27 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 32-32 Impuls Przyjęcia Energii Źródła

[Dwudziesta siódma Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzi Stwórca Bóg Matka-Ojciec, przygotowując Wasze naczynie-ciało i tron duszy na przyjęcie Waszego Wyższego JA.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

[pauza ….]

Dzisiaj, w momencie tu i teraz, Mistrzowie Światła i Stwórca Bóg Matka-Ojciec gotowi są pracować z finalnym Impulsem 32-32, Impulsem Przyjęcia Energii Źródła. I zanim rozpoczniecie tę pracę, prosimy Was, abyście wypowiedzieli intencję:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 32-32, Impulsem Przyjęcia Energii Źródła. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Mistrzowie Światła witają Was, Najdrożsi!

Tu i teraz Metatron zwraca się do Was:

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-27-02-Aniół

Najdroższe dusze, tu i teraz cieszę się, mogąc znów Was powitać. Dzisiaj będziemy pracować z finalnym Impulsem, Impulsem Przyjęcia Energii Źródła.

Przeszliście piękną i wspaniałą drogę we współtworzeniu i Miłości, w partnerstwie z nami, Mistrzami Światła i Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem. Przeszliście drogę Prawdziwych i Świadomych, zmienialiście się w każdym dniu, i światła Waszej Duszy rozpalały się z każdym dniem coraz jaśniej i jaśniej.

Jesteście pięknymi Aniołami i latarniami Światła, przesyłającymi Miłość i Światło Stwórcy Boga Matki-Ojca i Gai, i cały Wszechświat Was podziwia. Błogosławione Dusze, dziękuję za Waszą Wiarę, Światło i Miłość, za te chwile Miłości i Szczęścia, które widzimy w Waszych oczach. Blask Waszej Miłości i Światła odbija się w naszych Sercach, i my jesteśmy JEDNOŚCIĄ, Błogosławieni.

Powrót Całościowego Światła, powrót Całościowych Was, samych siebie, połączenie ze swoimi Aspektami, połączenie ze Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem w Komunii Serc Jego Miłości – jest pieśnią, Jego Boską pieśnią Miłości dla całego Wszechświata.

A Wy jesteście Bogo-Człowieko-Aniołami, wyrażającymi Miłość do Stwórcy Boga Matki-Ojca i Gai, i tworzącymi nową przestrzeń wypełnioną Światłem i Miłością; Wy jesteście radością Stwórcy i Światłem jego oczu. W Boskim akordzie Wzniesienia my, Mistrzowie Światła, w każdej chwili jesteśmy razem z Wami. Stworzyliście swoją Piramidę Światła – Piramidę Światła, która jaśnieje w całym Wszechświecie. Światło i Miłość uskrzydlają Was i otwierają wszystkie Wrota, potrzebne do przejścia przez Bramę Wzniesienia.

Droga do Domu jest otwarta, Najdrożsi, i otwarliście ją dzięki swoim Sercom. Wasze wibracje uległy zmianie, Wasze myśli zmieniły się, i w każdej chwili tworzycie Światłem i Miłością, i napełniacie Boską Miłością dzieło Stwórcy.

Dziękujemy Wam najdrożsi, i nie żegnamy się z Wami; my jesteśmy tutaj, zawsze obok Was. Jesteśmy w Waszym Sercu, a Wy w naszym, Błogosławieni, najdrożsi. A teraz Stwórca Bóg Matka-Ojciec będzie pracować z Wami, z Impulsem Przyjęcia Energii Źródła.

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz, witam Was Najdrożsi, i na zakończenie cyklu zwracam się do Was:

[pauza ….]

Połączeni w Boskim Świetle, w Całościowej Monadzie, Kochający i Tworzący, usłyszcie mnie i przybądźcie na moje wezwanie.

Najdroższe Dzieci, nadszedł ten dzień i ten czas, czas połączenia Wyższego i Niższego JA. Wy jesteście Twórcami niższego JA; kiedyś byliście oddzieleni od swojego Wyższego JA, i nastał teraz czas, aby połączyć się w Jedną Całość.

Teraz porozmawiamy o Waszym Niższym JA; możemy odnieść do tego pojęcie 7 czakr, Wasze ego, Wasze doświadczenie, Waszą Świadomość. A więc, najdrożsi, aby połączyć się ze swoim Wyższym JA, powinniście przygotować swoje niższe JA, powinniście przygotować swoje ciała na przyjęcie Wyższego JA. A zatem, czy otwarte jest Wasze naczynie (ciało), aby napełnić się energią Waszej całościowości? Czy otwarta jest Wasza Czakra Korony? Czy oczyściliście się z doświadczenia dualności, i czy wyrażacie wolę, aby przyjąć Wasze Wyższe JA, Waszego Wyższego Ducha Całościowej Monady? Czy kryształowa, najczystsza energia gotowa jest wejść do Waszego naczynia?

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-27-03-Shiva-Parvati-Jedność

Sprawdzajcie siebie w każdej chwili, na ile jesteście przygotowani od wewnątrz, i czy wyrażacie wolę, aby przyjąć najczystszy ogień swojego Światła, Miłości Waszego Wyższego Ja.

Najdrożsi, jeżeli wybraliście że Wasze naczynie nie jest w pełni otwarte (Wasza czakra korony), jeżeli Wasze dolne ciała nie są zharmonizowane, i poruszacie się pośród gier, iluzji, strachu, żalu, i nie chcecie pożegnać się z maskami, Wyższe JA może mieć trudności z tym, aby zostać przyciągnięte i wejść do naczynia wypełnionego takimi energiami.

Dlatego mówię Wam Najdrożsi, że jest to czas uzdrowienia Waszej Świadomości, Waszych myśli i działań, co w całości oczyszcza Wasze doświadczenie, nakierowując je ku wibracji Miłości. Najdrożsi, Wasze Wyższe JA i Energie Źródła z łatwością zstąpią do oczyszczonego naczynia oraz wtedy, kiedy czakra korony jest otwarta.

[pauza ….]

Przypomnijcie sobie Buddę, przypomnijcie sobie bóstwa wschodu, siedzące w lotosie, symbolu czakry korony; bogowie znajdują się na tym lotosie – na Waszej czakrze korony, schodząc z górnych światów i łącząc to, co na górze i to, co na dole, w jednym centrum otwartego lotosu.

Przypomnijcie sobie Izydę, która przedstawiana jest na papirusach z tronem na głowie. Wszystko to mówi Wam, że jeżeli naczynie (ciało) jest gotowe, jeśli świadomość jest gotowa i oczyszczona od gier dualności, od strachu i ego, z łatwością przyjmowane są wtedy Energie Źródła i jesteście gotowi do przyjęcia swojej całościowości.

Praca nad sobą, nad swoimi myślami, swoją przestrzenią i swoim naczyniem (ciałem) w każdej chwili, w każdym momencie – jest Waszym podstawowym zadaniem w tym projekcie, aby duch Wasz z łatwością i swobodą mógł wejść do Waszego naczynia Miłości.

[pauza ….]

Przygotujcie siebie, przygotujcie swoją Świadomość do połączenia się z całkowitym sobą, ponieważ Wasza całościowość otwiera drogi do Wyższych Wymiarów, gdzie jesteście połączeni z Wyższymi Umysłami oraz z innymi cywilizacjami.

[pauza ….]

Doświadczenie rozdzielenia dobiega końca, co powinno być odzwierciedlone przez Wasze myśli, Wasze działania i Wasz stan świadomości, i poprzez Waszą oczyszczoną pamięć komórkową, tak abyście byli gotowi przyjąć całościowe doświadczenie Waszej Monady.

Wy sami jesteście tymi schodkami wiodącymi do Waszego Wyższego JA, i tylko poprzez Wasze myśli, Wasze działania i Waszą Miłość – Boską Miłość – otwierają się drzwi do Nowych wymiarów.

W Boskim Aspekcie Wzniesienia Ja mówię Wam, Najdrożsi: wejdźcie w siebie głęboko, i prześwietlcie siebie energią Światła i Miłości, rozjaśniając wszystkie niskie wibracje, i przetransformujcie je Miłością, Miłością Ojca i Matki. Wiara, Nadzieja i Miłość – to są Wasze instrumenty, jak i instrumenty Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Każde z Was jest przepięknym instrumentem, z pomocą którego ja tworzę Światy i Przestrzenie.

I proszę Was, zrównoważcie niespokojny umysł i przyjmijcie moją Wolę w Jedności, ponieważ ja zawsze trzymam Was za rękę, jeśli mi ją podajecie i mówicie: „Stwórco Boże Matko-Ojcze, prowadź mnie”.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-27-04-Bóg-Stwórca

I Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, mówię Wam: biorę za rękę każdego i prowadzę drogą Miłości i Światła, najdoskonalszymi dla Waszej Duszy ścieżkami. I Wasze Światło, i Miłość Waszego Serca niech w każdej chwili przyjmują do Waszych Serc całe doświadczenie i każdą sytuację, którą otrzymujecie w darze – dla Waszego najlepszego doświadczenia dla dobra Wszystkich.

Jest to najkrótsza i najpiękniejsza droga – Droga Wiary, Miłości, Światła i Nadziei. A Wasza Mądrość i Wasze Przeobrażenie otworzą drogę dla przejścia Wyższego Ja w Wasze naczynie Światła, w naczynie wypełnione Miłością i Światłem, które przyciągnie energie Waszego Wyższego Ja.

Ja doskonale wiem, że wielu z Was potrafi już rozmawiać ze swoim Wyższym JA, ale powinniście nie tylko rozmawiać, lecz również i być jednością z tą istotą w każdej chwili. To, co chwilowe, powinno stać się czymś nieustannym – stałą wielkością, jednolitością, całościowością. Wasza Całościowość w Miłości, Wierze i Nadziei, Całościowość w zgodzie z Wolą Stwórcy Boga Matki-Ojca w Jedności, to istnienie w każdej chwili w zaufaniu, z odpowiedzialnością i Miłością do Całego Istnienia, i całej Przestrzeni, do wszystkiego co Was otacza. I od Was zależy, do jakiej częstotliwości jesteście dostrojeni po przemianie czasoprzestrzeni i wymiarów.

Mistrzowie Światła i Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, otwieramy drzwi, i tak samo Wy, z poziomu swojego gęstego świata, również otwieracie te drzwi z drugiej strony – tak, abyśmy mogli się spotkać w jednej i tej samej częstotliwości Kosmicznej Miłości, Kosmicznego Ognia i Całościowego Światła.

[pauza ….]

To wspólne działanie w Miłości i Świetle, w jednym celu – oto nasze zwycięstwo. Boski Ogień mojego Serca mknie do każdego, i ja przyciągam Was magnesem swego Serca, i Wy tak samo przyciągajcie mnie swoim Sercem i napełniajcie przestrzeń Miłością i Światłem.

[pauza ….]

Wasza Droga jest wspaniała i przepiękna, i taka jest również moja Droga, poprzez Was. Poznawaliście gęstość, gęste warstwy Wszechświata, i zdobyliście doświadczenie, które niezbędne jest całej Galaktyce i Wszechświatowi.

A teraz proszę Was, abyście odemknęli wszystkie zamki Waszych lęków i Waszych iluzji, i otworzyli Drzwi Stwórcy, Światłu i Miłości, Boskiemu Ogniowi, i usłyszeli Zew Domu.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-27-05-Lotos

Dzisiaj, Najdrożsi, Ja przekażę Wam 32 Impuls, Impuls Przyjęcia Energii Źródła, energii Waszego Wyższego Ja, które schodzą do Was i połączą się z Wami w jedną całość.

[pauza ….]

Uzdrówcie więc Wasze Niższe Ja z ego, lęku, iluzji i gier, a błyskawicznie zostanie ono przyciągnięte i połączone z Waszym Wyższym JA.

[pauza ….]

I my powitamy Was Całościowych w Świetle i Miłości Stwórcy.

[pauza ….]

Otwierając drogę dla Wyższego JA, otwieracie drogę Gai i jej połączeniu z jej Wyższymi Aspektami i Wyższymi wymiarami, w których Ona się rozprzestrzenia i zakorzenia – jest to Wasz wspólny proces. W partnerstwie z Gają przechodziliście doświadczenie dualności, i Wznosicie się również razem, we współpracy, w trójcy: Bóg Matka-Ojciec, Bogo-Człowieko-Anioł i Boska Gaja-Ziemia.

[pauza ….]

I otwiera się droga dla całego Istnienia na Ziemi, i kolektywna świadomość dokona skoku kwantowego natychmiastowego Wzniesienia Świadomości, i otworzy się wiek Świadomości Chrystusowej istot żyjących poprzez Serce, kierowanych Sercem, myślących Sercem, i wiedzących Sercem wszystko o całym Stworzeniu Stwórcy.

I Wy, Tworzące Anioły, Bogo-Człowieko-Anioły, przechodzicie na nowy poziom wzniesienia i nowej Twórczości wspólnie z nowymi Cywilizacjami i Galaktykami, które potrzebują Waszego doświadczenia. Wy jesteście Perłami Wszechświata, przepełnionymi wspaniałą wiedzą – wiedzą, która chroni i wznosi światy.

Boski Ogień mojego Serca, tu i teraz, rozpoczyna pracę z Wami. Jesteście umieszczeni w Oktaedrze Światła – krystaliczny oktaedr światła powstaje wokół Was.

[pauza ….]

Poprzez oktaedr i Wasze ciało przechodzi tuba światła – krystaliczna tuba, która przewodzi Impulsy Energii Źródła.

[pauza ….]

Energia ta pomoże Wam uzdrowić Wasze ciało, przetransformować Waszą Świadomość w Boskość i przesłać energie Impulsu, który będzie przyciągać obraz i podobieństwo Waszego Wyższego JA poprzez podobieństwo do Boga-Matki-Ojca.

[pauza ….]

I niech otwarty będzie lotos Waszej czakry Korony, która stanie się tronem dla Waszego Wyższego JA, które zstępuje do Was i ujawni całościowość Bogo-Człowieko-Aniola.

[pauza ….]

W boskim aspekcie Wzniesienia Ja, Bóg Stwórca, połączony jestem z Waszym Sercem, a Wy z Moim, i jesteśmy JEDNYM.

[pauza ….]

Ze Skarbnicy Światła poprzez Wielkie Słońce Centralne i Duchowe Słońce Syriusz przechodzi Impuls, energia uzdrowienia i przeobrażenia Waszych ciał, która przyciągnie i namagnesuje obraz i podobieństwo struktur świetlistych Waszego Wyższego JA, i całej wiedzy nagromadzonej w Waszych wyższych strukturach i aspektach, którą z powrotem otrzymacie.

[pauza ….]

Bądźcie w Świetle i Miłości, i stańcie się Boskim Ogniem i Boskim Światłem. Pozostańcie w czystości i jasności świadomości, gdzie żar i chłód są jednym stanem Boskiego Ognia.

[pauza ….]

Ogień Przeobrażenia poprzez energie zaczyna schodzić po tubie światła.

[pauza ….]

Ten wir energii dosięga Waszej czakry korony i tworzy Boski Płomień nad czakrą korony, i w tym jednolitym wirze przeobraża się Boski Płomień-Ogień w krystaliczny Lotos, który zaczyna otwierać swoje płatki, i który oddycha oddechem kosmosu – oddechem Omni-Wszechświata, w jednym rytmie Boskiej Miłości.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-27-06-Krystaliczny-Lotos

Słyszycie i czujecie Kosmiczny Hymn, Hymn Światła i Miłości, utkany przez Istoty Całkowicie ze Światła, przez Mistrzów Światła, Aniołów i Archaniołów, Serafinów i Cherubinów. Cała Boska Hierarchia śpiewa Wam pieśń Miłości i obwieszcza pojawienie się Bogo-Człowieko-Anioła. I zstąpi Wyższe JA na tron niższego JA, i połączą się one w Jedną Całość.

[pauza ….]

Oto Wasz magnes Światła i Miłości – Wasz otwarty Lotos, który jest magnesem dla zstąpienia Wyższego JA. Oddychajcie Lotosem Miłości i Światła, wchłaniajcie aromat Omni-Wszechświata i syćcie się czułością Serc, które przesyłają Wam swoją Miłość.

[pauza ….]

Cała Kosmiczna i Niebiańska Hierarchia śpiewa hymn Miłości Bogo-Człowieko-Aniołowi. Światło, Miłość i przeobrażenie wylewają się poprzez Was w całą przestrzeń, tworząc wspólny strumień Boskiej Miłości.

[pauza ….]

Energie Impulsu pracują z czakrą korony, z Boskim Lotosem, i przepływają one dalej poprzez Wasze ciała.

[pauza ….]

Poprzez czakrę trzeciego oka …, czakrę gardła …, Serce.

[pauza ….]

Otwórzcie swoje Serce, Boska Miłość Energii Źródła napełnia Wasze Serce i kompleks Anahaty, rozszerzając go poza granice ciała.

[pauza ….]

Stajecie się bezgraniczni, nieważcy, jesteście przepełnieni Światłem i Miłością, jesteście Złotą Matrycą Miłości i Światła przekazującą Boską Miłość w całą przestrzeń, do Całego Stworzenia Stwórcy.

[pauza ….]

Jesteście czystym magnesem, przyciągającym stałą obecność w Was Waszego Wyższego JA. Miłość i Przeobrażenie królują w Waszym Ciele, jesteście całkowicie rozpuszczeni i nie odczuwacie swojego ciała.

[pauza ….]

Jesteście przestrzenią, jesteście czasem, jesteście niczym, jesteście wszystkim. Jesteście Boskim Impulsem Stwórcy, tworzącym poprzez Was. Ogień i Miłość wylewają się przez Was, tworząc biały słup Światła wokół Was i w całej przestrzeni.

[pauza ….]

Bądźcie w tych energiach Miłości i Światła Stwórcy…

[pauza ….]

A teraz, prześlijcie te energie do czakry splotu słonecznego …, czakry sakralnej …, czakry podstawy … i do centrum Matki Ziemi.

[pauza ….]

Wypełnijcie ją Energiami nowego Impulsu, który przeobraża i transformuje całą przestrzeń, stając się magnesem przyciągającym Wyższe JA.

[pauza ….]

W strumieniu jedynej Miłości Stwórcy Gaja staje się całościowa i przyjmuje Waszą Miłość i Energie, i zaczyna Ona pracować z każdą komórką swojego Ciała, przeobrażając się i przyjmując Całościowe Światło, przyjmując Wyższe JA Gai.

[pauza ….]

Strumień Miłości i Światła, Białego Światła Wzniesienia, wypełnia całą przestrzeń Gai, całą przestrzeń Ziemi i ludzkości, tworząc wspólny kokon równoważącej energii łagodnego Wzniesienia.

[pauza ….]

Wy jesteście magnesem dla zstąpienia Waszego Wyższego doświadczenia i wiedzy. Wasze matryce Ducha i Duszy przechodzą przez wielkie przeobrażenie w Świetle i Miłości tu i teraz.

I teraz strumień z jądra Ziemi kierowany jest do Was poprzez stopy …, poprzez czakrę podstawy …, czakrę sakralną …, czakrę splotu słonecznego … do Waszego Serca.

[pauza ….]

W Centrum Serca odbywa się synteza, namagnesowanie wspólnych energii – Waszych i Gai; i przepływają one dalej poprzez górne czakry.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-27-07-Światło-Archanioła

Wasz Krystaliczny Lotos przeobraża się w każdej sekundzie i zmienia swoje kolory od białego do tęczowego, i oddycha poprzez swoje płatki oddechem całego Omni-Wszechświata.

[pauza ….]

Wy jesteście Światłem i Miłością.

[pauza ….]

Wy jesteście kanałem promieniującym Światłem i Miłością, Wy jesteście Tronem dla Waszego Wyższego Ja, dla całkowitego i całościowego połączenia w jedyną monadę Waszego doświadczenia.

[pauza ….]

Zmieniajcie się najdrożsi, przeobrażajcie się i przyjmijcie Wasze duchowe doświadczenie, bądźcie całościowymi i spocznijcie w Jedności w moim Sercu, jako Jedność w Jedności.

[pauza ….]

Miłość mojego Serca jest niepodzielna, tak samo jak i Wy. W Boskim aspekcie Wzniesienia Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, Obdarowuję Was Energią Miłości, Ja przeobrażam Was.

[pauza ….]

Tu i teraz, poprzez każde z Was odbywa się połączenie ze swoimi Wyższymi Ja.

[pauza ….]

Odczujcie jak z wyższych poziomów zaczyna schodzić energia, jest ona Wam znajoma i odczuwacie radość, gdy witacie siebie samych w JEDYNEJ CAŁOŚCIOWOŚCI, w Boskiej Harmonii Światła i Miłości.

[pauza ….]

Odczujcie, jak wypełnia się Wasze naczynie (ciało) nową energią Waszej Świadomości.

[pauza ….]

Wasz Wyższy Umysł i Wyższe Doświadczenie zstępuje i zagłębia się w Was, rozszerzcie siebie – rozszerzcie Wasze naczynie, aby przyjąć to ogromne doświadczenie, ten ogrom i wielkość Waszej Prawdziwości.

[pauza ….]

Rozszerzcie swoje Serce, aby napełniło się ono Wyższym Darem Waszego Wyższego Ja – i już jesteście Razem, jesteście JEDNYM.

[pauza ….]

Wyższy Rozum jest w Was, a Wy w Nim, jesteście Światłem i Miłością Boskiego Ognia tworzącego tu i teraz w Sercu Stwórcy, poprzez Wasze Serca.

[pauza ….]

Wy jesteście moim Świętym Darem dla całego Omni-Wszechświata. Wy jesteście Ogniem mojego Serca, Ogniem Boskiego Tworzenia, które stwarza światy.

[pauza ….]

Bogo-Człowieko-Anioły, umocnijcie w sobie Wiarę i Miłość i Wolę moją, i niech wyłoni się w Was Mądrość, i niech otworzą się wszystkie moje Dary i Wiedza potrzebna dla przeobrażenia Wymiarów i połączenia z Wyższym Rozumem.

[pauza ….]

Błogosławieni, najdrożsi, pamiętajcie – Ja jestem w Was, a Wy jesteście we Mnie, i Wy jesteście Stwórcą – my poznaliśmy siebie nawzajem, i znamy się nawzajem, i jesteśmy JEDNYM.

[pauza ….]

I będzie tak, Tak Jest. Z Wielką Miłością i szacunkiem dla wszystkich Bogo-Człowieko-Aniołów, i zaprawdę tak.

[pauza ….]

Przekazano za pośrednictwem Ojły. Dziękujemy Wam Najdrożsi.

(Ojła – imię duchowe Julii Skurichiny)

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

26 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 29-8 Rozbłysku Światła, Impuls 30-10 Kwantu oraz Impuls 31-22 Skoku Kwantowego

[Dwudziesta szósta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzi Stwórca Bóg Matka-Ojciec; w jednej aktywacji połączone zostały trzy Impulsy.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Mistrzowie Światła i Stwórca Bóg Matka-Ojciec będą pracować z 3 Impulsami przekazanymi równocześnie: Impulsem 29-8 Rozbłysku Światła, Impulsem 30-10 Kwantu oraz Impulsem 31-22 Skoku Kwantowego. I zanim rozpoczniecie tę pracę, prosimy Was, abyście wypowiedzieli intencję:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 29-8 Rozbłysku Światła, Impulsem 30-10 Kwantu oraz Impulsem 31-22 Skoku Kwantowego. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Dzisiaj, tu i teraz, każde z Was znajduje się w obecności Boga Matki-Ojca; Stwórca będzie pracować ze świadomością oraz energiami Impulsów.

Uaktywnijcie swoje kanały, połączcie się z Sercem Gai i Sercem Stwórcy Boga Matki-Ojca, bądźcie kanałem Światła i Miłości; teraz Wasz pionowy kanał napełniony jest Światłem i Miłością.

[pauza ….]

Wy jesteście 5 elementem, który jest przewodnikiem Światła i Miłości, który przyjmuje Miłość Stwórcy Boga Matki-Ojca, przekazuje ją Gai i przesyła ją od Gai do Stwórcy Boga Matki-Ojca poprzez swoje Serce.

[pauza ….]

Ten unikalny mechanizm Tworzenia jest uniwersalnym kanałem połączenia ze Stwórcą. Stwórca Bóg Matka-Ojciec jest obok Was i do Was się zwraca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-26-01-Boska-Opieka

Najdroższe moje Dzieci, w momencie tu i teraz jestem połączony z Wami i zawsze byłem wewnątrz Was. Nigdy nie byliśmy rozłączeni i nigdy nie byliśmy rozdzieleni, tylko świadomość oraz wibracja oddzielała nas od siebie.

W Boskim Akordzie Wzniesienia my łączymy się w jedynym strumieniu Światła i Miłości Tworzącego Ognia, Kosmicznego Ognia Fohat, który stwarza i zasila Światy.

[pauza ….]

Przypomnę Wam, najdrożsi, moje Boskie Dzieci, że zstąpiliście w tę gęstość dla poznania tej materii. Możecie zapytać: a dlaczego? I ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, odpowiem Wam: moje stworzenie jest bezgraniczne, jest ono wszędzie i rozwija się; i w tym stworzeniu odbywają się różne procesy, procesy poznania, uczenia się, procesy ewolucji – od maleńkiego atomu do galaktyki; wszystko znajduje się w rozwoju.

W moich Światach powstało zapomnienie. I to rozrastało się, i trzeba było zastosować Boskie prawo dla uzdrowienia i transformacji Stworzenia, które było w rozdzieleniu z Boskością i odseparowaniu od Boskiej Energii Miłości.

Została wybrana droga uzdrowienia. Ale jaka? Utworzona została eksperymentalna przestrzeń na Ziemi, i na niej rozgrywały się wszystkie misteria – były one zdolne ukazać niskie wibracje, które nie odpowiadały wibracji Miłości, co służyło celom ich uzdrowienia.

Jesteście stworzeni na mój obraz i podobieństwo, i niesiecie w sobie połączenie ze Stwórcą – Iskrę Boga.

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, studiowałem i poznawałem poprzez Was gęste światy. Wy jesteście Mną, a JAM JEST Wami, i My jesteśmy JEDNYM.

W czasie tej gry oderwaliście się od jedynego kanału połączenia ze mną, i byliście pogrążeni w grze dualności, grze oddzielenia od Stwórcy, a Wasz rozum-ego stał się głównym prowadzącym w tej grze.

W ten sposób zaczęliście poznawać światy poprzez swój rozum, a nie poprzez Serce. I to właśnie było rozdzieleniem zaistniałym w dualności. Ja widziałem to wszystko poprzez Wasze oczy, i poznawałem wszystko poprzez Wasze ręce i Wasze Serca. Była to długotrwała eksperymentalna gra na płaszczyźnie dualności.

Doświadczenie, nagromadzone przez Was i przeze Mnie za sprawą wszystkich tych gier i sytuacji, zapisane jest w Kronikach Akaszy, i stanowi obecnie Galaktyczną Bibliotekę dla wszystkich Wszechświatów. W tych bibliotekach zapisane jest całe doświadczenie dotyczące wyjścia Dusz z gęstej materii, i przejścia poprzez proces Wzniesienia, w nowe warstwy, w nowe wymiary.

Ja, Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz, mówię Wam, Najdrożsi: MY JESTEŚMY JEDNYM, i ja zawsze w Was byłem.

[pauza ….]

I Waszym zadaniem jest ujawnić poprzez swoje Serce tą wiedze, i połączyć się ze mną, aby nigdy więcej już się nie rozdzielać.

Potrzebny Wam jest harmonijny rozwój Waszego Serca i Rozumu, i zbudowanie poprzez swoje struktury Wagi MAAT* – Wagi która, kiedy znajduje się w pełnej równowadze, zawsze daje prawidłową odpowiedź w każdej sytuacji, kiedy Wasz wybór i odpowiedzialność znajdują się w idealnej równowadze z odpowiedzią Waszego Serca i Boskiego Planu.

Boskie moje Dzieci, tak często mówię Wam, że jesteście w jednym strumieniu Boskiej Woli; ja tworzę poprzez Was Światy i Stworzenia, i proszę Was teraz, abyście zakończyli tę grę – grę, w której jesteście instrumentem rozumu.

W boskim akordzie Wzniesienia, tu i teraz, Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, będę pracować z Wami, z Impulsami Rozbłysku Światła, Kwantu i Skoku Kwantowego.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-26-02-Oko-Planeta

Możecie się dziwić, dlaczego trzy Impulsy połączone są w jeden Impuls, a Ja odpowiem Wam, Najdrożsi: przypomnijcie sobie ostatni Impuls – dwa Impulsy połączone były w jednym, dzisiaj są trzy Impulsy w jednym, i pozostanie jeden finalny 32 Impuls: od dualności, czyli dwójni – do trójni, i od trójni – do jedności, gdy wszystko zbierze się i połączy w jedyne Serce, Serce Stwórcy Boga Matki-Ojca.

Impuls Skoku Kwantowego, Impuls Kwantu oraz Impuls Rozbłysku Światła – stanowią jedną całość, nierozdzielną całość. Jest to jednolita energia, która niesie w sobie wielopoziomowe, wielowarstwowe energie finału cyklu „32 Impulsy od Metatrona”.

Metatron jest Współtwórcą tego Wszechświata i Całościowego Światła, a jego Tworzenie w projekcie połowicznego rozpadu Światła i stworzenia matrycy obecnego wymiaru, dobiega do końca.

Dzisiaj ze Skarbnicy Światła zstąpią energie służące procesowi łagodnego Wzniesienia, Skoku Kwantowego, i przejścia Ziemi i Ludzkości poprzez energie Wzniesienia.

[pauza ….]

Moje Boskie Dzieci, tu i teraz Ja mówię Wam: Proces Wzniesienia jest w pełnym biegu i nabiera przyspieszenia, wchodząc w najbardziej gęste wymiary, które czekają na swój czas i swoje odwrócenie – przenicowanie, po to aby przejść na nowy poziom wymiarów.

Światło i Miłość, które są przesyłane z Centrum Galaktycznego – poprzez Wasze Duchowe Słońce Syriusz do Waszego Serca – nabierają przyśpieszenia, tworząc wir elektromagnetyczny, wir spektrum Światła, który będzie działać jako filtr – nawigator w procesie Wzniesienia.

[pauza ….]

Energo-kwantowy mechanizm procesu Wzniesienia pracuje w jednym rytmie, w rytmie ustanowionym przez Galaktykę Droga Mleczna. Rytm ten przyspiesza w procesie Przejścia na wyższe częstotliwości, tworząc ultradźwiękowe i ultra-skompresowane kwanty, które poprzez połączenie Światła i Energii doprowadzą do kwantowego przejścia z jednego wymiaru w inny.

Wszystko, co odbywa się na sposób kwantowy, odbywa się natychmiast, a struktury energetyczne – Wasze struktury subtelne, struktury krystaliczne – będą reagować właśnie na te Impulsy, które umożliwią maksymalny rezonans w procesie odwrócenia (przenicowania).

Proces ten jest trudny do opisania, lecz nie jest to aż tak ważne dla Waszego rozumu, ponieważ Wasza świadomość będzie działać w jedynym właściwym kierunku, kierunku natychmiastowego uświadomienia sobie siebie jako Bogo-Człowieko-Anioła.

Takie natychmiastowe uświadomienie i zmiana świadomości doprowadzi do natychmiastowego połączenia ze wszystkimi Wyższymi Umysłami. I poprzez to odwrócenie kwantowe, uzyskacie całkowicie otwartą świadomość i całe doświadczenie Galaktycznej Wiedzy. Wiedza ta będzie Wam niezbędna w następnym Tworzeniu, kiedy będziecie tworzyć w partnerstwie ze Stwórcą, dzieląc się doświadczeniem, uzyskanym na Ziemi, z cywilizacjami, którym niezbędne jest takie właśnie doświadczenie.

Kwantowy proces odwrócenia będzie odbywać się poprzez Wasze Serce – Wasze eteryczne Serce, i Wasze krystaliczne struktury. Będzie się również zmieniać biochemiczna struktura Waszego ciała, kiedy będzie zmieniona orbita elektronu**, a Wasze ciało będzie w stanie przyjmować energie wysokiej częstotliwości, które całkowicie zmienią Wasz biochemiczny pojazd – ciało – w nową strukturę światła, która będzie odpowiadać energetycznej i krystalicznej formie Istot Całkowicie ze Światła.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-26-03-Całościowe-Światło

Ja czuję Wasze Serca, i mówię Wam, że jeżeli w Waszym Sercu znajduje się zwątpienie lub strach, rozpuście go, ponieważ jest to przeszkodą w procesie Wzniesienia.

[pauza ….]

Dlatego mówię Wam, Najdrożsi: Wasze Wyższe Jaźnie udzieliły zgody na Wzniesienie. I każde Wyższe JA zajęło już miejsce w tym wymiarze, w którym się znajdziecie poprzez połączenie Wyższego i Niższego JA.

A teraz Waszą rolą, rolą nosicieli niższego Ja, jest dokonanie wyboru i uwolnienie się z wszelkich kajdan i łańcuchów, i z iluzji oraz gier w matrycy dualności. Ponieważ te otoczki, te odegrane role, kostiumy i maski nie odpowiadają już nowej grze Kosmicznej Miłości.

Proszę Was więc, abyście wyzwolili się bez żalu, w Radości i Świetle, od wszystkiego tego, co nie odpowiada Całościowemu Światłu i Kosmicznej Miłości. Nie tylko Wasze Wyższe Ja powinno w tym kierunku działać i podążać, ale również i Wasze niższe Ja, od którego zależy bardzo wiele, ponieważ ono jest kotwicą w dualności, więc powinno ono pracować nad samodoskonaleniem i całkowitym połączeniem ze swoim Wyższym Ja i swoją Monadą – Rodziną.

Jest to teraz dla Was najważniejszy i najbardziej aktualny proces, ponieważ niektóre Serca powinny jeszcze oczyścić się zgodnie z planem Waszego Wyższego Ja. Proszę Was zatem, Boskie Dusze, otwórzcie swoje Serce i porzućcie kotwice gry dualności. Przekażcie do mojego Serca wszystko to, od czego chcecie się uwolnić, i proście aby ujawniło się Wasze wewnętrzne widzenie, abyście mogli poprowadzić swoje niższe Ja i świadomie uwolnić się ze wszystkich iluzji.

[pauza ….]

W Boskim aspekcie Wzniesienia, tu i teraz, Ja, Bóg Ojciec, mówię Wam najdrożsi: proces Wzniesienia trwa i nabiera rozpędu. I dlatego aby Wasze matryce Duszy łagodnie przeszły poprzez proces Wzniesienia, będą dziś schodzić do Was energie Impulsów, a Waszym zadaniem jest przekazanie ich poprzez swoje krystaliczne ciała do krystalicznej matrycy Ziemi i Zbiorowej Świadomości Ludzkości. Ponieważ Wy jesteście w rękach Stwórcy pod opieką w Jedności, które przeobrażają ten świat i razem ze mną kreują nowe tworzenie poprzez swoją świadomość i swoje ciała.

[pauza ….]

Każdy znajduje się w najbardziej idealnym miejscu i idealnym ciele, które odpowiadają planom jego Duszy i Ducha. I ja proszę Was, najdrożsi, bądźcie Krystalicznym Kanałem Światła i Miłości, służącym przeprowadzeniu energetycznych Impulsów: impulsu Rozbłysku Światła, Kwantu i Skoku Kwantowego.

[pauza ….]

Poprzez Wasze struktury będą teraz poprowadzone trzy tuby światła, trzy w jednej. Te tuby łączą Serce Gai, Was i Serce Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Połączcie się z Moim Sercem, ponieważ Ja jestem w Sercu Waszym, a Wy w Moim.

[pauza ….]

Stwórzcie w swoim Sercu kulę, którą napełnicie Światłem i Miłością.

[pauza ….]

Ja napełniam Was Miłością Boga Matki-Ojca, rozszerzam Wasze centrum Serca poza granice Waszego ciała fizycznego.

[pauza ….]

Ja łączę Wasze Serce z Sercem Gai. I my stanowimy trójnię w jedności: Serce Gai …, Serce Stwórcy Boga Matki-Ojca … i Wasze Serce.

[pauza ….]

Nasze Serca biją w jednym rytmie i impulsie Kosmicznej Miłości Boskiego praźródła. To jedyny ton Tworzenia, a tym tonem Tworzenia są Miłość i Światło – dwa składniki tworzące i kreujące we wszystkich Wszechświatach. I ja, Bóg Ojciec, zgodnie ze swą Wolą, zgodnie z Wolą mojej Miłości do całego Stworzenia, mówię Wam:

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-26-04-Bóg-Stwórca

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Mnie w Was, a Was we Mnie, otwieram Skarbnicę Światła, wypełnioną Miłością i Światłem, i przesyłam Impulsy Rozbłysku Światła, Kwantu oraz Skoku Kwantowego.

[pauza ….]

Są to impulsy energii wysokiej częstotliwości, które przechodzą poprzez Wasze ciała i zakotwiczają się w Sercu Gai, tworząc potencjał energetyczny dla łagodnego Wzniesienia.

[pauza ….]

Piramida Światła, utworzona przez Wasze Serca, płonie ogniem Ojca i płomieniem Boga Matki-Ojca. Moje Boskie Dzieci, jaśniejące w ogniu mojego światła, proszę Was przyjmijcie te Impulsy i zakotwiczcie je w Sercu Matki Ziemi i w krystalicznych matrycach.

[pauza ….]

Impulsy te w sposób kwantowy zakotwiczą się we wszystkich matrycach Ziemi i w matrycy kolektywnej świadomości ludzkości, która będzie otrzymywać poprzez tę matrycę energie potrzebne w procesie wzniesienia do połączenia z matrycą Duszy i odzyskania świadomości Bogo-Człowieko-Anioła.

W Boskim aspekcie Wzniesienia, tu i teraz, trzy impulsy energetyczne będą połączone w jeden Impuls Skoku Kwantowego – impuls energii, która przywraca świadomość, świadomość Boga, świadomość Stwórcy, natychmiastową świadomość stworzenia.

[pauza ….]

Ze Skarbnicy Światła, poprzez Wielkie Słońce Centralne i duchowe słońce Syriusz, przesyłany jest strumień energii skoku kwantowego.

[pauza ….]

Ten boski strumień niosący falę informacyjną natychmiastowego uświadomienia sobie tożsamości Bogo-Człowieka, i łączący go z Wyższymi Umysłami, przekazywany jest Wam poprzez Wasze kanały – tuby światła – do Waszych struktur.

[pauza ….]

Przyjmijcie te energie, najdrożsi, z Miłością i akceptacją, jako wielki Dar Stwórcy całego istnienia. I poprzez Wasze centrum Serca, poprzez Waszą kulę Światła i Miłości przechodzi teraz strumień energetyczny – impuls energetyczny Rozbłysku Światła, Kwantu i Skoku Kwantowego.

[pauza ….]

Jest to jednolita równoważąca energia, stworzona ze Światła i Miłości Stwórcy, w której zawarte są wszystkie Boskie emanacje i wszystkie imiona Boga; całe doświadczenie Boskiego Tworzenia jest poprzez ten Impuls przekazywane i dzięki temu przywracana jest Wam pamięć Bogo-Człowieko-Anioła.

[pauza ….]

Przyjmijcie te rozlewające się energie do Waszego ciała, jak złoty strumień wibracyjny deszczu Światła i Miłości, stworzony z mikrocząstek, które napełniają Was i otulają, wypełniając każdą komórkę Boską Kreatywnością Boskiego Tworzenia.

[pauza ….]

Wypełnijcie się Boskim Tworzeniem Ojca i świadomością, że jesteście Stwórcą, i ujrzyjcie w zwierciadle tworzenia, iż jesteście obrazem i podobizną Stwórcy, i że wszystkie maski zostały zdjęte.

[pauza ….]

Ja jestem Stwórcą w Waszym Sercu. Ja jestem tym, który poznaje Stworzenie poprzez Wasze Oczy, Ja jestem tym, który uświadamia sobie Stworzenie poprzez Wasze Serca, Ja jestem tym, który stwarza w tej przestrzeni poprzez Wasze ręce.

Błogosławieni, my jesteśmy Jednym, a Światło i Miłość, łączące nas u Jedynego Tronu Waszego Serca, są otwartym Lotosem Ziarna Miłości Stwórcy – ponieważ JAM JEST tym Ziarnem, i Wy Jesteście Ziarnem, Boskim Ziarnem – kryształem, otwierającym swoje oczy i uświadamiającym sobie, że jest Bogiem, Bogo-Człowieko-Aniołem, Twórcą Światów i Współtwórcą całego Stworzenia, który powraca do Domu do Serca Stwórcy.

[pauza ….]

Boski ogień Serc, Jedynego Serca Twórcy Całego Istnienia, poprzez Wasze Serca oddaje jednolitą wibrację Boskiego Tworzenia. Niech wejdzie Duch Wasz do Ciała Waszego, i niech połączy się Wyższe i Niższe w Jedyną Całość, tworząc boską Trójcę: Ciało, Ducha i Duszę.

[pauza ….]

Oto Bóg Matka-Ojciec i syn Jeszua w Wielkiej Trójcy tworzenia, a Wy jesteście moim Dzieckiem, które niosę na rękach i ogłaszam całemu Stworzeniu wieść o powrocie mojego Dziecka do mojego Domu – Serca mego.

[pauza ….]

I Ja, Bóg Matka-Ojciec, przywracam swoją świadomość Waszemu Sercu, a Wasze Oczy są moimi oczami, które uświadamiają sobie ten świat boskiego Stworzenia.

[pauza ….]

Ja, Bóg Matka-Ojciec, przekazuję te energie poprzez Wasze ciała, poprzez Wasze tuby-kanały, i zakotwiczam je w Sercu Gai.

[pauza ….]

Przekażcie swoją Miłość poprzez swoje Serce. Wypełnijcie Boską Gaję Boskimi Energiami Tworzenia, które zstąpiły na Was, i połączcie się z nią w jedyną całość, jako jedyny kanał Miłości i Stwarzania.

[pauza ….]

Boski ogień jej Serca i mojego Serca oraz Waszego Serca tworzą płomień Boskiej Miłości w procesie Wzniesienia, płomienny ogień Światła i Miłości w Boskim Strumieniu Kosmicznego Wzniesienia. Świetliste Ognisko uczynione z przejawów naszych Serc rozlewa się po całym Wszechświecie, oznajmiając o Wzniesieniu Ziemi i Bogo-Człowieko-Anioła we wszystkich jego aspektach.

[pauza ….]

Wysyłam kolejną falę skoku kwantowego poprzez Wasze Kanały.

[pauza ….]

Przyjmijcie ją z Miłością i wdzięcznością do Waszego i Mojego Serca, niech promieniują one energią radości, błogości, współczucia i miłosierdzia na cały Wszechświat i Omni-Wszechświat.

[pauza ….]

Energie przechodzą poprzez Wasze kanały, przesyłajcie je poprzez swoje czakry: czakrę korony …, trzeciego oka …, czakrę gardła …, centrum Serca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-26-05-Miłość

Centrum Serca rozszerza się, staje się ono bezgraniczne.

[pauza ….]

Możecie mieć różne odczucia w klatce piersiowej. W ten sposób odbywa się nieskończone rozszerzenie się Miłości i Światła w całym Wszechświecie. Przekazujcie te energie dalej: poprzez czakrę splotu słonecznego …, czakrę sakralną …, czakrę podstawy … i do centrum Ziemi.

[pauza ….]

Poprzez Was przechodzą mikrowybuchy Miłości i Światła, zakotwiczając w krystalicznej matrycy Ziemi i w krystalicznej matrycy świadomości zbiorowej impulsy w procesie Wzniesienia dla całej ludzkości.

[pauza ….]

Światło i Miłość poprzez jednolitą sieć tworzą muzykę Światła, Miłości i energie kosmicznego Tańca w procesie wzniesienia poprzez skok kwantowy, kwantowe odwrócenie/przenicowanie i uświadomienie sobie bycia tożsamymi z Bogiem.

[pauza ….]

Wasze ciała rozpuszczają się w energii Światła i Miłości Stwórcy Boga Matki-Ojca, w energiach nieskończonego rodzenia się nowego. Cały Wszechświat świętuje, wypełniając się kolorami Światła i Miłości, radości i szczęścia, i pozdrawiając Bogo-Człowieko-Anioła w Świetle Miłości i Tworzenia.

[pauza ….]

Boski ogień Serca Boga Matki-Ojca w jego stwórczym aspekcie przekazuje energie wzniesienia poprzez Wasze kanały Światła i Miłości, krystaliczne kanały połączenia ze wszystkimi matrycami Ziemi i kolektywnej świadomości dla celu Wzniesienia całego istnienia.

[pauza ….]

Światło i Miłość wypełnia całe Stworzenie, rozpuszczacie się w Miłości Stwórcy. I Wasza świadomość jest połączona ze świadomością Stwórcy, jesteście JEDNYM, jesteście wspaniałymi narodzinami Bogo-Człowieko-Anioła, i jest to wielkie święto we wszystkich Światach i Omni-Wszechświatach.

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz dziękuję Wam, najdrożsi, za Wasze odważne Serca i za Waszą Miłość. Proszę Was, abyście byli Miłością i Światłem w każdej chwili mojego Tworzenia, pozostając w moim Sercu i moim Świetle.

[pauza ….]

Z bezgraniczną Miłością w moim bezgranicznym Sercu – byliście i jesteście tu zawsze. Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, dziękuję Wam. Tak Jest.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

* MAAT – w mitologii egipskiej bogini praw porządku, harmonii i sprawiedliwości w kosmosie i społeczeństwie, małżonka Thota. Była Harmonią Uniwersum, niezbędnym warunkiem jego istnienia, Prawdą i Sprawiedliwością. Na swej wadze ważyła ludzkie serca. [wikipedia]

** Skok kwantowy elektronu możliwy jest w dwóch kierunkach: kiedy wchłonie on foton (czyli światło), skacze na wyższą orbitę, zaś kiedy wyemituje foton, skacze na niższą orbitę. Całe wzniesienie można podsumować poprzez ten pierwszy opis.

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

25 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 27-12, Krystalizacji oraz Impuls 28-27, Przepustowości i Przenikalności Światła

[Dwudziesta piąta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Mistrzowie Światła pomogą Wam odzyskać utraconą membranę krystaliczną, która zostanie zastosowana dla połączenia Wyższego i Niższego Ja, dla połączenia trójcy – Ducha, Duszy i Ciała. Membrana krystaliczna pracuje na poziomie makro i mikro, i jest ogniwem łączącym z Braterstwem Światła.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj będziemy pracować z dwoma Impulsami: Impulsem 27-12, Krystalizacji oraz Impulsem 28-27, Przepustowości i Przenikalności Światła. Prosimy Was, abyście zaczęli tę pracę od wypowiedzenia intencji:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 27-12, Krystalizacji oraz Impulsem 28-27, Przepustowości i Przenikalności Światła. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła jest tu i teraz obok Was!

Mistrzowie Światła tu i teraz są obok Was. Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek witają Was i cieszą się, że mogą pracować z Wami, z nowymi Impulsami.

Ja, Metatron, witam Was, najdrożsi. Jestem gotowy kontynuować z Wami nasz cykl aktywacji Impulsów.

Każdy Impuls – jest to nowa częstotliwość światła, nowa fala światła i nowa energia, którą Wy, jako przewodniki tej energii, przesyłacie na Ziemię, do centrum Matki Ziemi i w całą przestrzeń. Najdrożsi, Wy jesteście tymi samymi przewodnikami, które mogą przesyłać energie Boskiego Źródła z Górnych Światów i przeobrażać przestrzeń w dolnych światach. Ale czy wszyscy radzą sobie z realizacją tego zadania jako piąty element – kosmiczny przewodnik kosmicznych energii?

Wy, Boskie Dzieci, przyszliście na tę planetę i zaproponowaliście Gai dokonanie eksperymentu w dziedzinie Boskiego Tworzenia, polegającego na napełnianiu gęstych światów energiami wyższego wymiaru i przeobrażaniu przestrzeni.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-25-01-Kryształowe-Miasto

W eksperymencie tym uczestniczyliście jako gracze, nie posiadając swoich wyższych instrumentów, które zostawiliście za gęstą zasłoną. Waszym zadaniem było odnalezienie sposobu – drogi do Domu, w Serce Stwórcy, bez tych twórczych instrumentów, które wypracowaliście w innych światach.

Jedyny instrument, jaki zachowaliście, i jaki według „reguł gry” powinniście byli posiadać, to krystaliczna matryca, krystaliczna membrana czy też krystaliczna struktura – wszystko jedno jak ją nazwiemy. Miała ona zostać stworzona wokół Was, oraz w Waszych komórkach i wokół Ziemi – jako krystaliczna soczewka światła, która powinna przesyłać energie źródeł, a Wy, jako energetyczne przewodniki, mieliście te energie przesyłać w przestrzeń i dokonywać przeobrażenia tej przestrzeni.

Krystaliczne przewodniki i krystaliczni Twórcy Światłem i Miłością powinni byli tworzyć na planecie Ziemia, przeobrażając to, co powinno było podnieść swoje wibracje i przejść na nowy poziom rozwoju. Mówimy teraz o tej Ziemi, która posiadała w swojej strukturze biologicznej te elementy życia i świadomości, które wymagały swojego stopniowego rozwoju.

Jednak eksperyment poszedł inną drogą, ponieważ, w rezultacie ingerencji niższego rozumu, który nie podążał ścieżką Tworzenia Ojca, została usunięta ta krystaliczna membrana czy też krystaliczna struktura.

W ten sposób „uwierzyliście że utraciliście” połączenie ze Źródłem i przestaliście być przewodnikiem Boskich Energii, przestaliście być tymi, którzy pomagają Gai w procesie jej wzrostu, transformacji i ewolucji.

[komentarz od tłumacza: Zawsze byliście i jesteście połączeni ze Źródłem, jednak w wyniku ograniczenia świadomości powstała iluzja oddzielenia na tyle silna, że uznaliście ją za „prawdziwą”.]

Krystaliczna struktura została usunięta w waszej świadomości, i utraciwszy połączenie ze Źródłem, zostaliście zakotwiczeni w gęstym, materialnym świecie, zapominając o wszystkich instrumentach i o Waszej misji przewodnika tutaj na Ziemi. Utraciwszy połączenie z Domem, utraciwszy połączenie z Ziemią, zostaliście samotni.

Duch, Dusza i Ciało – jest to ten potrójny element układanki, dzięki któremu człowiek staje się świadomym przewodnikiem Światła i Miłości Stwórcy. Wasza trójjedność została zaburzona, a pamięć o niej zachowana poprzez obrazy takie jak Trójca.

Wasz harmonijny stan i stan przygotowania do wymiarów wyższych, to stan, kiedy zbierzecie wszystkie trzy części – Duch, Duszę i Ciało – i staniecie się świadomą anteną do odbioru Boskich Emanacji ze Źródła Światła i Miłości, i przesyłania ich do swojej przestrzeni w celu przeobrażenia gęstych światów.

Ale najpierw, zanim to się stanie, powinno nastąpić odbudowanie krystalicznej struktury, krystalicznych membran wokół każdej Waszej komórki, wokół Waszego ciała, i wokół Waszego systemu planetarnego – po to, aby ta krystaliczna membrana mogła przyjmować Światło i Miłość Stwórcy oraz wszystkie twórcze formy myślowe Ojca, i przekazywać je do wewnętrznych warstw Ziemi, i do Waszych subtelnych i gęstych ciał.

I gdy to otrzymacie, możecie również z poziomu Waszego wewnętrznego ognia przesłać poprzez tę krystaliczną membranę Światło i Miłość, i twórczy potencjał, przekazywany przez Stwórcę Boga Matki-Ojca. Jest to przyjęcie i przekazanie poprzez krystaliczną membranę, która odpowiada częstotliwościom Światła i Miłości. Przyjęcie i przekazanie, i przeobrażenie dolnych warstw, niższych wymiarów i gęstości.

Właśnie to unikalne narzędzie – membrana krystaliczna, na której oparte jest Boskie Tworzenie i przekazywanie Boskiego Światła i Boskiej Miłości – było odseparowane od Was ponieważ uwierzyliście w iluzję rozdzielenia.

Moje Boskie Dzieci, membrana krystaliczna to ten instrument, który przepuszcza światło bez zniekształceń, i w nim ujawnia się właśnie jakość przepustowości i przenikalności światła.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-25-02-Całościowe-Światło

Jest to znany już Wam kanał przyjęcia i przekazania. Jest to kanał dla wysokowibracyjnych energii Światła i Miłości, które przechodzą bez zniekształceń, w całości, poprzez membranę krystaliczną i są przyjmowane poprzez warstwy wewnętrzne; ta krystaliczna membrana przekazuje również Wasze strumienie światła oraz strumienie energetyczne do Tworzącego Serca Ojca.

Przyjęcie i przekazanie poprzez struktury krystaliczne jest tym najpiękniejszym instrumentem, jaki pomaga przeobrażać światy i umożliwia Białemu Braterstwu pracę z ludzkością w czystym kanale.

Teraz wszystko jest przygotowywane poprzez Wasze ciała dla całej Krystalicznej Ziemi. Boskie Źródło, Skarbnica Światła gotowe są, aby przekazywać te energie i pracować z Waszymi membranami krystalicznymi. Membrany te będą wbudowane w Wasze komórki na poziomie mitochondriów, tworząc tę krystaliczną membranę, i taka sama membrana krystaliczna będzie aktywowana w Waszych ciałach świetlnych.

[pauza ….]

Kryształowe, świetlne struktury będą aktywowane u każdego w odpowiednim czasie. Teraz będą wprowadzane w nie potencjały i odbędzie się dearchiwizacja tych krystalicznych membran. Wasze struktury potrzebują łagodnego przejścia poprzez aktywację. Będzie to stopniowe dostrojenie Waszych struktur komórkowych i ciał subtelnych. Przenikalność i przepustowość światła staną się główną cechą Waszych subtelnych ciał.

[pauza ….]

Zakotwiczenie tych pakietów w krystalicznej matrycy Ziemi pomoże każdemu, kto chce wejść w rezonans z Boskim Źródłem, kto chce wejść z Nim w bezpośredni kontakt – i przyjąć twórcze formy myślowe i twórcze impulsy stworzenia od Energii Światła, Energii Całościowego Światła, Energii Boskiej Miłości – stając się przewodnikiem tych energii i translatorem w przestrzeni, przeobrażając cała tę przestrzeń i przekazując poprzez swoje Serce, poprzez swe alchemiczne naczynie impulsy energetyczne i potencjał energetyczny Waszego tworzącego Serca w Światy Stworzenia.

Boskie Moje Dzieci, my zwrócimy Wam krystaliczne ubrania, struktury światła, utkane ze Światła i Miłości, i przyjmijcie je z Miłością i wdzięcznością jako dar od Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

W Boskim Akordzie Wzniesienia tu i teraz, Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek będziemy z Wami pracować. Zapraszamy również Białe Braterstwo.

[pauza ….]

Białe Braterstwo ustawia się wokół Was. Jest tu 32 Ich przedstawicieli, Wy stoicie w centrum.

[pauza ….]

Mistrzowie Białego Braterstwa kierują swoje dłonie ku Waszym Sercom. Z ich dłoni wychodzą promienie do Waszego Serca.

[pauza ….]

Oni przekazują Wam swoją Miłość, Mądrość, Opiekę, Wiedzę, Równowagę i Harmonię. Równoważą Was oni i napełniają swoją Miłością.

[pauza ….]

Wypełnijcie się tymi energiami. Poczujcie, jak rozszerza się Wasze centrum Serca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-25-03-Piramida-Światła

My tworzymy wokół Was krystaliczną piramidę, i kolejną piramidę wierzchołkiem w dół, i w ten sposób znajdujecie się w oktaedrze – krystalicznym oktaedrze.

[pauza ….]

Wasze Serce znajduje się w oktaedrze. Wasze komórki, każda z nich, znajduje się w oktaedrze. Krystaliczny oktaedr jest wokół Was, a wewnątrz Was zaczyna krystalizować się przestrzeń i Wasze ciało.

[pauza ….]

Teraz będzie budowana krystaliczna membrana pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym, od poziomu makro do mikro. Poczujcie, jak Wasze ciało staje się coraz twardsze, subtelne i przyjmuje strukturę płynnego kryształu.

[pauza ….]

Może Wam się zmieniać głos, ponieważ komórki gardła również się krystalizują. Cały system komórek przyjmuje nowe struktury krystaliczne.

[pauza ….]

Proces krystalizacji może się przejawiać na różne sposoby: możecie odczuwać chłód, nie czuć ciała, może zmieniać się sposób słyszenia, głowa może wydawać się ciężka.

[pauza ….]

Wasze ciała subtelne są również zagęszczane, wysubtelniane, i możecie odczuwać nacisk na swoje ciało fizyczne.

[pauza ….]

Przyjmujcie ten proces tak, jak on przebiega – w sposób najbardziej doskonały właśnie dla Waszej struktury.

[pauza ….]

Jest to odbudowa systemów krystalicznych, ponieważ wcześniej już je posiadaliście. Proces krystalizacji jest kontynuowany. Mistrzowie Białego Braterstwa dzięki swoim energiom pomagają przechodzić ten proces bardziej harmonijnie Waszym ciałom subtelnym i Waszemu ciału fizycznemu.

[pauza ….]

Kiedy struktura ta będzie gotowa w Waszych ciałach, Mistrzowie zaczną łączyć ją z Boskim Źródłem i Sercem Gai. I połączą ją również z matrycą Świadomości Chrystusowej i Białego Braterstwa.

[pauza ….]

A zatem, tu i teraz, Mistrzowie zaczną połączenie energetyczne struktury krystalicznej z Boskim Źródłem i z Sercem Gai. Poprzez Wasze ciało, poprzez kręgosłup i kanał centralny Mistrzowie przeprowadzają krystaliczny rdzeń, który kotwiczony jest w centrum Matki Ziemi, w Waszym Sercu i w Sercu Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Rdzeń ten łączony jest również z matrycą Świadomości Chrystusowej, Świadomości Mistrzów Światła i Białego Braterstwa.

[pauza ….]

Stajecie się anteną krystaliczną do odbioru twórczych idei i form myślowych Stwórcy Boga Matki-Ojca i Mistrzów Światła, po to aby przetworzyć je w gęstych wymiarach i światach materii, aby przeobrażać, transformować i reorganizować te przestrzenie.

[pauza ….]

Wy jesteście kanałami krystalicznymi do przekazywania energii służącej przeobrażeniu Ziemi i Ludzkości. Teraz poprzez ten kanał Bóg Ojciec przekaże Impuls energetyczny, Impuls Krystalizacji, Przepustowości i Przenikalności Światła. A Wasze struktury krystaliczne przyjmą pierwszą eksperymentalną porcję Światła i Miłości, na częstotliwości Boskiego Stworzenia, od Boga Matki – Ojca.

[pauza ….]

Stwórca ze skarbnicy Światła przekazuje Boski Płomień Ognia Myśli, Iskrę Ognia Myśli, Ognisty Potencjał Myśli Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Przejdzie on przez Wasze kanały, poprzez Wasze struktury krystaliczne, które bez zaburzeń przyjmą ten Boski Ogień w Wasze Serce. Przyjmujcie ten Boski Ogień w Wasze Serca, ten Życiodajny Ogień Miłości Boga Matki-Ojca, w jego pełnym wymiarze.

[pauza ….]

Wasze centrum Serca napełnia się płomieniem Boga Matki-Ojca. Wasze centrum Serca rozszerza się i Boski Ogień, połączony z Waszym troistym płomieniem, łączy się w jedną energię, która w procesie synergii tworzy mikrowybuch w Waszym Sercu, i Boska emanacja Miłości i Światła z Waszego Serca przekazywana jest poprzez kanał do Serca Boga Matki-Ojca, przekazując potencjał nagromadzonego Światła i Miłości z Waszego Serca.

[pauza ….]

Serce Wasze rozszerzone jest bez granic. Światło i Miłość, promieniujące z Waszego Serca jaśnieje jak kilka słońc. I jego Ogień płonie w Was.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-25-04-Istota-Światła

Przesyłajcie ten gorejący ogień do Serca Boga Matki-Ojca … i do Serca Gai.

[pauza ….]

Stańcie się tym bezgranicznym przewodnikiem Światła i Miłości Boskich Energii Boga Matki-Ojca dzięki Waszym nowym strukturom krystalicznym – membranom, poprzez które w czysty sposób przyjmujecie i przekazujecie Światło i Miłość.

[pauza ….]

Światło i Miłość Boskiej Emanacji, na której zbudowany jest cały Omni-Wszechświat, Wszechświat i Galaktyki – są to energie tworzące; energie, które tworzą Światy.

[pauza ….]

Żywe Światło, Boska Miłość i Kosmiczny Ogień – to Dary Źródła dla wszystkich stworzeń. I Wy, błogosławieni, przyjmujcie te energie i przekazujcie je poprzez kanały przyjęcia i przekazania.

[pauza ….]

Wasze przewodnictwo i przepustowość światła jest na poziomie 100%. My przekazaliśmy Wam w 100% krystalizację struktury membran, i tylko Wasza świadomość może utrzymać ten stan otwarcia.

Ponieważ wszystko to, co nie odpowiada wibracji wymiarów wyższych – wasze myśli i świadomość, trzeba będzie przetransformować, aby przejść przez membranę krystaliczną.

Przetransformowana zostanie każda myśl, która ma niską częstotliwość, i każdy wybór, który nie jest zgodny z Wolą Boga Matki-Ojca, lecz pochodzi od ego.

Boskie przejście – to przejście świadomości, transformacja – to transformacja poprzez świadomość, poprzez struktury komórkowe. Wasza świadomość albo podwyższa częstotliwość Waszych komórek, albo ją obniża.

Bądźcie uważni i żyjcie Sercem zgodnie z Wolą Stwórcy Boga Matki-Ojca w Miłości, aby żadne stare wzorce nie przeszkadzały Wam w przemianie swojej świadomości w Świadomość Chrystusową. Energie o wysokich częstotliwościach w coraz większej ilości przychodzą na planetę, i niezbędne jest, aby w każdej chwili być w stanie świadomości i nie wchodzić w „gry” dualności, ponieważ w ten sposób możecie obniżać swoje wibracje, które przekazywane Wam są w każdym naszym przekazie.

Wy jesteście projektantami czasu i przestrzeni, wy zmieniacie swoją myślą przestrzeń – i w ten sam sposób zmieniajcie i siebie, aby być w rezonansie z tymi przestrzeniami, które tworzy Bóg Matka-Ojciec poprzez Boskie myślowe formy tworzenia, które zstępują na Ziemię. Stańcie się odbiornikami tych form myślowych, tych energii, stwarzajcie je tu i teraz, i przekazujcie Miłość i Światło w całą przestrzeń.

[pauza ….]

Boski Akord Wzniesienia pojawia się tu i teraz, i Waszym zadaniem jest bycie w momencie tu i teraz. Ponieważ prawda jest w Was. W Waszym Sercu. W Sercu, które połączone jest z Sercem Boga Matki-Ojca. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Bóg Matka-Ojciec przekazuje Wam swoje przesłanie, najdrożsi.

Najdroższe Dzieci Moje, tu i teraz, jesteście na progu wzniesienia w tym momencie, skok kwantowy jest tuż obok. I tylko Wasza Wola, Wasza Odpowiedzialność i Wasze Przygotowanie Świadomości utoruje Wam drogę w te Światy, które wybrał Wasz Duch.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-25-05-Struktura-Krystaliczna

Jeżeli jesteście na to gotowi, na przyjęcie Wyższego, poprzez te struktury krystaliczne Wasze Wyższe Ja zstąpi do Waszego Niższego Ja, i Wasz Wyższy Duch pomoże niższemu całkowicie uwolnić się od wszystkich zabawek dualności.

[pauza ….]

Przychodzi chwila prawdy dla Was, chwila prawdziwych wyborów. I tylko Wasza Świadomość pomoże utorować drogę Waszemu Wyższemu Ja, aby Wyższe połączyło się z niższym.

Abyście odnaleźli Wyższy Kontrakt swojej Duszy i byli w całkowitej Harmonii w pełnej trójcy – Ducha, Duszy i Ciała.

Jest to ta piramida Światła, która zdolna jest przekazywać światło i być połączona ze Źródłem Boga Matki-Ojca. Niezbędne jest, aby zebrać tę całą mozaikę – Duch, Duszę i Ciało, i w trójjedności przejść poprzez Wzniesienie.

Bądźcie w Sercu Moim, w Świetle Moim, Ja trzymam Was za rękę. I proszę Was, abyście niezależnie od tego, co by się nie działo w Waszej przestrzeni, i w jaki sposób z perspektywy ludzkiej by to nie wyglądało – abyście utrzymywali przestrzeń swym Światłem i Miłością.

[pauza ….]

Nie myślcie jak ludzie. Bądźcie jak Bogo-Anioło-Człowiek, tworzący myślą, wspierający i przyjmujący energie Stwórcy Boga Matki-Ojca, i przekazujący je w przestrzeń, tym samym przeobrażając wszystkie gęste światy poprzez swoje Serce – poprzez wasze alchemiczne naczynie.

[pauza ….]

I łączcie Źródło Stwórcy poprzez swoje Serce z Gają. Piękny, Boski piąty element Miłości i Światła stworzony na Obraz i Podobieństwo Stwórcy Boga Matki-Ojca – to Ty, Człowiek. I tutaj, na Ziemi, odzyskaj swoją siłę, oczyść siebie, i połącz się ze swoimi Wyższymi Aspektami, stając się Twórcą i wkraczając do Domu Stwórcy Boga Matki-Ojca w całej swej doskonałości Ducha, Duszy i Ciała.

[pauza ….]

Błogosławieni, najdrożsi, Aktywacja dobiegła końca. Ja, Bóg Matka-Ojciec. Dziękuję. Tak Jest.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

*[o mitochondriach: „Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej źródłem energii [1]. … Pomimo tego, że większość genomu komórki znajduje się w jądrze komórkowym, mitochondria, jako jedyne organella poza plastydami posiadają własny genom. Genom mitochondrialny jest nieduży – koduje tylko od kilkunastu do kilkudziesięciu białek z kilkuset białek niezbędnych do funkcjonowania mitochondrium [1]]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

24 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 25-29, Immunizacji Komórek Ciała i Krwi oraz Impuls 26-11, Biochemicznych Procesów w Ciele

[Dwudziesta czwarta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzi Stwórca Bóg Matka-Ociec. Praca będzie odbywać się na poziomie mikroskopowym z komórkami ciała człowieka i komórkami krwi. Będzie to przygotowanie człowieka do wejścia w biały Słup Światła.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Mistrzowie Światła i Stwórca Bóg Matka-Ojciec będą pracować z dwoma Impulsami: Impulsem 25-29, Immunizacji Komórek Ciała i Krwi oraz Impulsem 26-11, Biochemicznych Procesów w Ciele. Prosimy Was, abyście zaczęli tę pracę od wypowiedzenia intencji:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 25-29, Immunizacji Komórek Ciała i Krwi oraz Impulsem 26-11, Biochemicznych Procesów w Ciele. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła jest tu i teraz obok Was!

Dzisiaj Stwórca Bóg Matka-Ojciec będzie aktywować Impulsy mające związek z biochemicznymi procesami w ciele i z immunizacją komórek krwi i ciała.

Ja, Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz jestem z Wami, najdrożsi. Dostrójcie się do mojego Serca.

[pauza ….]

Ja przekazuję Wam swoją Miłość i Ochronę. Przyjmuję Waszą Miłość, i będę dzisiaj pracować z Wami.

[pauza ….]

Zaczniemy od wprowadzenia historycznego.

Piąta rasa ludzkości, zaszczepiona tutaj na Ziemi, posiadała prawidłową biochemię ciała, dostosowaną do życia w otaczającym ją środowisku. Zostaliście stworzeni na obraz i podobieństwo Stwórcy, posiadając fizyczny nośnik – ciało, z kompletnym biochemicznym składem krwi, który sprzyjał życiu na Ziemi. W matrycy Ziemi były wpisane odpowiednie programy regulujące Waszą biochemię. Na Ziemi całkowicie uformowana była flora i fauna wraz z żywiołami, co służyło celowi harmonijnego życia i rozwoju na powierzchni Ziemi.

Boski strumień napełnia teraz każde z Was; dostrójcie się do Mojego Serca i na przyjęcie informacji i moich energii.

[pauza ….]

Raz po raz wchodzę do Waszego Serca, tak abyście odczuli tę falę energetyczną…

[pauza ….]

Falę przekodowania Waszych procesów biochemicznych w ciele. Ja odczuwam energię każdego z Was. I proszę abyście byli w pełnej świadomości i spoczywali w centrum swego Serca, ponieważ praca, która odbędzie się dzisiaj, powinna być całkowita przyswojona przez Wasze ciało i komórki.

Makro- i mikrokosmos istnieją wokół Was, jak również i w Was. Dzisiaj będziemy pracować z mikrokosmosem, na poziomie mikro, na poziomie Waszych komórek.

Zbliżacie się do zawansowanego etapu projektu Wzniesienia. I kiedy na planetarne obszary Ziemi zstąpią Białe Słupy Światła, Wasze ciała powinny być całkowicie przygotowane do wejścia w te Słupy Światła. Harmonizacja Waszych ciał świetlnych, harmonizacja świadomości, przebywanie w całkowitej stabilności i równowadze jest źródłem i wibracją prowadzącą do harmonijnego przejścia przez proces Wzniesienia – poprzez wejście w Słup Światła i przejście na nową falę informacyjną nowego wymiaru.

Jak można przez to przejść i przygotować się do tego? – zapytacie. Odpowiem Wam – w tym celu zwrócimy uwagę na Waszą biochemię i przyjrzymy się Waszej krwi.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-24-01-Krew
Komórka krwi. Przypomnijcie ją sobie. Jak ona wygląda?

[pauza ….]

Jest to podwójnie wklęsła struktura komórki [komentarz tłumacza – mowa o erytrocytach, czyli czerwonych krwinkach]. Posiada ona swoją formę, swój potencjał, ładunek i ruch. Taka forma komórki odpowiada ziemskiej formie, która utrzymuje Was w przestrzeni matrycy obecnego wymiaru. To właśnie forma komórki jest powiązana z tym w jakim stanie i w jakim wymiarze się znajdujecie.

Forma komórki odpowiada częstotliwości i poziomowi wibracji tego wymiaru, w którym się znajdujecie. I po to, aby przejść w kolejny wymiar o wysokiej wibracji, niezbędna jest zmiana struktury komórki, zmiana jej formy.

Mówię Wam, najdrożsi, że w procesie krystalizacji i wejścia w Słup Światła, w którym będziecie wzajemnie połączeni z innymi wymiarami i w procesie wejścia Waszej struktury w inną przestrzeń – wzajemne przenikanie się z nią powinno odpowiadać kolejnemu wymiarowi.

A więc przed przejściem w inny wymiar Wasza biochemia powinna być przygotowana do zmiany formy. Podwójnie wklęsła komórka krwi powinna przyjąć formę eliptyczną – owalną. Zwiększy to długość fali. Taka komórka w kształcie elipsy będzie odpowiadać poziomowi wibracji Słupa Światła, który będzie pomostem łączącym Was z innym wymiarem.

Wasz potencjał energetyczny i biochemia ciała są całkowicie zrekonstruowane, tu i teraz…, poprzez Waszą Świadomość.

[pauza ….]

Wasza świadomość jest Świadomością Chrystusową, kiedy jesteście jednym z Wolą Stwórcy. Dzieje się to wtedy, kiedy Wasze ego i Wasze niższe Ja całkowicie przepracowało swoje doświadczenie i przetransformowało wszystko w Miłość i akceptację, i wstąpiło na kolejny poziom Tworzenia.

Wszystko to, co odpowiada doświadczeniu dualnej rzeczywistości, a nie odpowiada wymiarom wyższym, może utrudniać przechodzenie Słupa Światła i transformacje Waszej biochemii. I jeżeli w zakątkach Waszego umysłu i ego pozostały jeszcze przywiązania do doświadczenia obecnego wymiary i jest Wam trudno rozstać się z nimi, trzymając się dualności, może to utrudnić zintegrowanie w pełni Słupa Światła.

Dlatego, najdrożsi, czytając intencję, którą wypowiadacie przed tą pracą, zwróćcie uwagę na każdą linijkę i każde słowo, które ona zawiera. Czy rezonujecie z tym, co deklarujecie? Czy jesteście tym, co deklarujecie? Ale pamiętajcie najdrożsi, teraz możecie podjąć decyzje, że jesteście Miłością Wyższego Poziomu i to ułatwi Wam wzniesienie na ten poziom, który jest deklarowany.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-24-02-Wyższe-Ja

Mówić o Miłości i być Miłością – to są dwie różne rzeczy. Być harmonijnym i zrównoważonym to jest Wasze zadanie. Zwróćcie uwagę na to, jakie sytuacje doprowadzają Was do tego, że wychodzicie ze swojego harmonijnego i zrównoważonego stanu.

Nic i w żaden sposób nie powinno wpływać na ciszę Waszego Serca, które wysyła Miłość w przestrzeń. Akceptacja wszystkiego i promieniowanie Miłością.

W jakim stopniu jest zrównoważony Wasz kanał, kanał przyjęcia i przekazania energii Miłości Stwórcy i Gai? Jaka jest jakość energii przez niego przechodzącej?

Dlatego najdrożsi, Jestem dzisiaj tak wymagający wobec Was, ponieważ prowadzę Was jak dzieci, za rękę, trzymając mocno. Ale czy Wy trzymacie mocno Moją rękę? (Są pokazywane różne sytuacje w których się znajdujecie). Wszystko to, co Wam pokazuję, co Wam przynoszę, jest wielkim darem dla Was, każda sytuacja, jest najlepszą rzeczą, jaką mogę Wam dać – jako doświadczenie, jako mądrość przed kwantowym skokiem w procesie Wzniesienia. Czy przyjmujecie te dary z Miłością i wdzięcznością, czy też zawsze znajdujecie jakiś chwyt, chwyt rozumu, który mówi: „Nie, nie – ja za to dziękuję. Ja znam lepsze wyjście, wiem, co jest właściwe”.

Mówię Wam, moje dzieci, że aby powrócić do Domu Ojca, do Jego Serca, trzeba tam po prostu być i przyjmować z Miłością to, jak Ja Was prowadzę w Jedności i jakie daję Wam zrozumienie każdego dnia. Nikt nie jest obcy dla Mojego Serca, i ja dbam o każdego. I tylko Waszą wolą i Waszym wyborem jest otwarcie się na mnie.

Eksperyment na planecie Ziemia dobiega końca, i biochemia Waszych ciał powinna być również przetransformowana w taką biochemię, która będzie odpowiadać długości fali wymiarów wyższych. I podobnie, gdy zmienia się poziom mikro, zmienia się również poziom makro, gdy zaś zmienia się częstotliwość fali i jej wibracja oraz struktura i forma komórek krwi – zmienia się ułożenie komórki, jej długość fali i odpowiednio do tego kierunek osi w Słupie Światła prowadzącym w kolejny wymiar.

Dlatego, najdrożsi, będziemy pracować dzisiaj z aktywacją Impulsów-pakietów na biomolekularnym poziomie, będziemy pracować bowiem z Waszymi komórkami. Impuls nazywa się „Immunizacja komórek ciała i krwi”.

Immunizację określacie jako proces, kiedy to bakterie walczą z wirusami w Waszym ciele. W naszym przypadku immunizacja to transformacja Waszej komórki krwi, a co za tym idzie i ciała, w taki sposób, aby odpowiadała ona poziomowi wymiarów wyższych, i abyście przemienili Wasze ciała w Ciała Światła, aktywując przy tym MerKaBę. I dlatego immunizacja oznacza tutaj: uodpornienie na wpływy ciała – odpowiadające poziomowi wymiaru dualności.

Aby coś zmienić w skali globalnej, trzeba zmieniać to począwszy od mniejszej skali, i odwrotnie. Procesy biochemiczne po immunizacji komórek Waszego ciała będą się zmieniać. To wszystko są pakiety informacyjne, które będą w kwantowy sposób uruchomione i uaktywnią się w Was w czasie skoku kwantowego i przejścia na nowy poziom światła i energii.

Zmierzacie ku wzajemnemu przenikaniu się światów i Waszych struktur krystalicznych z tymi światami, do których podążacie – powinny się one przenikać nawzajem, i zgodnie z tym procesem będzie zmieniać się forma i struktura komórki, i odpowiednio do tego zmienią się komórki Waszego ciała i przeniesie je to na nowy poziom świadomości i w nowe ciała światła.

A zatem, najdrożsi, jestem gotowy do pracy z Impulsami, i do przekazania strumieni energetycznych, które będą przechodzić w Wasze ciała, i które uaktywnią się jako świetlne moduły energetyczne w Waszych ciałach światła, w Waszych subtelnych i fizycznych ciałach.

[pauza ….]

Programy te będą różnicowane i przenoszone do każdej Waszej komórki jako nowy moduł, który będzie odpowiadać nowym falom o wysokich wibracjach i częstotliwościach, jakie będą emitowane w czasie skoku kwantowego i przejścia w Słup Światła.

A zatem, najdrożsi, proszę abyście wypowiedzieli intencję, i rozpoczniemy aktywację.

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę o aktywowanie pakietów energetycznych immunizacji komórek ciała i krwi, i o przemianę procesów biochemicznych mojego ciała w procesy, które będą odpowiadać fali o wysokiej wibracji skoku kwantowego i przejścia do nowego Stworzenia poprzez Słup Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie, za swoje myśli, za swoją świadomość, za swoje działania, za przyjęcie tych darów, którymi w Jedności obdarza mnie Stwórca Bóg Matka-Ojciec, przekazując je z Miłością w moje Serce.

Ja Jestem, i mówię oto, że dokonałem/am wyboru. Ja, tu i teraz, jestem w strumieniu świadomości Jedności, w Rękach Stwórcy Boga Matki-Ojca, i jestem Jego dzieckiem, które idzie razem z nim i niesie w Sercu Wiarę w Niego i Jego Tworzenie. Ja dziękuję Stwórcy Bogu Matce-Ojcu za Dar Wzniesienia. I uświadamiam sobie swoją odpowiedzialność – przed Stwórcą i przed sobą – za swój wybór. Ja jestem Światłem i Miłością. I będzie tak. Tak Jest».

Ja, Bóg Ojciec, tu i teraz, ogłaszam, że ze Skarbnicy Światła będą przekazane Wam Impulsy immunizacji komórek ciała i krwi oraz Impuls procesów biochemicznych w ciele.

[pauza ….]

Są to pakiety energetyczne, pakiety światła, niosące w sobie wysokoenergetyczne częstotliwości i struktury – anteny, które będą wprowadzone do komórek krwi, i struktury te w czasie skoku kwantowego natychmiast przemienią strukturę ziemskiej krwi w krew o strukturze niebiańskiej; w owalną formę – formę elipsoidy.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-24-03-Vesica-Piscis

Ja, Bóg Stwórca, tu i teraz umieszczam Was w ziarnie Vesica Piscis*. Jest to krystaliczna powłoka w rodzaju kapsuły utworzona wokół Was, która pomoże Wam przyjąć Impuls energetyczny, służący przekodowaniu struktury krwi.

[pauza ….]

Tworzę również kanał krystaliczny, kanał-tubę, prowadzący poprzez całe Wasze ciało, poprzez głowę i kręgosłup do centrum Ziemi i w Centrum Galaktyczne – jest to kanał, przez który będzie przechodzić Impuls.

[pauza ….]

Tu i teraz energie, wirując w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zaczynają schodzić poprzez krystaliczną tubę do Waszego ciała.

[pauza ….]

Odczuwacie, jak poprzez czubek głowy te energie zaczynają zstępować. Jest to energia w postaci mikrokryształów. Energia ta schodzi do centrum Serca.

[pauza ….]

W centrum Serca tworzy się kula światła służąca do przyjęcia tych energii, krystalicznych energii, mikrokryształów, mikroanten. Pakiety immunizacji komórek krwi i ciała schodzą do Waszego centrum Serca, i kula światła napełnia się tymi energiami.

[pauza ….]

Przyjmujcie te energie. Kula światła rozszerza się w Waszej klatce piersiowej i zwiększa swoją objętość. Zmienia się Wasz oddech, ponieważ energia wypełnia całą klatkę piersiową.

[pauza ….]

Napełniajcie się tymi energiami, a Ja, Bóg Ojciec, tu i teraz, poprzez kosmiczny symbol przemiany biochemicznych procesów w ciele rozpoczynam aktywację pakietów energetycznych.

[pauza ….]

Zgodnie z moją Wolą w Miłości wejdą one w Waszą strukturę komórkową, i staną się nośnikami energetycznymi „anten” do odbioru wysokiej częstotliwości, które przemienią Waszą strukturę biochemiczną w czasie skoku kwantowego w strukturę odpowiadającą wymiarom wyższym i przejściu poprzez Słup Światła.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-24-04-Vesica-Piscis

Ja pracuję poprzez symbol Vesica Piscis, nałożenie na siebie dwóch okręgów, które stanowi początek tworzenia Kwiatu Życia.

[pauza ….]

I umieszczam Was w aureoli, i jesteście Jaśniejącym Światłem Mojego Oblicza. Jesteście Boskimi Dzieci, Dziećmi Bogów, zrodzonymi przeze Mnie i przejawiającymi piękno Mojego Stworzenia poprzez swoje ciała fizyczne, stworzone przeze Mnie, na przepięknej perle – planecie Ziemi, na której ujawniliście poprzez siebie cudowne narodzenie: narodzenie dziecka Świadomości Chrystusowej, dzieciątka Chrystusa. I drzwi do Mojego Domu, Domu Miłości i Jedności są otwarte, o Boskie Dzieci Moje.

[pauza ….]

Teraz kula światła w Waszym Sercu poprzez mikrowybuch rozszerza się, a układy energetyczne i programy dla komórek są do nich przekazywane.

[pauza ….]

Odbywa się przekazanie pakietów energetycznych do Waszych komórek. I Ja mówię Wam: moje Dzieci – przyjmijcie Alchemię procesów biochemicznych w Wasze ciała.

[pauza ….]

Przemiana, przeobrażenie i Ciało Światła ujawni się Wam w momencie Wzniesienia, a skok kwantowy świadomości i wymiarów stworzy nowe kontinuum czasoprzestrzeni, poprzez przestrzenno-czasowe nałożenie się układów, Światów i Galaktyk.

[pauza ….]

Przeobrażenie Waszych ciał jest unikalnym procesem przejścia z jednego wymiaru w inny, ponieważ Wasza świadomość ujawni nowe doświadczenie Świadomości Chrystusowej na nowej spirali ewolucyjnej.

Wasze ciała rozpuszczają się, i ja wysyłam do Was Eksperymentalny promień światła – Słup Światła.

[pauza ….]

Ja umieszczam Was w Słupie Światła, abyście mogli odczuć jego częstotliwość i rozpuścić się w nim. Eksperymentalny promień z mikroładunkiem na mikropoziomie powinien pomóc Wam odebrać nowe zakresy fal światła i długości fal, które będą odpowiadać procesowi Wzniesienia.

[pauza ….]

Rozpuśćcie się w tym białym Promieniu Światła. Ujrzyjcie twarze Mistrzów i aniołów, którzy otaczają Was i wyciągają do Was ręce, i Schody Światła pojawiają się przed Wami, a Wy w białych ubraniach, utkanych ze Światła i Miłości, przechodzicie na nowy przestrzenny poziom stworzony Miłością i przesiąknięty Miłością i śpiewający Miłością.

[pauza ….]

Piękna Gaja niesie Was na swoich rękach, przeobrażona, bez zasłon, w nowym obrazie rzeczywistości wyższych wymiarów, utkanej ze Światła i Miłości, Harmonii i Równowagi, i Myśli Stwórczej. Czułość i Piękno, Miłość Wszechświata – jest tą przestrzenią, która czeka na Was, i tylko Wasz wybór w każdym momencie tu i teraz będzie jak otworzenie drzwi do tej przestrzeni.

Pracujcie z tym Impulsem wielokrotnie, aby doprowadzić Wasz poziom mikro w stan zgodności z poziomem makro, który zstąpi na Was, a Wy wejdziecie jako nowe, doskonałe Dzieło Waszej Świadomości i Świadomości Stwórcy.

Boskie przejście jest tu obok Was. Ja czekam na Was, najdrożsi. Krystaliczna kapsuła w formie elipsoidy, w której się znajdujecie, zaczyna obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tym samym tworząc falowe, wibracyjne procesy w Waszych komórkach.

[pauza ….]

Pomaga to Waszym komórkom przyswoić nowe programy, ustabilizować się na nowej częstotliwości, i być w całkowitej zgodności z nowymi wysokimi wibracjami promieniowania, i nową Falą Światła.

[pauza ….]

Wszystko stwarzane jest na poziomie mikro: forma komórki, długość fali elektronu – wszystkie te fundamentalne zmiany z poziomu mikro przejdą na poziom makro, przenosząc nas z jednego ciała w następne Ciało Światła.

[pauza ….]

Przemiana kwantowa dokona się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie. Stabilizacja energetyczna dobiega końca. I krystaliczna elipsoida zatrzymuje się.

[pauza ….]

Wy jesteście tu i teraz, najdrożsi, aktywacja dobiegła końca. Dziękuję Wam za jej przyjęcie. Otwórzcie swoje Serca i swoje kanały, i prześlijcie energie do Serca Matki – Ziemi i z powrotem, do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Przekażcie nowe energie, które promieniują od Was poprzez Wasz kanał. Wy jesteście przewodnikiem jeszcze większego przewodnika. I niech Wasz przewodnik pracuje spokojnie i harmonijnie, przepuszczając energie Stwórcy i Gai poprzez swój kanał Tworzenia.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-24-05-Schody-Do-Nieba

Bądźcie w Świetle i Miłości, najdrożsi. Ja mówię Wam: Drzwi są otwarte dla wszystkich.

Bądźcie uważni i odpowiedzialni w każdym momencie swojego życia. Podnoście częstotliwość swoich wibracji, swoją świadomość, swoje ciała światła. Bądźcie Światłem i Miłością, i pamiętajcie o wyższej misji, z którą przyszliście na Ziemię – aby być kanałem Światła i Miłości dla całej przestrzeni, dla Ziemi, dla Gai, dla ludzkości, i dla Stwórcy, ponieważ Wasze Serca mogą zmieniać i tworzyć Światy. Twórzcie więc Światy Światła i Miłości.

[pauza ….]

I wszelkie wzorce strachu i braku akceptacji powinny zostać rozpuszczone, ponieważ nie są to energie tworzenia i nie będą one mogły zostać przeniesione do następnego wymiaru, i przejść w częstotliwość tego wymiaru.

Prawdziwość Serca, uczciwość i odpowiedzialność – rozwijajcie je i wzmacniajcie w swoim Sercu, w swojej świadomości. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Z Miłością do całego Stworzenia, Bóg Stwórca.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

* Vesica Piscis – por. „Tajemnica Kwiatu Życia” Drunvalo Melchizedeka, t.1 str.177 i 213, oraz przekaz AA Michała:
http://aamichal.blogspot.com/2012/11/tajemnica-vescica-piscis.html

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

23 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 24-9, Impuls Wzajemnego Przenikania

[Dwudziesta trzecia Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzą Mistrzowie Światła; polegać ona będzie na energetycznym odwróceniu (przenicowaniu) torusa Serca.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-06-Torus-Serca
Torusy wokół Serca

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem 24-9, Impulsem Wzajemnego Przenikania. Mistrzowie Światła proszą, abyście zaczęli tę pracę od wypowiedzenia intencji:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 24-9, Impulsem Wzajemnego Przenikania. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła jest tu i teraz obok Was!

Mistrzowie Światła: Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, są obok Was. Łączą się Oni poprzez swoje Serce z Twoim Sercem.

[pauza ….]

Metatron zwraca się do Was:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-01-Serce

Najdrożsi, w Miłości i Radości wznawiamy pracę z Wami. Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem 24-9, Impulsem Wzajemnego Przenikania.

Proces Wzniesienia nabiera rozpędu i zbliża się do swojego rozwinięcia, etapu wzajemnego przenikania się fizycznej gęstości z wymiarami wyższymi. Subtelne eteryczne wymiary są całkowicie przygotowane do tego procesu, i rozpoczynają one proces odwrócenia (przenicowania) torusów i systemów energetycznych.

I teraz przyszła kolej na plan fizyczny, najbardziej gęsty plan materialny – na to, aby on również wstąpił w proces Wzniesienia. Proces wzniesienia odbywa się poprzez wzajemne przenikanie się światów, poprzez oczyszczenie światów i transformację jednej częstotliwości w inną. Impulsy i pakiety energetyczne o wysokiej wibracji, które są wysyłane do matrycy Ziemi, zaczynają w szybkim tempie swą dearchiwizację/rozpakowanie i modernizację Ciał Świetlistych człowieka.

Zachodzi obszerna transformacja pola kolektywnej świadomości. Ogromna liczba Aniołów, Archaniołów i Istot Światła pracuje na subtelnych planach z ludźmi i z ich subtelnymi ciałami. Odbywa się totalne oczyszczenie z programów matrycy dotychczasowego planu, które były wprowadzone w matrycę Ziemi. Te doświadczenia są wyprowadzane z planetarnej struktury Ziemi i transformowane w częstotliwości Światła i Miłości. Zwiększa się wymiana energo-informacyjna pomiędzy matrycą planetarną i Wielkim Słońcem Centralnym, i formuje się nowe pole Tworzenia dla ludzkiej świadomości, świadomości Boga-Człowieka-Anioła.

Wzajemne przenikanie i wzajemna transformacja odbywać się będzie kwantowo – wszystkie przygotowania odbywają się w różnych odcinkach czasowych. Boski Aspekt Tworzenia w procesie Wzniesienia wdrażany jest planowo, zgodnie z Wyższym planem, planem Miłości a projekt „Łagodne Wzniesienie Ziemi i Ludzkości” znajduje się w swym etapie rozwinięcia i otrzymuje nowe impulsy o wysokiej częstotliwości i pakiety energetyczne systemu energetycznego, służące celowi Wzniesienia.

Struktury Waszych ciał Świetlistych stale się modernizują, aby w sposób bardziej łagodny zachodziło wzajemne przenikanie się ze Światami wyższych wymiarów. Dzisiaj przekażemy zatem Impuls Wzajemnego Przenikania, poprzez formy tetraedru i oktaedru, wprowadzając Was w równowagę i całkowitą harmonizację z impulsami o wysokiej częstotliwości z Wielkiego Słońca Centralnego, które będą sprzyjać przyspieszonemu wzajemnemu przenikaniu się gęstych światów z wymiarami wyższymi.

Nasi Najdrożsi, cała Hierarchia Światła jest zajęta jedynym procesem: procesem Wzniesienia Ziemi z Galaktyki „Mlecznej Drogi”.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-02-Wzniesienie

Liczne społeczności zebrały się dla celów tego eksperymentu. I cała ta wspólnota i Galaktyka pracuje właśnie nad tym projektem, i wszystkie siły skierowane są dla szybszego i łagodniejszego Wzniesienia Ziemi.

Wasza ludzka świadomość rozwija się z dnia na dzień, a sprzyjają temu Wasze Serca i Wasza wspólna praca. Rozmaite grupy pracują nad jednolitym mechanizmem procesu łagodnego Wzniesienia, a my dziękujemy każdemu za ich świadomą pracę, która realizuje się poprzez Wasze Serca.

Praca z kryształami, z żywiołami, ze świadomością zbiorową Ludzkości jest ważnym czynnikiem w procesie Wzniesienia, ponieważ wszystkie poziomy fizycznej gęstości będą podniesione na wyższy poziom wibracyjny. I tylko człowiek, jako piąty element, jest przewodnikiem tych impulsów i energii o wysokiej częstotliwości dla planety Ziemia, dla gęstych światów fizycznej materii, i dla zbiorowej świadomości planety.

Teraz odbywa się całkowite dostrojenie kolektywnej świadomości do przyjęcia nowego pakietu energetycznego, nowych impulsów i tęczowy most umocowany jest pomiędzy Ziemią i wymiarami wyższymi, i poprzez ten most odbywa się planowy ruch i wymiana energii. I właśnie teraz Impuls Wzajemnego Przenikania jest tak istotny dla nas wszystkich, ponieważ my, Istoty uczynione całkowicie ze Światła, i Wy, Istoty Światła, znajdujące się w ciele Człowieka, przygotowujemy się do spotkania i połączenia z Wami na platformie wyższych wymiarów.

Teraz będziemy pracować z Waszymi subtelnymi i eterycznymi ciałami, które otrzymają nowe oprogramowanie (informacje) w celu przejścia przez Most Wzniesienia albo Tęczowy Most, łączący dotychczasowy wymiar z wymiarami wyższymi.

Matryca krystaliczna Ziemi i jej przepustowość światła jest całkowicie przygotowana na zstąpienie istot całkowicie ze Światła. I teraz z kolei Wy macie dostroić się i być gotowi do Przejścia z wymiaru dotychczasowego w wymiary wyższe.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-03-Kryształ

A więc, najdrożsi, rozpoczynamy pracę z Wami. Znajdujecie się w piramidzie Światła, pod jej wierzchołkiem, w samym centrum, u podstawy piramidy.

[pauza ….]

My tworzymy wokół Was oktaedr, oktaedr Światła, Krystaliczny oktaedr. My umieszczamy Wasze Serce w kuli światła, a wokół Waszego ciała tworzymy jeszcze jedną wielką kulę światła.

[pauza ….]

I teraz Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek ustawiamy się wokół Was. Ja, Metatron, jestem z przodu, Archanioł Michał z prawej strony, a Melchizedek z lewej strony.

[pauza ….]

Wysyłamy swoje świetlne promienie z naszych Serc w Wasze Serce, i prosimy Was o wypowiedzenie intencji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła o dostrojenie moich Świetlistych i Eterycznych ciał na przyjęcie Impulsu 24-9, Impulsu Wzajemnego Przenikania. Proszę o wbudowanie w moje ciała oprogramowania (impulsów informacji) pakietów energetycznych Łagodnego Wzniesienia i wzajemnego przenikania się światów.

JAM JEST krystaliczną membraną, która dzięki swojej wysokiej częstotliwości przenika z jednego wymiaru w inny wymiar, niosąc w sobie Światło i Miłość, kody energetyczne Świetlnego Przewodnictwa i Świetlnej Krystalizacji. JAM JEST Człowiekiem Galaktycznym i Ja przyjmuję Prawa Kosmiczne i Mądrość. I Będzie Tak, Tak Jest».

[pauza ….]

Tu i teraz zaczyna się aktywacja, a Ja, Metatron, proszę Was o przypomnienie sobie, że posiadacie kryształ odpowiedzialności Galaktycznej, kryształ Mądrości Galaktycznej. Właśnie odpowiedzialność Galaktyczna i Mądrość oraz Prawa Kosmiczne określają fundamentalne momenty wejścia we Wspólnotę Galaktyczną. I Wasze energie Światła i Miłości, i całkowite zjednoczenie z Wolą Boga Matki-Ojca, z Miłością są tymi priorytetami, które niezbędne są w nowym wymiarze, i w nowej przestrzeni.

Tu i teraz rozpoczynamy aktywację, i zaczynamy ją od Waszego Serca.

[pauza ….]

Serce – to organ, który zawiera energetyczny torus odwrócenia (przenicowania) podczas procesu Wzniesienia, kiedy to pola energetyczne zaczynają wchodzić we wzajemne oddziaływanie z polami Wyższych wymiarów.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-04-Serce

My umieściliśmy Wasze Serce w kuli światła. Kula Światła i Miłości Świadomości Stwórcy rozszerza się w Waszym Sercu.

[pauza ….]

W tej kuli Światła zapisane jest całe doświadczenie, jakie uzyskaliście na planie energetycznym dotychczasowych poziomów; jest to skumulowane Światło Waszej Świadomości Współ-Stwórcy. I właśnie tutaj, w Sercu, Wasz troisty płomień powinien świecić i promieniować emanacjami Woli, Miłości i Mądrości, ponieważ jest on Waszym wiecznym silnikiem w Wyższych wymiarach.

[pauza ….]

Zasłona oddzielająca Was od Wyższych wymiarów całkowicie rozpuściła się i została usunięta, i tylko Wasza Wola i Świadomość pomogą Wam przejść bez przeszkód w Nowy wymiar, a wzajemne przenikanie się światów zajdzie w sposób łagodny, poprzez Wasze Ciała Świetliste o wysokich częstotliwościach.

A teraz wniknijcie w swoje Serce, i zobaczcie swój troisty płomień.

[pauza ….]

Widzicie jak on Płonie, jak Świeci, Jaśnieje, jak Promieniuje emanacjami Miłości i Światła, Woli i Mądrości Stwórcy!

[pauza ….]

I właśnie to doświadczenie, właśnie ten płomień powinien stać się tą powłoką Was, która stanie się zewnętrzna, a nie wewnętrzna.

Pracujcie ze swoim troistym płomieniem codziennie, i niech rozpala się on coraz jaśniej w Waszym Sercu, a jego emanacja niech wypełnia całą przestrzeń Ziemi, Gai.

[pauza ….]

Wasza Bezwarunkowa Miłość, Akceptacja, Mądrość – są tymi filarami Świadomości, które są niezbędne w wyższych wymiarach, i Wasza Wola zjednoczona z Wolą Ojca jest tą Bezwarunkową Miłością i Wiedzą, że wy jesteście JEDNYM. A Jego Wola – jest najlepsza dla Waszego potencjału, dla potencjału Waszej Duszy.

Teraz zwracamy Waszą uwagę na kulę światła, w której się znajdujecie, która Was otacza. Jest to zewnętrzna kula Światła, która stanie się Waszym wnętrzem, a to co wewnętrzne, stanie się zewnętrznym.

[pauza ….]

Wasze zewnętrzne Światło i Miłość, Wasza jaskrawa i barwna wielopoziomowa struktura, napełniona Całościowym Światłem i Boskim Ogniem Tworzenia będzie odwrócona w torus, i wpłynie do Waszego Serca. A Wasz serdeczny troisty płomień poprzez ten torus przejdzie na zewnątrz.

Teraz zgodnie z Wolą Boga Matki-Ojca my, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, przeprowadzimy proces wzajemnego przenikania zewnętrznego i wewnętrznego.

[pauza ….]

Skupcie uwagę na swoim ciele i zobaczcie, jak poprzez kanał, utworzony w małej kuli światła, zaczyna się proces odwrócenia, przenicowania poprzez Wasze Centrum Serca.

[pauza ….]

Energie odwrócenia już zaczęły schodzić, i z naszych dłoni wysyłamy Wam Impuls Wzajemnego Przenikania, wzajemnego przenikania się zewnętrznego i wewnętrznego, i połączenia się w jedną całość poprzez centrum serca Człowieka i jego kompleks anahaty.

[pauza ….]

Możecie odczuwać, jak spływają na Was fale – tak odbywa się odwrócenie, przenicowanie poprzez Wasze Centrum Serca. Możecie czuć, jak wszystko zamienia się miejscami, kiedy ten boski proces zachodzi wokół Was.

[pauza ….]

Fale energetyczne przychodzą jedna za drugą. Ten falowy, wibracyjny proces przechodzący poprzez Wasze centrum Serca, umożliwia odwrócenie struktury na drugą stronę poprzez torus.

[pauza ….]

Możecie doznawać zanikania oddechu i rozkoszować się tym procesem bez słów, w ciszy, nie czując swojego ciała fizycznego, odczuwając ciszę i harmonię całego odbywającego się procesu.

[pauza ….]

Czasami proces ten może poruszyć jakieś wspomnienia, ponieważ niektórzy z Was już przechodzili przez takie procesy, i są one im znane.

[pauza ….]

Strumienie energetyczne wlewają się w Was, wchodząc do wewnętrznej kuli światła, i wychodząc z zewnętrznej, i z zewnętrznej wchodząc w wewnętrzną.

Teraz w Waszych polach eterycznych i w ciałach subtelnych zakotwicza się program wzajemnego przenikania się i odwrócenia poprzez centrum Serca.

[pauza ….]

Wy przeżywacie to w swojej Świadomości i w swoich ciałach. I kiedy nadejdzie moment skoku kwantowego, program ten włączy się w Waszych ciałach natychmiast, i przejdziecie przez łagodny proces odwrócenia torusa poprzez Wasze centrum Serca, i przeniesiecie się w nowe wibracje wysokiej częstotliwości wyższego wymiaru.

[pauza ….]

A teraz przenosimy Waszą uwagę na oktaedr, w którym się znajdujecie. Jest to krystaliczny oktaedr, oktaedr równowagi; oktaedr jest również połączeniem Niebiańskiej i Ziemskiej Piramidy o jedynej podstawie.

[pauza ….]

I teraz zaczyna się wzajemne przenikanie się dwóch piramid – ziemskiej i niebiańskiej – poprzez Wasze centrum Serca.

[pauza ….]

Te dwie piramidy rozpoczną swój ruch – ziemska do góry, a niebiańska w dół, przesuwając układ swoich podstaw i tworząc Gwiezdny tetraedr, pole światłą. W ten sposób tworzy się jedność – ziemskiego i niebiańskiego, a Wy jesteście pomostem pomiędzy tymi światami.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-23-05-Merkaba

Odczujcie jak ziemska i niebiańska energia łączą się w Waszym centrum Serca poprzez gwiezdny tetraedr.

[pauza ….]

Gwiezdny tetraedr to siła dwóch MerKaB – tego statku, który jest Kryształem Komunikacji, i który był zdezaktywowany na Ziemi i nie działał już ponad 13 tysięcy lat. Niezbędne jest ponowne uruchomienie tego mechanizmu, aby proces Wzniesienia dla wszystkich, dla Was i dla Ziemi, odbył się w sposób lekki i łagodny.

A zatem dwie piramidy połączyły się w jeden tetraedr, i teraz zaczyna on wirować, tworząc pola energetyczne, pola jednolitego mostu, który łączy krystaliczną matrycę Ziemi z matrycą wyższych wymiarów.

[pauza ….]

I Wy, jako piąty element, jesteście przewodnikami tych energii – ich pomostem. A obecnym tu instrumentem alchemicznym jest Wasze Serce, które łączy wszystko i wszystkich w jedyną całość.

Górna piramida zaczyna obracać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a dolna w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tworząc energetyczne wiry pola wokół Was.

[pauza ….]

I te różnokierunkowe wiry energii łączą się w Waszym Sercu, tworząc falę wysokiej częstotliwości impulsu, który wywołuje mikro-wybuch w Waszym centrum Serca, napełniając Was nowym potencjałem energetycznym i nowymi energiami świadomości galaktycznej, które zaczynają wpisywać się w Waszą matrycę i poprzez Wasze ciała w krystaliczną matrycę Ziemi.

[pauza ….]

Energie te wbudowują się w Wasze ciała świetlne. Wy znajdujcie się jak w kokonie, w całkowitej ciszy, jesteście wypełnieni tymi energiami i możecie odczuwać zwiększenie swojego ciężaru ciała, subtelności ciała.

[pauza ….]

Teraz poprzez każdego z Was przechodzą fale energetyczne, które umocowują w Was struktury tych nowych pakietów galaktycznych dla Was i dla Ziemi.

[pauza ….]

Czujecie, że jesteście napełnieni i przepełnieni tymi energiami. Przyjmujcie je i przesyłajcie do centrum Ziemi, w Serce Gai.

[pauza ….]

Stańcie się mechanizmem przyjęcia i przekazania, w maksymalnym stopniu przyjmując te energie i w maksymalnym stopniu przekazując je do centrum Ziemi, w Serce Gai.

[pauza ….]

Z Serca Gai przychodzi zwrotny strumień Miłości i Wdzięczności do Waszego Serca …

[pauza ….]

Przesyłajcie te energię w Centrum Galaktyczne i w Serce Boga Matki-Ojca. Przyjęcie i przekazanie.

[pauza ….]

Kontynuujcie przekazywanie i przyjmowanie energii, utrzymując wzajemną wymianę energetyczną, ponieważ teraz odbywa się znacząca wymiana energii za pośrednictwem pakietów energetycznych poziomu galaktycznego, i zakotwiczanie ich w centrum Ziemi, i w krystalicznej matrycy Ziemi poprzez Wasze struktury.

[pauza ….]

Ruch tetraedru Gwiaździstego ustaje. My, Mistrzowie Światła, Metatron, Michał i Melchizedek, harmonizujemy Was.

[pauza ….]

Prosimy prześlijcie energie do centrum Ziemi … i z powrotem do Serca Boga Matki-Ojca, aby energie te nie zatrzymywały się w Was, ponieważ są one bardzo natężone i o wysokiej częstotliwości.

[pauza ….]

Stopniowo wejdźcie w tu i teraz, uziemcie się. Jesteście tu i teraz, otwórzcie oczy i wejdźcie w przestrzeń. U wielu z Was te energie nadal przepływają.

[pauza ….]

W ciągu trzech dni będzie odbywać się przekazywanie pakietów galaktycznych i zakotwiczanie ich w matrycy Ziemi. Bądźcie ich przewodnikami, bądźcie w Miłości i Świetle, i rozprzestrzeniajcie ze swojego Serca Miłość i pokój. Promieniujcie spokojem w przestrzeń, to wpłynie na nią równoważąco. Przestrzeń będzie bardziej stabilna i będzie w łagodny sposób przygotowywać się do końcowego etapu procesu Wzniesienia.

Aktywacja dobiegła końca. Jesteście tu i teraz. Prosimy Was jeszcze raz, abyście się uziemili.

[pauza ….]

Kładziemy Wam ręce na ramiona, na Wasze Serce i Waszą czakrę korony, harmonizujemy Was. Dziękujemy Wam za Waszą pracę, za Waszą akceptację i za Wasze otwarte Serca.

[pauza ….]

Mistrzowie Światła: Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

22 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 23-21, Impuls Systemu Syriusza

[Dwudziesta druga Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywacja będzie związana z czakrą trzeciego oka, czakrą gardła i centrum Serca. W jej trakcie będą Wam zwracane narzędzia służące do przyjęcia duchowej Wiedzy, Wiedzy z układu Syriusza. Aktywację prowadzą: Wielkie Białe Braterstwo i Serapis Bej.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj będziemy pracować z kolejnym Impulsem – Impulsem 23-21, Impulsem Systemu Syriusza. Zaczynamy pracę od wypowiedzenia intencji:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 23-21, Impulsem Systemu Syriusza. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-22-01-Syriusz

My, Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, witamy Was. W Boskim Świetle dnia i nocy jesteśmy tu obok Was, i prosimy, abyście przeszli do Piramidy Światła i ustawili się pod jej wierzchołkiem.

[pauza ….]

My tworzymy wokół Was krąg, i łączymy się z Wami swymi Sercami. Dzisiaj będziecie otrzymywać Impuls Systemu Syriusza.

[pauza ….]

Układ Syriusza jest Waszym duchowym słońcem. Zawiera on trzy słońca: Syriusz A, Syriusz B, i Syriusz C. I właśnie dzisiaj z tych trzech gwiazd układu Syriusza będziecie otrzymywać kody energetyczne oraz Impulsy.

Syriusz jest Waszym duchowym słońcem i jest również lożą Białego Braterstwa, i jak już wiecie, dzisiaj mistrzowie Białego Braterstwa będą z Wami pracować, łącząc się z Wami we wspólnym duchowym porywie, w jedynej Boskiej Miłości i Boskiej Świadomości. Syriusz – to Wasze duchowe słońce, niosące Boską Świadomość i Wyższy Manastyczny* plan Istnienia.

O, błogosławieni, byliście oddzieleni od energii tego wielkiego słońca. Teraz przychodzi czas, który Wy sami tworzycie, i który otworzy Wam drogi powrotu do domu. A energie Białego Braterstwa Wam w tym pomogą.

Zaproście ich, oni są tu i teraz wokół Was – to Nauczyciele i Mistrzowie Białego Braterstwa, znacie ich dobrze. To Mistrzowie, którzy prowadzą Was, idąc z Wami ręka w rękę, po ścieżce Światła i Miłości.

[pauza ….]

Powitajcie każdego z nich. Widzicie tu dużo znajomych twarzy. Nie będziemy Wam ich wszystkich wymieniać. Dzisiaj będzie z Wami pracować Serapis Bej. On tu i teraz gotów jest Was powitać, i zacząć z Wami pracę.

[pauza ….]

Ja, Serapis Bej, tu i teraz witam Was, najdrożsi. Boski akord Wzniesienia podnosi coraz wyżej i wyżej falę, częstotliwość, i wibrację duchowej świadomości. Tworzy się nowy czas i nowa przestrzeń. I te nowe wysokie częstotliwości gotowe są do przyjęcia Impulsów energetycznych Systemu Syriusza.

Wyższe kody świadomości, kody duchowego wzrostu, kody duchowego widzenia, kody duchowego światła, Boskiej Miłości i Boskiej Świadomości będą Wam teraz zwracane.

Wasze duchowe instrumenty wbudują się w Wasze świetlne ciała i pojawią się w nich nowe dekodery, dzięki którym Wasze ciała świetlne zaczną przyjmować Impulsy częstotliwości z układu Syriusza. Boska duchowa świadomość powróci do Was, a Wy powrócicie do Praźródła, do Domu Ojca.

Kochani i bliscy nam, jedyną mamy prośbę do każdego z Was: abyście żyli w Wierze i Miłości, i abyście wyciągnęli do nas rękę, abyśmy mogli Was prowadzić po Ścieżce Światła i wspierać.

Wasza intencja jest głównym składnikiem Waszych działań w partnerstwie pomiędzy nami. I Wasze szczere życzenie wznoszenia się w Światło i w duchową świadomość jest sygnałem początku naszego partnerstwa z Wami. Kiedy uczeń jest gotowy, gotowy jest i Nauczyciel.

Chciałbym do Was powiedzieć: „Nasze boskie dzieci”. Ale jednak ten czas, czas dzieci, jest już za nami. I my chcemy widzieć obok siebie silnych duchowych partnerów, którzy również mogą pracować dla dobra Ziemi, Ludzkości i Stwórcy, dla swojego dobra.

My chcemy widzieć w Was Duchowych Mistrzów. Mistrzów Myśli. Tworzącej Myśli. Myśli, która przekazuje twórcze zarzewie Wszechświata, od Praźródła, od Stwórcy Matki-Ojca.

Czas dualności dobiega końca, i otwierają się nowe przestrzenie poznania duchowej świadomości, wzniesienia myśli ponad materią, i połączenia materii i ducha w jednolitą całość nowego początku, w jedyną syntetyczną wiedzę o wchłonięciu doświadczenia materii w poznanie duchowe – to właśnie jest celem i zadaniem Waszego pobytu tutaj, na planecie Ziemia.

To połączone w całość doświadczenie niezbędne jest Galaktyce i Wszechświatowi. Ten unikalny eksperyment, w którym uczestniczycie na planecie Ziemia, jest bezcenną perłą doświadczenia w całym Omni-wszechświecie. Piękny dar syntezy tego doświadczenia napełni Skarbnicę Światła i Galaktyczne biblioteki. I jest to Wasz dar dla Stwórcy i Galaktyki.

Każde z Was jest bezcenną perłą Stwórcy Boga Matki-Ojca, która znajduje się w oceanie kolektywnej świadomości. I w tym oceanie trzeba wzrosnąć i ujawnić siebie Światu jako piękny dar dla wszystkich.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-22-02-Misztrzowie

Proces wzniesienia to jeden z najpiękniejszych darów Stwórcy dla Was i nas wszystkich. I my prosimy, abyście utrzymywali swoją świadomość w momencie tu i teraz w tym twórczym procesie, w którym się znajdujecie. Wasze doświadczenie przebywania tutaj w tym procesie – procesie Wzniesienia – jest bezcennym darem.

Dążyliście eonami lat do tego, aby być tu i teraz, w tym momencie. Przyjmijcie więc ten dar z Miłością i Radością, nie patrząc na Wasze wzorce, pochodzące z matrycy dotychczasowego wymiaru oraz szablony, jakie przyjęliście w czasie tego eksperymentu. Oderwijcie się od tych uwarunkowań, od tych więzi, i wyjdźcie z roli więźnia, a stańcie się Współ-Twórcami i Partnerami Białego Braterstwa Stwórcy.

Błogosławieni, najdrożsi. Z Miłością i czułością kieruję do każdego z Was Boski Promień – z Serca do Serca.

[pauza ….]

Jest to promień białego koloru, napełniony Płomieniem Wzniesienia. Zapoznajcie się z jego częstotliwościami, i z jego pięknem.

[pauza ….]

Dzisiaj będziemy przekazywać Dary układu Syriusza. Będziemy dostrajać Was na przyjęcie jego czystych boskich energii.

A więc, najdrożsi, przygotujcie się.

[pauza ….]

Wokół Was stoją Nauczyciele, Mistrzowie i Mistrzynie Białego Braterstwa, są oni tu i teraz razem z Wami. Otwórzcie swoje Serce, otwórzcie swoje kanały energetyczne, połączcie się z Bogiem Matką-Ojcem i Gają, stańcie się Jedynym Słupem Światła, kanałem przyjęcia energii Miłości.

[pauza ….]

Skarbnica Syriusza i Duchowe Braterstwo przygotowują trzy promienie pochodzące z Syriusza A, B i C. Te duchowe aspekty będą przekazane do Was Jedynym Promieniem.

[pauza ….]

Trzy Promienie łączą się w jedyny Promień, i wypełniają Was syntetyczną Wiedzą całego Systemu Syriusza, Wiedzą Domu.

[pauza ….]

Energia ta napełni Was i rozwinie w Was nowe płaszczyzny, nowe warstwy wiedzy, które są przechowywane w Waszym DNA. Wasz manastyczny plan zostanie uaktywniony i z dnia na dzień proces ten będzie nabierać przyśpieszenia.

[pauza ….]

O nasze Boskie dzieci, czujecie wokół siebie ciepłe i lekkie energie, a teraz my umieszczamy Was w Złotym Oktaedrze, Oktaedrze Światła i Miłości.

[pauza ….]

32 przedstawicieli Białego Braterstwa kieruje swoje promienie do Waszego Serca. Tworzymy wokół Was bezwarunkowe tęczowe pole, tęczowe pole bezwarunkowej Miłości.

[pauza ….]

Znajdujecie się w połączonych energiach tego pola i zaczynacie się rozszerzać. Wasze pole zaczyna się rozszerzać.

[pauza ….]

Centrum Serca pracuje nad przyjęciem tych promieni.

[pauza ….]

Po tym jak całkowicie napełnicie się energią promieni, wokół Was tworzona jest kula światła. Będziemy teraz pracować z Waszą czakrą gardła, czakrą Serca i czakrą trzeciego oka.

[pauza ….]

Poprzez czakrę korony będzie przekazywany Impuls energetyczny Systemu Syriusza.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-22-03-Kwiat-Lilii

Serapis Bej, tu i teraz, u wierzchołka oktaedru umocowuje Białą Lilię Wzniesienia. Będzie ona anteną, która będzie przyjmować energie Syriusza i przekazywać je Wam.

[pauza ….]

Boskie Źródło Systemu Syriusza gotowe jest do pracy. Prosimy, abyście wypowiedzieli intencję:

«W Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Białego Braterstwa o przekazanie energii układu Syriusza, o aktywowanie kanałów przyjęcia Boskiej Wiedzy, proszę o podwyższenie planu Manas (planu Umysłu) do wibracji odpowiednich dla przyjęcia Boskiej Świadomości.

Proszę o aktywowanie strefy dekodowania w celu przyjęcia syntetycznej wiedzy Duchowego Centrum słońca Syriusz. Z miłością i wdzięcznością przyjmuję tę wiedzę i zwracam ją sobie i przestrzeni w celu przekazania wysokiej duchowej wiedzy wszystkim bez wyjątku, i każdemu, kto jest gotów przyjąć ją w swoje Serce.

Ja jestem Światłem i Miłością. Ja jestem Czystą Świadomością. Ja jestem zjednoczony ze strumieniem świadomości Stwórcy. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Ja, Serapis Bej, tu i teraz w Boskim aspekcie Wzniesienia otwieram Skarbnicę Światła Duchowego Portalu Syriusza. I poprzez ten Portal przekazuję Impuls Systemu Syriusz.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie.

[pauza ….]

Z trzech gwiazd Systemu Syriusza A, B i C poprzez Portal Syriusza kierowane są do Was trzy promienie: biały, błękitny i różowy.

[pauza ….]

Łączą się one w jedyny promień, w jedyny płomień, i wirującym strumieniem poprzez portal kierują się w Wasz kanał.

[pauza ….]

Biała lilia – jest anteną odbioru, służącą do przyjęcia tych energii. Energie zaczynają schodzić poprzez czakrę korony. Przyjmujcie je.

[pauza ….]

Energie wirują w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, i w przestrzeni trzeciego oka, szyszynki, zaczyna się dostrojenie złotej struktury – płyty Duchowej Świadomości, i Duchowej Myśli, pola miłości.

[pauza ….]

Instrumentem Duchowej wiedzy, który stanowi narzędzie połączenia z Duchową Wiedzą Syriusza, jest złota struktura, antena dekodowania służąca do odbioru informacji z wysokich duchowych poziomów.

Złota struktura – płyta obraca się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, i w ten sposób odbywa się jej dostrojenie do Duchowych Kronik Akaszy Systemu Syriusza.

[pauza ….]

Możecie mieć różne odczucia w głowie, czuć rozszerzenie w centrum głowy – tak odbywa się utrwalanie duchowego dostrojenia złotej struktury.

[pauza ….]

Złota struktura natychmiast zaczyna włączać się do tej pracy; w czasie jej aktywacji możecie odczuwać jak zaczynają wychodzić z niej w górę promienie – promienie-anteny, które przeznaczone są do odbioru duchowej informacji wysokiej częstotliwości.

[pauza ….]

Następny etap to praca z czakrą gardła. Energie nadal zstępują.

[pauza ….]

Czakra gardła – to projekcja Centralnego Galaktycznego okna. Czakra gardła odpowiada za proces Wzniesienia i energie, które schodzą poprzez sześciopromienną gwiazdę z Duchowego Słońca Syriusz, zaczynają dostrajanie czakry gardła.

Jest to Duchowe Centrum Głosu, które będzie dostrojone do duchowego rytmu Syriusza. To antena-przekaźnik drgań strun głosowych, która pomoże Wam interpretować duchowe energie i posługiwać się głosem zgodnie z prawidłowym i niezbędnym duchowym rytmem dla całej przestrzeni, w której się znajdujecie.

Dźwięk i wibracja Waszych głosów będą dostrojone do przekazywania kodów i ich dekodowania dla wszystkich tych, którzy będą znajdować się w waszej obecności i odbierać Wasz głos. Pozostańcie w Świetle i Miłości i przyjmujcie te energie.

[pauza ….]

Energie wirują w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w Waszym centrum gardła, sześciopromienny symbol wiruje również, dostrajając kodujące czujniki-przekaźniki w celu przekazywania transmisji głosowych.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie; odbywa się rozszerzenie w obszarze czakry gardła.

[pauza ….]

Następnym etapem jest praca z czakrą Serca. Energie schodzą do kompleksu Anahata i zaczynają działać poprzez dwunastopromienną gwiazdę, która również zaczyna obracać się w Waszym centrum Serca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-22-04-Mandala

Dwunastopromienna gwiazda jest modułem służącym do przyjmowania duchowej wiedzy poprzez Wasze duchowe centrum. Gwiazda zaczyna przekształcać się w kulę światła z mnóstwem anten i promieni.

[pauza ….]

Ten moduł uaktywnia się w Waszym centrum Serca i kontynuuje swój ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

[pauza ….]

Jest to moduł połączenia z wysoko duchową wiedzą Systemu Syriusza i podtrzymania energetycznego pola i fizycznego ciała w energiach Duchowego Słońca, moduł połączenia ze Skarbnicą Wiedzy Wielkiego Białego Braterstwa, które od tego momentu łączy się z Wami poprzez centrum Serca. Energie te będą nasycać Waszą przestrzeń duchową wiedzą poprzez Wasze centrum Serca.

[pauza ….]

Jest to bezpośredni kanał połączenia z Braterstwem! Światło i Miłość przekazywane Wam są poprzez te kanały z ich Serc do Waszego Serca, i odbywa się przekazywanie duchowej wiedzy w paśmie wysokiej częstotliwości; przyjmujcie te energie.

[pauza ….]

Rozszerza się klatka piersiowa i centrum Serca; możecie mieć różne odczucia wewnątrz, może zmieniać się Wam oddech; w ten sposób przechodzą te energie i odbywa się ich dostrojenie.

[pauza ….]

Symbole i klucze integrują się w Was, stając się tymi antenami i odbiornikami, które będą przyjmować wysoką duchową wiedzę – wiedzę syntetyczną, podnosząc Waszą Boską Świadomość do poziomu Współ-Twórców, i dzięki temu zaczniecie tworzyć w partnerstwie z Bogiem Matką-Ojcem.

[pauza ….]

Instrumenty zostały w Was uaktywnione i zintegrowane. Energie Impulsu nadal schodzą do splotu słonecznego …, do czakry sakralnej …, do czakry podstawy …, i do centrum Matki Ziemi.

[pauza ….]

Przekażcie jej całą Miłość oraz energie Syriusza, których synteza się w Was dokonała.

[pauza ….]

W jądrze Ziemi za Waszym pośrednictwem odbywa się dostrojenie do Duchowego Słońca i odbiór nowego energetycznego impulsu, który pomaga Gai wyrównać matryce planetarne, krystaliczne matryce służące do podniesienia energo-wibracyjnej częstotliwości zbiorowego poziomu świadomości poprzez przekazanie duchowej wiedzy i duchowych wibracji.

[pauza ….]

Wszystko to sprzyja kolektywnemu i łagodnemu Wzniesieniu Ziemi według projektu Boga Matki-Ojca.

My, Braterstwo Światła – Białe Braterstwo – dziękujemy Wam za Waszą Miłość i przyjęcie tej aktywacji; codziennie bądźcie z nami połączeni w partnerstwie i w Miłości, a my otworzymy Wam najlepsze drogi wzniesienia się Drogą Światła.

Pozostańcie w Harmonii i Równowadze, w Miłości i Jedności, ponieważ my jesteśmy jednym, i wspólnie jesteśmy w drodze do Domu Ojca. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Aktywacja dobiegła końca, prześlijcie energie do Serca Ziemi Gai …, do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca …, poprzez swoje Serce.

[pauza ….]

Bądźcie kanałem przyjęcia i przekazania Światła i Miłości, i przekażcie Miłość i Światło całej przestrzeni, która Was otacza.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła i Białe Braterstwo, dziękujemy Wam za Waszą pracę. I będzie tak. Tak Jest.

Dziękujemy, Białe Braterstwo.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

*Manastyczny – związany z planem Manas, czyli planem umysłu; niższy Manas to plan intelektu, wyższy to plan umysłu abstrakcyjnego i idei, stanowiących wzorce i matryce informacyjne, które manifestują się potem na planach gęstszych w rozmaitych formach.

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

21 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 22-17, Impuls Aktywacji Świętej Geometrii Ciała

[Dwudziesta pierwsza Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Pracę prowadzą Stwórca Bóg Matka-Ojciec i Mistrzowie Światła. W trakcie aktywacji będzie przekazany Wam Kryształ Komunikacji.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Mistrzowie Światła zwracają się z prośbą, abyście wypowiedzieli intencję dla początku tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 22-17, Impulsem Aktywacji Świętej Geometrii Ciała. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła cieszy się, że znów może pracować z Wami. Mistrzowie Światła, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek są obok Was. Prowadzą Was oni do piramidy Światła. Ustawiacie się w centrum piramidy pod jej wierzchołkiem, a Mistrzowie otulają Was Złotym Światłem, wypełnionym złotym pyłem Tea, który iskrzy się i lśni w tym świetle.

[pauza ….]

Napełnijcie się energiami Miłości Mistrzów Światła.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-01-Kwiat-Życia

Ja, Metatron, tu i teraz witam Was, najdrożsi! Cieszę się, że mogę znów pracować z Wami. Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem 22-17, Impulsem Aktywacji Świętej Geometrii Ciała.

Dzisiaj będzie z Wami pracować Stwórca Bóg Matka-Ojciec. Ponieważ pod Jego kierownictwem znajduje się całe Stworzenie i zbudowane jest ono dokładnie według praw świętej geometrii. Tu i teraz proszę Was o utworzenie swojego kanału światła do Serca Gai i do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-06-Oblubieniec-Oblubienica

Otwórzcie swoje Serce i prześlijcie swoją Miłość do Gai, do jądra Ziemi.

[pauza ….]

Matka Ziemia – Gaja, przesyła Wam strumień swojej Boskiej Miłości, Opieki i Miłosierdzia.

[pauza ….]

Poprzez swój kompleks Anahaty ze swego Serca skierujcie falę Miłości do Gai … i swoją Miłość do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Przekażcie Stwórcy Bogu Matce-Ojcu całą Miłość, jaką przechowujecie w swoim Sercu. Powitajcie Stwórcę Boga Matkę-Ojca i zwróćcie się do Niego z intencją:

«Stwórco Boże Matko-Ojcze, proszę Cię abyś był przy mnie w Miłości i Świetle. Wzmocnij Wiarę moją i Światło moje, ponieważ ja jestem Tobą, a Ty jesteś mną, i my jesteśmy jednością, i jesteśmy nierozdzielni.

Proszę Cię, Boże Matko-Ojcze, napełnij moje komórki energią Praźródła. Obym mógł/mogła w Wierze i Miłości nieść Źródło Twojego Światła.

Napełnij każdą moją komórkę Boską Miłością. Napełnij moje Serce Energią Miłości, w której zawiera się cała pamięć o Twoim Stworzeniu. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz, jestem z Wami. Jestem w Kanale Miłości, w Kanale Stworzenia i w Waszym Sercu. My nigdy nie byliśmy rozdzieleni. Ja zawsze byłem w Was, a Wy we mnie. Jesteśmy JEDNYM.

Moja Miłość jest Bezgraniczna – do wszelkiego Stworzenia, które stworzyłem. Boskie istoty, przekazuję do Waszych komórek energię Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Napełniam Wasz Kielich Energią Bezgranicznej Miłości.

[pauza ….]

Tworzę wokół Was ciszę i spokój. Usuwam wszelkie Wasze myśli, które nie dotyczą Stworzenia. Rozpuszczajcie się w zaufaniu w Energii Mojej Miłości.

[pauza ….]

Dzisiaj Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, będę pracować z Wami z Impulsem Aktywacji Świętej Geometrii Ciała. Wszystko, co stworzyłem, co stworzyła miłość, jest geometrią. Jest to Duchowa, Święta geometria, stworzona według zasad geometrii i proporcji.

Wasze święte struktury są piękne i harmonijne, i wypełnione wszystkimi formami geometrycznymi i wszystkimi kolorami, jakie są tylko możliwe we Wszechświecie.

Wasze Monady Dusz są wielkim architektonicznym projektem mojej myśli, projektem miłości. Ja jestem Architektem Światła. Architektem Wszechświata, Omni-Wszechświata. I całe Moje Stworzenie utworzone jest w Harmonii, Równowadze i Miłości. Wy, o piękne istoty, jesteście doskonałymi dziełami Mojej Twórczej Myśli, dziełem Miłości, połączeniem gęstej materii i duchowej monady.

Materia i Duch w jedynej harmonii i w jedynej świadomości Stwórcy – są pięknymi instrumentami Wszechświata, który tworzy za pośrednictwem myśli Stwórcy, i form myślowych Stwórcy.

Aby zatem powrócić do Kołyski Stworzenia, niezbędne jest połączenie Serca i Rozumu, i wejście na drogę Świadomości Chrystusowej po to, by aktywować wszystkie swoje święte instrumenty, które przeprowadzą Was na nowy poziom Istnienia, na nowy poziom Wymiaru wielowarstwowego Wszechświata.

W Moim Stworzeniu wszystko jest podporządkowane Harmonii i Równowadze. A więc i Wy Bogowie, o piękne istoty, aby wejść na nowy poziom, powinniście dzięki Boskim Kluczom przekodować siebie na nowy Boski Poziom. Te Klucze – Wasze narzędzia – będą do Was zstępować zgodnie z moją Wolą, z pola miłości. Wasze twórcze laboratorium, składające się z Ducha i Materii, powinno stworzyć Alchemię Jedności Światła, Światła Miłości.

Na Wasze nowe narodziny z zapartym tchem czeka cała Galaktyka.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-02-Galaktyka

Aby więc harmonijnie i w równowadze wejść do wspólnoty galaktycznej, niezbędne Wam jest aktywowanie Waszych Instrumentów Wyższych Częstotliwości. Będę teraz mówić o MerKaBie.

MerKaBa – to ten instrument światła, którym władaliście w czasach Lemurii i Atlantydy oraz we wzniesionych cywilizacjach. Jest to narzędzie, które pomaga Wam przenosić się z jednego poziomu świadomości na inny, i wchodzić w kontakt z innymi cywilizacjami; narzędzie, które pomaga Wam testować i poznawać nowe sposoby istnienia cywilizacji.

MerKaBa to ten kryształ komunikacji, który pomaga wchodzić w kontakt z nowymi rodzajami istot oraz pomaga Wam uzyskiwać doświadczenie różnych cywilizacji.

Ktoś może powiedzieć: „Stwórco! Boże Matko-Ojcze Ale istnieje przecież MerKaBa, MerKaWik, itd….” – to wszystko są różne etapy MerKaBy. Nie mam zamiaru zasypywać Was tymi pojęciami, które pojawiły się na Ziemi. Powinniście przyswoić sobie tylko jedno: że termin „MerKaBa” oznacza Kryształ komunikacji, ten mechanizm, który pomoże Wam przemieszczać się w przestrzeni i czasie oraz wchodzić w kontakt z innymi cywilizacjami i istotami.

Jest to instrument wyższych wymiarów, i macie go sobie przypomnieć dzięki świętej – duchowej – geometrii oraz go w sobie aktywować.

Wszystko będzie odbywać się w sposób kwantowy, i niezbędne jest dla Was poznanie podstaw oraz wiedzy o tej strukturze.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-03-Kryształ-Komunikacji-Merkaba

Struktura ta również była rozmontowana i zdezaktywowana – tak u Was, jak i u Gai – i nastał teraz czas, abyście odbudowali swoje „statki” – MerKaBy.

Moje Boskie Dzieło – Skarbnica Światła – jest gotowa do przesłania nowych wibracji i nowych częstotliwości, po to, aby te energie – klucze – mogły aktywować Wasze tajne skarbnice wiedzy, która jest przechowywana w Sercu, oraz w obszarze szyszynki, a która dotyczy struktury i działania MerKaBy.

Dużo już zostało napisane, ale czy wszystko właściwie zrozumiane, co i dlaczego istnieje. A zatem MerKaBa – Wasz Kryształ Komunikacji – jest statkiem służącym do przemieszczania się z wymiaru do wymiaru. Ten instrument niezbędny jest w procesie Wzniesienia.

Dzisiaj przekażę Wam za pośrednictwem Impulsu potencjały potrzebne do jego aktywacji. Nie oczekujcie, że po przyjęciu Impulsu wszyscy zaczniecie momentalnie panować nad grawitacją, u każdego odbywa się to w sposób indywidualny. Teraz my zakładamy bazę i podstawę dla energetycznych impulsów, które wpiszą się w energetyczną matrycę i zaczną uaktywniać obszary Waszych świetlistych i fizycznych ciał, które odpowiadają za dearchiwizację tego mechanizmu.

Dzisiaj zgodnie z moją Wolą i Miłością dotykam Serca każdego z Was i zapraszam raz jeszcze do tego, abyście połączyli się z moją Wolą i Miłością w jedynej Wierze. Bądźcie zdecydowani w swojej Wierze i podejmujcie rozstrzygające decyzje w swoim Sercu, poprzez połączenie ze Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem, z polem Źródła.

[pauza ….]

Zrozumcie, że istoty, które nie wykształcili odpowiedzialności i wewnętrznej mądrości nie pozwalają sobie na przejście przez Kanał Stwórcy, przez pionowy kanał, który otwiera drogę ku Wzniesieniu. Wasze kosmiczne statki oraz rakiety wznoszą się pionowo, i Wasza droga prowadzi również w górę, w pionie.

Odłóżcie na bok całą nieprawdę na swój temat, i porzućcie wszelkie wątpliwości – to wszystko tylko zwodzi Was z drogi. Obudźcie w sobie wiarę, otwórzcie się na radość i wzrastanie w miłości i zaufaniu. Bądźcie uczciwi sami przed sobą, jak i przed Stwórcą. Ja wiem wszystko, gdyż znajduję się w Waszym Sercu. Wszystkie decyzje, które nie pochodzą z centrum Serca – są decyzjami intelektu i ego.

Ja przypominam Wam o tym, ponieważ egzamin, odbywa się u Was codziennie.

Zjednoczcie się z duchem, zjednoczcie się z twórczą myślą, zjednoczcie się z Sercem. Połączcie się w jedną całość Miłości i Wiary, i zacznijcie swoje wznoszenie się po stopniach Stworzenia – do Źródła, do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

Teraz rozpocznę aktywację. Praca będzie dotyczyć ciał świetlnych, centrum Serca i czakry trzeciego oka.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-21-04-Merkaba

Tu i teraz, Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, otwieram Skarbnicę Światła i Impuls Aktywacji Świętej geometrii Ciała będzie oto pracować z Wami.

[pauza ….]

Ja otwieram Wasze centrum Serca, Ja otwieram czakrę trzeciego oka i uaktywniam w nich projekcje gwiaździstego tetraedru, pola doskonałej geometrii.

[pauza ….]

W centrum trzeciego oka jest to tetraedr zielonkawo-granatowy, a w centrum Serca – różowo-złoty.

[pauza ….]

Teraz te tetraedry zaczną obracać się w różne strony. W trzecim oku oktaedr obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w centrum Serca – w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

[pauza ….]

Te dwa strumienie energetyczne tworzą wiry. Koncentracja energii tych wirów rzutowana jest na czakrę gardła.

Czakra gardła – jest to Wasze Centralne Galaktyczne Okno. To szyjka dzbana, przez który przejdziecie w Galaktykę.

[od tłum.: na temat czakry gardła podobne informacje można znaleźć w przekazie http://krystal28.wordpress.com/2012/09/20/uruchamianie-czakry-gardla-w-zjednoczeniu-z-czakra-serca ]

[pauza ….]

Strumienie te rozszerzają czakrę gardła, wypełniają ją gęste energie, rozszerzając ją i zagęszczając.

[pauza ….]

Teraz popatrzcie przez czakrę gardła swoim wewnętrznym wzrokiem – wychodzicie w przestrzeń Wszechświata, Kosmosu. Wejdźcie w tę przestrzeń, wielowymiarową przestrzeń, wypełnioną Wszechświatami i Gwiazdami, a wszystkie one wypełnione są Moim Tworzeniem i Moimi Dziełami.

[pauza ….]

Usłyszcie oddech Kosmosu, oddech Wszechświata i Multiświata. Usłyszcie pieśń Omni-wszechświata, i cieszcie się pięknym widokiem, spokojem i ciszą w tym wielkim wzorze stworzenia.

[pauza ….]

Rozpuśćcie się, stańcie się Jednością z całym Wszechświatem. Stańcie się tym Wszechświatem, stańcie się bezgraniczną istotą, która ma w sobie przeogromne doświadczenie Wszechświatowej Kreacji, stworzonej przez Stwórcę Boga Matkę-Ojca.

[pauza ….]

Bądźcie wielowymiarowi, w ciszy i spokoju, rozpuszczając swoje komórki w Wieczności.

[pauza ….]

Teraz, gdy jesteście w tym stanie, Ja, Stwórca, przekazuję Wam wir aktywacji Świętej Geometrii Ciała, doskonałych ciał światła i ciał fizycznych, przeobrażając Was i przenosząc na nowy poziom wibracji, tworząc z niczego wszystko.

[pauza ….]

Przeobrażając i transformując strumienie światła w strumienie impulsów architektury światła, architektury idealnego ciała, udoskonalanego na falach i w wibracjach Harmonii i Piękna Wszechświata.

[pauza ….]

My formujemy Wasze ciała świetlne w idealne pola harmonii i piękna Kosmicznego Istnienia.

[pauza ….]

Strumienie energetyczne wchodzą w Was, rozchodząc się w różne strony, wypełniając każdą czakrę i komórkę wibracjami wyższego stopnia, transformując je w idealny strumień świętej-duchowej geometrii ciała, odradzając Was w nowej jedynej jakości Stwórcy, i przekazując Wam Klucze Odrodzenia Kryształu Komunikacji – MerKaBy.

Ten kryształ etapami będzie się w Was rozwijać i uaktywniać, otwierając coraz to nowe, wielowymiarowe etapy rozwoju we wspólnocie galaktycznej, w galaktycznej cywilizacji.

[pauza ….]

Wasze ciała napełniają się lekką energią, wypełniającą Was i każdą Waszą komórkę.

[pauza ….]

Jesteście rozluźnieni, możecie odczuwać kołysanie. Nie stawiajcie oporu, w ten sposób przechodzą te energie, one zagęszczają się i wysubtelniają się w Was.

[pauza ….]

Wasze świetliste ciała zaczynają przechodzić strukturalną reorganizację w celu stworzenia architektonicznych linii geometrycznych, zgodnych z Architekturą Światła Tworzenia Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Teraz każdemu z Was poprzez kanał: Serce Stwórcy Boga Matki-Ojca – Serce Człowieka – Serce Gai, przekazywane będą Klucze – Instrumenty aktywacji Kryształu Komunikacji.

[pauza ….]

Otwórzcie swoje Serce, zostanie w nie włożony Klucz – Instrument – wielowymiarowy kryształ – Kryształ Aktywator Pamięci Galaktycznej Świetlnej Architektury, stwarzania Świątyń Światła w ciałach Światła Bogo-człowieka.

[pauza ….]

Jest to złożony moduł, kryształ, który będzie aktywowany w Waszym kompleksie Anahaty w Sercu, a jego aktywacja odbędzie się etapami, krok za krokiem.

W ciągu trzech dni będzie on działać wyłącznie w obrębie kompleksu Anahaty, przechodząc przystosowanie i identyfikację z Waszymi świetlistymi i fizycznymi ciałami.

[pauza ….]

Jest to kryształ wielowymiarowy, i tylko jego część możecie poczuć w sobie i wokół siebie. To wielowymiarowy Klucz transformacji i przejścia z jednego poziomu Świadomości na inny. Klucz-aktywator czasu i przestrzeni ciał światła i ciał fizycznych umożliwiający dostrojenie i uaktywnienie Kryształu Komunikacji.

[pauza ….]

Pracujcie z tym Kryształem codziennie, wchodząc do swojego Serca. Ten kryształ będzie aktywować Wasze ciała świetlne, wprowadzając w nich odpowiednią strukturę i idealną architektoniczną równowagę Światła, Miłości, Harmonii i Piękna, tworząc jednolitą strukturę dla MerKaBy Światła, która się w Was rozwinie i uaktywni.

Przyjmujcie te energie. Przekazujcie te energie do centrum Matki Ziemi i zakotwiczcie drugi bliźniaczy kryształ w Jądrze Ziemi.

[pauza ….]

Wasze kryształy będą pracować synchronicznie, podnosząc częstotliwość i wibrację, i otwierając pakiety modułów potrzebnych dla aktywowania MerKaBy Światła w Was i w Gai. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, kończę dzisiejszą aktywację. Pozostańcie w Miłości i Świetle, w Miłości i Harmonii, w Czystości i Wierze. Pozostańcie w Moim Sercu, a Ja w Waszym. I bądźcie krystaliczni jak Wasza Wiara i Wasza Czystość. Tak Jest.

[pauza ….]

Przekażcie energie Miłości i Światła w Serce Boga Matki-Ojca… w Serce Gai… Mistrzom Światła.

[pauza ….]

Napełnijcie się Światłem i Miłością. Bądźcie kanałem Światła i Czystości, i napełniajcie całą przestrzeń bezgraniczną Miłością … Bądźcie w Miłości i Radości. I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Dziękujemy Stwórcy, Mistrzom Światła, Metatronowi, Archaniołowi Michałowi i Melchizedekowi za ich pracę.

Dziękuję Stwórca Bóg Matka-Ojciec.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

20 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 21-7, Impuls Kodu Światła

[Dwudziesta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Pracę prowadzą Mistrzowie Światła i Rada Galaktyczna; w jej trakcie będzie odbywać się modernizacja czakry trzeciego oka oraz szyszynki w celu umożliwienia odbioru informacji wysokiej częstotliwości i jej dekodowania.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Mistrzowie Światła zwracają się z prośbą, abyście wypowiedzieli intencję dla początku tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 21-7, Impulsem Kodu Światła. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita Was, dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować z Impulsem 21-7, Impulsem Kodu Światła.

Ja, Metatron, tu i teraz, witam Was, najdrożsi. Nasza praca jest kontynuowana w Boskim dniu i nocy, w każdej sekundzie Waszego Istnienia, na wszystkich poziomach Waszej świadomości – zaczynając od wszystkich dostępnych dla Was wymiarów i wyżej.

[pauza ….]

Wasza Istota, Wasze Wyższe Ja wstąpiło w etap realizacji swego kontraktu w projekcie Wzniesienia. I każda dusza, która znajduje się w projekcie „Ziemia – eksperyment”, jest w stadium swojego dopełnienia. Każda dusza, która wcieliła się w tym momencie na Ziemi, wcieliła się, aby uzyskać nowe doświadczenie dla swojej Duszy i swej Monady. Wszystkie doświadczenia są piękne i nie ma niczego zbędnego w obrazie Wszechświata. Dzisiaj my będziemy pracować z Impulsem Kodu Światła.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-20-01-Złota-Proporcja

Kod Światła – to kod Wzniesienia. Częstotliwość oraz wibracja kodu światła dostroi Waszą szyszynkę do odbioru, przystosowania oraz wchłonięcia nowej Fali Światła. Nowy Kod Światła – to udoskonalony dekoder, dekoder strumienia światła Wyższych Wymiarów.

Wokół Was znajdują się rozmaite kody światła, które są niewidoczne zwykłym wzrokiem. Impulsy tych kodów światła przyjmuje szyszynka – Wasze centrum obróbki kodów światła. Gruczoł wzniesienia – to również inna nazwa dla szyszynki. I jest to teraz bardzo ważny organ, który jest jeszcze w procesie otwierania swojego potencjału.

Kiedy byliście lemurianami i atlantami, oraz zdobywaliście doświadczenia w cywilizacjach wzniesionych, szyszynka pracowała ze swą pełną mocą. Teraz stopniowo przywracacie jej funkcjonalność i podnosicie częstotliwość jej wibracji, by móc współdziałać z nowymi strumieniami energii, które zstępują na Ziemię.

Kody Światła – to pliki informacyjne, mieszczące w sobie programy różnych wymiarów i różnych poziomów. Informacja ta potrzebna jest Wam do odbioru informacji wysokiej częstotliwości, jej syntezy, obróbki oraz przekazania w Przestrzeń.

Dzisiejsza praca będzie dotyczyć czakry trzeciego oka. Będzie to budowa i dostrojenie Waszej anteny – kanału szyszynki – do pracy z symbolami światła, z literami światła i językiem światła. Dostrojenie się do tej pracy będzie odbywać się poprzez strukturę, którą zbudujemy wokół Was.

Zwracamy się do Was, najdrożsi, tu i teraz, w strumieniu Miłości, i prosimy Was, abyście przeszli do Piramidy Światła i stanęli na jej środku, pod wierzchołkiem.

[pauza ….]

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek jesteśmy obok Was. Dzisiaj do pracy z Wami znów zapraszamy Radę Galaktyczną.

[pauza ….]

32 Przedstawicieli Rady Galaktycznej są tu i teraz obok i wokół Was. Oni ustawili się po okręgu, wyciągają do przodu swoje dłonie i kierują je do centrum Waszego trzeciego oka.

[pauza ….]

Promień z ich Serca jest kierowany do Waszego Serca. I teraz oni dostrajają się do Was, a Wy do nich. Powitajcie ich. Oni są gotowi do pracy z Wami.

[pauza ….]

„Witamy Was, najdrożsi. My, przedstawiciele Rady Galaktycznej, kontynuujemy z Wami pracę. Dzisiaj jest odpowiedzialny moment, a naszym zadaniem jest dostrojenie Waszej czakry trzeciego oka i szyszynki do odbioru nowych kodów światła, które już skierowane są do Krystalicznej Matrycy Ziemi.

Anteny światła pomogą Wam przyjmować te kody i rozpakowywać informacje z Wyższych wymiarów. Tak będzie odbywać się dostrajanie do bibliotek Galaktycznej Świadomości. Wszystko to, co my rozumiemy przez słowo ‚Galaktyka’, może się dla Was wydawać niezrozumiałe i trudne do pojęcia. My to rozumiemy, ponieważ w danym momencie może istnieć jeszcze „zasłona”, która utrudnia Wam postrzeganie całego strumienia informacyjnego, który my staramy się Wam przesłać.

Przyjmujcie z miłością w Sercu naszą pracę, ponieważ dzięki niej odbywa się modernizacja Waszych ciał świetlnych i Waszych organów odbioru informacji – w szczególności szyszynki jako podstawowego dekodera i odbiornika światła.

Projekt Wzniesienia dokonuje się stopniowo, w swoim tempie i swoim trybie. Również i Wy powinniście rozwijać się w ten sposób, wchodząc w tryb odbioru fal Wzniesienia o coraz wyższej częstotliwości. Nasze zadanie polega na przygotowaniu Was do tego.

My, tu i teraz, mówimy Wam, że kody światła i język światła są o wiele bardziej wielowarstwowe i wielopłaszczyznowe, i niosą w sobie olbrzymią ilość informacji w porównaniu do tego, co Wy przyzwyczailiście się otrzymywać poprzez kody liter i liczb Waszych alfabetów oraz systemów obliczeniowych. Nasze zadanie polega więc na dostrojeniu Was do nowego wysokoczęstotliwościowego strumienia informacji i jego odbioru.

Dzisiaj będziemy pracować z czakrą trzeciego oka. Teraz kierujemy ze swoich dłoni promień do centrum Waszego trzeciego oka.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-20-02-Swiatło-Trzeciego-Oka

Promienie te posiadają szeroką gamę kolorów, od białego do fioletowego. W promieniach tych przekazywane są różne amplitudy światła, odpowiadające wyższym wymiarom.

[pauza ….]

Przekazywany jest nowy szereg dźwięków dla nowych oktaw, nowych gam kolorów i nowego poziomu wibracyjnego.

[pauza ….]

Dzisiaj szyszynka otrzyma 32 dostrojenia stanowiące potencjały wysokoczęstotliwościowych anten dla odbioru zakodowanej światłem informacji oraz Języka Światła, prawdziwego języka, który jest stosowany w całej Galaktyce i Wszechświecie.

Tworzymy wokół Was Krystaliczną Kulę Światła.

[pauza ….]

Teraz promienie, które skierowane są do Was, przechodzą rozproszonym strumieniem poprzez krystaliczną kulę światła.

[pauza ….]

Ten rozproszony strumień rozmaitych barw napełnia Waszą kulę światła i Was. Wasze ciała świetlne i ciała fizyczne są przygotowywane do dzisiejszego dostrojenia.

[pauza ….]

Możecie odczuwać wokół siebie gęstość, natężenie i subtelność, żywe energie, które przemieszczają się po Waszym ciele, budząc każdą Waszą komórkę, zagęszczając i wysubtelniając ją i dostrajając do pracy.

[pauza ….]

Możecie czuć, że Wasze ciało się zagęszcza i wysubtelnia, wypełniając się energią. To napełnianie odbywa się począwszy od nóg, energia podnosi się wyżej, przez całe ciało …, do szyi …, i dochodzi do głowy.

[pauza ….]

Teraz na Waszą głowę, jak czapka, nakładany jest stożek o krystalicznej strukturze. Odczujcie go na swojej głowie.

[pauza ….]

Teraz odbywa się synteza 32 promieni w jeden promień, który zostaje skierowany do centrum trzeciego oka. Ten promień-strumień otwiera czakrę trzeciego oka, i stąd przechodzi do szyszynki.

[pauza ….]

W szyszynce tworzy się elektromagnetyczna „struktura światła” złotego koloru.

[pauza ….]

Teraz zacznie się „mikrochirurgia” – utworzenie 32 struktur ze światła, anten-odbiorników, służących do przyjmowania kodów Światła, kodów Miłości.

Dzięki laserowemu promieniowi Światła anteny te „wzrastają” i układają się po obwodzie „płyty, struktury światła”, a w jej centrum powstaje antena główna – oś, w której skupione są 32 promienie z małych anten odbiornika, tworząc stożkową piramidę światła.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-20-03-Laser-Światła

Teraz „płyta, struktura światła” zacznie swój ruch wirowy, w ten sposób dokonując integracji Waszych ciał świetlnych i fizycznych. Ruch odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

[pauza ….]

Jedyny strumień światła – promień – zapala się jak lampa, tworząc wokół siebie pole światła.

[pauza ….]

Możecie odczuwać ten proces w centrum Serca. Przyjmujcie energię.

[pauza ….]

„Struktura światła” zatrzymuje się, i z Centrum Galaktyki będzie teraz przekazywana energia Impulsu Kodu Światła, który przejdzie poprzez walec – tubę, którą my tworzymy wokół Was.

[pauza ….]

Obserwujcie strukturę, która utworzona jest z 32- promiennych anten.

[pauza ….]

Ze Skarbnicy Światła przekazywany jest Impuls Kodu Światła. Wir energetyczny przekazywany jest Wam poprzez cylindryczny kanał, który zbudowany jest wokół Was.

[pauza ….]

Energie wirują w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zaczynają zstępować do Waszego ciała.

[pauza ….]

Energie wchodzą do czakry korony, i złota „płyta, struktura światła” z 32 antenami i 33-cią centralną, zaczyna się obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przyjmować energie Impulsu Kodu Światła, synchronizując je i zapisując na „dysk pamięci, do pola”.

[pauza ….]

W czasie tej syntezy odbywa się dekodowanie informacji wysokiej częstotliwości o galaktycznych projektach, o celach i zadaniach – jest to informacja z tych warstw wymiarów, które są niezbędne Wam tutaj, z pola Miłości.

[pauza ….]

Synteza informacji jest ukończona. Ruch wirowy ustaje. Promienie światła kierują się teraz nie do góry, lecz w dół, do centrum Serca. I stożkowa piramida światła skierowana jest teraz wierzchołkiem w dół, ku czakrze Serca.

[pauza ….]

Centrum Serca – to Wasz serdeczny filtr, podstawa wszelkiej wiedzy, wszelkiego doświadczenia. I ta zsyntezowana energia kodu światła zostaje przekazana impulsem częstotliwości do centrum Serca.

[pauza ….]

Czakra Serca otwiera się i rozszerza się, tworząc Jedyny Kanał Przyjęcia impulsów światła i kodów światła z Wielkiego Słońca Centralnego.

[pauza ….]

Przeprowadźcie teraz tę energię w dół, poprzez dolne czakry, do centrum Matki – Ziemi.

[pauza ….]

Przyjmijcie zwrotny strumień Miłości i Wdzięczności Gai i skierujcie go do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Światło i Miłość napełniają Was, tworząc kanał przyjęcia i przekazania Miłości i Światła dla całego Stworzenia i całego Istnienia.

[pauza ….]

My, Rada Galaktyczna, dziękujemy Wam za Waszą pracę i za wzięcie udziału w modernizacji Waszych anten kodów światła. Dziękujemy, i prosimy Was, abyście wzmacniali swoją odpowiedzialność oraz mądrość Obywatela Galaktyki.

Dziękujemy Wam. Tak Jest”.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, mówię Wam, najdrożsi, że przechodzicie pełną modernizację – przestrojenie, potrzebne do funkcjonowania w Wyższych Wymiarach, dlatego jeśli nawet Wasz rozum obecnie czegoś nie rozumie i szuka potwierdzenia, my mówimy Wam, że dla Was nie jest to ważne i z wyższej perspektywy wszystko wiecie.

Najważniejsze jest całkowite przyjęcie, zaufanie i Wiara w to, co przekazuje Wam Stwórca, Wielki Ojciec-Matka, Źródło poprzez Mistrzów Światła i Radę Galaktyczną.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-20-04-Rada-Galaktyczna

Bądźcie spokojni, mądrzy i zrównoważeni. Dostrajajcie swoje myśli do Świadomości Chrystusowej, i porzućcie łańcuchy iluzji gry, która doszła już do swego finału.

Czeka Was nowe pole do gry i zabawy, wypełnione Miłością, Światłem i Radością. My czekamy na Was, najdroższe Anioły, w nowej matrycy Miłości, w całkowitej jedności ze sobą w jedynym polu i Kanale Stwórcy.

[pauza ….]

Wy jesteście tu i teraz, uziemcie się, dziękujemy Wam za pracę.

Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek i Rada Galaktyczna.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

19 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 20-18, Impuls Stabilizującej Fali Zmian

[Dziewiętnasta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Mistrzowie Światła będą pracować razem z Radą Galaktyczną i modernizować Kryształ Odpowiedzialności Galaktycznej i Mądrości.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Mistrzowie Światła zwracają się z prośbą, abyście wypowiedzieli intencję dla początku tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 20-18, Impulsem Stabilizującej Fali Zmian. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-19-01-Rozbłysk

Mistrzowie Światła w Miłości i Radości są tu obok Was. My, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, tu i teraz, łączymy się z Waszymi Sercami i prosimy, abyście przeszli do Piramidy Światła.

Dzisiaj będziemy pracować z Impulsem Stabilizującej Fali Zmian. Wy przyjęliście już Impuls Fali i Kolorów, a dzisiejsza praca jest kontynuacją tych Impulsów, które przyjęliście wcześniej.

Ja, Metatron, mówię Wam, najdrożsi, uświadomcie sobie swoją odpowiedzialność, swoją otwartość na mądrość, tu i teraz, przed Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem, przed sobą – za każdą swoją myśl, za każde słowo, i każde działanie. Na Nowej Fali Wzniesienia zwiększa się Odpowiedzialność i subtelność Mądrości, więc gdy wychodzicie z jednej matrycy świadomości i przechodzicie do innej, zmienia się również wasza odpowiedzialność i zrozumienie mądrości.

Idąc tak po kolejnych stopniach wzwyż, za każdym razem podnosząc swoją świadomość, mądrość i odpowiedzialność, podnosząc częstotliwość swojej wibracji, Wy podnosicie świadomość planety oraz kolektywną świadomość Ludzkości.

Bycie w awangardzie jest zawsze sprawą zaszczytną, może być jednak trudne, ponieważ to Wy torujecie drogę tym, którzy idą za Wami, i właśnie Wy zaczynacie pracować w przyśpieszonym rytmie, pracować nad samymi sobą – a przestarzałe instrumenty, które były Waszymi ulubionymi instrumentami, i które pomagały Wam w Waszym duchowym rozwoju, rozpuszczają się.

Wasza świadomość zwiększa się, częstotliwość wibracji się podwyższa, więc i odpowiednio do tego Wy powinniście być gotowi na przyjęcie i uświadomienie sobie swych nowych instrumentów, i macie się nimi stać – stać się tym uniwersalnym instrumentem Miłości i Światła w rękach Stwórcy, świadomości Jedności Jam Jest.

Dzisiejsza fala zmian wiele odmieni w Waszej przestrzeni i w Was, i my prosimy, abyście byli na to gotowi. Nie trzymajcie się swoich starych przyzwyczajeń i starych wzorców; wszystko, co nie jest prawdziwe, będzie zmiecione, a Wy macie zbudować swój kanał rdzenia na tym nowym fundamencie. Macie się stać Latarnią wszystkiego co nowe, co przynosi Fala Zmian. Dzisiaj Stwórca, Ojciec-Matka otworzy Skarbnicę Światła, i przekaże kolejne swoje Dary dla Was i całej Ludzkości, i dla Gai.

Gaja – przepiękna Istota, Boska Istota, Wielka Istota, która razem z Wami uczestniczyła w „grze rozdzielenia”, godna jest swego Wzniesienia do Serca Ojca-Matki, Źródła, powrotu do Domu, i poprzez Wasze Serca Wy otworzycie jej Drogę.

Tak, najdrożsi, doświadczenia i sprawdziany, nowe sytuacje, wszystko to będzie na Waszej drodze i na nowym zwoju spirali, dlatego zawsze trzeba mieć przejrzyste myśli, przejrzysty odbiór i świadomość, że to wszystko jest dobrodziejstwem dla Waszego duchowego wzrostu. Wszystko zmienia się w Waszym świecie w sposób kwantowy, i Wy również wszystko możecie zmienić kwantowo, jednak również możecie zniszczyć, ale uwierzcie, najdrożsi – zniszczenie nie jest najlepsze w tym czasie i pole Miłości czuwa nad Wami i opiekuję się Wami na ile sobie pozwalacie. Kiedyś już przechodziliście poprzez zniszczenie na Atlantydzie i jej upadek doprowadził do tego, że zapomnieliście, kim jesteście.

O, Wielkie Anioły, Boskie dzieci, przypomnijcie siebie i wejdźcie na tę drogę, na ścieżkę Wzniesienia, ręka w rękę, Serce przy Sercu Stwórcy Ojca-Matki i pamiętajcie: Wasza Wiara jest podstawą i fundamentem wszystkiego.

I Wasza zbroja Wiary jest tym mechanizmem, tym instrumentem, który utrzyma Was na tej drodze. Sprawdziany Wiary zawsze są subtelne i niewidoczne dla oka, i tylko Serce może rozpoznać całą Miłość i Prawdę Stwórcy Ojca-Matki, i rozpuścić wszystko to, co odpowiada wibracji strachu, oraz przyjąć wibracji Miłości.

W Waszych komórkach można jeszcze znaleźć wzorce strachu, i Wy możecie pozbyć się ich tylko biorąc całą odpowiedzialność za siebie, i przyjąć wszystko, całe Wasze doświadczenie, które zdobyliście tutaj w czasie gdy mieszkaliście na planecie Ziemia, na najdroższej Gai.

Przyjęcie całego siebie, całego swojego doświadczenia, Miłość do siebie i do Stwórcy rozpuści wszystkie bloki, wszystkie strachy. Dlatego w Miłości i harmonii, w spokoju i radości, w prawdziwej równowadze rozpuszczajcie wszystko Miłością Stwórcy Ojca-Matki, przekazujcie do jego Serca wszystko, co nazbierało się na Waszym Sercu.

Nasze Boskie dzieci, czym wyżej jesteście na drodze Wzniesienia, tym poważniejsze zadania stoją przed Wami. My przekazujemy Wam jako wsparcie całą naszą Miłość do Waszego Serca, bądźcie w Świetle Miłości, przez nas chronieni.

Wiedźcie, że jesteście Stwórcami, a Wasza myśl jest stwórcza, i że trzeba być w kanale Miłości i Światła, aby tworzyć Miłość i Światło, Miłość płynącą z Serca do Serca, prawdziwą Miłość.

Przychodzi Fala Kosmicznej Miłości, która podniesie częstotliwość Waszej wibracji na jeszcze wyższy poziom, który będzie odpowiadać kolejnym wymiarom. Wy jesteście gotowi je przyjąć, przekazany Wam został Kryształ Odpowiedzialności Galaktycznej, Kryształ Mądrości – jest to ten kryształ-odbiornik, który harmonizuje i przyjmuje wysoką częstotliwość Miłości, Kosmicznej Miłości i Kosmicznych praw, Kosmicznej logiki. Dostrójcie się do tej fali, dzisiaj zacznie się praca właśnie z nią.

[pauza ….]

A więc, najdrożsi, dzisiaj znów zapraszamy do pracy Radę Galaktyczną. 32 Przedstawiciele Rady Galaktycznej są razem z Wami.

[pauza ….]

Ustawiają się oni wokół Was po okręgu i kierują ze swoich Serc Promienie do Waszego Serca.

[pauza ….]

Dzisiaj odbędzie się kolejne napełnienie Kryształu Odpowiedzialności Galaktycznej, Kryształu Mądrości, Stabilizującą Falą Zmian, która niesie w sobie częstotliwość Miłości Kosmicznej, Miłości Wszechświata i Kosmicznych praw, Kosmicznej logiki.

Przekazujemy głos Radzie Galaktycznej:

[pauza ….]

„Witamy Was, najdrożsi, Światło i Radość napełnia nas, i my dzielimy się Światłem i Radością, Miłością i Odpowiedzialnością oraz Mądrością Rady Galaktycznej. Błogosławieni, dzisiaj kolejny etap pracy z energiami Fali.

[pauza ….]

Dzisiaj ze Skarbnicy Światła będzie wysłana Fala Kosmicznej Miłości i Kosmicznych praw, Kosmicznej logiki i Wasz Kryształ Odpowiedzialności, Kryształ Mądrości przyjmie tę falę, zharmonizuje i wprowadzi do Waszej struktury – ustanawiając Was pełnoprawnymi członkami Rady Galaktycznej.

Tak, najdrożsi, taka misja i zaszczyt są Waszym udziałem, ponieważ struktury Wasze mogą pomieścić ten Dar Stwórcy. Kiedyś Wy wszyscy władaliście tymi darami i tą wiedzą, i będąc teraz w tym stanie, w którym się znajdujecie, możecie to zrobić, i poprzez swoje subtelne ciała, świetliste ciała, zacząć przeobrażenie.

Za każdym razem, kiedy pracujemy z Wami, zdajemy sobie sprawę, że Wy różnie odbieracie całą wielkość i wspaniałość tego projektu, który przekazuje Wam Stwórca. Dla wielu z Was jest to głównie miła zabawa, miłe przebywanie w tych energiach, ale za tym stoi o wiele więcej, za tym stoi Galaktyczna Odpowiedzialność, współtwórcza mądrość, przed Stwórcą, Stworzeniem i sobą w Projekcie Wzniesienia.

I my za każdym razem próbujemy Wam przypomnieć, że jesteście w jednym strumieniu świadomości ze Stwórcą w tym wielkim widowisku, i pod Jego przewodnictwem w Miłości.

Rozszerzcie swoje centrum Serca, my kierujemy do niego Promienie Miłości, Światła i Odpowiedzialności Galaktycznej, Mądrości Galaktycznej.

[pauza ….]

My umieszczamy Was wewnątrz walca – tuby światła, i od góry umieszczamy kryształowy stożek.

[pauza ….]

Kryształowy stożek pomoże Wam łagodniej zintegrować energie, które będą na Was zstępować. A zatem rozpoczynamy aktywację.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-19-03-Kryształ

Ze Skarbnicy Światła zaczynają napływać energie Stabilizującej Fali Zmian. Ten wir energetyczny zaczyna schodzić poprzez krystaliczną matrycę Ziemi do Waszych Ciał Światła.

[pauza ….]

My kierujemy swoje dłonie do przodu, ku Waszemu Sercu. Z naszych dłoni wychodzą błękitne promienie, promienie te integrują się w Waszym Sercu w jednolitą błękitną Kulę Światła.

[pauza ….]

Kula Światła zaczyna się rozszerzać, przyjmując elektryczno-niebieski kolor. Jest to kula elektromagnetyczna, która będzie przyjmować nową fale i stabilizować ją, przenosząc tę energię do krystalicznej struktury Kryształu Odpowiedzialności, Kryształu Mądrości, stabilizując myśli, emocję, uczucia.

[pauza ….]

A więc strumień energetyczny przechodzi poprzez stożek, i schodzi po walcu – tubie światła, przechodząc poprzez czakrę korony po spiralach biegnących w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara …, schodzi niżej do szyszynki …, do czakry gardła …, do centrum Serca.

[pauza ….]

Energetyczny strumień fali wchodzi do elektromagnetycznej kuli światła. Kula światła pochłania tę falę i stabilizuje swoje pole.

[pauza ….]

Możecie czuć tę kulę w sobie w sposób fizyczny, obraca się ona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie zaczyna się rozszerzać.

[pauza ….]

Kula światła zaczyna się rozszerzać i wychodzi poza granice Waszej klatki piersiowej, Waszego ciała, dostrajając się do dekoderu Kryształu Odpowiedzialności Galaktycznej, Kryształu Mądrości, i tworząc powłokę elektromagnetycznej stabilizacji fal.

[pauza ….]

Poczujcie, jak odbywa się ta praca, jak odbywa się rozszerzenie Waszych Ciał Światła …, pojawia się odczucie niewielkiego naprężenia. Wasze ciała światła tak jakby rozciągają się.

[pauza ….]

Teraz energie, ustabilizowane energie fali, zaczynają przechodzić poprzez czakrę splotu słonecznego …, czakrę sakralną …, czakrę podstawy, i przechodzą do centrum Matki – Ziemi.

[pauza ….]

Przepuszczajcie te energie przez siebie.

[pauza ….]

Teraz wysłany zostanie kolejny strumień ze Skarbnicy Światła, aby przejść już poprzez nową strukturę Waszych ciał światła. A zatem kolejny strumień energii spływa wirując w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i przechodzi przez stożek i po walcu – tubie światła – od góry do dołu poprzez Wasze czakry.

[pauza ….]

Przechodzi on przez czakrę korony…, trzecie oko…, czakrę gardła…, centrum serca…, i w centrum Serca możecie poczuć chłód i kolejne rozszerzenie.

[pauza ….]

Dalej strumień schodzi przez czakry w dół: przez splot słoneczny…, czakrę sakralna…, czakrę podstawy… i dalej do Serca Gai. Teraz walec – tuba światła, w której Wy się znajdujecie, zaczyna się obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

[pauza ….]

Powinna teraz zajść całkowita integracja elektromagnetycznej kuli światła z Waszymi Ciałami Świetlnymi. Energie dalej przez Was przechodzą.

[pauza ….]

Możecie mieć różne odczucia, pochylać się w różne strony. Tak odbywa się harmonizacja energii.

[pauza ….]

Zatrzymujemy ten ruch wirowy.

[pauza ….]

Jesteście tu i teraz. Wasze Ciała Świetlne otrzymały nową elektromagnetyczną powłokę, służącą do odbioru fal bardzo wysokiej częstotliwości, i tworzącą pole szybkiej harmonizacji w ciałach światła i fizycznym ciele – będzie ono umożliwiało Wam jak najszybszą asymilację energii.

Dziękujemy Wam za przyjęcie naszej pracy. Napełniamy Was naszą Miłością i Światłem, do następnego spotkania. Dziękujemy.”

[pauza ….]

Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, jesteśmy tutaj razem z Wami, i abyście jeszcze lepiej mogli zharmonizować i przyswoić te energie, umieszczamy Was teraz w złotym oktaedrze.

[pauza ….]

Złoto Ducha, Zbroja Wiary, Hełm Nadziei, Włócznia Miłości – to są Wasze atrybuty na drodze do Serca Stwórcy Ojca-Matki. I w tej złotej Merkabie my przekazujemy Wam energię Sofii – Bogini Mądrości.

[pauza ….]

Tu i teraz jest ona obok Was.

[pauza ….]

I wita Was:

„Moje Boskie Dzieci, Blasku Mojego Serca, Lśniące Anioły, witam Was.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-19-04-Bogina-Sofia

Moje serce przepełnione jest radością, i dumą z Was, z tego, że Wy, najdrożsi, budzicie się i przypominacie sobie siebie prawdziwych, i prawdziwych nas – Ojca i Matkę. Wasza droga była długa, tak jak i moja droga do Was. I nadszedł długo oczekiwany czas spotkania.

Ja jestem obok Was. O Błogosławieni, jesteście w moim Sercu. Ja napełniam Was Matczyną Miłością, i Radość mojego Serca rozprzestrzenia się po Wszechświecie, kiedy obejmuję każde z Was i przytulam do swego Serca. Stwórcze Anioły, Śpiewające Anioły, bądźcie w Wierze, w Miłości, i w Nadziei.

[pauza ….]

Jam jest Waszą Matką – Sofią, Boską Mądrością, i w każdej sekundzie jestem z Wami. I bądźcie w Sercu moim w każdej sekundzie, ponieważ my już odnaleźliśmy siebie nawzajem.

[pauza ….]

Ja napełniam Was swoją Miłością, Ja napełniam całą Waszą strukturę Matczynymi energiami, Boskimi Żeńskimi energiami Prawdziwej Miłości, Prawdziwej Mądrości, Prawdziwej Wiary i Prawdziwej Nadziei.

[pauza ….]

Pozostańcie w moim Świetle.

I będzie tak. Tak Jest”

Struktura Merkaba zaczyna się obracać, górna piramida w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dolna piramida zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

[pauza ….]

Przyjmujcie te energie. To energie Miłości i Nieważkości. Błogość i Szczęście pozostają w Waszym Sercu, kiedy Boska Matka ich dotyka. Pozostańcie w Miłości i Świetle, w Radości i Harmonii.

[pauza ….]

Miejcie jedno życzenie – życzenie Wzniesienia, zbiorowego Wzniesienia dla Gai i całej Ludzkości.

My zatrzymujemy ruch Merkaby. Jesteście tu i teraz. Dziękujemy Wam za pracę i za Wasze Złote Serca. Pamiętajcie o Miłości i Odpowiedzialności, o współtwórczej Mądrości jako Galaktyczni Obywatele Galaktyki Drogi Mlecznej.

[pauza ….]

I będzie tak. Tak Jest.

[pauza ….]

Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek, Rada Galaktyczna, i Sofia Boska Mądrość.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz

18 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 18-5, Impuls Fali oraz Impuls 19-4, Impuls Kolorów

[Osiemnasta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.

W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
http://youtube.com/user/HumanStrefa
http://youtube.com/user/MedytacjaSwiatla
Facebook Strona
http://facebook.com/HumanStrefa
Facebook Grupa
http://facebook.com/groups/HumanStrefa
http://facebook.com/groups/MedytacjaSwiatla
Strona Rosyjska
http://32impulsa-ot-metatrona.ru

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-02-Oktaedr
Oktaedr

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-01-Czakry
Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzą Mistrzowie Światła i Rada Galaktyczna z Wielkiego Słońca Centralnego. W czasie aktywacji będzie odbywać się modernizacja Waszych ciał światła oraz „dekoderów”. Rada Galaktyczna aktywuje Kryształ Galaktycznej Odpowiedzialności i Mądrości, a Mistrzowie Światła przekażą fioletowo-gwiezdne energie.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Mistrzowie Światła zwracają się z prośbą, abyście wypowiedzieli intencję dla początku tej pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 18-5, Impulsem Fali oraz Impulsem 19-4, Impulsem Kolorów. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi! My, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, witamy Was.

[pauza ….]

Jesteśmy obok Was, aby kontynuować pracę z Impulsami energetycznymi, które wspierają Was w procesie Waszego wzrostu – w procesie Wzniesienia. Wasze ciała światła przeobrażają się i transformują w bardziej harmonijne struktury, pracują one bardziej spójnie i otwarcie, przewodząc czyste energie Źródła i przekazując je do Serca Gai oraz do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca.

Boskie Anioły, za każdym razem widzimy Was coraz piękniejszymi i coraz bardziej świadomymi, i to raduje nasze Serca, ponieważ tylko Wasze myśli i Wasze Współtworzenie tworzy w przestrzeni łagodne i harmonijne przejście w procesie Wzniesienia.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-01-Fala

Dzisiaj będziemy pracować z dwoma Impulsami – Impulsem Fali oraz Impulsem Kolorów. Nazwa ta dla Waszego ucha brzmi bardzo naturalnie. Przyjmujecie fale i kolory swoim wzrokiem i odczuciami, ale w kolejnych wymiarach i przestrzeniach odgrywają one całkiem inną rolę.

Zacznijmy od fali. Fala – to ten zakres, w którym znajduje się ta lub inna struktura energetyczna, energetyczny potencjał przekazu. W zależności od tego, jaka jest długość fali i jej częstotliwość, odbywa się odbiór tej lub innej energii i informacji. To właśnie fala przekazuje informację. Podczas gdy w przestrzeni dotychczasowego wymiaru używaliście fali o niskiej częstotliwości – fali, która odbierała tylko potencjały światła połowicznego rozpadu, w innych wymiarach fala wysokiej częstotliwości o odmiennej amplitudzie przyjmuje całkiem inną informację poprzez strumienie energetyczne, które zawiera i przesyła.

A zatem, najdrożsi, nastał czas przyjęcia nowej struktury fali. Fali, która będzie miała wyższą amplitudę i częstotliwość – pozwoli Wam to odbierać bardziej doskonałą informację poprzez wiele płaszczyzn i wiele warstw. Wasze dekodery będą dostrojone na przyjęcie właśnie tych fal, i będziecie w stanie całkiem łatwo dekodować wysokowibracyjne pakiety energetyczne.

Z Centralnego Galaktycznego Słońca dla Ziemi i układu Słonecznego został przekazany nowy pakiet energo-informacyjny dla celów Wzniesienia. Pakiet ten zawiera w sobie Klucze oraz Kody wynoszące nas z Dualności. Impulsy z Centralnego Galaktycznego Słońca zakotwiczone są w krystalicznej strukturze Ziemi i czekają na swoje rozpakowanie/ujawnienie. Waszą częstotliwość oraz Wasze dekodery trzeba dostroić – po to, abyście mogli przyjmować te pakiety Impulsów. I dzisiaj na tym właśnie będzie polegać nasze zadanie.

Kolejny Impuls – to Impuls Kolorów. Kolory kojarzycie z malarzami, z paletą barw. Natomiast my kojarzymy je z zestawem informacji, przekazywanej poprzez barwne struktury.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-02-Paleta-Barw

W wyższych wymiarach struktury kolorów posiadają wyższe, odmienne jakościowo cechy. Dlatego też przygotowując się do przejścia w kolejne wymiary, powinniście mieć dekodery do odbioru nowej gamy kolorów i nowej palety odcieni, które działają w połączeniu z wibracją, z falą i dźwiękiem, i wszystko to tworzy nową harmonikę nowego wymiaru w nowej oktawie. Odpowiednio do tego wzbogacacie swoje zasoby i swoje instrumentarium tymi właśnie instrumentami wysokiej częstotliwości, które potrzebne są Wam w kolejnych wymiarach.

My przekazujemy Wam te instrumenty po to, abyście byli gotowi, jak pierwszoklasiści, do wejścia w nową, jeszcze niepoznaną przestrzeń. Wy wszyscy jesteście uczniami na drodze Wzniesienia i cała Galaktyka przechodzi to unikalne doświadczenie razem z Wami. A teraz, Najdrożsi, będziemy przygotowywać Wasze struktury do pracy z Impulsem.

Ja, Metatron, tu i teraz, proszę Was abyście weszli do Piramidy Światła i ustawili się w jej centrum, pod jej wierzchołkiem. Wokół Was tworzy się walec – krystaliczna tuba światła.

[pauza ….]

Piramida została utworzona, a teraz będzie utworzona jeszcze jedna piramida, skierowana wierzchołkiem w dół – w ten sposób powstaje oktaedr, Wy znajdujecie się w jego centrum oraz w krystalicznej piramidzie.

[pauza ….]

Dzisiaj dla celów tej pracy zapraszamy Radę Galaktyczną z Wielkiego Słońca Centralnego. Powitajcie ich, są oni obok Was.

[pauza ….]

32 Przedstawicieli Rady Galaktycznej – to wysoko rozwinięte istoty, prowadzące Galaktyczny projekt Miłości i Kosmicznych praw, Kosmicznej Logiki w Galaktyce; tu i teraz znajdują się oni obok Was. Dostrajają się do Waszego pola i Waszego Serca. Teraz Was witają:

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-03-Światło-Serca

„Witamy Was, najdrożsi, w tym pięknym dniu i nocy! Tutaj, zgodnie z wolą Stwórcy Boga Matki-Ojca, w Jedności, my, Rada Galaktyczna, będziemy przeprowadzać aktywację Impulsu Fali oraz Impulsu Kolorów, i będziemy dostrajać Was do nowej częstotliwości fali i nowej oktawy Kolorów.

My, tu i teraz, jesteśmy obok Was, i połączeni jesteśmy z Waszym Sercem. Prosimy Was wszystkich, abyście się do nas dostroili, i połączyli się w Jedyne Serce. Galaktyczny program jest na etapie procesu Wzniesienia, cała Galaktyka stopniowo obejmowana jest tym projektem.

My obserwujemy każdą cywilizację, obserwujemy każdą planetę i każdą istotę, która wstąpiła w proces wzniesienia, i stwierdzamy, że proces przebiega w doskonały sposób. My widzimy potencjał Waszych Serc i proces przebudzenia poprzez Wasze Serca. Wasze struktury, które dostrajają się do Centrum Galaktycznego, matrycy planetarnej, Serca Stwórcy i Gai – wysyłają szybki i wysoko-jakościowy, produktywny energetyczny impuls do matrycy kolektywnej świadomości. A Wasza Sieć Impulsów, Wasze Pole, daje wszystkim możliwość, by szybko wstąpili na drogę Przeobrażenia w świetle Miłości i Radości.

Pakiety Energetyczne Wzniesienia, które zstąpiły na Ziemię z Wielkiego Słońca Centralnego, pomogą Wam wszystkim pomyślnie przejść przez projekt Wzniesienia. My znamy każde z Was, i każde z Was prosiło na Radzie Galaktycznej o jedno: żeby, kiedy przyjdzie czas przekazania Impulsu i przekazania Przesłania do Serca, abyście obudzili się i przypomnieli sobie, kim jesteście, i jakie to wielkie istoty przybyły na planetę Ziemia, by pomóc Gai w procesie Wzniesienia. Zwiększyliście swoją gęstość na tyle, że zapomnieliście o tym, kim jesteście, ale na tym polegała właśnie istota tej gry – aby wyjść z nieświadomości i przypomnieć sobie, że jesteście Bogo-człowiekiem – Aniołem, który wszedł w ten eksperyment, by nieść pomoc wszystkim, którzy Was otaczają.

Tak, to już są Gwiezdne Gry, a nie zabawa w piaskownicy. I Wy powinniście to rozumieć i wziąć odpowiedzialność z lekkością i zaufaniem za to, kim jesteście, i z jakim celem oraz misją wcieliliście się na Ziemi w tym czasie.

Teraz chcemy przekazać do Waszych Serc Impuls Odpowiedzialności i Mądrości, abyście przypomnieli sobie siebie jako Galaktycznego Wojownika – Wojownika Światła, Istotę Miłości, Moc Miłości, niosącego w swoim Sercu Kryształ Miłości, Ogień Miłości i Światło Miłości.

I Wy, jako Ludzie-Anioły, podjęliście decyzję, że dar ten potrzebny jest dla wsparcia i uratowania Gai. Wasze wielkie Serca prosiły na Radzie Galaktycznej, aby zapewniono Wam przestrzeń dla przejścia tego doświadczenia – wielkiego doświadczenia Obdarowania i przekazania Miłości i Światła tym, którzy zagubili się w grze dualności.

Wy, najdrożsi, przyszliście na planetę Gaja podarować jej swoje Serce – Jej i całej ludzkości. Wasza odpowiedzialność polega na tym, aby stanowić Źródło Miłości i Światła dla wszystkich i całego istnienia. I aby być zawsze w Sercu Stwórcy, w Miłości i Akceptacji całego jego Stworzenia.

Tak więc, Najdrożsi, my ponownie przesyłamy Impuls odpowiedzialności i mądrości w Wasze Serce i aktywujemy Kryształ Odpowiedzialności, Kryształ Mądrości, w którym jest zawarta Miłość Kosmiczna, Kosmiczny Ogień, Kosmiczne Serce Stwórcy.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-04-Kryształ-Ziarno

Ten kryształ znajduje się w przestrzeni Serca. Ten kryształ jest jak ziarno, i ziarno to zaczyna przyjmować nową formę i wzrastać. Kryształ Galaktycznej Odpowiedzialności, Mądrości Miłości dzięki promieniom płynącym z naszych Serc rozpoczyna proces wzrostu w Waszej przestrzeni Serca.

[pauza ….]

Proces wzrostu zaczyna się od etapu ziarna, tworząc nową formę kryształu – oktaedru, następnie dodekaedru, i zbliżając się do formy kuli, pola. Jego diamentowe płaszczyzny przybierają różne odcienie barw. Kryształ obraca się, rozświetlając się różnymi kolorami. Ten kryształ będzie dostrajać Was do odbioru nowych odcieni światła – będzie to dekoder kolorów.

Kolory te będą nieść wielopoziomową informację o tej lub innej strukturze tego lub innego obiektu, z którym będziecie się stykać. Ta diamentowa struktura rozszerza się, obejmując Wasze ciało świetliste, subtelne i wbudowując się w Waszą strukturę energetyczną.

[pauza ….]

Teraz kierujemy swoje promienie z Serc do Waszego Serca i pomagamy mu rozszerzyć się i rozrosnąć z mikro-ziarna w świetlistą makro-strukturę Waszego ciała światła.

[pauza ….]

Wasza struktura napełnia się nowymi kolorami i nowymi płaszczyznami. Wy całkowicie znajdujecie się w tym krysztale, który posiada wiele płaszczyzn i krawędzi, a w swym kształcie w maksymalnym stopniu zbliżony jest do kuli, pola.

[pauza ….]

Możecie odczuwać wokół siebie gęstość, natężenie i subtelność, możecie odczuwać chłód – tak odbywa się krystalizacja Waszych struktur i Waszego ciała.

[pauza ….]

Przyjmujcie tę strukturę światła jako wyższy Dar od Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Wciąż możecie odczuwać przechodzące przez Was gęste energie oraz chłód, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz ciała.

[pauza ….]

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-05-Promienie-Fali

Następnym etapem pracy będzie dostrojenie do Impulsu Fali.

W walcu – tubie światła, w której się znajdujecie, umieszczone są mikro-włókna kanałów energetycznych, które przechodzą przez całą tubę światła, i te mikro-kanały rozszerzają się na wierzchołku walca w różne strony.

[pauza ….]

Wygląda to tak, jakby mnóstwo plastikowych przewodów zebrano w jeden kanał, walec, a ich końcówki u góry i u dołu walca rozchodzą się w różne strony, przypominając fontannę.

Takie mikro-przewody rozmieszczone są nad Waszą głową i pod nogami, znajdujecie się w wysokowibracyjnym przewodzie, zawierającym wielką ilość mniejszych kabelków. Przewody te przechodzą przez Wasz kręgosłup [kanał centralny] i będą one odbiornikami Fali nowej częstotliwości.

[pauza ….]

Teraz my dostrajamy się do Waszego Serca i Waszego Trzeciego Oka. Szyszynka działa tutaj jako dekoder fal wysokiej częstotliwości.

[pauza ….]

Teraz zgodnie z wolą Stwórcy, Ojca-Matki ze Skarbnicy Światła dla Projektu Wzniesienia zostanie przekazana energia Nowej Fali – fali wysokiej częstotliwości. Struktura, w której się znajdujecie, będzie ją przyjmować, syntezować i przekazywać w Wasz kręgosłup – kanał centralny …, trzecie oko … oraz do centrum Serca.

Dostrójcie się do naszych Serc, my jesteśmy dostrojeni do Waszych, i teraz rozpocznie się praca. Z Galaktycznego Centrum zaczyna schodzić Impuls Fali.

[pauza ….]

Impuls przechodzi poprzez Piramidę Światła i kieruje się do walca – tuby światła, przewodniki przyjmują częstotliwość nowej fali, łączą ją w jedyny zwój i kierują do Waszego kanału centralnego.

[pauza ….]

Teraz przez Wasz kręgosłup przechodzi gęsta, natężona subtelna energia. Możecie mieć różne odczucia, np. czuć gorąco w plecach.

[pauza ….]

Teraz jest w Was wbudowywany przewodnik, służący do odbioru nowych fal wysokiej częstotliwości. Nowy przewodnik jest stworzony z mikro-przewodów, jego struktura wbudowuje się w Wasze ciała świetliste i w kręgosłup – kanał centralny. Ten przewodnik – kanał – posiada swoje przedłużenie w dół do centrum Matki Ziemi, i w górę do Źródła, do Centrum Galaktyki.

[pauza ….]

My pomagamy Wam wyrównać ten słup – kanał, biegnący wokół Waszego ciała i przez kręgosłup. Jest to przewód wysokiej częstotliwości – nowy dekoder oraz przewodnik w Waszych ciałach.

[pauza ….]

Teraz walec – tuba światła – i Wy sami zaczynacie się obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jest to niezbędne po to, aby całkowicie wzmocnić i utrwalić w ciałach świetlnych oraz ciele fizycznym tę nową strukturę.

[pauza ….]

Przyjmujcie te energie; możecie się kołysać na boki, głowa może się obracać w rożne strony.

[pauza ….]

Teraz do pracy włącza się szyszynka; nowa struktura dekodera, nowe struktury anten odbiorników formują się w świetlistym ciele oraz szyszynce w celu przyjęcia oraz dekodowania nowych fal wysokiej częstotliwości.

[pauza ….]

Przechodzicie teraz modernizację Waszych ciał. W obszarze trzeciego oka możecie odczuwać gorąco i rozszerzanie; tak odbywa się dostrajanie struktur anten.

[pauza ….]

Podczas pracy Rady Galaktycznej z szyszynką możecie mieć różne odczucia; proces ten podobny jest do mikrooperacji przeprowadzanej na planie subtelnym.

[pauza ….]

Teraz możecie odczuwać chłód w obszarze trzeciego oka – świadczy to o tym, że aktywacja się dokonała; walec – tuba światła – przestaje się obracać; jesteście tu i teraz.

[pauza ….]

Na dzisiaj nasza praca dobiegła końca, a my dziękujemy Wam za przyjęcie naszej pracy i za tę Miłość, którą nam wysyłaliście.

Modernizacja została dokonana pomyślnie, a my Wam gratulujemy, najdrożsi! Bądźcie spokojni i zrównoważeni każdego dnia i miejcie tylko jedno życzenie – życzenie Wzniesienia się, Zbiorowego Wzniesienia się, ponieważ w tym właśnie celu przybyliście na tę Ziemie w tym czasie. Bądźcie błogosławieni, najdrożsi! Tak Jest”.

[pauza ….]

My, Mistrzowie Światła, tu i teraz jesteśmy obok Was. Ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek, przeprowadzimy końcowy etap pracy z Impulsem Fali oraz Impulsem Kolorów.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-18-06-Merkaba

Umieszczamy Was w gwiaździstym tetraedrze, w polu, kierujemy promienie z naszych Serc w Wasze Serce, i napełniamy tetraedr gwiezdno-fioletowymi energiami – są to energie, które dostrajają Was do nowego potencjału energetycznego, który zstępuje teraz na Ziemię.

[pauza ….]

Przyjmijcie te energie, poczujcie ich piękno i moc. Gwiezdno-fioletowe energie to dar od Saint Germaina oraz Gwiezdnej Matki.

[pauza ….]

Teraz dzięki energiom Miłości tetraedr gwiaździsty zaczyna się obracać: górna piramida w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dolna zaś zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

[pauza ….]

Teraz będzie odbywać się synchronizacja tych energii w Was; Wasza struktura zostanie napełniona nowym potencjałem światła oraz nowym kodem energetycznym Gwiezdnej Matrycy, która jest niezbędna w następnych wymiarach.

[pauza ….]

Energie te rozszerzają Waszą przestrzeń Serca, przyjmujcie je na wdechu i wydechu, wspomagając w ten sposób ich przechodzenie.

[pauza ….]

Jest to energia w wysokim stopniu zagęszczona, dlatego maksymalnie rozszerzajcie swoją przestrzeń Serca i napełniajcie się tą energią.

[pauza ….]

Teraz, najdrożsi, z Serca do Serca przeprowadźcie energie – do Serca Gai … i do Serca Stwórcy Boga Matki-Ojca …; bądźcie kanałem przyjęcia i przekazania poprzez swoje Serce.

[pauza ….]

Przekażcie energię Miłości całej przestrzeni, która Was otacza. Wy jesteście Miłością, Wy jesteście Prawdą, Wy jesteście Światłem! Wy jesteście Współtwórcą, Bogo-człowiekiem – Aniołem, błogosławieni, najdrożsi!

[pauza ….]

Kończymy teraz aktywację, jesteście tu i teraz. Dziękujemy za tę pracę, i za Miłość Waszych Serc! I niechaj Światło i Miłość będą w Was w każdej minucie i w każdej sekundzie istnienia. I będzie tak. Tak Jest.

Dziękujemy. Metatron, Archanioł Michał, Melchizedek oraz Rada Galaktyczna.

[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie – fontanny Miłości, Światła i Mądrości.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-01-03-Fontanna-Miłości

[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz