłem Klucze i Kody dla Was; Kody które pomogą Wam aktywować Waszą pamięć komórkową i Waszą Świadomość, i otworzyć Wrota, Wrota Nieśmiertelności i Wieczności, Gwiezdne Wrota, jak Wrota EL-AN-RA.

Istnieją trzy Kody-Klucze, i ja je Wam przekażę. Kody można przedstawić jak projekcję na mapę Ziemi, na mapę kanału ANKH, czyli mapę powrotu pra-dźwięku. Na niej znajdują się trzy punkty, rzuty gwiazd EL-AN-RA na Ziemię. Każdemu punktowi odpowiada indywidualny Kod.

Pierwszy punkt: EL – ESOM
Drugi punkt: AN – EMOT
Trzeci punkt: RA – ETRAU

Są to Kody otwarcia Waszej pamięci. Jest to spirala przejścia doświadczenia i wejście na Wyższy Poziom Świadomości, bardziej lekki, nie taki gęsty jak w obecnym wymiarze.

Tu i teraz będziecie przechodzić inicjację, będzie odbywać się zebranie i złożenie ciała, tak jak to miało miejsce z ciałem Ozyrysa. Fragmenty ciała, części Świadomości były rozdzielone i zagubione, i tylko Świadomość Izydy, Boskiej Mądrości i Kobiecej energii, wielkiej Siły i wielkiej Miłości, pomogła odtworzyć i wskrzesić ciało Ozyrysa, i odrodzić nową świadomość Horusa – Gora.

W ten sposób i Wy, zebrawszy swoje części, odrodzicie w sobie nową świadomość, wyższą świadomość.

Przyjmijcie moje przesłanie i moje Kody.

[pauza ….]

Dam Wam Symbol dla celów tej aktywacji, symbol „Oko Boga”. Ja, Ozyrys, tu i teraz, zapraszam Izydę i Horusa – Gora.

O, błogosławieni, wejdźcie do Świątyni i wznieście modlitwę o Wzniesienie i Wskrzeszenie każdej osoby, która zebrała swoje części. I niech odrodzą oni swoją świadomość, i niech przejdą w nowe światy, w światy niebiańskie, światy wyższe.

[pauza ….]

Ja, Ozyrys, nakazuję otworzyć Wrota Nieśmiertelności i Wieczności dla tych, których droga jest ukończona dla doświadczenia 3D, dla tych, którzy otworzyli w sobie drogę Prawdy – o sobie i o innych. Niech stanie się Chwała Boża w sercu każdego i niech będzie wysławiany nasz Stwórca Ojciec-Matka po wszystkie wieki w jedynym Rytmie Miłości, Światła i Tworzenia.

[pauza ….]

I niech powróci pradawna wiedza, i niech komórki Waszego ciała przypomną sobie wszystkie drogi wyjścia z Labiryntu gęstości obecnego wymiaru. Wyjdźcie ku Światłu i Miłości, tak jak Łódź RA wznosiła się po niebie.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-06-Łódź-Ra

Ja, Ozyrys, Izyda i Horus – Gor, tu i teraz jesteśmy obok Was i rozpoczynamy aktywację.

[pauza ….]

Izyda będzie pracować z czakrą Serca, Horus – Gor z czakrą Trzeciego Oka, a Ja, Ozyrys z czakrą Gardła.

Ja, Ozyrys, opiekuję się wrotami 11:11, Gwiezdnego Przejścia, Pasa EL-AN-RA, i ja nakazuję, tu i teraz, otworzyć wrota 11:11.

[pauza ….]

Dostrajam się do Waszej czakry Gardła i wysyłam trzy Kody:

ESOT, EMOT, ETRAU

i rysuję symbol „Oko Stwórcy”

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-07-Okrąg-Słońca

Jest to linia pionowa, na niej osadzony jest półksiężyc w kształcie kielicha, a nad nim znajduje się okrąg słońca.

Ja, Ozyrys, jestem dostrojony do Was, moja ręka skierowana jest na Waszą czakrę Gardła, i przekazuję Wam pierwszy Kod – ESOM, ESOM, ESOM – Ozyrys trzykrotnie rysuje symbol „Oko Stwórcy”.

[pauza ….]

Ja, Ozyrys, tu i teraz przekazuję Wam drugi Kod – EMOT, EMOT, EMOT – oraz symbol „Oko Stwórcy”.

[pauza ….]

Ja, Ozyrys, przekazuję Wam trzeci Kod – ETRAU, ETRAU, ETRAU – oraz symbol „Oko Stwórcy”.

[pauza ….]

(Teraz zaczyna się przekazanie bardzo silnego energetycznego strumienia do Waszej czakry Gardła, odbywa się jej rozszerzenie i napełnienie, i połączenie z trzema gwiazdami Oriona; przyjmujcie te energie. Przechodzą one silnym strumieniem, możecie słyszeć szum w uszach, możecie mieć różne odczucia wewnątrz głowy, odczucie rozszerzania się gardła. Słowa-Kody w precyzyjny sposób pracują wewnątrz gardła; jest to działanie trzech gwiazd Oriona; przyjmujcie energie. W czasie aktywacji najlepiej leżeć).

[pauza ….]

Podziękujcie Ozyrysowi za jego pracę, a my przechodzimy do następnego etapu; tę aktywację będzie prowadzić Izyda.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-08-Bogini-Izyda

„Witam Was, moi najdrożsi! Witam Was w każdym dniu, w każdym dniu Miłości i Światła na tej Ziemi! Ja, Izyda, tu i teraz, proszę Was o dostrojenie się do mojej czakry Serca; rozpoczynam z Wami pracę.

[pauza ….]

Każde z nas przyniosło Wam klucze; nadszedł czas, abyście otrzymali swoje klucze dzięki Waszej intencji i Miłości, dzięki Waszemu zrozumieniu oraz świadomości, że doszliście do punktu, kiedy nadszedł czas wzniesienia się po nowych ścieżkach. My, błogosławieni, cieszymy się przekazując je Wam, i cieszymy się z Waszego wzrostu.

[pauza ….]

Serce Stwórcy, Serce Jam Jest przepełnia się Radością, gdyż spotka się On z Wami po Waszym długim doświadczeniu. My wszyscy oczekujemy Waszego powrotu, o Wielkie Dusze, o Bogowie i Boginie o twarzy człowieka. Przyszło Wam przejść wiele dróg, wiele labiryntów podziemnego świata – Waszej podświadomości; wiele się nauczyliście, dużo już poznaliście, ale i dużo zapomnieliście.

A żeby wrócić, trzeba przypomnieć sobie, jak przyjść znów do domu, i jak otworzyć drzwi do swojego wnętrza.

My, tu i teraz, pomagamy Wam odzyskać wszystkie Wasze rozproszone części, które były zagubione – zagubione w czasie, zagubione w świadomości; które stanowią utraconą wiedzę i łączność z wyższymi światami.

Ja, Izyda, jestem gotowa pracować z Wami i współpracować z Wami w tym wspaniałym czasie. Przyniosłam Wam dary, które przechowywałam. I teraz Wam o nich opowiem.

Jest to przepiękny dar Metamorfozy, dar Przemiany, dar Alchemii – połączenia i narodzenia nowego. Alchemiczne stopienie różnych komponentów prowadzi do powstania większej substancji, będącej ich syntezą – nowego stanu świadomości.

Zatem, moi drodzy, Metamorfoza, Alchemia, Alchemia Miłości i Świadomości, Alchemia Światła i Energii, Misterium – to coś, co znaliście i co umieliście, to coś, czego uczyliście się i co poznawaliście. W moich rękach znajduje się więc Energetyczna Kula Metamorfozy. I ja, błogosławieni, jestem gotowa zwrócić Wam ten dar prosto w Wasze Serca.

[pauza ….]

Serce – to Wasza przestrzeń alchemii, Wasze alchemiczne naczynie; napełniam ją Metamorfozą, Przeobrażeniem, Miłością.

[pauza ….]

Jestem dostrojona do Waszego Serca, otwórzcie je, wysyłam w Wasze Serce promień, o, błogosławieni, przyjmijcie go.

[pauza ….]

(Z dłoni Izydy wypływa pomarańczowo-czerwony promień, mieni się on żółtym, czerwonym i pomarańczowym kolorem ze złotym poblaskiem, i skierowany jest do Waszego Serca; jak płynna plazma przenika on w Wasze Serce i zaczyna przyjmować formę kuli. Energia wnika do Was i kula rośnie; przyjmujcie ją z miłością i wdzięcznością).

[pauza ….]

To Dar Alchemii, Dar Metamorfozy w Waszym Sercu.

[pauza ….]

(Od tych energii promieniuje ciepło wewnątrz ciała, wpuszczajcie je w siebie. Energie te rozlewają się po całym ciele, napełniając je ciepłem – możecie odczuwać gorąco ze środka ciała.)

[pauza ….]

Izyda opuszcza ręce i kończy swój etap pracy. Podziękujcie Izydzie za jej Miłość, Mądrość i Dary, które Wam zwróciła. Dziękujemy.

A teraz etap trzeci: praca z czakrą Trzeciego Oka. Pracę tę poprowadzi Horus – Gor.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-09-Horus--Gor

„O, Błogosławieni, witam Was! Ja, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca, stoję przed Wami i jestem gotów pracować z Wami i zwrócić Wam klucze.

Są to Klucze do Wyższej Świadomości, świadomości, która jest niezbędna w wyższych światach – tu, gdzie Wy wszyscy podążacie. My znamy całe Wasze doświadczenie, wiemy o wszystkim, co rozwinęliście w sobie do doskonałości i o czym w końcu zapomnieliście. Ta doskonała wiedza, która przekazana została na Ziemię po to, aby człowiek mógł wzrastać w swojej świadomości i łączyć światy w swojej duszy, sercu i świadomości, aby mógł być obeznany z kosmologią istnienia i być połączony ze Stwórcą, i Ziemią, i całą Galaktyką – ta wiedza nie rozwinęła się w Was w pełni. Tak, na tym polegało trudne doświadczenie poznania gęstości waszego świata, ale jest już ono ukończone. Wszyscy jesteście w okresie przejściowym, i teraz Stwórca zwraca Wam Klucze, abyście mogli przypomnieć sobie i przejść przez te wewnętrzne drzwi i przegrody, które sami sobie postawiliście. Ja przyniosłem Wam swój Klucz, Klucz – Kod – Symbol, i przekazuję go ze swojej do Waszej świadomości.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-10-Ośmioramienny-Krzyż

Symbol ośmioramiennego krzyża w okręgu to połączenie prostego i ukośnego krzyża w okręgu. Jest to pamięć, nowy krążek programu służącego do aktywacji szyszynki – podstawowego odbiornika energii i informacji ze Źródła. I będzie Wam on przekazany. Wszystkie te Kody są kluczami, a Wy powinniście je sobie przypomnieć, zintegrować i umieć nimi kierować.

Oto ja, Horus – Gor, dostrajam się do Waszej czakry Trzeciego Oka. Wystawiam do przodu swoje dłonie i kieruję Promień do Waszego Trzeciego Oka.

[pauza ….]

Ja, tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca, przekazuję symbol Ośmioramiennego Krzyża w okręgu do Waszej szyszynki, i przekazuję nowy program, nowy kod wyższej świadomości do Waszych ciał – jak gwiazdę, która oświetli Wam drogę. Dzięki niej znajdziecie wyjście z labiryntu i przejdziecie przez wszystkie drzwi i bariery do Waszego nowego Odrodzenia, Przeobrażenia i Wzniesienia się. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Przekazuję Wam kody Impulsu Gwiazdozbioru Oriona. Tu i teraz, przyjmijcie je.

(Z dłoni Horusa – Gora wychodzi Promień, Promień ten przypomina światło latarni: najpierw jest wąski, a następnie rozszerza się. W jego świetle można zobaczyć splecione nici DNA w energetycznym tańcu. Promień ten przechodzi do centrum Trzeciego Oka i do szyszynki, i zaczyna rysować symbol ośmioramiennego krzyża w okręgu.

[pauza ….]

Symbol przyjmuje formę trójwymiarową, wygląda jak kula z ośmioramienną gwiazdą wewnątrz. Aktywuje ona szyszynkę poprzez swój ruch wirowy w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Możecie odczuć ciśnienie w uszach, a wokół głowy zmiany energetyczne i gęste, subtelne energie, tak jakbyście znajdowali się pod energetyczną kopułą; przyjmujcie te energie. Klucze, Dary od Mistrzów, integrują się w Was; energie nadal płyną, przyjmujcie je.)

[pauza ….]

Horus – Gor kończy swoją pracę i opuszcza dłonie; podziękujcie mu za jego Miłość i pracę. Podziękujcie Izydzie, Ozyrysowi i Horusowi – Goru; harmonizują nas oni i dostrajają do pracy z Mistrzami Światła.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, w boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca kontynuuję pracę.

Zapraszamy teraz Melchizedeka i Archanioła Michała. Ja, Metatron, stoję przed Wami, Michał z prawej strony, Melchizedek z lewej. Kierujemy swe dłonie w Waszą stronę, do Waszego Serca, a ja, Metatron, przekazuję Wam symbol nieskończoności.

[pauza ….]

Przenika on w Was; centrum ósemki znajduje się trochę poniżej czakry Serca, a jej pętle wychodzą poza Wasze ciało. Archanioł Michał rysuje w Was pionową ósemkę. Środek tej ósemki przeplata się ze środkiem ósemki poziomej, tworząc w ten sposób krzyż zbudowany z ósemek.

[pauza ….]

Melchizedek tworzy wokół Was jeszcze jedną kulę. Znajdujecie się wewnątrz kuli światła. Melchizedek zaczyna obracać ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Energia ósemek zaczyna poruszać się w górę i dół, do przodu i do tyłu. Teraz odbywa się synteza energii, które przekazali Horus – Gor, Izyda i Ozyrys; odbywa się ich przepływ po wszystkich kanałach ciał subtelnych i ich integracja.

[pauza ….]

Ruch ustaje; możliwe są różne odczucia w ciele; w ten sposób działają te energie, przyjmujcie je. Teraz pojawia się obraz: tak jakbyście leżeli w sarkofagu i byli nieruchomi i puści w środku.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-06-11-Pustka

Próżnia – to wieczność i przejście. Bądźcie jak próżnia, bez jednej myśli, bez ruchu umysłu i ciała. U starożytnych Egipcjan nie istniało słowo „śmierć”, używane było słowo „ruch”. Po stanie pustki – próżni – zaczyna się Ruch. Przyjmijcie tę energię, bądźcie spokojni i puści jak próżnia.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, kończymy pracę i prosimy, abyście byli tu i teraz; uziemcie się, otwórzcie oczy. Dziękujemy za waszą pracę, bądźcie spokojni i harmonijni. Niech pozostanie w Was Światło, a Wasza Miłość niech jaśnieje każdego dnia dla chwały każdego, dla chwały Boga Matki-Ojca, Ziemi – Gai, dla wszystkich, którzy pomagają Wam w tym czasie przejścia.

Poślijcie Miłość Bogu Matce-Ojcu i przyjmijcie strumień Miłości, napełnijcie się nim.

[pauza ….]

I przekażcie go Ziemi – Gai …, energie przechodzą płynnie i swobodnie, tak lekko, że odbiera się je jako nieruchome, jako próżnię; przyjmujcie i przekazujcie energie w pustce Miłości swojego Serca.

[pauza ….]

I będzie tak, Tak Jest.

Mistrzowie Światła Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

05 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 4-28, Impuls Dekodowania

[Piąta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Informacja do wszystkich, przyjmujących 32 Impulsy od Metatrona

Gdy pracujemy z aktywacjami, coraz bardziej wrasta nasze zrozumienie, że jest to praca nie tylko dla siebie samych, ale również poprzez siebie samych dla Planety, Galaktyki i Wszechświata. Ziemia jest fraktalem, który tworzy nowy obraz Wszechświata. Wzór tego obrazu tworzony jest przez nas tu i teraz. Każde z nas, budując własną Piramidę Światła, stanowi cegiełkę Planetarnej i Galaktycznej Piramidy Świadomości Chrystusowej.

Zwracamy się z prośbą do każdego, kto przyjmuje Impulsy, aby wyraził taką właśnie intencję zakotwiczania światła dla Matki Ziemi, i ewentualnie podał przybliżone współrzędne geograficzne miejsca, w którym przebywa się najczęściej. Dzięki temu będziemy widzieć obszar pokrycia Impulsami Światła terytorium Ziemi. Współrzędne można przekazać na adres impulsy@humanstrefa.pl

Przykład współrzędnych w formacie Google Maps: Andrij Romaniw, Warszawa, N 52.197 E 21.015 (gdzie N-szerokość; E-długość geograficzna). Można skorzystać z linku http://gmapsapi.com/wspolrzedne.php do wyznaczenia swoich współrzędnych.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja czwartego Impulsu 4-28, Impulsu Dekodowania.

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z przedstawicielami cywilizacji Hatorów, Pre-Hatorów. Będzie odbywać się aktywacja czakry Serca poprzez symbol dwóch przeplatających się ósemek, Wieczności i Nieskończoności. Czakra gardła będzie aktywowana poprzez zbudowanie trójkąta, którego wierzchołkiem jest czakra gardła, a podstawą – Wielkie Piramidy w Gizie oraz trzy gwiazdy Pasa Oriona: EL – AN – RA. Czakra gardła będzie aktywowana poprzez symbol Klucz Wiecznego Życia ANKH.

Czakra Trzeciego Oka będzie aktywowana przez „Pole – Dysk Światła” i symbol Krzyża w Okręgu (Krzyż Hiperborejski [Hiperborea to pradawna cywilizacja w rodzaju Lemurii i Atlantydy http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperborea ]).

Melchizedek, harmonizując system czakr, aktywuje w Was pamięć o Tkaninie-Strukturze Wszechświata.

Kanał Jedności Światła wita wszystkich i każdego, kto dołączył do nas dzisiaj w celu aktywacji Impulsu 4-28, Impulsu Dekodowania.

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, witamy Was, najdrożsi!

I zaczynamy naszą pracę od intencji:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 4-28, Impulsem Dekodowania. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, łączę się z Wami poprzez Czakrę Serca, biorę Was za rękę i prowadzę do Piramidy Światła.

Proszę Was, najdrożsi, wejdźcie do środka Piramidy.

[pauza…]

W ten sposób znajdujecie się w środku Piramidy Światła.

Jesteście otoczeni Światłem i Miłością, jesteście otoczeni Strumieniem Światła wychodzącym ze Środka Galaktyki, i łączycie się z Galaktycznym Sercem, które wypełnione jest Bezwarunkową Miłością wylewającą się z Serca Stwórcy.

My harmonizujemy Was, oczyszczamy Was i Wasze subtelne ciała, równoważymy Was i dostrajamy do pracy.

Strumień Światła przechodzi przez każdą Waszą komórkę, wypełniając Was Wiecznym Światłem.

[pauza…]

Najdrodżsi, pamiętajcie, że jesteście Światłem, Światłem Doskonałym, Czystym, i o niebywałym Pięknie, które przyszło tutaj na Ziemię poznać nowe unikalne doświadczenie dla swojej Duszy i Ducha.

Jesteście stworzeni z Miłości i Światła, Wasze ciała są utkane ze Światła, bądźcie więc Światłem tu i teraz.

Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem Dekodowania.

Ten Impuls będzie stanowić dostrojenie umożliwiające przyjęcie Informacji wysokiej częstotliwości poprzez ogniste litery i piktogramy ze Światła.

Kiedyś Wy wszyscy władaliście tą wiedzą i umiejętnościami, gdyż ten Jedyny Język ognistych liter był Wam przekazany ze Źródła – dla utrzymania połączenia ze Stwórcą, i dla odbioru jego stwórczych form myślowych.

I Wy – Twórcy – zawsze byliście w kanale jego Myśli.

Byliście Jednością w Procesie Tworzenia i Kreowania.

Ta wiedza została zabrana z matryc planety Ziemia, była zabrana z Waszej pamięci komórkowej i zdezaktywowane zostały obszary Waszej szyszynki, odpowiadające za odbiór tych informacji Światła.

Nadszedł czas, abyście otrzymali z powrotem tę wiedzę i zaczęli pracę nad jej aktywacją.

[pauza…]

Dzisiaj, najdrożsi, będziemy pracować z Wami rozszerzając kanały Odbioru Strumieni Światła, i będziemy dostrajać strefy Dekodowania Ognistego Języka – Języka Stwórcy.

Ja, Metatron, tu i teraz, zapraszam znanych Wam już Hatorów, zaprośmy również Pre-Hatorów.

32 przedstawicieli Hatorów są obok nas, powitajmy ich!

[pauza…]

Dzisiaj będą oni kontynuować pracę z Wami.

Te Kochające Istoty, uczynione Całkowicie z Miłości i Światła, są zawsze obok Was.

Ich pełna oddania Miłość napełnia cały Wszechświat.

Hatorowie, tak jak i w poprzedniej aktywacji, ustawiają się wokół Was w kręgu.

Witają Was i rozpoczynają z Wami pracę.

[pauza…]

„My, Hatorowie, witamy Was, kochani, w ten dzień i w tej chwili!

Cieszymy się z ponownego spotkania z Wami w Piramidzie Światła,

I kontynuujemy tę unikalną aktywację Impulsu Dekodowania.

[pauza…]

Kiedy następował upadek Świadomości i zostały utracone klucze do form myślowych Boga Ojca-Matki, do ich odbierania i Tworzenia za ich pośrednictwem, Wy przekazaliście te Klucze nam.

I my z Radością i z Wielką Miłością chroniliśmy je w swoich Sercach, aby pewnego dnia zwrócić je Wam i za ich pośrednictwem połączyć Was ze Stwórcą.

Ogień Miłości i Światła wylewa się z naszych Serc, w tym dniu i w tej chwili razem z Wami jesteśmy Błogosławieni.

Prosimy Was, otwórzcie swoje Serca i połączcie się z nami w wielkiej Miłości i Świetle.

[pauza…]

My, Hatorowie, Śpiewamy Wam pieśń Miłości, posyłamy swoją Miłość w Wasze Serca, napełniając każdego Nektarem i Światłem Miłości.

[pauza…]

O, Błogosławieni, my jesteśmy gotowi pracować z Wami.

Zatem dostrajamy się teraz do Was i będziemy pracować dzisiaj z Czakrą Serca, Czakrą Gardła i Czakrą Trzeciego Oka.

[pauza…]

Tak jak poprzednio przeprowadzimy to w trzech etapach. Każdy z ośmiu Hatorów będzie łączyć się z Wami, z każdą z tych trzech Czakr – Ognistych Kielichów; … my tak lubimy tę nazwę: Kielich.

Wy mówicie Czakra, a my mówimy Czara, Kielich.

Kielich Miłości, Światła Miłości, Dźwięku, Częstotliwości, Wibracji, Ognia.

Zatem, kochani, dostrajamy się teraz do Waszych czakr.

[pauza…]

Rozpoczynamy pracę.

O, Błogosławieni, rozpoczyna się Pierwszy Etap.

My, Hatorowie, wystawiamy do przodu swoje dłonie i Promienie z nich kierujemy do Waszej czakry Serca.

[pauza…]

Teraz nastąpi przekazanie Pierwszego Klucza –

Pierwszego Klucza Światła Impulsu Dekodowania.

[pauza…]

Wasze Serce nie było tak otwarte jak może być otwarte.

Wielu z Was nie mogło myśleć Sercem, marzyć Sercem, mówić Sercem, słuchać Sercem – te Klucze będą teraz Wam przekazane, a my będziemy pomagać Wam odnawiać w Was zdolność Wielkiego Myślącego i Czującego Serca, które umie śpiewać i tworzyć w całym Wszechświecie.

Pierwszy klucz to symbol, symbol Wieczności i Nieskończoności, dwie przeplecione ósemki:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-01-Nieskończoność
ósemki pionowo oraz ósemki poziomo

Ten klucz w Was będzie aktywowany i otworzy Dekoder Serca, Dekoder Impulsu, który odczytuje cała przestrzeń i cały Wszechświat; otworzy ten Dekoder na częstotliwość Serca i Rytm Stwórcy, w zgodzie ze Źródłem Stwórcy, ze Stwarzaniem w Miłości.

Nasze dłonie są więc skierowane na Wasze Serce, i przekazujemy ten symbol Waszej Czakrze Serca wraz z dźwiękiem OM, OM, OM.

[pauza…]

W czasie aktywacji możecie poczuć rozszerzanie się w piersiach, napełnianie i wypełnienie energiami. Możliwie, że zmieni się Wam oddech. Przyjmijcie tę Energię Kluczy, teraz odbywa się precyzyjna, punktowa praca z Przestrzenią Serca. Aktywowane są Klucze Świadomości Serca. Przyjmijcie ich energie.

[pauza…]

Hatorowie kontynuują przekazywanie Kodów Energetycznych Impulsu Dekodowania. Niektórzy z Was mogą widzieć ogniste symbole, hieroglify, piktogramy – jest to Wasza pradawna pamięć, która zaczyna się budzić; zaczynają podnosić się warstwy języka światła przyjmujcie Impulsy. Możliwe jest, że zaczniecie się kołysać na boki, nie powstrzymujcie tego, ponieważ tak właśnie przechodzą energie.

Niektórzy mogą widzieć wiry spiral, które podnoszą się wokół Was, owijając wirującymi strumieniami Wasze centra energetyczne i pracując z Waszymi ciałami subtelnymi.)

[pauza…]

Teraz Hatorowie przejdą do Drugiego Etapu Impulsu Dekodowania, związanego z Czakrą Gardła.

O, Błogosławieni, gotowi jesteśmy przejść do Drugiego Etapu i zacząć pracę z Czakrą Gardła.

[pauza…]

Czakra Gardła to Wasze Święte Centrum, Centrum Dźwięku – Wrota Galaktyczne.

Jest to Centrum Świadomości – Wrota Oriona są bezpośrednio połączone z Czakrą Gardła.

Piramidy w Gizie połączone są z pasem Oriona; Piramidy w Gizie dostrojone są do czakry Gardła Ziemi.

Tak więc, moi kochani, rozpoczynamy pracę z tym ważnym punktem – Kielichem Gardła, Piramidami w Gizie, Piątą czakrą Ziemi.

Teraz nastąpi złożony etap pracy.

[pauza…]

Znajdujecie się, tu i teraz, w Piramidzie Światła.

Teraz Hatorowie, którzy znajdują się w Wielkiej Piramidzie w Gizie, będą łączyć się z Wami poprzez Promień Galaktyczny, który będzie skierowany do Waszej czakry Gardła.

[pauza…]

My dostrajamy się do Was i kierujemy swoje dłonie w obszar Kielicha Gardła.

[pauza…]

My synchronizujemy się z Hatorami z Wielkiej Piramidy, i dołącza do nas Gwiazdozbiór Oriona, trzy gwiazdy Pasa Oriona: EL – AN – RA.

[pauza…]

(Na zdjęciu Pas Oriona nałożony jest na obraz piramid)

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-02-Pas-Oriona

My budujemy trójkąt: Wasza czakra Gardła – Wielka Piramida – Pas Oriona.

Promień z Oriona jest kierowany do Waszej czakry Gardła, i Promień z Wielkiej Piramidy jest także do niej kierowany – tworzy się trójkąt.

[pauza…]

Teraz w wierzchołek trójkąta, którym jest Wasza czakra Gardła, będzie skierowana energia z Pasa Oriona i Wielkiej Piramidy w Gizie.

[pauza…]

My, Hatorowie, przyjmujemy ją w swoje dłonie i kierujemy w Waszą czakrę Gardła, syntezując i harmonizując ją poprzez siebie, tak abyście przyjęli bardziej łagodny jej strumień.

Strumień energii Syntezy łączy Was z Gwiazdozbiorem Oriona i Wielką Piramidą; za pośrednictwem tych dwóch Promieni będzie przekazana syntetyczna informacja o Języku Światła i ognistych literach – będą one zapisane w Waszych subtelnych ciałach i polach, które otaczają Waszą czakrę Gardła.

[pauza…]

Wasz dźwięk, tonacja i struny będą dostrojone do Impulsów Oriona i Wielkiej Piramidy, do Impulsów Źródła.

Zaczynamy więc aktywację; kierujemy swoje dłonie do Waszej czakry Gardła – przyjmijcie Impuls Dekodowania dla Kielicha Gardła.

[pauza…]

Drugim symbolem będzie symbol ANKH.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-03-Ankh

My kierujemy go do Waszej czakry.

Przekazujemy Impuls, i będzie tak. Tak Jest.

[pauza…]

My, Hatorowie, na dźwięku Om pomagamy Wam przyjąć ten impuls: OM, OM. Przyjmujcie.

[pauza…]

Kochani, przyjmijcie Impuls i poczujcie wielkie rozszerzenie w czakrze Gardła, bardzo silny strumień energetyczny, który może powodować różne odczucia. W ten sposób uwalniane są bloki, tak odbywa się odblokowanie Pradawnej Pamięci.

Symbol ANKH zawsze był obecny na malowidłach w Piramidach – jako symbol Wzniesienia, i jako kamerton. Klucz Wiecznego Życia – tak jest nazywany.

ANKH jest w Was aktywowany, przyjmujcie ten strumień, aktywacja trwa dalej.

[pauza…]

(Wasza czakra Serca i czakra Gardła są bardzo silnie rozszerzone, napełniają się one energią. Hatorowie harmonizują Was, tak aby było Wam lżej. Promienie kontynuują przekazywanie Informacji z Oriona i z Wielkiej Piramidy. Z dłoni Hatorów nadal płynie do Was energia i wpływa do Kielicha Gardła.)

[pauza…]

Teraz Hatorowie gotowi są przejść do Trzeciego Etapu.

Trzeci etap: praca z szyszynką.

Hatorowie dostrajają się do Waszej czakry Trzeciego Oka. Kierują oni swoje dłonie do Waszego Trzeciego Oka.

[pauza…]

O, Błogosławieni, niosący Światło i Miłość w swoich Sercach, my jesteśmy gotowi, by kontynuować z Wami pracę i przeprowadzić trzeci etap Impulsu Dekodowania.

[pauza…]

W waszej szyszynce znajduje „makrokomputer”, który pracuje również i na mikropoziomie. Naszym zadaniem jest aktywowanie Waszej pamięci i strefy odbioru Informacji ognistych liter i piktogramów ze światła.

Wcześniej nie było potrzeby posiadania takiej ilości języków; był jedyny Język – Język Światła i Ognia, który znał każdy, i w Was te zdolności istnieją. My pomożemy Wam je uaktywnić, ponieważ w przyszłości będą one Wam wprost niezbędne.

My, Hatorowie, przygotowaliśmy „Pole” – „Mikro-Strukturę” zarządzającą, na wzór programu komputerowego, dostrajającą Wasze Centrum Odbioru Informacji.

Syntezujemy w Was to Pole. Pole to niesie całą informację o Kodach Światła Języka – Języka Światła. Jest to swego rodzaju Mikro-Struktura, która będzie przekazana do Waszej szyszynki.

Dostrajamy się zatem do Was, wystawiamy swoje dłonie do przodu i kierujemy za ich pomocą Promień do Waszego Trzeciego Oka.

[pauza…]

Symbol, który będzie Wam zwrócony, to Krzyż w Okręgu.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-04-Krzyż-W-Okręgu

Pole z Pamięcią, Pole Archiwizacji Kodów Światła i Języka Światła będzie zwrócone Waszej zsyntezowanej pamięci. Usunie to blokady i połączy Was z Myślą Stwórcy wszystkiego co Istnieje. Tak Jest.

[pauza…]

Strumienie Promienia Światła kierowane są do Was i zaczyna się integracja Pola Światła. Jest to impuls Światła, który przechodzi przez Was. Pole Światła zakorzenia się w Was ruchem odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

[pauza…]

Możecie poczuć wokół Waszej głowy ruch Kuli Światła, Pola, który z dużą prędkością rysuje Ścieżki Światła. Ścieżki Dźwięku tworzą Spiralę – Spiralę z Dźwięku i Światła z Kodami Dekodowania.

Strumień Impulsów Światła wykonuje swoją pracę, jak laser rysując Ścieżki i Kody Światła.

[pauza…]

(Możecie fizycznie odczuwać to oddziaływanie jako gorąco wewnątrz szyszynki. Spokojnie odbierajcie ten proces, będzie on jeszcze kontynuowany. De-archiwizowane są bloki pamięci. Odbywa się oczyszczenie dawnych warstw, które przeszkadzały w przyjmowaniu Kodów Światła. Na koniec pracy możecie poczuć w centrum szyszynki Błękitny Diament w formie Rombu. Jest to diament błękitnego koloru, podobny do Topazu).

Teraz Diament ten zaczyna świecić, a jego światło płynie w kierunku odwrotnym – od Was w stronę Hatorów, do ich dłoni.

[pauza…]

Teraz odbywać się będzie Przyjęcie i Przekazanie Impulsów Dekodowania Światła.

[pauza…]

Możecie poczuć, jak energia porusza się od Was do Hatorów i z powrotem, przyjęcie – przekazanie, dostrojenie systemu Przyjęcia – Przekazania Kodów Światła.

[pauza…]

Hatorowie odsuwają swoje ręce, teraz Wasz Promień jest dostrajany do strefy Trzeciego Oka Hatorów; spróbujcie wyczuć ich tym Promieniem, spróbujcie odczytać swoim Promieniem to, co Oni Wam Przekazują.

[pauza…]

Jest to Wasz trening po aktywacji. Potrzebujecie nauczyć się, jak korzystać z tego Promienia, i jak przyjmować informację od Istot uczynionych Całkowicie ze Światła. Dostrajanie będzie odbywać się jeszcze parę dni. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza…]

My, Hatorowie, z Radością wykonaliśmy swoją misję na dzisiaj, równoważymy Was teraz i harmonizujemy, i Kochamy Was bezgranicznie, Wy Piękne Istoty Utkane Całkowicie ze Światła. Pozostaje Wam tylko Wznieść się i przypomnieć sobie wszystkie dary przekazane przez Stwórcę.

Żegnamy się z Wami, jesteśmy obok Was, do następnego spotkania. Miłość i tylko Miłość łączy nas w Jedynym Sercu Stwórcy. Tak Jest.”

[pauza…]

Ja, Metatron, tu i teraz, dziękuję Hatorom za ich pracę, podziękujecie im również i Wy.

[pauza…]

A my kontynuujemy naszą pracę.

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, tu i teraz, jesteśmy obok Was w Piramidzie Światła.

[pauza…]

Melchizedek kontynuuje pracę.

Ja, Melchizedek, dostrajam się do Was swoim Sercem i dziękuję każdemu z Was, kto idzie drogą prawdziwej Miłości, kto przyjmuje naszą pracę.

[pauza…]

Ja jestem nosicielem Kodów Świętej Geometrii.

Proszę, abyście codziennie byli Prawdziwi i dzięki Świętej Geometrii przypominali sobie Architekturę Światła.

Kiedy przechodziliśmy wspólnie naukę na różnych poziomach istnienia, uczyliśmy się wszystkiego dokładnie i teraz pozostaje Wam tylko sobie to przypomnieć, aktywować Waszą pamięć poprzez rysowanie wzorów Świętej Geometrii i Brył Platońskich. Wszystko z nich powstaje i wszystko jest oparte na ich budowie. Otwieramy się na przepływ Świętej Geometrii Źródła w swoich strukturach.

Jakie jest dzisiaj moje zadanie?

Odpowiem Wam moi drodzy. Pomagam syntezować Wam Impuls Dekodowania – są to wszystkie częstotliwości niezbędne do aktywacji Waszej Pamięci Świętych Wymiarów.

[pauza…]

Każdy Wymiar ma swoją Tkaninę, swoje Piękno i swój Wzór. Macie o tym wiedzę, jednak obecnie o tym zapomnieliście.

Ja, Melchizedek, z woli Boga Matki-Ojca, tu i teraz, przeprowadzę aktywację Impulsu Dekodowania poprzez warstwy Tkaniny-Struktury Wszechświata, która jest przejściem przez wszystkie wymiary. Tu i teraz dostrajam się do Waszej Czakry Serca.

[pauza…]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-05-Tkanina-Wszechświata
(na rysunku obrazowo pokazano schemat Tkaniny-Struktury Wszechświata)

Przekazuję Wam poprzez swoje dłonie Impuls Dekodowania, który odbuduje pamięć o Płótnie-Strukturze Wszechświata. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza…]

(Z rąk Melchizedeka wychodzi wielki szeroki promień w kierunku Waszego Serca…, z Serca zaczyna on rozdzielać się na dwa strumienie – w górę … i w dół …, dosięgając czakry Korony i czakry Podstawy…, dalej strumienie z czakry Korony idą po łuku ósemki przez czakrę Serca …. do czakry Podstawy…. Z czakry Podstawy …. przez Serce po ósemce … do czakry Korony, tworząc symbol Wieczności: pionową Ósemkę.

[pauza…]

Ósemka jest już stworzona na poziomie energetycznym i teraz zacznie się ona obracać z wielką prędkością, swym środkiem trzymając się centrum Serca; ten ruch zaczyna się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

[pauza…]

Wokół Was tworzony jest Wir Energetyczny z Płomieni i Ognia. Wir ten tworzy wokół Was Święte rysunki, zwracając Wam pamięć o Geometrii Światła – Architekturze Światła. Możecie odczuwać gorąco wokół Was. Wokół głowy możecie mieć różne odczucia. Cierpliwie poczekajcie, praca jest kontynuowana.)

[pauza…]

Melchizedek opuszcza swoje ręce, wir ustaje.

Metatron, Melchizedek, Archanioł Michał harmonizują Was.

Zróbcie głęboki wdech, poczujcie siebie.

[pauza…]

Ja, Metatron, tu i teraz, dziękuję za Waszą pracę, moi kochani; dzisiaj została Wam zwrócona i przekazana duża część Pradawnej Wiedzy o Języku Światła. Stopniowo zaczynacie przypominać sobie wszystko. Ten proces jest właśnie teraz – proces pracy nad sobą i nad swoja pamięcią.

Dlatego żyjcie w Świetle, Miłości i Jesteście Kochani, praca z Impulsami przebiega stopniowo i strukturalnie. Każdy Impuls dopełnia kolejny, tworząc doskonałą Tkaninę Waszych Subtelnych Ciał, Ciał Światła, czyniąc je doskonałymi.

A teraz kierujemy Miłość w Wasze Serca, Hatorowie dołączają do nas i napełniają Was Miłością.

[pauza…]

Przyjmijcie Miłość Kochających Istot Całkowicie ze Światła, wypełnijcie się nią i przekażcie Energię Miłości do środka Ziemi, do jej Serca,

[pauza…]

Z Miłością i Wdzięcznością za całe Jej Piękno, Miłość i Opiekę, i za Jej Miłosierdzie.

[pauza…]

Strumień Miłości dosięga jądra Ziemi, i teraz powraca z Wdzięcznością dla nas wszystkich i Stwórcy…. przyjmujemy ten strumień … i kierujemy w serce Boga Matki-Ojca, Stwórcy wszystkiego co istnieje, z Miłością i Wdzięcznością za całe jego Stworzenie.

I będzie tak. Tak Jest.

[pauza…]

Bóg Matka-Ojciec przekazuje Wam zwielokrotnioną falę Miłości, przyjmijcie ją; stajecie się lekcy, świetliści i radośni. Ojciec i Matka dziękują nam z Miłością w Sercu, utrzymują nas w swoim Sercu.

[pauza…]

Doskonały mechanizm Przyjęcia i Przekazania kontynuuje swoją pracę, przyjmujemy Miłość – i przekazujemy ją Matce Ziemi; a potem ta miłość powraca do nas. Cieszcie się przyjęciem i przekazaniem Miłości, jest to prawdziwym przeznaczeniem Człowieka.

Na dzisiaj nasza aktywacja dobiegła końca.

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek wyprowadzamy Was z Piramidy Światła, jesteście tu i teraz, harmonizujemy Was, i dziękujemy Wam za dobrą pracę.

I będzie tak. Tak Jest.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

05 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 4-28 Dekodowania

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą. Podczas praktycznej pracy możemy zaprosić Archaniołów Metatrona, Michała, Melchizedeka, oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, Opiekunów, swoje Wyższe Ja, aby wspierali tę pracę dla najwyższego dobra.]

Odbudowanie Jedynej Planetarnej Energetycznej Siatki

My poprosiliśmy Mistrzów aby dali nam zrozumienie oraz informację o Tworzonej pod Ich przewodnictwem Jedynej Impulsowej Siatki. Jako odpowiedź wskazali Oni książkę „Смена Полюсов и Вознесение. Шестая раса и Нибиру. Георгий Бореев” (http://www.koob.ru/boreev )

Człowiek jest żywą piramidą.

Ziemski człowiek ze swoimi energetycznymi polami, swoimi czakrami, strukturą swojego ciała jest swoistą żywą piramidą. Piramidę i człowieka łączą wspólne prawa, które istnieją we Wszechświecie. U ich podstawy znajduję się forma oktaedru, jest to struktura i właściwości kryształów oraz złoty podział – progresja liczby Fibonacciego. W górnych strefach mózgu człowieka znajduje się system piramidalnych ciał, który transformuję promienie z 144 000 gwiazd w energie przydatną do odżywiania organizmu i jej transformacji dla potrzeb Jądra Ziemi. Również piramidy zbudowane na Ziemi przyjmują kosmiczną energię i transformując ją kierują do Jądra Ziemi, podtrzymując i regulując tym samym syntezę termojądrową.

[Komentarz od tłumacza: polecam książkę „Szmaragdowe Tablicy, Tot z Atlantydy”. W tej książce Tot z Atlantydy wyjaśnia parę ciekawych szczegółów o Wielkiej Piramidzie w Gizie.]

Piramidy zbudowane na Ziemi są połączone w jedyną energetyczną siatkę. One tworzą eteryczne ochronne pole, które chroni ziemie od kosmicznych perturbacji. Jednak z czasem duża ilość piramid była zniszczona i dezaktywowana.

Po przeczytaniu książki Georgia Boreewa, którą wskazali Nauczyciele, zrozumieliśmy, że ona bezpośrednio wskazuje na naszą pracę w Piramidzie Światła, na pracę z 32 Impulsami i stworzeniem Jedynej Sieci Impulsów. My możemy zbudować Nową Jedyną Sieć Energetyczną na Wyższym Mentalnym Poziomie, kotwicząc ją na ciało Matki Ziemi. Dlatego tworzymy Piramidę Światła, która powstaje jako jedyna siatka Świadomości Chrystusowej na Ziemi. My budujemy Piramidę przez swoje otwarte Serce, podnosząc swoje wibracje do poziomu Świadomości Chrystusowej.

Mistrz Kuthumi o Dyskach Pamięci.

Co to jest pamięć? Pierwsze co przychodzi na myśl – jest to doświadczenie. Całe Wasze doświadczenie jest zapisane w „Wielkiej Pamięci”. I aby sczytać tę informacje Wasz Umysł powinien być dostrojony na Poziom Wyższej Świadomości.

Kiedy będzie osiągnięta potrzebna częstotliwość Świadomości, – komórki pamięci Waszego dysku otworzą się.

Jakie jest połączenie z pracą nad schematami?

Bezpośrednie! Wystrajając schematy, naciągając strunę za struną, spirale, stopniowo przestrajając częstotliwość, przenosząc na nową Fale Wibracyjną Waszą Pamięć, otworzycie Wasze doświadczenie, przed Wami otworzy się piękna muzyka, Wasze perły doświadczenia.

El Moria.

Pakiety informacji schodzą do Was. Zakończył się już czas wiedzy Pasywnej – aktywne poszukiwanie i działanie – to jest rada dana Wam na teraz. Kiedyś, ktoś powinien zacząć. Jesteście pierwszymi w tym procesie! Nie ma podobnej analogii. Istnieją inne szkoły, posiadające starożytną wiedzę. Jednak to co Wy robicie, to podnoszenie Swojej Częstotliwości Energetycznej; świadomie ją zakotwiczacie. Rozważnie wystrajacie Schematy oraz Energii otrzymane w Impulsach, tak aby mogły powrócić one na swoje miejsce.

Nie tylko posłuchać, posiedzieć, pomedytować lub po prostu pomyśleć idąc spać, że na subtelnym planie praca i tak postępuje. Tak, tam również praca postępuje.

Miejcie wiedzę, że jest także potrzeba, abyście pracowali nad sobą, nad przestrajaniem własnego Mechanizmu.

Wy wszyscy! U kogo obudziło się wołanie Duszy, a droga doprowadziła Was do Impulsów, uwierzcie, Wszyscy przygotowywaliście się z życia w życie, aby włączyć się w ten proces Przemiany.

Jeszcze jedno. Wiele z Was oczekuję cudów, powiem Wam jedno – to co teraz odbywa się jest cudem. Popatrzcie uważnie, Ziemia i Ludzie zmieniają się.

Cały Wszechświat jest w Was! I Bóg – Stwórca w Was!

Przyjmijcie to jak Aksjomat i zabierajcie się do działania – właśnie dlatego przyszliście w tym momencie na Ziemię!

Od słów przejdźcie do działania.

Ja – Wasz towarzysz, idziemy wspólnie teraz! Jesteśmy obok Was Wszystkich. Ja nie żegnam się z Wami. Tak Jest.

Praktyczna praca do Impulsów 3-13 oraz 4-28
Schemat strojenia i aktywacji czakry gardła oraz energetycznego kanału ANKH

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”

Prawie każdy zna te powiedzenie. Ale co kryje się za nim.

My możemy ujrzeć tutaj Dźwięk. Słowo – Dźwięk, to, co my wypowiadamy codziennie, to co powstaje wewnątrz nas. Słowo – wypowiedziana Myśl.

Dla wyrażania w dźwięku naszych myśli był stworzony cały system organów ciała. W ciele osoby najbardziej wąskim miejscem jest Gardło. To są wrota, które my powinniśmy otworzyć. Wrota pasa Oriona, to jest nasze Gardło.

Pierwszymi wskazówkami, które otrzymaliśmy od Nauczycieli, były:
– Uaktywnić Bezkresne Serce
– Uaktywnić Pierwotny Dźwięk
– Uaktywnić Wieczność

Bezkresne Serce już z Wami aktywowaliśmy – jest to nasz Ognisty Energo-system, Spirale Fibonacciego. Teraz przyszedł czas dla pracy z czakrą Gardła abyśmy mogli otworzyć własne Wrota Pasa Oriona w sobie i zwrócić Pierwotny Dźwięk.

Schematy, z którymi będziemy pracować – jest to święta gwiezdna geometria, przekazana przez Mistrzów jako dar dla Nas wszystkich. Analogia dla naszego rozumu i oka, tutaj nie występuje, tak jak zasada postrojenia rysunków, nie jest oparta na prawach ziemskiej geometrii.

Zaczynamy:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-12

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-01
Rys.1.

Rysujemy okrąg o promieniu R=9 cm.

Na okręgu zaznaczamy kierunki wektorowe. Pn. Pd. Zach. Wsch. Otrzymujemy symbol, który był przekazany przez Mistrzów i Hatorów – Krzyż w Kręgu.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-02
Rys. 2.

Zaczynamy budować schemat otwarcia czakry Gardła.

Nanosimy na matrycę 4 punkty, które odpowiadają Pasowi Oriona.

1)        Współrzędne 6 cm pionowo oraz 1,5 cm poziomo – jest to projekcja gwiazdy EL [można przenieść projekcje na miasto Sankt Petersburg]

2)        Współrzędnie 5.5 cm pionowo oraz 1,1 cm poziomo – jest to projekcja gwiazdy AN [można przenieść projekcje na miasto Moskwa]

3)        Współrzędne 4,8 cm pionowo oraz 0,7 cm poziomo – jest to projekcja gwiazdy RA [można przenieść projekcje na miasto Wołgograd]

Trzy punkty są naniesione na Pn.–Zach. obszar. Teraz umieszczamy 4 punkt (ukrytą 4 gwiazdę Pasa Oriona).

4)        Przechodzimy do Pd.–Zach. sektora i zaznaczamy współrzędne 4 punktu – 1,8 cm pionowo oraz 0,6 cm poziomo [można przenieść projekcje na miasto Antananarivo, Madagaskar].

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-03
Rys. 3.

W lustrzanym odzwierciedleniu przenosimy punkty do każdego sektora (można wykorzystywać cyrkiel).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-04
Rys. 4.

Zaczynamy Tworzyć. Przechodzimy bezpośrednio do naciągania strun.

Trzy struny naciągamy do znajdującej się w przeciwległym sektorze projekcji naszej 4 gwiazdy. Ona pełni rolę podniesienia Poziomu Częstotliwości Wibracji i Czystości Postrzegania Dźwięku. Dlatego była ona ukryta w trójwymiarowej przestrzeni.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-05
Rys. 5.

Teraz w lustrzanym odzwierciedleniu naciągamy wszystkie struny.

Na naszym schemacie, odpowiednio, wystraja się 12 kanałów i naciągnięte jest 12 strun, co obrazuje połączenie z systemem 12 czakr i nicami DNA. Przy tworzeniu, zwróć uwagę na nową figurę rombu, która powstała w środku (w przestrzeni – jest to oktaedr).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-06
Rys. 6.

Na następnym etapie będziemy rysować spirale, które połączą wszystkie punkty w jeden system.

1-szy krok. Okrąg czerwonego koloru. Przechodzi on przez centralne punkty 2, projekcji AN – są to Centralne Wrota Galaktyczne.

2-gi krok. Bierzemy tą samą odległość jaką rysowaliśmy czerwony okrąg, stawiamy cyrkiel (nóżkę, ołówek w punkcie 1- EL, a nóżkę, igłę stawiamy na pionową oś i rysujemy niebieski okrąg. Ale! Zwróć uwagę jak przechodzi ona z północnej części schematu, przechodząc przez punkty 1, – EL, a w południowej części – przez punkty 3, – RA. Okrąg nie jest zamknięty. Zaczyna się z Pd.–Zach. Punktu 3 i kończy się na osi poziomej. (okrąg przejdzie w następną cześć zwoju spirali)

3-ci krok. Rysujemy wewnętrzny okrąg przez wszystkie punkty 4. I on również nie jest zamknięty – zaczyna się z Pd.–Wsch. sektora i kończy się w Pn.–Wsch. sektorze. Z tego będzie rozkręcać się spirala.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-07
Rys. 7.

1-szy krok. Rozkręcamy spiralę z centrum (kontynuujemy niebieski okrąg, punkty 4).

Żeby była ona prawidłowej formy, wykorzystujemy proporcję FI. U mnie radius okręgu przez punkty 4, jest równy 2 cm, odłożyłam na osi O-B linię =3cm, tworząc pławną linię, która łączy oba niebieskich zwoje – mały centralny i durzy, w jedyną spiralę.

2-gi krok. Przez punkty 3, w północnej części zaczynam budować 3-ci okrąg (zielony). Dla tej, odległość cyrkla jest równa promieniowy (R) czerwonego okręgu. Tym razem ołówek cyrkla ustawiamy na punkt 1 południowej części schematu, a igła cyrkla na osi Pn.–Pd. Zgodnie z odległością cyrkla. Zielony okrąg również przechodzi przez punkty 3, w północnej części i punkty 1, w południowej części, ona nie jest zamknięta. Zwróć uwagę, że ona zaczyna się z punktu 3 Pn.–Wsch. i przechodzi przez wszystkie nazwane punkty i kończy się na poziomej osi (O-B). W ten sposób utworzyliśmy całą spiralę. Ona posiada 3,5 zwoje. Jest to nasza zwinięta Kundalini.

I jeszcze jeden ważny detal, wszystkie 3 zwoje spirali przecinają się w jednym punkcie na osi poziomej. Jeżeli jest rozbieżność w milimetrach – w porządku! (przecinają się na płaszczyźnie – w przestrzeni – jest to projekcja spirali).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-09
Rys. 9.

1 krok. Teraz wystrajamy „tubę oddychania” [tuba paniczna], ona jest pokazana na rysunku 9. (oznaczona żółtym kolorem). Potrzebujemy odłożyć na poziomej osi odcinki, długości 0,7 cm w obie strony, od centrum. Dlaczego 0,7 cm? Taka odległość była na pionowej osi od centrum, gdzie stawialiśmy nóżkę cyrkla, rysując zwoje spirali.

Teraz rysujemy przez wszystkie punkty 4, – od poziomych punktów linii w górę i w dół, do przecięcia się ich miedzy sobą – one przetną się już za granicami naszego okręgu 9cm. Tubę Oddychania odbudowaliśmy. W niej znajduję się kryształ – nasz romb – będziemy nazywać go Diamentem naszego Serca.

2 krok. Wystrajamy Kanał ANKH. Dla tego będziemy potrzebować przedłużyć naszą spiralę do góry i do dołu w podobieństwie klucza muzycznego – to będzie Klucz ANKH.

Spirala do góry podnosi się przez Pn.–Wsch. sektor punkty 3, 2 i 1, – wychodzi za okrąg 9 cm i wchodzi w „tubę oddechową”. Linia dowolna.

To samo odbywa się ze spiralą w Pd.–Zach. sektorze. Tylko tutaj ona wychodzi z tuby oddechowej i przechodzi do punktów 1-2-3, łącząc się ze spiralą na jej niebieskim zwoju. Albo przechodzi w strunę. W ten sposób zbudowaliśmy Spiralę Dźwięku i Kanał ANKH.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-10
Rys. 10.

Ostatnim etapem pracy jest Zbudowanie Kryształu Dźwięku.

Łączymy punkty na pionowej osi z punktami przecięcia się zwojów spirali na poziomej osi – otrzymamy romb – C–A–Ю–В, Odpowiednio budujemy wewnętrzny romb C–A1–Ю–В1. Odległość A–A1 i B–B1 0,7 cm (tak jak i dla budowy tuby). Duży kryształ zabudowany – jest to Kryształ Czasu.

Budujemy horyzontalny kryształ – on połączy punkty A i B na poziomej osi z punktami 4. To oznacza że linie przejdą przez te punkty przed przecięciem się z pionową osią C–Ю (Pn.-Pd). Wewnętrzne linie poziomego kryształu połączą punkty A1 i B1 z punktami na pionowej osi.

Zbudowaliśmy własny Diament Boskiej Świadomości

Trzeci centralny mały kryształ, zostanie utworzony z przepleceniem strun – jest to Wasz Diament Serca.

W Całości jest to Kryształ Dźwięku. 3 w 1 Czysty Boski Dźwięk. Serce – Świadomość – Czas. Kryształ żywej matrycy dźwięku. Oddech i dźwięk – w jedności i całości, jedne wibracje, jedna częstotliwość, stworzona Bogiem Matką-Ojcem. To, bez czego Mer-Ka-Ba nie ma wyższego punktu świadomości, tworzenia i aktywacji.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-05-Święta-Geometria-Ankh-Większe-11
Rys 11.

Ruch energii po schemacie.

(energie przechodzą w następnej kolejności od małej spirali z centrum, rozkręcając się po niebieskim okręgu, z niebieskiego przechodzą w czerwony (centralny) okrąg, następnie czerwony przechodzi w zielony i idzie w górę)

Południowa część schematu. Boskie energie Tworzenia podnoszą się od czakry Podstawy oraz Sakralnej czakry po kanale ANKH przez punkty 1-2-3, południowej strony, w czakrę Serca – Diament Serca, na strunach dźwięku Serca zaczyna rozkręcanie się po spirali, dźwięku i energii.

Ankh – jest to dostrojenie Ciała Światła na przyjęcie i przekazanie energii z Serca Ziemi i Serca Człowieka w Galaktyczny Centrum Stworzenia. Jest to Boskie połączenie Ducha przez Materię z wyższymi warstwami Świadomości. Galaktyczne okno (czakra wiszudcha) – całkowicie otwarta, odbywa się połączenie z Sercem Stwórcy przez dźwięk (punkty 3-2-1, – północna część, podnosi się po spirali w Centrum Galaktyki). Galaktyczne Serce Stwórcy zwraca po Tubie Światła, – Światło, Miłość, Mądrość, (spirala wraca w tubę) i wzmocniona fala Miłości napełnia osobę. Światło i energia idzie do Centrum, Wasze Diamentowe (wewnętrzne) Serce, i przyjmujecie energie Miłości Stwórcy. Energia Kundalini, energia Serca, energia czakry Garda i energia centrum Myśli (Szyszynka), łączą się w całość i w strumieniu wibracji przenoszą pakiet energii w Ciało Światła Me-Ka-Ba. I łączą się w jednym strumieniu z Galaktycznym Centrum – Sercem Galaktyki – Sercem Matki Ziemi.

O systemie Kanałów ANKH możecie przeczytać w książce „Pradawna Tajemnica Kwiatu Życia, Drunvalo Melchizedek” 2 tom. Rozdział 12.

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

04 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 3-13 Dźwięku

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą.]

Metatron o Piramidzie Światła

My, Mistrzowie Światła, tu i teraz na fali Miłości Stwórcy i Jeszua, przeprowadzimy aktywację Waszej Piramidy Światła. Potrzebne wcześniejsze, przeprowadzenie Impulsów (mowa tutaj o pierwszych trzech Impulsach, które już aktywowaliście) dla zakotwiczenia myśli o Piramidzie Światła, podłączonej przez energo-informatyczne kanały do matrycy Piramidy Światła. (Niezbędny poziom wewnętrznego Ognia był nagromadzony, przez Osoby, przyjmujące Impulsy).

Piramida Świadomości – jest to Konglomerat Doświadczenia Wzniesionych Mistrzów Światła – jest to zebrane doświadczenie Ognia Wzniesienia się.

Ogień Wzniesienia się – jest to Ogień Myśli wznoszących się. Ogień i Płomień – jest to Miłość i Stworzenie Boga Matki-Ojca.

Każdy inicjowany w Piramidzie Światła, przechodzi Akt Oczyszczania, Transformacji i Transmutacji na nowy poziom. Przechodzi proces podniesienia Świadomości za pośrednictwem Impulsów, Kodów Światła, Całościowego Światła. Świadomość biorących udział w aktywacjach, dostrajana jest do Matrycy Kosmicznej i Galaktycznej oraz Gwiezdnej Świadomości do Świadomości Duchowego Słońca.

Boskie Aspekty, które są w strukturze Piramidy Światła, odnawiają Boski Obraz i Podobiznę Stwórcy, Tworzącego w Miłości i Harmonii.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-11-05-Merkaba-Swiatła

Piramida Światła:

Odnawia Świętą Harmonię Subtelnych Ciał Osób i dostraja je na przyjęcie Boskiego Ognia.

Przywraca Jedność, otwiera drogę przez świadomość do swojego Wyższego Ja.

Otwiera Pradawną Pamięć, transformując doświadczenie w Boskie Doświadczenie.

Koduje DNA, odnawiając Boskie Warstwy, warstwy – doświadczenia i warstwy nowego potencjału.

Syntezuje i dostarcza „oprogramowanie” dla każdego, dostrajając go do procesu Wzniesienia się.

Piramida Światła jest wibracyjną strukturą dźwięku, w której znajdują się wszystkie dźwiękowe częstotliwości i fale, odpowiadające pierwotnemu dźwięku, całej palecie Dźwiękowego Zakresu (oktawy, tony, półtony).

Wasze Światło oświetla całą planetę, aktywacja Impulsów idzie sprawnie. Impulsy Energii i Światła wplatają Strukturę Światła w Matrycę Ziemi, w Wasze struktury. Mentalna praca tych, którzy przyjmują Impulsy i rysują spiralę Fibonacciego w strukturze Serca, pomaga wystroić dodatkowe kanały, potrzebne dla Transmodulacji świetlistej i komórkowej struktury.

Ten model – struktura będzie odpowiadać obrazowi i podobieństwu Ciała Światła Adama Kadmona.

Projekt Światła – strukturyzacja Subtelnych Ciał Człowieka będzie mieć powodzenie wtedy, kiedy przyłączy się Stwórca Myśl Współtwórców, przyjmujących i praktykujących Impulsy. Krytyczna masa, przyjmujących Impulsy doprowadzi do odwrócenia Piramidy Światła w Krystalicznej Strukturze Ziemi, umieszczając Ziemię całkowicie w Piramidzie Światła.

Kiedy nad Impulsami będzie pracować niezbędna ilość ludzi, Ziemia będzie pokryta Piramidą Światła. (Akcent jest stawiany na pracę z Sercem – schematy – są ważną podstawową pracą. Ta niezbędna praca prowadzi do wystrajania prawidłowych kanałów; pomagamy Ziemi zbudować i aktywować Piramidę Światła.)

Piramida Światła – źródło światła i energii w dobiegającym do końca Ewolucyjnym Etapie Wzniesienia się Ziemi, który przeprowadzi świadomość z jednego Poziomu do następnego, i przeprogramuje biochemię człowieka na odpowiednie Kody Światła, które odpowiadają częstotliwościom wyższych wymiarów i aktywują Ciało Świetliste Człowieka.

(Będzie przeprowadzona modulacja – przejście z matrycy węgłowej na matrycę opartą na krzemie. Nowa Forma Światła człowieka [struktura], będzie odpowiadać Impulsowemu przyjmowaniu wibracji jak u Istot będących Całkowicie ze Światła. Człowiek będzie komunikować się z Istotami Wyższego Rozumu [Istotami o Rozszerzonej Świadomości], Nauczycielami, Mistrzami).

Kody Dźwięku, generujące nowe Gwiezdne Matryce w DNA będą schodzić sukcesywnie, w każdym Impulsie, dla pełnego przygotowania struktury światła i dźwięku osoby, aż do momentu początku Nowego Cyklu Ewolucji.

Hatorowie o dźwięku i Świadomości

W strunie założona jest wibracja i częstotliwość,

Struna – subtelna świadomość, która dostrajana jest na dźwięk Miłości, który ochraniamy w Sercu.

My, utkamy struny Serca na matrycy, aby nie występowało w Świadomości rozdzielenie oraz aby struny dźwięczały w Harmonii Serca.

Świadomość człowieka – Świadomość Jedynego Stwórcy.

Fala z Serca – Miłość Jedynego Stwórcy.

To są struny dla następnego poziomu Świadomości. Śpiewająca Święta fala wszystkich strun przekaże Wibrację i Częstotliwość Stwórcy. I będą dostrojone Serca w Świadomość Słowa. I wtedy my spotkamy się przy Tronie, podnosząc wspólną Świadomość.

My, Hatorowie naciągamy struny OM-SA-DO-FA,

Struna Miłości – Fala Miłości – Fala Źródła, cała pamięć wieczności znajduje się w Sercach. I jest to Świadomość Boga. I będzie tak. Tak Jest.

Przyjdzie fala i zaśpiewają wszystkie struny Serca, zmieniając starą Świadomość. I będzie tak, na wszystkie wieki. Tak Jest.

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

04 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 3-13, Impuls Dźwięku

[Czwarta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z przedstawicielami cywilizacji Hatorów.

„Hatorowie – to grupa międzywymiarowych, międzygalaktycznych istot, która zaczęła wspierać ludzkość przed tysiącami lat. Najwięcej śladów jej działalności możemy znaleźć w kulturze starożytnego Egiptu.

Hatorowie – to wielkie kochające istoty. Ich miłość to miłość poziomu Świadomości Chrystusowej. W swoich relacjach i w trakcie wykonywania rozmaitych działań posługują się oni dźwiękiem (głosem).

Hatorowie mówią, że dźwięk to podstawa wszelkiego stworzenia, a my jesteśmy falami stojącymi, falowymi formami energii; jesteśmy złożoną harmoniką dźwięku.” (Tom Kenyon)

[komentarz od tłumacza: polecam książkę: „Cywilizacja Hathorów. Przesłania od wniebowstąpionej cywilizacji.” Toma Kenyona]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-04-01-Boginia-Hathor

Hatorowie będą pracować z czakrą serca, czakrą gardła i Trzecim Okiem, prowadząc aktywację za pomocą dźwięków OM i AUM.

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła tu i teraz wita Was.

Dzisiaj przeprowadzamy aktywację trzynastego Impulsu, Impulsu Dźwięku.

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek, tu i teraz witamy każde z Was i łączymy się swoim Sercem z Waszym Sercem, i przekazujemy Wam Impuls Boskiej Miłości, Impuls Harmonii, Impuls Światła; dostrajamy Was do aktywacji i prosimy, abyście wypowiedzieli intencję:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z 13 Impulsem, Impulsem Dźwięku. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Ja, Metatron, witam Was tu i teraz.

Dzisiaj Kanał Jedności Światła aktywuję i przekaże Wam Impuls Dźwięku.

Dźwięk to wibracja, jaką wypełniony jest Wszechświat i Omni-Wszechświat.

Częstotliwość dźwięku, jego tony i alikwoty* – to Drogi po wymiarach, Drogi poznawania doświadczenia, to ścieżki wznoszenia się.

Wibracja dźwięku to wibracja Miłości, a czym wyższa jest częstotliwość dźwięku, tym większa i piękniejsza jest Miłość.

Na jakich strunach gra człowiek? Jakimi strunami dźwięczy jego dusza? Jakie doświadczenie zdobyła jego dusza?

W jaki sposób potrafi ona grać tutaj, w tym wymiarze?

Macie powiedzenie „trzy struny”, albo „grać na trzech strunach”,

Ja bym to określił jako „granie” na trzech dolnych czakrach.

I rzeczywiście, pewna liczba mieszkańców Ziemi żyje na poziomie tych trzech czakr.

Było to potrzebne dla celów tego eksperymentu, ale nie dla wszystkich, były i są tu dusze, które przychodziły i przychodzą z planami rozwijania również i kolejnych czakr.

Teraz wiecie, że eksperyment dualności jest ukończony i wszystkie drogi są otwarte ku temu, żeby nauczyć się, a raczej przypomnieć sobie, jak się gra na swoich wyższych czakrach.

Kolejna, czwarta czakra, która następuje po tych trzech pierwszych, to czakra Serca, Wasze centrum, Wasz magnes – to Serce, jest kopią Serca Stwórcy, Serce Stwórcy znajduje się tutaj, w Waszym magnesie Serca.

Serce śpiewa w rytm Stwórcy, w rytm Miłości Stwórcy, w rytm Wszechświata.

Dzisiaj pomożemy Wam przypomnieć sobie te dźwięki i dostroić Wasze komórki na przyjęcie dźwięku.

[pauza ….]

Wasza dusza przypomni to sobie, Wasze Serce zaśpiewa i będą otwierać się pakiety Boskiej Miłości, które znajdują się w Was, w Waszych komórkach DNA w Boskich warstwach.

Te Kody będą Wam zwrócone dzięki Impulsowi Boskiego Dźwięku.

I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Dzisiaj zaprosiliśmy do Piramidy Światła pomocników, którzy będą nas wspierać w tym działaniu. Niektórzy z Was bardzo dobrze ich znają. Powitajcie ich, oto Hatorowie, zaprośmy również Pre-Hatorów.

Hatorowie – to Istoty, przepełnione Jedynym Rytmem Miłości.

Istoty, które śpiewają dźwiękami Miłości i w rytm Miłości.

Hatorowie – to przedstawiciele planety Wenus.

Przedstawiciele Wenus pomogą nam dzisiaj w dostrojeniu się do Boskich Dźwięków.

Hatorowie są najlepszymi specjalistami od Dźwięku we Wszechświecie.

Powitajcie Ich!

Wenus – to planeta Miłości i Harmonii, planeta, która weszła w dostrojenie z Ziemią w czerwcu 2012 roku.

I my przyjmiemy jej impuls i częstotliwość dźwięku w nasze Serca.

Impuls dźwięku Wam w tym pomoże; przygotuje on Wasze komórki, Wasze ciała i Wasze Serce na przyjęcie Impulsu z Wenus – impulsu Boskiej Miłości, Boskich Kobiecych Energii.

W ten sposób dostroi Wasze Serca i Serce Ziemi – Gai do Wzniesienia się.

[pauza ….]

Przypomnijcie sobie, moi drodzy, to, co przekazaliśmy Wam o wzniesieniu się planet takich jak Landras; przypomnijcie sobie, że wzniesienie odbywa się poprzez dźwięk.

[od tłum. Landras – to Planeta, która doświadczyła Wzniesienia pomiędzy naszym 2007 a 2011 rokiem]

Pierwsze, co poczują istoty, ludzie – to dźwięk, który zacznie dearchiwizację Waszej pamięci i dostrajanie Was do Impulsu Skoku, do przejścia kwantowego.

A teraz przystąpimy do pracy.

Hatorowie chcą Was powitać.

„Witamy Was, istoty Kochające i Kochane, witamy Was swym Sercem.

[pauza ….]

My otwieramy swoje Serce i łączymy się z Waszym Sercem,

I prosimy Was, abyście nasz strumień Miłości przyjęli w Wasze Serca.

[pauza ….]

O, błogosławieni, my kochamy Was i jesteśmy obok Was,

My pomagamy Wam i witamy w każdym z Was Stwórcę, Stworzyciela i Boga.

Jesteście naszymi wspaniałymi partnerami,

Zwracajcie się do nas – jesteśmy obok Was bliżej niż myślicie.

Nasze Serca są jednym Sercem ze Stwórcą.

My napełniamy Ziemię-Gaję energiami Miłości, my pomagamy jej przejść przez te czasy.

Podtrzymujemy Gaję swoimi kochającymi rękami, i kochamy Was bezgranicznie.

[pauza ….]

Przyszliśmy na wezwanie Mistrzów Światła, aby pracować z Wami poprzez Impuls Dźwięku.

Dźwięk jest dla nas instrumentem, my tworzymy za jego pomocą, my wspieramy się nim.

Jedynym instrumentem dźwięku jest wibracja Miłości, jej tony i alikwoty.

W grze dźwięku stwarzamy Boskie Dzieło i przesyłamy je na powrót w Serce Stwórcy.

Błogosławieni, my jesteśmy tutaj i cieszymy się, pomagając Wam w Waszym wzniesieniu się po ścieżce Światła. Tak Jest.”

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, dostrajam się do pracy z Wami; ja stoję przed Wami.

[pauza ….]

Wystawiam do przodu swe ręce z dłońmi zwróconymi w Waszą stronę, w kierunku czakry Trzeciego Oka.

Hatorowie ustawiają się wokół Was, jest ich duża liczba, otaczają Was gęstym kołem.

Hatorowie wystawiają swoje dłonie do przodu, skierowane są one ku czakrze gardła,

u innych dłonie skierowane są do Trzeciego Oka,

u jeszcze innych w kierunku czakry Serca.

[pauza ….]

Hatorowie stoją po okręgu, pierwszy, drugi i trzeci z nich mają różne ułożenie rąk, i ten układ powtarza się dalej po okręgu.

W rezultacie w kręgu tym powstają promienie, które przechodzą przez Waszą czakrę gardła, czakrę Serca i Trzecie Oko.

Wszyscy obecni tu Hatorowie będą pracować z dźwiękiem jako 32 przedstawiciele swej cywilizacji.

32 Promieni będzie skierowanych na Was i Wasze czakry.

Mój Promień, Metatrona, jest trzydziesty trzeci.

Stoimy z Wami w centrum kręgu Hatorów.

Ja, Melchizedek, tworzę wokół Was i Hatorów stożek światła, jego wierzchołek skierowany jest w górę.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tworzę drugi stożek z wierzchołkiem w dół, one oba mają jedną wspólną podstawę; po okręgu stoją Hatorowie.

[pauza ….]

My dostrajamy się do Waszych czakr, otwórzcie Wasze Serca, pierwszy impuls od Hatorów zostanie wysłany do czakry Serca.

Dostrajamy się. Proszę Hatorów aby rozpoczęli pracę.

[pauza ….]

Hatorowie, którzy dostrojeni są do Waszej czakry Serca, zaczynają swą pracę.

Pierwszy Etap pracy

„My, Hatorowie, nosiciele Boskiego Dźwięku, dostrajamy się do Was, do Waszej czakry Serca.

[pauza ….]

Wasze Serce, kompleks Anahaty, zaczyna się rozszerzać.

My, Hatorowie, tu i teraz, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca,

Przekazujemy Impuls Dźwięku dla Waszego Serca.

[pauza ….]

Przyjmijcie go z miłością i wdzięcznością w Wasze Serca.

My dostrajamy Was dźwiękiem Serca do dźwięku Miłości, którym żyje cały Wszechświat, i którym wypełnione jest Całe Stworzenie Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Ten Impuls przekazujemy wraz z dźwiękiem OM,

[pauza ….]

OM – możecie śpiewać sami. OM.

Każde z nas przekazuje swój Impuls poprzez dźwięk OM.

Poczujcie, jak napełniacie się Dźwiękiem Miłości,

Pieśnią Miłości. OM.

[pauza ….]

OM, my rozszerzamy zakres Waszego Serca, dostrajamy Struny Serca na przyjęcie Miłości Stwórcy Boga Matki-Ojca.

I Wasze Serce będzie śpiewać pieśń Miłości Stwórcy. OM!

[pauza ….]

(Wasza czakra Serca napełnia się energiami, rozszerza się, może stawać się gorąca; plecy i piersi odczuwają płomień Miłości. Przyjmijcie Impuls, dostrajajcie się do OM, śpiewajcie ten dźwięk).

I będzie tak. Tak Jest.”

[pauza ….]

Drugi Etap pracy

W następnym etapie przedstawiciele Hatorów zaczynają pracować z czakrą gardła.

„My, Hatorowie, tu i teraz, w Boskim Świetle dnia i Nocy, w Boskiej Obecności Boga Matki-Ojca,

Dostrajamy się do Waszej czakry gardła, abyście mogli przyjąć Impuls Dźwięku.

[pauza ….]

Impuls dźwięku nastroi czakrę gardła na prawidłowe tony Miłości. Kiedy będziecie mogli mówić językiem Miłości i śpiewać językiem Miłości, dźwięk Prawdy popłynie od Was i będzie rozszerzać się wokół Was, poszerzy Miłość i jej zakres.

[pauza ….]

Struna czakry gardła zaśpiewa, a Wy będziecie witać świat dźwiękiem Miłości, będziecie przekazywać dźwięk Miłości, witając każdego słowem Miłości, które wypełni ich Światłem i Miłością.

[pauza ….]

Może Wam być niezwykle mówić o Miłości, przekazywać Miłość dźwiękiem, Boskim Słowem.

My to wiemy i pomagamy Wam otworzyć Wasz boski dar poprzez dźwięk – Boskie Słowo Miłości dla całego istnienia i stworzenia wokół Was.

My, Hatorowie, tu i teraz przekazujemy Wam impuls dźwięku dla czakry gardła.

[pauza ….]

Przyjmijcie go z miłością i wdzięcznością, podziękujcie światu Boskimi Słowami i Boskim językiem dźwięku.

Rozpoczynamy aktywację czakry gardła. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

(Z dłoni Hatorów przekazywane są Impulsy dla czakry gardła; czakra gardła zaczyna napełniać się energią, czujecie jak się ona rozszerza i wychodzi poza granice szyi, i staje się coraz szersza i szersza; energie wypełniają Was, może zmieniać się Wam oddech; dostrajajcie się i przyjmujcie energię.)

[pauza ….]

My, Hatorowie, prosimy Was abyście wypowiedzieli: AUM, AUM, AUM, AUM, AUM, AUM.

My, Hatorowie, śpiewamy AUM i przekazujemy Kody,

Kody Światła Impulsu Dźwięku dla czakry Gardła.

AUM!”

[pauza ….]

(Wokół Was są gęste, subtelne energie, możecie czuć dźwięk w uszach i gęstość, subtelność wokół głowy; tak pracują te energie)

[pauza ….]

A teraz trzeci etap: Hatorowie będą pracować z czakrą Trzeciego Oka.

Trzeci Etap Pracy

„My, Hatorowie, tu i teraz, w Boskim świetle dnia i nocy, w boskiej obecności Boga Matki-Ojca,

Zaczynamy pracę z czakrą Trzeciego Oka.

[pauza ….]

Wasze Trzecie Oko, które pracuje na bazie szyszynki i przysadki mózgowej, stanowi centrum sterowania wszystkim co znacie, a nawet Wszechświatem.

Wy jesteście Stwórcami, którzy noszą w sobie wszystkie Kody Światła potrzebne dla Stwarzania. Ten piękny organ, Trzecie Oko, powinien być dostrojony do Boskiego Dźwięku poprzez Impuls Dźwięku.

[pauza ….]

Jest to Wasza antena, która powinna być dostrojona na przyjęcie Boskiej Miłości wysokiej częstotliwości.

I my, tu i teraz, pomożemy Wam w tym.

Uaktywnimy obszary, które odpowiadają za przyjęcie dźwięków Boskiej Miłości o wysokiej częstotliwości.

[pauza ….]

Wy będziecie odbiornikami Boskiej Miłości i przekaźnikami Boskiej Miłości poprzez dźwięk.

Dźwięk, wibracja i częstotliwość – wszystko jest jednym, a człowiek jest anteną do odbierania i przekazywania Boskich Energii.

Wy, ludzie mieszkający na planecie Ziemia, jesteście przewodnikami Światła i Miłości.

Wy jesteście pomocnikami dla Ziemi, dla Gai; to przez Was przechodzą energie w jądro Ziemi, i z jądra Ziemi, z Serca Gai, z powrotem przez Was w Serce Boga Matki-Ojca i na cały Wszechświat.

[pauza ….]

My kochamy Was i prosimy, abyście przyjęli Impuls Dźwięku dla czakry Trzeciego Oka.

[pauza ….]

W Boskim Świetle dnia i nocy w Boskiej Obecności Boga Matki-Ojca,

My przekazujemy Impuls Dźwięku, tu i teraz; przyjmijcie go z Miłością i Wdzięcznością.

[pauza ….]

I będzie tak. Tak Jest.”

[pauza ….]

(Z dłoni Hatorów kierowane są promienie światła do centrum Trzeciego Oka, do szyszynki. Mogą powstawać odczucia gorąca, punktowego gorąca – jak pod działaniem promienia lasera; tak przechodzą Impulsy Światła z Kodami Światła Boskiego Dźwięku. Przyjmijcie je. Możliwe, że pojawią się rozmaite odczucia w głowie; nie lękajcie się, teraz odbywa się dostrojenie do dźwięków i kodów światła, a następnie Hatorowie zrównoważą energię i te odczucia miną. Głowa może się obracać w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zgodne z ruchem wskazówek zegara. Energie wirując tworzą spirale, na których będą nałożone i zapisane Boskie Dźwięki).

[pauza ….]

Teraz przedstawiciel cywilizacji Hatorów podchodzi do Was od strony pleców i nakłada swoje dłonie na Wasze uszy z obu stron.

[pauza ….]

Teraz będą przekazane kody, które odblokują Waszą pradawną pamięć o Boskim Dźwięku.

(Możliwe są silniejsze odczucia w obszarze uszu i głowy).

Proszę wszystkich, aby dali zezwolenie na tę pracę.

[pauza ….]

On przekazuje Wam „kody” impulsów Boskiej Miłości i mówi, że to dostrajanie będzie kontynuowane w nocy.

„My, Hatorowie, pracujemy z Wami i zdejmujemy pieczęcie blokujące Was, i nastrajamy Was na nowe spirale dźwięku, na przyjęcie dźwięków o wysokiej częstotliwości.

Na tym etapie my mówimy OM, OM, OM, i będzie tak. Tak Jest.”

Przedstawiciel Hatorów odchodzi od Was i wraca na swoje miejsce; oni zakończyli z Wami aktywację i nadal stoją w kręgu.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz kontynuuję pracę Hatorów.

I proszę Melchizedeka i Archanioła Michała aby stanęli obok Was.

[pauza ….]

Archanioł Michał stoi z prawej strony, Melchizedek z lewej.

Ja, Metatron, stoję przed Wami.

Dostrajamy się do Waszej czakry Serca, łączymy się z Wami swoim Sercem, i umieszczamy Was w Kuli Światła.

[pauza ….]

I teraz że Źródła Stwórcy Boga Matki-Ojca, Źródła Jam Jest będzie przekazany Impuls – Boski Strumień Dźwięku.

[pauza ….]

Strumień Światła rozwija się spiralnie, ruchem odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, i przejdzie on przez wierzchołek Piramidy Światła, przez wierzchołek Stożka Światła i wejdzie w Kulę Światła, a następnie w Was.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, pomożemy Wam przeprowadzić te energie. Równoważymy i harmonizujemy Was w celu przyjęcia tego strumienia.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, w Boskim świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca,

Proszę o otwarcie Skarbnicy Światła i przekazanie Impulsu Boskiego Dźwięku.

[pauza ….]

Energetyczny strumień-wir rozwija się i zstępuje do Was,

[pauza ….]

Przyjmujcie go poprzez czakrę Korony; Energia schodzi po spirali przez Wasze czakry: Korona …, Trzecie Oko …., Gardło …., Serce.

[pauza ….]

W przestrzeni Serca odbywa się synteza energii, energii impulsów Dźwięków Hatorów i Boskiego Impulsu Dźwięku ze Skarbnicy Światła, ze Źródła Stwórcy.

[pauza ….]

Czakra Serca rozszerza się, energie splatają się w piękną strukturę, w świetlisty wzór Boskich strun, Boskiej Miłości i Boskiego Dźwięku.

[pauza ….]

Teraz ten strumień energii prześlijcie przez swoje czakry w dół do środka Matki Ziemi, w Serce Gai.

[pauza ….]

A więc kolejno: czakra Splotu Słonecznego …., czakra Sakralna ….., czakra Podstawy …… i dalej w dół przez nogi ….., przez stopy …., do centrum Ziemi.

[pauza…]

Serce Gai przyjmuje strumień Boskiego Dźwięku i Boskiej Miłości.

[pauza ….]

W Miłości i Wdzięczności przyjmuje go Ona i dostraja się wraz z Waszymi Sercami do Boskiego Dźwięku.

[pauza ….]

Miłość i wdzięczność wracają do Was i wypełniają Was swoją bezgraniczną Miłością i opieką, i przekazują Wam z powrotem falę Miłości.

[pauza ….]

Przyjmijcie tę falę Miłości – przez Wasze stopy zaczyna podnosić się energia Miłości i Wdzięczności, podnosi się do Waszego Serca, dopełnijcie Jej Miłość swoją Miłością, bezgraniczną Miłością do Stwórcy i wszystkiego co istnieje.

[pauza ….]

I przekażcie ją z powrotem po tym kanale w górę, w Serce Boga Matki-Ojca, w Skarbnicę Światła, napełnijcie Skarbnicę nowym doświadczeniem Miłości – Miłości, którą przekazują Gaja i Człowiek Jam Jest.

[pauza ….]

Przyjmujemy i przekazujemy – mechanizm Miłości, mechanizm Oddechu, przyjęcie – przekazanie, wdech – wydech,

[pauza ….]

Niczego nie zatrzymujemy, niczego sobie nie zostawiamy – jesteśmy w przepływie – przyjmujemy Miłość i przekazujemy ją, wdychamy i wydychamy.

[pauza ….]

Miłość – Emanacja Miłości jest wszędzie wokół, wszystko jest Nią wypełnione. Powietrze napełnione jest Miłością, całe Stworzenie napełnione jest Miłością, każda komórka ciała napełniona jest Miłością.

[pauza ….]

Bóg Matka-Ojciec z Miłością i Wdzięcznością przyjmują naszą Miłość i zwracają ją w zwielokrotnionym rozmiarze.

[pauza ….]

Przyjmijcie falę Boskiej Miłości z Serca Boga Matki-Ojca, wchłaniajcie ją każdą komórką i przekazujcie Matce Ziemi i całemu istnieniu. Błogosławieni, my kochamy Was, my jesteśmy obok Was, jesteśmy zachwyceni Waszym doświadczeniem, bądźcie kanałem Miłości.

Patrzcie w oczy każdego i zobaczcie w nich Boga i samych siebie.

[pauza ….]

Bądźcie spokojni i harmonijni, wszystko jest w Miłości i cała Miłość jest w Was. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła ukończył pracę,

Ja, Metatron, dziękuję Wam za tę pracę. Podziękujcie Hatorom, Pre-Hatorom i Mistrzom Światła za ich Miłość, za ich Światło, za ich pracę.

[pauza ….]

Powracamy z Wami z Piramidy Światła, tu i teraz.

Uziemcie się, otwórzcie oczy, równoważymy i harmonizujemy Was. Jesteście w Świetle i Miłości, jesteście Błogosławieni.

Nieprzerwany strumień nadal płynie do Was i rozlewa się wszędzie poprzez Wasze Serce.

[pauza…]

Ziemia jest wypełniona Miłością; Świat się Zmienia.

I będzie tak. Tak Jest.

Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.

Dziękujemy za Waszą pracę, do następnego razu. Tak Jest.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

03 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 2-30 Współtwórczej Harmonii i Miłości

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą. Podczas praktycznej pracy możemy zaprosić Archaniołów Metatrona, Michała, Melchizedeka, oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, Opiekunów, swoje Wyższe Ja, aby wspierali tę pracę dla najwyższego dobra.]

Witamy Stwórców Planety Ziemia! Proszę o uwagę wszystkich, którzy zaczęli pracę z Impulsami.

Praca z Impulsami składa się nie tylko z Aktywacji Energetycznych, ale również jest pracą nad swoją świadomością. Świadomość tego, co wykonujecie, oraz dlaczego, jest niezbędna, ponieważ czas samych tylko energetycznych treningów już minął; teraz trzeba włączać do tego Świadomość i umieć syntezować Duchową pracę i wiedzę. Mistrzowie proszą nas, abyśmy tę pracę przeprowadzali świadomie, zgłębiając informacje i stosując je.

Dlatego też miejcie stosunek do pracy jak do szkoły, w której w ciągu najbliższego czasu zrozumiecie, przypomnicie sobie i zastosujecie przekazaną Wam wiedzę.

W trakcie tej pracy będziecie budować Święte Serce, które teraz KIERUJE budową całkiem nowej OGNISTEJ STRUKTURY CZŁOWIEKA i podtrzymuje jej funkcjonowanie w granicach Systemu Słonecznego. Obecnie Święte Serce coraz bardziej łączy Was z całym Wszechświatem.

Święte Serce bezpośrednio uczestniczy w Waszym Wzniesieniu. I to logicznie wynika z jego przeznaczenia, jego struktury. Kiedy planeta coraz bardziej zacznie otwierać swoje wymiary, wszystkie Wasze plazmowe warstwy „kokonu”/”kłębka” Wielowarstwowego Torusa będą znajdować się w magnetycznym rezonansie z analogiczną strukturą planety. Teraz jest czas, aby powiedzieć o połączeniu poziomu świadomości człowieka z aktywnymi warstwami plazmy w Wielowarstwowym Torusie. Połączenie to jest oczywiste i bezpośrednie. I im szersza świadomość danej osoby, tym więcej warstw plazmy jest w niej aktywnych. I właśnie dlatego Kryon powtarza: „W WASZYM ŚWIĘTYM SERCU ZAWSZE SĄ OBECNE WSZYSTKIE WYMIARY, ale możecie używać ich zgodnie z miarą swojego duchowego rozwoju.”

Praktyczna praca ze Złotym Podziałem

Teoretyczny materiał do Impulsu Współtwórczej Harmonii i Miłości jest w dużej mierze opisany w jednej z książek: Drunvalo Melchizedek, „Pradawna tajemnica Kwiatu Życia”.

Jaka jest zależność pomiędzy Świętą Geometrią a szyszynką? Co jest wspólnego między szyszynką i Kronikami Akaszy?

W naszej fizycznej rzeczywistości energie wibrują z różnymi częstotliwościami i przedstawiają cały zakres Stworzenia – od Źródła do materialnego świata. Wszystkie te przejawienia Woli Stwórcy są zorganizowane w określone obrazy. Te obrazy stanowią istotę świętej geometrii. Organem, który przyjmuje te geometryczne obrazy Wszechświata i dokonuje ich obróbki, jest szyszynka. Wszystkie gruczoły połączone są na subtelnym planie z odpowiednimi figurami geometrycznymi, a szyszynka, jak uważają niektórzy mistycy, łączy w sobie wszystkie te pierwotne formy. Ten właśnie gruczoł pracuje z Kronikami Akaszy, zapisami wszystkiego, co odbywa się we wszechświecie. Szyszynka jest organem, który przyjmuje subtelną informację i przechowuje pewną jej część – w niej zapisane są doświadczenia indywidualnej duszy, zdobyte podczas wielu wcieleń.

Święta geometria wyznacza prawa istnienia i przekazuje je ludziom za pośrednictwem języka liczb, kątów, form i proporcji. Łączy ona fizyczne, materialne aspekty stworzenia z duchową istotą. My jesteśmy duchowymi istotami, dysponującymi ludzkim doświadczeniem.

Praktyki Świętej Geometrii są niezwykłym sposobem łączącym człowieka bezpośrednio ze Stwórcą. Narzędzia świętej geometrii są bardzo potężne.

Złoty podział oznacza pierwotne piękno. Aby jakakolwiek rzecz była piękną i cieszyła oko, powinna ona odpowiadać zasadzie Złotego Podziału. Czym jest złoty podział? Platon mówi o tym tak: aby połączyć dwie części z trzecią w doskonały sposób potrzebna jest proporcja, która by połączyła je w całość, przy czym większa część całości powinna tak odnosić się do mniejszej, jak całość do większej części.

Na podstawie tej proporcji powstaje ciąg Fibonacciego*: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, itd. Każdą następną liczbę ciągu Fibonacciego otrzymuje się w wyniku zsumowania dwóch poprzednich liczb (1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8; … 21+13=34). Fi (Ф) czyli współczynnik Złotej Proporcji wyliczony jest jako

1.61803398874989484820458683436563811…

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-01

[od tłumacza: Pamiętajmy również, że wszystko odbywa się w kontinuum świadomości Źródła i pozwalamy sobie otworzyć się na nową Boską geometrię, na nową złotą proporcję w momencie tu i teraz. Wyraźmy intencję aby zawsze być dostrojonym na nową Boską geometrię, na nową złotą proporcję w każdym momencie tu i teraz].

Jest to unikalna proporcja różnych części Wszechświata do siebie nawzajem, która symbolicznie łączy każde nowe pokolenie z jego przodkami. Kolejne liczby/elementy, odpowiadające Złotej Proporcji, tworzą wzór spirali. Po spirali rosną tkanki roślin, liście na łodygach, po spirali układają się ziarna słonecznika, po spirali odbywa się ruch protoplazmy w komórce i wzrost samej komórki. DNA również ma postać spirali – symbolu życia i duchowego rozwoju. Symbole Świętej Geometrii przekazują zasadę budowy wszechświata. Są to wizualne instrumenty, które pomagają zestroić wibracje ludzkich istot z harmonijnymi rytmami natury.

Każda metoda jest Rytmem: jeżeli ktoś opanuje wiedzę o rytmie świata, oznacza to, że opanował on wiedzę o świecie. Każdy człowiek ma swój indywidualny rytm. Prawo rytmu jest zawarte w samej Naturze. Właśnie zgodnie z tym prawem stworzona jest każda forma. Nie istnieją ruchy, które nie stwarzałyby dźwięków. Nie istnieją dźwięki, które nie posiadałyby rytmu. Wschód i zachód słońca, fazy księżyca, przypływy i odpływy – to wszystko jest rytmem.

Dlaczego rytm wywiera na nas taki wpływ? Ponieważ my sami jesteśmy rytmem. Bicie serca, puls, praca całego ciała – to wszystko jest rytmiczne. Żeby poznać rytm, trzeba rozwinąć poczucie rytmu. Kiedy medytujemy zgodnie z wzorami harmoniki istnienia, które stanowią prawa harmonii, nasz mózg wytwarza i modeluje takie same procesy. Istnieje mistyczna więź pomiędzy świadomością i harmoniczną oktawą świata, przedstawioną za pomocą symbolu.

Proporcja Fi jest połączona z Ludzką Duszą i dostraja człowieka na przyjęcie wibracji Boskich Energii. Proporcja Fi jest obecna w wyższym dziele Boga – człowieku. Boska proporcja ludzkiego ciała jest przedstawiona na obrazie Leonardo da Vinci.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-02

Warto zapoznać się z materiałem umieszczonym w książce Drunvalo Melchizedek, Pradawna tajemnica Kwiatu Życia, tom 1, rozdziały 7-8.

Praca praktyczna: spirale Fibonacciego

Bierzemy kartkę w kratkę i rysujemy 64 kwadraty, 8×8 (jak na obrazku poniżej). Na obrazku widać jak na kwadraty nakładają się spirale Fibonacciego.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-03

Na obrazku u góry (rys.8.11 z książki „Pradawna tajemnica Kwiatu Życia) widzimy cztery połączone kwadraty centralne (kolor ciemnoszary) oraz cztery bloczki na zewnątrz tej figury, każdy składający się z dwóch połączonych kwadratów (kolor jasnoszary). Wykorzystamy przykład z górnymi połączonymi komórkami (jeden bloczek, tworzący prostokąt). Z jednego takiego prostokąta, który składa się z dwóch kwadratów, mogą zostać wyprowadzone cztery spirale Fibonacciego, przy czym dwie z tych spiral są męskie, a dwie są żeńskie. Z dwóch górnych wierzchołków górnego prostokąta mogą powstać dwie męskie spirale (początki spiral w niebieskich punktach, spirala Fibonacciego oznaczona jest kolorem czarnym). Z dwóch dolnych wierzchołków górnego prostokąta mogą powstać dwie żeńskie spirale (początkami spiral są różowe punkty, spirala Fibonacciego oznaczona jest kolorem szarym).

Męskie spirale nigdy nie przechodzą przez środkowe kwadraty, natomiast żeńskie zawsze przechodzą przez środek (czerwony punkt). Przy wykorzystaniu wszystkich prostokątów w rezultacie może powstać 8 spiral męskich i 8 spiral żeńskich (patrz rys.8.17 i 8.18 w książce). Ten podział dotyczy sposobu przebiegu spiral przez zaznaczone na rysunku figury. Istnieje również drugie zastosowanie tych określeń. Linie, które tworzą męską spirale, są proste (‚kanciaste’), natomiast linie, które tworzą żeńską spiralę, są wygięte (dla ułatwienia żeńską wygiętą linię rysujemy nakładając ją na proste linie męskie, które umieszczamy jako szablon pod nimi – przebiegają one przez te same punkty).

Na rysunku poniżej przedstawiono dwie spirale: męską i żeńską. Męska spirala oznaczona jest kolorem czarnym (proste linie), a żeńska spirala oznaczona jest kolorem czerwonym (wygięte linie). Dodatkowo spirale te posiadają swoje odzwierciedlenia. Żeńska spirala posiada aspekt męski i na odwrót. Na rysunku dla żeńskiej spirali (czerwony kolor) jej męskim aspektem będzie spirala oznaczona kolorem szarym.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-04
Rys.8.15                                           Rys.8.17

Nauczcie się rysować spirale jak na jednym z powyższych obrazków. Rysujemy najpierw od środka, a następnie również do środka, jak na obrazku.

Jednym ze sposobów rysowania jest rozpoczęcie z prawego górnego rogu, jak pokazano czarną linią (rys.8.15). Otrzymamy wtedy spiralę męską (bo nie przejdzie przez środek). Korzystamy z planszy 8×8 kratek, jak na rysunku 8.11. Liczymy przekątne kratek zgodnie z ciągiem Fibonacciego (1-1-2-3-5-8-…). Linia wychodzi z opisanego punktu, przecina jedną komórkę (1 jednostka), zakręcamy w prawo, żeby przeciąć jeszcze jedną komórkę (1 jednostka), zakręcamy w prawo jeszcze raz i przecinamy 2 komórki, znowu zakręcamy w prawo i przecinamy 3 komórki. Następna liczba – 5 jednostek – doprowadza linię do końca siatki. Kolejną liczbą będzie 8.

Innym sposobem jest rozpoczęcie od dolnego prawego rogu – wtedy otrzymamy spiralę żeńską, przechodzącą przez środek figury, ale w formie męskiej (proste, ‚kanciaste’ linie).

Gdy narysujemy wszystkie spirale męskie (nieprzechodzące przez środek) w formie męskiej (proste linie), otrzymamy rysunek 8.17 (narysowane są na nim jeszcze dwie – z ośmiu możliwych – spirale w formie żeńskiej, czyli łukowej; wyraźnie widać, że przecinając się tworzą one kształt serca, a potem kolejne serca, coraz większe).

Wszystkie spirale żeńskie (przechodzące przez środek) w formie męskiej (proste linie) przedstawia kolejny rysunek z książki Drunvalo Melchizedeka, rys.8.18.

Teraz jeszcze raz dostrójmy się do intencji uaktywnienia dla najwyższego dobra najdoskonalszej geometrii i struktur w swojej istocie, – dostrójcie się do świętej geometrii. Narysujcie te spirale lub – korzystając z kopii poniższych obrazków – wódźcie długopisem po tych liniach. Rysujcie aż poczujecie lekkość w rysowaniu.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-05
1.Męskie linie w lustrzanym odbiciu. Na tym schemacie pracujecie z męskimi liniami:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-06
2.Bezgraniczne serce. Na tym schemacie rysujecie żeńskie linie:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-07
3.Pionowy torus Ar-Anahata i poziomy torus Ra-Anahata.

Na tym schemacie rysujemy męskie i żeńskie linie. Tak połączone linie tworzą centralny torus Ar-Anahata i poziomy torus Ra-Anahata (osobne rysunki tych dwóch torusów są zamieszczone w punktach 7 i 8).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-08
4.Diagonalne (ukośne) torusy Widżuna i Sanandan.

Nauczcie się rysować męskie i żeńskie linie w wariancie, kiedy spirale idą po skosie. Linie odzwierciedlają Ognisty Energosystem diagonalnych torusów Widżuna i Sanandan (ich osobne rysunki są w punktach 9 i 10).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-09
5.Na tym schemacie rysujemy nowy ognisty energosystem człowieka.

Łączy on poprzednie schematy w jeden. Centralny torus Ar-Anahata, poziomy torus Ra- Anahata, diagonalne torusy Widżuna i Sanandan.

Aktywizacja tego systemu wpływa na narodziny oraz przemianę nowych subtelnych ciał. Pomocne w tym jest wizualizowanie oraz rysowanie tego schematu. Nowy ognisty system energetyczny ułatwia połączenie się z naszym wyższym wielowymiarowym ‚Ja’. Ma również bezpośredni związek z tworzeniem się całkowicie nowego wielowymiarowego ciała eterycznego.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-10
6.Ten schemat przedstawia ognisty energosystem człowieka w wersji, którą możecie używać do celów medytacji.

Szukajcie różnych sposobów pracy ze schematami i medytacjami.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-11
Ten schemat przedstawia spirale Ra-Anahata – poziomy torus

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-12
Ten schemat przedstawia spirale Ar-Anahata – centralny pionowy torus

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-13
Ten schemat przedstawia spirale Sanandan (ukośne).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-14
Ten schemat przedstawia spirale Widżuna (również ukośne).

Ludzkie ciała otrzymali Przeobrażone Serce, zobaczą wszystkie zakręty Labiryntu i dostali do rąk świętą nić Ariadny.

[od tłumacza: poniższe rysunki pochodzą z innego źródła rosyjskiego w Internecie (z przekazu Kryona „Moje święte serce”
http://www.magnitiduha.info/archives/2399)

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-15
11.Nowy ognisty system energetyczny (Ar-Anahata: torus fioletowy, Ra-Anahata: czerwony, Widżuna: niebieski, Sanandan: zielony)

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-16

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-17

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-18
12.Centralny – pionowy torus AR – Anahata

* Spirala Fibonacciego pojawia się w formach życia organicznego, a jej kształt jest bardzo zbliżony do odrębnej od niej spirali Złotej Proporcji, bezpośrednio opartej na współczynniku Fi. Ciąg Fibonacciego zmierza ku tej wartości, tworząc coraz to dokładniejsze przybliżenia (1:1=1, 1:2=0,5, 2:3=0,66, 3:5=0,6, 5:8=0,625 etc.) (Por. „Pradawna tajemnica kwiatu życia”).

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz