Entries by Andrij

Odwołanie słów, myśli, czynów powstałych poprzez ego, w emocjach, z rozumu

Medytacja jest prowadzona w obecności z Wszechistniejącym, Wszechmogącym, Wszechobecnym, Wszechłaskawym Źródłem przejawiającym się we wszystkim. Mówi Źródło, że jest to praca z naszą podświadomością i nadświadomością.   Wejdźcie w swoje serce, połączcie się z całym sobą przez serce […pauza…] Przywitajcie w sercu swoją podświadomość i nadświadomość […pauza…] Mówi Źródło żeby połączyć się z podświadomością i […]

Medytacja Kręgu Uzdrawiającego „Żarna”

Zapraszamy na medytacyjny Krąg Uzdrawiania „Żarna” codziennie, w godz. 22.00-22.30. Na wspólną medytację na odległość ze swojego domu, tworząc wspólną przestrzeń (poza czasem i przestrzenią) poprzez wyrażenie takiej intencji. Medytujemy u siebie w domu, wyrażamy wspólną intencję miłości, pokoju, radości, wolności, harmonii, najwyższego dobra dla nas, dla Ziemi i naszego wszechświata oraz dołączamy osobiste intencje, […]

27 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 32-32 Impuls Przyjęcia Energii Źródła

[Dwudziesta siódma Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej. Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji. W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio: Strony […]

26 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 29-8 Rozbłysku Światła, Impuls 30-10 Kwantu oraz Impuls 31-22 Skoku Kwantowego

[Dwudziesta szósta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej. Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji. W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio: Strony […]

25 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 27-12, Krystalizacji oraz Impuls 28-27, Przepustowości i Przenikalności Światła

[Dwudziesta piąta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej. Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji. W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio: Strony […]

24 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 25-29, Immunizacji Komórek Ciała i Krwi oraz Impuls 26-11, Biochemicznych Procesów w Ciele

[Dwudziesta czwarta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej. Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji. W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio: Strony […]

23 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 24-9, Impuls Wzajemnego Przenikania

[Dwudziesta trzecia Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej. Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji. W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio: Strony […]

22 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 23-21, Impuls Systemu Syriusza

[Dwudziesta druga Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej. Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji. W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio: Strony […]

21 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 22-17, Impuls Aktywacji Świętej Geometrii Ciała

[Dwudziesta pierwsza Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej. Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji. W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio: Strony […]

20 Aktywacja Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona: Impuls 21-7, Impuls Kodu Światła

[Dwudziesta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej. Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji. W aktywacjach można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio: Strony www […]